Údržba a čištení výrobku
SIAL s.r.o. výroba a spracovanie kameňa
Na Zigmund šachtu 1662/30, 961 01 Banská Štiavnica
Údržba a čištení v domácnosti
Výrobek užitý pro napr. kuchynské desky nevyžaduje speciální údržbu a udržuje se bežnými neabrazivními kuchynskými čisticími prostredky, napr. Pomerančový čistič Techniset. V prípade potreby intenzivního čištení (napr. odstranení starých tuku kolem varné desky, vodní kámen u drezu…)
je možné použít doporučené prípravky. Po použití techto prípravku je nutné následne omýt povrch
výrobku saponátem a čistou vodou!
Delší a ne nezbytne nutné časové pusobení agresivních čistidel muže narušit povrch výrobku. Povrch výrobku (zejména pri leštené povrchové úprave) dlouhodobe neodolává pusobení silných alkálií (NaOH, KOH…) a ani krátkodobe neodolává kyseline fluorovodíkové (HF). Tyto chemikálie jsou
obsaženy v nekterých čistících prostredcích, které jsou na trhu dostupné. Proto je duležité používat
pro čištení ploch pouze výrobky vhodné pro čištení konglomerovaného kamene, které nemusí být
totožné s čistícími prostredky na prírodní granity, či keramiku. Prehled doporučených prostredku je
uveden na konci tohoto oddílu.
Čištení výrobku s vysokou záteží (obchody, bary)
Obecne doporučujeme impregnaci a čištení dlouhodobe silne zašpinené podlahy sverit odborným firmám. Presto uvádíme alespon nekolik duležitých zásad:
• K čištení dlouhodobe silne zašpinené dlažby používejte doporučené produkty a nikoliv namíchané roztoky chemikálií (louh, kyselina solná, chlornan…). Pred použitím zvoleného čistícího či ochranného prostredku (zejména platí pro prumyslové čisticí prostredky na čištení dlažeb) je nutno provést zkoušku na malé ploše a teprve po vyhodnocení výsledku na oschlém
výrobku provést celkovou aplikaci.
• Pro ochranu výrobku s takovouto záteží se doporučují impregnační prostredky a vosky doporučené výrobcem. Ochranné a impregnacní prostredky se vždy nanášejí na čistý a suchý povrch.
• V prípade predpokládaného vyššího mechanického zatížení výrobku spojeného s vyšší prítomností abrazivních a kapalných nečistot se doporučuje instalovat čistící zónu pred vstupem
na plochu. Ta zachytí, zejména v zimním období, velkou část nečistot a tím ochrání povrch
výrobku a zamezí rychlému úbytku vrstvy ochranného vosku. čistící zóny se doporučuje
instalovat zejména v obchodech, kancelárích, halách, chodbách se vstupem prímo z ulice.
Strojní cištení podlah
Údržba a čištení v domácnosti
3
Doporucené prípravky na cištení a údržbu výrobku Technistone®
5
Čištení a údržba (rychlý přehled)
14
Údržba a čištení výrobku Technistone®
Doporučené vybavení na strojní ošetrení výrobku na podlahách - jednokotoučový podlahový
mycí stroj o otáčkách 200 – 300 ot./min. (na všechny operace), vysavač na vodu, resp. vodní
extraktor nylonové podložky (pady) s kančím chlupem (na mytí), bílé PAD LUX (na nanášení
a rozlešt‘ování), mikrovláknový mop na nanášení a roztírání vosku a impregnací v hliníkové konstrukci.
Údržba a čištení výrobku Technistone®
3
Čištení a údržba zejména vetších ploch doporucujeme sverit specializované firme, která má zkušenosti s údržbou výrobku Technistone® nebo konglomerovaného kamene.
Speciální povrchy
Pro ochranu výrobku se speciální povrchovou úpravou (brushovaný, broušený a slate povrch)
se používají impregnační prostredky doporučené výrobcem. U vysoce namáhaných povrchu doporučujeme provést impregnaci (prumyslové podlahy, kuchynské velkoprovozy, verejné toalety
atd.). Dle stupne zatížení povrchu je po čase nutné impregnaci obnovit. Provedení impregnace je
vhodné sverit specializované firme.
Ochranné a impregnační prostredky se vždy nanášejí na čistý a suchý povrch. Ochranné a impregnační prostredky se nanášejí a roztírají mikrovláknovým mopem. Prebytečný prostredek se
setre. Po zaschnutí se ochranná či impregnační vrstva rozleští. Pri strojním rozlešt‘ování je nutno vždy používat jen kotouče s umelými vlákny (PAD LUX) a nikoli kotouče z ocelových drátku!
Doporucené prípravky na cištení a údržbu výrobku Technistone®
Firma: Technistone a.s (www.filachim.com)
Produkt
Použití
Techniset pro kuchyňské
desky
Pravidelná
údržba
Produkt
Fila Formula Marmo
Použití
Pravidelná
údržba
Fila Brio
–
Fila PS/87
Fila SR/95
Poznámka
univerzální čistič na
podlahy
Intenzivní
čištění
nutno ředit, bez oplachu
pouze u největšího ředění!
čistí a ošetuje lesklé
zvýrazňuje lesk
materiály
univerzální čistič
Deterdek
kyselý čistič
vápenných
usazenin a rzi
čistí, odmašťuje
a odstraňuje skvrny
a vosk z podlah
silný čistič
organických skvrn,
odstraňovač rzi
neoplachuje se
nutno ředit, omezená doba
působení!
možno ředit, dle použití!
–
Fila NoSpot
odstraňovač skvrn ve
–
spreji
Fila Fuganet
čistič na spáry
–
Fila Long Life
vosk
možno ředit, vysoký lesk
bez leštění
Fila Kristall
vosk
–
vosk
možno ředit
impregnace spár
vodouředitelná, vhodná pro
mozaiky
Fila Stone Plus
impregnace
se zvýraznním barvy!
Fila MP/90
impregnace,
impregnace proti
bez zvýraznním barvy!
kapalným neistotám
Fila Classic
Fila Fugaproof
Údržba a čištení výrobku Technistone®
odstraňovač
mastnoty a běžných
nečistot
Firma: Fila (www.technistone.cz) / distributor pro ČR: firma W.A.W. spol. s r.o.
(www.a-keramika.com)
Fila Cleaner
4
Poznámka
Údržba a čištení výrobku Technistone®
Ochrana
povrchu
5
Firma: Zenit s. r. o., Čáslav (www.zenit-caslav.eu)
Produkt
Použití
Firma: Lithofin (www.lithofin.de) / distributor pro ČR: firma Ardex (www.ardex.cz)
Poznámka
odstraova mastnoty nutno důkladně opláchnout
a nečistot
Real univerzální odmašťovač
Produkt
Lithofin MN Easy-Clean
Použití
Pravidelná
údržba
Poznámka
čistí a ochraňuje,
středně alkalický
–
čistič na podlahy,
středně alkalický
nutno ředit, zvýrazňuje barvu!
odstraňovač vod.
kamene, rzi, zbytků
mýdel
omezená doba působení,
nutno opláchnout
Lithofin MN Easy-Care Cleaner
Hit podlaha
univerzální čistič
možno ředit, dle použití,
neředný nutno opláchnout
Lithofin MN Power-Clean
čistič, středně
alkalický
nutno ředit, omezená doba
působení!
Lithofin Oil-Ex
odstraňovač oleje
a mastnoty
–
Real MAXI Universal
univerzální čistič
možno ředit, dle použití,
– odstraňuje špínu
a mastnotu bez
neředěný nutno opláchnout
šmouh, ochranný film
Real čistič koupelen
Pravidelná
údržba
Intenzivní
čištění
Firma: Moeller Chemie (www.moeller-chemie.de, www.moellerstonecare.eu) / distributor pro
ČR: firma Stonetrade (www.stonetrade.cz)
Produkt
Použití
Poznámka
3 v 1 - čistí, pečuje,
chrání
–
základní umývání,
100% přírodní, pH 7
nutno ředit!
HMK-R55 Intensive cleaner
základní čistič, bez
kyselin
možno ředit, omezená doba
působení!
HMK-R75 Exterior stone cleaner
silný čistič kamene
nutno ředit, omezená doba působení!
HMK-R54 Stripper-stain remover
rozpouštědlo nečistot –
HMK-P1 RSP -three in oneHMK-P24 Liquid stone soap
“no rinse”
HMK-R63 Cement film
remover
Pravidelná
údržba
Intenzivní
čištění
odstraňovač rzi,
kyselý čistič
omezená doba působení!
HMK-R52 Oil and wax
remover
odstraňovač oleje
a vosku
–
HMK-S34 Silicone impregnator –
extra protection
impregnace
bez zvýraznění barvy!
impregnace
se zvýraznění barvy!
impregnace, lesklá
se zvýraznění barvy!
impregnace
bez zvýraznění barvy!
HMK-S39 Stone sealer – high gloss
HMK-S32 Water base impregnator
6
Ochrana
povrchu
Intenzivní
čištění
Lithofin Wax-off
Lithofin Rust-EX
Lithofin MN Protector
Ochrana
povrchu
velmi silný čistič
cementových zbytků, nutno ředit, omezená doba působení!
kyselý
odstraňovač
organických
omezená doba působení!
nečistot a vosků
odstraňovač rzi,
středně alkalický
omezená doba působení!
impregnace
u leštěných materiálů může
zvýraznit lesk, u drsných barvu!
odstraňovač
cementového závoje, nutno ředit, omezená doba působení!
silný kyselý čistič
HMK-R77 Rust remover
HMK-S42 Colour enhancer
Lithofin MN Builder Clean
Údržba a čištení výrobku Technistone®
Údržba a čištení výrobku Technistone®
7
Firma: Akemi (www.akemi.de) / distributor pro ČR: Akemi (www.akemi.cz)
Produkt
Quartz Clean & Care
Mild Stone soap (Mýdlo k ošetřování
kamene)
Použití
Pravidelná
údržba
Quartz Intensive Cleaner
Stone cleaner (čistič kamene)
Intenzivní
čištění
Poznámka
čistí a ošetřuje, ve
spreji
snadné použití!
základní umývání
a současně ochrana
nutno ředit!
čistič bez obsahu
kyselin ve spreji
snadné použití!
alkalický odstraňovač
špíny, mastnoty
a lehkých
nutno ředit, omezená doba působení!
cementových
povlaků
silný kyselý čistič
vápenných usazenin
a cementových
nánosů
nutno ředit, omezená doba
působení!
silný kyselý čistič rzi
omezená doba působení!
Wax Stripper (Odstraovač vosku)
odstraňovač vosků
a mastnoty
omezená doba působení!
Quartz Polish
lesk na kámen ve
spreji
snadné použití!
impregnace bez
zvýraznění barvy!
U některých materiálů může
dojít k mírnému prohloubení
barevného odstínu!
Ceramics Ceement Film Remover
(Odstraňovač cementových nánosů)
Rust Remover (Odstraňovač rzi)
Stone Impregnation (Anti-skvrna)
Speciální
použití
Ochrana
povrchu
Firma: Lasselsberger (www.lasselsberger.com)
Produkt
Použití
CL 803
CL 804 Relief
Pravidelná
údržba
Poznámka
čistící prostředek pro
možno ředit, nutno
všechny leštěné
důkladně opláchnout!
povrchy
široké spektrum
odstranění nečistot dlažba, protiskluzné
podlahy
možno ředit, nutno
důkladně opláchnout!
Firma: Industrial Chem Italia (www.industrialchemitalia.com)
8
Údržba a čištení výrobku Technistone®
Produkt
Použití
Antislip K 37
Speciální
použití
prostředek vytvářející
–
protiskluzné pásky
New Microkem DC8
Ochrana
povrchu
impregnace proti
nečistotám
Údržba a čištení výrobku Technistone®
Poznámka
zvýšení lesku
9
Firma: HG International (www.hg.eu) / distributor pro ČR: firma Motip Dupli, s.r.o.
(www.motipdupli.cz)
Firma: Knief, Euroseal (www.kniefco.com, www.eurosealsealers.com)
Produkt
Produkt
Použití
HG čistič na desky kuchyňské linky
z přírodního kamene
Poznámka
čistič pro každodenní
–
údržbu
Clean & Shine 880
čistič pro každodenní
–
údržbu
PH-Rince 800
odstraňovač špíny
možno ředit, důkladně opláchnout!
a vápenných usazenin
Quartz Intensive Cleaner
HG streak free
čistí podlahy bez
šmouh
Eurowax 1900
HG odstraňovač skvrn
velmi silný odstraňovač
nutno ředit, důkladně opláchnout!
skvrn a odmašťovač
HG každodenní čistič – keramické
desky
HG čistič mramorových koupelen
Pravidelná
údržba
–
HG odstraňovač barevných skvrn
z mramoru
odstraňovač skvrn
HG super odstraňovač
velmi silný odstraňovač
nečistot, mastnoty
nutno ředit, důkladně opláchnout!
a vosků
HG absorbovač oleje a mastných
skvrn
absorbovač olejových
–
a mastných skvrn
HG odstraňovač mastnoty
Intenzivní
čištění
HG čistič spár
HG ochranná politura na
mramor a přírodní kámen
HG Top protector
10
omezená doba psobení!
Intenzivní
čištění
Speciální
použití
Ochrana
povrchu
nutno ředit!
neutrální čistič, lesklý nutno ředit!
čistič bez obsahu
kyselin ve spreji
nutno ředit, omezená doba působení!
vosk, velmi tvrdý
a odolný UV, lesklý
–
protiskluz
–
bez zvýraznění
barvy!
interní a externí použití
nutné opláchnout!
silný odstraňovač
cementových
nutno ředit, důkladně opláchnout!
povlaků
odstraňovač
cementových
nutno ředit!
a vápenatých povlaků
HG odstraňovač cementových
povlaků z mramoru
HG graffiti remover
Aquapro 1010
Pravidelná
údržba
Poznámka
čistidlo &
kondicionér, lesklý
odstraňovač olejových
nutné opláchnout!
a mastných skvrn
čistič spár
HG odstraňovač zbytků cementu
HG odstraňovač silikonového kytu
Slipproof 1300
Použití
Speciální
použití
Ochrana
povrchu
odstraňovač
silikonového tmelu
–
odstranění graffiti
důkladně opláchnout!
impregnace vhodná
do koupelen
bez zvýraznění barvy!
ochrana proti
skvrnám
bez zvýraznění barvy!
Údržba a čištení výrobku Technistone®
Údržba a čištení výrobku Technistone®
11
Firma: Bellinzoni (www.bellinzoni.com) / distributor pro ČR: firma Durych Norbert – Přírodní
kámen (www.bellinzoni.cz)
Water And Oil Repellent Block D70
impregnace se
zvýrazněním barvy!
Produkt
Water Repellent Ker 13-D
hydrofobní impregnace
–
bez zvýraznění barvy!
Water and Oil Repellent Idea XC
impregnace se
zvýrazněním barvy!
vytváí tzv. „mokrý efekt”
Water and Oil Repellent Idea Hp
impregnace bez
zvýrazněním barvy!
–
voskování dlažeb,
lesklý, prohlubuje
barvu
nutno ředit
Antislip polisher As 11
voskování
s protismykem,
lesklý, prohlubuje
barvu
nutno ředit
Liquid wax Mythos
voskování silně
namáhaných dlažeb,
nutno ředit
lesklý, oživuje barvy
materiálu
Wash and polish L&L
Antislip clean & polish AS 22
Použití
Pravidelná
údržba
Detergent Lem 3
Extra strong detergent Bert 27
Intenzivní
čištění
Alcaline based cleaner K 3
Ultra Stripper gel
Antique Finish Liquid Vieux
Pasta Mangia Macchia
Anti-Graffiti Strip-Vapor
12
čistí a leští současně nutno ředit
současné mytí
a voskování
s protismykem
hloubkové mytí
kamene s vysokou
úinností
silný kyselý čistič,
hloubkové čištění
a odmaštění zašlé
špíny, cementových
povlaků a částečně
i rzi
extra silný alkalický
čistič, odstraňovač
špíny a mastnoty
nutno ředit
možno ředit, důkladně opláchnout!
nutno ředit, omezená doba
působení důkladně opláchnout!
nutno ředit, omezená doba
působení důkladně opláchnout!
Spray RR / 1
intenzivní odstranění
nutno edit
starých vosků
Wax remover Decer Dos
Protective Consolidating Porosil
Poznámka
Speciální
použití
účinný odstraňovač
mastnoty, vosků,
olejů, špíny
spec. impregnace se
zvýraznním barvy,
lesklá
spec. impregnace se
zvýraznním barvy!
chrání před
povětrnostními vlivy,
kyselými dešti a UV
záření
spec. pasta
k odstranění
a vyčištění skvrn
ochrana před grafity
Ochrana
povrchu
možno ředit
nutno ředit, omezená doba
působení důkladně opláchnout!
–
–
–
–
Údržba a čištení výrobku Technistone®
Údržba a čištení výrobku Technistone®
13
Čištení a údržba (rychlý přehled)
●
HG každodenní čistič – keramické desky
●
HG čistič mramorových koupelen
●
●
HG odstraňovač skvrn
●
HG odstraňovač barevných skvrn z mramoru
●
HG odstraňovač mastnoty
●
●
●
Fila Formula Marmo
●
HG super odstraňovač
Fila Brio
●
HG ochranná politura na mramor a přírodní kámen
●
HG Top protector
●
Fila SR/95
●
Fila NoSpot
●
Wash and polish L&L
●
Fila Stone Plus
●
Fila MP/90
●
●
HMK-P24 Liquid stone soap “no rinse”
●
HMK-R55 Intensive cleaner
●
Bellinzoni
Fila Fugaproof
HMK-P1 RSP -three in one-
●
HMK-R77 Rust remover
●
Antique Finish Liquid Vieux
●
Protective Consolidating Porosil
●
●
Pasta Mangia Macchia
Water And Oil Repellent Block D70
●
Water Repellent Ker 13-D
●
Water and Oil Repellent Idea XC
●
Water and Oil Repellent Idea HP
●
Quartz Clean & Care
●
●
HMK-S42 Colour enhancer
●
HMK-S39 Stone sealer – high gloss
●
Stone Impregnation (Anti-skvrna)
HMK-S32 Water base impregnator
●
Real univerzální odmašťovač
●
Real čistič koupelen
●
Lithofin MN Power-Clean
●
Lithofin Oil-Ex
●
Lithofin Rust-EX
●
Lithofin MN Protector
Zenit
Čáslav
Akemi
HMK-S34 Silicone impregnator – extra protection
●
●
Údržba a čištení výrobku Technistone®
●
●
Detergent Lem 3
●
Fila Fuganet
Industrial
Chem Italia
Lithofin
●
●
Techniset pro koupelny
Lithofin MN Easy-Clean
14
Odstraňování
Ochrana
vodního
povrchu
kamene
HG International
Techniset pro kuchyňské desky
Intenzivní
čištění
(skvrny)
Knief
Moeller Chemie
Fila
Technistone
Kuchyňské desky a koupelna
Pravidelné
každodenní
čištění
HG čistič na desky kuchyňské linky z přírodního kamene
Quartz Intensive Cleaner
●
Rust Remover (odstraňovač rzi)
●
●
●
●
New Microkem DC8
Alfa 750
Údržba a čištení výrobku Technistone®
●
15
Intenzivní
čištění
(skvrny)
●
Fila PS/87
●
Fila NoSpot
●
Fila Fuganet
●
Wax remover Decer Dos
Ultra Stripper gel
●
●
Fila Classic
●
HMK-R54 Stripper-stain remover
●
HMK-R63 Cement film remover
●
HMK-R77 Rust remover
●
Protective Consolidating Porosil
Water Repellent Ker 13-D
Water and Oil Repellent Idea XC
Antislip polisher As 11
Liquid wax Mythos
Mild Stone soap (Mýdlo k ošetřování kamene)
●
Ceramics Cement Film Remover (Odstraovač cementových nánosů)
●
Rust Remover (Odstraňovač rzi)
●
●
HMK-S39 Stone sealer – high gloss
●
Wax Stripper (Odstraňovač vosku)
HMK-S32 Water base impregnator
●
Hit podlaha
HG odstraňovač skvrn
HG odstraňovač barevných skvrn z mramoru
HG super odstraňovač
HG absorbovať oleje a mastných skvrn
HG odstraňovač zbytků cementu
HG odstraňovač cementových povlaků z mramoru
Zenit
Čáslav
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Industrial
Chem Italia
●
Lithofin Wax-off
HG streak free
Akemi
●
HMK-S42 Colour enhancer
●
●
Stone cleaner (čistič kamene)
HMK-S34 Silicone impregnator – extra protection
Lithofin MN Protector
●
●
●
●
●
●
●
Spray RR / 1
●
Lithofin Rust-EX
●
Pasta Mangia Macchia
Water and Oil Repellent Idea HP
HMK-R52 Oil and wax remover
Lithofin MN Builder Clean
●
●
●
●
Water And Oil Repellent Block D70
●
●
●
Antique Finish Liquid Vieux
Fila Kristall
HMK-R75 Exterior stone cleaner
●
●
Extra strong detergent Bert 27
Knief
Lithofin
Antislip clean & polish AS 22
●
Lithofin Oil-Ex
HG International
Wash and polish L&L
Alcaline based cleaner K 3
Fila Long Life
Lithofin MN Easy-Care Cleaner
16
Odstraňování
Voskování starého vosku
a mastnoty
●
Deterdek
Fila Fugaproof
Moeller Chemie
Ochrana
povrchu
Lasselsberger
Fila
Fila Cleaner
Pravidelné
každodenní
čištění
Bellinzoni
Dlažba – podlahy
●
●
●
●
●
●
Real MAXI Universal
●
New Microkem DC8
CL 803
●
CL 804 Relief
●
Clean & Shine 880
●
PH-Rince 800
●
Alfa 750
●
●
Eurowax 1900
Aquapro 1010
Údržba a čištení výrobku Technistone®
●
Údržba a čištení výrobku Technistone®
●
17
Speciální údržba
HG International – HG odstraňovač silikonového kytu
HG International – HG graffiti remover
Odstraňování
Odstraňování Lesk na
silikonového
graffiti
kámen
tmelu
Akemi – Quartz Polish
Fila – Fila Fuganet
Protiskluz
●
●
●
HG International – HG čistič spár
Bellinzoni – Anti-Graffiti Strip-Vapor
Čištění
spár
●
●
●
Industrial Chem Italia – Antislip K 37
●
Knief – Slipproof 1300
●
18
Údržba a čištení výrobku Technistone®
Údržba a čištení výrobku Technistone®
19
© copyright
Download

Sial VOP