Výsledky
Halové Majstrovstvá AZB
18.01.2015 11:56
Bratislava 17. január 2015
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
strana 1/11
cel.por. M-AZB muži
Matúš Jakub
Rigler Erik
Sárkozi Andrej
Hlávka Filip
Miklušičák Erik
Fratrič Andrej
Jakubovič Marek
Klamo Ján
Kostka Samuel
Maštalír Pavol
Hurai Vratislav
Beliansky Milan
Zeman Bohumil
Mikič Braňo
960201
941004
960909
961015
970826
840106
970910
970906
970329
671124
560817
441107
500403
970618
AO
ŠK
AO
AK
AO
AK
AO
ŠK
AO
AO
AK
AK
AK
ŠK
200 m cel.por. M-AZB muži
1 Hlúbik Pavol
970201
AK Slávia UK Bratislava
23,61
0,237
400 m cel.por. M-AZB muži
1 Mikič Braňo
2 Petrovský Matúš
Ďurec Martin
Halász Peter
970618
951002
920912
930903
ŠK
AK
AO
AO
Vital Bratislava
Slávia UK Bratislava
TJ Slávia STU Bratislava
TJ Slávia STU Bratislava
53,36
53,39
NP
NP
0,247
0,235
0,213
0,195
cel.por. M-AZB muži
Ďurec Martin
Valachovič Jakub
Šolc Adam
Bačík Dominik
Mladý Samuel
Halász Peter
920912
850911
970601
950718
961123
930903
AO TJ Slávia STU Bratislava
Atletický klub AC Malacky
KĽŠ KRYHA Bratislava
KĽŠ KRYHA Bratislava
KĽŠ KRYHA Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
1:59,24
2:00,01
2:21,96
2:22,47
2:22,68
NP
1500 m M-AZB
muži
1 Jablokov Alexander
2 Pavle Marek
910905
960113
AK Slávia UK Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
4:04,50
5:10,67
výška M-AZB
muži
1 Šoka Šimon
2 Miklušičák Erik
960407
970826
AO TJ Slávia STU Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
193
183
guľa 7,26kg M-AZB
1 Revák Matej
951024
AK Slávia UK Bratislava
5,82
800m
1
2
3
4
5
TJ Slávia STU Bratislava
Vital Bratislava
TJ Slávia STU Bratislava
Slávia UK Bratislava
TJ Slávia STU Bratislava
Slávia UK Bratislava
TJ Slávia STU Bratislava
Vital Bratislava
TJ Slávia STU Bratislava
TJ Slávia STU Bratislava
Veterán Bratislava
Veterán Bratislava
Veterán Bratislava
Vital Bratislava
6,87
7,17
7,34
7,40
7,44
7,74
7,97
7,99
8,31
8,66
8,90
9,01
9,83
DQ
0,162
0,129
0,178
0,206
0,147
0,174
0,137
0,199
0,156
0,186
0,228
0,193
0,253
0,048
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
muži
Timing, Measurement and Data servis by
SB
www.hrdosport.sk
Výsledky
Halové Majstrovstvá AZB
18.01.2015 11:56
Bratislava 17. január 2015
60 m cel.por. M-AZB ženy
1 Lipková Natália
2 Adámková Katarína
Baňovičová Monika
Chvílová Eliška
970620
970825
950828
941028
AK Slávia UK Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
400 m cel.por. M-AZB ženy
1 Pančíková Alexandra
970503
AK Slávia UK Bratislava
60 m prek. M-AZB
ženy
1 Baňovičová Monika
950828
diaľka M-AZB
ženy
1 Chvílová Eliška
Adámková Katarína
trojskok M-AZB
1 Dziubľuk Anna
strana 2/11
7,98
8,62
NP
NP
0,179
0,154
70,74
0,335
Atletický klub AC Malacky
9,01
0,174
941028
970825
Atletický klub AC Malacky
AO TJ Slávia STU Bratislava
571
960407
AK Slávia UK Bratislava
961025
ŠK Vital Bratislava
SB
NP
ženy
guľa 4kg M-AZB
ženy
Jankulicová Michaela
Timing, Measurement and Data servis by
11,37
NP
www.hrdosport.sk
Výsledky
Halové Majstrovstvá AZB
18.01.2015 11:56
Bratislava 17. január 2015
60 m
1
2
3
4
5
cel.por. M-AZB dorastenci
Mecháček Michal
980512
Pribil Boris
980617
Linek Richard
990311
Ivan René
980707
Osuský Tomáš
991121
Atletický
Atletický
Atletický
Atletický
Atletický
strana 3/11
klub
klub
klub
klub
klub
AC
AC
AC
AC
AC
Malacky
Malacky
Malacky
Malacky
Malacky
7,43
7,44
8,10
8,37
8,78
0,154
0,158
0,222
0,178
0,188
200 m cel.por. M-AZB dorastenci
1 Mitašík Andrej
981205
2 Koreň Lukáš
990206
3 Hvasta Lukáš
99
4 Rigo Peter
990811
5 Pavlačka Patrik
990411
6 Komarek Ľuboš
990126
7 Letovanec Ján
980927
8 Glodžák Lukáš
991030
9 Otruba Matúš
990320
10 Ďurica Matej
990729
11 Porubský Aleš
991021
Borik Matúš
980423
Borik Matúš
980423
AO Sparta Považská Bystrica
ŠK ŠOG Nitra
CZE-AC Moravská Slavia Brno
ŠK ŠOG Nitra
AK Spartak Dubnica nad Váhom
ŠKP Žilina
AK Slávia UK Bratislava
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK ŠK Univerz Banská Bystrica
AK Spartak Dubnica nad Váhom
ŠKP Žilina
ŠKP Žilina
24,70
24,91
25,11
25,43
26,23
26,39
26,95
27,01
28,92
30,59
31,66
NP
NP
0,159
0,176
0,195
0,175
0,210
0,214
0,213
0,289
0,254
0,198
0,369
400 m cel.por. M-AZB dorastenci
1 Pribil Boris
980617
2 Greguš Filip
980826
3 Búci Richard
970702
Ároch Rudolf
980607
Atletický klub AC Malacky
AK Slávia UK Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
54,26
55,60
58,21
NP
0,181
0,237
0,174
800 m cel.por. M-AZB dorastenci
1 Farský Matej
990920
2 Kopiar Jakub
990716
3 Ivan René
980707
4 Osuský Tomáš
991121
5 Paško Michal
990609
6 Kováč Jakub
990515
AK Slávia UK Bratislava
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
KĽŠ KRYHA Bratislava
ŠK Vital Bratislava
2:12,13
2:12,24
2:25,50
2:34,75
2:34,85
2:48,16
SB
SB
1500 m M-AZB
1 Duška Richard
dorastenci
990515
AO TJ Slávia STU Bratislava
4:22,77
SB
diaľka M-AZB
1 Letovanec Ján
2 Linek Richard
dorastenci
980927
990311
AK Slávia UK Bratislava
Atletický klub AC Malacky
guľa 5kg M-AZB
Mrkvica Damián
Richter Sarah
dorastenci
980522
990512
ŠK Vital Bratislava
Atletický klub AC Malacky
Timing, Measurement and Data servis by
SB
SB
SB
SB
SB
SB
483
420
NP
NP
www.hrdosport.sk
Výsledky
Halové Majstrovstvá AZB
18.01.2015 11:56
Bratislava 17. január 2015
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
celk.por. M-AZB dorastenky
Polyáková Sára
990219
Chlepková Susanna
980708
Martinusová Kristína 990801
Letovancová Lenka
991214
Bartošová Nikola
980607
Nemcová Monika
970812
Mišaniková Daniela
990402
Záhradníková Sára
980914
Machajová Katarína
980526
Škripeková Jana
990908
Wadingerová Lucia
990927
Bujnová Mária
990425
Prochásková Petronel 991118
Moravčíková Melisa
990119
AK Slávia UK Bratislava
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
AK Slávia UK Bratislava
ŠK Vital Bratislava
Atletický klub AC Malacky
AO TJ Slávia STU Bratislava
ŠK Vital Bratislava
KĽŠ KRYHA Bratislava
ŠK Vital Bratislava
AK Slávia UK Bratislava
KĽŠ KRYHA Bratislava
Atletický klub AC Malacky
KĽŠ KRYHA Bratislava
strana 4/11
8,00
8,29
8,36
8,51
8,54
8,57
8,58
8,68
9,10
9,13
9,17
9,22
9,23
9,38
0,159
0,190 SB
0,153
0,211
0,168
0,141
0,172
0,347 =SB
0,211
0,187 SB
0,231
0,198
0,241
0,219
200 m cel.por. M-AZB dorastenky
1 Polyáková Sára
990219
2 Bučičová Natália
990726
3 Letovancová Lenka
991214
4 Chlepková Susanna
980708
5 Machajová Katarína
980526
6 Bujnová Mária
990425
Nemcová Monika
970812
AK Slávia UK Bratislava
AK Inter-SC Bratislava
AK Slávia UK Bratislava
Atletický klub AC Malacky
KĽŠ KRYHA Bratislava
KĽŠ KRYHA Bratislava
Atletický klub AC Malacky
25,91
27,52
28,05
28,29
30,75
30,94
NP
0,213
0,242
0,270
0,196
0,200
0,200
400 m cel.por. M-AZB dorastenky
1 Čičová Terézia
980508
AO TJ Slávia STU Bratislava
68,11
0,345
800 m cel.por. M-AZB dorastenky
1 Čičová Terézia
980508
AO TJ Slávia STU Bratislava
2:35,13
60 m prek. cel.por. dorastenky
1 Bučičová Natália
990726
AK Inter-SC Bratislava
9,56
diaľka M-AZB
dorastenky
1 Mišaniková Daniela
990402
2 Škripeková Jana
990908
3 Wadingerová Lucia
990927
Bartošová Nikola
980607
Prochásková Petronel 991118
AO TJ Slávia STU Bratislava
ŠK Vital Bratislava
AK Slávia UK Bratislava
ŠK Vital Bratislava
Atletický klub AC Malacky
491
430
386
NM
NP
trojskok M-AZB
dorastenky
1 Vanovčanová Hana
991227
2 Martinusová Kristína 990801
Smreková Karolína
980117
AK Slávia UK Bratislava
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
výška M-AZB
dorastenky
1 Butkovská Simona
980505
2 Stredanská Jana
990930
AO TJ Slávia STU Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
Timing, Measurement and Data servis by
SB
SB
SB
0,177
10,87
10,06
NP
159
150
www.hrdosport.sk
Výsledky
Halové Majstrovstvá AZB
18.01.2015 11:56
Bratislava 17. január 2015
guľa
1
2
3
4
5
3kg M-AZB
dorastenky
Kolozsváryová Táňa
980906
Richter Sarah
990512
Smreková Karolína
980117
Sedlárová Lucia
990321
Škripeková Jana
990908
Timing, Measurement and Data servis by
ŠK Vital Bratislava
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
ŠK Vital Bratislava
ŠK Vital Bratislava
strana 5/11
10,47
10,12
10,06
9,50
6,09
SB
=SB
www.hrdosport.sk
Výsledky
Halové Majstrovstvá AZB
18.01.2015 11:56
Bratislava 17. január 2015
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
strana 6/11
cel.por. M-AZB žiaci
Žilavý Marcel
000326
Havlík Marek
010204
Murcko Oliver
010503
Šelc Richard
01
Radič Tomáš
000629
Červenka Dávid
000410
Stančík Radovan
020809
Federič Filip
040210
Slezák Filip
000911
Machaj Marek
010709
Rössler Andrej
000725
Valúch Samuel
020101
Vasaráb Timotej
021003
Valentko Martin
040526
Gazdič Nicolas
040226
Horváth Kevin
030617
Matok Frederik
020122
Ďuriš René
030318
Kuma Matúš
020109
Kaiser Matúš
030415
Škoda Samuel
030630
Biesik Peter
030713
Kliment Samuel
031125
Valicec Karol
031103
Harák Šimon
040420
Drobný Jakub
030407
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
AK Inter-SC Bratislava
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Maraton AC Rača
KĽŠ KRYHA Bratislava
Atletický klub AC Malacky
KĽŠ KRYHA Bratislava
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
AO TJ Slávia STU Bratislava
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
AO TJ Slávia STU Bratislava
7,42
7,87
7,98
8,12
8,26
8,58
8,81
8,82
9,02
9,17
9,19
9,30
9,35
9,37
9,73
9,80
9,89
9,90
9,91
10,00
10,05
10,12
10,80
10,96
DQ
NP
150 m cel.por. M-AZB žiaci
1 Žilavý Marcel
000326
2 Murcko Oliver
010503
3 Havlík Marek
010204
4 Federič Filip
040210
5 Patzelt Marek
000617
6 Machaj Marek
010709
7 Bujna Ľubomír
021012
8 Gazdič Nicolas
040226
9 Biesik Peter
030713
10 Harák Šimon
040420
11 Matok Frederik
020122
Valentko Martin
040526
Horváth Kevin
030617
Škoda Samuel
030630
Ďuriš René
030318
Radič Tomáš
000629
Červenka Dávid
000410
Kaiser Matúš
030415
Šelc Richard
01
Kliment Samuel
031125
Atletický klub AC Malacky
AK Inter-SC Bratislava
Atletický klub AC Malacky
KĽŠ KRYHA Bratislava
AK Slávia UK Bratislava
KĽŠ KRYHA Bratislava
KĽŠ KRYHA Bratislava
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
AO TJ Slávia STU Bratislava
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
17,82
18,87
18,96
21,63
22,23
23,08
23,49
24,35
24,89
25,51
25,90
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
Timing, Measurement and Data servis by
0,159
0,163
0,188
0,139
0,154
0,198
0,180
0,232
0,322
0,176
0,198
0,145
0,155
0,198
0,198
0,120
0,192
0,237
0,184
0,378
0,158
0,212
0,198
0,211
0,017
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
www.hrdosport.sk
Výsledky
Halové Majstrovstvá AZB
18.01.2015 11:56
Bratislava 17. január 2015
strana 7/11
300 m cel.por. M-AZB žiaci
1 Havlík Marek
010204
2 Filo Jakub
001112
3 Cidorík Matej
000416
4 Červenka Dávid
000410
5 Radič Tomáš
000629
6 Patzelt Marek
000617
7 Vasaráb Timotej
021003
8 Gazdič Nicolas
040226
9 Ďuriš René
030318
10 Matok Frederik
020122
11 Harák Šimon
040420
12 Horváth Kevin
030617
13 Kliment Samuel
031125
14 Valicec Karol
031103
Škoda Samuel
030630
Atletický klub AC Malacky
AK Inter-SC Bratislava
Maraton AC Rača
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
AK Slávia UK Bratislava
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
800 m cel.por. M-AZB žiaci
1 Schenk Jakub
000901
2 Cidorík Matej
000416
3 Zubčák Tomáš
010215
4 Polák Michal
010915
5 Drobný Peter
020731
6 Sabo Milan
020318
7 Kapustík Samuel
000811
8 Biesik Peter
030713
9 Valúch Samuel
020101
Drobný Jakub
030407
Kuma Matúš
020109
Stančík Radovan
020809
KĽŠ KRYHA Bratislava
Maraton AC Rača
AK Inter-SC Bratislava
AK Inter-SC Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
MAC REDOX Lučenec
KĽŠ KRYHA Bratislava
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
AO TJ Slávia STU Bratislava
Atletický klub AC Malacky
Maraton AC Rača
2:33,63
2:33,74
2:36,04
2:41,92
2:42,49
2:47,41
2:49,37
3:01,29
3:13,07
NP
NP
NP
1500 m cel.por. M-AZ žiaci
1 Feder Medard
2 Mičík Martin
Šimko Patrik
Štepiansky Dominik
010119
000918
011207
021105
Maraton AC Rača
AO TJ Slávia STU Bratislava
Maraton AC Rača
Maraton AC Rača
5:09,96
5:37,85
NP
NP
60 m
1
2
3
4
5
6
000326
010927
020809
021105
011207
011020
Atletický klub AC Malacky
Maraton AC Rača
Maraton AC Rača
Maraton AC Rača
Maraton AC Rača
Maraton AC Rača
8,78
12,14
12,17
12,66
12,88
13,47
01
000911
000725
010919
020109
020101
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
AK Inter-SC Bratislava
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
527
436
375
prek. M-AZB
žiaci
Žilavý Marcel
Zajíček Andrej
Stančík Radovan
Štepiansky Dominik
Šimko Patrik
Pelan Michal
diaľka M-AZB
1 Šelc Richard
2 Slezák Filip
3 Rössler Andrej
Lukáč Martin
Kuma Matúš
Valúch Samuel
39,70
42,05
42,87
45,48
46,01
47,61
55,27
55,28
57,44
57,60
59,40
61,69
63,60
65,24
NP
SB
SB
SB
SB
SB
0,176
0,110
0,171
0,195
0,211
0,212
SB
žiaci
Timing, Measurement and Data servis by
NP
NP
NP
www.hrdosport.sk
Výsledky
Halové Majstrovstvá AZB
18.01.2015 11:56
Bratislava 17. január 2015
strana 8/11
výška M-AZB
žiaci
1 Slezák Filip
2 Bujna Ľubomír
3 Zajíček Andrej
Pelan Michal
Šimko Patrik
Hitka Jaroslav
Štepiansky Dominik
000911
021012
010927
011020
011207
020429
021105
Atletický klub AC Malacky
KĽŠ KRYHA Bratislava
Maraton AC Rača
Maraton AC Rača
Maraton AC Rača
Maraton AC Rača
Maraton AC Rača
146
130
130
guľa
1
2
3
4
5
6
000725
020216
000825
021003
030415
03
Atletický klub AC Malacky
Maraton AC Rača
AO TJ Slávia STU Bratislava
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Maraton AC Rača
8,26
7,84
7,37
6,60
6,51
6,45
4kg M-AZB
žiaci
Rössler Andrej
Vlk Filip
Rumanovič Martin
Vasaráb Timotej
Kaiser Matúš
Jošt Samuel
Timing, Measurement and Data servis by
=SB
NM
NM
NP
NP
www.hrdosport.sk
Výsledky
Halové Majstrovstvá AZB
18.01.2015 11:56
Bratislava 17. január 2015
60 m
1
2
3
strana 9/11
cel.por. M-AZB žiačky
Kotrasová Sofia
000602
Tvrdoňová Bibiana
010502
Filová Andrea
020904
Hatinová Klára
000619
Zváčová Katarína
001222
Šmigová Katarína
000717
Šimeková Natália
001009
Kerekesová Viviána
000210
Konečná Veronika
021222
Oravcová Natália
031025
Havrilová Nina
000310
Madarásová Magdaléna 001020
Petrželková Pavlína
011007
Jajcayová Gréta
021023
Vyšná Kristína
040522
Kekeliová Sarah
040120
Dolinská Simona
011025
Mišíková Klaudia
010721
Dudáková Nina
020605
Kollárová Rebecca
030928
Suchá Veronika
04
Mištová Lucia
041122
Kocianová Lenka
000709
Vizárová Klára
020426
Maraton AC Rača
ŠK Vital Bratislava
AK Inter-SC Bratislava
KĽŠ KRYHA Bratislava
ŠK Vital Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
ŠK Vital Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
AK Slávia UK Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
Maraton AC Rača
ŠK Vital Bratislava
KĽŠ KRYHA Bratislava
AK Slávia UK Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
ŠK Vital Bratislava
Maraton AC Rača
AO TJ Slávia STU Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
8,68
8,80
8,86
8,86
8,87
8,88
8,88
9,17
9,32
9,35
9,42
9,59
9,62
9,68
9,81
9,97
10,03
10,03
10,11
10,47
10,98
11,24
DQ
NP
150 m cel.por. M-AZB žiačky
1 Belicová Gabriela
000429
2 Dudíková Ema
020701
3 Potocká Ela
031111
4 Šamulková Alexandra
030611
5 Režná Bianka
030203
6 Pribilová Liana
030617
7 Škodová Sabína
030630
8 Lukačovičová Laura
030922
9 Juríčková Gabriela
031211
Jenčová Nela
030905
Koričárová Margita
001019
Kühtreiberová Karolí 030306
Tarová Alexandra
011231
Kekeliová Sarah
040120
Ferienčíková Paulína 020801
Konečná Veronika
021222
Kollárová Rebecca
030928
AK Slávia UK Bratislava
AK Inter-SC Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
AO TJ Slávia STU Bratislava
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
ŠK Vital Bratislava
Atletický klub AC Malacky
ŠK Vital Bratislava
ŠK Vital Bratislava
20,57
22,21
24,89
25,28
25,46
25,98
26,18
26,31
27,28
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
Timing, Measurement and Data servis by
0,175
0,184
0,233
0,191
0,229
0,163
0,211
0,200
0,210
0,196
0,209
0,190
0,246
0,184
0,175
0,354
0,187
0,232
0,150
0,232
0,233
0,321
0,003
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
www.hrdosport.sk
Výsledky
Halové Majstrovstvá AZB
18.01.2015 11:56
Bratislava 17. január 2015
300 m cel.por. M-AZB žiačky
1 Belicová Gabriela
000429
2 Morávková Silvia
010721
3 Dušková Elena
010725
4 Císarová Alžbeta
010622
5 Madarásová Magdaléna 001020
6 Potocká Ela
031111
7 Podhorská Natália
010514
8 Jexová Sabina
021011
9 Dulová Alexandra
000805
10 Kusalíková Dominika
020821
11 Oravcová Natália
031025
12 Kühtreiberová Karolí 030306
13 Škodová Sabína
030630
14 Kotrasová Sofia
000602
15 Ferienčíková Paulína 020801
16 Pribilová Liana
030617
Osvaldová Mária
030217
Zechelová Pavlína
010311
Koričárová Margita
001019
Tarová Alexandra
011231
AK Slávia UK Bratislava
Atletický klub AC Malacky
Maraton AC Rača
AO TJ Slávia STU Bratislava
AK Slávia UK Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
AK Slávia TU Košice
AK Slávia UK Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Maraton AC Rača
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Maraton AC Rača
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
800 m cel.por. M-AZB žiačky
1 Dušková Elena
010725
2 Morávková Silvia
010721
3 Zechelová Pavlína
010311
4 Poláčiková Paulína
010119
5 Federová Zuzana
03
Maraton AC Rača
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
Maraton AC Rača
60 m
1
2
3
prek. cel.por. žiačky
Dudíková Ema
020701
Filová Andrea
020904
Tvrdoňová Bibiana
010502
Osvaldová Mária
030217
Vyšná Kristína
040522
AK Inter-SC Bratislava
AK Inter-SC Bratislava
ŠK Vital Bratislava
Maraton AC Rača
Maraton AC Rača
strana 10/11
45,60
48,51
51,54
51,55
52,57
53,11
53,48
54,57
54,75
55,34
55,91
56,14
57,07
57,46
57,57
59,06
NP
NP
NP
NP
SB
2:35,97
2:45,42
2:53,83
3:02,89
3:38,56
10,71
11,31
12,31
NP
NP
diaľka M-AZB
žiačky
1 Hatinová Klára
000619
2 Tvrdoňová Bibiana
010502
3 Kusalíková Dominika
020821
4 Jenčová Nela
030905
Zváčová Katarína
001222
Poláčiková Paulína
010119
Polláková Lucia
000828
KĽŠ KRYHA Bratislava
ŠK Vital Bratislava
AK Slávia UK Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
ŠK Vital Bratislava
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
455
419
349
334
výška M-AZB
žiačky
1 Dolinská Simona
011025
2 Císarová Alžbeta
010622
3 Fručeková Ema
010926
Vyšná Kristína
040522
Lukačovičová Laura
030922
Petrželková Pavlína
011007
KĽŠ KRYHA Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
Maraton AC Rača
Atletický klub AC Malacky
AO TJ Slávia STU Bratislava
130
125
115
NM
NM
NM
Timing, Measurement and Data servis by
SB
0,161
0,200
0,156
SB
SB
NP
NP
NP
=SB
www.hrdosport.sk
Výsledky
Halové Majstrovstvá AZB
18.01.2015 11:56
Bratislava 17. január 2015
guľa 3kg M-AZB
žiačky
1 Zváčová Katarína
001222
2 Šamulková Alexandra
030611
Jexová Sabina
021011
Jajcayová Gréta
021023
Režná Bianka
030203
Federová Zuzana
03
Timing, Measurement and Data servis by
ŠK Vital Bratislava
Atletický klub AC Malacky
AO TJ Slávia STU Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
Atletický klub AC Malacky
Maraton AC Rača
strana 11/11
7,87
6,70
NP
NP
NP
NP
www.hrdosport.sk
Download

Výsledky - Slávia UK Bratislava