Zodpovední farmaceuti obchodných centier PHOENIX Zdravotnícke
zásobovanie, a.s.
Zodpovedný
farmaceut:
OC 1 Bratislava
PharmDr. Daniela Jenisová
e-mail: [email protected]
tel.: 02/ 4999 9307
fax: 02/ 4999 9309
mobil: 0903 214 591
OC 2 Zvolen
Mgr. Oľga Belicová
e-mail: [email protected]
tel.: 045/ 5203 512
fax: 045/ 5203 561
mobil: 0903 751 820
OC 3 Košice
Mgr. Zuzana Radvancová
e-mail: [email protected]
tel.: 055/ 7261 413
fax: 055/ 7261 442
mobil: 0910 906 849
OC 1 Nesvady
Mgr. Zuzana Štepníková
e-mail:[email protected]
tel.: 035/ 7901 211
fax: 035/ 7901 232
Mobil: 0911 105 738
Obchodná činnosť je koordinovaná v rámci troch obchodných centier :
OC Západ
OC Stred
OC Východ
Košice
Zvolen
Bratislava
Nesvady
Príloha č. 2 k : Reklamačný poriadok PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
Download

Zodpovední farmaceuti PHOENIX