Slovenská sezóna Špeciál
Slovak Season special
Kobylka
Grasshopper
Čerstvý slovenský film
Fresh Slovak film
Filmy súčasných študentov a nedávnych absolventov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU prekračujú hranice Slovenska
nielen geograficky, ale aj kvalitatívne. Po ich úspešnom
účinkovaní na európskych festivaloch si môžete 1. blok
Kobylka pozrieť aj na Art Film Feste 2013. Vďaka spolupráci
s distribučnou spoločnosťou Continental film budú môcť
filmy v projekte Kobylka od septembra vidieť aj návštevníci
kín CINEMAX a bratislavského kina Lumière.
The students and recent graduates of the Film and
Television Faculty at Bratislava’s Academy of Performing
Arts are producing films that transcend Slovakia’s borders,
both geographically and qualitatively. Following its
successful stint at festivals across Europe, the first block of
Grasshopper is coming to Art Film Fest 2013. And thanks to
the cooperation of distribution company Continental Film,
films from the Grasshopper project will also be screened at
CINEMAX cinemas and Bratislava’s Kino Lumière starting in
September.
Sedem vybratých diel ponúka hru so žánrom, drsnú
autenticitu, zábavu a mystifikáciu v hranej, dokumentárnej
a animovanej podobe. Pestré témy a výsostne subjektívny
prístup tvorcov k okolitej realite približujú, čo intenzívne
hýbe svetom mladých ľudí. Zážitky pretvorené do silných
príbehov a pozorovaní sú inšpiratívne práve vďaka kontaktu
s tepom doby. Ich autori neprestávajú rozvíjať filmové nápady, čo vyznieva ako pozitívny prísľub do budúcnosti domácej
kinematografie.
Organizátor: VŠMU, Continental Film, s.r.o.
Partneri: VŠMU, Continental Film, s.r.o.
The seven selected films offer genre bending, gritty
authenticity, fun and deception in the form of fiction,
documentary and animated work. Their thematic diversity
and the filmmakers’ eminently subjective depictions of
reality provide a close-up look at what really makes young
people’s world go round. Moulding direct experiences into
powerful stories and observations, this is film with its finger
on the pulse of today’s zeitgeist, from auteurs continually
developing their artistic voices, which spells a bright future
for Slovak cinema.
Organizer: The Academy of Performing Arts in Bratislava,
Continental Film, s.r.o.
Partners: The Academy of Performing Arts in Bratislava,
Continental Film, s.r.o.
158
Slovenská sezóna Špeciál
Slovak Season special
Posledné dni Ľudovíta Štúra
Posledné dni Ľudovíta Štúra
The Last Days of Ľudovít Štúr
Príbeh slovenského národného hrdinu,
kodifikátora spisovnej slovenčiny. Ako
naozaj umrel? Ktorá legenda o jeho smrti
je pravdivá?
A short film that tells the story of the Slovak
national hero, who codified the Slovak written language. How did he really die? Which of
the legends concerning his death is true?
Slovenská republika/Slovak Republic
2011, DCP, far./col., 12 min.
hraný/fiction
tWINs
tWINs
tWINs
Siamské dvojčatá zápasia nielen v ringu, ale
aj mimo neho. Pre svoje postihnutie sa musia
spolu pretĺkať súkromným aj spoločenským
životom, no každé z inej perspektívy.
Slovenský animovaný film aj o tom, ako môže
vyzerať a kam až môže zájsť bratská láska.
A pair of conjoined twins fight both in the
ring and out. Their handicap makes both
their private and social lives a struggle, but
each from a different perspective. A Slovak
animated film about brotherly love and how
far it can go.
Réžia/Director: Csaba Molnár Scenár/Screenplay:
Csaba Molnár Kamera/
Director of Photography:
Lukáš Teren Strih/Editor:
Barbora Berezňáková
Hrajú/Cast: Ludwig Bagin,
Boris Farkaš, Hera Turban,
Jozef Hanel, Juraj Hrčka,
Lukáš Krkoška, Ingrid Hanzelová, Rado Kuštek, Vlado
Kittler Výroba/Production:
FTF VŠMU Predaj/Sales:
FTF VŠMU Distribútor/
Slovak Distributor:
Continental Film
Réžia/Director: Peter Budinský Scenár/Screenplay:
Patrik Pašš Strih/Editor:
Peter Budinský Animácia/
Animation: Peter Budinský
Výroba/Production: FTF
VŠMU Predaj/Sales: FTF
VŠMU Distribútor/Slovak
Distributor: Continental
Film
Slovenská republika/Slovak Republic
2011, DCP, far./col., 6 min.
animovaný/animation
Stará kniha nehrdzavie
Stará kniha nehrdzavie
An Old Book Doesn't Rust
Slovenská republika/Slovak Republic
2012, DCP, far./col., 20 min.
dokumentárny/documentary
Antikvariát nie je len miesto, kde sa
zhromažďuje množstvo kníh. Je to miesto,
kde sa koncentrujú myšlienky intelektuálov,
slzy nostalgikov a kde každá popísaná
strana znamená časť života svojho bývalého
majiteľa. Je to knižný underground. Film
o ľuďoch z antikvariátov, o ich láske ku
knihám a o digitálnej budúcnosti.
An antiquarian bookshop is not just a place
where heaps of books are amassed. It is
a place where the thoughts of intellectuals
and the tears of the nostalgic are concentrated and where each bescribbled margin
represents a part of the former owner’s life. It
is a book underground. A film on people from
bookshops, their love for books and on the
digital future.
Réžia/Director: Daniel
Dluhý Scenár/Screenplay:
Daniel Dluhý Kamera/
Director of Photography:
Lukáš Marek Strih/Editor:
Vilma Pročková Účinkujú/
Cast: Miloslav Budátš,
Josef Peitz, Ondřej Boušek
Výroba/Production: FTF
VŠMU Predaj/Sales: FTF
VŠMU Distribútor/Slovak
Distributor: Continental
Film
159
Slovenská sezóna Špeciál
Slovak Season special
Belasí
Belasí
The Sky-blues
Krátke roadmovie o ceste fanúšikov Slovana
na „ďaleký východ”.
A short road movie about some Slovan
Bratislava supporters on their way to the far
east (of Slovakia).
Réžia/Director: Marek
Trúsik Scenár/Screenplay:
Marek Trúsik Kamera/
Director of Photography:
Marek Trúsik Strih/Editor:
Marek Trúsik Výroba/
Production: FTF VŠMU
Predaj/Sales: FTF VŠMU
Distribútor/Slovak Distributor: Continental Film
Slovenská republika/Slovak Republic
2012, DCP, far./col., 7 min.
dokumentárny/documentary
Momo
Momo
Momo
Momo je film o tom, aké dôležité je mať otca.
Keď má mladý chalan problémy so sebaovládaním a agresivitou, ich príčina môže vyzerať
komplikovane, v skutočnosti však za všetko
môže pocit osamelosti.
“Momo“ is a film about the importance of
having a father. When a young boy struggles
with self-control and aggressiveness, the
underlying reasons might seem complex,
but they are simply caused by his feelings
of loneliness.
Slovenská republika/Slovak Republic
2012, DCP, far./col., 30 min.
hraný/fiction
Do You Love Me?
Do You Love Me?
Do You Love Me?
Okolo nás je toľko lásky, sme bohatí.
Slovenská republika/Slovak Republic
2012, DCP, far./col., 6 min.
hraný/fiction
160
We’re surrounded by so much love, we’re rich.
Réžia/Director: Teodor
Kuhn Scenár/Screenplay:
Teodor Kuhn Kamera/
Director of Photography:
Denisa Buranová Strih/
Editor: Braňo Gotthardt
Hrajú/Cast: Michal
Cvečko, Gregor Hološka,
Ela Lehotská, Ľubomír Burg,
Attila Mokos, Miro Málek
Výroba/Production: FTF
VŠMU Predaj/Sales: FTF
VŠMU Distribútor/Slovak
Distributor: Continental
Film
Réžia/Director: Matúš Krajňák Scenár/Screenplay:
Matúš Krajňák Kamera/
Director of Photography:
Denisa Buranová Hudba/
Music: Adam Hrubý Strih/
Editor: Terézia Mikulášová
Hrajú/Cast: Lucia Siposová,
Ľubomír Paulovič, Ján
Koleník, Pavol Šimun,
Kristína Svarinská Výroba/
Production: FTF VŠMU
Predaj/Sales: FTF VŠMU
Distribútor/Slovak Distributor: Continental Film
Slovenská sezóna Špeciál
Slovak Season special
Lighta
Lighta
Lighta
Príbeh o malej žiarovke, ktorá je jediným
zdrojom svetla v izbe, až kým sa jedného dňa
neobjaví nový rival.
Slovenská republika/Slovak Republic
2012, DCP, far./col., 7 min.
animovaný/animation
A small light bulb named Lighta is the only
source of light in the room, until one day
a new rival appears.
Réžia/Director: Andrej
Gregorčok Scenár/
Screenplay: Andrej
Gregorčok Kamera/
Director of Photography:
Andrej Gregorčok Hudba/
Music: Eliška Cílková Strih/
Editor: Miloš Jakubík
Animácia/Animation:
Andrej Gregorčok Výroba/
Production: FTF VŠMU
Predaj/Sales: FTF VŠMU
Distribútor/Slovak
Distributor: Continental
Film
161
Download

Kobylka - Art Film Festival