Národná banka Slovenska, Emil Belluš, Bratislava, 1938
Vojenská akadémia, Ceasare Valle, Forli, 1933
Ministerstvo ríšskeho letectva, Berlín, 1936
Katolícky kultúrny dom, Žilina, 1946
Dom Mussoliniho mládeže,
Forli, 1934
Dunajský veľtrh, Bratislava,
1943
Union banka
E. Steiner,
Bratislava,
1944
Obytná kolónia Dynamit
J. Sporzon,
Bratislava 1942
Obytná kolónia
Pallehner,
F. Michel
Bratislava, 1942
Zamkovského chata,
Malá studená dolina,
L. Foltyn, 1943
Židovský pracovný tábor, Nováky, A. Steiener, 1942
Internát Mladá garda, E. Belluš, Bratislava, 1953
Pavilón teoretických
ústavov, E. Belluš,
Bratislava, 1953
E. Belluš, E. Beneš, D. Čipera, J. Baťa,
M. Hodža, Piešťany, V. Karfík, F. L.
1932
Gahura, Zlín, 1935
N. Chruščov,
J. Svetlík,
Bratislava,
1957
Administratívna
budova Baťa, Zlín,
V. Karfík, 1939
Montovaný bytový dom, V. Karfík
a kol., Bratislava, 1953
Socialistické mestečko Nová Dubnica, J. Kroha, 1956
Námestie slobody, Bratislava, 1940
Vládna štvrť,
Bratislava, J. Gočár,
1942
Vládna štvrť,
Bratislava,
A. Libera,
E. La Padula, 1942
Areál SVŠT,
Bratislava,
E. Belluš 1947
Vládna štvrť, Bratislava,
A. Libera, E. La Padula, 1942
Gottwaldovo námestie
Bratislava, 1964
Gottwaldovo námestie, J. Hlavica, J. Hovorka, Bratislava,
1980
Pamätník a múzeum SNP,
Banská Bystrica, D. Kuzma,
1969
Megapolis, D. Kuzma, 1967
Most SNP, Bratislava, J. Lacko, L. Kušnír, I. Slameň, 1972
Olympijské mesto Helios,
Vysoké Tatry, VAL, 1968-1974
Istroport, Bratislava,
VAL, 1974-176
Budova OV KSS, Žilina, V. Mecková, J. Marth, L. Sulík, 1988
Slovenský rozhlas, Bratislava, Š. Svetko, Š. Ďurkovič,
B. Kissling, 1984
Sídlisko Petržalka, Bratislava, J. Chovanec, S. Talaš, 1981
... Vysoké bytové domy majú byť umiestené ďaleko
od seba, aby uvoľnili pôdu pre veľké otvorené
priestory...
Všetky
obytné
štvrte
majú
byť
vybavené
dostatkom
otvoreného
priestoru
aby
zodpovedali nárokom na rekreáciu a aktívny šport
detí,
dospievajúcich
a
dospelých...
Pešie
a automobilové trasy majú byť oddelené... Súkromné
záujmy majú byť podriadené záujmom spoločenstva.
Aténska charta, 1933
Medzinárodná urbanistická súťaž, satelitné mesto
Petržalka, 1967
Sídlisko Petržalka, 1967–1980, Celková plocha: 910 ha,
Počet obyvateľov: 158 000, Počet bytov: 40 000, Typ
prefabrikovaných bytových domov: BA-NKS, BA-NKS-S, P1.146.PR, P1.14-7.RP, P1.15, P1.15-7.5RP, ZTB
Technický magazín:
Urbanita 1986
Chodiaci panelák,
J. Jankovič, 1978
Download

Prezentácia programu PowerPoint