mikulášsky seminár
10. december 2014, bratislava
9.30 - 12.00
8.30 - 9.30
maškrtiť s vami budú
Mikulášske maškrtenie a registrácia
Renáta Bláhová, FCCA, LL.M.
Daňový poradca a partner BMB Leitner
Mikulášske novinky:
¬¬ Daň z príjmov: Čo nám priniesol parlament pod stromček tento rok
¬¬ Podpora výskumu a vývoja: Bude to stáť za to?
¬¬ Transferové ceny: Kto je na ťahu?
¬¬ DPH, vrátane noviniek z daňových kontrol: Už len pár
prekvapení
¬¬ Na záver: právne delikatesy
prihlásenie
Nutné vopred
(Obmedzený počet účastnikov; BMB Leitner si vyhradzuje právo
na akceptáciu prihlášky)
e-mailom na: [email protected]
poplatok
Seminár je bezplatný pre klientov BMB Leitner.
uzávierka prihlášok
3. December 2014
Anna Fábryová
Daňový poradca a partner BMB Leitner
Judita Kuchtová
Daňový poradca a manager BMB Leitner
Martin Michalides, P LL.M.
Manager BMB Leitner
JUDr. Šimon Gmiterko
Advokát
miesto konania a čas
Falkensteiner Hotel Bratislava
Pilárikova ul. 5
811 03 Bratislava
jazyk
Slovenský
beograd
bratislava
brno
budapest
linz
ljubljana
praha
salzburg
sarajevo
wien
zagreb
zürich
bucure˛sti *
praha *
sofia *
warszawa *
www.leitnerleitner.com
* kooperation
9.30 - 12.00
Download

Pozvánka - LeitnerLeitner