Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36,
031 80 Liptovský Mikuláš
REGISTER ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB
na činnosti podľa § 16 ods. 30 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(registrácia od 1.9.2007)
Február 2015
09.02.2015
Por.
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Meno, priezvisko, titul
Trvalé bydlisko
Kristína Repová
Svätý Kríž 99
032 11 Svätý Kríž
Katarína Gajová
Obrancov mieru 120
05314 Spišský Štvrtok
Martina Mudráková, Mgr.
Tolstého 3237/13
058 01 Poprad
Jana Schneková
Žiarska 602/2
031 04 Liptovský Mikuláš
Laura Suržinová,
Jánovce 15
059 13 Jánovce
Tomáš Dzuroška
Žiar 169
032 05 Liptovský Mikuláš
Helena Ďurišová
Bobrovec 6
032 21 Bobrovec
Zuzana Sokolová
Podtureň 513
033 01 Liptovský Hrádok
Michaela Weberová
Štúrova 240/145
061 01 Spišská Stará Ves
Ivan Kmeť
Pod slivkou 519/8
031 04 Liptovský Mikuláš
Tamara Klempárová, Mgr.
Rázusová 2673/5
058 01 Poprad
Oľga Horvátová
Ž. Silbigera 6007/19
034 01 Ružomberok
Číslo osvedčenia
Dátum vydania
Platnosť do
2014/02190
9.2.2015
na dobu neurčitú
2014/02203
9.2.2015
na dobu neurčitú
2014/02202
9.2.2015
na dobu neurčitú
2014/02189
9.2.2015
na dobu neurčitú
2014/02201
9.2.2015
na dobu neurčitú
2014/02184
9.2.2015
na dobu neurčitú
2014/02188
9.2.2015
na dobu neurčitú
2014/02160
9.2.2015
na dobu neurčitú
2014/02192
9.2.2015
na dobu neurčitú
2014/02209
9.2.2015
na dobu neurčitú
2014/02200
9.2.2015
na dobu neurčitú
2015/00015
9.2.2015
na dobu neurčitú
Predmet činnosti
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
1
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Barbora Moravčíková
Gálovany 55
032 11 Svätý Kríž
Zdenka Kohútová
Liptovská Porúbka 436
033 01 Liptovský Hrádok
Ján Urban
1.mája 1913/113A
031 01 Liptovský Mikuláš
Erika Janček Chovančíková
Malatíny 110
032 15 Partizánska Ľupča
Richard Janček
Malatíny 110
032 15 Partizánska Ľupča
Viera Krutáková
Štiavnická 1959/2
034 01 Ružomberok
Ondrej Šoltýs, Ing.
Opavská 619/2
031 04 Liptovský Mikuláš
Viera Bohurádová
Pavčina Lehota 25
031 01 Liptovský Mikuláš
Pavol Rendko, Ing.
Bellova 1947/12
031 01 Liptovský Mikuláš
Eva Rendková, Ing.
Bellova 1947/12
031 01 Liptovský Mikuláš
Jana Majerníková
Kpt. Nálepku 1587/11
031 01 Liptovský Mikuláš
Martin Kapitáň
Senická 626/10
031 04 Liptovský Mikuláš
Tomáš Grygar
Starojánska 189
032 03 Liptovský Ján
Ivona Jurčová
Nová 491
032 03 Liptovský Ján
Dominika Krchnárová
P.O.Hviezdoslava 11
990 01 Veľký Krtš
Zuzana Pondušová
Kalameny 90
034 82 Lúčky pri Ružomberku
Daniela Kubincová
Likavka 12
034 95 Likavka
Regina Tomášiková, Ing.
Delava 9
Spišská Nová Ves
2015/00083
9.2.2015
na dobu neurčitú
2015/00008
9.2.2015
na dobu neurčitú
2015/00001
9.2.2015
na dobu neurčitú
2015/00009
9.2.2015
na dobu neurčitú
2015/00010
9.2.2015
na dobu neurčitú
2015/00024
9.2.2015
na dobu neurčitú
2015/00016
9.2.2015
na dobu neurčitú
2014/02094
9.2.2015
na dobu neurčitú
2015/00079
9.2.2015
na dobu neurčitú
2015/00080
9.2.2015
na dobu neurčitú
2015/00006
9.2.2015
na dobu neurčitú
2015/00155
9.2.2015
na dobu neurčitú
2015/00110
9.2.2015
na dobu neurčitú
2015/00111
9.2.2015
na dobu neurčitú
2015/00177
9.2.2015
na dobu neurčitú
2014/02121
9.2.2015
na dobu neurčitú
2014/02146
9.2.2015
na dobu neurčitú
2014/02088
9.2.2015
na dobu neurčitú
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť v zariadení starostlivosti
o ľudské telo
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
2
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Nikola Tamášiová
Nábr. Dr. A.Stodolu 1575/3
031 01 Liptovský Mikuláš
Mária Triznová
Bobrovec 130
032 21 Bobrovec
Veronika Motýľová
Hradišská 626/1
031 04 Liptovský Mikuláš
Beáta Mišíková
Liptovská Teplá 204
034 83 Liptovská Teplá
Simona Jančušková
Liptovský Ondrej 102
032 04 Liptovský Ondrej
Stanislav Kľučka, Mgr.
Liptovská Teplá 440
034 83 Liptovská Teplá
Zuzana Martinková, Bc.
Stošice 862
031 04 Liptovský Mikuláš
Zdenka Kadlubiaková Kňavová
Priebežná 492/11
031 04 Liptovský Mikuláš
Magdaléna Ošková, Ing.
Mincova 47
031 05 Liptovský Mikuláš
Marek Sminčák
Dénešova 83
040 23 Košice
2014/02204
9.2.2015
na dobu neurčitú
2014/01963
9.2.2015
na dobu neurčitú
2014/02021
9.2.2015
na dobu neurčitú
2014/02123
9.2.2015
na dobu neurčitú
2014/02129
9.2.2015
na dobu neurčitú
2014/02122
9.2.2015
na dobu neurčitú
2014/02128
9.2.2015
na dobu neurčitú
2014/01923
9.2.2015
na dobu neurčitú
2014/02131
9.2.2015
na dobu neurčitú
2014/01897
9.2.2015
na dobu neurčitú
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť pri výrobe, manipulácii
a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov
Činnosť v zariadení starostlivosti
o ľudské telo
Činnosť v zariadení starostlivosti
o ľudské telo
Činnosť v úpravniach vôd a pri obsluhe
vodovodných zariadení
Činnosť v úpravniach vôd a pri obsluhe
vodovodných zariadení
3
Download

Rok 2015 - RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši