OBECNÝ ÚRAD RADOŠINA, ARDANOVCE, SVRBICE,
OREŠANY, ŠALGOVCE, RATNOVCE, SOKOLOVCE
OBECNÝ ÚRAD RADOŠINA, ARDANOVCE, SVRBICE,
OREŠANY, ŠALGOVCE, RATNOVCE, SOKOLOVCE
v spolupráci so spoločnosťou
v spolupráci so spoločnosťou
Stredisko Piešťany
Stredisko Piešťany
rok 2014
rok 2014
Termín odvozu plastov
Termín odvozu plastov
PET fľaše a ostatné plasty
PET fľaše a ostatné plasty
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
Vrecia
(slúžia na zber PET fliaš a ostatných plastov)
Zberá sa:
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
10. piatok
21. piatok
4. piatok
16. piatok
27. piatok
-
PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave,
sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín.
10. piatok
21. piatok
4. piatok
16. piatok
27. piatok
-
Vrecia
(slúžia na zber PET fliaš a ostatných plastov )
Zberá sa:
PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave,
sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín.
Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo,
kožu, gumu a iné)
Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo,
kožu, gumu a iné)
Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného
prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri
triedení odpadov Vám ďakujeme.
Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného
prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri
triedení odpadov Vám ďakujeme.
Informácie: Piešťany, Valová 44
tel.: 033/7741954
Informácie: Piešťany, Valová 44
tel.: 033/7741954
Download

rok 2014 - Obec Ratnovce