DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
KAYSERİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Doküman No
LAB-D-12-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Sıra
NO
Deney Adı
Standart No
1
Yaylı yatak:
Yay karkasının 5000 defa bastırılmaya
karşı mukavemeti
TS 7167: 2013.04
2
Cam-Yapılarda kullanılan -Cam esaslı
yalıtım birimleri:
Boyut Toleransları
TS 3539-1 EN 1279-1:200512+ AC:2010-02
EN 1279-1:2004-12+ AC:200606
3
4
Cam-Yapılarda kullanılan -Cam esaslı
yalıtım birimleri: Çiğlenme
Noktasının ölçülmesi
Cam-Yapılarda kullanılan -Cam esaslı
yalıtım birimleri: Nem Geçirgenlik
Katsayısı deneyi (Uzun süreli
iklimlendirme sonunda)
TS 3539-2 EN 1279-2:2005-12
EN 1279-2:2002-11
Deney
Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Miktarı
Alma Yöntemi
TS 7167:2003 -04
Madde:2.3.11.2
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin
Yapıldığı
Yer)
Akreditasyon
kapsamında
Cam ve
Malzeme
Laboratuvarı
Bölümü
Evet
-
*
1 gün
1 adet
4x4
yay
350-504
mm
*
1 gün
10-25
TS 3539-2 EN
1279-2:2005-12
Madde 5.3
“
Evet
0 ºC-(-60)
ºC
*
3 gün
10-25
“
“
Evet
TS 3539-2 EN 1279-2:2005-12
EN 1279-2:2002-11
-
*
140 gün
15
“
“
Evet
5
Cam-Yapılarda kullanılan -Cam esaslı
yalıtım birimleri: Yapışma (Çekme)
Deneyi
TS 3539-4 EN 1279-4:2005-12
EN 1279-4:2002-7
-
*
40 gün
28
TS 3539-4 EN
1279-4:2005-12 EK
A
“
Evet
6
Cam-Yapılarda kullanılan -Cam esaslı
yalıtım birimleri: Nem Geçirgenlik
Hızı Ölçme
TS 3539-4 EN 1279-4:2005-12
EN 1279-4:2002-7
-
*
16 gün
2
TS 3539-4 EN
1279-4:2005-12 EK
C Madde C.5
“
Evet
TS 3539-6 EN 1279-6:2005-12
EN 1279-6:2002-07
-
*
70 gün
5
TS 3539-2 EN
1279-2 :2005-12
Madde 5.3
“
Evet
7
Cam-Yapılarda kullanılan -Cam esaslı
yalıtım birimleri: Nem Geçirgenlik
Katsayısı (Kısa Süreli iklimlendirme)
Evet
8
Cam-Yapılarda kullanılan -Cam esaslı
yalıtım birimleri: Buğulanma Deneyi
TS 3539-6 EN 1279-6:2005-12
EN 1279-6:2002-07
-
Sayfa 1 / 12
*
15 gün
2
“
0
“
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
KAYSERİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra
NO
9
Deney Adı
Cam-Yapılarda kullanılan -Cam esaslı
yalıtım birimleri:Bölüm 5: Uygunluk
değerlendirmesi
Standart No
TS EN 1279-5+ A2:2011-01
EN 1279-5:2005+ A2:2010
Deney
Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-12-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Miktarı
Alma
Yöntemi
No
Açıklama
(Deneyin
Yapıldığı
Yer)
Akreditasyon
kapsamında
Evet
-
*
150 gün
Not 1
-
Cam ve
Malzeme
Laboratuvarı
Bölümü
*
5 gün
-
-
“
Evet
10
Cam-Yapılarda kullanılan:
Isı geçirgenlik (U değeri) tayiniHesaplama metodu
TS EN 673:2011-11
EN 673:2011
Kaplamasız
veya Yayma
gücü
katsayısı
bilinen
camlar
11
Cam-Yapılarda kullanılan:
Işık geçirgenliği ve yansıtması tayini
TS EN 410:2011-11
EN 410:2011
380-780 nm
*
5 gün
3
-
“
Evet
12
Cam-Yapılarda kullanılan Güneş
enerjisi özellikleri tayini
TS EN 410:2011-11
EN 410:2011
300-2500
nm
*
5 gün
3
-
“
Evet
13
Emniyet Camı-Yapılarda kullanılan:
El Darbelerine Karşı Dayanıklılığın
tayini
TS EN 356: 2002-04
EN 356:1999
Sınıf:
P1A-P5A
P6B-P8B
*
15 gün
10
TS EN 356:
2002-04
Madde 5
“
Evet
14
Cam-Yapılarda Kullanılan: Sarkaç
Deneyi-Düz Cam İçin Çarpma Deneyi
ve Sınıflandırma
TS EN 12600:2004-04
EN 12600:2002
Tüm sınıflar
*
19 gün
5-15
TS EN
12600: 200404 Madde 5.2
“
Evet
Evet
15
Metalik malzemeler - Çekme deneyi bölüm 1: Oda sıcaklığında deney
metodu
TS EN ISO 6892-1:2011-03
Metod A
Sayfa 2 / 12
*
1 gün
-
TS EN ISO
377
0
“
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
KAYSERİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra
NO
Deney Adı
Standart No
Deney
Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-12-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin
Yapıldığı
Yer)
Akreditasyon
kapsamında
Miktarı
Alma Yöntemi
Cam ve
Malzeme
Laboratuvarı
Bölümü
Hayır
16
Cam Paneller-Temperlenmiş-Ev
Aletlerinde Kullanılan:Görünüş
TS 11502:1994-12
-
*
1 gün
1 adet
TS 11502 Madde
2
17
Cam Paneller-Temperlenmiş-Ev
Aletlerinde Kullanılan: Parçalanma
TS 11502:1994-12
-
*
1 gün
1 adet
“
“
Hayır
18
Cam Paneller-Temperlenmiş-Ev
Aletlerinde Kullanılan: Termal Şoka
Dayanım
TS 11502:1994-12
-
*
1 gün
1 adet
“
“
Hayır
19
Cam Paneller-Temperlenmiş -Ev
Aletlerinde Kullanılan:Darbeye
Dayanım
TS 11502:1994-12
-
*
1 gün
1 adet
“
“
Hayır
20
Cam - Yapılarda kullanılan Termal olarak temperlenmiş soda
kireç silikat emniyet camı – Boyutlar
ve toleranslar
TS EN 12150-1:2002-01
-
*
1 gün
En az 1
TS EN 12150-1
Madde 4
“
Hayır
21
Cam - Yapılarda kullanılan Termal olarak temperlenmiş soda
kireç silikat emniyet camı–Düzgünlük
TS EN 12150-1:2002-01
-
*
1 gün
En az 1
“
“
Hayır
Hayır
22
Cam - Yapılarda kullanılan Termal olarak temperlenmiş soda
kireç silikat emniyet camı –Kenar
İşlemesi, çentikler, delikler ve detay
açma
TS EN 12150-1:2002-01
-
Sayfa 3 / 12
*
1 gün
En az 1
“
0
“
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
KAYSERİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra
NO
23
24
Deney Adı
Cam - Yapılarda kullanılan Termal olarak temperlenmiş soda
kireç silikat emniyet camı –
Parçalanma Deneyi
Cam - Yapılarda kullanılan Termal olarak temperlenmiş soda
kireç silikat emniyet camı – Diğer
Fiziksel Özellikler
Standart No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-12-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin
Yapıldığı
Yer)
Akreditasyon
kapsamında
Miktarı
Alma Yöntemi
Cam ve
Malzeme
Laboratuvarı
Bölümü
Hayır
TS EN 12150-1:2002-01
-
*
2 gün
5 adet
TS EN 12150-1
Madde 4
TS EN 12150-1:2002-01
Madde 9.4.
Mekanik
Mukavemet
Deneyi Hariç
*
19 gün
5 adet
TS EN 12600:
2004-04 Madde
5.2
“
Evet (9.1, 9.2
ve 9.3 hariç)
TS EN 12150-1
Madde 4
“
Hayır
“
Hayır
25
Cam - Yapılarda kullanılan Termal olarak temperlenmiş soda
kireç silikat emniyet camı–İşaretleme
TS EN 12150-1:2002-01
-
*
1 gün
1 adet
26
Terrazo Karolar İç Mekanlarda
Kullanım için: Geometrik Şartlar
TS 213-1 EN 13748-1:
2005-09+ T1:2008-04
-
*
1 gün
8 adet
TS 213-1 EN 13748-1:
2005-09+ T1:2008-04
-
*
1 gün
1 adet
“
“
Hayır
TS 213-1 EN 13748-1:
2005-09+ T1:2008-04
-
*
2 gün
4 adet
“
“
Hayır
TS 213-1 EN 13748-1:
2005-09+ T1:2008-04
-
*
Min
7 gün
3 adet
“
Hayır
27
28
29
Terrazo Karolar İç Mekanlarda
Kullanım için: Yüzey Karakteristikleri
ve Görünüş
Terrazo Karolar İç Mekanlarda
Kullanım için: Mekanik özelliklerKırılma Dayanımının ve Kırılma
Yükünün Tayini
Terrazo Karolar İç Mekanlarda
Kullanım için: Su Emme
TS 213-1 EN
13748-1:200509 Madde 5.1
“
Hayır
30
Terrazo Karolar İç Mekanlarda
Kullanım için: Mekanik özelliklerAşınmaya Direnç
0
TS 213-1 EN 13748-1:
2005-09+ T1:2008-04
-
Sayfa 4 / 12
*
1 gün
3 adet
“
“
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
KAYSERİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra
NO
Deney Adı
Terrazo Karolar Dış Mekanlarda
31
Kullanım İçin: Geometrik Şartlar
32
33
Terrazo Karolar Dış Mekanlarda
Kullanım için: Yüzey Karakteristikleri
ve Görünüş
Terrazo Karolar Dış Mekanlarda
Kullanım için: Mekanik ÖzelliklerKırılma Dayanımının ve Kırılma
Yükünün Tayini
Standart No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-12-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Miktarı
Alma Yöntemi
TS 213-2 EN
13748-2:200509 Madde 5.1
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin
Yapıldığı
Yer)
Akreditasyon
kapsamında
Cam ve
Malzeme
Laboratuvarı
Bölümü
Hayır
TS 213-2 EN 13748-2:
2005-09+ T1:2006-04
-
*
1 gün
8 adet
TS 213-2 EN 13748-2:
2005-09+ T1:2006-04
-
*
1 gün
1 adet
“
“
Hayır
TS 213-2 EN 13748-2:
2005-09+ T1:2006-04
-
*
2 gün
4 adet
“
“
Hayır
34
Terrazo Karolar Dış Mekanlarda
Kullanım için: Su Emme
TS 213-2 EN 13748-2:
2005-09+ T1:2006-04
-
*
Min
7 gün
3 adet
“
“
Hayır
35
Terrazo Karolar Dış Mekanlarda
Kullanım için: Mekanik ÖzelliklerAşınmaya Direnç
TS 213-2 EN 13748-2:
2005-09+ T1:2006-04
-
*
1 gün
3 adet
“
“
Hayır
36
Zemin Döşemesi için Beton Kaplama
Blokları: Görünümle İlgili Hususlar
TS 2824 EN 1338: 2005-04
+T1:2006-04+ AC:2009-01
-
*
1 gün
20 adet
“
Hayır
37
Zemin Döşemesi için Beton Kaplama
Blokları: Biçim ve Boyutlar
TS 2824 EN 1338: 2005-04
+T1:2006-04+ AC:2009-01
-
*
1 gün
8 adet
“
Hayır
TS 2824 EN
1338: 2005-04
Madde 6.2.3
“
Hayır
38
Zemin Döşemesi için Beton Kaplama
Blokları: Fiziksel ve Mekanik
Özellikler-Yarmada Çekme Dayanımı
TS 2824 EN 1338: 2005-04
+T1:2006-04+ AC:2009-01
-
Sayfa 5 / 12
*
2 gün
8 adet
“
0
“
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
KAYSERİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Doküman No
LAB-D-12-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Sıra
NO
39
40
Deney Adı
Zemin Döşemesi için Beton
Kaplama Blokları: Fiziksel ve
Mekanik Özellikler-Aşınmaya
Karşı Direnç
Zemin Döşemesi için Beton
Kaplama Blokları: Fiziksel ve
Mekanik Özellikler-Su Emme
Standart No
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Miktarı
Alma Yöntemi
TS 2824 EN
1338: 2005-04
Madde 6.2.3
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin
Yapıldığı
Yer)
Akreditasyon
kapsamında
Cam ve
Malzeme
Laboratuvarı
Bölümü
Hayır
“
Hayır
TS 2824 EN 1338: 2005-04
+T1:2006-04+ AC:2009-01
-
*
1 gün
3 adet
TS 2824 EN 1338: 2005-04
+T1:2006-04+ AC:2009-01
-
*
Min
7 gün
3 adet
“
-
*
1 gün
8 adet
TS 436 EN
1340:2005-04
Madde 6.2.3
-
*
1 gün
8 adet
“
“
Hayır
41
Zemin Döşemesi için Beton Bordür
Taşları: Biçim ve Boyutlar
42
Zemin Döşemesi için Beton Bordür
Taşları: Fiziksel ve Mekanik
Deneyler-Eğilme Dayanımı
TS 436 EN 1340:2005-04+
T1:2006-04 + AC:2009-02 +
T2:2010-03
TS 436 EN 1340:2005-04+
T1:2006-04 + AC:2009-02 +
T2:2010-03
43
Zemin Döşemesi için Beton Bordür
Taşları: Fiziksel ve Mekanik
Deneyler- Aşınmaya Karşı Direnç
TS 436 EN 1340:2005-04+
T1:2006-04 + AC:2009-02 +
T2:2010-03
-
*
1 gün
3 adet
“
“
Hayır
44
Zemin Döşemesi için Beton Bordür
Taşları: Fiziksel ve Mekanik
Deneyler-Su Emme
TS 436 EN 1340:2005-04+
T1:2006-04+ AC:2009-02 +
T2:2010-03
-
*
Min
7 gün
3 adet
“
“
Hayır
45
Zemin Döşemesi için Beton Bordür
Taşları: Görünüm ile İlgili
Hususlar
TS 436 EN 1340:2005-04+
T1:2006-04+ AC:2009-02 +
T2:2010-03
-
*
1 gün
8 adet
“
“
Hayır
“
Hayır
Hayır
46
Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri:
Deney Numunelerinin Başınç
Dayanımının Tayini
TS EN 206-1:2002-04 +
A1:2005-04+ A2:2006-04+
T1:2010-03
TS EN 12390-3:2010-04
AC:2012-06
-
Sayfa 6 / 12
*
28 gün
3 adet
EN 12350-1
EN 12390-2
0
“
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
KAYSERİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra
NO
Deney Adı
47
Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri:
Deney Numunelerinin Yarmada
Çekme Dayanımının Tayini
48
Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri:
Sertleşmiş Beton Yoğunluğunun
Tayini
49
Yangın Tehlikesi Deneyi- Nihai
Ürünler için Kızaran tel ile
alevlenebilirlik Deneyi
50
Boru Sistemleri :Metalik Olmayan
ve Kompozit Boruların Yangının
(Alevin) Yayılmasına Karşı
Dayanıklılık Deneyi
51
Kapı ve Pencereler
Akustik-Yapı elemanlarında ses
yalıtımının lab. ölçümü
52
Su sızdırmazlık (Su geçirmezlik)
53
Hava geçirgenliği
Standart No
TS EN 206-1:2002-04 +
A1:2005-04+ A2:2006-04+
T1:2010-03
TS EN 12390-6: 2010-06
TS EN 206-1:2002-04 +
A1:2005-04+ A2:2006-04+
T1:2010-03
TS EN 12390-7: 2010-04
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-12-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin
Yapıldığı
Yer)
Akreditasyon
kapsamında
Miktarı
Alma Yöntemi
Cam ve
Malzeme
Laboratuvarı
Bölümü
Hayır
-
*
28 gün
3 adet
EN 12350-1
EN 12390-2
-
*
Min
3 gün
3 adet
TS EN 12390-7:
2010-04 Madde
4
“
Hayır
TS EN 60695-2-11:2003-01
TS EN 60695-2-10: 2003-04
(0-1000oC)
*
1 gün
Talebe
göre
-
“
Hayır
TS EN 61386-1:2010-06
TS EN 60695-11-2: 2006-02
-
*
1 gün
Talebe
göre
-
“
Hayır
Evet
TS EN ISO 10140-2:
01-2011
EN ISO 10140-2:2010+
A1:2012
ISO 10140-2:2010
TS EN 1027:2002-11+
T1:2003 -01
EN 1027:2000
TS EN 1026:2002-11
EN 1026:2000
100Hz – 5kHz
Sınıf:
1A-9A,
1B-7B
Sınıf: 1- 4
*
3 gün
1 adet
-
Kapı Pencere
Sistemleri
Laboratuvarı
Bölümü
*
2 gün
1 adet
-
“
Evet
*
2 gün
1 adet
-
“
Evet
Evet
54
Rüzgar yüküne dayanım Sehim
TS 4644 EN 12211:2005-03
EN 12211:2000
Sınıf: A- C
Sayfa 7 / 12
*
2 gün
1 adet
-
0
“
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
KAYSERİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Doküman No
LAB-D-12-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Sıra
NO
55
56
Deney Adı
Rüzgar yüküne dayanım
Tekrarlı basınç
Rüzgar yüküne dayanım Emniyet
deneyi
57
Statik burulma
58
Sert cisim darbesi
59
Düşey yüke karşı direnç
60
61
62
63
Yumuşak ağır cisim ile çarpma
dayanımı
Yayalar için kapı takımları,
pencereler, giydirme cepheler,
korkuluklar ve panjurlar - Hırsıza
dirençli - Dinamik yükleme altında
direncin belirlenmesi için deney
yöntemi
Standart No
TS 4644 EN 12211:2005-03
EN 12211:2000
TS 4644 EN 12211:2005-03
EN 12211:2000
TS EN 948:2006-10
EN 948:1999
TS EN 950:2004-03
EN 950:1999
TS 11797 EN 947: 2002-04
EN 947:1998
TS 6007 EN 949:2001-11
EN 949: 1998
TS EN 1629: 2012-06
EN 1629:2011
Deney Aralığı
Deney
Süresi
Miktarı
Alma Yöntemi
No
Akreditasyon
kapsamında
Evet
Sınıf: 1- 5
*
2 gün
1 adet
-
-
*
2 gün
1 adet
-
“
Evet
Sınıf :1 - 4
*
2 gün
1 adet
-
“
Evet
Sınıf: 1 - 4
*
2 gün
1 adet
-
“
Evet
Sınıf: 1 - 4
*
2 gün
1 adet
-
“
Evet
Sınıf: 1 - 4
*
2 gün
1 adet
-
“
Evet
-
*
2 gün
1 adet
-
“
Evet
*
2 gün
1 adet
“
Evet
*
2 gün
1 adet
“
Evet
Sınıf: 1 - 4
TS EN 14609:2006-02
Pencereler statik burulmaya dayanım EN 14609:2004
Sınıf: 1 - 4
-
Evet
64
Pencereler-Hafif ve şiddetli kütle
darbesi
TS EN 13049:2005-02
EN 13049:2003
Sınıf: 1 - 5
Sayfa 8 / 12
*
2 gün
1 adet
-
0
Açıklama
(Deneyin
Yapıldığı
Yer)
Kapı Pencere
Sistemleri
Laboratuvarı
Bölümü
TS EN 14608: 2006-02
EN 14608:2004
Pencereler sarkma kuvvetine
dayanımı
Ücret
(TL)
15.08.2014
“
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
KAYSERİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra
NO
Deney
Süresi
LAB-D-12-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
No
Akreditasyon
kapsamında
Evet
Deney Aralığı
65
Isıl geçirgenliğin sıcak hücre metodu
ile tayini
TS EN ISO 12567-1: 2011-1
+ AC:2011-04
EN ISO 12567-1:2010
- 10°C - 0°C
aralığında
*
4 gün
1 adet
-
Kapı Pencere
Sistemleri
Laboratuvarı
Bölümü
66
Pencereler ve Kapılar-Tekrarlanan
Açılma ve Kapanmaya Karşı Direnç
TS EN 1191:2003-04
EN 1191:2000
Sınıf: 1 - 8
*
Beyana
göre Mak
350 gün
1 adet
-
“
Evet
67
Pencereler
Çalıştırma kuvvetleri
TS EN 12046-1:2004-01
EN 12046-1:2003
-
*
3 gün
1 adet
-
“
Evet
68
Kapılar
Çalıştırma kuvvetleri
TS EN 12046-2: 2005-02
EN 12046-2:2000
-
*
3 gün
1 adet
-
“
Evet
TS EN 12758:2011-04
EN 12758:2011
TS EN ISO 10140-2:
2010:01-2011
EN ISO 10140-2:2010+
A1:2012
-
*
3 gün
1 adet
-
“
Evet
Cam –Yapılarda kullanılan: Cam
takma ve hava kaynaklı ses yalıtımı
Miktarı
Alma Yöntemi
Evet
70
Pencere ve Kapıların Isıl
Performansı- Sıcak Kutu Metodu
İle Isıl Geçirgenliğinin
Belirlenmesi- Bölüm 2: Çatı
Pencereleri ve Çıkıntı Yapan
Diğer Pencereler
TS EN ISO 12567-2:200604
EN ISO 12567-2:2005
-
Sayfa 9 / 12
*
4 gün
1 adet
-
0
Açıklama
(Deneyin
Yapıldığı
Yer)
Standart No
69
Deney Adı
Ücret
(TL)
Doküman No
“
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
KAYSERİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Doküman No
LAB-D-12-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Sıra
NO
Deney Adı
71
Pencere, Kapı ve Panjurların Isıl
Performansı-Isıl İletimin
Hesaplanması-Bölüm 1:
Basitleştirilmiş Metot
72
Pencere, Kapı ve Panjurların Isıl
Performansı-Isıl İletimin
Hesaplanması-Bölüm 2: Kasalar
İçin Sayısal Metot
Standart No
TS EN ISO 10077-1:200703+ AC:2010-03
EN ISO 10077-1:2006
ISO 10077-1:2006+ Cor
1:2009
TS EN ISO 10077-2:201206
EN ISO 10077-2:2012
ISO 10077-2:2012+ Cor
1:2012
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Miktarı
Alma Yöntemi
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin
Yapıldığı
Yer)
Akreditasyon
kapsamında
Evet
-
*
2 gün
-
-
Kapı Pencere
Sistemleri
Laboratuvarı
Bölümü
-
*
2 gün
-
-
“
Evet
73
Pencereler ve kapılar - Mamul
standardı, performans özellikleriBölüm 1
TS EN 14351-1+A1:2012-1
EN 14351-1:2006+A1:2010
-
*
Beyana
göre Mak
350 gün
Not 1
-
“
Evet
74
Basınç altında sünme
TS EN 1606:1998-03
A1:2007-03
-
*
123 gün
5 adet
-
“
Hayır
75
Çelik Kapılar – Hırsıza Dirençli
TS 12655: 2012-06
-
*
2 Gün
2 Adet
TS12655:201206
“
Evet
Sınıf 1-6
*
1 Gün
1 Adet
“
“
Evet
76
Yayalar İçin Kapı Takımları,
Pencereler, Giydirme Cepheler,
Korkuluklar Ve Panjurlar- Hırsıza
Dirençli - Statik Yükleme Altında
Direncin Belirlenmesi İçin Deney
Yöntemi
77
Yayalar İçin Kapı Takımları,
Pencereler,Giydirme Cepheler,
Korkuluklar Ve Panjurlar- Hırsıza
Dirençli - Dinamik Yükleme
Altında
Direncin Belirlenmesi İçin Deney
Yöntemi
TS EN 1628: 2012-06
Evet
TS EN 1629: 2012-06
Sınıf 1-3
Sayfa 10 / 12
*
1 Gün
1 Adet
“
0
“
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
KAYSERİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra
NO
Deney Adı
Standart No
78
Yayalar İçin Kapı Takımları,
Pencereler, Giydirme Cepheler,
Korkuluklar Ve Panjurlar- Hırsıza
Dirençli - Manuel Hırsızlık
Girişimine Karşı Direncin
Belirlenmesi İçin Deney Yöntemi
TS EN 1630: 2012-06
79
Pres ve Ahşap Kapı Kanatları
(Kaplamanın Tutkallama Hatası
Deneyi)
80
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Doküman No
LAB-D-12-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin
Yapıldığı
Yer)
Akreditasyon
kapsamında
Miktarı
Alma Yöntemi
Kapı Pencere
Sistemleri
Laboratuvarı
Bölümü
Evet
Sınıf 1-6
*
1 Gün
1 Adet
TS12655:201206
TS 675:1978
-
*
1 Gün
1 Adet
“
“
Evet
Boyalar ve Vernikler-Film
Kalınlığı Tayini
TS EN ISO 2808:2007
-
*
1 Gün
1 Adet
“
“
Evet
81
Boyalar ve vernikler - Çapraz
kesme deneyi
TS EN ISO 2409:2013-06
Sınıf 0- 5
*
1 Gün
1 Adet
“
“
Evet
82
Kapı Kanatları – Genel Ve
Bölgesel Düzlük – Ölçme Metodu
TS EN 952
-
*
1 Gün
1 Adet
“
“
Evet
83
Gözle Muayene
TS 12655:2012-06
-
*
1 Gün
1 Adet
“
“
Evet
Evet
84
Boyut Muayenesi
TS 12655: 2012-06
-
Sayfa 11 / 12
*
1 Gün
1 Adet
“
0
“
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
KAYSERİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET PROFİLİ
Sıra
NO
85
86
87
88
89
Deney Adı
Yangına Dayanıklılık Deneyleri –
Yangın Kapıları ve Kepenkleri
Yük Taşımayan Elemanların
Yangına Dayanıklılık Deneyleri Duvarlar
Asansörler – Kat Kapıları İçin
Yangına Dayanıklılık Deneyleri
Yangına Dayanıklılık Deneyleri –
Duman Kontrol Kapıları ve
Kepenkleri
Servis tesisatı için yangına direnç
deneyleri - Bölüm 4: Doğrusal
bağlantı contaları
Standart No
TS EN 1634-1:2010-01
EN 1634-1:2010-01
Doküman No
LAB-D-12-LS-001
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
15.08.2014
No
Açıklama
(Deneyin
Yapıldığı
Yer)
Akreditasyon
kapsamında
Not 2
Yangın
Laboratuvarı
Bölümü
Evet
“
“
Evet
Numune
Deney Aralığı
Ücret
(TL)
Deney
Süresi
Miktarı
Alma Yöntemi
Mak. sıcaklık
1200 °C
*
40 gün
3 adet
TS EN 1364-1:2001-03
EN 1364-1:1999
Mak. sıcaklık
1200 °C
*
40 gün
10m²’lik
alana
sığacak
kadar
duvar
malzeme
TS EN 81-58:2006-02
EN 81-58:2003
Mak. sıcaklık
1200 °C
*
40 gün
2 adet
“
“
Evet
TS EN 1634-3:2003-04
EN 1634-3:2001
-
*
40 gün
2 adet
“
“
Hayır
Maksimu
m 4 Saat
Firma
beyanına
göre
boşluklar
için asgari
conta
miktarı
Firma getirir ve
montaj eder.
“
Hayır
TS EN 1366-4+A1:2010:07
1200 °C
maksimum
sıcaklık
*
* Deney ücretlerimize www.tse.org.tr web sayfamızdan ulaşılabilmektedir.
Not 1: Numune miktarları hakkında detaylı bilgi almak için lütfen TSE Kayseri Laboratuvarı Müdürlüğü ile irtibat kurunuz. (Tel: 0352 321 11 06)
Not 2: Bütün montaj işlemleri –örülecek duvar da dahil olmak üzere- üretici firma tarafından yapılacaktır. Daha detaylı bilgi için lütfen TSE Kayseri Laboratuvarı MüdürlüğüYangın Laboratuvarı Bölümü ile irtibat kurunuz. (Tel: 0352 321 11 06)
Sayfa 12 / 12
0
Download

Kayseri Laboratuvarı Hizmet Profili