I., II., III., IV., V.
Katalóg 2012/2013
BRATISLAVA
ww
y B A .s k
b
z
u
l
E TU!!!
w.s
NÁJDET
DIENSTE
www.dienste.sk
www.sluzbySK.sk
www.sluzbyBA.sk
CENNÍK
(platný pre vydania rok 2012/2013)
I., II., III., IV., V.
www.sluzbyBA.sk
www.sluzbyBA.sk
rmu
i
šu f
e va
r
p
č
Tla
o
m
r
a
d
a
z
r. 8
c st
Via
.
2
Vydavateľstvo Orange agency s. r. o., vydáva
I., II., III., IV., V.
Katalóg SLUŽBY
pre obyvateľov Slovenska a Rakúska v pohraničnej oblasti Bratislavy
PROJEKT JE ROZDELENÝ DO DVOCH ČASTÍ:
Tlačeného katalógu: Katalóg SLUŽBY
Internetového katalógu: www.sluzbyBA.sk, www.sluzbySK.sk,
www.dienste.sk
DIENSTE
TLAČENÝ KATALÓG:
Účelom katalógu je, aby obyvatelia a firmy boli informovaní, mali po ruke informácie
o službách, ktoré im poskytuje miesto ich bydliska/pracoviska. Zachytáva prevádzky služieb, obsahuje dôležité adresy a kontakty na úrady, nemocnice, záchranný
systém, atď. v mieste vydania.
DISTRIBÚCIA:
Slovenskou poštou (DIENSTENKATALOG Rakúskou poštou) prostredníctvom
poštových doručovateľov do schránok obyvateľov, firiem, P.O. BOX-ov a na poštách
v mestách a mestských obvodoch bezplatne. Vychádza 1x ročne a jeho platnosť je
365 dní odo dňa vydania.
I., II., III., IV., V.
I., II., III., IV., V.
ŠPECIFIKÁCIA:
Formát A5, farebnosť CMYK, papier vnútro 90 gr. ONL, papier obálka 150 gr. ONL,
stranový rozsah 32 a viac, tlačený náklad viď. tabulka
I., II., III., IV.
tlačené náklady
45 000 ks
65 000 ks
45 000 ks
50 000 ks
55 000 ks
I., II., III., IV.
TLAČENÝ NÁKLAD:
www.sluzbyBA.sk
www.sluzbySK.sk
www.sluzbyBA.sk
BRATISLAVA I.
BRATISLAVA II
BRATISLAVA III
BRATISLAVA IV
BRATISLAVA V
BRATISLAVA II
JAR
LETO
JESEŇ
ZIMA
I., II., III., IV.
65 000 ks
65 000 ks
65 000 ks
65 000 ks
I., II., III., IV., V.
RAKÚSKO Berg - Kittsee - Wolfsthal - Hainburg
www.dienste.sk
DIENSTENKATALOG I – LETO
DIENSTENKATALOG II – ZIMA
50 000 ks
50 000 ks
www.sluzbyKE.sk
KOŠICE I
KOŠICE II
KOŠICE III
KOŠICE IV
46 000 ks
35 000 ks
30 000 ks
30 000 ks
www.sluzbyBB.sk
BANSKÁ BYSTRICA
60 000 ks
INTERNETOVÝ KATALÓG:
Je vyhľadávací portál na služby a firmy. Je možné vyhľadávať prostredníctvom hlavnej stránky www.sluzbySK.sk, alebo podľa jednotlivých miest. Sú
v ňom všetky spoločnosti, ktoré sú v tlačenom katalógu.
Katalóg 12/13
I., II., III., IV., V.
I., II., III., IV.
www.sluzbyKE.sk www.sluzbyPO.sk www.sluzbyZA.sk www.sluzbyBB.sk www.sluzbyZV.sk www.sluzby-TN.sk www.sluzbyLV.sk www.sluzbyNR.sk www.dienste.sk www.sluzbyBA.sk
PREDSTAVENIE PROJEKTU
SLUŽBY Slovensko
3
PREDSTAVENIE MESTA A OBVODOV
BRATISLAVA II
Obvod Bratislava II sa skladá z troch
mestských častí a to: Ružinov, Podunajské Biskupice a Vrakuňa. Rozprestiera sa na rozlohe 92 km2, s hustotou osídlenia 1224 obyvateľov na km2.
Počet obyvateľov žijúcich v tomto obvode je 110 000 čo znamená, že je tu 54
424 domácností, ktoré využívajú služby
a 6 953 firiem.
BRATISLAVA III
Obvod Bratislava III sa skladá z mestských častí: Nové mesto, Rača a Vajnory. Rozprestiera sa na rozlohe 75
km2, s hustotou osídlenia 823 obyvateľov na km2. Počet obyvateľov žijúcich v tomto obvode je 62 418 obyvateľov, čo znamená že je tu 31 800
domácností, ktoré využívajú služby a
7 436 firiem.
BRATISLAVA IV A STUPAVA
Obvod Bratislava IV sa skladá z mestských častí a to: Devín, Devínska Nová
Ves, Dúbravka, Lamač, Karlova Ves
a Záhorská Bystrica. Rozprestiera sa
na rozlohe 99 km2, s hustotou osídlenia 977,5 obyvateľa na km2. Počet
obyvateľov žijúcich v tomto obvode je
97 063 obyvateľov, čo znamená že je
tu 42 200 domácností, ktoré využívajú
služby a 4 427 firiem. K tomuto obvodu spádovo prislúcha aj mesto Stupa-
va s 8 300 obyvateľmi čo predstavuje
3 000 domácností.
BRATISLAVA V
Obvod Bratislava V sa skladá z mestských častí a to: Petržalka, Rusovce,
Jarovce, Čunovo. Rozprestiera sa na
rozlohe 94 km2, s hustotou osídlenia
1290 obyvateľov na km2. Počet obyvateľov je 121 259 čo znamená, že je
tu 44 500 domácností, ktoré využívajú
služby a 5 250 firiem.
RAKUSKO BERG - KITTSEE WOLFSTHAL - HAINBURG
Oblasť Berg, Kittsee, Wolfsthal, Hainburg, Prellenkirchen, Bad Deutsch
Altenburg sa nachádza na území Rakúska a je do 30 km od Bratislavy. V
tejto oblasti žije 180 000 obyvateľov a
je tu 48 000 domácnosti. Ich dostupnosť do Bratislavy je jednoduchá a bližšia ako do Viedne. Títo obyvatelia budú
mať informácie o firmách a službách
Bratislavy.
KOŠICE I
Obvod Košice I sa skladá z mestských
častí: Staré mesto, sídlisko Sever, sídlisko Ťahanovce, obec Ťahanovce,
Džungľa, Kavečany. Rozprestiera sa
na rozlohe 86 km2 s hustotou osídlenia 793 obyvateľov na km2. Počet obyvateľov žijúcich v tomto obvode je 68
262, čo znamená že je tu 36 610 domácností, ktoré využívajú služby a 6
897 firiem.
KOŠICE II
Obvod Košice II sa skladá z mestských
častí: Západ, KVP, Luník IX, Šaca, Pereš, Poľov, Myslava, Lorinčík. Rozpre-
stiera sa na rozlohe 80 km2 s hustotou osídlenia 998 obyvateľov na km2.
Počet obyvateľov v tomto obvode je
79 870, čo znamená že je tu 29 751
domácností, ktoré využívajú služby a
3 348 firiem.
KOŠICE III
Obvod Košice III sa skladá z mestských častí: Dargovských hrdinov (Furča), Košická Nová Ves. Rozprestiera sa na rozlohe 17 km2 s hustotou
osídlenia 1809 obyvateľov na km2.
Počet obyvateľov žijúcich v tomto obvode je 30 745, čo znamená že je tu
10 187 domácností, ktoré využívajú
služby a 631 firiem.
KOŠICE IV
Obvod Košice IV sa skladá z mestských častí: Juh, Barca, Nad Jazerom,
Krásna, Vyšné Opátske, Šebastovce.
Rozprestiera sa na rozlohe 60 km2 s
hustotou osídlenia 954 obyvateľov na
km2. Počet obyvateľov žijúcich v tomto obvode je 57 236, čo znamená že je
tu 11 440 domácností, ktoré využívajú
služby a 756 firiem.
BANSKÁ BYSTRICA
Mesto Banská Bystrica sa skladá z
mestských častí a to: Staré mesto, Uhlisko, Prednádražie, Šalkova, Senica,
Majer, Kráľová, Iliaš, Kremnička, Rakytovce, Radvaň (Fončorda), Podlavice, Skubín, Sásová, Rudlová, Uľanka, Jakub, Kostiviarska. Rozprestiera
sa na rozlohe 103,37 km2, s hustotou
osídlenia 786 obyvateľov na km2. Počet obyvateľov žijúcich v tomto okrese
je 81 281 čo znamená, že je tu 43 500
domácností, ktoré využívajú služby.
Inzerciou v tlačených katalógoch
získate okrem už ponúknutých zliav aj možnosť
Bezplatnej tlače pre vašu firmu
vizitiek, hlavičkového papiera,
letákov, brožúr
a iných tlačových materiálov
viac na 8. strane cenníka
www.sluzbySK.sk
NEPREHLIADNITE
BRATISLAVA I
Obvod Bratislava I. sa rozprestiera na
rozlohe 9,6 km2, s hustotou osídlenia
6 453 obyvateľov na km2. Počet obyvateľov žijúcich v tomto obvode je 51 951,
čo znamená, že je tu 22 429 domácností, ktoré využívajú služby a 6 943 firiem.
4
CENNÍK INZERCIE VNÚTRO
Rozmer 1/1
(134 x 190 mm)
Cena za jedno uverejnenie
farebná strana
čiernobiela strana
650,- €
350,- €
(780,- € s DPH)
(420,- € s DPH)
Cena inzercie BA II – 4x ročne
Cena za jedno uverejnenie
farebná strana
čiernobiela strana
260,- €
140,- €
(312,- € s DPH)
(168,- € s DPH)
GRÁTIS: 4 x 1/24 v registri, zápis na web-stránke
Katalóg 12/13
SLUŽBY Slovensko
5
CENNÍK INZERCIE VNÚTRO
Rozmer 1/2
(134 x 90 mm)
Cena za jedno uverejnenie
farebná strana
čiernobiela strana
390,- €
190,- €
(468 € s DPH)
(228 € s DPH)
Cena inzercie BA II – 4x ročne
Cena za jedno uverejnenie
farebná strana
čiernobiela strana
156,- €
76,- €
(187,20 € s DPH)
(91,20 € s DPH)
GRÁTIS: 2 x 1/24 v registri,
zápis na web-stránke
Rozmer 1/6
(42 x 90 mm)
Cena za jedno uverejnenie
farebná strana
160,- €
(192 € s DPH)
čiernobiela strana
85,- €
(102 € s DPH)
Cena inzercie BA II – 4x ročne
Cena za jedno uverejnenie
farebná strana
64,- €
(76,80 € s DPH)
čiernobiela strana
34,- €
(40,80 € s DPH)
Rozmer 1/9
(42 x 60 mm)
Cena za jedno uverejnenie
farebná strana
110,- €
(132,- € s DPH)
čiernobiela strana
65,- €
(78 € s DPH)
Cena inzercie BA II – 4x ročne
Cena za jedno uverejnenie
farebná strana
44,- €
(52,80 € s DPH)
čiernobiela strana
26,- €
(31,20 € s DPH)
GRÁTIS:
zápis na web-stránke
Rozmer 1/18
(42 x 30 mm)
Cena za jedno uverejnenie
GRÁTIS:
zápis
na web-stránke
Cena inzercie
farebná strana
69,- €
(82,80 € s DPH)
čiernobiela strana
39,- €
(46,80 € s DPH)
GRÁTIS: zápis na web-stránke
Rozmer 1/12
(42 x 45 mm)
Cena za jedno uverejnenie
farebná strana
85,- €
(102 € s DPH)
čiernobiela strana
45,- €
(54 € s DPH)
Cena inzercie BA II – 4x ročne
Cena za jedno uverejnenie
farebná strana
34,- €
(40,80 € s DPH)
čiernobiela strana
18,- €
(21,60 € s DPH)
GRÁTIS: zápis na web-stránke
Rozmer 1/24
(42 x 20 mm)
Cena za jedno uverejnenie
Cena inzercie
farebná strana 49,- €
(58,80 € s DPH)
čiernobiela strana 29,- €
(34,80 € s DPH)
GRÁTIS: zápis na web-stránke
u firmu
re vaš
Tlač p
o
m
r
a
d
za
www.sluzbySK.sk
Viac s
tr. 8
.
6 CENNÍK INZERCIE VNÚTRO/PRÍPLATKY/TECHNICKÉ POŽIADAVKY/TERMÍNY VYDANIA
ZĽAVY
počet uverejnení
2
3
4
5
6 – 10
10 a viac
zľava
5%
7%
10 %
15 %
20 %
25 %
PRÍPLATKY
Čiernobiela inzercia
+ doplnková farba
30 %
Umiestnenie na obálke
20 %
Umiestnenie
v registri rubrík
30 %
TECHNICKÉ POŽIADAVKY:
Formát strany: po oreze 148 x 210 mm
Rozsah: 20 a viac strán
Farebnosť: 4 + 4
Papier: ONL 90 g/m2
Obálka: ONL 150g/m2 lesklá
Väzba: V1. Tlač: hárková ofset
Raster: 150 lpi. Rozlíšenie: 300 dpi
farebná strana
260,- €
(312,- € s DPH)
čiernobiela strana
130,- €
(156,- € s DPH)
Cena inzercie
BA II – 4x ročne
farebná strana
104,- €
(124,80 € s DPH)
čiernobiela strana
52,- €
(62,40 € s DPH)
GRÁTIS:
2 x 1/24 v registri,
zápis
na web-stránke
Minimálny rozmer je 1/18 strany farebný.
Preklad do nemeckého jazyka do rozmeru 1/3 strany je 10,- €.
Preklad nad 1/3 strany alebo plocha na obálke je bezplatný.
Všetky ostatné zľavy tak ako v KTG SLUŽBY SK.
TERMÍNY VYDANIA pre rok 2010/2011:
Vychádza: 1 krát ročne.
BRATISLAVA I.
BRATISLAVA II
BRATISLAVA III
BRATISLAVA IV
BRATISLAVA V
BRATISLAVA II – vychádza 4 ročne
– JAR
– LETO
– JESEŇ
– ZIMA
RAKÚSKO Berg - Kittsee - Wolfsthal - Hainburg
DIENSTENKATALOG I
DIENSTENKATALOG II
VI./2012
XII./2012
III./2012
IV./2012
XII./2012
IV./2012
VI./2012
VIII./2012
XI./2012
V./2012
XI./2012
I., II., III., IV., V.
www.sluzbyBA.sk
Cena za jedno uverejnenie
DIENSTENKATALOG
DIENSTE
www.dienste.sk
Rozmer 1/3
(42 x 190 mm)
Komplexný servis a distribúcia
KATALÓG SLUŽBY BA
www.sluzbyBA.sk
www.posta.sk
Österreichische Post AG
www.post.at
Katalóg 12/13
Komplexný servis
a distribúcia
KATALÓGU DIENSTE
v nemeckom jazyku
www.dienste.sk
SLUŽBY Slovensko
7
CENNÍK INZERCIE OBÁLKA
CENNÍK OBÁLKA – 1x ročne
Cena za jedno uverejnenie
1. STRANA OBÁLKY
šírka 138 mm x výška 70 mm
Grátis: 1/1 strana, 4 x 1/24, zápis na web-stránke
šírka 45 mm x výška 15 mm
Grátis: zápis na web-stránke
1.800,- €
(2.160,- € s DPH)
250,- €
(300,- € s DPH)
990,- €
(1.188,- € s DPH)
600,- €
(720,- € s DPH)
400,- €
(480,- € s DPH)
1.200,- €
(1.440,- € s DPH)
600,- €
(720.- € s DPH)
1.600,- €
(1.920,- € s DPH)
200,- €
(240,- € s DPH)
2. STRANA OBÁLKY
1/3 STRANY šírka 138 mm x výška 65 mm
Grátis: 1/2 strany, 2 x 1/24, zápis na web-stránke
1/6 STRANY šírka 68 mm x výška 65 mm
Grátis: 1/6 strany, zápis na web-stránke
1/12 STRANY šírka 45 mm x výška 65 mm
Grátis: 1/9 strany, zápis na web-stránke
3. STRANA OBÁLKY
1/2 STRANY šírka 138 mm x výška 99 mm
Grátis: 1/2 strany, 2 x 1/24, zápis na web-stránke
1/4 STRANY šírka 68 mm x výška 99 mm
Grátis: 1/6 strany, zápis na web-stránke
4. STRANA OBÁLKY
šírka 138 mm x výška 100 mm
Grátis: 1/1 strana, 4 x 1/24, zápis na web-stránke
šírka 45 mm x výška 30 mm
Grátis: zápis na web-stránke
CENNÍK OBÁLKA BA II– 4x ročne
Cena za jedno uverejnenie
1. STRANA OBÁLKY
šírka 138 mm x výška 70 mm
Grátis: 1/1 strana, 4 x 1/24, zápis na web-stránke
šírka 45 mm x výška 15 mm
Grátis: zápis na web-stránke
720,- €
(864,- € s DPH)
100,- €
(120,- € s DPH)
390,- €
(468,- € s DPH)
240,- €
(288,- € s DPH)
160,- €
(192,- € s DPH)
480,- €
(576,- € s DPH)
240,- €
(288.- € s DPH)
640,- €
(768,- € s DPH)
80,- €
(96,- € s DPH)
2. STRANA OBÁLKY
1/3 STRANY šírka 138 mm x výška 65 mm
Grátis: 1/2 strany, 2 x 1/24, zápis na web-stránke
1/6 STRANY šírka 68 mm x výška 65 mm
Grátis: 1/6 strany, zápis na web-stránke
1/12 STRANY šírka 45 mm x výška 65 mm
Grátis: 1/9 strany, zápis na web-stránke
3. STRANA OBÁLKY
1/2 STRANY šírka 138 mm x výška 99 mm
Grátis: 1/2 strany, 2 x 1/24, zápis na web-stránke
1/4 STRANY šírka 68 mm x výška 99 mm
Grátis: 1/6 strany, zápis na web-stránke
4. STRANA OBÁLKY
šírka 138 mm x výška 100 mm
Grátis: 1/1 strana, 4 x 1/24, zápis na web-stránke
šírka 45 mm x výška 30 mm
Grátis: zápis na web-stránke
www.sluzbySK.sk
KATALÓG 2011/2012
Staré mesto
BRATISLAVA I
Ružinov
Vrakuňa
BRATISLAVA II
w
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
I., II., III., IV., V.
Podunajské
Biskupice
zbyBA .sk
.slu
E TU!!!
ww NÁJDET
strana X15
strana
Katalóg 2011/2012
I., II., III., IV., V.
Devín
Devínska
Nová Ves
Dúbravka
Karlova Ves
BRATISLAVA IV
www.sluzbyBA.sk
www.sluzbyBA.sk
Rača
Vajnory
Nové mesto
BRATISLAVA III
w
strana X17
strana
w
y B A .s k
luzb
w.s DETE TU!!!
NÁJ
Odvoz a uskladnenie odpadov
Výkup železa a farebných kovov
Autorizovaný zbera spracovanie autovrakov
Demontáž, rozpaľovanie technologických
zariadení
Demolačné a búracie práce
Autodoprava, preprava VZV a UNC
Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
02/4446 0089, 0911 289 790
www.p-k.sk
viď. str. 12
www.sluzbyBA.sk
Katalóg 2011/2012
I., II., III., IV., V.
Petržalka
Jarovce
Rusovce
Čunovo
BRATISLAVA V
www.orangetravel.sk
I., II., III., IV., V.
Katalóg 2011/2012
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
Odvoz a uskladnenie odpadov
Výkup železa a farebných kovov
Autorizovaný zbera spracovanie autovrakov
Demontáž, rozpaľovanie technologických
zariadení
Demolačné a búracie práce
Autodoprava, preprava VZV a UNC
Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
02/4446 0089, 0911 289 790
www.p-k.sk
viď. str. 10
www.sluzbyBA.sk
zbyBA .sk
.slu
E TU!!!
ww NÁJDET
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
Odvoz a uskladnenie odpadov
Výkup železa a farebných kovov
Autorizovaný zbera spracovanie autovrakov
Demontáž, rozpaľovanie technologických
zariadení
Demolačné a búracie práce
Autodoprava, preprava VZV a UNC
Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
02/4446 0089, 0911 289 790
www.p-k.sk
Katalóg 2011/2012
w
www.sluzbyBA.sk
w
www.sluzbyBA.sk
KONTAKTY
strana X19
strana
viď. str. 14
www.dienste.sk
www.dienste.sk
I., II., III., IV., V.
www.sluzbyBA.sk
Katalóg 2011/2012
www.sluzbyBA.sk
www.sluzbyBA.sk
/
www.sluzbyBA.sk
8
WINTER
Katalog 2011/2012
Informationen
über Dienste,
DIENSTE
Geschichte und
Kultur
BRATISLAVA SK
zbyBA .sk
.slu
E TU!!!
ww NÁJDET
Spitzenleistungen
und zahnärztliche
Versorgung
zu günstigen
Preisen nur wenige
Kilometer von der
Grenze.
Dubaj | Omán
Maledivy | Sri Lanka | Thajsko | Malajzia | Indonézia
Francúzska Polynézia
Aruba | Dominikánska Republika | Kuba | Mexiko
,
exotika • zajazdy na mieru • letenky
Tomášikova 50/B (koloseo), 831 04 Bratislava, Tel.: 02/444 64 180
e-mail: zá[email protected], [email protected]
www.interklinik.at
strana X19
strana
viď. 2 str. obálky
J. Smreka 11, 841 08 Bratislava
Tel.: 02/6476 1345
www.optikam.sk
Kupón
na zľavu
10%
nájdete
na str. 5
www.p-k.sk
viď. str. 16
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
Odvoz a uskladnenie odpadov
Výkup železa a farebných kovov
Autorizovaný zbera spracovanie autovrakov
Demontáž, rozpaľovanie technologických
zariadení
Demolačné a búracie práce
Autodoprava, preprava VZV a UNC
Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
02/4446 0089, 0911 289 790
www.p-k.sk
www.laserdent.sk
privátne
Privates medicínske
Medizinzentrum
centrum
Plastische chirurgie
Wurzelhalsbehandlung mit
Laser für
Normalbehandlungspreis
ohne Zuschlag
für Laserpräparierung
Slovakia - Bratislava
s.S. 21
strana X16
strana
viď. str. 12
DRIVE IN
Nám. Slobody 13
811 06 Bratislava
NON - STOP
Einsteinova 7
(Im Gebäude des Relaxx-Zentrums)
www.antik-slowakei.de
s.S. 5
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU
Odvoz a uskladnenie odpadov
Výkup železa a farebných kovov
Autorizovaný zbera spracovanie autovrakov
Demontáž, rozpaľovanie technologických
zariadení
Demolačné a búracie práce
Autodoprava, preprava VZV a UNC
Vajnorská 89, 831 04 Bratislava
02/4446 0089, 0911 289 790
Telefon: (+421 2) 39017 109
Mobil: +421 907 918 933
e-mail: [email protected]
Vollständige zahnärztliche Untersuchung
s.S. 14
CENNÍK TLAČE
Ceny platia len pre klientov inzerujúcich v Katalógoch SLUŽBY SK a DIENSTE
Vizitky – CMYK (farebné 4+0)
100 ks
8,- €
300 ks
14,- €
500 ks
15,- €
1 000 ks
25,- €
Hlavičkový papier A4
CMYK (farebné 4+0)
500 ks
1 000 ks
3 000 ks
5 000 ks
80,- €
90,- €
110,- €
130,- €
Leták A5 – papier ONL 135 gr.
CMYK (farebné 4+4)
100 ks
25,- €
300 ks
60,- €
500 ks
80,- €
1 000 ks
120,- €
Leták A4 – papier ONL 135 gr.
CMYK (farebné 4+4)
100 ks
35,- €
300 ks
90,- €
500 ks
120,- €
1 000 ks
130,- €
Leták A3
– papier ONL 135 gr.
CMYK (farebné 4+4)
100 ks
300 ks
500 ks
1 000 ks
75,- €
120,- €
130,- €
150,- €
Brožura A5 8 str.
papier 135 gr. ONL lesklý,
(farba 4+4) V1
500 ks
1 000 ks
3 000 ks
150,- €
170,- €
240,- €
Brožura A5 16 str.
papier 135 gr. ONL lesklý,
(farba 4+4) V1
500 ks
1 000 ks
3 000 ks
240,- €
260,- €
390 €,- €
Brožura A4 8 str.
papier 135 gr. ONL lesklý,
(farba 4+4) V1
500 ks
230,- €
VYDAVATEĽ:
1 000 ks
3 000 ks
260,- €
410,- €
Brožura A4 16 str.
papier 135 gr. ONL lesklý,
(farba 4+4) V1
500 ks
1 000 ks
3 000 ks
340,- €
400,- €
700,- €
CENNÍK
GRAFICKÉ PRÁCE
Vizitka
Hlavičkový papier
Leták A5
Leták A4
Leták A3
Brožúra A4
Brožúra A5
1 ks
1 ks
1 str.
1 str.
1 str.
1 str.
1 str.
1,- €
5,- €
7,- €
14,- €
28,- €
14,- €
7,- €
K cenám je nutné pripočítať 20% DPH
www.sluzbyBA.sk, www.sluzbySK.sk, www.dienste.sk
ORANGE AGENCY s. r. o.
Miletičova 1, 821 08 Bratislava, Tel./fax: 00421 2 55 64 14 14, e-mail: [email protected]
Kontakt:
Katalóg 12/13
SLUŽBY Slovensko
Download

CENNÍK - Dienste Bratislava 2012/2013