SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE
TRIBOLÓGIU A TRIBOTECHNIKU
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických
spoločností
usporiada seminár
ZVÁRANÉ STROJOVÉ
SÚČIASTKY A
ZVÁRACIE PRÍPRAVKY
Spomienka na
Ing. Vladimíra Makovického,
významného zváračského odborníka
Výskumného ústavu zváračského
Pozvánka
dátum konania: 22. novembra 2011
t. j. v utorok, o 9.30 h.
miesto konania: Veľká zasadacia miestnosť
ZSVTS, Koceľova 15
Bratislava
Vážení priatelia,
ako pokračovanie v tradícii spomienkových
seminárov na významných zváračských
odborníkov sme tentoraz vybrali pána
Ing. Vladimíra Makovického.
Týmto seminárom venovaným jeho pamiatke
si pripomenieme význam jeho práce.
Odborný garant :
Ing. Ladislav Vehner, CSc.
Prípravný výbor :
Prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc.
Prof. Ing. Ján Bošanský, CSc.
Doc. Ing. Martin Janota, DrSc.
Ing. Ladislav Vehner, CSc.
Organizační garanti:
Program seminára
Prihlášku prosíme zaslať do
21. novembra 2011
9.30 - 10.00 Registrácia účastníkov
Záväzná prihláška na seminár
ZVÁRANÉ STROJOVÉ SÚČIASTKY
A ZVÁRACIE PRÍPRAVKY
10.00 Otvorenie seminára
Ing. Vladimír Makovický, CSc., známy
vedecko-výskumný pracovník a dobrý človek.
Životopis Ing. Makovického
dňa 22.novembra 2011 v Bratislave
Meno a priezvisko účastníka, tituly:
Vrbenský, J.: Pamiatke Ing. Vladimíra
Makovického, CSc. Spomienky na pracovné
i osobné zážitky z dlhoročnej spolupráce.
.........................................................................
Michalec, V.: Spomienky na spoluprácu
s Ing. Vladimírom Makovickým, CSc. vo VÚZ
v rokoch 1955-1967
adresa:.............................................................
Dr. Pavol Klucho,
tajomník SSTT
[email protected]
[email protected]
Minárik, R.: Spomienka na písanie knihy
„ZVÁRACIE PRÍPRAVKY“
Ing. Gabriela Eliášová
Jesenský, M.: Ako som poznal
Ing. Vladimíra Makovického
Hálova 5
851 01 Bratislava 5
www.kongresm.sk
mail: [email protected]
na pamiatku Ing. Vladimíra Makovického
Kálna, K.: Počiatky výskumu krehkého
porušenia vo VÚZ
Diskusia
organizácia:.....................................................
.........................................................................
tel./fax, e- mail, mobil
.........................................................................
.........................................................................
podpis:........................................................
Prihlášku prosíme odoslať na adresu, fax
alebo e-mail:
Prihlásení účastníci dostanú pri prezentácii
bezplatne zborník prednášok
Ing. Gabriela Eliášová
Kongres management s.r.o.
Hálova 5
851 01 Bratislava 5
mail: [email protected]
fax: 02/62413223
Konečný termín uzávierky prihlášok:
21. novembra 2011.
Možno sa prihlásiť aj telefonicky
mobil: 0905 928 937, 0915 882 444,
fax: 02/62413223
mobil: 0915 882 444, 0905 928 937
Vstup voľný
13.00 – 15.00 Spoločenský záver seminára
s pohárom vína
Download

Novinky > Zvárané strojové súcastky a zváracie