İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezli Yüksek Lisans
T.C
Yabancı
Uyruklu Uyruklu
Yatay Geçiş
(Y. Lisans)
T.C Uyruklu
Doktora
T.C
Yabancı
Uyruklu Uyruklu
Yatay Geçiş
(Doktora)
Başvuru Alanları
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Anabilim Dalı (Ege
Üniversitesi Ortak Doktora)
-
-
-
2
1
-
Endodonti
-
-
-
4
-
-
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak
Tezli Hemşirelik Bölümü
7
-
-
-
-
-
Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Yüksek Okullarının
Hemşirelik Lisans Bölümlerinden mezun olmak.
Nöroanatomi
-
-
-
2
-
-
Tıp Fakültesi mezunu olmak
Oral Biyoloji ve
Periodontoloji Anabilim Dalı
-
-
-
2
1
-
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak
Ortodonti Anabilim Dalı (Şifa
Üniversitesi Ortak Doktora)
-
-
-
1
-
-
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak
Pedodonti
-
-
-
3
1
-
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak
Protetik Diş Tedavisi
-
-
-
1
-
-
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak
-
-
-
1
-
-
Adayların lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 (4 lük sistemde 2,5)
olması, Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olması gerekir.
Adayların Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sayısal puan türünden en az
60 puan almaları, 4 Yıllık Fakültelerin Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve
Genetik ile ilgili bölümleri, Biyokimya ile ilgili bölümleri, Tıp, Eczacılık,
Veterinerlik ve Diş Hekimliği Fakültelerinin herhangi birisinden mezun olmak
(Bu programda tam gün devam şartı bulunmaktadır).
Restoratif Diş Tedavisi
Anabilim Dalı (Kırıkkale
Üniversitesi Ortak Doktora)
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Anabilim Dalı (Süleyman
Demirel Üniversitesi Ortak
Yüksek Lisans)
Tıbbi Farmakoloji
2
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak
Adayların Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi veya Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü mezunu olmaları gerekmektedir.
BAŞVURU TARİHLERİ
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimine adaylık için başvurular 20 - 29 Ağustos 2014 tarihleri arasında Üniversitemiz UBS (Üniversite Bilgi Sistemi) üzerinden
yapılacaktır. Başvuru için gerekli belgeler de bu tarihler arasında aşağıdaki adrese şahsen teslim edilecektir. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Yabancı Uyruklu
öğrenciler için başvuru ise başvuru koşullarında açıklandığı şekli ile şahsen yapılacaktır.
ADRES
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Aydınlık Evler Mah. Cemil Meriç Cad. 6780 Sokak, No: 48 35640 Çiğli/İzmir Tel: +90(232) 325 40 40 (5940)
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı başında yukarıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına "İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliğinin" ilgili maddeleri uyarınca tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri alınacaktır.
Adayların yüksek lisans programlarına başvurabilmesi için bir lisans diplomasına, doktora programlarına başvurabilmesi için bir lisans ve tezli yüksek lisans
diplomasına sahip olması gerekir.
Adayların Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavına (ALES) girmiş olmaları ve ALES sayısal puan türünde en az 55 puan almış olmaları zorunludur.
Yüksek Lisans programına başvuran adaylar için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavına (YDS) veya eşdeğer kabul edilen diğer sınavlardan birine girmiş
olmaları gerekmektedir. Yabancı dil başarı belgesine sahip olmayan yüksek lisans adaylarının İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
yapılacak olan yabancı dil sınavına girmeleri gerekmektedir.
Doktora programlarına başvuran adaylar için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (YDS) 55 puan veya eşdeğer kabul edilen diğer sınavlardan benzer
puan almış olmaları gerekmektedir.
Başvuracak adayların herhangi bir lisansüstü (tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, sanatta yeterlilik ve doktora) programda kayıtlı olmamaları gerekmektedir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Başvurmak istediği program ya da programları belirten dilekçe, (http://saglikbilimleri.ikc.edu.tr adresinde mevcut)
2) Yüksek Lisans ve Doktora başvuru formu, (http://saglikbilimleri.ikc.edu.tr adresinde mevcut)
3) Özgeçmiş,
4) Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin aslı veya tasdikli örneği,
5) Lisans ve Yüksek Lisans not durum belgesinin (transkript) aslı veya noter tasdikli örneği,
6) Lisansını ve/veya Yüksek Lisansını yurtdışında yapanlardan Yükseköğretim Kurulu Denklik Belgesi veya noter tasdikli sureti,
7) ALES sayısal en az 55 (GMAT 450 veya GRE sayısal eski sistem 610 yeni sistem 149) puan aldığına dair belge,
8) Tezli Yüksek Lisans programları için yabancı dil sınavı YDS veya eş değer bir sınav sonuç belgesi.
9) Doktora programları için yabancı dil belgesi YDS en az 55 puan veya eşdeğeri puan alındığına dair belge.
10) Onaylı nüfus cüzdanı örneği veya nüfus cüzdanı sureti,
11) 2 adet vesikalık fotoğraf,
* Başvurular UBS(Üniversite Bilgi Sistemi) üzerinden mutlaka yapılmalıdır.
*UBS(Üniversite Bilgi Sistemi) başvurular için Google Chrome ve Mozilla Firefox üzerinden yapılması tavsiye edilir
SINAV YERİ VE TARİHLERİ
Öğrenci adaylarının giriş sınavları aşağıda belirtilen gün ve saatlerde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Aydınlık Evler Kampüsü Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi
binasında yapılacaktır. Hemşirelik tezli yüksek lisans giriş sınavı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı binasında yapılacaktır. Sağlık Bilimleri
Fakültesi 2. Ana Jet Üssü Yolu Balatçık Mah. Havaalanı Şosesi Caddesi 35620 Çiğli/İzmir adresindedir.
Sınav Türü
GİRİŞ SINAVI
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
DOKTORA
Sınavın Günü ve Saati
Sınavın Günü ve Saati
03 Eylül 2014
10:00
ÇARŞAMBA
YABANCI DİL SINAVI
04 Eylü 2014
PERŞEMBE
26 Ağustos 2014 10:00
---------
SALI
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
10:00
Adayın genel başarı notu ALES sınav notunun %50’si, YDS puanının %15’i, akademik mezuniyet not ortalamasının %10’u ve lisansüstü giriş sınavı notunun %25’i
alınarak hesaplanır. Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına giriş için adayların başarı notunun yüksek lisans için en az 55 ve doktora programları için en az 65 olması
gerekmektedir. Adayların başarı notlarının yüksek lisansta 55 ve doktorada 65 ten az olması halinde genel başarı notu hesaplanmaz ve öğrenci ilgili programa giriş için
başarısız sayılır.
KESİN KAYITLAR
Kesin kayıt hakkını kazanan öğrencilerden ayrıca istenecek belgeler:
a) İkametgâh Belgesi,
c) 3 adet vesikalık fotoğraf,
ç) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
Lisansüstü programlara kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez ve eksik belge ile kayıt yapılmaz.
Asil adayların kayıtları 08 – 10 EYLÜL 2014 tarihleri arasında, yedek adayların kayıtları ise 11 EYLÜL 2014 tarihinde yapılacaktır
Sınavı kazanan adaylar ve kesin kayıt için gerekli belgelerin listesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü internet sayfası (http://saglikbilimleri.ikc.edu.tr) adresinde
yayınlanacaktır.
TEZLİ YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA PROGRAMINA
YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN BAŞVURU EVRAKLARI
a) Yüksek Lisans ve Doktora başvuru formu, (http://saglikbilimleri.ikc.edu.tr adresinde mevcut)
b) Lisans veya Yüksek Lisans Diploması, çıkış (geçici mezuniyet) belgesi veya mezun olduğuna dair resmi yazı
c) Transkriptin aslı
d) ALES, GMAT, GRE veya eşdeğer bir sınav sonuç belgesi
e) YDS, TOEFL veya (yüksek lisans adaylarınca İKÇÜ YDY) sınavlarından alınmış İngilizce Sınav sonuç belgesi
f) İki adet referans (tavsiye) mektubu
g) Pasaport Fotokopisi
h) Fotoğraf (2 adet)
i) Fotoğraflı Özgeçmiş
Belgelerin müracaata şahsen getirilmesi gerekmektedir.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI
a)
Yurt içinde bir eğitim kurumundan ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurtdışı fakülte veya yüksekokullardan alınmış lisans diplomasına sahip olmak
b)
Başvuru tarihinden son üç yıl içinde ALES veya eşdeğer bir sınava (GMAT,GRE..) girmiş olmak ve ALES sayısal puan türünde en az 55 puan almış olmak.
c)
Yabancı uyruklu adayların sınav değerlendirmeleri yüz yüze mülakat veya yazılı sınav yöntemlerinden biri ile yapılır. Adayın 100 üzerinden en az 65 puan alması
gerekir.
d)
Başvuru tarihinden itibaren son üç yıl içinde Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (YDS) kendi dili dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden
birinden en az 55 puan almış olmak ya da başvuru tarihinden geriye doğru son 2 yıl içinde TOEFL (en az PBT:514-516, CBT:184-186, IBT:66 puan) ile başvuru
yapabilirler.
e)
Resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşı olarak gelen aday İKÇÜ YDY tarafından mülakat ve/veya yazılı sınava alınır.
f)
Adayın İkamet ettiği yerden Türk Konsolosluğu ya da Büyükelçiliğinden alınmış “Öğrenci Vizesi” (Turist vizesiyle kabul edilmemektedir)
g)
Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından verilen lisansüstü öğretim alabilecek düzeyde Türkçe bildiğine dair belge
Download

Kontenjan Başvuru Koşulları için tıklayınız.