Download

Učiť možno slovami, vychovávať len príkladom