„VZOR“
PLÁN KONTROLY KVALITY BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY
Letecký prevádzkovateľ ............................
na rok ....................
MESIAC
OBLASŤ KONTROLY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Bezpečnostná prehliadka
lietadla
kontrola
Ochrana lietadla
kontrola
Prijímanie pracovníkov,
školenie a výcvik
kontrola
Bezpečnostná prehliadka
lietadla
test
Ochrana lietadla
test
Národný program kontroly kvality BOCL, čl. 10 ods. 3)
Subjekty III. stupňa zasielajú plány na nasledujúci rok Dopravnému úradu vždy do 15. 12.
kalendárneho roka.
Download

PLÁN KONTROLY KVALITY BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY Letecký