Kontaktné údaje prísediacich lektorov na povinných seminároch v r. 2014 za oblasť dane z
príjmov
Ing. Beata Krausová, vedúca MLK pre DP PO
E-mail:
[email protected]; [email protected]
Kancelária:
SNP 70-32/18, 018 51 Nová Dubnica
Tel. +421424440460; Fax +421424440461; Mobil +421905 803 129
Mgr. Ing. Michaela Stachová
Email:
[email protected]
Kancelária:
KPMG,Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
Tel.: +421-(2)-599 84 304; Mobil +421 915 758 804
Ing. Mária Janušková
E-mail:
[email protected]
Kancelária:
TPA Horwath Tax k.s. Pribinova 25/4195, 811 09 Bratislava
Tel: +421 2 206 78 911, Mobil: 0910 851 127
Ing. Daniela Krištofíková
E-mail:
[email protected]
Kancelária:
Sféra, a.s. Továrenská 14, 811 09 Bratislava
Ing. Zuzana Jánošdeáková
E-mail:
[email protected]
Kancelária:
KONZULTA k.s., Kominárska 2-4, 831 02 Bratislava
Ing. Vladimír Pastierik
E-mail:
[email protected]
Kancelária:
Nábrežie Sv. Cyrila 47, 971 01 Prievidza, mobil: 0905/247985
Download

Kontaktné údaje prísediacich lektorov na povinných