Organiser / Organizátor:
Sport club Štrba – Slovakia (SVK)
Športový klub Štrba, Slovenská republika (SVK)
Date of competition / Dátum konania
20-21 December 2014
20. – 21. december 2014
Location / Miesto
Sport area Štrbské Pleso, High Tatras (1355 meters above the sea level), GPS: N49 07 42 E20 03 30
Športový areál Štrbské Pleso, Vysoké Tatry (1355 m.n.m.)
Race Office / Kancelária pretekov
Sport area Štrbské Pleso – Ski jumping commentator Tower, GPS: N49 07 42 E20 03 30
Športový areál Štrbské Pleso – Komentátorská veža – skoky na lyžiach
Categories and Disciplines / Kategórie a disciplíny
Ski Jumping
20/12/2014 HS 100 Men
21/12/2014 HS 100 Men
Skoky na lyžiach
20.12.2014 HS 100 Muži
21.12.2014 HS 100 Muži
Entry forms / Prihlášky
Entries and accomodation should be sent to the below mentioned address by December 15, 2014:
Prihlášky na preteky a objednávku na ubytovanie zaslať do 15.12.2014 na adresu:
Športový klub Štrba
Hlavná 188/67
059 38 Štrba
Slovakia
e-mail:
fax:
[email protected]
+ 421 52 7781 460
Informations / Informácie
Janka Blahová, Competition secretary
E-mail: [email protected]
Websites: www.fis-ski.com, www.skstrba.sk, www.strba.sk, www.slovak-ski.sk
Organising Committee / Organizačný výbor
Chairman / Predseda OV:
Vice chairmans / Podpredsedovia OV:
Michal Sýkora
Ing. Peter Chudý, Jaroslav Chalúpka
Officials of competition / Funkcionári pretekov
FIS Coordinator / FIS koordinátor :
FIS Technical Delegate / FIS Tech. delegát:
TD Assistant / Asistent TD:
Ueli Forrer FIS
Renata Nadarkiewicz POL
Peter Schlank SVK
Jumping judges / Rozhodcovia štýlu
Edward Przybyla POL
Ján Hudák SVK
Tadeusz Szostak POL
Emil Babiš SVK
Competition Committee / Preteková komisia
Chief of competition / Riaditeľ pretekov:
Competition secretary / Sekretár pretekov:
Chief of jumping hill / Veliteľ mostíka:
Chief of distance measurers / Veliteľ dĺžkomeračov:
Chief of calculations / Hlavný počtár:
Chief stewart / Usporiadateľská služba:
Chief of first aid services / Zdravotná služba:
Ján Jelenský
Janka Blahová
Jakub Moravčík
Radoslav Klinec
Peter Seget
Dušan Caban
Jaroslav Švorc
Peter Chudý SVK
Schedule / Program
Friday, December 19, 2014
6:00 p.m.
6:30 p.m.
Arrival
Team captains’ meeting, Hotel FIS, Štrbské Pleso
Saturday, December 20, 2014
9:30 a.m.
12:00 a.m.
Official training HS 100 (2 rounds)
Ski Jumping FIS CUP competition HS 100 (1st run, 20 minutes later 2nd run)
Prize giving ceremony (after 2nd run)
Sunday, December 20, 2014
9:30 a.m.
11:00 a.m.
Trial round HS 100
Ski Jumping FIS CUP competition HS 100 (1st run, 20 minutes later 2nd run)
Prize giving ceremony (after 2nd run)
Piatok, 19. december 2014
18:00
18:30
Príchod družstiev
Porada vedúcich družstiev, Hotel FIS, Štrbské Pleso
Sobota, 20. december 2014
9:30
12:00
Oficiálny tréning HS 100 (2 kolá)
Preteky FIS Cup v skokoch na lyžiach HS 100
(2 kolo sa uskutočník 20 minút po skončení prvého kola)
Odovzdávanie cien (po skončení 2 kola)
Nedeľa, 21. december 2014
9:30
11:00
Skúšobné kolo HS 100
Preteky FIS Cup v skokoch na lyžiach HS 100
(2 kolo sa uskutočník 20 minút po skončení prvého kola)
Odovzdávanie cien (po skončení 2 kola)
Rules and informations / Pravidlá a informácie
All the entered competitors must possess a valid FIS code, medical cerfitificate and insurance.
The competition will be held under FIS Rules and Regulations for Ski Jumping. The Organising
Committee reserves the right to change the schedule of the event from those published in the programm
if necessary. All changes will be published on websites fis-ski.com, fis-ski.com and www.skstrba.sk.
Entrance to the parking lot during the event will only be possible with a parking card, sent by mail before
the event.
Všetci pretekári musia mať platný FIS kód, lekársku prehliadku a poistenie.
Súťaž sa uskutoční podľa pravidiel FIS a predpisov pre skoky na lyžiach. Organizátor si v prípade
potreby vyhrazuje právo na zmenu harmonogramu tohto podujatia. Všetky zmeny budú zverejnené
na internetových stránkách slovak-ski.sk, fis-ski.com a www.skstrba.sk.
Vstup na parkovisko počas celého podujatia bude možný iba s parkovacou kartou, ktorá bude odoslaná
emailom pred podujatím.
Accomodation / Ubytovanie
Hotel SOREA TRIGAN BANÍK
Štrbské Pleso,
059 85 Štrbské Pleso
Tel.: +421 52 321 1850, +421 52 321 1851
[email protected]
www.sorea.sk/vysoke-tatry/hotel-sorea-trigan/
Hotel FIS ***
K Vodopádom 4028/6
059 85 Štrbské Pleso
Tel.: +421 44 290 13 41
[email protected]
www.hotelfis.sk
Single room + full board + local taxes
60 € / person / night
Single room + full board + local taxes
75 € / person / night
Twin room + full board + local taxes
54 € / person / night
Twin room + full board + local taxes
50 € / person / night
HOTEL TOLIAR ***
059 85 Štrbské Pleso 21
Slovakia
Tel.: +421 52 4781011, +421 52 4781012
Fax.: +421 52 4492193
Email: [email protected]
Penzión Kukučka
Lesná 46
059 41 Tatranská Štrba
Slovensko
Tel.: +421 903 646 686, +421 52 4484147
Fax: +421 52 4783051
Web: www.penzion-kukucka.sk
E–mail: [email protected]
Penzion Furkotka, Štrbské Pleso
Štrbské Pleso 54
059 85 Štrbské Pleso
Tel: +421 52 449 21 67
Web: www.lonik.sk
Penzion PLESO
Szentiványho 4092
059 85 Štrbské Pleso
Tel.: +421 917 655446
Fax: +421 52 4492162
E-mail: [email protected]
Chata MEDVEDICA NIDM
Chatová oblasť Lieskovec 3008
Tatranská Štrba, 05941
E-mail: [email protected]
Mobil: +421 907 404 225
Download

Stiahni si program podujatia