„Hudba v nás“
program
G. Bizet: Predohra k opere Carmen
sláčikový orchester ZUŠ diriguje Vojtech Farkaš
Aká som...
tanec – Soňa Moumani, Andrej Sýkora, žiaci tanečného odboru ZUŠ,
hrá ľudová hudba Zornička pod vedením Milana Hrončeka
W. A. Mozart: Klarinetové kvinteto D dur, 2. časť Larghetto
klarinet – Martin Černák, I. husle – Michal Oťapka, II. husle – Diana Kleščová,
viola – Michal Petrík, violončelo – Vojtech Farkaš
E. Granados: Španielsky tanec
gitara – Daniel Kéry, Pavol Lamper, Rastislav Ferov
E. H. Grieg: Orchestrálna suita Peer Gynt, časti: Asina smrť, V sieni kráľa hôr
tanec – Denisa Benčaťová, sláčikový orchester ZUŠ diriguje Vojtech Farkaš
A. Piazolla: Oblivion
husle – Michal Oťapka, sláčikový orchester ZUŠ diriguje Vojtech Farkaš
G. Caccini: Ave Maria
spev – Silvia Kotková, sláčikový orchester ZUŠ diriguje Vojtech Farkaš
M. Blavet: Sonáta pre flautu a čembalo G dur,
v úprave V. Farkaša pre flautu a sláčikové trio
flauta – Katarína Švoliková, husle – Michal Oťapka, viola – Michal Petrík,
violončelo – Vojtech Farkaš
Pred muzikou v Očovej
tanec – Soňa Moumani, Andrej Sýkora,
hrá ľudová hudba Zornička pod vedením Milana Hrončeka
R. Kraus, L. Schwarczová: Stranger, Serious in vain
spev, kontrabas – Linda Schwarczová, klavír – Róbert Kraus, bicie – Marek Bednarčik
A. Vivaldi: Koncert pre gitaru a orchester D dur, 1. časť Allegro
gitara – Pavol Lamper, sláčikový orchester ZUŠ diriguje Vojtech Farkaš
F. Kreisler: Preludium a Allegro
husle – Diana Kleščová, sláčikový orchester ZUŠ diriguje Vojtech Farkaš
R. Binge: Alžbetinská serenáda
sláčikový orchester ZUŠ diriguje Vojtech Farkaš
Zábava na Podpoľaní
Tanec – Soňa Moumani, Andrej Sýkora, žiaci tanečného odboru ZUŠ,
hrá ľudová hudba Zornička pod vedením Milana Hrončeka
Download

„Hudba v nás“