Cenníky
inzercie
edičný plán
a termíny uzávierok
2014
1
Roľnícke noviny, www.rno.sk
obchodný riaditeľ, Profi Press SK, s.r.o.
Ing. Juraj Vrabec
tel.: +421 373 141 141 mobil: +421 903 616 641
e-mail: [email protected]
Odborný a stavovský týždenník
slovenských poľnohospodárov
Cieľovou skupinou čitateľov sú vedúci pracovníci a majitelia poľnohospodárskych podnikov a fariem všetkých veľkostí. Plnofarebný týždenník s rozsahom
24 – 48 strán novinového formátu A3 prináša informácie o udalostiach v pôdohospodárstve za uplynulý týždeň. Obsahuje komplexné politické a komoditné
spravodajstvo, agrometeorologické a signalizačné správy. V štruktúre týždenníka
nechýbajú rubriky Rastlinná výroba, Živočíšna výroba a Poľnohospodárska
technika. Roľnícke noviny prinášajú vždy špecializovanú Tému týždňa, kde sa
podrobne venujú špecifickým oblastiam poľnohospodárstva. Okrem toho viackrát
v roku nájdu čitatelia zaujímavé prílohy, ako Agronóm, Traktory a ďalšie.
Rozmery v mm (šírka x výška)
Farebná inzercia v €
A - inzercia pod logom titulka
83 x 32
300,-
B - inzercia pod logom titulka
40 x 32
150,-
C, D - polovička podvalu - titulka
126 x 85
600,-
Zľava z opakovaní
Prvá strana Roľníckych novín
Zľava sa riadi počtom
Zľava sa riadi celkovou výškou
opakovaní inzerátov súčtov cenníkových cien záväznej
v jednom časopise objednávky inzercie do ľubovoľných
v danom ročníku a je
titulov nášho vydavateľstva a je
prípadne počítaná aj stanovená ako bonus za prekročenie
spätne.
stanovenej hranice nasledovne:
Vnútorné strany
G, H, I - 1/3 podvalu
83 x 124
380,-
"ucho" - prvá strana odbornej rubriky
91,5 x 119
380,-
Partner témy týždňa - plus plocha B
266 x 119
790,-
1/1 strany
255,5 x 346
1 200,-
junior page
169 x 230
890,-
1/2 strany na výšku
126 x 346
890,-
1/2 strany na šírku
255,5 x 171
890,-
1/3 strany na výšku
83 x 346
790,-
1/3 strany na šírku
255,5 x 115
790,-
1/4 strany na výšku
126 x 171
590,-
1/4 strany na šírku
169 x 124
590,-
1/8 strany na výšku
83 x 124
320,-
1/8 strany na šírku
126 x 85
320,-
1/16 strany
83 x 57
160,-
výstavné prílohy
83 x 85
200,-
Zľava z objemu
2 000 €
5%
Počet
opakovaní
Zľava
2 800 €
7%
3x
5%
4 000 €
10 %
6x
7%
8 000 €
11 %
9 a viac
opakovaní
10 %
12 000 €
12 %
a ďalej za každých 4 000 €
+ 1 % atď.
Pri objednaní inzercie reklamnou agentúrou je
maximálna výška zľavy pre klienta 15 %
Uzávierka vždy 7 kalendárnych dní pred
termínom expedície. Roľnícke noviny
vychádzajú vždy v stredu.
Vkladaná inzercia – Cena inzercie: 300 € + cena vloženia/kus
Gramáž vkladaného materiálu
Cena: vloženie/kus
do 20 g
0,04 €
do 50 g
0,16 €
do 200 g
0,30 €
do 350 g
0,44 €
C
2
B
A
D
1/2 V
Partner témy
týždňa
G
H
I
INZERCIA NA VNÚTORNÝCH STRANÁCH
B
UCHO
STRANA 3
TITULNÁ STRANA
A
TITULNÁ STRANA ODBORNÝCH RUBRÍK
Hmotnostné rozlíšenie vkladaného materiálu vychádza z platných poštových tarifov
1/16 Š
1/2
1/8 Š
1/3 V
Junior
page
1/4 V
1/3 Š
1/4 Š
1/8
Číslo
1/14
Presný názov témy týždňa
Skladovanie,doprava a manipulácia so zrninami a olejninami
2/14
Krmivá a prísady pre hospodárské zvieratá
3/14
Bankové a poistné produkty pre poľnohospodárov
Uzávierka redakčná
(streda)
Uzávierka inzertná
(streda)
Expedícia
(streda)
18. 12.
11. 12.
2. 1. 2014 (št.)
2. 1. 2014 (št.)
18. 12.
8. 1. 2014
8. 1. 2014
2. 1. 2014 (št.)
15. 1. 2014
4
Jarné pšenice a jačmene
15. 1.
8. 1.
22. 1.
5
Ekonomika prevádzky traktorov
22. 1.
15. 1.
29. 1.
6
Príprava pôdy a sejba jarných plodín
29. 1.
22. 1.
5. 2.
7
Ochrana a výživa rastlín – postreková technika
5. 2.
29. 1.
12. 2.
8
Osivá a sejba jarnej repky
12. 2.
5. 2.
19. 2.
9
Pestovanie zeleniny
19. 2.
12. 2.
26. 2.
10
Dopravná technika v poľnohospodárstve, veľkoobjemové návesy a prívesy
26. 2.
19. 2.
5. 3.
11
Sejačky na presný výsev
5. 3.
26. 2.
12. 3.
12
Technólogie ustajnenia a dojenia hovädzieho dobytka
12. 3.
5. 3.
19. 3.
13
Vyberáme traktor - Techagro 2014
19. 3.
12. 3.
26. 3.
14
Kukurica
26. 3.
19. 3.
2. 4.
15
Technika pre využívanie trvalých trávnatých porastov
2. 4.
26. 3.
9. 4.
16
Chemická ochrana porastov, postreková technika
9. 4.
2. 4.
16. 4.
17
Nakladače a manipulátory
16. 4.
9. 4.
23. 4.
18
Senážovanie
23. 4.
16. 4.
1. 5.
19
Zber a manipulácia s krmovinami
1. 5.
23. 4.
7. 5.
20
Rozmetadlá a aplikátory priemyselných hnojív
7. 5.
1. 5.
14. 5.
21
Sady a vinice
14. 5.
7. 5.
21. 5.
22
Chov oviec a kôz na Slovensku
21. 5.
14. 5.
28. 5.
23
Technika pre obsluhu bioplynových staníc
28. 5.
21. 5.
4. 6.
24
Moderné traktory – novinky a trendy
4. 6.
28. 5.
11. 6.
25
Precízne poľnohospodárstvo, navigačné systémy
11. 6.
4. 6.
18. 6.
26
Žatevné práce a zber slamy
18. 6.
11. 6.
25. 6.
27
Servisné služby a zaistenie náhradných dielov
25. 6.
18. 6.
2. 7.
28
Osivo a technológia pre výsev repky
2. 7.
25. 6.
9. 7.
29
Ozimné obilniny
9. 7.
2. 7.
16. 7.
30
Kukuričná siláž a silážovanie
16. 7.
9. 7.
23. 7.
31
Príprava pôdy pre oziminy
23. 7.
16. 7.
30. 7.
32
Postrekovače
30. 7.
23. 7.
6. 8.
33
Hnojenie maštaľným hnojom
6. 8.
30. 7.
13. 8.
34
Chov hydiny a drobných HZ - Agrokomplex 2014
13. 8.
6. 8.
20. 8.
35
Skladovanie osív, čističky a sušičky
20. 8.
13. 8.
27. 8.
36
Preemergentná ochrana rastlín
27. 8.
20. 8.
3. 9.
37
Zber kukurice na zrno
3. 9.
27. 8.
10. 9.
38
Chov ošípaných a produkcia bravčového mäsa
10. 9.
3. 9.
17. 9.
39
Pluhy a hĺbkové kypriče
17. 9.
10. 9.
24. 9.
40
Slnečnica - zber
24. 9.
17. 9.
1. 10.
41
Bioplynové stanice
1. 10.
24. 9.
8. 10.
42
Výbava a príslušenstvo traktorov
8. 10.
1. 10.
15. 10.
43
Kombajny
15. 10.
8. 10.
22. 10.
44
Nové trendy v chove hovädzieho dobytka
22. 10.
15. 10.
29. 10.
45
Práce v lese a lesná technika
29. 10.
22. 10.
5. 11.
46
Montované haly a stavby pre poľnohospodárov
5. 11.
29. 10.
12. 11.
47
Pneumatiky pre poľnohospodársku techniku
12. 11.
5. 11.
19. 11.
48
Poistenia pre poľnohospodárov
19. 11.
12. 11.
26. 11.
49
Osivá – osvedčené a nové odrody
26. 11.
19. 11.
3. 12.
50
Kŕmne vozy
3. 12.
26. 11.
10. 12.
Úver a leasing pre poľnohospodárov
10. 12.
3. 12.
17. 12.
1/15
Informačné technologie v poľnohospodárstve
17. 12.
10. 12.
1. 1. 2015 (št.)
2/15
Výživa dojníc
1. 1. 2015 (št.)
17. 12
7. 1. 2015
3/15
Priemyselné hnojivá a ich aplikácia
7. 1. 2015
1. 1. 2015
14. 1. 2015
51
Plánovaná inzercia
3
Roľnícke noviny, www.rno.sk
Manažér inzercie
Ing. Petra Poláková
Tel: +421 372 420 002
Mobil: +421 903 555 538
e-mail: [email protected]
Samostatné odborné prílohy Roľníckych novín
REPKA
ODBORNÁ PRÍLOHA ČASOPISU
1-2013
PŠENICA
1,20 e
OdbOrná prílOha ČasOpisu
1,20 e
2013
Na kvalitnom papieri a dobrej polygrafickej úrovni vo formáte A4 prinášame čitateľom aktuálne poznatky a informácie ohľadne pestovania
najdôležitejších poľnohospodárskych plodín, počnúc výberom kvalitného osiva, cez agrotechniku, ochranu a výživu, zber, skladovanie až
po ekonomiku pestovania. V prílohách sa tak isto venujeme chovu dojníc.
Samostatné odborné prílohy
Podiel strany
Rozmer Š x V [mm]
Cena
A
1/1 strany (na spad)
210 x 297 *
880 €
B
1/2 strany (na spad)
210 x 148 *
445 €
C
1/2 strany (na spad)
105 x 297 *
445 €
D
1/3 strany (na spad)
210 x 99 *
395 €
E
1/1 strany (do sadzby)
180 x 267
880 €
F
1/1 strany (do sadzby)
180 x 248
880 €
G
1/2 strany (do sadzby)
180 x 122
445 €
H
1/2 strany (do sadzby)
88 x 248
445 €
I
1/3 strany (do sadzby)
180 x 80
395 €
J
1/4 strany (do sadzby)
134 x 80
315 €
K
1/4 strany (do sadzby)
88 x 122
315 €
L
1/8 strany (do sadzby)
88 x 59
170 €
C
A
B
J
E
D
H
G
Časový harmonogram vydávania príloh
Agronóm 1 – Repka komplexná ochrana
február 2014
Agronóm 2 – Ozimná pšenica komplexná .ochrana
marec 2014
Repka
apríl 2014
Katalóg traktorov
máj 2014
Agronóm 3 – odrody ozimín
Chov dojníc
Agronóm 4 – odrody jarín, kukrica,slnečnica
4
L
K
I
* Pri inzercii na spadávku (A, B, C), D pridajte dookola spad + 5 mm.
Pšenica
F
jún 2014
august 2014
október 2014
november 2014
Roľnícke noviny, www.rno.sk
Manažér inzercie
Ing. Petra Poláková
Tel: +421 372 420 002
Mobil: +421 903 555 538
e-mail: [email protected]
6M_priloha_4_2013_2 10.4.2013 17:43 Stránka 1
03 / 2013 | 1 €
samostatná príloha týždenníka
03 / 2012 | 1 €
samostatná príloha týždenníka
samostatná príloha týždenníka
03 / 2013 | 1 €
ochrana rastlín | výživa rastlín | osivo a sadba
ochrana rastlín | výživa rastlín | osivo a sadba
Ročník IV.
Adresa redakcie
Dlhá 25, 949 01 Nitra
Redaktorka
Adela Gálová
Tel.: 037/314 11 44
Mobil: 0948 050 973
e-mail: [email protected]
Inzercia
Juraj Vrabec
Tel.: 037/314 11 41
Mobil: 0903 616 641
e-mail: [email protected]
Petra Poláková
Tel.: 037/242 00 02
Mobil.: 0903 555 538
Odrody ozimných obilnín a repky
Vážení čitatelia,
Osivo, chémia či výživa - všetko
Odrody ozimných obilnín a ozimnej
rovnako dôležité faktory. No aby
bolo neskôr čo vyživovať a zároOdrody:
veň chrániť, treba zasiať
21správny
Ozimný jačmeň
Ročník IV.
genetický materiál. Kým v nie3
Ozimná repka
22 Ozimné
triticale
12 Ozimná pšenica
ktorých oblastiach Slovenska
sa
ešte stále žije žatvou, inde už poľnohospodári
8
Ozimná pšenica
Adresa redakcie
20 Ozimná ražzačínajú premýšľať o príprave pôdy pod oziminy
13
Ozimný jačmeň
a výbere správnej odrody do svojho chotára.
Hovorí sa, že odroda je najlacnejším intenzifikačným
16
Ozimná raž Dlhá 25, 949 01 Nitra
faktorom v pestovateľskej technológii. Zodpoved17
Ozimné tritikale
ným výberom osiva dokáže pestovateľ navýšiť úrodu
Redaktorka
o 10 – 12 percent. K dispozícií má veľké množstvo
kvalitného materiálu so stále lepšími úžitkovými
vlastnosťami. V prvom rade sa treba spoliehať na oveAdela Gálová
rené odrody, no treba skúšať aj novinky. Základom je
však dostatok informácií, teda výsledky Štátnych
Tel.: 037/314 11 44
odrodových skúšok (ŠOS), poloprevádzkových a maloparcelkových pokusov a tretie vydanie Agronóma,
v ktorom vám prinášame prehľad odrôd ozimných
obilnín a ozimnej repky pre rok 2012. Tak ako v minulom roku, aj v tejto sezóne je našim cieľom vás
pomocou predkladaných tabuliek, ktoré vznikli za
odbornej pomoci zástupcov všetkých, v tabuľkách
uvádzaných osivárskych spoločností informovať
o odrodách ponúkaných na slovenskom trhu.
Po mokrom roku 2010, extrémnych suchách
v roku 2011 je na mieste otázka, čo prinesie sezóna
2012/2013? Zber hustosiatych obilnín sa prehupol
do svojej druhej polovičky a predbežné výsledky
hlásajú, že produkcia je nižšia vo všetkých komoditách. Hektárové úrody výrazne zaostávajú za vlaňajškom. Matka príroda sa s poľnohospodármi opäť
raz pohrala, no treba veriť, že sezóna 2012/2013
umožní naplno využiť genetický potenciál všetkých
odrôd, ktoré na našom trhu máme, čo sa vo finále,
pri dodržaní ďalších zásad správnej agrotechniky
prejaví pri zbere úrody v budúcom roku.
ADELA GYEPESOVÁ
e-mail: [email protected]
Ročník II.
Grafika
Adresa redakcie
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Dušan Neubauer
Redaktorka
Vydáva
Tel.: 037/314 1 144
Profi Press, s.r.o.
e-mail:[email protected]
Adela Gyepesová
Mobil: 0948 050 973
Inzercia
Dlhá 25, 949 01 Nitra
Juraj Vrabec
Tel.: 037/314 1 141
TABUĽKOVÝ PREHĽAD
traktorov od výkonu motora 78 kW (106 k)
ochrana rastlín | výživa rastlín | osivo a sadba
repky
3 Ozimná repka
TRAKTOR Y 2013
Odrody ozimných obilnín a repky
3 Ozimná repka
21 Ozimný jačmeň
12 Ozimná pšenica
22 Ozimné triticale
20 Ozimná raž
Podrobné technické dáta
1€
Mobil: 0948 050 973
e-mail: [email protected]
Inzercia
Traktory JOHN DEERE 6M - kvalita, spoľahlivosť, univerzálnosť
Juraj Vrabec
Spoločnosť John Deere, ktorá oslávila minulého roku 175. výročie svojho založenia, je v súčasnos
najväčším výrobcom traktorov na svete. Nové úsporné motory PowerTech PVX s technológiou 4V
HPCR, VGT a EGR dosahujú vyšší krútiaci moment, oveľa lepšiu pružnosť, spĺňajú emisný stupeň III
a pritom vyžadujú iba naftu. K dispozícii sú štvor a šesťvalcové motory s menovitým výkonom 11
až 170 koní.
Tel.: 037/314 11 41
Mobil: 0903 616 641
e-mail: [email protected]
Osvedčená celorámová konštrukcia, odpružená predná náprava, výkonná hydraulika a integrovan
predný vývodový hriadeľ s TBZ umožňujú všestranné využitie a poskytujú dlhú životnosť. Na výbe
sú tri reverzné prevodovky s manuálnym alebo automatickým radením prevodových stupňov po
zaťažením. To umožňuje ideálne využiť výkon motora a tým dosiahnuť maximálnu hospodárnos
ako na poli tak aj v doprave. Priestranná kabína s jednoduchým nastavovaním a ovládaním stroj
poskytuje obsluhe ten najvyšší komfort.
Petra Poláková
Tel.: 037/242 00 02
Mobil.: 0903 555 538
e-mail: [email protected]
Používanie traktorov značky John Deere znamená profitovať rok čo rok a to zásluhou vynikajúce
spoľahlivosti a životnosti. Nové traktory John Deere 6M, to je pokračovanie legendárnej rady 6000
ktorých bolo vyrobených viac ako 550.000 kusov.
Grafika
Dušan Neubauer
Preto neváhajte a dohodnite si stretnutie so svojim predajcom John Deere ešte dnes pre získani
čo najviac informácii.
Vydáva
Mobil: 0903 616 641
e-mail: [email protected]
Profi Press, s.r.o.
spol. s r.o.
Grafika
Ilona Frčková
•
•
•
•
Dlhá 25, 949 01 Nitra
Vydáva
Profi Press, s.r.o.
Štúrova 22, 949 01 Nitra
Agronóm – pravidelná príloha TRAKTORY –
Roľníckych novín
tabuľkové prehľady
Táto príloha prináša formou pútavého designu tabuľkové
prehľady prípravkov na ochranu rastlín. Uvedené prípravky,
používané na obmedzenie výskytu škodlivých činiteľov (buriny
choroby a škodcovia), sú členené podľa plodín. Doplňujú ich
hlavné charakteristiky, dôležité pri rozhodovaní o ošetrení.
Niektoré vydania informujú tiež o odrodách hlavných poľnohospodárskych plodín, ktorých dôležité vlastnosti a parametre sú
prehľadne zhrnuté v jednotlivých tabuľkách. Dôraz je položený
na aktuálnosť poskytovaných informácií.
Aktuálne podrobné tabuľkové prehľady osív
a prípravkov na ochranu rastlín.
– vychádza 2. týždeň v mesiaci
Podiel strany
1/1
1/2
1/3
1/4
1/6
obojstranná karta pred titulnou
stranou
obojstranná karta pred titulnou
stranou + 4. titulka
1/2 – obojstranná karta uprostred
časopisu
1/1
297 x 210
spad.
210 x 297 alebo 297 x 210 (spad)
267 x 90 (podval)
267 x 59 (podval)
132 x 90
132 x 59 (podval)
Cena
(€)
880 €
445 €
395 €
315 €
170 €
68 x 206
950 €
68 x 206 + 210 x 297
1200 €
140 x 307
600 €
Rozmer Š x V [mm]
Traktory 2014
Podiel strany
1 strana (na spad)
2/3 strany (na spad)
1/3strany (na spad)
1 strana (do sadzby)
1/2 strany (do sadzby)
1/2strany (do sadzby)
1/3strany (do sadzby)
1/4strany (do sadzby)
Rozmer Š x V [mm]
230 x 297 *
153 x 297 *
77 x 297 *
200 x 270
200 x 135
100 x 270
200 x 90
100 x 135
1/2 – obojstranná
karta
uprostred časopisu
140 x 307
obojstranná
karta
pred titulnou
stranou
68 x 206
Cena
800 €
600 €
300 €
800 €
400 €
400 €
300 €
200 €
* Pri inzercii na spadávku (A, B, C) pridajte dookola spad + 5 mm.
A
B
C
H
F
1/4
1/6
132 x 90 132 x 59
1/3
267 x 59
Samostatná odborná príloha na kvalitnom kriedovom
papieri s názvom TRAKTORY 2014 bude obsahovať tabuľkové prehľady, detailné technické parametre
a fotografie všetkých značiek traktorov predávaných na
slovenskom trhu. Poslúži vám nielen ako prehľad, ale
aj ako výborná pomôcka pri rozhodovaní sa pri kúpe
konkrétneho typu traktora.
A
B
C
D
E
F
G
H
D
E
Hadovská
Agroservis spol. s r.o., prevádzka Komárno, Močenok
Agroservis - Západ s.r.o., prevádzka Trnava, Bánovce nad Bebravou, Levice, Radošina, Veľ ké
Agroservis - Stred s.r.o., prevádzka Rimavská Sobota, Zvolenská Slatina, Oravská Poruba, Va
Agrokom - Plus spol. s r.o., prevádzka Prešov, Michalovce
G
5
Ing. Jan Kroupa
manažér inzercie pre ČR
mobil: +420 724 813 498
tel.: +420 277 001 636
e-mail: [email protected]
€
Ing. Oto Habán
manažér inzercie pre SR
mobil: +421 948 800 100
tel.: +421 373 141 116
e-mail: [email protected]
Odborný časopis pre komunálne služby
Pracovní plošina doplnila technický park
Cílem je všestrannost s komplexními službami
Co nejširší možnosti nakládání s odpady
Téma: Regenerace a ošetřování zelených ploch
Spoločný mesačník pre čitateľov z Českej republiky a Slovenskej republiky je zameraný
na techniku pre komunálne služby, čiže celoročnú údržbu, čistenie a opravy komunikácií
a ich okolia, starostlivosť o verejnú zeleň, manipuláciu s odpadmi, manipuláciu
s materiálmi a na lesnú techniku, čomu zodpovedajú jednotlivé rubriky časopisu. Nechýbajú informácie o mestskom mobiliári, verejnom osvetlení, financovaní, legislatíve
vrátane aktuálneho diania v odbore. Každé číslo obsahuje tému mesiaca, ktorá
zdôrazňuje vždy jednu oblasť.
Cieľovou čitateľskou skupinou sú členovia mestských a obecných zastupiteľstiev
a management firiem zodpovedných za zabezpečenie kompletných komunálnych
služieb, správu a údržbu ciest a diaľníc či manipuláciu s odpadmi.
Plnofarebný titul minimálneho rozsahu 56 strán bol zaradený medzi odborné recenzované časopisy. Je distribuovaný do ČR a SR.
– vychádza 1. týždeň v mesiaci
Mes. Téma
Uzávierka
1
Zimná údržba komunikácií
20. 11.
2
Zametacia, čistiaca a umývacia technika
18. 12.
3
Zakladanie a údržba zelene
29. 1.
4
Komunálne traktory a príslušenstvo
26. 2.
5
Zvoz, ukladanie a spracovanie odpadu
26. 3.
6
Jednonápravové malotraktory a nosiče
23. 4.
7
Údržba komunikácií a ich okolia
21. 5.
8
Nakladače, doprava, manipulácia
25. 6.
9
Regeneráce a ošetrovanie zelených plôch
30. 7.
10
Lesná technika, bioodpad, energia pre obec
27. 8.
11
Univerzálne nosiče náradia
24. 9.
12
Stavebníctvo, verejné osvetlenie, mobiliár
22. 10.
Plány inzercie
1/2015 Zimná údržba komunikácií
Pomer
strany
Rozmer (mm)
Cena (Kč)
Cena (eur)
1/1
230 x 297 (spad)
33 000
1320
1/1
200 x 245 (zrkadlo)
33 000
1320
2/3a
230 x 198 (spad)/200 x 168 (zrkadlo)
29 000
1160
2/3b
137 x 297 (spad)/122 x 252 (zrkadlo)
29 000
1160
1/2a
230 x 142 (spad)/200 x 120 (zrkadlo)
19 000
760
1/2b
137 x 297 (spad)/97,5 x 245 (zrkadlo)
19 000
760
1/3a
230 x 102 (spad)/200 x 81 (zrkadlo)
17 000
680
1/3b
72 x 297 (spad)/57 x 252 (zrkadlo)
17 000
680
1/3c
149 x 148 (spad)/132 x 131 (zrkadlo)
17 000
680
1/4a
97,5 x 120 (na výšku)
11 000
440
1/4b
149 x 94 (na šírku)
11 000
440
1/8
149 x 47 (na šírku)
6 000
240
1/1
230 x 297
spad
200 x 245
zrkadlo
1/2b
1/2a
230 x 142
spad
200 x 120
zrkadlo
6
137 x 297
spad
122 x 252
zrkadlo
200 x 81
zrkadlo
200 x 168
zrkadlo
1/3c
1/3a
230 x 102
spad
2/3a
230 x 198
spad
1/3b
72 x 297
spad
57 x 252
zrkadlo
149 x 148
spad
132 x 131
zrkadlo
2/3b
137 x 297
spad
122 x 252
zrkadlo
1/4a
149 x 94
1/8
149 x 47
1/4b
97,5 x 120
Floristika 5/2013
5
odborný časopis pre floristov a kvetinárov
Floristika SK, www.floristikaweb.sk
šéfredaktor
Ing. Oto Habán
tel.: +421 373 141 116
mobil: +421 948 800 100 e-mail: [email protected]
2013
3, 90 €
Dvojmesačník
pre floristov
a kvetinárov
A
Časopis plný inšpirácie
INŠPIRÁCIA Victoria Regia 2013
AKCIA Vianoce trochu inak
RADCA Škola floristiky
Striedavo vychádzajúce dvojmesačníky Floristika a Floristika
plus sú odborné časopisy, určené pre všetkých floristov a kvetinárov. Prinášajú aktuálne informácie z odboru. Informujú o
nových trendoch, technikách väzby a moderných materiáloch.
Predstavujú čitateľom prácu jednotlivých floristov v rámci celoročne konaných akcií.
C
D
plus
4/2012  50 Kč
plus
B
Přemysl Hytych, Róber t Bar tolen
v á n o č n í
i n s p i r a c e
Tematické inšpirácie
Vychádza každé dva mesiace
floristika-priloha8-2012-titul.indd 1
17.8.2012 12:21:22
BLOOM´S WORLD
Stoosemdesiatstránková kniha plná nových
trendov, nápadov a inšpirácií vytvorená
poprednými svetovými floristami.
Knihy vychádzajú 2x ročne Jar - Leto, Jeseň - Zima
Ponúkame možnosť vkladanej inzercie.
Banner
Cena (€)
Rozmer (px)
A
25
318 x 50
B
20
318 x 50
C
15
250 x 50
D
20
318 x 50
1/1
1/1
241 x 316
spad
200 x 265
zrkadlo
1/4
94 x 132
– vychádza 2. týždeň v mesiaci
Číslo Príloha mesiaca
Uzávierka
1
Sv. Valentín, Veľká noc
2
Svadobné kytice
4. 3.
3
Doplnkové materiály
29. 4.
4
Pamiatka zosnulých
24. 6.
5
Vianočné sviatky
6
Suché kvety
Plány inzercie
17. 12.
1/2
120 x 316
spad
2. 9.
1/2
29. 10. (út)
1/2014 Sv. Valentín, Veľká noc
195 x 132
16. 12.
1/8
100 x 65
Pomer strany
Rozmer (mm)
Cena (€)
1/1
241 x 316 (spad)
800
1/1
200 x 265 (zrkadlo)
800
1/2
200 x 132 (241 x 155)
400
1/2
120 x 316
400
1/3
200 x 88 (241 x 110)
300
1/3
81 x 316
300
1/4
100 x 130 (123 x 153)
240
1/8
100 x 65
160
1/3
81
x
316
spad
1/3
200 x 88
7
Portál www.rno.sk
Portál www.rno.sk
Manažér inzercie
Ing. Petra Poláková
Tel: +421 372 420 002
Mobil: +421 903 555 538
[email protected]
Obchodný riaditeľ, Profi Press SK, s.r.o.
Ing. Juraj Vrabec
tel.: +421 373 141 141 mobil: +421 903 616 641
e-mail: [email protected]
Banner C1
980 x 70 px 320 €/týždeň
Banner C3
Banner C2
140 x ?? px
250 x 250 px
9000 Kč/týden
Banner A
150 €/týždeň
400 €/týždeň; 1240 €/mesiac
150 €/týždeň
(celé pozadie)
140 x ?? px
Banner Komplet
Banner B
250 x 250 px
120 €/týždeň
Banner A
Banner k článku
Banner A1
940 x 70 px 460 x 70 px
3000 Kč/týden
620 x 70 px
5000 Kč/týden
130 €/týždeň
Banner
A1
460 x 70 px
3000 Kč/týden
Kalendár akcí
Banner B
Banner k článku
620 x 70 px
130 €/týždeň
ZDARMA – Pridanie akcie
PLATENÉ – logo s aktívnym odkazom v zozname
akcií od podania po neobmedzenú dobu 50 €/akcia
250 x 250 px
80 €/týždeň
Portál
ZDARMA – pridanie odkazu na
firmu
PLATENÉ – Umiestnenie loga ako
partnera celej rubriky 400 €/rok
Umiestnenie loga s aktívnym odkazom do podrubriky 265 €/rok
Zvýraznenie červenou a posunutie
nahor 130 €/rok
Voľné miesta v odbore
Umiestnenie vášho dopytu do rubriky
voľné miesta, cena 40 €/pozícia, ostáva
podľa potreby, maximálne však 1 rok
od zverejnenia, možnosť pridania
firemného loga.
8
Zverejnenie vášho odborného
firemného článku
Firemný odborný text, ostáva v archíve
neobmedzene, cena 50 €/článok, plus
možnosť umiestnenia upútavky vo forme
bannera na hlavnej stránke Agrowebu
(cena bannera viď cenník).
Celoslovenské dni poľa
Dvory nad Žitavou, 4 – 5. 6. 2014
9
Spôsoby inzercie na www.agro-obchody.sk
TOP inzerent – využite možnosť stať sa Top inzerentom agroobchodov. Vaše inzeráty budú v tlačenej podobe s obrázkom
uverejňované v týždenníku Roľnícke noviny za cenu 8,50 €/týždeň pod hlavičkou firmy s logom a kontaktmi. Zároveň budú
zadarmo uverejňované na stránke www.agro-obchody.sk v rubrike „TOP inzerenti“. Platí sa prostredníctvom faktúry 1 krát
za mesiac.
Obrázková inzercia – k textovej inzercii môžete pridať obrázok, alebo video o veľkosti max 2 MB, cena za túto inzerciu je
10,- €/týždeň, alebo 18,- €/2 týždne. Každý týždeň tiež znamená 1 uverejnenie v tlačovej podobe v týždenníku Roľnícke
noviny. Pri opakovanej prezentácii je výhodnejšie registrovať sa ako „TOP inzerent“.
Bezplatná riadková inzercia – riadkové inzeráty, zadané na www.agro-obchody.sk sú automaticky zverejňované aj
v tlačenej forme v týždenníku Roľnícke noviny. Na webe sa Váš inzerát bude zobrazovať po dobu 2 týždňov.
V prípade akýchkoľvek otázok volajte alebo pošlite email na:
Ing. Petra Poláková, 0903 555 538, [email protected]
Profi Press s. r. o.,
vydavateľstvo odborných časopisov a publikácií
Dlhá 25, 949 01 Nitra, 037/31 41 143
[email protected], www.profipress.sk
Noviny, časopisy a publikácie si môžete objednať vo vydavateľstve Profi Press s.r.o.: [email protected], tel.: 0948 050 971.
časopis o komunálnej
a záhradnej technike
www.komunalweb.sk
10
odborný týždenník
www.rno.sk
odborný časopis pre floristov
a kvetinárov
www.floristikaweb.sk
www.profipress.sk
TÝŽDENNÍK VYDÁVA:
Profi Press SK, s. r. o.
Dlhá 25, 949 01 Nitra
Predplatné: tel.: 037 / 31 41 143
Inzercia: [email protected]fipress.sk
[email protected]
Kontakty na manažérov inzercie
Adresa: Profi Press, s.r.o., Dlhá 25, Nitra 1, 949 01, www.profipress.sk
Manažér inzercie
Roľnícke noviny
Ing. Juraj Vrabec
Tel.: +421 37/3141 141
Mobil: +421 903 61 66 41
e-mail: [email protected]
Manažér inzercie
Komunálna technika a Floristika
Ing. Oto Habán
Tel.: +421 373 141 116
Mobil: +421 948 800 100
e-mail: [email protected]
Manažér inzercie
Roľnícke noviny
Ing. Petra Poláková
Tel.: +421 372 420 002
Mobil: +421 903 555 538
e-mail: [email protected]
Predplatné a propagácia
Iveta Minichová
Tel.: +421 373 1 41 143
Mob.: +421 948 050 971
e-mail: [email protected]
Technické požiadavky na dodanie inzercie
Platforma PC
Upozornenie
Prenosné médiá: CD ROM (700 MB),
JAZ (1 GB), ZIP (100 MB), e-mail (do 30 MB)
• Zhotoviteľ inzerátu ručí za to, že sa v dokumente (ai, eps, pdf) nebudú
vyskytovať neviditeľné znaky a budú správne definované atribúty.
• Ak inzeráty vo formátoch pdf a eps nebudú mať patričné parametre, prevedieme dokument na bitmapu v rozlíšení 300 dpi, čo
môže zapríčiniť nečitateľnosť malého písma a zmenu farebnosti.
Za tieto zmeny nenesie vydavateľstvo zodpovednosť a za prípadné reklamácie je zodpovedný zhotoviteľ inzerátu.
• Neprijateľné sú logá a grafické podklady z faxu. Nekvalitné podklady,
ako kópie z rozmnožovacích strojov, vizitky či hlavičkové papiere,
výstupy z farebných atramentových tlačiarní, rastrované fotografie
atď. budú prijaté s upozornením na zlú kvalitu v tlači.
• Neručíme za chyby spôsobené zlou čitateľnosťou textu alebo iné
skryté chyby dodaných podkladov. Ak nebude dodaný
k inzerátu farebný náhľad (cromaline,digitální nátlačok), neručí
vydavateľstvo za dodržanie správnej farebnosti.
GRAFICKY SPRACOVANÉ REKLAMY:
PDF (300 DPI, uložené ako CMYK, vydestilované na kvalitu
PRESS, vhodné pre výstup z InDesignu)
TIFF, JPG (300 DPI)
AI, EPS (všetko v krivkách)
Podrobné informácie na požiadanie zašleme e-mailom
alebo faxom.
Pravidlá uverejňovania textovej inzercie a firemných článkov
Za reklamný článok (firemný text) sa platí 50 % z ceny plošnej inzercie podľa cenníka.
Ide o komerčný článok, ktorý neobsahuje logo. Téma by mala aspoň rámcovo zodpovedať téme novín. Pri podpise je uvedené
meno autora a názov firmy. Článok je v novinách označený ako inzercia, je upravený v zhode s grafikou novín v grafickom štúdiu
vydavateľstva. Je dodávaný úplne pripravený objednávateľom. Redaktori vydavateľstva takýto text nepripravujú.
12
Download

Cenníky inzercie - Roľnícke noviny