Přehled odolnosti materiálů
ta
ali
kv 67
á
ov 18
ičk ku
Šp d ro
o
Elastomerové těsnění od odbornika
Špičková kvalita od roku 1867
Nekompromisní špičková kvalita – tu nabízíme již
okolo 140 let našim zákazníkům. Výrobky COG jsou
výsledkem efektivní souhry tradice s inovativními
nápady. Naši klienti patří k těm nejlepším ve svém
oboru – a očekávají také od nás jen to nejlepší. Jako
nezávislý výrobce těsnící techniky patříme v této branži
k předním dodavatelům přesných O-kroužků.
Pro úspěch našich zákazníků pracuje u COG s velkým
nasazením více než 190 zaměstnanců, od inženýrů
z technického oddělení až po jejich rychlé kolegy
v největším evropském skladu O-kroužků. Jako
nezávislý výrobní podnik se sídlem v Pinnebergu u
Hamburku, řízený již pátou generací rodinou majitelů,
patříme s našimi rychlými dodávkami, pružnou
výrobou a každodenní orientací na zákazníka ve všech
oblastech našeho působení k předním dodavatelům
přesných O-kroužků.
• Založení firmy v roce 1867 v Pinnebergu u Hamburku
• Soukromý rodinný podnik s přibližně 190 zaměstnanci
• Největší sklad O-kroužků v Evropě (s cca 45 000 výrobky na skladě k kamžité expedici)
• Přes 15 000 typů různých rozměrů
• Vlastní příprava směsí, vlastní mísírna
• Úzká spolupráce s předními výrobci surovin
• Certifikáty a povolení pro různé materiály a směsi
• Vlastní výroba forem na míru
• Optimální dodací lhůty díky vlastnímu novému logistickému centru, založenému v roce 2002
• Management kvality dle normy DIN EN ISO 9001
• Management ochrany životního prostředí dle normy DIN EN ISO 14001
2
Přehled odolnosti materiálů
Tabulka obsahuje ohodnocení chemické odolnosti nabízených elastomerů proti různým látkám.
Hodnoty uvedené v této tabulce odrážejí zkušenosti našich dodavatelů a zákazníků. S ohledem
na různorodé podmínky exploatace a složení látek berte tyto hodnoty jako přibližné a nezávazné
vodítko. V každém případě kontrolujme a testujme elastomery s rozumem.
Veškeré údaje platí pro pokojové teploty, není-li uvedeno jinak.
Jednotlivá písmena znamenají:
A = 0%-5% růst objemu, nebyl pozorován růst objemu elastomeru anebo je nepatrný
B = 5%-10% růst objemu, byl pozorován malý až střední růst objemu elastomeru
C = 10%-20% růst objemu, byl pozorován střední až velký růst objemu D = nedoporučujeme
– = není známo/nebylo prověřeno
A
NR
IIR
EPDM
NBR
HNBR
CR
AU
ACM
VMQ
FVMQ
TFE/P
FKM
FFKM
Médium
acetaldehyd (ethanal)
B
A
A
D
-
C
D
D
B
D
-
D
A
acetamid (amid kyseliny octové)
D
A
A
A
A
B
D
D
B
A
A
B
A
acetoctan ethylnatý
C
B
B
D
-
C
D
D
B
D
-
D
A
acetofenon (fenylmethylketon)
D
A
A
D
D
D
D
D
D
D
-
D
A
aceton (dimethylketon)
C
A
A
D
D
C
D
D
C
D
D
D
A
acetylchlorid (chlorid kyseliny octové)
D
D
D
D
D
D
D
D
C
A
-
A
A
acetylen (etin)
B
A
A
A
-
B
D
D
B
-
-
A
A
akrylonitril
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
-
C
A
Aliette Bordeaux
B
A
A
B
-
B
D
D
B
B
-
A
A
alkalický louh
B
A
A
B
B
B
D
D
B
A
-
B
-
amylalkohol
B
A
A
B
B
B
D
D
D
A
-
B
A
amylnaftalen
D
D
D
D
D
D
D
B
D
A
-
A
A
anhydrid kyseliny octové
B
B
B
C
D
B
D
D
C
D
B
D
A
anilin
D
A
A
D
-
D
D
D
D
C
A
C
A
anilinhydrochlorid
B
B
B
B
-
D
D
D
D
B
-
B
A
anilinova barva
B
B
A
D
D
B
D
D
C
B
-
B
A
AROCLOR 1248
D
C
C
C
C
D
D
D
B
B
-
A
-
AROCLOR 1254
D
D
C
D
D
D
D
D
C
B
-
A
-
AROCLOR 1260
A
A
A
A
A
A
D
D
B
A
-
A
-
asfalt (wg. DIN 55946)
D
D
D
B
-
B
B
B
D
B
-
A
A
asymetrický dimethylhydrazin (UDMH)
A
A
A
B
B
B
-
-
D
D
-
D
B
3
B
HNBR
CR
AU
ACM
VMQ
A
D
B
D
D
D
B
B
A
A
A
A
D
D
D
D
D
B
C
B
D
-
benzen
D
D
D
D
D
D
C
D
D
C
C
A
A
benzoan benzylnatý
D
B
B
D
-
D
-
D
-
A
-
A
A
benzoan butylnatý
C
B
B
D
-
D
-
D
-
A
-
A
A
benzoan ethylnatý
A
A
A
D
-
D
D
D
D
A
C
A
A
benzoylchlorid
D
D
D
D
-
D
-
D
-
B
-
B
A
benzylalkohol
D
A
A
D
-
B
D
D
B
B
A
A
A
benzylchlorid
D
D
D
D
-
D
D
D
D
B
A
A
A
benzin (nitrobenzin, ligroin)
D
D
D
A
-
B
B
A
D
A
-
A
A
bifenyl (difenyl, fenylbenzen)
D
D
D
D
D
D
D
D
D
B
-
A
A
bitumenní dehet
D
C
C
B
B
C
-
D
B
A
-
A
A
boran buthylnatý
D
D
D
A
A
A
-
-
-
-
-
A
A
boran sodný (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
-
-
A
A
A
A
A
brom
D
D
D
D
-
D
D
D
D
B
-
A
A
bromobenzen
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
-
A
A
bromometan
D
D
D
B
B
D
-
-
-
A
-
A
A
bromová voda
D
C
B
D
C
D
D
D
D
B
-
A
brzdová kapalina WAGNER 21B
B
B
A
C
C
B
-
-
C
D
-
D
butadien
D
D
C
D
-
D
D
D
D
B
-
A
butan
D
D
D
A
A
A
A
A
D
A
-
A
A
butanol
A
B
B
A
A
A
D
D
B
B
A
A
A
butyl-olejan
D
B
B
D
D
D
-
-
-
B
-
A
A
butyl glykoether (Cellsolve)
D
A
A
C
C
C
D
D
-
D
-
D
A
butyl-akrylát
D
D
D
D
D
D
-
D
-
D
-
D
A
butylamin
D
C
B
C
C
D
D
D
D
D
-
D
A
butylen (buten)
D
D
D
B
D
C
D
D
D
B
-
A
A
A
FFKM
NBR
A
D
FKM
EPDM
D
benzaldehyd
TFE/P
IIR
bělící kapalina
FVMQ
NR
Médium
-
butylester kyseliny stearové
D
C
C
B
B
D
-
-
-
B
A
A
butyl acetyl ricin olejan C24H44O4
D
A
A
C
B
B
D
-
-
B
-
A
A
butyraldehyd (butanal)
D
B
B
D
-
C
D
D
D
D
-
D
B
C
NR
IIR
EPDM
NBR
HNBR
CR
AU
ACM
VMQ
FVMQ
TFE/P
FKM
FFKM
Médium
Cellosolve
D
B
B
D
-
D
D
D
D
D
-
C
A
Cellosolve acetát
D
B
B
D
D
D
D
D
D
D
-
D
A
Cellosolve ethyl
D
D
D
D
-
D
D
D
D
D
-
D
A
Cellulube (Fyrquel)
D
A
A
D
D
D
D
D
A
C
-
A
-
celulózový lak
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
-
D
A
černouhelný dehet
D
D
D
A
-
B
C
A
D
A
-
A
-
chlor nitroethan
D
D
D
D
-
D
D
D
D
D
-
D
A
chlor, suchý
D
D
D
D
C
C
D
D
D
A
-
A
A
chlor, vlhký
D
C
C
D
C
C
D
D
D
B
-
B
A
chloraceton
D
B
A
D
D
C
D
D
D
D
-
D
A
chlordodekan
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
-
A
A
chlorid amonný (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
A
-
-
-
-
A
A
chlorid arsenitý (vodný roztok)
D
C
C
A
A
A
-
-
-
-
-
D
A
chlorid barnatý (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
-
A
A
chlorid cínatý (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
-
-
B
A
-
A
A
chlorid ciničitý (vodný roztok)
A
A
A
A
A
B
-
-
B
A
-
A
A
chlorid draselný (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
chlorid fosforitý
D
A
A
D
D
D
-
-
-
A
-
A
A
4
C
IIR
EPDM
NBR
HNBR
CR
AU
ACM
VMQ
FVMQ
TFE/P
FKM
FFKM
chlorid hlinitý (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
C
A
B
A
-
A
A
chlorid hořečnatý (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
chlorid kobaltnatý (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
D
D
B
A
-
A
A
chlorid měďnatý (vodný roztok)
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
-
A
A
chlorid nikelnatý (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
C
C
A
A
-
A
A
chlorid rtuťnatý (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
-
-
-
-
-
A
A
chlorid sirný (vodný roztok)
D
D
D
C
D
C
-
D
C
A
-
A
A
chlorid sodný (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
A
-
A
A
A
A
A
chlorid zinečnatý (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
A
D
A
A
A
A
A
chlorid thionylu
D
D
C
D
-
D
D
D
-
-
-
B
A
chlorid titaničitý
D
D
D
B
B
D
D
D
D
B
-
A
A
chlorid uhličitý
D
D
D
C
B
D
D
D
D
C
D
A
B
chlorid vápenatý (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
chlorid železitý (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
-
A
A
chlornaftalen amylnatý
D
D
D
D
D
D
D
D
D
B
-
A
A
chlornan sodný
D
B
B
B
B
A
D
D
B
B
-
A
A
chlornan sodný (vodný roztok)
D
B
B
B
B
A
D
D
B
B
A
A
A
chlornan vápenatý (vodný roztok)
C
A
A
B
B
C
D
D
B
B
A
A
A
chlorobenzen
D
D
D
D
D
D
D
D
D
B
-
A
A
chlorobromomethan
D
B
B
D
D
D
D
D
D
B
-
A
A
chloroethan
D
D
C
A
-
D
B
D
D
A
-
A
A
chloroform (trichlormetan)
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
A
chloromravenčan ethylnatý
D
C
B
D
-
D
D
D
D
D
-
D
-
chloropren (chlorbutadien)
D
D
D
D
D
D
D
D
D
B
-
A
A
chlor toluol
D
D
D
D
D
D
D
D
D
B
-
A
A
chromová lázeň
D
B
B
D
D
D
D
D
B
B
-
A
A
čínský dřevný olej (tungový olej)
D
C
C
A
A
B
C
-
D
B
-
A
A
čistící prostředek pro textilní materiály
D
D
D
C
C
D
D
D
D
B
-
A
B
čpavek (bezvodný)
D
A
A
B
B
A
D
D
C
D
-
D
A
čpavek (plyn, nízká teplota)
A
A
A
A
A
A
C
D
A
D
A
D
A
čpavek (plyn, vysoká teplota)
D
B
B
D
D
B
D
D
A
D
-
D
A
cyklohexan
D
D
D
A
A
C
A
A
D
B
B
A
A
cyklohexanol
D
D
C
C
A
A
-
-
D
A
-
A
A
cyklohexanon (Anon)
D
B
B
D
D
D
D
D
D
D
B
D
A
AU
NR
Médium
D
NR
IIR
EPDM
NBR
HNBR
CR
ACM
VMQ
FVMQ
TFE/P
FKM
FFKM
Médium
dekalin
D
D
D
D
-
D
-
-
D
A
-
A
A
dekan
D
D
D
A
A
D
B
A
B
A
-
A
A
diaceton
D
A
A
D
-
D
D
D
D
D
-
D
A
diacetonalkohol
D
A
A
D
D
B
D
D
B
D
-
D
A
dibenyzl sebakat
D
B
B
D
D
D
B
D
C
C
-
B
A
dibenzylether
D
B
B
D
D
C
B
-
-
-
-
D
A
dibromo methylbenzen
D
D
D
D
D
D
D
D
D
B
-
B
A
dibuthylether
D
C
C
D
D
C
B
C
D
C
-
C
A
dibutylamin
D
D
C
D
-
D
D
D
C
D
-
D
A
dibutylftalát (DBP)
D
C
B
D
D
D
C
D
B
C
-
C
A
dibutylsebakat (DBS)
D
B
B
D
D
D
D
D
B
B
-
B
A
dichlor isopropylether
D
D
C
D
D
D
B
C
D
C
-
C
A
dichloran draselný (vodný roztok)
B
A
A
A
A
A
B
A
A
A
-
A
A
dicyklohexylamin
D
D
D
C
C
D
D
D
-
D
-
D
A
5
CR
AU
ACM
FVMQ
TFE/P
FKM
FFKM
B
B
B
-
B
C
D
B
D
-
D
A
D
D
D
D
-
D
D
-
D
C
-
A
A
diethylenglykol (digol)
A
A
A
A
-
A
D
B
B
A
-
A
A
diethylether (éter, ethoxyethan)
D
C
C
C
-
C
C
D
D
C
-
D
A
diethylsebakat
D
B
B
B
C
D
D
D
B
B
-
B
A
difenyl (bifenyl, fenylbenzen)
D
D
D
D
D
D
D
D
D
B
-
A
A
diisopropyliden aceton (Phoron)
D
C
C
D
-
D
D
D
D
D
-
D
-
diizopropylbenzol
D
D
D
D
-
D
-
-
-
B
-
A
-
diizopropylketon
D
A
A
D
-
D
D
D
D
D
-
D
C
VMQ
HNBR
B
diethylbenzen
IIR
diethylamin
NR
NBR
Médium
EPDM
D
B
B
D
D
D
-
D
-
B
-
B
A
C
C
B
C
-
C
D
D
D
D
-
D
A
dimethyleter (methoxymethan)
D
D
D
A
A
C
-
D
A
A
-
D
A
dimethylformamid (DMF)
D
B
B
B
-
C
D
D
B
D
A
D
A
dinitrotoluen (DNT)
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
-
D
A
dioctyl ftalát (DOP)
D
B
B
C
-
D
D
D
C
B
B
B
A
dioktylsebakat (DOS)
D
B
B
D
D
D
B
D
C
C
A
B
A
dioxan (diethylendioxid)
D
B
B
D
-
D
D
D
D
C
D
D
A
dioxolan
D
C
B
D
D
D
D
D
D
D
-
D
A
dipenten
D
D
D
B
B
D
D
D
D
C
-
A
A
dusičnan amonný (vodný roztok)
C
A
A
A
A
A
D
B
-
-
A
A
A
dusičnan draselný (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
dusičnan hlinitý (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
C
-
B
-
-
A
A
dusičnan olovnatý (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
-
-
B
A
-
A
A
dusičnan sodný (vodný roztok)
B
A
A
B
-
B
-
-
D
-
A
A
A
dusičnan stříbrný
A
A
A
B
B
A
A
A
A
A
-
A
A
dusičnan vápenatý (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
dusičnan železitý
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
-
A
A
A
dusík
A
A
A
A
-
A
A
A
A
A
-
A
dusitan amonný (vodný roztok )
A
A
A
A
A
A
-
-
B
-
-
A
-
dýmavá kyselina dusičná
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
B
C
B
IIR
D
dimethylanilin (xylidin, aminoxylol)
NR
dimethyl ftalát (DMP)
E
EPDM
NBR
HNBR
CR
AU
ACM
VMQ
FVMQ
TFE/P
FKM
FFKM
Médium
epichlorohydrin
D
B
B
D
D
D
D
D
D
D
-
D
B
ester kyseliny křemičité
D
D
D
B
B
A
A
-
D
A
-
A
A
etan
D
D
D
A
-
B
C
A
D
B
-
A
A
ethandiol (glykol)
A
A
A
A
A
A
D
C
A
A
-
A
B
ethanol
A
A
A
A
A
A
D
D
A
A
A
B
A
ethanolamin
B
B
A
D
-
D
D
D
B
D
-
D
A
ethanoloamin (kolamin)
B
B
B
B
-
B
C
D
B
D
A
D
A
ether (anestetikum)
D
C
C
C
C
D
B
D
D
C
-
D
-
ethyl-akrylát
D
B
B
D
-
D
D
D
B
D
-
D
A
ethylbenzen
D
D
D
D
-
D
D
D
D
A
B
A
A
ethyldiglikol (Carbitol)
D
A
A
D
D
C
-
D
D
D
-
C
A
ethyldiglykol (Carbitol )
B
B
B
B
-
B
D
D
B
B
-
B
A
ethylen (eten)
C
B
B
A
-
C
-
-
-
A
-
A
-
ethylenchlorhydrin
B
B
B
D
-
B
D
D
C
B
A
A
A
ethylendiamin
A
A
A
A
A
A
D
D
A
D
-
D
B
ethylendichlorid (1,2-dichlorethan )
D
C
C
D
-
D
D
D
D
C
B
A
A
ethylenoxid (oxiran)
D
C
C
D
-
D
D
D
D
D
-
D
A
ethylenoxid (oxiran)
D
C
C
D
D
D
D
D
D
C
-
A
A
ethylfenylether (fenetol)
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
-
D
A
6
E
HNBR
CR
AU
ACM
VMQ
FVMQ
TFE/P
FKM
FFKM
B
-
B
B
D
C
D
-
D
A
A
A
-
A
-
-
-
A
-
A
A
etylenchlorid
D
C
C
D
-
D
D
D
D
C
-
B
A
etylenglykol
A
A
A
A
A
A
D
D
A
A
-
A
B
etylmerkaptan
D
D
C
D
-
C
-
-
C
-
-
B
A
FFKM
NBR
B
A
FVMQ
EPDM
B
B
VMQ
IIR
B
ethylsilikát
IIR
ethyloceluloza
NR
NR
Médium
F
EPDM
NBR
HNBR
CR
AU
ACM
TFE/P
FKM
Médium
fenol (hydroxybenzen)
D
B
B
D
D
C
C
D
D
A
A
A
-
fenoxybenzen (difenylether)
D
D
D
D
D
D
D
D
C
B
B
A
A
fenylbenzen (bifenyl, difenyl)
D
D
D
D
D
D
D
D
D
B
-
A
A
fenylhydrazin
A
B
B
D
-
D
D
D
-
-
-
B
A
fluor (kapalný)
D
D
D
D
-
D
D
D
D
-
-
B
B
fluorbenzen
D
D
D
D
-
D
D
D
D
B
-
A
A
fluorid bromitý
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
-
D
B
fluorid chloritý (chlortrifluorid)
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
-
D
B
fluorid hlinitý (vodný roztok)
B
A
A
A
A
A
C
-
B
A
-
A
A
fluorid jodičný
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
-
D
B
fluorid sírový
D
A
A
B
B
A
-
D
B
B
-
A
B
Fluorolube
B
A
A
A
A
B
-
-
A
B
-
B
B
formaldehyd (methanal)
B
A
A
C
B
B
D
D
B
D
A
D
A
fosforečnan hlinitý (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
-
-
A
-
-
A
A
Freon 11 (trichlorofluoromethan)
D
D
D
B
B
C
D
-
D
B
-
B
B
Freon 112
D
D
D
B
B
C
-
-
D
-
-
B
B
Freon 113 (trichlortrifluorethan)
C
D
C
A
A
A
B
-
D
D
-
C
C
Freon 114 (dichlortetrafluorethan)
A
A
A
A
A
A
A
-
D
B
-
B
C
Freon 114 B2
D
D
D
B
-
C
-
-
D
-
-
B
C
Freon 115 (chlorpentafluorethan)
A
A
A
A
-
A
-
-
-
-
-
B
C
Freon 12 (dichlorodifluorometan)
B
B
B
A
A
A
A
A
D
C
-
B
B
Freon 13 (chlortrifluormethan)
A
A
A
A
-
A
-
-
D
D
-
B
A
Freon 13B1
A
A
A
A
-
A
A
-
D
-
-
B
B
Freon 142 b (chlorodifluoroethan)
B
A
B
A
B
A
-
-
-
-
-
D
C
Freon 152 a (difluoroethan)
A
A
A
A
-
A
-
-
-
-
-
D
C
Freon 21 (trifluorbrommetan)
D
D
D
D
-
D
-
-
D
-
-
D
B
Freon 218
A
A
A
A
-
A
-
-
-
-
-
B
-
Freon 22
B
A
A
D
-
A
D
B
D
D
-
D
B
Freon 31
B
A
A
D
-
B
-
-
-
-
-
D
B
Freon 32
A
A
A
A
-
A
-
-
-
-
-
D
B
Freon 502
A
A
A
B
-
A
-
-
-
-
-
D
C
Freon BF
D
D
D
B
B
C
-
-
D
-
-
B
B
Freon C316
A
A
A
A
-
A
-
-
-
-
-
B
B
Freon C318
A
A
A
A
A
A
-
-
-
-
-
B
C
Freon MF
D
D
D
A
B
C
C
-
D
-
-
B
-
Freon TA
C
B
B
A
-
B
A
-
C
-
-
D
C
Freon TC
D
B
B
A
-
A
A
-
D
-
-
B
B
Freon TF
D
D
D
A
A
A
A
-
D
-
D
B
C
Freon TMC
D
C
C
B
-
C
B
-
C
-
-
B
B
Freon T-P35
A
A
A
A
-
A
A
-
A
-
-
B
B
Freon T-WD602
D
B
B
B
-
B
A
-
D
-
-
B
B
furan (furfuran)
D
D
C
D
D
D
-
D
-
-
-
D
A
furfural
D
B
B
D
D
C
C
D
D
-
B
D
B
Fyrquel (Cellulube)
D
A
A
D
D
D
D
D
A
C
-
A
-
7
G
NR
IIR
EPDM
NBR
HNBR
CR
AU
ACM
VMQ
FVMQ
TFE/P
FKM
FFKM
galvanická lázeň Cr +6
D
A
A
-
D
D
-
-
D
-
-
A
A
galvanická lázeň pro jiné kovy
D
A
A
A
A
D
-
-
D
-
-
A
A
generátorový plyn
D
D
D
A
-
B
A
B
B
B
-
A
A
Glauberova sůl (vodný roztok)
B
B
B
D
D
B
-
D
-
A
-
A
A
glukóza (hroznový cukr, dextróza)
A
A
A
A
A
A
D
-
A
A
-
A
A
glycerín (glicerol; E422)
A
A
A
A
-
A
A
C
A
A
A
A
A
NR
IIR
AU
Médium
H
EPDM
NBR
HNBR
CR
ACM
VMQ
FVMQ
TFE/P
FKM
FFKM
Médium
hexan
D
D
D
A
A
B
B
A
D
A
-
A
A
hexanol
B
C
C
A
-
B
D
D
B
B
-
A
A
hexen
D
D
D
B
B
B
B
A
D
A
-
A
A
hovězí tuk
D
B
B
A
A
D
A
A
B
A
-
A
A
hydrazín
A
A
A
B
D
B
D
-
C
D
-
D
B
hydrochinon
B
B
B
C
D
D
-
D
-
B
-
B
B
hydrosíran sodný (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
-
D
A
A
A
A
-
hydrosiřičitan vápenatý (vodný roztok)
D
D
D
D
A
A
A
D
A
A
-
A
A
hydrouhličitan sodný (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
-
-
A
A
-
A
A
hydroxid amonný (koncentrat)
D
A
A
D
-
A
D
D
A
B
-
B
A
hydroxid barnatý (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
D
D
A
A
-
A
A
hydroxid draselný (vodný roztok)
B
A
A
B
B
B
D
D
C
C
A
D
-
hydroxid hořečnatý (vodný roztok)
B
A
A
B
B
A
D
D
-
-
-
A
A
hydroxid sodný (vodný roztok)
A
A
A
B
B
A
D
C
B
B
A
B
A
hydroxid vápenatý (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
A
D
A
A
A
A
A
I
NR
IIR
EPDM
NBR
HNBR
CR
AU
ACM
VMQ
FVMQ
TFE/P
FKM
FFKM
isoforon
D
C
C
D
D
D
C
D
D
D
B
D
A
isooktan
D
D
D
A
A
B
B
A
D
A
B
A
A
isookten
D
D
D
B
A
D
D
D
D
C
-
A
A
isopropylacetát
D
B
B
D
-
D
D
D
D
D
-
D
A
isopropylether
D
D
D
B
B
C
B
C
D
C
D
D
A
izobutanol
A
A
A
B
B
A
D
D
A
B
-
A
A
izopropylalkohol
A
A
A
B
B
B
C
D
A
B
-
A
A
izopropylchlorid
D
D
D
D
D
D
D
D
D
B
-
A
A
jodoform (trijodmethan)
D
D
D
-
-
D
-
-
-
-
-
C
A
NR
IIR
Médium
K
EPDM
NBR
HNBR
CR
AU
ACM
VMQ
FVMQ
TFE/P
FKM
FFKM
Médium
karbamát
D
B
B
C
-
B
D
D
-
A
-
A
A
kerosin (kapalné palivo, DIN 51636)
D
D
D
A
A
B
A
A
D
A
A
A
A
koksárenský plyn
D
D
D
D
D
D
D
D
B
B
-
A
A
kresol (methyl fenol)
D
D
D
A
A
B
C
A
D
A
-
A
A
kresol (methylfenol)
D
D
D
D
-
C
D
D
D
B
A
A
A
ksylidin (dimethylanilin)
C
C
B
C
C
C
D
D
D
D
-
D
A
kumen (izopropylbenzen)
D
D
D
D
D
D
D
D
D
B
-
A
A
kyanid draselný (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
-
A
A
kyanid měďný (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
-
A
A
8
K
NR
IIR
EPDM
NBR
HNBR
CR
AU
ACM
VMQ
FVMQ
TFE/P
FKM
FFKM
Médium
kyanid měďný a draselný (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
-
A
A
kyanid sodný (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
-
-
A
A
-
A
A
kyselina adipová (E355)
A
A
A
A
A
A
-
-
-
A
-
A
A
kyselina arsenitá
B
A
A
A
A
A
C
C
A
A
-
A
A
kyselina benzensulfonová
D
D
C
D
-
B
D
D
D
B
-
A
B
kyselina benzoová (E 210)
D
D
C
C
-
D
D
C
C
B
-
A
A
kyselina boritá
A
A
A
A
A
A
A
D
A
A
-
A
A
kyselina bromovodíková
A
A
A
D
D
D
D
D
D
C
-
A
A
kyselina bromovodíková (40%)
A
A
A
D
-
B
D
D
D
C
-
A
kyselina chloristá
D
B
B
D
-
B
D
D
D
A
-
A
A
kyselina chlorná
B
B
B
D
D
D
-
D
-
-
-
A
-
kyselina chloroctová
D
B
A
D
D
D
D
D
-
D
-
D
A
kyselina chlorsulfonova
D
D
D
D
-
D
D
D
D
D
A
D
-
kyselina chromová
D
C
C
D
D
C
D
D
C
C
A
A
A
kyselina citronová
A
A
A
A
A
A
A
-
A
A
A
A
A
kyselina dusičná (rozředěná)
D
B
B
D
-
B
C
D
B
B
B
A
A
kyselina dusičná (koncentrát)
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
B
B
A
kyselina fluoroboritá
A
A
A
A
-
A
-
-
-
-
-
-
-
kyselina fluorovodíková (koncentrát, nízká teplota)
D
C
C
D
-
D
C
D
D
D
A
A
A
kyselina fluorovodíková (koncentrát, vysoká teplota)
D
D
D
D
-
D
D
D
D
D
-
D
A
kyselina fluorovodíková, anhydrid
D
C
C
D
-
D
D
D
D
D
-
D
A
kyselina fosforečná (20%)
B
B
A
B
-
B
A
-
B
B
-
A
A
kyselina fosforečná (45%)
C
B
A
D
-
B
A
-
C
B
A
A
A
kyselina fumarová
C
B
B
A
A
B
-
D
B
A
-
A
A
kyselina gallová
A
B
B
B
B
B
D
D
-
A
-
A
A
kyselina hexafluorokřemičitá
B
B
B
A
A
B
-
-
D
D
-
A
A
kyselina jablečná
C
B
B
A
A
C
-
D
B
A
-
A
A
kyselina karbolová (fenol)
D
B
B
D
D
C
C
D
D
A
-
A
A
kyselina krezolová
D
D
D
D
A
C
D
D
D
B
A
A
A
kyselina kyanovodíková
B
A
A
B
B
B
-
D
C
B
-
A
A
kyselina linolová
D
D
D
B
B
D
-
-
B
-
-
B
A
kyselina malonová
C
B
B
D
D
C
-
D
-
-
-
A
A
kyselina mléčná (horká)
D
D
D
D
-
D
-
D
B
B
-
A
A
kyselina mléčná (studená)
A
A
A
A
-
A
-
D
A
A
-
A
A
kyselina mravenčí
B
A
A
B
-
A
C
-
B
C
B
C
B
kyselina naftenová
D
D
D
B
-
D
-
-
D
A
B
A
A
kyselina octová 30 %
B
B
A
B
-
A
D
D
A
B
-
B
A
kyselina octová ledová
B
B
A
C
B
D
D
D
B
D
-
C
A
kyselina oleinová
D
D
D
C
A
C
B
D
D
-
A
B
A
kyselina palmitová
B
B
B
A
A
B
A
-
D
A
-
A
A
kyselina pikrová
B
B
B
B
-
A
B
-
D
B
-
A
A
kyselina piroglinowy
D
B
B
D
D
B
D
D
-
D
-
D
-
kyselina salicylová
A
A
A
B
B
A
-
-
-
A
-
A
A
kyselina siřičitá
B
B
B
B
B
B
C
D
D
-
-
C
A
kyselina sírová (koncentrát)
D
D
C
D
-
D
D
D
D
D
A
A
A
kyselina sírová (rozředěná)
C
B
B
C
-
B
C
B
D
C
A
A
A
kyselina sírová(20% oleum)
D
D
D
D
B
D
D
D
D
D
A
A
A
kyselina solná (horká) 37%
D
C
C
D
-
D
D
D
D
C
B
B
A
kyselina solná (studená) 37%
B
A
A
C
-
B
D
D
C
B
A
A
A
kyselina šťavelová
B
A
A
B
B
B
-
-
B
A
-
A
A
kyselina stearová
B
B
B
B
B
B
A
-
B
-
A
A
A
kyselina trichlóroctová (TCA)
C
B
B
B
B
D
D
D
-
D
-
D
A
kyselina uhličitá
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
-
A
A
kyselina vinná
C
B
B
A
A
B
A
-
A
A
-
A
A
9
K
NR
IIR
EPDM
NBR
HNBR
CR
AU
ACM
VMQ
FVMQ
TFE/P
FKM
FFKM
Médium
kysličník siřičitý
D
C
C
D
D
D
D
D
-
B
-
A
A
kysličník siřičitý (kapalný)
D
B
A
D
D
D
-
D
B
B
-
B
-
kysličník sírový
B
B
B
D
D
D
-
D
B
B
-
A
A
kysličník sírový (suchý)
B
B
A
D
D
D
-
D
B
B
B
B
A
kysličník sírový (vlhký)
D
A
A
D
D
B
-
D
B
B
-
B
A
kysličník uhličitý
B
B
B
A
A
B
A
-
B
A
-
A
A
kysličník uhličitý
B
A
A
A
A
B
A
A
A
B
-
A
A
kyslík, (93-204°C)
D
D
C
D
D
D
D
D
B
D
-
B
A
kyslík, studený
B
A
A
B
D
A
A
B
A
A
-
A
A
L
NR
IIR
EPDM
NBR
HNBR
CR
AU
ACM
VMQ
FVMQ
TFE/P
FKM
FFKM
lak
D
D
D
B
B
D
C
D
D
B
-
A
A
lepidlo (DIN 16920)
B
B
A
A
-
A
A
-
A
A
-
A
-
ligroin
D
D
D
A
A
B
B
A
D
A
-
A
-
lih
A
A
A
A
A
A
D
D
A
A
-
A
A
Lindol (hydraulická kapalina)
D
A
A
D
A
D
D
D
C
C
-
B
A
lučavka královská
D
D
C
D
D
D
D
D
D
C
-
B
A
VMQ
Médium
M
NR
IIR
EPDM
NBR
HNBR
CR
AU
ACM
FVMQ
TFE/P
FKM
FFKM
Médium
maleinanhydrid (MSA)
C
B
B
D
D
C
-
D
-
-
-
D
A
máslo (živočišný tuk)
D
B
A
A
A
B
A
A
B
A
-
A
A
mastné kyseliny
D
C
C
B
B
B
-
-
C
-
-
A
A
mesityloxid
D
B
B
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
metafosforečnan sodný (vodný roztok)
A
A
A
A
A
B
-
-
-
A
-
A
A
metan
D
D
D
A
A
B
C
A
D
B
-
A
A
metanol
A
A
A
A
A
A
D
D
A
A
A
D
A
methoxyethanol (methyl Cellosolve)
D
B
B
C
C
C
D
D
D
D
A
D
A
methyl-akrylát
D
B
B
D
-
B
D
D
D
D
-
D
A
methylbutylketon
D
A
A
D
D
D
D
D
C
D
-
D
A
methyl-chloracetát
D
C
B
D
-
D
D
D
D
B
-
A
A
methylchlorid (chlorometan)
D
C
C
D
D
D
D
D
D
B
-
B
A
methylen chlorid (dichloromethan)
D
D
C
D
-
D
D
D
D
B
B
B
A
methylether (dimethylether)
D
D
D
A
A
C
-
D
A
A
-
D
A
methylethylketon (MEK)
D
B
A
D
-
C
D
D
D
D
D
D
A
methylisobutylketon (MBK)
D
C
B
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
methyl-methakrylát (MMA)
D
B
B
D
D
D
D
D
-
-
-
B
A
methyloleat
D
B
B
D
D
D
-
-
-
B
-
B
A
methylpentan
D
D
D
D
D
D
D
D
D
B
-
A
A
metylmerkaptan (MMA)
D
D
C
D
D
D
-
D
D
D
-
D
A
metylobutyloketon (octan propylu) C6H12O
D
A
A
D
D
D
D
D
C
D
-
D
A
mléko
A
A
A
A
A
A
D
D
A
A
-
A
A
monochlorbenzen
D
D
D
D
D
D
D
D
D
B
-
A
A
monomethyleter
D
D
D
A
-
C
-
D
A
A
-
D
A
motorová nafta
D
D
D
A
A
B
B
A
D
A
-
A
-
mravenčan ethylnatý
D
B
B
D
-
B
-
-
-
A
-
A
B
mravenčan methylnatý
D
B
B
D
D
B
-
-
-
-
-
D
A
10
N
IIR
EPDM
NBR
HNBR
CR
AU
ACM
VMQ
FVMQ
TFE/P
FKM
FFKM
nafta
D
D
D
B
B
C
B
B
D
B
-
A
A
nafta, < 121°C
D
D
D
A
-
B
B
B
B
B
-
A
A
nafta, >121°C
D
D
D
D
-
B
D
D
D
D
-
B
A
naftalén
D
D
D
D
D
D
B
-
D
A
A
A
A
Nevile-Wintherova kyselina
D
B
B
D
D
D
-
D
D
B
-
A
A
n-hexaldehyd
D
B
A
D
-
A
B
-
B
D
-
D
A
nitrobenzol
D
A
A
D
D
D
D
D
D
D
A
B
A
nitrobenzol (petroleter)
D
D
D
A
A
B
B
A
D
A
-
A
-
nitroethan
B
B
B
D
-
C
D
D
D
D
B
D
A
nitromethan
B
B
B
D
D
B
D
D
D
D
-
D
A
n-oktan
D
D
D
B
-
B
D
D
D
B
-
A
A
TFE/P
NR
Médium
O
NR
IIR
EPDM
NBR
HNBR
CR
AU
ACM
VMQ
FVMQ
FKM
FFKM
Médium
ocet
B
A
A
B
B
B
D
D
A
C
-
A
A
octan draselný (vodný roztok)
A
A
A
B
-
B
D
D
D
D
A
D
A
octan etylnatý (etylester kyseliny octové)
D
B
B
D
-
C
D
D
B
D
D
D
A
octan hlinitý (vodný roztok)
A
A
A
B
-
B
D
D
D
D
-
D
A
octan isoamylnatý (olej bananový)
D
C
C
D
D
D
D
D
D
D
-
D
-
octan měďnatý (vodný roztok)
A
A
A
B
B
B
D
D
D
D
-
D
A
octan methylnaty
C
A
A
D
D
B
D
D
D
D
-
D
A
octan n-butylu (butylacetát)
D
C
C
D
-
D
D
D
D
D
D
D
A
octan nikelnatý (vodný roztok)
A
A
A
B
B
B
D
D
D
D
-
D
A
octan n-propylu (propylacetát)
D
B
B
D
-
D
D
D
D
D
-
D
A
octan olovnatý (vodný roztok)
A
A
A
B
B
B
D
D
D
D
-
D
A
octan sodný (vodný roztok)
A
A
A
B
B
B
D
D
D
D
-
D
A
octan vápenatý (vodný roztok)
A
A
A
B
B
B
D
D
D
D
A
D
A
octan zinečnatý (vodný roztok)
A
A
A
B
B
B
D
D
D
D
-
D
A
odpadní vody (podle DIN 4045)
B
B
B
A
A
B
D
D
B
A
-
A
A
oktadekan
D
D
D
A
D
B
A
B
D
A
-
A
A
oktanol
B
C
C
B
B
A
D
D
B
B
-
A
A
olej arašídový
D
C
C
A
-
C
B
A
A
A
-
A
A
olej bavlníkový
D
C
B
A
A
B
A
A
A
A
A
A
-
olej Dowtherm
D
D
D
D
D
D
C
D
C
B
-
A
-
olej Halowax
D
D
D
D
D
D
-
-
D
A
-
A
B
olej hydraulický
D
D
D
A
A
B
A
A
C
A
-
A
A
olej kokosový
D
C
C
A
A
B
B
A
A
A
-
A
A
olej kukuřičný
D
C
C
A
A
C
A
A
A
A
-
A
A
olej lavendulový
D
D
D
B
B
D
D
B
D
B
-
A
A
olej lněný
D
C
C
A
A
B
B
A
A
A
-
A
A
olej minerální (nafta)
D
C
C
A
A
B
A
A
B
A
-
A
A
olej olivový
D
B
B
A
A
B
A
A
C
A
-
A
A
olej parafínový (olej vazelínowy)
D
D
D
A
A
B
A
A
D
A
-
A
A
olej pro naftove motory
D
D
D
A
A
C
C
A
D
A
B
A
A
olej řepkový
D
A
A
B
B
B
B
B
D
A
-
A
A
olej ricinový
A
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
olej rostlinný
D
C
C
A
A
C
-
A
B
A
-
A
A
olej silikonový
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
-
A
A
olej sójový
D
C
C
A
A
B
B
A
A
A
-
A
A
olej transformátorový
D
D
D
A
A
B
A
B
B
A
-
A
A
olej transformátorový Askarel
D
D
D
B
B
D
D
D
D
B
-
A
A
11
O
IIR
EPDM
NBR
HNBR
CR
ACM
VMQ
FVMQ
TFE/P
FKM
FFKM
D
D
D
B
A
D
A
A
D
B
-
A
A
ortochlornaftalen
D
D
D
D
-
D
D
D
D
B
-
A
A
ortodichlorbenzen
D
D
D
D
-
D
D
D
D
B
-
A
A
orto-fosforečnan amonný (vodný roztok)
A
A
A
A
-
A
-
-
A
-
-
A
A
orto-fosforečnan sodný (vodný roztok)
A
A
A
A
A
B
A
A
D
-
A
A
A
oxid dusičitý
D
C
C
D
D
D
D
D
D
D
-
D
A
ozon
D
B
A
D
D
C
A
B
A
B
-
A
A
IIR
AU
NR
olej turbinový
NR
Médium
P
EPDM
NBR
HNBR
CR
AU
ACM
VMQ
FVMQ
TFE/P
FKM
FFKM
p-cymen (isopropylotoluen)
D
D
D
D
-
D
D
D
D
B
-
A
A
pentylacetat
D
C
C
D
D
D
D
D
D
D
-
D
A
perboritan sodný (vodný roztok)
B
A
A
B
B
B
-
-
B
A
-
A
A
peroxid sodný (vodný roztok)
B
A
A
B
B
B
D
D
D
A
-
B
A
peroxid vodíku (90%)
D
C
B
D
B
D
-
D
B
B
-
B
A
peroxosíran amonný (vodný roztok)
A
A
A
D
D
A
D
D
-
-
-
A
A
Phoron (diisopropyliden aceton)
D
C
C
D
D
D
D
D
D
D
-
D
A
pięciochloroetylobenzen C8H5CI5
D
D
D
D
-
D
D
D
D
B
-
A
A
pinen
D
D
D
B
-
C
B
D
D
B
-
A
A
piperidin
D
D
D
D
-
D
D
D
D
D
-
D
A
pivo
A
A
A
A
A
A
B
D
A
A
-
A
-
plumbum-disulfamidát (vodný roztok)
B
A
A
B
-
A
-
D
B
A
-
A
A
polyvinyl octan - emulse
B
A
A
-
-
B
-
-
-
-
-
-
-
popanol
A
A
A
A
A
A
D
D
A
A
A
A
A
převodová kapalina typu A
D
D
D
A
A
B
A
A
B
A
-
A
A
propan
D
D
D
A
A
B
C
A
D
B
-
A
A
propylacetat
D
B
B
D
D
D
D
D
D
D
-
D
A
propylen (propen)
D
D
D
D
D
D
D
D
D
B
-
A
A
propylenoxid
D
B
B
D
D
D
D
D
D
D
-
D
-
propylnitrát
D
B
B
D
A
D
-
D
D
D
-
D
A
PYDRAUL 10E, 29ELT
D
A
A
D
D
D
D
D
D
D
-
A
-
PYDRAUL 115E
D
A
A
D
D
D
D
D
D
C
-
A
-
PYDRAUL 230C, 312C, 540C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
-
PYDRAUL 30E, 50E, 65E, 90E
D
A
A
D
D
D
D
D
A
A
-
A
-
pyranol- olej pro motory
D
D
D
A
A
B
B
A
D
A
-
A
-
pyridin
D
B
B
D
D
D
-
D
D
D
-
D
A
pyrol
C
D
C
D
-
D
-
D
B
C
-
D
-
NR
Médium
D
B
A
FFKM
AU
A
FKM
CR
A
TFE/P
HNBR
D
FVMQ
NBR
D
VMQ
EPDM
Red Oil (Mil-H-5606)
IIR
Médium
ACM
R
A
D
A
-
A
A
řepný cukr tekutý
A
A
A
A
A
B
D
D
A
A
-
A
-
RJ-1 (Mil-F-25558B)
D
D
D
A
A
B
A
A
D
A
-
A
A
rozpouštědlo pro barvy DUCO
D
D
D
D
D
D
D
D
D
B
-
B
A
rozpouštědlo pro laky
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
rozpouštědlo Stoddard
D
D
D
A
A
B
A
A
D
A
-
A
A
roztok boraxu (tinkalu)
B
A
A
B
A
A
A
B
B
B
-
A
A
roztok detergentu
B
A
A
A
A
B
D
D
A
A
-
A
A
12
CR
AU
ACM
FVMQ
TFE/P
FKM
FFKM
A
A
A
A
B
C
D
A
A
-
A
A
D
C
C
D
-
D
D
D
D
D
-
B
-
roztok polysulfidu vápenatého
D
A
A
D
A
A
-
D
A
A
-
A
A
VMQ
HNBR
B
roztok na moření
IIR
roztok mýdla
NR
NBR
Médium
EPDM
R
roztok sacharózy (třtinový cukr)
A
A
A
A
B
B
D
D
A
A
-
A
A
RP-1 (Mil-R-25576C)
D
D
D
A
A
B
A
A
D
A
-
A
A
rtuť
A
A
A
A
A
A
A
-
-
-
-
A
A
rybí tuk
D
D
D
A
-
D
-
-
A
A
-
A
A
rybí tuk (z atlantické tresky)
D
A
A
A
A
B
A
A
B
A
-
A
A
S
síra
síran amonný (vodný roztok)
FFKM
A
FKM
silikonové mazidlo
TFE/P
A
FVMQ
A
VMQ
salmiak (chlorid amonný)
A
B
A
A
B
A
-
A
A
D
-
D
-
-
-
-
C
B
A
A
A
A
-
-
-
-
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
-
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
-
A
A
D
A
A
D
D
A
-
D
C
A
-
A
A
A
A
A
A
A
A
A
D
-
-
-
B
A
síran barnatý (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
A
D
A
A
-
A
A
síran draselný (vodný roztok)
B
A
A
A
A
A
A
D
A
A
-
A
A
síran hlinitý (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
D
D
A
A
-
A
A
síran hořečnatý
B
A
A
A
-
A
-
D
A
A
-
A
A
síran měďnatý (vodný roztok)
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
-
A
A
síran nikelnatý (vodný roztok)
B
A
A
A
A
A
C
D
A
A
-
A
A
síran sodný (vodný roztok)
B
A
A
A
D
A
A
D
A
A
A
A
A
síran železitý (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
-
A
A
síran zinečnatý (vodný roztok)
B
A
A
A
A
A
-
D
A
A
A
A
A
sirouhlík
D
D
D
C
D
D
-
C
D
A
A
A
A
sírovodík (mokry) horký
D
A
A
D
D
C
-
D
C
C
-
D
-
sírovodík (vlhký) studený
D
A
A
D
A
B
-
D
C
C
-
D
-
Skydrol 500
D
B
A
D
D
D
D
D
C
C
B
D
A
Skydrol 7000
D
A
A
D
D
D
D
D
C
C
-
B
A
slaná voda
A
A
A
A
A
B
B
D
A
A
-
A
A
šťavelan ethylnatý
A
A
A
D
-
C
A
D
D
B
-
A
A
styren (fenyletylén)
D
D
D
D
D
D
C
D
D
C
B
B
A
sulfid barnatý (vodný roztok)
A
A
A
A
A
A
A
D
A
A
-
A
A
sulfid vápenatý (vodný roztok)
B
A
A
A
A
A
A
D
B
A
A
A
A
sulfitový louh
B
B
B
B
-
B
-
D
D
B
-
A
A
VMQ
A
ACM
B
A
AU
B
A
CR
C
salicylan sodný (vodný roztok)
A
CR
salicylan metylnatý
HNBR
B
HNBR
EPDM
B
NBR
IIR
D
IIR
sádlo
NR
NR
Médium
T
EPDM
NBR
AU
ACM
FVMQ
TFE/P
FKM
FFKM
Médium
tanin (kyselina tříslová)
A
A
A
A
A
A
A
D
B
-
-
A
A
tekuté mazivo (mazací olej)
D
D
D
A
D
B
B
A
D
A
-
A
A
terpentýn (sylvestren)
D
D
D
A
A
D
D
B
D
B
C
A
A
terpineol
D
C
C
B
B
D
B
-
-
A
-
A
A
tetrabromethan
D
D
D
D
D
D
-
D
D
B
-
A
A
tetrabrommethan (bromid uhličitý)
D
D
D
D
-
D
-
-
D
B
-
A
A
tetrachloretylen
D
D
D
D
D
D
D
D
D
B
D
A
A
13
TFE/P
FKM
FFKM
-
-
-
B
-
A
A
D
C
D
D
D
-
D
A
tetralin (tetrahydronaftalen)
D
D
D
D
D
D
-
-
D
A
-
B
-
těžký topný olej (bunker oil)
D
D
D
A
A
D
B
A
B
A
-
A
tiosíran sodný (vodný roztok)
B
A
A
B
-
A
A
D
A
A
-
A
A
toluen (metylobenzen)
D
D
D
D
D
D
D
D
D
B
D
B
A
toluen diizokyanát (TDI)
D
B
B
D
D
D
-
D
D
D
-
D
A
triacetin (trioctan glycerinu)
B
A
A
B
B
B
D
D
-
D
-
D
A
tributoxy ethyl fosforečnan
B
A
A
D
D
D
D
D
-
B
-
A
A
tributyl fosfát
B
B
B
D
D
D
D
D
D
D
A
D
A
tributylmerkaptan
D
D
D
D
-
D
-
D
D
C
-
A
A
trichloretan
D
D
D
D
D
D
D
D
D
B
-
A
A
trichloretylen (TCE)
D
D
D
D
C
D
D
D
D
B
D
A
A
triethanolamin (TEA)
B
B
A
B
C
A
D
D
-
D
A
D
B
triethylboran
D
C
C
D
-
D
D
D
-
-
-
A
A
triethylhliník (TEA)
D
C
C
D
-
D
D
D
-
-
-
B
A
trikresylfosfát (TCP)
D
A
D
D
D
C
D
D
C
B
A
A
A
trinitrotoluen (trotyl; TNT)
D
D
D
D
D
B
-
D
-
B
-
B
A
trioktylfosfát
D
A
A
D
-
D
D
D
C
B
-
B
A
třtinový cukr tekutý
A
A
A
A
-
A
D
D
A
A
-
A
A
tungový olej (čínský dřevný olej)
D
C
C
A
A
B
C
-
D
B
-
A
A
VMQ
VMQ
B
D
ACM
B
D
AU
B
C
CR
D
C
HNBR
D
D
NBR
D
tetrahydorofuran (THF)
IIR
tetraethylolovo
NR
FVMQ
Médium
EPDM
T
U
NR
IIR
EPDM
NBR
HNBR
CR
AU
ACM
FVMQ
TFE/P
FKM
FFKM
Médium
uhličitan amonný (vodný roztok)
A
A
-
D
D
A
D
D
-
-
A
A
A
uhličitan sodný (anhydrid)
A
A
A
A
A
A
-
-
A
A
-
A
-
V
NR
IIR
EPDM
NBR
HNBR
CR
AU
ACM
VMQ
FVMQ
TFE/P
FKM
FFKM
vápno na bělení
A
A
A
A
A
B
-
D
B
A
-
A
A
Versilube F-50
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
-
A
-
vinylacetylen
B
B
B
A
-
B
-
-
B
-
-
A
A
vinylchlorid (chlorethen)
D
D
D
D
-
D
D
D
-
-
B
A
A
voda
A
A
A
A
A
A
C
D
A
A
A
A
A
vodík (plyn)
B
A
A
A
-
A
A
B
C
C
-
A
A
vodní pára (< 149°C)
D
B
A
D
D
C
D
D
C
D
A
D
A
vodní pára (> 149°C)
D
D
C
D
D
D
D
D
D
D
-
D
A
vysokopecní plyn (koksovní plyn)
D
D
D
D
D
D
D
D
A
B
-
A
A
vývojka (pro fotografy)
A
B
B
A
A
A
-
-
A
A
-
A
A
NR
IIR
EPDM
NBR
HNBR
CR
AU
ACM
VMQ
FVMQ
TFE/P
FKM
FFKM
Médium
A
A
A
A
A
A
B
D
A
A
-
A
-
W
Médium
whisky & víno
14
X
IIR
EPDM
NBR
HNBR
CR
AU
ACM
VMQ
FVMQ
TFE/P
FKM
FFKM
xylen (dimethylbenzen)
NR
Médium
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
C
A
A
Y
IIR
EPDM
NBR
HNBR
CR
AU
ACM
VMQ
FVMQ
TFE/P
FKM
FFKM
A
A
A
-
-
A
-
-
A
-
-
A
A
FFKM
yperit
NR
Médium
Z
NR
IIR
EPDM
NBR
HNBR
CR
AU
ACM
VMQ
FVMQ
TFE/P
FKM
Médium
záření
C
D
B
C
C
B
C
C
C
D
-
C
-
želatin
A
A
A
A
-
A
D
D
A
A
-
A
A
zelená síranová emulze
B
A
A
B
B
B
A
B
A
B
-
A
B
zemní plyn
B
D
D
A
A
A
B
B
A
D
-
A
A
zemní plyn, kapalný (LPG)
D
D
D
A
A
B
A
C
C
C
-
A
-
zeolit
A
A
A
A
A
A
-
-
-
A
-
A
A
živočišné tuky
D
B
B
A
A
B
A
A
B
A
-
A
A
Dodatečné služby
Kromě celé řady těsnění nabízíme Vám dodatečné služby. Jsou to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Označení o-kroužků barvou (bod)
Libovolné množství v balení dohodnutým se zákazníkem
Umytí deionizovanou vodou
Zpracování umožňující lakování (Labs free)
Automatická, 100% optická kontrola velikosti (vnitřní průměr < 80 mm)
Nalepování etiket – i s kódem uvedeným zákazníkem
Elektronická výměna dat (EDI)
Certifikát kvality podle EN 10204 – 2.1
Certifikát kvality podle EN 10204 – 2.2
Certifikát na odběr podle EN 10204 – 3.1
Certifikát VDA
Certifikát zkoušky výrobce M podle DIN 55 350 část 18
Osvědčení o původu zboží
A jiné
Další
informace najdete
na stránce
www.COG.de/cz
anebo obdržíte
na dotaz.
15
Zástupitelství v Polské Republice: ul. Królowej Jadwigi 181 · 30-218 Kraków · Polsko
+49 (0)4101 50 02-0
+49 (0)4101 50 02-26 nebo -704 (Technické oddělení)
+49 (0)4101 50 02-83
www.cog.de • [email protected]
+48 (0)12 378 3165
+48 (0)692 375 078
+48 (0)12 378 3166
[email protected]
© 2012-02 C. Otto Gehrckens GmbH & Co. KG. Vyhrazujeme si právo na změny a chyby.
C. Otto Gehrckens GmbH & Co. KG
Gehrstücken 9 · 25421 Pinneberg · Německo
Download

Přehled odolnosti materiálů