Sme dcérskou spoločnosťou renomovaného medzinárodného chemického koncernu a
úspešne podnikáme na dynamicky sa rozvíjajúcom sa trhu s veľkým potenciálom.
Prinášame nové myšlienky, nové produkty a nové technológie. Pre našu spoločnosť
BASF Coatings Services s r.o. hľadáme kandidátov na pozíciu:
Spoločnosť:
BASF Coatings Services, s. r.o.
Areál VW, Devínska Nová Ves
Chemický/á laborant/ka
Opis pracovných činností:
Čo očakávame:
Čo ponúkame
Pravidelná kalibrácia a overovanie
prístrojov podľa návodov..
Ukončené stredné odborné vzdelanie
chemického smeru – chemický laborant.
Zodpovednú prácu v dynamicky sa
rozvíjajúcej spoločnosti.
Príprava chemických roztokov podľa
pracovného postupu.
Základne znalosti PC (MS Office).
Výhody práce pre medzinárodný
koncern.
Analýzy odpadových vôd, koagulácie
laku, KTL kúpeľa, chemických
predúprav (spektrofotometria,
gravimetria, titračné metódy).
Lekárske potvrdenie o spôsobilosti práce
s chemickými látkami.
Prax výhodou.
Spoľahlivosť a dôslednosť.
Vykonávanie skúšok laku a
biologických skúšok (rast baktérií).
Práca v zmenovej prevádzke.
Vaše CV zasielajte na:
[email protected]
Zvládanie stresu a samostatnosť.
Schopnosť pracovať v time aj
samostatne.
alebo poštou na:
Barbora Pírová
BASF Slovensko spol. s r.o.
Prievozská 2
821 09 Bratislava
Vaše otázky radi zodpovieme na
tel.čísle:
Tel.: 02/ 58 266 720
Download

Chemický/á laborant/ka