SEVCAN DEMİR
-2015-
ELEKTROY NEDİR?
Öğrencilerin derse ne ölçüde
katıldıklarını görmek; onların
sorunlarını tespit etmek ve tüm
sınıfın beraber ilerleme
kaydetmesini sağlamak için
kullanılan elektronik veri
toplama ve değerlendirme
sistemidir.
NELER YAPABİLİRİZ?
 Kısa zamanda tek bir soru ya da test halinde sorular
hazırlayıp bunları sınıfa sorabilirsiniz.
 Uygulama biter bitmez çok yönlü raporlar sayesinde
sınıfınızın durumunu görebiliriz.
 Öğrencilerinizin her birinin hangi soruya kaç saniyede ne
yanıt verdiğini detaylı biçimde inceleyebiliriz.
 Tüm sınıfın motivasyonunu ve kendine güvenini her
kullanımda daha da arttıracaktır.
ÇALIŞMA PRENSİBİ

Sınıf içinde öğretmenin projeksiyon cihazından tahtaya/perdeye
yansıttığı test sorusuna her bir öğrenci elindeki ismine özel
tanımlanmış kumandasından A,B,C,D,E ve BOŞ şıklarından
birini tuşlayarak cevap verir.

Her öğrencinin verdiği cevap kablosuz iletişim teknolojisi ile
öğretmenin bilgisayarındaki programa otomatik olarak iletilerek
kaydolur ve bu işlemler saniyeler içinde gerçekleşir.

Tüm öğrencilerin sonuçları öğretmen tarafından saniyeler
içinde görülebilir, sınıfın doğru-yanlış yüzdesi, her sorunun
çözülebilme oranı, öğrencilerin net sayısına göre sıralaması ve
her öğrencinin doğru-yanlış-boş sayıları raporlanabilir.
ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ELEKTROY
 Öğrencilerin hangi konularda daha başarılı
oldukları hangi konularda gelişme göstermeleri
gerektiği anında tespit edilir.
 Öğrencilerin sınav heyecanını yenmesinde etkin
rol oynar.
ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ELEKTROY
 Öğrencilerin derse katılımını arttırarak sınıf
içinde interaktif bir ders işleme ortamının
oluşmasını sağlar.
 Öğrencilerin zamanı iyi kullanmayı
öğrenmelerini sağlar.
ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ELEKTROY
 Öğrencilerin okuduğunu anlama, anladığını değerlendirip
sonuca ulaşma becerileri hızlanarak gelişir.
 Her tip öğrenci profili için başarıya olumlu yönde katkı
sağlar.Sesini çıkaramayan sessiz öğrencilerde dâhil her
tip öğrenci için performans artırımında bulunmak
Elektroy ile çok kolaydır.
ÖĞRETMENLER AÇISINDAN ELEKTROY

İstatistikî bilgilerin ışığında yapılan geri
bildirimler ve telafiler sayesinde bilgi düzeyinde
sürekli iyileştirme yapmayı mümkün kılar.
 Müfredatta geçen tüm konular için objektif
doğru bir değerlendirme yapmayı kolaylaştırır.
 Tüm öğrencilerin derse katılımı sağlanır.
SINIF ANALİZİ
ÖĞRETMENLER AÇISINDAN ELEKTROY
 Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönleri ortaya
çıkartılır.
 Okul-Öğretmenler-Öğrenciler ve veliler
arasında eş zamanlı ve düzgün veri paylaşımını
mümkün hale getirir.
 Sınıfın genel başarı durumu ve bu başarının
seyri kolayca takip edilir.
VELİLER AÇISINDAN ELEKTROY
 Velilerin çocuklarının durumu hakkında daha
çok bilgi edinmesini sağlar.
 Eğitimin çok önemli bir
parçası olan velilerin
çocuklarının durumlarıyla
daha ilgili olmaları için onlara
yol gösterir.
YÖNETİCİLER AÇISINDAN ELEKTROY
 Öğretmenlerin ve öğrencilerin durumları hızlı
ve kesin olarak takip edilebilmektedir.
 Sınıfların durumları birbirleri ile kıyaslanarak,
okulun bütünlüğü sağlanabilmektedir.
 Kurum içi ölçme değerlendirme sistemi
kurularak başarının takibi ve geliştirilmesi
konusunda uygun ortam sağlanmış olur.
İLİMİZDE ELEKTROY’U KULLANAN
KURUMLAR
 Türkiye geneli 322 kurum kullanmaktadır.
ÜRÜN FİYATLARI
SEKİZDESEKİZ HAKKINDA
Sekizdesekiz Yönetim ve Bilişim Sistemleri, Uludağ
Üniversitesi mezunu elektronik mühendislerinin müteşebbis
çalışmaları sonucu kurulmuş ve aktif olarak Ocak 2003’den
itibaren iş dünyasının içinde yer almaya başlamıştır.
•
•
•
•
Yazılım
Elektronik Sistem Ve Çözümler
Teknik Servis Ve Donanım
Satış-pazarlama
İLETİŞİM
Sekizdesekiz Yönetim ve Bilişim Sistemleri
Adres : Beşevler mah. Yıldırım cad. 255/2 Nilüfer /
BURSA
Tel : 0 224 451 14 99
Faks : 0 224 451 17 88
E-Posta : [email protected]
Web : www.sekizdesekiz.com.tr
Download

ELEKTROY