Sözleşmeli Personel Alım İlanı
5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı,
unvan adedi, öğrenim durumu belirtilen 1 (Adet) adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı
yapılacaktır.
Sıra No
1
Unvanı
Teknisyen
Adet
1
Sınıfı
Eğitim Durumu
THS
Meslek Lisesi- Bilişim
Teknolojileri/Ağ İşletmenliği
Bölümü
Giriş Sınavı ve Tarihi
Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup;
Sözlü sınav tarihi: 03/10/2014 saat 10:00 olarak belirlenmiştir.
Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve
mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların
başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve göreve başlatılmayacaklardır. Göreve başlatılmış olsalar dahi
iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sözlü sınav sonuçları Kurumumuzun internet sitesinden (http://www.iett.gov.tr ) yayınlanacaktır.
Sınav İçin Başvuru Şartları
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri/Ağ İşletmenliği Bölümü mezunu olmak.
3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
4- Bilişim Teknolojisinin Temelleri (BTT) Eğitimini almış olmak.
5- Bilgisayar Ağlarının Temelleri (CCNA) Eğitimini almış olmak.
Başvuru Şekli
Adayların 25/09/2014 - 01/10/2014 tarihleri arasında saat 17:00' ye kadar İETT İşletmeleri
Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Memur Personel Müdürlüğüne
şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.)
Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler
1- Özgeçmiş
2- Diploma Fotokopisi
3- Eğitimleri aldığını gösterir sertifikaların fotokopisi
Sözlü Mülakat Sınav Tarihi
Saat
Yeri
: 03/10/2014
: 10:00
: İETT işletmeleri Genel Müdürlüğü
Download

Sözleşmeli Personel Alım İlanı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49