Evrak Tarih ve Sayısı: 16/07/2014-42149
*BE6LCFEB*
T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Sayı
Konu
:
:
78991897-050.99/
ÇAP (Çift Anadal Programı)
Kontenjanları hk.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
Fakülte Yönetim Kurulumuzun 11.06.2014 tarih ve 2014/12 nolu toplantısında alınan 07 sıra sayılı
karar aşağıda sunulmuştur.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Prof.Dr. Halis AYGÜN
Dekan Vekili
2014-2015 Çift Anadal
Programı kontenjanları hk.
07- Kocaeli Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönetmeliği İncelendi.
Yapılan görüşmelerde; 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Çift Anadal
Programı kontenjanlarının ekteki şekliyle kabulüne, durumun ilgili Fakültelere ve
Bölümlere duyurulmasına, kayıtların ve başvuruların aşağıdaki takvime göre
yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
DAĞITIM
Arkeoloji Bölüm Başkanlığına
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanlığına
Biyoloji Bölüm Başkanlığına
Fizik Bölüm Başkanlığına
Kimya Bölüm Başkanlığına
Matematik Bölüm Başkanlığına
Tarih Bölüm Başkanlığına
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığına
Felsefe Bölüm Başkanlığına
İletişim Fakültesi Dekanlığına
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Teknoloji Fakültesi Dekanlığına
Mevcut Elektronik İmzalar
HALİS AYGÜN (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı - Dekan) 16/07/2014 15:07
Fakülte Sekreterliği Kocaeli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Umuttepe Yerleşkesi, 41380, Kocaeli
Tel:+90 (262) 303 20 02 Faks:+90 (262) 303 20 03
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :http://fef.kocaeli.edu.tr/
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Toplantı No : 2014/12
Toplantı Tarihi:11.06.2014
Takvim:
Kontenjan İlanı : 14 Temmuz 2014
Başvurular
: 18-22 Ağustos 2014
Kabul Edilen Öğrencilerin İlanı : 05 Eylül 2014
Kayıt Tarihleri : 08-12 Eylül 2014
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı
Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümleri Arasında
ÇAP Kontenjanları
ÇAP YAPILACAK
BÖLÜM
Arkeoloji
Felsefe
Kimya
I.Öğretim*
Kimya
II.Öğretim*
Matematik
I.Öğretim*
Matematik
II.Öğretim*
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
I.Öğretim
Biyoloji
BAŞVURU YAPABİLEN BÖLÜMLER
Felsefe
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Arkeoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Fizik
Matematik
Felsefe
Matematik
Fizik
Kimya
Fizik
Kimya
Arkeoloji
Felsefe
Türk Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Arkeoloji
Tarih
Kimya
* %30 İngilizce Eğitim verilmektedir.
KONTENJAN
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
Toplantı No : 2014/12
Toplantı Tarihi:11.06.2014
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı
İletişim Fakültesi’nden Fakültemize Yapılacak Başvurular İçin
ÇAP Kontenjanları
ÇAP YAPILACAK
BÖLÜM
Arkeoloji
Felsefe
Türk Dili ve Edebiyatı
BAŞVURU YAPABİLEN BÖLÜMLER
KONTENJAN
Gazetecilik
Reklamcılık
Radyo Televizyon ve Sinema
Görsel İletişim ve Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Gazetecilik
Reklamcılık
Radyo Televizyon ve Sinema
Görsel İletişim ve Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Gazetecilik
Reklamcılık
Radyo Televizyon ve Sinema
Görsel İletişim ve Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı
İdari Bilimler Fakültesi’nden Fakültemize Yapılacak Başvurular İçin
ÇAP Kontenjanları
ÇAP YAPILACAK
BÖLÜM
BAŞVURU YAPABİLEN BÖLÜMLER
KONTENJAN
Uluslararası İlişkiler
Siyaset Bilim ve Kamu Yön.
Felsefe
2
2
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı
Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Fakültemize Yapılacak Başvurular İçin
ÇAP Kontenjanları
ÇAP YAPILACAK
BÖLÜM
Felsefe
BAŞVURU YAPABİLEN BÖLÜMLER
Sahne Sanatları Bölümü
KONTENJAN
2
Toplantı No : 2014/12
Toplantı Tarihi:11.06.2014
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı
Mühendislik Fakültesi’nden Fakültemize Yapılacak Başvurular İçin
ÇAP Kontenjanları
ÇAP YAPILACAK
BÖLÜM
Fizik
I.Öğretim*
Kimya
I.Öğretim*
Kimya
II.Öğretim*
Matematik
I.Öğretim*
Matematik
II.Öğretim*
Biyoloji
I.Öğretim
BAŞVURU YAPABİLEN BÖLÜMLER
KONTENJAN
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Elektronik Haberleşme Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
1
1
2
1
1
1
1
Jeoloji Mühendisliği
1
Jeoloji Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Elektronik Haberleşme
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Elektronik Haberleşme Mühendisliği
Makine Mühendisliği
1
2
1
1
1
1
1
1
Jeoloji Mühendisliği
1
* %30 İngilizce Eğitim verilmektedir.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı
Teknoloji Fakültesi’nden Fakültemize Yapılacak Başvurular İçin
ÇAP Kontenjanları
ÇAP YAPILACAK
BÖLÜM
Matematik*
Fizik*
BAŞVURU YAPABİLEN BÖLÜMLER
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
KONTENJAN
1
1
Download

ÇAP (Çift Anadal Programı) Kontenjanları hk.