802437 Košice - Kostoľany n.H. - Družstevná p.H. - Sokoľ
Prepravu zabezpečuje:eurobus, a.s.,Košice,Staničné nám.9,tel.č..0972250305,0972350305
km
Tč
eurobus, a.s.
7
63
57
13
11
15
…
…ÇÂ
…
620
630
655
540
628
640
546
549
550
634
635
637
638
646
647
648
649
555
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
641
645
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
650
655
...
...
...
...
...
...
...
...
705
708
711
712
714
715
716
717
718
720
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…ÇÂ
0
3
4
6
8
9
11
11
12
12
12
13
0
0
13 0
16
16 3
16 3
0
4
6
8
9
11
11
11
14
14
14
1 od
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 pr
Košice,AS ¤™.........................................
Košice,Vodná ...........................................
Košice,Tomášikova ..................................
Košice,Havlíčkova ...................................
Košice,Chrastie ........................................
Košice,lom ................................................
Kostoľany n.H.,pomník ............................
Kostoľany n.H.,pod Dzely ........................
Kostoľany n.H.,Jednota ........................
Kostoľany n.H.,Sokoľská .........................
Sokoľ,Vrchný rožok ................................
Sokoľ,Hrabiny.........................................
Sokoľ ......................................................
Sokoľ,Hrabiny.........................................
Sokoľ,Vrchný rožok ................................
Kostoľany n.H.,Sokoľská .......................
Kostoľany n.H.,Jednota ........................
Družstevná p.H.,Malá Vieska,most .........
Družstevná p.H.,Malá Vieska,ZŠ ........
Družstevná p.H.,Malá Vieska,most .........
Kostoľany n.H.,Jednota ...........................
Kostoľany n.H.,žel.st. .............................
Kostoľany n.H.,Jednota ...........................
Kostoľany n.H.,Sokoľská .........................
Sokoľ,Vrchný rožok ..................................
Sokoľ,Hrabiny...........................................
Sokoľ........................................................
520
...
...
…ÇÇ
527
530
534
535
537
538
539
540
...
...
...
...
...
...
...
...
527
530
534
535
537
538
539
540
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Platí od: 14. 12. 2014
...
...
…
19
17
21
±+
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…ÇÂ
743
744
745
747
748
750
800
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
23
3
9
27
31
47
29
35
41
59
43
39
61
…
…ÇÇ
±ÎÂ
…ÇÂ
…ÇÇ
…ÇÂ
±ÎÂ
…
…
+
…
…
±+
1000
810
1012
813
1014
816
1018
817
1019
820
1022
821
1023
822
823
824
825
...
...
...
...
...
1024
...
1028
...
1029
... …Ç– 1030
...
848
...
850
...
851 1031
...
1032
...
853 1033
...
855 1035
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1145 1145 1145
1155
1158
1202
1203
1206
1208
1209
1210
1211
1215
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1156
1158
1201
1202
1205
1206
1207
1209
1210
1215
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1154
1158
1201
1205
1207
1209
1211
1212
1215
1217
1218
1220
1222
1223
1225
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1335 1335 1400 1520
1341
1346
1349
1352
1353
1356
1358
1343
1349
1353
1356
1357
1400
1401
1359
1401
1403
1404
1402
1406
1407
1409
1405
1406
1407
1410
1410
1411
1412
1415
1410
1413
1415
1416
1419
1420
1421
1422
1422
1425
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1532
1536
1538
1539
1542
1543
1545
1546
1547
1550
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1630 1740 1740 1845
1643
1646
1650
1651
1653
1655
1656
1658
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1749
1752
1755
1756
1758
1759
1800
1801
1802
1805
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1751
1755
1756
1757
1800
1801
1802
1803
1805
1808
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1856
1859
1901
1902
1904
1906
1907
1910
1911
1912
1913
1914
1916
1920
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1900
1910
1912
1914
1915
1917
1918
1919
1920
1921
1925
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
51
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…–
1950
1952
1954
1957
© EMtest
802437 Košice - Kostoľany n.H. - Družstevná p.H. - Sokoľ
opačný smer
km
Tč
Platí od: 14. 12. 2014
eurobus, a.s.
6
50
10
12
8
14
18
16
20
22
…ÇÇ
0
0
0
3
3
3
0
0
0
3
0
1
2
2
2
4
5
7
9
10
11
13
3
4
5
6
7
7
7
9
10
12
14
16
18
27 od
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1 pr
Sokoľ.........................................................
Sokoľ,Hrabiny............................................
Sokoľ,Vrchný rožok...................................
Kostoľany n.H.,Sokoľská..........................
Kostoľany n.H.,Jednota.........................
Kostoľany n.H.,žel.st...............................
Kostoľany n.H.,Jednota.........................
Družstevná p.H.,Malá Vieska,most..........
Družstevná p.H.,Malá Vieska,ZŠ.........
Družstevná p.H.,Malá Vieska,most..........
Kostoľany n.H.,Jednota.........................
Kostoľany n.H.,Sokoľská........................
Sokoľ,Vrchný rožok.................................
Sokoľ,Hrabiny..........................................
Sokoľ........................................................
Sokoľ,Hrabiny..........................................
Sokoľ,Vrchný rožok.................................
Kostoľany n.H.,Sokoľská........................
Kostoľany n.H.,Jednota.........................
Kostoľany n.H.,pod Dzely.........................
Kostoľany n.H.,pomník.............................
Košice,lom.................................................
Košice,Chrastie.........................................
Košice,Havlíčkova....................................
Košice,Tomášikova...................................
Košice,Vodná............................................
..........................................
Košice,AS ¤™
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…ÇÇ
430
431
432
434
435
436
439
440
443
446
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…ÇÂ
…
430
431
432
434
435
436
439
440
443
446
510
511
512
513
517
518
521
522
525
530
...
...
...
450
455
Ő na spoj č. 24 nadväzuje v Kostoľanoch n/H,jednota spoj č. 4 linky 802438 do Košíc
– spoj č.51 čaká v Kostoľanoch nad Hornádom na vlak ( príchod vlaku je o 19,45 hod.)
– spoj č.21 čaká v Kostoľanoch nad Hornádom na vlak (príchod vlaku je o 8,45 hod.)
...
...
...
...
...
...
...
…
545
547
549
551
553
554
556
600
604
610
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
±+
…
…ÇÂ
600
601
602
603
605
606
608
609
612
616
610
612
613
614
616
619
621
622
626
630
620
625
635
640
650
652
653
654
658
700
703
704
708
712
715
719
725
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
650
651
652
653
654
...
...
...
...
...
...
...
655
659
702
704
…ÇÂ
706
708
709
712
716
722
725
24
26
28
4
32
34
40
38
…ÇÂ …ÇÂŐ
705
708
712
714
716
717
722
727
731
734
740
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
730
732
733
734
736
737
740
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
755
...
757
...
758
...
759
...
801
...
805
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... …±ÎÂ
...
900
...
902
...
903
...
904
...
908
...
909
...
912
...
913
...
917
...
921
...
...
927
...
930
48
42
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
30
…
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
±+
1045
1046
1047
1049
1051
1053
1055
1056
1059
1103
1220
1221
1222
1224
1225
1226
1229
1230
1234
1237
1109 1242
1115 1245
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
…
…
1230
1232
1233
1234
1237
1238
1241
1242
1245
1248
1425
1426
1427
1428
1430
1431
1434
1435
1438
1442
1645
1646
1647
1649
1651
1652
1654
1655
1657
1701
1254 1447 1708
1300 1450 1715
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1710
1715
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
±+
…
1810
1811
1812
1813
1815
1816
1818
1819
1821
1826
1815
1816
1817
1818
1820
1821
1823
1824
1827
1830
1831 1834
1835 1840
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1930
1931
1932
1933
1934
1935
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
© EMtest
Download

802437 Košice - Kostoľany n.H. - Družstevná p.H.