ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
I
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
17-18 NİSAN 2014 ISPARTA
ÖZET KİTABI
Bu kongre ADIM Üniversiteleri adına Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü tarafından düzenlenmiştir.
EDİTÖRLER
Doç. Dr. Erdal Dikmen
Yrd. Doç. Dr. Murat Kaleli
Arş. Gör. Dr. Durmuş Ali Aldemir
Uzman Oğuz Öztürk
BASKIYA HAZIRLAYANLAR
Doç. Dr. Erdal Dikmen
Yrd. Doç. Dr. Murat Kaleli
Arş. Gör. Dr. Durmuş Ali Aldemir
Uzman Oğuz Öztürk
II
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
ADIM PHYSICS DAYS III
17-18 APRIL 2014
ABSTRACT BOOK
This congress has been organized on behalf of the ADIM Universities by
Süleyman Demirel University, Faculty of Science and Arts, Department of Physics.
EDITORS
Assoc. Prof. Dr. Erdal Dikmen
Assist. Prof. Dr. Murat Kaleli
Dr. Durmuş Ali Aldemir
Specialist Oğuz Öztürk
PRINTING
Assoc. Prof. Dr. Erdal Dikmen
Assist. Prof. Dr. Murat Kaleli
Dr. Durmuş Ali Aldemir
Specialist Oğuz Öztürk
III
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
ÖNSÖZ
ADIM Konsorsiyumu; birbirine coğrafi ve kuruluş tarihi olarak yakınlığı olan,
ortak sorunlara ortak çözüm arayan üniversiteler tarafından yürütülen İşbirliği
Programı çerçevesinde, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel ve teknolojik
araştırma - geliştirme projeleri, sosyal ve kültürel alanlarda yapılacak ortak çalışmalarla
ilgili esasları belirlemeyi amaçlar. Ayrıca; ADIM Üniversiteleri eğitim-öğretim,
araştırma-geliştirme, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel üniversiteler arası etkinliklerde
işbirliği ve ortak girişimlerde bulunmak üzere bir araya gelmiştir. Bu amaçlar göz
önünde tutularak ADIM Üniversitelerinin fizik bölümlerinin bir araya gelmesiyle ilki
2010 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde ADIM Fizik Günleri I, ikincisi 2012
yılında Pamukkale Üniversitesi'nde ADIM Fizik Günleri II adı ile fizik kongre serisi
düzenlenemeye başlanmıştır.
ADIM Fizik Günleri kongre serisinin devamı olarak üçüncüsü 2014 yılında
ADIM Fizik Günleri III adı altında 17-18 Nisan tarihlerinde Süleyman Demirel
Üniversitesi, Fizik Bölümünde gerçekleştirilmiştir.
2014 yılı itibariyle 14 üniversite "ADIM Üniversiteleri" arasında yer almıştır.
"ADIM Üniversiteleri" ile detaylı bilgilere http://adim.org.tr adresinden ve ADIM
FİZİK GÜNLERİ III ile ilgili ayrıntılı bilgilere, http://calistay.sdu.edu.tr/adimfizik
adresinden erişilebilir
.
IV
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
V
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
KURULLAR
ONUR KURULU / HONORARY COMMITTE
Prof. Dr. Hasan İbicioğlu
Prof. Dr. Ali Kökce
Prof. Dr. Hasan Erdoğan
Prof. Dr. Semiha Bahçeli
Prof. Dr. Atalay Küçükbursa
Prof. Dr. Mevlüt Doğan
Prof. Dr. Mehmet Güneş
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü
Süleyman Demirel Üni., Fen-Edebiyat Fak. Dekanı
Pamukkale Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
DÜZENLEME KURULU BAŞKANI / ORGANIZATION COMMITTEE CHAIRMAN
Doç. Dr. Erdal Dikmen
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü
DÜZENLEME KURULU SEKRETERYASI / ORGANIZING COMMITTEE SECRETARIAT
Yrd. Doç. Dr. Murat Kaleli
Arş. Gör. Dr. Durmuş Ali Aldemir
Uzman Oğuz Öztürk
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü
DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ / ORGANIZATION COMMITTEE MEMBERS
Prof. Dr. Halil Yaraneri
Prof. Dr. Mevlüt Doğan
Prof. Dr. Ersen Mete
Doç. Dr. Ali İhsan Göker
Prof. Dr. İsmail Maraş
Prof. Dr. İsmail Tarhan
Prof. Dr. Atalay Küçükbursa
Doç. Dr. Fatma Göde
Prof. Dr. Arif Nesrullazade
Prof. Dr. Ferhunde Atay
Prof. Dr. Veysel Kuzucu
Prof. Dr. Nuri Özek
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin
Adnan Menderes Üniversitesi, Fizik Bölüm Başkanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fizik Bölüm Başkanı
Balıkesir Üniversitesi, Fizik Bölüm Başkanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fizik Bölüm Başkanı
Celal Bayar Üniversitesi, Fizik Bölüm Başkanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fizik Bölüm Başkanı
Dumlupınar Üniversitesi, Fizik Bölüm Başkanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fizik Bölüm Başkanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fizik Bölüm Başkanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fizik Bölüm Başkanı
Pamukkale Üniversitesi, Fizik Bölüm Başkanı
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölüm Başkanı
Uşak Üniversitesi, Fizik Bölüm Başkanı
VI
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
YEREL DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ / LOCAL ORGANIZING COMMITTEE MEMBERS
Prof. Dr. Seyfettin Çakmak
Doç. Dr. Ekrem Artunç
Doç. Dr. Abdullah Kaplan
Yrd. Doç. Dr. Nalan Çiçek Bezir
Yrd. Doç. Dr. Halil Oturak
Yrd. Doç. Dr. Mükerrem Şahin
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tokatlı
Yrd. Doç. Dr. M. Ertan Kürkçüoğlu
Arş. Gör. Dr. Elif Beklen Barto
Arş. Gör. Dr. Ali Güleç
Arş. Gör. Dr. Hakan Akyıldırım
Arş. Gör. Mert Şekerci
Uzman Dr. Deniz Türköz Altuğ
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü
BİLİM KURULU ÜYELERİ / SCIENTIFIC COMMITTEE MEMBERS
Prof. Dr. Halil Yaraneri
Prof. Dr. Cesur Ekiz
Yrd. Doç. Dr. Nuray Horosan
Yrd. Doç. Dr. Cenk Akyüz
Prof. Dr. Mevlüt Doğan
Doç. Dr. Hüseyin Ali Yalım
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özkan
Yrd. Doç. Dr. İ. Hakkı Sarpün
Prof. Dr. Hülya Kara
Prof. Dr. Asuman Aydın
Prof. Dr. Levent Solmaz
Prof. Dr. Hakan Koçkar
Doç. Dr. Orhan Zeybek
Prof. Dr. Tahsin Babacan
Prof. Dr. Özhan Kaycan
Doç. Dr. Ahmet Ataç
Doç. Dr. Erhan Pesen
Doç. Dr. Rana Kibar
Prof. Dr. İsmail Tarhan
Prof. Dr. Serhat Özder
Prof. Dr. Ahmet Erdem
Prof. Dr. Caner Çiçek
Doç. Dr. E. Dilara Aydın
Doç. Dr. Hüseyin Çavuş
Yrd. Doç. Dr. Melis Ulu Doğru
Prof. Dr. Atalay Küçükbursa
Prof. Dr. Zeki Kartal
Doç. Dr. Cemal Parlak
Yrd. Doç. Dr. İlknur Üstündağ
Yrd. Doç. Dr. Ercan Uçgun
Adnan Menderes Üni., Katıhal Fiziği ABD Bşk.
Adnan Menderes Üni., Matematiksel Fizik ABD Bşk.
Adnan Menderes Üni., Atom ve Molekül Fiziği ABD Bşk.
Adnan Menderes Üni., Genel Fizik ABD Bşk.
Afyon Kocatepe Üni., Atom ve Molekül Fiziği ABD Bşk.
Afyon Kocatepe Üni., Nükleer Fizik ABD Bşk.
Afyon Kocatepe Üni., Yük. En. ve Plazma Fiziği ABD Bşk.
Afyon Kocatepe Üni., Genel Fizik ABD Bşk.
Balıkesir Üni., Atom ve Molekül Fiziği ABD Bşk.
Balıkesir Üni., Nükleer Fizik ABD Bşk.
Balıkesir Üni., Yük. En. ve Plazma Fiziği ABD Bşk.
Balıkesir Üni., Katıhal Fiziği ABD Bşk.
Balıkesir Üni., Genel Fizik ABD Bşk.
Celal Bayar Üni., Nükleer Fizik ABD Bşk.
Celal Bayar Üni., Katıhal Fiziği ABD Bşk.
Celal Bayar Üni., Atom ve Molekül Fiziği ABD Bşk
Celal Bayar Üni., Yük. En. ve Plazma Fiziği ABD Bşk.
Celal Bayar Üni., Genel Fizik ABD Bşk.
Çanakkale Onsekiz Mart Üni., Atom ve Molekül Fiziği ABD Bşk.
Çanakkale Onsekiz Mart Üni., Katıhal Fiziği ABD Bşk.
Çanakkale Onsekiz Mart Üni., Astrofizik ABD Bşk.
Çanakkale Onsekiz Mart Üni., Yük. En. ve Plazma Fiziği ABD Bşk.
Çanakkale Onsekiz Mart Üni., Nükleer Fizik ABD Bşk.
Çanakkale Onsekiz Mart Üni., Genel Fizik ABD Bşk.
Çanakkale Onsekiz Mart Üni., Matematiksel Fizik ABD Bşk.
Dumlupınar Üni., Nükleer Fizik ABD Bşk.
Dumlupınar Üni., Atom ve Molekül Fiziği ABD Bşk.
Dumlupınar Üni., Yük. En. ve Plazma Fiziği ABD Bşk.
Dumlupınar Üni., Genel Fizik ABD Bşk.
Dumlupınar Üni., Katıhal Fiziği ABD Bşk.
VII
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
Doç. Dr. Serdar Ünlü
Doç. Dr. Belgin Bardakçı
Doç. Dr. Fatma Göde
Prof. Dr. Arif Nesrullazade
Prof. Dr. Habibe Bayhan
Doç. Dr. Selçuk Aktürk
Prof. Dr. Ferhunde Atay
Prof. Dr. Naci Ekem
Prof. Dr. Emel Alğın
Doç. Dr. Güneş Kürkçüoğlu
Doç. Dr. Tamer Akan
Prof. Dr. Arif Babanlı
Prof. Dr. Fatih Ucun
Prof. Dr. Nazım Uçar
Prof. Dr. Lütfi Öksüz
Prof. Dr. Nuri Özek
Prof. Dr. İskender Akkurt
Doç. Dr. Ahmet Faruk Özdemir
Prof. Dr. Orhan Karabulut
Prof. Dr. Nuri Kolsuz
Prof. Dr. Muzaffer Adak
Prof. Dr. Veysel Kuzucu
Doç. Dr. Mestan Kalay
Yrd. Doç. Dr. M. Altay Atlıhan
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şahin
Mehmet Akif Ersoy Üni., Nükleer Fizik ABD Bşk.
Mehmet Akif Ersoy Üni., Atom ve Molekül Fiziği ABD Bşk.
Mehmet Akif Ersoy Üni., Katıhal Fiziği ABD Bşk.
Muğla Sıtkı Koçman Üni., Fizik ABD Bşk.
Muğla Sıtkı Koçman Üni., Fizik ABD
Muğla Sıtkı Koçman Üni., Fizik ABD
Eskişehir Osmangazi Üni., Katıhal Fiziği ABD Bşk.
Eskişehir Osmangazi Üni., Genel Fizik ABD Bşk.
Eskişehir Osmangazi Üni., Nükleer Fizik ABD Bşk.
Eskişehir Osmangazi Üni., Atom ve Molekül Fiziği ABD Bşk.
Eskişehir Osmangazi Üni., Yük. En. ve Plazma Fiziği ABD Bşk.
Süleyman Demirel Üni., Matematiksel Fizik ABD Bşk.
Süleyman Demirel Üni., Atom ve Molekül Fiziği ABD Bşk.
Süleyman Demirel Üni., Katıhal Fiziği ABD Bşk.
Süleyman Demirel Üni., Yük. En. ve Plazma Fiziği ABD Bşk.
Süleyman Demirel Üni., Genel Fizik ABD Bşk.
Süleyman Demirel Üni., Nükleer Fizik ABD Bşk.
Süleyman Demirel Üni., Astrofizik ABD Bşk.
Pamukkale Üni., Nükleer Fizik ABD Bşk.
Pamukkale Üni., Atom ve Molekül Fiziği ABD Bşk.
Pamukkale Üni., Matematiksel Fizik ABD Bşk.
Pamukkale Üni., Katıhal Fiziği ABD Bşk.
Pamukkale Üni., Genel Fizik ABD Bşk.
Pamukkale Üni., Yük. En. ve Plazma Fiziği ABD Bşk.
Uşak Üni., Yük. En. ve Plazma Fiziği ABD Bşk.
BİLİŞİM SORUMLUSU /IT MANAGER
Uzman Oğuz Öztürk
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü
VIII
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
IX
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
PROGRAM
17 Nisan 2014, PERŞEMBE
KAYIT
(YER: Prof. Dr. Metin Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi, Batı Kampüsü)
AÇILIŞ OTURUMU
09:30-10:10
(YER: Prof. Dr. Metin Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi Salon A, Batı Kampüsü)
08:30-09:30
ÇK1: Prof. Dr. Hidemi Shigekawa, University of Tsukuba
10:10-10:50 "Laser-combined STM for probing ultrafast carrier dynamics and its applications"
YER: Prof. Dr. Metin Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi Salon A, Batı Kampüsü
10:50-11:10
KAHVE ARASI
ÇK2: Prof. Dr. İsmail Boztosun, Akdeniz Üniversitesi
"Deneysel Nükleer Fizik Çalışma ve Uygulamalarına Akdeniz Üniversitesi'nin Katkıları: Ülkemizin ilk
11:10-11:50
fotonükleer reaksiyon ve fotofizyon sonuçları"
YER: Prof. Dr. Metin Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi Salon A, Batı Kampüsü
ÇK3: Prof. Dr. Lütfi Özyüzer, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
11:50-12:30 "Terahertz Dalga Kaynağı: Süperiletkenlerde Özgün Josephson Eklemleri"
YER: Prof. Dr. Metin Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi Salon A, Batı Kampüsü
12:30-14:00
ÖĞLE YEMEĞİ (Doğu Kampüsü)
13:30-14:00
POSTERLERİN ASILMASI
14:00-15:00
I. OTURUM
Atom ve Molekül Fiziği
Plazma Fiziği
Nükleer Fizik
Yüksek Enerji Fiziği
Yoğun Madde Fiziği
Alan
Salon
F.E.F. Toplantı Salonu
F.E.F. Konferans Salonu
F.E.F. Seminer Salonu
Oturum Bşk.
Prof. Dr. Hasan Erdoğan
Prof. Dr. Atalay Küçükbursa
Prof. Dr. Lütfi Özyüzer
14:00-14:20
A-S1
“DNA yapısında bulunan temel
biyolojik moleküllerin elektron
spektrometresi ile incelenmesi”
Mevlüt DOĞAN
14:20-14:40
A-S2
“Elektron Tabancası ile Medikal
Uygulamalar”
Murat YAVUZ
Y-S1
“Designer thermal switches: Effect of
the contact material on instantaneous
thermoelectric transport through a
strongly interacting quantum dot”
Ali Ihsan GÖKER
N-S2
Y-S2
“Nükleer Maddenin Sıkıştırılamazlığı “Delta Tipi Engel Potansiyeli Olan
ve Etkin Kütlesinin Yoğunluk Bağımlı
Kane Tipi Yarıiletkenlerde
Skyrme Kuvvetleriyle Olan İlişkisi”
Elektronların Etkin g-Çarpanı”
Kaan MANİSA
Arif BABANLI
N-S1
“Lineer Hızlandırıcılarda
Süperiletken Kavite Tasarımı ve
Kusurlar”
Hatice DURAN YILDIZ
Y-S3
A-S3
N-S3
“SILAR
Yöntemi
Kullanılarak Elde
“Metan Molekülünün Elektron
“74,76,78,80Kr İzotoplarında İzobar
Edilen PbS İnce Filmler: XRD,
14:40-15:00 Etkisiyle Tekli İyonlaşma Dinamiğinin Analog Durumların Özuyumlu Olarak
Raman Spektroskopi, SEM Ve UV-Vis
(e,2e) Deneyi ile İncelenmesi”
İncelenmesi”
Spektroskopi”
Nimet IŞIK
Serdar ÜNLÜ
Fatma GÖDE
15:00 -15:20
KAHVE ARASI
X
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
15:20- 16:40
II. OTURUM
Alan
Yoğun Madde Fiziği
Nükleer Fizik
Yüksek Enerji Fiziği
Genel Fizik
Disiplinler Arası
Salon
F.E.F. Seminer Salonu
F.E.F. Konferans Salonu
F.E.F. Toplantı Salonu
Oturum Bşk.
Prof. Dr. Mevlüt Doğan
Prof. Dr. Atalay Küçükbursa
Prof. Dr. Veysel Kuzucu
15:20-15:40
15:40-16:00
16:00-16:20
16:20-16:40
Y-S4
N-S4
“La0.67Ba0.33MnO3 Perovskit
“pf-Kabuğunda Korsuz Kabuk Modeli
Bileşiğinde Isıl İşlemin Yapısal ve
Hesaplamaları”
Manyetik Özelliklere Etkisi”
Erdal DİKMEN
Yusuf SAMANCIOĞLU
Y-S5
N-S5
“CdS İnce Filmlerinin Değişik
“Co-57 Radyoizotop Üretiminin
Açılarda Spekroelipsometrik
Teorik Çalışması”
Karakterizasyonu”
Asiye GÜROL
Olcay GENÇYILMAZ
Y-S6
N-S6
“MOCVD ile Büyütülen Ge/GaAs
“Spin-3/2 renk sekizli elektronun
Non-polar-Polar Yapısının Yüksek
LHeC çarpıştırıcısında rezonans
Çözünürlüklü X-Işını Kırınımıyla ve
üretimi”
Yapısal Karakterizasyonu”
Mehmet ŞAHİN
B. Özgür ALAYDIN
Y-S7
N-S7
“MOCVD ile Büyütülen Ge/InGaAs
“Study of Neutron-Induced
Yapısının Yüksek Çözünürlüklü X-Işını Production Cross-Sections of U & Bi
Kırınımı ile Karakterizasyonu”
in the Energy Range up to 30 MeV”
Aliye Alev KIZILBULUT
Tarik SIDDIK
16:40-17:00
17:00-18:00
G-S1
“Çeşitli Soğurucuların Yarı-Değer
Kalınlıklarının Hesaplanması İçin
Yeni Bir Matematiksel Formülasyon”
Abdullah Engin ÇALIK
G-S2
“İki boyutlu fononik kristalde
kendiliğinden yönelmeye bağlı MachZehnder İnteferometresi”
Ahmet ÇİÇEK
G-S3
“Dzialoshinskii-Moriya Etkileşmeli
Dört Kubitlik Bir J1-J2 Heisenberg
XXZ Modelinde Dolaşıklık”
Cenk AKYÜZ
G-S4
“40kW Gücündeki Fotovoltaik
Sistemin Altı Aylık Performansının
İncelenmesi”
Rüştü EKE
KAHVE ARASI
III. OTURUM
Alan
Atom ve Molekül Fiziği
Plazma Fiziği
Nükleer Fizik
Yüksek Enerji Fiziği
Genel Fizik
Disiplinler Arası
Salon
F.E.F. Seminer Salonu
F.E.F. Konferans Salonu
F.E.F. Toplantı Salonu
Oturum Bşk.
Prof. Dr. Semiha Bahçeli
Prof. Dr. İsmail Boztosun
Prof. Dr. Nazım Uçar
17:00-17:20
A-S4
“Bir odaklanmış-iyon-demeti
sisteminin tasarımı ve optiksel
özellikleri”
Ömer ŞİŞE
17:20-17:40
A-S5
“6-Amino-m-Cresol’ün Kuantum
Kimyasal ve Spektroskopik
Çalışmaları”
Çağlar KARACA
17:40-18:00
18:30-….
G-S5
N-S8
“LiF:MgCuNaSi
Termolüminesans
“8B, 7Be ve 6Li + 12C Reaksiyonlarının
Dedektörün Farklı Enerjilerdeki
Continuum Discretized Coupled
Fotonlara Karşı Dedektör Cevap
Channels Modeli Kullanılarak
Fonksiyonun Monte Carlo Yöntemiyle
İncelenmesi”
İncelenmesi”
Esra AÇIKSÖZ
Bünyamin AYDIN
N-S9
G-S6
“Fotonükleer Reaksiyon ile Nikel
“Yoğunlaştırıcı Güneş Termal
Elementinin Enerji Seviyelerinin ve
Kollektörler ve Uygulamaları”
Yarı Ömürlerinin Hesaplanması”
Yaşar UYSAL
Osman AĞAR
N-S10
G-S7
“Doğu Anadolu Fay Sistemindeki
“Güneş Enerjisi Temelli Entegre
(DAFS) 222Rn Değişiminin
Sistemin Termodinamik Analizi”
İstatistiksel Analizi”
Ümran ÇEVRİMLİ
Seçil NİKSARLIOĞLU
AKŞAM YEMEĞİ (Doğu Kampüsü)
XI
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
18 Nisan 2014, CUMA
ÇK4: Prof. Dr. Bekir Aktaş, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
09:00-09:40 "FMR Characterization of Interlayer Exchange Coupled Magnetic Multilayers"
YER: F.E.F. Konferans Salonu, Doğu Kampüsü, Doğu Kampüsü
09:40-10:00
KAHVE ARASI
09:40 -10:40
POSTER SUNUMLARI
10:40-12:20
IV. OTURUM
Alan
Genel Fizik
Disiplinler Arası
Nükleer Fizik
Yüksek Enerji Fiziği
Yoğun Madde Fiziği
Salon
F.E.F. Toplantı Salonu
F.E.F. Konferans Salonu
F.E.F. Seminer Salonu
Oturum Bşk.
Prof. Dr. Ferhunde Atay
Prof. Dr. İskender Akkurt
Prof. Dr. Orhan Karabulut
G-S8
N-S11
Y-S8
“Lise Öğrencilerinin Yenilenebilir Enerjiye “Alfa Bozunum Mekanizmalarinin “Kane Tipi Kuantum Halkalarında
10:40-11:00
Yönelik Tutumları”
Teoriksel İncelenmesi”
Elektronların Etkin g-Çarpanı”
Yunus KARAKUYU
Abdullah ÇOBAN
Deniz TÜRKÖZ ALTUĞ
N-S12
Y-S9
“Akdeniz ve İç Anadolu
G-S9
“CoFe2O4 Nanoparçacıkların
“Fizik Bölümü Öğrencilerinin Uzamsal
Bölgelerinde Pekmez Yapımında
Yüksek Sıcaklık ve Basınç
11:00-11:20
Görselleştirme Yeteneklerinin Bazı
Kullanılan Toprakların Doğal
Reaktöründe Üretilmesi ve Yapısal
Değişkenlere Göre İncelenmesi”
Radyoaktivite Seviyelerinin
Karakterizasyonu”
Hilal SIKI
Belirlenmesi”
Çiğdem Elif DEMİRCİ
Süleyman Fatih ÖZMEN
Y-S10
“VHF-PECVD Yöntemi ile ~1µm
G-S10
N-S13
Kalınlığında Pürüzsüz Taban
“Güneş Havuzunun Termodinamik ve
“Toprak Radon (222Rn) Gazı
11:20-11:40
Malzeme Üzerine Üretilen MikroParametrik Analizi”
Anomalilerinin ARIMA Analizi”
Kristal Silisyum Filmlerin
Abbas Alpaslan KOÇER
Miraç KAMIŞLIOĞLU
Tutunma Problemi”
Gökhan YILMAZ
N-S14
G-S11
Y-S11
“Afyonkarahisar’da Bazı
“Binaların Isıtılması İçin Toprak Kaynaklı
“Cu2ZnSnSe4 İnce Filmlerinin
Konutlarda Bina İçi Radon
11:40-12:00
Isı Pompası Sisteminin Termodinamik
Yapısal, Elektriksel ve Optik
Konsantrasyonlarının Tayin
Analizi”
Özelliklerinin Araştırılması”
Edilmesi”
Elvan ÖZ
D. TAKANOĞLU
Duygu AÇİL
Y-S12
“Borlama Süresinin Düşük
G-S12
N-S15
“Bex Zn(1-x) O Yapısının İkinci Derece
“76Se, 78Se and 80Se (γ,n) reaksiyon
Karbonlu Mikro alaşımlı
12:00-12:20
Elastik Sabitlerinin İncelenmesi”
tesir kesitlerinin hesaplanması”
Çeliklerin Sertlik Değerleri
Savaş ŞEHİRLİ
Ufuk AKÇAALAN
Üzerine Etkisi”
Şule DOĞAN
12:30-14:30
ÖĞLE YEMEĞİ (Doğu Kampüsü)
14:30-19:00
SOSYAL ETKİNLİK
KAPANIŞ YEMEĞİ
XII
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
XIII
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ........................................................................................................................IV
KURULLAR ...............................................................................................................VI
ADIM FİZİK GÜNLERİ III ...................................................................................... X
PROGRAM ................................................................................................................. X
ÇAĞRILI KONUŞMACILAR ................................................................................... 1
ÇK1: Laser-Combined STM for Probing Ultrafast Carrier Dynamics and Its
Applications ................................................................................................................... 3
ÇK2: Deneysel Nükleer Fizik Çalışma ve Uygulamalarına Akdeniz Üniversitesi’nin
Katkıları: Ülkemizin İlk Fotonükleer Reaksiyon ve Fotofizyon Sonuçları ................... 5
ÇK3: Terahertz Dalga Kaynağı: Süperiletkenlerde Özgün Josephson Eklemleri ........ 7
ÇK4: FMR Characterization of Interlayer Exchange Coupled Magnetic Multilayers .. 9
SÖZLÜ BİLDİRİLER ............................................................................................... 11
AS1: DNA Yapısında Bulunan Temel Biyolojik Moleküllerin Elektron
Spektrometresi İle İncelenmesi .................................................................................... 15
AS2: Elektron Tabancası ile Medikal Uygulamalar .................................................... 16
AS3: Metan Molekülünün Elektron Etkisiyle Tekli İyonlaşma Dinamiğinin (e,2e)
Deneyi ile İncelenmesi ................................................................................................. 16
AS4: Bir Odaklanmış-İyon-Demeti Sisteminin Tasarımı Ve Optiksel Özellikleri ..... 17
AS5: 6-Amino-m-Cresol’ün Kuantum Kimyasal Ve Spektroskopik Çalışmaları ....... 18
GS1: Çeşitli Soğurucuların Yarı-Değer Kalınlıklarının Hesaplanması İçin Yeni Bir
Matematiksel Formülasyon .......................................................................................... 23
GS2: İki Boyutlu Fononik Kristalde Kendiliğinden Yönelmeye Bağlı Mach-Zehnder
İnteferometresi ............................................................................................................. 24
GS3: Dzialoshinskii-Moriya Etkileşmeli Dört Kubitlik Bir J1-J2 Heisenberg XXZ
Modelinde Dolaşıklık................................................................................................... 25
GS4: 40kW Gücündeki Fotovoltaik Sistemin Altı Aylık Performansının İncelenmesi
...................................................................................................................................... 26
GS5: LiF:MgCuNaSi Termolüminesans Dedektörün Farklı Enerjilerdeki Fotonlara
Karşı Dedektör Cevap Fonksiyonun Monte Carlo Yöntemiyle İncelenmesi .............. 27
GS6: Yoğunlaştırıcı Güneş Termal Kollektörler ve Uygulamaları ............................. 28
GS7: Güneş Enerjisi Temelli Entegre Sistemin Termodinamik Analizi ..................... 29
GS8: Lise Öğrencilerinin Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Tutumları.......................... 30
GS9: Fizik Bölümü Öğrencilerinin Uzamsal Görselleştirme Yeteneklerinin Bazı
Değişkenlere Göre İncelenmesi ................................................................................... 31
GS10: Güneş Havuzunun Termodinamik ve Parametrik Analizi ................................ 32
GS11: Binaların Isıtılması İçin Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin
Termodinamik Analizi ................................................................................................. 33
XIV
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
GS12: Bex Zn(1-x) O Yapısının İkinci Derece Elastik Sabitlerinin İncelenmesi ....... 34
NS1: Lineer Hızlandırıcılarda Süperiletken Kavite Tasarımı ve Kusurlar .................. 37
NS2: Nükleer Maddenin Sıkıştırılamazlığı ve Etkin Kütlesinin Yoğunluk Bağımlı
Skyrme Kuvvetleriyle Olan İlişkisi ............................................................................. 38
NS3: 74,76,78,80Kr İzotoplarında İzobar Analog Durumların Özuyumlu Olarak
İncelenmesi .................................................................................................................. 39
NS4: pf-Kabuğunda Korsuz Kabuk Modeli Hesaplamaları ........................................ 40
NS5: Co-57 Radyoizotop Üretiminin Teorik Çalışması .............................................. 41
NS6: Spin-3/2 renk sekizli elektronun LHeC çarpıştırıcısında rezonans üretimi ........ 42
NS7: Study of neutron-induced production cross-sections of U & Bi in the Energy
Range up to 30 MeV .................................................................................................... 43
NS8: 8B, 7Be ve 6Li + 12C Reaksiyonlarının Continuum Discretized Coupled Channels
Modeli Kullanılarak İncelenmesi ................................................................................. 44
NS9: Fotonükleer Reaksiyon ile Nikel Elementinin Enerji Seviyelerinin ve Yarı
Ömürlerinin Hesaplanması .......................................................................................... 45
NS10: Doğu Anadolu Fay Sistemindeki (DAFS) 222Rn Değişiminin İstatistiksel
Analizi .......................................................................................................................... 46
NS11: Alfa Bozunum Mekanizmalarının Teoriksel İncelenmesi ................................ 47
NS12: Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde Pekmez Yapımında Kullanılan
Toprakların Doğal Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi ..................................... 48
NS13: Toprak Radon (222Rn) Gazı Anomalilerinin ARIMA Analizi .......................... 49
NS14: Afyonkarahisar’da Bazı Konutlarda Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının
Tayin Edilmesi ............................................................................................................. 50
NS15: 76Se, 78Se and 80Se (γ,n) Reaksiyon Tesir Kesitlerinin Hesaplanması .............. 51
YS1: Designer Thermal Switches: Effect of The Contact Material on Instantaneous
Thermoelectric Transport Through a Strongly Interacting Quantum Dot ................... 55
YS2: Delta Tipi Engel Potansiyeli Olan Kane Tipi Yarıiletkenlerde Elektronların
Etkin g-Çarpanı ............................................................................................................ 56
YS3: SILAR Yöntemi Kullanılarak Elde Edilen PbS İnce Filmler: XRD, Raman
Spektroskopi, SEM Ve UV-Vis Spektroskopi ............................................................. 57
YS4: La0.67Ba0.33MnO3 Perovskit Bileşiğinde Isıl İşlemin Yapısal ve Manyetik
Özelliklere Etkisi ......................................................................................................... 58
YS5: CdS İnce Filmlerinin Değişik Açılarda Spekroelipsometrik Karakterizasyonu . 59
YS6: MOCVD ile Büyütülen Ge/GaAs Non-polar-Polar Yapısının Yüksek
Çözünürlüklü X-Işını Kırınımıyla ve Yapısal Karakterizasyonu ................................ 60
YS7: MOCVD ile Büyütülen Ge/InGaAs Yapısının Yüksek Çözünürlüklü X-Işını
Kırınımı ile Karakterizasyonu...................................................................................... 61
YS8: Kane Tipi Kuantum Halkalarında Elektronların Etkin g-Çarpanı ...................... 62
YS9: CoFe2O4 Nanoparçacıkların Yüksek Sıcaklık ve Basınç Reaktöründe Üretilmesi
ve Yapısal Karakterizasyonu ....................................................................................... 63
XV
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
YS10: VHF-PECVD Yöntemi ile ~1μm Kalınlığında Pürüzsüz Taban Malzeme
Üzerine Üretilen Mikro-Kristal Silisyum Filmlerin Tutunma Problemi ..................... 64
YS11: Cu2ZnSnSe4 İnce Filmlerinin Yapısal, Elektriksel ve Optik Özelliklerinin
Araştırılması ................................................................................................................. 65
YS12: Borlama Süresinin Düşük Karbonlu Mikro alaşımlı Çeliklerin Sertlik Değerleri
Üzerine Etkisi............................................................................................................... 66
POSTER BİLDİRİLER............................................................................................. 67
PA1: İyonik sıvılarda zincir simetrisinin moleküler titreşimler ve elektronik yapı
üzerine etkisinin teorik incelenmesi: 1,3-dialkil metilimidazolyum
triflorometansulfonatların durumu ............................................................................... 71
PA2: İmin Grubu İçeren İki Yeni Ligand ve Bu Ligandların Co(II), Ni(II), Cu(II)
Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Boya Renk Giderim Özelliklerinin
İncelenmesi .................................................................................................................. 72
PA3: Yeni Dioksim Ligandı ve Bu Ligandın Ni(II) ve Cu(II) Komplekslerinin
Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metallerin Sulu Ortamdan Uzaklaştırılmasında
Kullanımı ..................................................................................................................... 73
PA4: Katekolaz Enzim Aktivitesine Sahip Yeni Dinükleer Fe(III) Kompleksinin
Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi ................................................. 74
PA5: Polimerik Ni(II), Fe(II) Kompleslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu .............. 75
PA6: Electric Dipole Transition Probabilities and Oscillator Strengths for Cu like
Gallium ........................................................................................................................ 76
PA7: Yoğunluk Fonksiyon Teori Metoduyla Kateşin ve Epikateşin Molekülerinin
Optimize Yapıları ve Spektral Analizleri .................................................................... 77
PA8: İyonik sıvılarda zincir uzunluğunun moleküler titreşimler ve elektronik yapı
üzerine etkisinin teorik incelenmesi: 1-alkil-3-metilimidazolyum
triflorometansulfonatların durumu ............................................................................... 78
PA9: Kristal Mühendisliğinde Pt(SCN)4 ün Kullanımı ............................................... 79
PA10: 4-Floro Pyrazolo(3,4-D)Pirimidinin Molekül Yapısı, Titreşim ve 1H - 13C
NMR Kimyasal Kayma Analizleri............................................................................... 80
PA11: E1, E2 and M1 Transitions in Carbon Like Fluorine ....................................... 81
PA12: N-Metiletilendiamin ve N-Etiletilendiamin ile Bazı Geçiş Metal(II)
Tetrasiyanonikelat(II) Komplekslerinin Titreşim Spektroskopisiyle İncelenmesi ...... 82
PA13: Synthesis, molecular structure, FT-IR and XRD investigations of 2-(4chlorophenyl)-2-oxoethyl 2-chlorobenzoate:A comparative DFT study ..................... 83
PA14: Süperstructure Metodu Kullanılarak C II atomu İçin Spektroskopik
Parametrelerin Hesaplanması....................................................................................... 84
PA15: Yeni Dört Çekirdekli Demir - Sülfür Nitrozin Kümesi Sentezi ve Kristal Yapısı
...................................................................................................................................... 85
PA16: 4-Pyridine-boronic Asidin Kristal Mühendisliğinde Yapı Taşı Olarak
Kullanımı ..................................................................................................................... 86
PA17: Azit Köprülü Ni(II) Kompleksinin Sentezlenmesi ve Kristal Yapısının
İncelenmesi .................................................................................................................. 87
XVI
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
PA: 18 Tria-, Penta- ve Hepta-Fulven Türevlerinde π-Elektron Delokalizasyonunun
Değerlendirilmesi için CTED Aromatiklik İndeksinin Uygulanması ......................... 88
PA19: α-Fenil- N-ter- bütil- nitronenin bazı radikal ürünlerinin su çözeltisinde temel
hal optimize yapıları ve aşırı ince yapı sabitlerinin hesaplanması ............................... 89
PA20: Electric Dipole Transition Probabilities for neutral Fluorine ........................... 90
PA21: M(4-Pridinkarboksialdehid)Ni(CN)4.G FT-IR Spektroskopik ve Termal
Özelliklerinin İncelenmesi (M = Ni, Cd ve G = 1,4-Dioksan) .................................... 91
PG1: Fotonikte Transfer Matris Yönteminin Kullanılması ......................................... 95
PG2: Sonlu Farklar ve Crank Nicolson Yöntemleri Kullanılarak Hiperbolik Kısmi
Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Analizi ve Uygulaması ...................................... 96
PG3: Polietilen Soğurucuların Yarı-değer Kalınlıklarının Deneysel ve Teorik Olarak
İncelenmesi .................................................................................................................. 97
PN1: Isparta Okullarındaki Musluk Sularının İçerdiği Radon Düzeyinin Belirlenmesi
.................................................................................................................................... 101
PN2: Isparta İl Merkezindeki Okullarda Havadaki Gama Doz Hızı Ölçümleri ........ 102
PN3: 57Co Radyoizotopunun (p,*), (n,x), (d,x) Reaksiyonu ile Üretilmesinin Teorik
Hesaplaması ............................................................................................................... 103
PN4: Antalya İli Kıyı Şeridinden Alınan Kum Numunelerinin Doğal Radyoaktivite
Değerlerinin Belirlenmesi .......................................................................................... 104
PN5: Fotonükleer Yöntemi ile Galyum çekirdeğinin Enerji Seviyeleri ve Yarı
Ömrünün Belirlenmesi ............................................................................................... 105
PN6: Isparta İl Merkezinde Bulunan İşyerlerinde Radon Nedeniyle Alınacak Yıllık
Etkin Doz Eşdeğerinin Tahmini................................................................................. 106
PN7: Ticari UHT Sütler ile Isparta’da Üretilen Sütlerdeki Radon Seviyelerinin
İncelenmesi ................................................................................................................ 107
PN8: Isparta İl Merkezine ait Gama Doz Hızı Düzeylerinin Yıllık Olarak İncelenmesi
ve Haritalandırılması .................................................................................................. 108
PN9: Bazı Elementlerin ve Bileşiklerin Gama Radyasyonu Zayıflatma Katsayılarının
FLUKA Simülasyon Kodu İle Tahmini ..................................................................... 109
PN10: Foton Girişli Reaksiyonlarda Bazı Nd İzotoplarının Tesir Kesiti Hesaplamaları
.................................................................................................................................... 110
PN11: 53Sc ve 55Sc İzotoplarının Düşük Uyarılma Seviyelerinin Hesaplanması ...... 111
PN12: Zr, I, Pr, Au ve Pb Fotonötron Reaksiyon Tesir Kesitleri .............................. 112
PN13: Afyonkarahisar’da Bazı Kaplıca Ortamlarındaki Radon Konsantrasyonunun
Belirlenmesi ............................................................................................................... 113
PN14: Bazı Kumaşların 662 keV Enerjili Gamma Radyasyonu Zırhlama Özellikleri*
.................................................................................................................................... 114
PN15: Egzotik Çekirdek Reaksiyonlarının Optik Model ve Çiftlenmiş Kanallar
Modeliyle İncelenmesi ............................................................................................... 115
PN16: Diş Hekimliğinde Kullanılan Bazı Porselen Numunelerindeki U, Th, Ra ve K
Aktivitelerinin Doz Hızı Ölçümleri Bakımından Değerlendirilmesi ......................... 116
XVII
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
PN17: Isparta Meskenlerinde Yaz Dönemi Atmosferik Radon Yoğunluğu Ölçümleri
.................................................................................................................................... 117
PN18: Isparta İl Merkezindeki Okullarda Güz Dönemi Bina İçi Atmosferik Radon
Konsantrasyonu Ölçümleri ........................................................................................ 118
PN19: Parçacık Hızlandırıcı Tesislerde Radyasyon Zırhlamasında Kullanılan Bazı
Benzetim Programları ................................................................................................ 119
PN20: Yüksek Enerjilerde 16O+16O Esnek Saçılması için Optik Model Analizlerinde
Kullanılabilecek İki Fenomenolojik Potansiyel Formunun Karşılaştırılması ............ 120
PN21: 145-1120 MeV Enerji Aralığındaki 16O+16O Esnek Saçılmasında Nükleer
Potansiyele Eklenen Derin Ek-Potansiyelin Optik Model Analizlerine Etkisi .......... 121
PN22: UNEDF Yaklaşımı Kullanarak, 208 Pb Çekirdeğinin Bazı Nükleer
Özelliklerinin Hesaplanması ...................................................................................... 122
PN23: Elektrostatik afokal-zoom lens sisteminin görüntüleme özellikleri ve aberasyon
analizi ......................................................................................................................... 123
PN24: Işık optiği ve elektron optiği arasındaki benzerlikler ve farklılıklar .............. 124
PN25: 197Au çekirdeği için (γ,n) tesir kesitlerinin reaksiyon sınırının altında ve
üstünde hesaplanması................................................................................................. 125
PN26: Eriyik Tuz Reaktörlerinde Yakıt Malzemesi Olarak Kullanılan Na
Çekirdeğinin Üretim Tesir Kesiti Hesaplamaları ...................................................... 126
PN27: Şebeke Sularında Radon Yoğunluğu .............................................................. 127
PN28: Fotonükleer Reaksiyonlar ile Uranyum-238 Çekirdeğinin Fotofisyonu ........ 128
PN29: Elektron Çarpışma Tekniği ile Argon Atomunun 200 eV Enerjide Üçlü
Diferansiyel Tesir Kesiti Ölçümleri ........................................................................... 129
PN30: Fotonükleer Reaksiyonlar ile Indium Izotoplarının Yarı Ömürlerinin
Belirlenmesi ............................................................................................................... 130
PN31: 11Li+28Si Sisteminin açıklanmasında ki yüzey etkisi ..................................... 131
PN32: TARLA için Kullanılan İki Farklı Kişisel Dozimetri Sistemine ait Ölçümlerin
Karşılaştırılması§ ........................................................................................................ 132
PN33: TARLA’da Kullanılan Kişisel Elektronik Dozimetrelerin 0,5 mSv
Seviyesindeki Gama Radyasyonuna Tepkisinin İncelenmesi§ .................................. 133
PN34: 50MeV’lik Elektron Demetinin Sönümlendirilmesi için Dump Tasarımında
Kullanılabilecek Materyallerin Karşılaştırılması§...................................................... 134
PN35: Fotonükleer Reaksiyon Deneyleri için Akdeniz Üniversitesi’nde Kurulan
Deneysel Düzenek ..................................................................................................... 135
PN36: Klinik Elektron Lineer Hızlandırıcılar (c-linac) ............................................. 136
PN37: 27Al, 54Fe, 58Ni ve 90Zr Hedef Çekirdekleri İçin 10-30 MeV Enerji Aralığında
(γ,p) Reaksiyon Tesir Kesiti Hesaplamaları .............................................................. 137
PN38: 3 - 70 MeV Enerji Aralığında Alfa ve Döteron Girişli Reaksiyonların Tesir
Kesiti Hesaplamaları .................................................................................................. 138
PN39: (p,xn) Reaksiyonu İçin 89Y, 90Zr, 100Mo, 104Pd ve 181Ta Medikal İzotopların
Nötron Yayınlanma Spektrumlarının İncelenmesi .................................................... 139
XVIII
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
PN40: Li2B4O7:Cu Termolüminesans Dedektörün Farklı Enerjilerdeki Fotonlara Karşı
Dedektör Cevap Fonksiyonunun Monte Carlo Yöntemiyle İncelenmesi .................. 140
PN41: CaSO4:Dy Termolüminesans Dedektörün Farklı Enerjilerdeki Fotonlara Karşı
Dedektör Cevap Fonksiyonunun Monte Carlo Yöntemiyle İncelenmesi .................. 141
PN42: CaF2:Tm Termolüminesans Dedektörün Farklı Enerjilerdeki Fotonlara Karşı
Dedektör Cevap Fonksiyonunun Monte Carlo Yöntemiyle İncelenmesi .................. 142
PN43: Akdeniz Bölgesinde Kullanılan Yapı Malzemelerinin Doğal Radyoaktivite
Seviyelerinin Belirlenmesi ......................................................................................... 143
PN44: Fotoaktivasyon Analizinin Element Derişimlerinin Tespitinde
Kullanılabilirliğinin Araştırılması.............................................................................. 144
PN45: Afyonkarahisar’da Bazı İşyerlerinde Bina İçi Radon Konsantrasyonlarının
Belirlenmesi ............................................................................................................... 145
PN46: sdgh Ana Kabuğundaki Tek Parçacık Enerjilerinin Klonal Seçme Algoritması
ile Fitlenmesi§ ............................................................................................................ 146
PN47: 108Te Çekirdeğinin Kabuk Modeli Hesaplamaları .......................................... 147
PN48: Bucak Bölgesinde Uranyum Konsantrasyonu Alansal Dağılımı.................... 148
PN49: Nükleer İz Dedektörü Analizi İçin Görüntü İşleme Sisteminin Tasarimi ve
Prototipinin Üretimi ................................................................................................... 149
PN50: Pasif Radon Ölçüm Sistemi İçin Nükleer İz Kazima Ünitesinin Tasarimi ve
Prototipinin Üretimi ................................................................................................... 150
PY1: Farklı Tampon Tabaka Kalınlıklarındaki CIGSe Tabanlı Güneş Pili Ara
Yüzünün Kusur Spektroskopi Metodları Yardımıyla İncelenmesi ............................ 153
PY2: Be1-x-yCaxMgySe Alaşımlarının Yapısal, Elektronik, Elastik ve Optiksel
Özelliklerinin Ab-Inıtıo Metodla İncelenmesi ........................................................... 154
PY3: Be1-x-yMgxLiyTe Alaşımlarının Yapısal, Elektronik, Elastik ve Optiksel
Özelliklerinin Ab-Initio Metodla İncelenmesi ........................................................... 155
PY4: Ag-Katkılı BiPbSrCaCuO Seramik Süperiletkenlerin SEM ve XRD Analizleri
.................................................................................................................................... 156
PY5: Beyaz Işık İle Aydınlanmanın n-CdS/p-CdTe Güneş Pili Aygıt Parametrelerine
Olan Etkisi ................................................................................................................. 157
PY6: Yüksek Sıcaklık-Basınç Reaktörü ve Yüksek Sıcaklık Çözelti Faz Reaksiyon
Sisteminde Üretilen CoFe2O4 Nanoparçacıkların Yapısal Özelliklerinin
Karşılaştırılması ......................................................................................................... 158
PY7: Ga Katkılı ZnO Filmlerinin Optik Özellikleri .................................................. 159
PY8: Kuantum Nokta Kontak’larda Tek-elektron Taşınımı ...................................... 160
PY9: n-CdS/p-CdTe Güneş Pili Ara -Yüzünün Empedans Spektroskopisi ile
İncelenmesi ................................................................................................................ 161
PY10: The Effects of Illumination on Capacitance-Voltage Characteristics of
Au/Conducting Polymer (P3DMTFT)/n-GaAs Schottky Diodes .............................. 162
PY11: Kobalt Oksit Filmlerinin Optik, Yüzeysel ve Elektriksel Özellikleri............. 163
XIX
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
PY12: Pürüzlü Cam Yüzeye Büyütülmüş n-Tipi Mikrokristal İnce Film Malzemelerde
Saf Su ve Beyaz Işık İle Yaratılan Metastabilite Etkilerinin Fotoiletkenlik Yöntemleri
İle İncelenmesi ........................................................................................................... 164
PY13: Geleneksel Katıhal Sentez Yöntemi ile NiFe2O4 Sentezi ............................... 165
PY14: Metal Katkılı Nanofiberlerin Elektrospin Yöntemi İle Üretimi ve
Karakterizasyonu ....................................................................................................... 166
PY15: Katı-Elektrolit Sistemlerinde Arayüz Tuzak Modellemeleri Üzerine Bir
Çalışma: Kompleks Immitans Fonksiyonları............................................................. 167
PY16: Farklı Oranlarda ZnO İçeren Silika Camların Üretimi ve Optik
Karakterizasyonu ....................................................................................................... 168
PY17: Comparative Studies of B-doped ZnO and Al-doped ZnO Transparent
Conducting Oxide Thin Films ................................................................................... 169
PY18: CdTe/CdS İnce Filim Güneş Pillerinin Gelişimi ............................................ 170
PY19: Farklı Dalga Boylarındaki Aydınlatma Altındaki n-CdS/p CdTe Güneş Pili Ara
Yüzünün Akım-Gerilim Ölçümleri İle İncelenmesi .................................................. 171
PY20: Investigation of Capacitance-Voltage Characteristics of Au/Conductive
Polymer (P3DMTFT)/n-GaAs Schottky Diode ......................................................... 172
PY21: CuGaSe2 İnce Filmlerinin Yapısal Elektriksel ve Optik Özelliklerinin
İncelenmesi ................................................................................................................ 173
PY22: CuGaTe2 İnce Filmlerinin Yapısal Elektriksel ve Optik Özelliklerinin
Araştırılması ............................................................................................................... 174
PY23: Safsızlığın J1-J2 Heisenberg Sisteminin Taban Durum Dolaşıklığı Üzerindeki
Etkilerinin İncelenmesi .............................................................................................. 175
İNDEKS .................................................................................................................... 177
XX
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
XXI
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
ÇAĞRILI
KONUŞMACILAR
INVITED TALKS
1
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
2
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
ÇAĞRILI BİLDİRİLER
ÇK1: Laser-Combined STM for ProbingUltrafast Carrier
Dynamics and Its Applications
Hidemi SHIGEKAWA
University of Tsukuba, Tsukuba, 305-8573, Japan
http://dora.bk.tukuba.ac.jp, [email protected]
In nanoscale science and technology, the addition of high temporal resolution to scanning probe
microscopy (SPM) has been attracting considerable attention since its invention. We have been
developing a microscopy technique that simultaneously realizes the spatial resolution of scanning
tunneling microscopy (STM) and the temporal resolution of ultrashort-pulse laser technology, optical
pump-probe (OPP) method [1-7]. The combination of STM with optical technology has advantages to
enable the analysis of photo-induced dynamics on the nanoscale as well as the realization of ultrafast
time-resolved microscopy. In OPP-STM, a non-equilibrium carrier distribution is generated using
ultrashort laser pulses and its relaxation processes are probed by STM using the OPP method realized
in STM. By combining the microscopy with atom tracking technique, even a single-atomic-level
analysis of the carrier dynamics has become possible [5-7]. Furthermore, with the development of a new
modulation technique of circularly polarized light, detection of spin dynamics has been realized. The
relaxation of spins optically oriented in single quantum wells formed by GaAs/AlGaAs was observed
independently. Furthermore, spin precession in GaAs under magnetic field was successfully probed
using tunneling current by the time-resolved STM. Details will be discussed with the recent results at
the conference.
Key words: time-resolved STM, ultra-short pulse laser, spin dynamics, nanoscae science and technology
References
[1] Y. Terada, S. Yoshida, O. Takeuchi, and H. Shigekawa: Nat. Photonics 4 (2010) 869.
[2] Y. Terada, S. Yoshida, O. Takeuchi, and H. Shigekawa: J. Phys.: Condensed Matter 22 (2010)
264008.
[3] S. Yoshida, Y. Terada, R. Oshima, O. Takeuchi, and H. Shigekawa: Nanoscale 4 (2012) 757.
[4] S. Yoshida, M. Yokota, O. Takeuchi, Y. Mera, and H. Shigekawa: Appl. Phys. Exp. 6, (2013) 016601.
[5] S. Yoshida, M. Yokota, O. Takeuchi, H. Oigawa, Y. Mera, and H. Shigekawa: Appl. Phys. Exp. 6,
(2013) 032401.
[6] S. Yoshida, Y. Terada, M. Yokota, O. Takeuchi, H. Oigawa, and H. Shigekawa: The European
Physical Journal Special Topics 222, 1161-1175 (2013).
[7] M. Yokota, S. Yoshida, Y. Mera, O. Takeuchi, H. Oigawa, and H. Shigekawa, Nanoscale, 2013, 5,
9170-9175 (2013).
3
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
4
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
ÇAĞRILI BİLDİRİLER
ÇK2: Deneysel Nükleer Fizik Çalışma ve Uygulamalarına
Akdeniz Üniversitesi’nin Katkıları: Ülkemizin İlk Fotonükleer
Reaksiyon ve Fotofizyon Sonuçları
İsmail BOZTOSUN*
Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Antalya
Akdeniz Üniversitesi, Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Antalya
Ülkemiz deneysel nükleer fizik çalışmalarına Akdeniz Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nde mevcut 18 MeV enerjili elektron demeti ve gama ışınları ile temel bilimler, tarım
ve gıda, mühendislik bilimleri ve sağlık-tıp alanlarında birçok uygulamaları ve Ar-Ge çalışmalarına
sağladığımız katkılar vardır. Konuşmanın genelinde, temel bilimler ve uygulamalar açısından yapılan
çalışmalar sunulacaktır. Özelinde ise ülkemizde kendi bilim insanımız, kendi makine-teçhizatımız ve
kendi hazırladığımız hedef çekirdekler ile ilk kez yapılan (,n) ve (,p) fotonükleer reaksiyonları ve
Toryum, Uranyum ve Amerikyum gibi ağır çekirdeklerin fizyon sonuçları verilecektir.
* Akdeniz Üniversitesi Nükleer Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde deneye katılanlar adına.
5
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
6
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
ÇAĞRILI BİLDİRİLER
ÇK3: Terahertz Dalga Kaynağı: Süperiletkenlerde Özgün
Josephson Eklemleri
Lütfi ÖZYÜZER
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fizik Bölümü, Urla İzmir
[email protected]
Elektromanyetik spektrumun terahertz (THz) bölgesi (0.1-10 THz) mikrodalga ve kızıl ötesi arasında
bulunup, kompakt, frekansı ayarlanabilir, sürekli ışıma yapan kaynaklardan yoksundur. Halbuki THz
dalga boyları çoğu kimyasalların ve biyolojik malzemelerin temel titreşim frekanslarını içerip, onlar
hakkında bilgi edinilebilecek bir aralıktadır. Bunların yanında karton ve plastik gibi paketleme
malzemelerinden geçip metallerden yansır ki kamufle edilmiş silahların bulunması ve havaalanı
güvenliğinde etkin olarak kullanılabilir. THz frekansları iletişimde kullanıldığında geniş band aralığına
sahip olmanın yanında, tıbbi görüntülemede ise yüksek çözünürlüğe ulaşılır. Josephson eklemi iki
süperiletkenin nanometre kalınlığında bir yalıtkanla ayrılmasıyla oluşur ve bilinen en basit voltaj-yüksek
frekans dönüştürücüsüdür. Tek kristal Bi2Sr2CaCu2O8 (Bi2212) yüksek sıcaklık süperiletkeni doğal
olarak c-ekseni boyunca sıralanmış süperiletken CuO2 katmanları ile yalıtkan Bi-O ve Sr-O
katmanlarından oluşur. Bu doğal katmanlı yapı c-ekseni boyunca tünel eklemler oluşturur ve özgün
Josephson eklemleri olarak isimlendirilir. AC Josephson olayı kullanılarak bu tünel eklem dizilerinin
terahertz dalga boyunda güçlü ışıması uzun yıllardır teorik olarak araştırılmış ama koherent ve şiddetli
bir ışıma elde edilememiştir. On yılı aşkın süredir elektron ve cooper çifti tünellemeleri üzerine
çalışmamız [1] ve tünel eklemlerdeki ısınma olaylarındaki bilgi birikimimiz [2] neticesinde yeni bir
tasarım yapılarak terahertz ışıma gözlenmesi planlanmıştır. Lazer kavitesine benzeşim yapıldığında,
süperiletken dikdörtgen prizması şeklindeki örnek içinde, elektromanyetik kavite rezonansının
uyarılması bir makroskopik kuantum durumu oluşturur ki, çok sayıdaki tünel eklem senkronize olarak
aynı fazda THz frekansında titreşmeye başlar. Bu prensip doğrultusunda Bi2212 tek kristalleri üzerine
fotolitografi ve iyon demeti aşındırma yöntemleri ile çeşitli boyutlarda mesa yapılar hazırlanarak, düşük
sıcaklıklarda akım-gerilim ve bolometreden gerilime bağlı olarak terahertz ışımaları incelenmiştir.
Dikdörtgen prizması şeklinde hazırlanmış özgün Josephson eklemlerinden 0.85 THz’e kadar sürekli,
koherent ve polarize ışıma ilk defa elde edilmiş ve bolometre ve FTIR spektrometre ile dedekte
edilmiştir. Işıma gücünün Josephson eklemlerinin sayısının karesi ile arttığı ve 0.5 W’a kadar ulaştığı
bulunmuştur. Mesa boyutlarına bağlı olarak ışımanın frekansının değiştirilebildiği ve 50 K’e kadar
sıcaklıklarda ışıma yaptığı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar süperiletkeniletken kompakt THz
kaynaklarının geliştirilmesine ve bu frekans aralığının süperiletken elektroniği yardımıyla daha etkin
kullanılmasına öncelik edecektir [3]. Katıhal THz kaynakları konusundaki son gelişmeler tartışılacaktır
[4].
Anahtar Kelimeler: Terahertz dalgaları, Terahertz görüntüleme, Josepson eklemleri, Süperiletkenler.
Kaynakça
[1] L. Ozyuzer et al. Phys. Rev. B 61, 3629 (2000).
[2] L. Ozyuzer et al. IEEE Trans. Appl. Supercond. 15, 181 (2005).
[3] L. Ozyuzer et al. Science 318, 1291 (2007).
[4] F. Turkoglu et al. Supercond. Sci. and Tech. 25, 125004 (2012).
7
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
8
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
ÇAĞRILI BİLDİRİLER
ÇK4: FMR Characterization of Interlayer Exchange Coupled
Magnetic Multilayers
Bekir AKTAŞ
Department of Physics, Gebze Institute of Technology, Kocaeli, 41400, Turkey
[email protected]
Ultrathin multilayered films consist of alternating magnetic-nonmagnetic conducting layers have been
studied. The multilayered films have been prepared by conventional sputtering techniques. The magnetic
resonance signals have been measured by using an electron spin resonance (ESR) spectrometer as a
function of dc field that could be applied for any direction with respect to the film plane.
Multi-peaks FMR spectra were observed for all films under studied. However it has been shown that the
number of FMR modes increases while their intensities decreases with as the number of ferromagnetic
layers increases. The signal intensity is proportional to the ac component of magnetization. The
relaxation mechanism takes place in accordance with either Gilbert or Bloch (or both) type damping. The
distance between the FMR peaks in the field axis are seen to depend on non magnetic spacer layerthickness as well.
A theoretical model has been developed to analyse the spin dynamics of magnetic multilayer thin films
in the presence of a dc magnetic field that is applied in any direction with respect to the film normal. A
suitable algorithm have been developed and a computer simulation has been written to generate the spin
dynamics. The multipeaks FMR signals have been obtained in the theoretical FMR spectra as well.
It has been shown that the thin magnetic layers are exchange coupled through the non-magnetic spacers.
The saturation magnetization precess about their own effective field in each individual layers. However
due to the exchange coupling between neighbouring magnetization they precess either in phase
(acoustical mode) or out of phase (optical mode) with respect to each other. The intensities and resonance
field were found strongly depend on the layer thickness as well.
This work was partly supported by the Ministry of Industry and Trade of TURKEY (Project No:
00185.STZ.2007-2), State Planning Organization of Turkey (DPT-Project No: 2009K120730) and
Marmara University (DPT Project No. 2003K120810).
9
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
10
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
ORAL
PRESENTATIONS
11
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
12
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
ATOM ve MOLEKÜL FİZİĞİ /
PLAZMA FİZİĞİ
ATOMIC and MOLECULAR
PHYSICS / PLASMA PHYSICS
SÖZLÜ BİLDİRİLER
ORAL PRESENTATIONS
13
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
14
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
AS1: DNA Yapısında Bulunan Temel Biyolojik Moleküllerin
Elektron Spektrometresi ile İncelenmesi
Mevlüt DOĞAN*, Zehra Nur ÖZER, Melike ULU, Murat YAVUZ
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, e-COL Laboratuvarı,
03200, Afyonkarahisar, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Canlı organizmalarda hayati öneme sahip makro moleküllerin ve biyokimyasal süreçlerin yüklü
parçacıklarla etkileşmesi, biyolojik sistemlerin yapısını karakterize etmede önemlidir. DNA, protein ve
enzimlerin yapısındaki fonksiyonel gruplarla yapısal benzerliği olan temel moleküllerin serbest
elektronlarla etkileşme dinamikleri, bu süreçlerde meydana gelen reaksiyonların anlaşılmasına katkı
sağlayacaktır. Özellikle DNA’nın alt birimlerinde hasara sebep olan olaylar, bu alt birimlerdeki lokal
elektron etkileşmeleri sonucunda oluşmaktadır. Fotokimyasal süreçlerden kaynaklanan değişimler ve
canlı yapıların canlılık sürecinin anlaşılması için laboratuar ortamlarında çarpışma fiziği ile elde edilecek
deneysel sonuçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada; amin ve metil grubuna benzer yapıdaki
moleküllerin elektron çarpışma tekniği ile incelenmesi üzerine yapılan çalışmalar açıklandıktan sonra
Afyon Kocatepe Üniversitesindeki e-COL laboratuarında bulunan elektron spektrometresinde yapılması
planlanan çalışmalar üzerinde durulacaktır. Bu çalışma 109T738 nolu TÜBİTAK projesi tarafından
desteklenmektedir.
Anahtar kelimeler: Biyolojik moleküller, elektron-molekül çarpışması, elektron çarpışma tekniği.
Investigation of DNA Based Biological Molecules
by Electron Spectrometer
Abstract: Interaction of charged particles with vital macromolecules and biochemical processes in living
organism is important to characterize the structure of biological systems. Molecules having similar
structure with DNA, proteins and enzymes interactions with free electrons will contribute to understand
such processes. Specially, events cause to damage of DNA subunits occur as a result of interaction of
local electrons with these subunits. Changes resulting from photochemical processes and the viability of
the process for the understanding of living organisms, experimental data obtained from collision physics
is needed. In this study, the studies in the literature related with electron impact experiments with the
molecules have similar structure to amine and methyl group and future studies going to be held in the
Afyon Kocatepe University, e-COL laboratory will presented. The present work was supported by
TUBITAK through Grant No. 109T738.
Key words: Biological molecules, electron-molecule collisions, electron collision technique.
15
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
AS2: Elektron Tabancası ile Medikal Uygulamalar
Murat YAVUZ, Zehra Nur ÖZER, Melike ULU, Mevlüt DOĞAN*
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, e-COL Laboratuvarı,
03200, Afyonkarahisar, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta:[email protected]
Özet: Yüksek enerjili elektron demeti kullanılarak; tıbbi ve farmasötik ürünlerin sterilizasyonu, gıda
ışınlama, atık suların dezenfeksiyonu, polimerlerde yapı değişikliğinin incelenmesi, mikroskobik
yüzeykaplama ve sertleştirme gibi işlemler yapılabilmektedir. Elektron demetiyle ışınlama, düşük
giricilik ve yüksek doz aktarım hızı özellikleriyle diğer ışınlama yöntemlerine karşı önemli üstünlükler
sağlamaktadır. Elektron ışınlama yöntemi dünyada başarıyla uygulanan hızlı ve etkin bir yöntemdir. Bu
yöntemde, elektron demetiyle bakteri ve virüs gibi zararlıların DNA’ları bozularak sterilizasyon sağlanır.
Elektron demetinin yiyeceklerin yapısına ve tadına zarar vermediği ispatlanmıştır. Polimerlerde çapraz
bağlama ve yaşlandırma etkisi oluşturarak fiziksel ve kimyasal özelliklerinde önemli değişikliklere
neden olmaktadır. Bu çalışmada, elektron ışınlama tekniğinin bilimsel, medikal ve endüstriyel
uygulamaları üzerinde durulacaktır. Ayrıca bu işlemler için gerekli enerji ve akıda elektron demeti
üretimi için elektron tabancasının karakteristik özellikleri belirlenecek ve Afyon Kocatepe
Üniversitesinde bulunan e-COL laboratuarında yapılabilecek çalışmalar sunulacaktır.
Anahtar kelimeler: Elektron Tabancası, elektron demeti ile ışınlama, sterilizasyon, çapraz bağlama.
Bu çalışma 109T738 nolu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir.
Medical Applications with Electron Gun
Abstract: Sterilization of medical and pharmaceutical products, food irradiation, waste water
disinfection, investigation of conformational changes in the polymer, such as microscopic surface coating
and curing process can be performed using a high energy electron beam. Electron beam irradiation offers
important advantages than other irradiation methods such as low penetration and high-dose transfer speed
features. Electron irradiation method has been applied successfully as a fast and efficient method all
around the world. In this method, sterilization is accomplished using electron beam to deteriorate the
DNA of the bacteria and viruses. It is proven that electron beam does not damage the taste and structure
of the food. Irradiation can cause significant physical and chemical changes by cross-linking and aging
effects in polymers. In this study, the technique of electron irradiation scientific, medical and industrial
applications will be emphasized. Furthermore, the electron gun characteristic features will be determined
and the planned future studies at Afyon Kocatepe University, e-COL laboratory will be presented.
This work supported by TUBITAK through grant 109T738.
Key words: Electron gun, electron beam irradiation, sterilization, cross linking.
Bu çalışma 109T738 nolu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir.
AS3: Metan Molekülünün Elektron EtkisiyleTekli İyonlaşma
Dinamiğinin (e,2e)Deneyi ile İncelenmesi
16
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
Nimet IŞIK1,2,3,*, Semiha BAHÇELİ2, Mevlüt DOĞAN1
Afyon KocatepeÜniversitesi, e-COL Laboratuvarı, 03200, Afyonkarahisar, Türkiye
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
3
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fizik Bölümü, 15000, Burdur, Türkiye
[email protected]
1
2
Özet: Kompleks moleküllerin elektronlarla etkileşimlerinin detaylı anlaşılmasının atom ve molekül
fiziği araştırmalarında, teorik modellemelerin gelişmesinde önemli bir yeri vardır. Özellikle moleküllerin
dinamik yapılarının anlaşılmasına yönelik deneysel çalışmalar, bu teorik modellemelerin test
edilmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada e-COL laboratuvarında bulunan elektron spektrometresiyle,
elektron-elektron çakışma tekniği kullanılarak alınan deneysel CH 4 molekülünün iyonlaşma tesir kesiti
verileri sunulacaktır. Bu çalışma 109T738 nolu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir.
Anahtar kelimeler: Metan, çarpışma deneyi, iyonlaşma dinamiği, üçlü diferansiyel tesir kesiti.
The Investigation of Electron Impact Single Ionization
Dynamics of Methane Molecule with (e,2e) Experiment
Abstract: The detailed understanding of the interactions with electrons of complex molecules has an
important role for the development of theoretical models in the atomic and molecular physics’ research.
Experimental studies devoted to the understanding of dynamic structures of molecules especially are
used to test these theoretical models. In this study, experimental ionization cross section data of CH 4
molecule obtained by electron-electron coincidence technique using electron spectrometer in e-COL
laboratory will be presented. This work was supported by the Scientific and Technological Research
Council of Turkey (TUBITAK) through grant 109T738.
Key words: Methane, collision experiment, ionization dynamics, triple differential cross section.
AS4: Bir Odaklanmış-İyon-Demeti Sisteminin Tasarımı Ve
Optiksel Özellikleri
Ömer ŞİŞE*
Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D., 32260,Isparta, Türkiye
17
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Odaklanmış İyon Demeti (FIB) özellikle nanoteknoloji ve malzeme bilimindeyaygın olarak
kullanılan bir tekniktir. Genel olarak, demet enerjisi, akım ve demet çapı belirli bir amaç için odaklanmış
iyon demetlerininuygulanabilirliğini belirleyenbaşlıca faktörlerdir. Örneğin, 1 pA demet akımı
görüntüleme uygulamaları için kullanılırken, nAbölgesinde akımdesen oluşturmak için kullanılmaktadır.
Herhangi bir FIB sisteminin uzaysal ve açısal çözünürlüğü lens aberasyonları ile belirlenir ve küresel ve
kromatik aberasyonlar en önemlilerini oluşturmaktadır. Kırınım etkisi ihmal edildiğindedemet çapı veya
boyutu d genel olarak doğrusal büyütme M ve kolon (column)aberasyonlarına bağlıdır. Demet akım
değeri Ip, demet açısının karesi ve açısal akım yoğunluğu dI/dΩ ile orantılıdır. Bu çalışmada, mikroişleme ve nano-fabrikasyon amaçlı geliştirilen bir FIB optik sisteminin tasarımı ve optimizasyonu
üzerinde durulmuştur. Bir üç-elemanlı asimetrik lens ve bir einzel lens, odaklanmış iyon demeti elde
etmek için optik bir kolon içine dahil edilmiştir. İki lens sistemi de yavaşlatıcı gerilim kipinde
çalıştırılmıştır. Lensler arasında yakınsak, paralel, ıraksak ya da kesişim gibi çeşitli lens çalışma kipleri
birinci lens yardımıyla elde edilmiştir. Kesişme noktasınınlens içerisinde hareket ettirilmesi ile lens
büyütmesi minimize edilmiştir (yüksek çözünürlük kipi). Minimal demet çapı aynı zamnanda iyon
kaynağının özelliklerine bağlıdır (örneğin; LMIS, GFIS, ya da ICP-IS). Elde edilen sonuçlar şu
şekildedir: Demet voltajı V = 10 kV, iyon kaynağı boyutu δ = 100 nm, enerji dağılımı ΔV = 5 eV, demet
yarı- açısı α = 1 mrad ve çalışma uzaklığı 2 mm olmak üzere nihai demet çapı yaklaşık 100 nm olarak
bulunmuştur. Diğer parametrelerinetkileri konferansta ele alınacaktır.
Anahtar kelimeler: Odaklanmış iyon demeti, aberasyon, optimizasyon, demet çapı.
Design Concept and Optical Properties of a Focused-Ion-Beam
System
Abstract: Focused Ion Beam (FIB) is a widely used technique particularly in nanotechnology and
material science. In general, beam energy, current, and spot size are the main factors which determine
the applicability of focused ion beams for a specific purpose. For example, the beam current below 1 pA
is used for imaging applications while the current up to the nA regime is used for patterning. The spatial
and angular resolution of any FIB system is strongly determined by the lens aberrations where the
spherical and chromatic aberrations are the most important. In the absence of the diffraction, the final
spot or probe size d is dominated by the overall linear magnification M and the column aberrations. The
beam current value Ip is also proportionalto the square of the beam half-angle and to the beam angular
current intensity dI/dΩ. In this work, we have optimized a FIB optics concept developed to allow micromachining and nano–fabrication. A three-element asymmetric lens and an einzel lens were incorporated
into an optical column to generate focused ion beams. Both the lenses are operated in decelerating voltage
mode. Various lens operating modes such as diverging, converging, parallel, or crossover between the
lenses were obtained with the help of the first lens in the column. The magnification is minimized by
moving the crossover position inside the column resulting in the smallest probe size (high resolution or
finer beam mode). The minimal spot size also dependson the properties of the employed ion source
(LMIS, GFIS, or ICP-IS).The obtained results are as follows: for a beam voltage V = 10 kV, an ion
source size δ = 100 nm, an energy spread of the beam ΔV = 5 eV, a beam half-angle α = 1 mrad and a 2
mm working distance, we finally find a spot diameter dabout 100 nm. The effects of other parameters
will be discussed at the conference.
Key words: Focused ion beams, aberration, optimization, spot size.
AS5: 6-Amino-m-Cresol’ün Kuantum Kimyasal ve
Spektroskopik Çalışmaları
Caglar KARACA*, Ahmet ATAC
Celal Bayar Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 45020,Manisa, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
18
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
Özet: Bu çalışmada, 6-Amino-m-Cresol molekülünün spektroskopik, NMR ve elektronik özelliklerinin
kuantum kimyasal hesaplamaları rapor edildi. Molekülün en stabil nötral konfermerini bulmak için her
10° ‘de bir seçilen torsiyon açılar 0° ile 360° arasında değiştirilerek molekün enerji profili belirlendi.
Bütün konfermerler için geometri parametreleri ve enerjileri yoğunluk fonsiyonel teorisi (YFT/B3LYP6-311++G(d,p)) kullanılarak analiz edildi. DMSO çözeltisi içinde 1H and 13C spektralarından gelen
sonuçlarla kimyasal kaymalar belirlenildi. YFT/GIAO methodu ile molekülün manyetik özellikleri
tahmin edildi. Bunlara ek olarak elektronik yapı analizi ve bağ etkileşimleri elektron yoğunluk durumu
ve kristal orbital çakışma popülasyonu aracılığıyla hesaplanıldı (OPDOS)
Anahtar kelimeler: PDOS, OPDO, 6-Amino-m-Cresol.
Quantum Chemical and Spectroscopic Studies on 6-Amino-mCresol
Abstract: In the present work, quantum chemical calculations on spectroscopictic (FT-IR and FTRaman), NMR and electronic properties of 6-Amino-m-Cresolare reported.To determined the most
stable neutral conformer of molecule, the selected torsion angle was changed every 10° and molecular
energy profile was calculated from 0° to 360°. The geometrical parameters and energies were obtained
for all conformers form from density functional theory (DFT/B3LYP) with 6-311++G(d,p) basis set
calculations. The chemical shifts were determined from the results of observed 1H and 13C NMR spectra
in dimethylsulfoxide solution. The DFT/gauge-invariant atomic orbital (GIAO) methodology was
applied to predict the magnetic properties. In addition, we have also computed the electronic structure
and bonding interactions by means of density of states (DOS) and crystal orbital overlap population
(OPDOS).
Key words: PES, PDOS, OPDOS, 6-Amino-m-Cresol
19
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
20
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
GENEL FİZİK /
DİSİPLİNLER ARASI FİZİK
GENERAL PHYSICS /
INTERDISCIPLINARY PHYSICS
SÖZLÜ BİLDİRİLER
ORAL PRESENTATIONS
21
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
22
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
GS1: Çeşitli Soğurucuların Yarı-Değer Kalınlıklarının
Hesaplanması İçin Yeni Bir Matematiksel Formülasyon
Abdullah Engin ÇALIK1,*, Mürsel ŞEN1, Hüseyin ERTİK2, Hüseyin ŞİRİN3
Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 43100,Kütahya, Türkiye
Akdeniz Üniversitesi, Alanya Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 07490, Alanya, Antalya, Türkiye
3
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 35100, Bornova, İzmir, Türkiye
* e-posta: [email protected]
1
2
Özet: Bu çalışmada Al, Fe, Pb soğurucularının yarı-değer kalınlıkları deneysel ve teorik olarak
incelenmiştir. Bilinen teorik ve deneysel yarı-değer kalınlıkları arasında uyumsuzluk olduğu
görülmüştür. Bu uyumsuzluğu giderebilmek için standart soğurulma denklemi, Caputo kesirsel türevi
kullanılarak, yeniden çözülmüştür. Yeni çözüm Mittag-Leffler fonksiyonu cinsinden elde edilmiştir.
Ulaşılan sonuçlar yardımıyla, kesirsel türev mertebesi ile Mittag-Leffler Fonksiyonundaki terim sayısı
arasındaki ilişki araştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Yarı-değer Kalınlık, Mittag-Leffler Fonksiyonu, Caputo Kesirsel Türevi.
A New Mathematical Formulation to Calculate Half-Value
Thicknesses of Various Absorbers
Abstract: In this study, the half-values thicknesses ofAl, Fe and Pb absorbers have been investigated
experimentally and theoretically. It was seen an inconsistency between the experimental measurements
and standard theoretical calculations of half-value thicknesses. In order to overcome this inconsistency,
standard attenuation equation was resolved by using Caputo fractional derivative operator. The new
solution was obtained in terms of Mittag – Leffler function. In the view of obtained results, the
relationship between fractional derivative order and the terms of Mittag-Leffler function was
investigated.
Key words: Half-value Thickness, Mittag-Leffler Function, Caputo Fractional Derivative.
23
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
GS2: İki Boyutlu Fononik Kristalde Kendiliğinden Yönelmeye
Bağlı Mach-Zehnder İnteferometresi
Ahmet ÇİÇEK1,*, Olgun Adem KAYA2, Aysevil SALMAN2,3, Bülent ULUĞ4
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 15030,Burdur, Türkiye
2
Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 07058, Antalya, Türkiye
3
İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü,
44280,Malatya, Türkiye
4
TÜBİTAK BİDEB 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, 06100, Ankara, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
1
Özet: Bu çalışmada, su içerisinde çelik silindirlerden oluşan iki boyutlu fononik kristalde kendiliğinden
yönelmiş akustik demetlerin yönlendirilmesine dayalı Mach-Zehnder interferometresi tasarımı sayısal
olarak gerçekleştirilmiştir. Band hesaplarında düzlem dalga açılımı, benzetimlerde de sonlu elemanlar
yöntemi kullanılmıştır. Arka planın tamamen su olduğu simetrik durumda interferometre tek yönlü
çalışmakta olup, 87.7 kHz frekansında çıkış terminallerinde sırasıyla %85.9 ve %6.0 iletim
hesaplanmıştır. Düşük kayıplı çalışan aygıtta karşıtlık oranı da 0.87 olarak belirlenmiştir.
İnterferometredeki iki demetten birinin yoluna etanol-su karışımından oluşan örnek hücresi
konulduğunda, çıkışlardaki iletim değerleri etanol oranına bağlı olarak değişmektedir. %7.0 dolayındaki
oranlarda çıkışların eşit olduğu çift yönlü çalışma gözlenirken, %15.0 dolayında diğer çıkıştan tek yönlü
iletim elde edilmektedir. İletim karşıtlık oranı etanol oranının kosinüs fonksiyonu olarak değiştiğinden,
interferometre ile su içerisindeki etanol oranı hassas olarak belirlenebilmektedir.
Anahtar kelimeler: Fononik kristal, kendiliğinden yönelme, Mach-Zehnder interferometresi, faz farkı,
sonlu elemanlar yöntemi.
Phononic crystal Mach-Zehnder interferometer based on self
collimation
Abstract: In this work, numerical design of a Mach-Zehnder interferometer based on steering selfcollimated acoustic beams in a two-dimensional phononic crystal composed of steel cylinders in water
is carried out. In bandstructure computations and simulations, the plane-wave expansion and finiteelement methods are utilized, respectively. The symmetric interferometer in which the whole background
is water operates unidirectionally, where transmittance values of 85.9% and 6.0%, respectively, are
calculated through the two output terminals at a frequency of 87.7 kHz. The device functions with low
loss, where the contrast ratio is found out to be 0.87. When a sample cell filled with a mixture of ethanol
and water is placed in the path of one of the two beams in the interferometer, the transmittances through
the output terminals vary as a function of ethanol ratio. Bidirectional operation, where the transmittances
are equal, is observer at concentrations around 7.0%, while unidirectional output from the other terminal
is obtained at around 15.0%. Since the contrast ratio of transmittances varies as a sine function of ethanol
ratio, the interferometer can be utilized in sensitively determining the ethanol ratio in water.
Key words: Phononic crystal, self collimation, Mach-Zehnder interferometer, phase difference, finite
element method.
24
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
GS3: Dzialoshinskii-Moriya Etkileşmeli Dört KubitlikBir J1-J2
Heisenberg XXZ Modelinde Dolaşıklık
Cenk AKYÜZ
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 09100,Aydın, Türkiye
[email protected]
Özet: Dolaşıklık kuantum mekaniğinin en ilgi çekici özelliklerinden biri olup, kuantum hesaplama ve
kuantum enformasyon işlemlerinde önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte spin zincirleri gösterdikleri
dolaşıklık özelliklerinden dolayı, katıhal sistemlerinde gelişmekte olan önemli bir çalışma alanı
oluşturur. Bu spin sistemleri için kullanılan modellerden biri olan Heisenberg modeli ise basit ancak
gerçekçi bir katıhal sistemidir. Bu nedenle bu çalışmada, Dzialoshinskii-Moriya (DM) etkileşmeli dört
kubitlik anizotropik bir J1-J2 Heisenberg XXZ modelinde taban durum dolaşıklığını ve ısısal dolaşıklığı
inceledik. Tedirginlik parametresi, ikinci en yakın komşu kubitler arasındaki ikili dolaşıklığı arttırırken,
DM etkileşmesinin, en yakın komşu kubitler arasındaki ikili dolaşıklığı arttırdığı görüldü. En yakın
komşu ve ikinci en yakın komşu kubitler arasındaki ısısal dolaşıklık sıcaklığın artışıyla azalmasına
rağmen, DM etkileşmesinin ve anizotropi parametresinin artması durumunda dolaşıklığın sıcaklıkla
azalmasının daha yavaş olduğu gözlendi. Sonuç olarak DM etkileşmesi ve anizotropinin daha dayanıklı
dolaşıklık elde etmek için önemli olduğunu söyleyebiliriz.
Anahtar kelimeler: Dolaşıklık, Heisenberg XXZ model, kubit.
The Entanglement in a Four Qubit J1-J2 Heisenberg XXZ
Model with Dzialoshinskii-Moriya Interaction
Abstract: Entanglement is one of the most interesting features of quantum mechanics and plays an
important role in quantum computation and quantum information processing. Because of the
entanglement properties of spin chains in solid state systems, they constituted an important emerging
field. One of the spin systems is the one dimensional Heisenberg model which is a simple but realistic
solid state system. Therefore, in this work, we investigated the ground-state and thermal entanglement
in a four qubit anisotropic J1-J2 Heisenberg XXZ model with Dzialoshinskii-Moriya (DM) interaction.
It is shown that DM interaction increasesthe pairwise entanglement between the nearest neighbouring
qubits while the frustration parameter increases the pairwise entanglement between the next nearest
neighbouring qubits. Although the thermal entanglement between the nearest and next nearest
neighbouring qubits decreases by increasing the temperature, decreasing rates are gradually change when
DM and the anisotropy parameter increase. We conclude that DM interaction and anisotropy play an
important role to gain robustness entanglement.
Key words: Entanglement, Heisenberg XXZ model, qubit.
25
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
GS4: 40kW Gücündeki Fotovoltaik Sistemin Altı Aylık
Performansının İncelenmesi
Cihan DEMİRCAN1, Rüştü EKE2,*
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Temiz Enerji Kaynakları Ar-Ge Merkezi,48120,Muğla, Türkiye
2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 48120,Muğla, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
1
Özet: Bu çalışmada, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim elemanları bloğunun
güney cephesinde kurulmuş olan 40kWp gücündeki binaya entegre fotovoltaik (BIPV) sistemin 6 aylık
performansı ve güneş enerjisinden üretilen elektrik enerjisinin binada tüketilen enerjiyi karşılama
oranları belirlenmiştir. Binanın yönelimi ve fotovoltaik modüllerin yerleştiği düzlemlerin eğim açısı
nedeniyle üretilen enerjinin Eylül ve Ekim aylarında Ağustos ayından daha fazla olduğu belirlenmiştir.
Sistemlerin bulunduğu binanın bir kamu binası olması nedeniyle enerjinin hafta içindeki ve hafta
sonundaki karşılama oranları ayrıca hesaplanmıştır.
Anahtar kelimeler: BIPV, güneş enerjisi, performans
The Performance Analysis of The 40 kWp BIPV System After 6
Months Operating Duration
Abstract: In this work, the performance of a BIPV system with 40kWp is analysed for 6 months period.
Electricity cover ratio of the PV system is calculated. It is shown that more electricity is generated in
September and October than in August because of the direction of the building and the slope of the PV
modules. Muğla Sıtkı Koçman University’s Education Faculty’s staff’s block is also a public building so
the cover ratio of the system in weekdays and weekends are also calculated.
Key words: BIPV, solar energy, performance
26
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
GS5: LiF:MgCuNaSi Termolüminesans Dedektörün Farklı
Enerjilerdeki Fotonlara Karşı Dedektör Cevap Fonksiyonun
Monte Carlo Yöntemiyle İncelenmesi
Bünyamin AYDIN1,*, Mehmet N. KUMRU2, Gültekin YEĞİN3, M. Mustafa
AYDIN4
Bilim ve Sanat Merkezi, Uşak, 64400, Türkiye
Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimleri Enstitüsü, 35100, İzmir, Türkiye
3
Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 45140, Manisa, Türkiye
4
İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 34469,İstanbul, Türkiye
[email protected]
1
2
Özet: Birçok Termolüminesanas (TL) dozimetreleri “personel doz eşdeğerini” ölçmek için farklı
alanlarda kullanılmaktadır. TL malzemelerin değişik dozimetriközelliklerinin ve karakteristiklerinin
belirlenerek analizlerinin yapılması gerekmektedir. TL malzemeleri için dedektör cevap fonksiyonlarının
enerjiye bağlılığını veren verileri elde etmek, deneysel yöntemler kullanıldığında oldukça güçtür ve
büyük hata değerleriyle birlikte ölçülebilmektedir. Bu dedektörler, bilgisayar ortamında modellendiğinde
ayrıntılı bilgi almak mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada, Mg, Cu, Na ve Si ile katkılanmış TLD olarak
kullanılanLiFmalzemeleri modellenmiştir. TL dozimetrelerin dedektör cevap fonksiyonlarının enerjiye
bağlılığı MCNP Monte Carlo simülasyon yöntemi ile bulunmuştur. Önceden yapılmış çalışmalardan elde
edilen sonuçlar ile bu çalışmada elde edilen değerler karşılaştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: LiF, Monte Carlo, TL, Foton.
The Investigation Of The Detector Response Function Of
TheLiF:MgCuNaSi Thermoluminescence Detector Against The
Photons in Different Energies By Using Monte Carlo Method
Abstract: Many of the Thermoluminescence (TL) dosimeters are used in different areas in order to
measure “personnel dose equivalent”.It’s analyzes must be done by determining different dosimetric
characteristics and specialty of TL the material.Obtaining data which supplies energy dependence of the
detector response function for TL supplies is very difficult when experimental methods are used and can
be measured with a large error value. It’s possible to get the detailed information when these detectors
are modeled at computers.In this study, LiF materials which are used as “TLD” doped with Mg, Cu, Na,
and Si activators are modeled.TL dosimeter detector response function of the energy dependence has
been found by the method of the MCNP Monte Carlo simulation method.In previous studies with the
results obtained have been compared with the values obtained in this study.
Key words: LiF, Monte Carlo, TL, Photon.
27
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
GS6: Yoğunlaştırıcı Güneş Termal Kollektörler ve
Uygulamaları
Yaşar UYSAL1,Murat ÖZTÜRK2, Nuri ÖZEK1*
1
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye.
Mekatronik Mühendisliği, Teknoloji Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 32260, Isparta,
Türkiye.
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
2
Özet: Güç üretimi ve soğutma sistemleri gibi güneş enerjisi sistemlerinin termal uygulamaları için
işletim performansı sistem içinde bulunan çalışma sıvının sıcaklığının artırılması ile artmaktadır. Bu
nedenle, farklı yoğunlaştırıcı geometrileri incelenmiş ve güneş enerjisi toplayıcısının yüksek sıcaklığa
ulaşması için incelenmiştir. Sunulan bu çalışmada, yoğunlaştırıcı tip güneş termal kollektörlerinin
termodinamik ve tasarım analizleri enerji ve ekserji analizleri bakış açısı kullanılarak optimal sistem
tasarım amacı için incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, silindirik parabolik yoğunlaştırıcı
kollektörelerin en basit ve en ekonomik yoğunlaştırıcı kollektör olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Güneş enerjisi, yoğunlaştırıcı kollektör, termodinamik analiz.
Concentrating Solar Thermal Collectors and Applications
Abstract: The operating performance for thermal application of the solar energy system such as power
generation and refrigeration system is increased with the increasing working fluid temperature in the
system. For this reason, different concentrating geometries have been developed and investigated for
obtaining these high temperatures of solar energy collection. In this paper, the thermodynamic and
design analyses of the concentrating type solar thermal collectors are investigated for the purpose of
optimal system design by the use of energy and exergy analyses viewpoint. According to the analysis
results, it seems that the cylindrical parabolic concentrating collector would be the simplest and the most
economic device.
Key words: Solar energy, concentrating collector, thermodynamic analysis.
28
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
GS7: Güneş Enerjisi Temelli Entegre Sistemin Termodinamik
Analizi
Ümran ÇEVRİMLİ1, Yunus EMRE YÜKSEL1, Murat ÖZTÜRK2, Nuri ÖZEK1*
1
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye.
Mekatronik Mühendisliği, Teknoloji Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 32260, Isparta,
Türkiye.
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
2
Özet: Bu çalışmada, güneş enerjisi temelli entegre sistemin termodinamik analizi enerji ve ekserji görüş
açısı kullanılarak verilmiştir. Entegre sistem; Rankine çevrimi, soğurmalı (absorbsiyon) soğutma sistemi,
depolama sistemi ve parabolik kollektör olmak üzere beş alt-sistemden meydana gelmektedir. İncelemesi
yapılan entegre sistem hem gündüz hem de gece olarak iki durumda da çalışmaktadır. Bu güneş enerjisi
temelli entegre sistemin termodinamik incelemesi Engineering Equation Solver (EES) adlı bilgisayar
programında yapılmış ve aynı zaman da inceleme sonuçları ve güneş radyasyonu değişimleri ile ilişkili
parametrik çalışma sonuçları grafikler halinde sunulmuştur. Ayrıca ekserji analizi, ekserji dengesi ve
proseslere uygulanması, ekserji yıkımı ve Termodinamiğin ikinci yasa verimliliği ile ilgili bilgiler
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, entegre sistem, termodinamik analiz.
Thermodynamic Analysis of the Solar Energy based Integrated
System
In this paper, thermodynamic analysis of the solar energy based integrated system is given using with
energy and exergy viewpoint. Integrated system is consisted of five sub-system such as Rankine cycle,
absorption cooling, hot water storage and parabolic trough collector. This integrated system is operated
in the both solar and dark mode. Thermodynamic investigation of this solar energy based integrated
system is modeled using with Engineering Equation Solver (EES) software, and also investigating results
and parametric study results according to the solar radiation changings are given with graphics. In
addition that, exergy analysis, exergy balance and application on the real system, exergy destruction and
the second law efficiency for the integrated system are given detailed.
Key words: Solar energy, integrated system, thermodynamic analysis.
29
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
GS8: Lise Öğrencilerinin Yenilenebilir Enerjiye Yönelik
Tutumları
Yunus KARAKUYU*, Salih UZUN
Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD. 64000,Uşak, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin yenilenebilir enerjiye yönelik tutumlarını incelemektir.
Araştırmada veri toplama aracı olarak 39 maddelik likert tipi Yenilenebilir Enerji Tutum Ölçeği
kullanılmıştır. Anket toplam 144 lise öğrencisine uygulanmıştır. Analizler lise öğrencilerinin
yenilenebilir enerjiye yönelik olumlu tutuma sahip olduklarını ortaya çıkartmıştır. Elde edilen
sonuçlarda; lise öğrencilerinin tutumları üzerinde cinsiyet anlamlı bir etki yapmazken, yaşanılan yerin
ve sınıf değişkeninin anlamlı bir farklılık meydana getirdiğini göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Lise Öğrencisi, Yenilenebilir Enerji, Tutum
High-School Students’ Awareness about Renewable Energy
Abstract: The purpose of this study was to investigate high school students’ (HSSs) attitudes toward
renewable energy. A total of 144 high school students were participated to the study. To gather the data,
a survey including 39 likert type items was administered to high school students in order to investigate
the HSSs’ attitudes toward renewable energy. The results obtained from this study indicated that, in
general, the HSSs attitudes toward renewable energy were positive. Furthermore, it was found that there
are some differences in the HSSS’ attitudes in terms of classroom and living location. But there wasn’t
any difference about gender.
Key words: High School Students, Renewable Energy, Attitude
30
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
GS9: Fizik Bölümü Öğrencilerinin Uzamsal Görselleştirme
Yeteneklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Hilal SIKI1,*, Rıdvan ÜNAL2, Ayça Hatice TÜRKAN3
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar, Türkiye,
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye
3
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye
* [email protected]
1
2
Özet: Bu çalışmada, fizik bölümünde okuyan öğrencilerin uzamsal görselleştirme yetenekleri ile
cinsiyetleri, ders notları ve genel not ortalamaları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Öğrencilerin uzamsal
görselleştirme becerilerini belirlemek için Purdue Uzamsal Görselleştirme Testi (PUGT) uygulanmıştır.
Çalışmada elde edilen verilerin analizinde CHAID analizi ve Correspondence analizi kullanılmıştır.
Fizik bölümü öğrencilerinin uzamsal görselleştirme sonuçları üzerinde önemli tek değişken cinsiyet
olmuştur. Öğrencilerin ders notları ve genel ortalamaları ile uzamsal görselleştirme becerileri arasında
anlamlı farklılıklar görülmemiştir.
Anahtar kelimeler: Fizik bölümü, Uzamsal Görselleştirme Yeteneği.
31
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
GS10: Güneş Havuzunun Termodinamik ve Parametrik Analizi
Abbas Alpaslan KOÇER1, Murat ÖZTÜRK2, Nuri ÖZEK3*
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 32650, Isparta,
Türkiye.
2
Mekatronik Mühendisliği, Teknoloji Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 32260, Isparta,
Türkiye.
3
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
1
Özet: Bu çalışmada, güneş havuzu tabakalarının ekserji yıkımları ve ekserji verimlilikleri
sürdürülebilirlik açısından termodinamik kanunları kullanılarak incelenmiştir. Güneş havuzunun enerji
kaynağı güneş radyasyonudur. Güneş havuzunun iç bölgeleri farklı yoğunluk ve kalınlıktaki temiz tuzlu
su karışımından oluşan üç bölgeye ayrılabilir. Bu üç bölgenin isimleri sırasıyla üst konvektif bölge,
konvektif olmayan bölge ve ısı depolama bölgesi olarak verilebilir. Güneş havuzunun üst konvektif
bölgesi temiz sudur ve bu tabakanın üstüne gelen uzun dalga boylu güneş radyasyonunu absorbe eder.
Güneş radyasyonunun absorbe edilen kısmı konvektif bölgede saçılır ve konvektif bölgeden depolama
bölgesine yansımaya, absorbsiyona ve saçılmaya uğradıktan sonra ulaşır. Depolama bölgesine ulaşan
güneş radyasyonu ısı enerjisi olarak toplanır ve depo edilir. Aynı zamanda depolama bölgesine gelen
radyasyonun önemli bir bölümü tuzlu su ve su kirliliğinin yapısından dolayı kaybolmaktadır.
Anahtar kelimeler: Güneş havuzu tabakaları, termodinamik analiz, parametrik çalışma.
Thermodynamic and Parametric Analyses of a Solar Pond
Abstract: The energy source of a solar pond is solar radiation. The interior regions of the solar pond are
composed three layers which are consisting of clean salt water at different density and thickness. The
names of these layers can be given as upper convective zone, non convective zone and heat storage zone,
respectively. The upper convective zone of the solar pond is fresh water and is absorbed long-wavelength
solar radiation coming on this layer. The absorbed part of the solar radiation is scattered in the convective
zone and reached from the convective zone to the storage zone after reflection, absorption and scattering
in the convective zone. Reached solar radiation to the storage zone is collected and stored in the form of
heat energy. Also, the significant part of the coming radiation to the storage area is lost due to the
structure of the salt water and water pollution. These undesired losses affect the efficiency and
irreversibility of the solar pond. In this paper, exergy destruction rates and exergy efficiencies of the solar
pond layers are investigated according to the thermodynamic laws for sustainability approach.
Key words: Solar pond layers, thermodynamic analysis, parametric study.
32
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
GS11: Binaların Isıtılması İçin Toprak Kaynaklı Isı Pompası
Sisteminin Termodinamik Analizi
Elvan ÖZ1, Murat ÖZTÜRK2, Nuri ÖZEK1*
1
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye.
Mekatronik Mühendisliği, Teknoloji Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 32260, Isparta,
Türkiye.
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
2
Özet: Bu çalışmanın ana çıktıları iki gruba ayrılabilir, i-) düşük enerji ve ekserji içerikli toprak kaynaklı
ısı pompası sistemi olan güç üretim tesisinden bina kabuğuna doğru olan ısı akımına enerji ve ekserji
analizini uygulamak ve toplam bina yapısında enerji kullanımı ile ilgili mümkün olan iyileştirmeleri
yapmak, ii-) ekserji analizi ile ısıtma ve sıcak su üretimini sağlayan toprak kaynaklı ısı pompası sistemini
değerlendirmektir. Tüm bunlara ek olarak binanın enerji ve ekserji akımları birincil enerji kaynağından
bina diş kabuğuna doğru incelenmiştir. Tüm sistemdeki ekserji yıkımları sayısal olarak belirlenmiş ve
tablolar halinde sunulmuştur. Bu çalışmada sunulan enerji ve ekserji analizine göre, toprak kaynaklı ısı
pompası sistemi binanın iç hacimlerinin ısıtılmasında ve sıcak su üretimde kullanılabilir.
Anahtar kelimeler: Binalarda enerji akımı, toprak kaynaklı ısı pompası, enerji ve ekserji analizi.
Thermodynamic Analysis of the Ground Source Heat Pump
System for Heating of the Buildings
Abstract: The main objective of this paper can be divided two main section, i-) to apply the energy and
exergy analysis to a low energy and exergy heating system from the power plant through the ground
source heat pump system to the building envelope and to find possibilities for further improvements in
energy utilization in the overall building system, ii-) to consider the ground source heat pump system
based heating and production of warm water via the exergy analysis view point in detail. In addition that,
energy and exergy flows for the building are investigated from the primary energy source to the building
envelope. Exergy destructions in the overall system are quantified and illustrated via tables. According
to the energy and exergy analysis, the ground source heat pump system can be used for the building to
heat the space as well as hot water.
Key words: The energy flow in the building, ground source heat pump, energy and exergy analysis.
33
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
GS12: Bex Zn(1-x) O Yapısının İkinci Derece Elastik
Sabitlerinin İncelenmesi
Savaş ŞEHİRLİ1,*, Ercan UÇGUN2, Hamza Yaşar OCAK2
Fen Bilgisi Öğretmeni, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu, Ilgın/ Konya, Türkiye
Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Kütahya, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
1
2
Özet: Bu çalışmada, BexZn(1-x)O (0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0) yapısının ikinci derece elastik sabitleri
yoğunluk fonksiyonel teorisi yardımıyla ayrı ayrı incelendi. Hesaplamaya konu olan alaşımlar süper örgü
şeklinde tasarlandı. Elde edilen ikinci derece elastik sabitlerin Zn oranına bağlı olarak geniş bir aralıkta
değiştiği gözlendi. Ayrıca bu sonuçlar farklı teorik çalışma sonuçlarıyla karşılaştırılarak, sonuçların
uyumlu olduğu görüldü.
Anahtar kelimeler: Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi, ikinci derece elastik sabitler
Investigation of Second Order Elastic Constants of Bex Zn(1-x) O
Structure
Abstract: In this work, second-orderelastic constants of Bex Zn (1-x) O (0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0) structure
are studied by using the density functional theory, separately. The calculated alloys are designed as
supercell. It was observed that the resulting second-orderelastic constantsvary over a wide range
depending on the content of Zn. We also compared these results with the results of different theoretical
studies, the results were found to becompatible.
Key words: Density functional theory, second-order elastic constants
34
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
NÜKLEER FİZİK /
YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİ
NUCLEAR PHYSICS /
HIGH ENERGY PHYSICS
SÖZLÜ BİLDİRİLER
ORAL PRESENTATIONS
35
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
36
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
NS1: Lineer Hızlandırıcılarda Süperiletken Kavite Tasarımı ve
Kusurlar
Hatice DURAN YILDIZ1,*, Dilaver PORSUK2
Ankara Üniversitesi, Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü, 06830,Ankara, Türkiye
2
Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 43100, Kütahya, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
1
Özet: Bu çalışmada, lineer hızlandırıcı sistemlerde süperiletken kavite tasarımı ve sistemdeki kusurlar
incelenmiştir. Hızlandırıcı kavitelerin giriş ve çıkış yapıları (input, output coupler), kavite içerisindeki
elektromanyetik yüksek mertebe modların (Higher Order Modes-HOM) kaviteden uzaklaştırılması,
kavite içerisinde hızlanan parçacıkların birbiri ile ve yüzeyle etkileşimi sonucunda oluşan problemlerin
(Multipacting) belirlenmesi ve kullanılan süperiletken kavite materyalinin deformasyonları (Lorentz
Force Detuning) “Cumputer Simulation Technology, Microwave Studio–CST MS” programı
kullanılarak çalışılmıştır. Bu problemleri minimize etmek için 9 hücrelik kavite modelleme çalışmaları
yapılmıştır. Lineer hızlandırıcılarda süperiletken kavitelerin verimli çalışabilmesi için yukarıda belirtilen
problemlerin limitleri belirlenmiştir. Böylece kavite içerisinde parçacık demetlerinin ışık hızına
yaklaşabileceği ortam modelleme ile oluşturulmuştur.
Anahtar kelimeler: Yüksek mertebe mod, süperiletken kavite, multipacting, Lorentz Force Detuning.
Superconducting Cavity Design and It’s Defects at Linear
Accelerators
Abstract: In this work, superconducting cavity design and system’s defects are searched at linear
accelerator systems. Input coupler and output coupler structures, removing electromagnetic higher order
modes (HOM) from suprconducting cavity, determining problems of interaction accelerated particles
with each other and with the superconducting cavity wall (Multipacting), and used superconducting
cavity material deformations (Lorentz Force Detuning) at accelerator cavities are studied by utilizing
“Computer Simulation Technology, Microwave Studio” (CST MS). 9-cell superconducting cavity
simulation studies has been done to minimize these problems. Superconducting linear accelerator cavities
to work efficiently in the above-mentioned problems, limit are determined. Thus, the particle beam inside
the superconducting cavity can approach the speed of light environment has been set with the simulation.
Key words: Higher order modes, superconducting cavity, multipacting, Lorentz Force Detuning.
37
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
NS2: Nükleer Maddenin Sıkıştırılamazlığı ve Etkin Kütlesinin
Yoğunluk Bağımlı Skyrme Kuvvetleriyle Olan İlişkisi
Kaan MANİSA1*, Hasan BİRCAN1, Mehmet ERDOĞAN2 ve Ahmet BİÇER1
Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Kütahya, Türkiye
2
Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü Konya Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
1
Özet: Bu çalışmada Varyasyonel Monte Carlo (VMC) hesaplamalarından elde edilen yoğunluğa bağlı
bağlanma enerjisi verileri kullanılarak, t0, t1, t2, t3, x2 ve α parametrelerinden oluşan yeni bir Skyrme
parametre seti elde edilmiştir. Bu yeni set kullanılarak nükleer maddenin bağlanma enerjisi,
sıkıştırılamazlığı ve etkin kütlesi hesaplanmıştır. Elde edilen etkin kütle ve sıkıştırılamazlığın, α Skyrme
parametresine olan bağımlılığı incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Nükleer madde, Skyrme kuvvetleri, Varyasyonel Monte Carlo.
Relation Between Incompressibility, Effective Mass of Nuclear
Matter and Density Dependence of Skyrme Forces
Abstract: In this study, a new Skyrme parameter set, which contain t0, t1, t2, t3, x2 and α parameter, is
found by using binding energy as a function of density obtained from Variational Monte Carlo (VMC)
calculations. The incompressibility and the effective mass of nuclear matter are obtained by using the
new Skyrme parameter set. However, obtained the incompressibility and effective mass correlate to α
Skyrme parameter is investigated.
Key words: Nuclear matter, Skyrme forces, Variational Monte Carlo.
38
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
NS3: 74,76,78,80Kr İzotoplarında İzobar Analog Durumların
Özuyumlu Olarak İncelenmesi
Hasan Ali AYGÖR1, Serdar ÜNLÜ2, Neçla ÇAKMAK3, Cevad SELAM1
Muş Alparslan Üniversitesi Fizik Bölümü
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fizik Bölümü
3
Karabük Üniversitesi Fizik Bölümü
1
2
Özet: Bu çalışmada bazı Kr izotopları için izospin safsızlığı ve izobar analog durumlar üzerindeki
deformasyon etkileri kuazi rasgele faz yaklaşımı çerçevesinde hesaplanmıştır. Nükleon-nükleon etkin
etkileşme potansiyeli, ortalama alan yaklaşımından kaynaklanan izospin değişmezliğindeki bozulmayı
restore edecek şekilde dikkate alınmış olup etkin etkileşme sabiti serbest bir parametre olmaktan
çıkarılmıştır. Taban durumlardaki izospin karışım olasılığı ve izobar analog durumlar için ortalama
enerjilerin deformasyon parametresine olan hassasiyeti incelenmiştir.
Anahtar Kelime: İzospin değişmezliği, kuazi rasgele faz yaklaşımı
39
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
NS4: pf-Kabuğunda Korsuz Kabuk Modeli Hesaplamaları
Erdal DİKMEN1 *, Bayram KOCAMAN1,2
1
Suleyman Demirel University, Department of Physics, Isparta, Turkey
2
Siirt University, Department of Physics, Siirt, Turkey
*Yazışılan yazar e-posta:[email protected]
Özet: Ab-initio korsuz kabuk modeli çerçevesinde 42,44,46,48Ca izotopları için yalın CD-Bonn nucleonnükleon potansiyeli kullanımıyla etkin iki-cisim etkileşmeleri hesaplanmıştır. Elde edilen etkin iki-cisim
etkileşmelerinin kullanımıyla iki-cisim küme yaklaşımı seviyesinde 0hw ve 2hw model uzaylarında etkin
Hamiltoniyen inşa edilmiştir. Daha sonra Jπ= 0+, 2+, 4+, 6+ pozitif pariteli durumlar ve bunlara karşılık
gelen enerjiler A=42-48 kütle numaralı çift-çift Ca çekirdekleri için hesaplanmıştır. Son olarak korsuz
kabuki modeli hesaplamalarının hw bağımlılığı araştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Korsuz kabuk modeli, etkin etkileşmeler, Ca izotopları
No Core Shell Model Calculations in pf-Shell
Abstract: Two-body effective interactions for 42,44,46,48Ca isotopes are calculated within the framework
of ab-initio no-core shell model by using the bare CD-Bonn nucleon-nucleon potential. The effective
Hamiltonians in 0hw and 2hw model spaces are constructed at the two-body cluster level by using the
obtained two-body effective interactions. Then, Jπ= 0+, 2+, 4+, and 6+ positive parity states and the
corresponding energies are calculated for even-even Ca nuclei with A=42-48. Finally, the hw dependence
of no-care shell model calculations are investigated.
Key words: No-core shell model, effective interactions, Ca isotopes
40
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
NS5: Co-57 Radyoizotop Üretiminin Teorik Çalışması
İsmail Hakkı SARPUN*, Asiye GÜROL
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Afyon, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Bu çalışmada, Teşhis ve tedavi amaçlı kullanılan radyoizotopların; 59Co izotopu hedef olarak
kullanılması ile (g,2n), (a,2n+a), (He3,n+p), (p,2n+p), (a,x), (d,x), (p,x) reaksiyonları sonucunda 57Co
radyoizotopu elde edilmesi Talys 1.4 nükleer reaksiyon simülasyon program kodu ile çalışılmıştır. Elde
edilen sonuçlar EXFOR kütüphanesinden alınan deneysel veriler ile teorik hesaplama sonuçlarının
birleştirerek reaksiyon tesir kesitleri grafikleri sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Radyoizotop Üretimi
Theoretical Study of Co-57 in The Production of Radioisopes
Abstract: In this work, diagnostic and therapeutic use of radioisotopes; 59Co isotope used as targets
with (g, 2n), (a, 2n a), (He3, np), (p, 2n p), (a, x), (d , x), (p, x) as a result of the reaction of the radioisotope
57Co Talys obtaining nuclear reactions were performed with a simulation program code. EXFOR results
obtained with the experimental data taken from a library of simulation results are presented graphically
combining the reaction cross section
Key words: Radioisotope Production
41
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
NS6: Spin-3/2 Renk Sekizli Elektronun LHeC Çarpıştırıcısında
Rezonans Üretimi
Mehmet ŞAHİN*
Uşak Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 64200, Uşak, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Bu çalışmada, spin-3/2 renk sekizli elektronun Büyük Hadron elektron Çarpıştırıcısı (LHeC)'ında
rezonans üretimi araştırılmıştır. Spin-3/2 renk sekizli elektron için sinyal fon analizi yapılmış ve ayrıca
spin-3/2 elektronun olası kütle değerleri için gözlem, keşif ve dışarlama limitleri belirlenmiştir.
Ulaşılabilir kompozitlik skalası değerleri, spin-3/2 renk sekizli elektronun kütlesinin fonksiyonu olarak
sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Spin-3/2 renk sekizli elektron, preonik modeller, preonlar.
Resonant Production of Spin-3/2 Color Octet Electron at the
LHeC
Abstract: In this work, we investigate resonant production of spin-3/2 color octet electron at the Large
Hadron electron Collider (LHeC). Signal and background analysis are performed and discovery,
observation and exclusion limits are determined for spin-3/2 color octet electron masses. Reachable
values of the compositeness scale are presented as a function of the spin-3/2 color octet electron masses.
42
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
NS7: Study of Neutron-İnduced Production Cross-Sections of U
& Bi in the Energy Range up to 30 MeV
Tarik SIDDIK
Department of General Science, University of Salahaddin, Erbil Iraq
Abstract: Neutron-induced cross-sections for the stable isotopes 235,238U and 209Bi in the energy region
up to 30 MeV have been calculated. Statistical model calculations, based on the Hauser–Feshbach
formalism, have been carried out using the TALYS-1.0 and were compared with available experimental
data in the literature and with ENDF/B-VII, T = 300 K; JENDL-3.3,T = 300 K and JEFF-3.1, T = 300 K
evaluated libraries.
Key words: Excitationfunction, Nuclearreactions, TALYS-1.0, EXFOR file.
43
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
NS8: 8B, 7Be ve 6Li + 12C Reaksiyonlarının Continuum Discretized
Coupled Channels Modeli Kullanılarak İncelenmesi
Esra AÇIKSÖZ*, Yasemin KÜÇÜK, İsmail BOZTOSUN
Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik bölümü, 07058, Antalya, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Egzotik çekirdekler, ilginç yapıları nedeniyle bugüne kadar hem deneysel hem de teorik birçok
çalışmaya konu olmuşlardır. Optik model çatısı altında fenomenolojik ve mikroskobik yaklaşımlar
kullanılarak analiz edilen bu deneysel verilerin, standart dışı bazı özellikleri ve açıklanamayan bazı
problemleri halen mevcuttur. Bu çalışmada, 8B, 7Be ve 6Li + 12C reaksiyonlarının farklı enerjilerdeki
elastik saçılma etkileşmelerini teorik olarak açıklayabilmek için ilk olarak fenomenolojik yaklaşımda
Wood-Saxon tipi potansiyeller kullanılmıştır. Bu sistemler nükleon-nükleon etkileşmelerini temel alan
mikroskobik double-folding potansiyeli kullanılarak ayrıca incelenmiştir. Zayıf bağlı olan 8B mermi
çekirdeği parçalanma (break-up) mekanizmasının füzyon tesir kesitine olan etkisi Continuum Discretized
Coupled Channels Modeli (CDCC) kullanılarak araştırılmıştır. Açısal dağılım, füzyon ve reaksiyon tesir
kesitleri sonuçları hem her iki model ve hemde deneysel verilerle karşılaştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Egzotik çekirdek, Optik model, Wood-Saxon potansiyeli, double-folding
potansiyeli, Elastik saçılma, Continuum Discretized Coupled Channels Modeli (CDCC).
Examination of the 8B, 7Be and 6Li + 12C Reactions by Using the
Continuum Discretized Coupled Channels Model
Abstract: The elastic angular distributions of 8B, 7Be and 6Li nuclei on 12C target have been analyzed
with the optical model by using phenomenological Wood-Saxon and microscopic double-folding type
potentials. The break-up of the weakly bound projectile such as 8B affects on the fusion cross section
therefore the break-up effect of 8B + 12C have been investigated with the Continuum Discretized Coupled
Channels Modeli (CDCC).
Key words: Exotic nuclei, Optical Model, Wood-Saxon Potential, Double-Folding Potential, Elastic
Scattering, Continuum Discretized Coupled Channels Model (CDCC).
44
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
NS9: Fotonükleer Reaksiyon ile Nikel Elementinin Enerji
Seviyelerinin ve Yarı Ömürlerinin Hesaplanması
Osman AĞAR1,2*, İsmail BOZTOSUN1,3, Haris ÐJAPO1,3, S. Fatih ÖZMEN1,3
Akdeniz Üniversitesi, Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Antalya, Türkiye
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Karaman, Türkiye
3
Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Antalya, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
1
2
Özet: Çekirdek yapılarının anlaşılmasında enerji seviyelerinin ve yarı ömürlerinin belirlenmesi önemli
bir yer tutar. Çekirdeklerin enerji seviyeleri ve yarı ömürleri deneysel olarak nötron, proton, alfa gibi
hafif çekirdeklerin ya da gama ışınlarının ölçüm yapılmak istenen hedef çekirdeklerin üzerine
gönderilmesi ile elde edilmektedir. Bu çalışmada, yüksek enerjili fotonlarla ışınlanan nikel (Ni) örneğini
yüksek saflıktaki Germanyum dedektöründe (HPGe) analiz ederek oluşan ürünlerin enerji seviyeleri ve
yarı ömürleri hesaplanmıştır.
Anahtar kelimeler: Fotonükleer Reaksiyon, Enerji Seviyeleri, Yarı-Ömür, Germanyum Dedektör.
Calculating the Energy Levels and Half Lives of the Nickel
Element by Photonuclear Reaction
Abstract: Energy levels and half-lives are important to understanding of nuclear structure. The energy
levels and half lives of nuclei are obtained by bombarding the selected target nuclei with particles such
as neutron, proton and alpha or gamma-rays in order to measure them experimentally. In this study,
energy levels and half lives of nickel (Ni) element which we irradiated with high energy photons was
calculated by analyzing with high energy resolution semiconductor detectors..
Key words: Photonuclear Reaction, Energy Levels, Half-Live, Germanium Detector.
45
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
NS10: Doğu Anadolu Fay Sistemindeki (DAFS) 222Rn
Değişiminin İstatistiksel Analizi
Seçil NİKSARLIOĞLU*, Fatih KÜLAHCI, Miraç KAMIŞLIOĞLU
Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü,23119, Elazığ Turkey
[email protected]
Özet: Radon (222Rn), 238U’in ara bozunum ürünü olarak kaya katmanlarında sürekli olarak üretilen, 3.82
günlük yarı ömre sahip radyoaktifbir gazdır. Coğrafik bölgenin jeolojik yapısıyla yakından ilişkili olarak
çevreye yayılan222Rn; kimyasal süreçlerden ziyâde yağış, barometrik basınç ve sıcaklık gibi çevresel
şartlardan daha çok etkilenmektedir. Yerkabuğundan atmosfere yayınlanan radon miktarı genellikle
azdır, ancak fay hatlarında, jeotermal kaynaklarda, uranyum depozitlerinde, volkanik hareketler ve
depremlerin oluşumu esnasında ve öncesinde ölçülen radon miktarlarında anomaliler gözlenmektedir.
Bu özellikler radonu iyi bir jeolojik izleyici haline getirmiştir. Bu çalışmada, radonun bu özelliklerinden
faydalanarak Doğu Anadolu Fay Sistemi üzerinde yer alan Gezin istasyonunda 2007-2009 yılları
arasında ölçülen radon aktivitesi değişimi istatistiksel dağılımlar vasıtasıyla incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Radon; Deprem; İstatistiksel analiz.
Statistical Analysis of 222Rn Variation in The East Anatolian
Fault System (EAFS)
Abstract: Radon (222Rn) is a radioactive gas with a half-life of 3.82 days, which is produced continuously
in the rocks as intermediary decay product of 238U. 222Rn that spreads to environment as closely associated
with the geological structure of the geographical region is more affected by physical conditions such as
rainfall, barometric pressure and temperature in the environment than by chemical processes. Released
to radon amount from the earth to the atmosphere is usually low, but amount of radon emission changes
along the fault line, geothermal resources, uranium deposit, during the volcanic activity and before or
during the formation of earthquake. These properties have made well a geologic tracer to radon. In this
study, changing of radon activity that is measured between the 2007-2009 years in the Gezin station
which is located in East Anatolian Fault System (EAFS) the as take advantage from these properties of
radon investigated with statistical distributions.
Key words: Radon; Earthquake; Statistical distribution.
46
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
NS11: Alfa Bozunum Mekanizmalarının Teoriksel İncelenmesi
Abdullah ÇOBAN1,*, Orhan BAYRAK1, Asım Soylu2, İsmail BOZTOSUN1
1
Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 07058,Antalya, Türkiye
Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 51240, Niğde, Türkiye
*e-posta: [email protected]
2
Özet: Ağır çekirdeklerin bozunum mekanizmalarının incelenmesi son yıllarda ilgi çeken bir konudur.
Literatürde orta ve ağır çekirdeklerden alfa bozunum yarı ömür hesaplamaları için nükleer potansiyelin
belirlenmesinde çeşitli fenomonolojik ve mikroskobik yaklaşımlar vardır. Literatürde ağır çekirdekler
için kullanılan potansiyeller sistematik olarak incelendiğinde çekirdeklerin yoğunluk dağılımları ve
dolayısıyla nükleer potansiyel, çekirdeğin yüzeyi civarında yavaş azalan bir davranış sergilemektedir.
Bu tür çekirdeklerde şiddetli Coulomb itmesi nedeniyle küresel simetri bozulduğu için çekirdek aşırı
deforme durumdadır ve bu çekirdekler için kullanılan potansiyel bu deformasyon nedeniyle özellikle
yüzey bölgesinde yavaş azalan bir davranışa sahip olmayabilir. Bu çalışmada etkin potansiyelin özellikle
yüzey bölgesinde modifikasyonlar yapılarak ağır çekirdeklerin alfa bozunumunun yarılanma süresine
etkisini anlamak için sistematik bir çalışma yapılmıştır. Ağır çekirdeklerin deneysel alfa bozunum
süreleri ve bozunma genişliklerini sistematik bir şekilde açıklayabilen fenomonolojik yeni bir potansiyel
yaklaşımı elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Alfa bozunumu, WKB metodu, Cluster, Double Folding
Theoretical Investigation of The Mechanism of Alpha Decay
Abstract: The investigation of the alpha decay of the heavy nuclei is a subject of interest in recent years.
There are phenomenological and microscopic approach to determine the nuclear potentials to alpha decay
half life of medium and heavy nuclei in the literature. When the potentials used in the literature for heavy
nuclei are examined systematically, the density distributions of the nuclei and therefore the nuclear
potential exhibits a slowly decreasing behavior around the surface of the nuclear potential.The heavy
nuclei are extremely deformed since the spherical symmetry breaks down due to the strong Coulomb
repulsion in these type nuclei and especially, the potential used for these nuclei could not have a slowly
decreasing behavior around the surface of the nuclear potential due to this deformation. We have been
performed a systematic study in order to understand the effect of the modifications, which are made
especially at the surface region of the nuclear potential, to the half live of the alpha decay of the deformed
nuclei. The phenomenological new potential approximation that describe the experimental alpha decay
half live and decay widths of the heavy nuclei in a systematic way has been obtained.
Key words: Alfa decay, WKB method, Cluster, Double Folding
47
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
NS12: Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde Pekmez Yapımında
Kullanılan Toprakların Doğal Radyoaktivite
SeviyelerininBelirlenmesi
Süleyman Fatih ÖZMEN*, Alp CESUR, İsmail BOZTOSUN
Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 07058,Antalya, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Bu çalışmada Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde pekmez yapımında kullanılan 35 farklı toprak
örneğindeki 226Ra, 232 Th ve 40K doğal radyonüklitlerin aktivite konsantrasyonu Yüksek Çözünürlüklü
Germanyum Dedektörü (HPGe) kullanılarak Gama Spektroskopi tekniği ile belirlendi. Pekmez
yapımında kullanılan toprak örneklerindeki U–238(Ra-226), Th–232 ve K–40 aktivite
konsantrasyonlarının Dünya ortalamalarının altında olduğu gözlendi. Çalışma bulgularının literatürde
Türkiye ve diğer ülkeler için yayınlanan sonuçlarla tutarlı olduğu gözlendi. Örnek aktivite
konsantrasyonları kullanarak Doz Hızı (D), Radyum Eşdeğer Aktivitesi (Raeq), Yıllık Eşdeğer Doz
(AED), İç (Hin)ve Dış (Hex) Zarar Endeksleri hesaplandı. Çalışma bulguları örneklerin ürettiği
radyasyondan kaynaklanan doz miktarının IAEA tarafından belirlenen müsaade edilebilir doz
seviyesinin altında olduğu gözlendi. Bütün örneklerin İç (Hin) ve Dış (Hex) Zarar Endekslerinin birin
altında olduğu gözlendi. Sonuç olarak Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde pekmez yapımında kullanılan
toprakların radyolojik açıdan bir sakınca yaratmayacağı gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler:Pekmez, Doğal Radyoaktivite, HPGe, Türkiye.
Measurement of Natural Radioactivity in Soil Samples Used for
Grape MolassesProduction Mediterranean and Central
Anatolian Regions of Turkey
Abstract: In this study 35 soil samples, widely used for grape molasses production in the Mediterrenean
and Central Anatolian Regions, were collected and radioactivity concentrations of 226Ra, 232 Th and
40K were determined by gamma spectrometry using a high-purity germanium detector. The measured
226Ra, 232Th and 40K activity concentrations of soil samples were below the world average values.
Findings are in good agreement with the published results of Turkey and the neighbouring areas. The
absorbed gamma dose rate (D), the radium equivalent activity (Raeq), the internal hazard index (Hin), the
external hazard index (Hex) and the annual effective dose (AED) of the samples were calculated. The
calculated average values for D, Raeq and AED are in the permissible limits published by IAEA. Also
Hin and Hex values of the samples are less than unity. As a result, radiation hazard originating from the
soils, used for grape molasses production, from the Mediterrenean and Central Anatolian Regions, is
insignificant.
Key words: Grape molasses, Natural Radioactivity, HPGe, Turkey.
48
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
NS13: Toprak Radon (222Rn) Gazı Anomalilerinin ARIMA
Analizi
Miraç KAMIŞLIOĞLU*, Fatih KÜLAHCI, Seçil NİKSARLIOĞLU
Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 23119, Elazığ, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Zaman serileri analizi, değişkenlerin gelecekteki değerlerinin doğru bir şekilde tahmin edilmesi
için kullanılan bir yöntemdir ve istatistik, ekonomi, fizik ve mühendislik gibi bilim dallarında geniş
uygulama alanına sahiptir. Bu çalışmada, bir deprem öncüsü olarak bilinen toprak radon gazı (222Rn)
konsantrasyonları ile bir zaman serisi oluşturularak, otoregresif süreçler (ARIMA) yardımıyla dinamik
sistem modellemesi yapılmıştır. ARIMA; zaman serileri analizinde, zaman içerisinde rastgele geçekleşen
bir stokastik (olasılıksal) sürecin veya hatalarının modellenmesidir. ARIMA modeli, temelde BoxJenkins modeline dayanmaktadır. Box-Jenkins modeli, tek değişkenli zaman serilerinin ileriye dönük
tahmin ve kontrolünde kullanılan istatistiksel tabanlı bir yöntemdir. Elde edilen sonuçlar, ARIMA
modellerinin tahmin konusundaki başarısını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Zaman Serileri Analizi; Radon; ARIMA; ACF.
ARIMA Analysis of Soil Radon (222Rn) Gas Anomalies
Abstract: Time series analysis is a method used for estimate correctly future values of the variables and
it has a wide range of applications in statistics, economics, physics and engineering. In this study,
dynamic system modelling was performed with autoregressive (ARIMA) process by forming a time
series with soil radon gas (222Rn) concentration, which is known as an earthquake pioneer. ARIMA is
model a random stochastic (probabilistic) process or its errors in time series analysis. ARIMA model is
based on Box-Jenkins model. Box-Jenkins model is a statistically based method which is used forwardlooking forecasting and control of the univariate time series. The obtained results show the success on
forecast of ARIMA models.
Key words: Time Series Analysis; Radon; ARIMA; ACF.
49
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
NS14: Afyonkarahisar’da Bazı Konutlarda Bina İçi Radon
Konsantrasyonlarının Tayin Edilmesi
D. AÇİL1,*, H. A. YALIM2, A. SANDIKÇIOĞLU2, R. ÜNAL2, A. YILDIZ3,
S. UZUN4, I. DEMİRÖZ4
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Afyonkarahisar
3
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Afyonkarahisar
4
Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM) Müdürlüğü, Sağlık Fiziği Bölümü,
Ankara
*
[email protected]
1
2
Özet: Radon, kapalı ortam hava kirleticisidir ve kapalı ortam radon miktarı yaşanılan bölgenin iklimi,
jeolojik yapısı, sıcaklığı, yaşam standartları, ortamın havalandırma ve ısıtma şekli gibi birçok
parametreye bağlıdır. İnsanlar zamanın büyük bir kısmını kapalı ortamlarda geçirdiklerinden, gün
içerisinde sürekli olarak radona maruz kalmaktadırlar. Sigaradan sonra akciğer kanserine yol açan 2. en
önemli etmenin radon olduğu bilinmektedir.
Bu çalışmada, Afyonkarahisar şehir merkezi tektonik yapı ve kayaçların petrografik özellikleri göz
önünde bulundurularak 4 jeolojik çalışma bölgesine ayrılmıştır. 4 bölgede 50 konuta dedektörler,
kişilerin sıkça vakit geçirdikleri yerler göz önünde bulundurularak; yatak odalarına, oturma odalarına ve
varsa kilerlerine ya da bodrumlarına yerleştirilmiştir. Mevsimsel etkinin de gözlemlenebilmesi açısından
üçer aylık periyotlarla ölçümler tekrarlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Radon, Bina içi radon konsantrasyonu, CR-39 nükleer iz dedektörü, Etkin doz.
Bu çalışma Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından A5.H1.P1.06 nolu proje ve Afyon
Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 12.FEN.BİL.14
nolu proje ile desteklenmiştir.
50
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
NS15: 76Se, 78Se and 80Se(γ,n) Reaksiyon Tesir Kesitlerinin
Hesaplanması
Ufuk AKÇAALAN, Rıdvan ÜNAL*
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 03200,Afyonkarahisar, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Bu çalışmada, 76Se, 78Se ve 80Se isotoplarının (γ,n) reaksiyon tesir kesitleri TALYS 1.6 kodu
kullanılarak güç fonksiyonları hesaplandı. Hesaplanan sonuçlar EXFOR’daki deneysel tesir kesitleri ile
karşılaştırıldı.
Anahtar kelimeler: Tesir kesiti, reaksiyon, güç fonksiyonu
Calculation of the 76Se, 78Se and 80Se(γ,n) Reaction Cross Section
Abstract: In this work, the (γ,n) cross section of Se isotopes (76Se, 78Se,80Se) were calculated by using
TALYS 1.6 to supply fundamental data for estimating the inverse reaction cross-section. The calculated
cross section ere compared with evailable measurements taken from EXFOR.
Key words: Cross-section, reaction, strength function
51
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
52
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
YOĞUN MADDE FİZİĞİ
CONDENSED MATTER PHYSICS
SÖZLÜ BİLDİRİLER
ORAL PRESENTATIONS
53
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
54
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
YS1: Designer Thermal Switches: Effect of The Contact
Material on Instantaneous Thermoelectric Transport Through a
Strongly Interacting Quantum Dot
Ali Ihsan GOKER1,*, Elif GEDİK2
1
Department of Physics, Bilecik University, 11210, Gulumbe, Bilecik, Turkey
Department of Physics, Eskişehir Osmangazi University, 26480, Meşelik, Eskişehir,
Turkey
Corresponding author e-mail: [email protected]
2
Transient current through a quantum dot suddenly pushed into the Kondo regime has been previously
shown to exhibit oscillations related to the evolution of the Kondo resonance [1, 2, 3]. Introducing a
temperature gradient across the electrodes is a pioneering technique to investigate the time evolution of
Seebeck coefficient in Kondo regime [4, 5]. In this work, we investigate the effect of contact geometry
on the instantaneous thermoelectric response of a quantum dot pushed suddenly into the Kondo regime
via a gate voltage using time dependent non-crossing approximation and linear response Onsager
relations. We utilize graphene and metal contacts for this purpose. Instantaneous thermopower displays
sinusoidal oscillations whose frequency is proportional to the energy separation between the Van Hove
singularity in the contact density of states and Fermi level for both cases regardless of the asymmetry
factor long before the onset of Kondo timescale. The amplitude of the oscillations increases with
decreasing temperature saturating around the Kondo temperature. We also calculate the instantaneous
figure of merit and show that the oscillations taking place at temperatures above the Kondo temperature
can be amplified compared to the ones at lower temperatures due to the violation of Wiedemann-Franz
law [6].
Supported by TUBITAK grant 111T303
[1] A. Goker, B. A. Friedman and P. Nordlander, "Transient current in a quantum dot asymmetrically
coupled to metallic leads", J. Phys.: Condens. Matter, 19, 376206 (2007)
[2] A. Goker, Z. Zhu, A. Manchon and U. Schwingenschlogl, "Prediction of femtosecond oscilla-tions
in the transient current of a quantum dot in the Kondo regime", Phys. Rev. B, 82, 161304(R) (2010)
[3] A. Goker, Z. Zhu, A. Manchon and U. Schwingenschlogl, "Role of the chemical bonding for the
time- dependent electron transport through an interacting quantum do", Chem. Phys. Lett., 509, 48 (2011)
[4] A. Goker and B. Uyanik, "Transient thermoelectricity in a vibrating quantum dot in Kondo regime",
Phys. Lett. A, 376, 2735 (2012)
[5] A. Goker and E. Gedik, "Temporal evolution of Seebeck coefficient in an ac driven strongly
correlated quantum dot", J. Phys.: Condens. Matter, 25, 125301 (2013)
[6] A. Goker and E. Gedik /'Designer thermal switches: the effect of the contact material on instantaneous
thermoelectric transport through a strongly interacting quantum dot", J. Phys.: Condens. Matter, 25,
365301 (2013)
55
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
YS2: Delta Tipi Engel Potansiyeli Olan Kane Tipi
Yarıiletkenlerde Elektronların Etkin g-Çarpanı
Arif BABANLI1,*, Deniz TÜRKÖZ ALTUĞ2
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta,
Türkiye2Süleyman Demirel Üniversitesi, Hidrojen Teknolojileri Araştırma Uygulama Merkezi,32260,
Isparta, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected], [email protected]
1
Özet: Bu çalışmada, delta tipi engel potansiyeline sahip olan Kane tipi yarıiletkenlerde elektronların
etkin g-çarpanı hesaplanmıştır. Sabit dış magnetik alan z-ekseni doğrultusunda kabul edilerek,
elektronların enerji spektrumları Kane modeline göre hesaplanmıştır. Etkin g-çarpanının, potansiyel
engelininşiddetine ve salınımların titreşim merkezine bağlı değişimi araştırılmıştır. Potansiyel
engelininşiddeti arttıkça elektronların etkin g-çarpanının arttığı ve salınımların denge noktasına bağlı
olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Kane tipi yarıiletkenler, g-çarpan.
Effective g-factor of Electrons in the Kane Type Semiconductor
which has Delta Type Potantiel Barrier
Abstract: In this study, the effective g-factor of electrons has been calculated on Kane type
semiconductors which have a delta-type potential barrier. Applied uniform magnetic field directed along
the axis-z. The energy spectrum of the electrons has been investigated into the Kane model. The electron
g-factor calculated as a function of the strength of potential barrier and the centre of magnetic oscillations.
It has been seen that the effective g-value of electron increases with increasing Ω, also oscillations have
been observed the dependence on the equilibrium position.
Key words: Kane type semiconductors, g-factor.
56
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
YS3: SILAR Yöntemi Kullanılarak Elde Edilen PbS İnce
Filmler: XRD, Raman Spektroskopi, SEM Ve UV-Vis
Spektroskopi
Fatma GÖDE1,*, Özge BAĞLAYAN2, Emine GÜNERİ3
1
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 15030,Burdur, Türkiye
2
Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 26470, Eskişehir, Türkiye
3
Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, 38039, Eskişehir, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Bu çalışmada; kurşun sülfür (PbS) ince filmleri Ardışık İyonik Tabaka Adsorpsiyonu ve
Reaksiyonu (SILAR) yöntemi kullanılarak cam alttabanlar üzerine elde edilmiştir. Filmler elde edilirken
katyonik çözeltinin pH’si 10.22’den 11.22’e kadar değiştirilmiştir. Filmlerin yapısı, Raman fononları,
yüzey görüntüleri, film kompozisyonları ve optiksel parametreleri (bant aralığı, kırılma indisi, sönüm
katsayısı reel ve komplex dielektrik sabitleri) sırası ile x-ışınları kırınımı (XRD), Raman spektroskopi,
taramalı elektron mikroskobu (SEM), enerji dağılımı spektroskopi (EDX) ve UV-Vis spektroskopi ile
karakterize edilerek elde edilmiştir. Filmlerin kaya tuzu (NaCl) PbS yapısında olduğu kanıtlanmıştır. PbS
filmlerine ait Raman fononları 90, 130, 192, 460, 827, 964 and 1105 cm−1gözlenmiştir.Katyonik
çözeltinin pH’sine bağlı olarak, filmlerin direkt bant aralığı 2,39 eV değerinden 1,46 eV değerine
azalmıştır. Araştırmalar sonucu, katyonik çözeltinin pH’sinin elde edilen PbS ince filmlerin fiziksel
özellikleri üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu göstermiştir.
Anahtar kelimeler: PbS, SILAR metot, SEM, Raman spektroskopi, Optiksel parametreler,
PbS Thin Films Produced Using SILAR Method: XRD, Raman
Spectroscopy, SEM And UV-Vis Spectroscopy
Abstract: In this work, lead sulfide (PbS) thin films were deposited onto glass substrates using
successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR) method. The films were deposited changing the
cationic precursor pH from 10.22 to 11.25. X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy, scanning
electron microscopy (SEM), energy dispersive spectroscopy (EDX) and UV-Vis spectroscopy were used
to characterize the films structure, Raman phonons, surface morphology, film composition and optical
parameters (band gap, refractive index, extinction coefficient real and imaginary dielectric constant),
respectively. The films are polycrystalline PbS with cubic rock-salt (NaCl) structure. Raman phonons
have observed at around 90, 130, 192, 460, 827, 964 and 1105 cm −1 belonging to PbS. The band gap of
the films decreased from 2.39 eV to 1.46 eV, depending on the cationic precursor pH. After these
investigations it is seen that cationic precursor pH has an important effect on the physical properties of
deposited PbS thin films.
Key words: PbS, SILAR method, SEM, Raman spectroscopy, Optical parameters,
57
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
YS4: La0.67Ba0.33MnO3Perovskit Bileşiğinde Isıl İşlemin Yapısal
ve Manyetik Özelliklere Etkisi
Yusuf SAMANCIOĞLU1,*, Atilla COŞKUN1, Mehmet ACET2, Selçuk AKTÜRK1,
Ali Ekber IRMAK1, Ergün TAŞARKUYU1, Cengiz SARIKÜRKÇÜ3
Muğla Sıtkı Kıçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 48000,Muğla, Türkiye
Duisburg-Essen Üniversitesi, Fizik Fakltesi, Deneysel Fizik Ag Farle Grubu, 47057, Duisburg,
Almanya
3
Süleyman Demirel Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri, 3200, Isparta, Türkiye
*Yazşılan yazar e-posta: [email protected]
1
2
Özet: La0.67Ba0.33MnO3 perovskit manganit bileşiği sol-jel yöntemi kullanılarak üretilmiştir.
La0.67Ba0.33MnO3 perovskit bileşiği 600oC’den 1000oC’ye 50oC aralıkla 1 saat ve 1000oC’den 1050oC’ye
kadar 10oC aralıkla 1 saat ve 24 saat olmak üzere farklı değerlerde ısıl işlem sıcaklıkları uygulanmıştır.
Yapılan XRD analizlerinden, ısıl işlem sıcaklığının artışıyla kristal yapının oluştuğu gözlenmiştir.
La0.67Ba0.33MnO3 perovskit bileşiğinin ayrıntılı SEM analizleri yapılmış ve örnek yüzeyinde çubuksu
oluşumlara rastlanmıştır. Belirli ısıl işlem sıcaklıklarında bu yapıların oluştuğu ve 1010 oC’lik ısıl işlem
sıcaklığından sonra bu yapıların ana perovskit yapıya dahil olduğu SEM analizlerinden bulunmuştur.
Yapılan manyetik ölçümler sonucunda farklı ısıl işlem sıcaklıkları için (1000-1050 oC aralığında)
La0.67Ba0.33MnO3 perovskit bileşiğinin Curie sıcaklık (T C) değerleri tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Perovskit manganit, sol-jel yöntemi.
The Effect of Heat Treatment on the Structural and Magnetic
Properties of La0.67Ba0.33MnO3Perovskite Compound
Abstract: La0.67Ba0.33MnO3 perovskite manganite compound prepared by sol-gel method. These
perovskite compounds, which different values of including hours the temperature of the heat treatment,
sintered at 600 to 1000 oC temperature range 50 degree for 1 hour and 1000 to 1050oC temperature range
10 degree for 1 and 24 hours were applied. Made from the XRD analysis the crystal structure with the
increase of the heat treatment temperature was observed to occur. Using SEM to examine detailed
analysis of La0.67Ba0.33MnO3 perovskite compounds were carried out and found on the sample surface of
rod-shape formation. Certain of these structures occur in heat treatment temperature and after 1010 oC
these structures got involved in main perovskite compound structure, estimated from SEM analysis. As
a result of magnetic measurement of La0.67Ba0.33MnO3 perovskite compounds made for different heat
treatment temperature (1000-1050 oC range) Curie temperature values were determined.
Key words: Perovskite manganite, sol-gel method.
58
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
YS5: CdS İnce Filmlerinin Değişik Açılarda Spekroelipsometrik
Karakterizasyonu
Olcay GENÇYILMAZ1,*, Ferhunde ATAY2, İdris AKYÜZ2
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 18100, Çankırı, Türkiye
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü,264800, Eskişehir, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta:[email protected]
1
2
Özet: Bu çalışmada, CdS ince filmleri ultrasonik kimyasal püskürtme tekniği kullanılarak üretildi. CdS
ince filmlerinin optik özellikleri spektroskopik elipsometre ve UV-VIS spektrofotometre kullanılarak
belirlendi. Cam tabanlar üzerine depolanan CdS ince filmlerinin optik özellikleri değişken açılardaki
spektroskopik ellipsometre ölçüleri kullanılarakincelendi. Kalınlıkların ve optik sabitlerin hesaplamaları
değişken açılardaki elipsometrik ölçümler kullanılarak yapıldı. En duyarlı gelme açısını belirlemek için
çeşitli açılarda ölçümler yapıldı. Uygun gelme açısı,  ve  grafikleri kullanılarak deneysel olarak elde
edildi. CdS ince filmlerinin kalınlıklarını, kırılma indisi ve sönüm katsayısı değerlerini belirlemek için
Cauchy-Urbach modeli kullanıldı. Ayrıca, geçirgenlik ölçümleri ve bant aralığı değerleri sırasıyla UVVIS spektrofotometre ve optik metot kullanılarak belirlendi. Bütün bu incelemelerden sonra, gelme
açısının elipsometrik ölçümler, filmlerin kalınlıkları ve optik sabitleri üzerinde önemli bir etkisi olduğu
belirlendi.
Anahtar kelimeler: CdS ince filmleri, spektroskopik elipsometre, kalınlık, optik sabitler, geçirgenlik.
Variable-Angle Spectroellipsometric Characterization of
CdS Thin Films
Abstract: In this work, CdS thin films produced by ultrasonic spray pyrolysis technique. The optical
properties of CdS thin films were investigated using spectroscopic ellipsometry and UV-VIS
Spectrophotometer. The optical properties of CdS thin films coated glass substrates were evaluated by
variable-angle spectroscopic ellipsometry. Variable angle spectroscopic ellipsometry was used for
thickness and optical constant calculations. Multiple angle measurements were taken in the most
sensitive angle of incidence region. Appropriate incident angle were obtained as experimental using
graph ofψ and Δ. Cauchy-Urbach model was used to determine the thickness, refractive index and
extinction coefficient for CdS thin films. Also, transmittance measurements and band gap values of the
films was examined by UV-VIS spectrophotometer and optical method, respectively.After all the
investigations it was observed that incidence angle has a dramatic effect especially on the spectroscopic
ellipsometery measurement, thickness and optical constant.
Key words: CdS thin film, spectroscopic ellipsometry, thickness, optical constant, transmittance.
59
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
YS6: MOCVD ile Büyütülen Ge/GaAs Non-polar-Polar
Yapısının Yüksek Çözünürlüklü X-Işını Kırınımıyla ve Yapısal
Karakterizasyonu
B. Özgür ALAYDİN1,*, İlkay DEMİR2, İsmail ALTUNTAŞ2,Sezai ELAGÖZ2,
Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 58140,Sivas, Türkiye
Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü, 58140, Sivas,
Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
1
2
Özet: Bilindiği gibi polar olmayan alttaş (Ge) ve polar (GaAs) epi filmlerin üst üste büyütülmesinde
anti-faz domain etkisini ortaya çıkar. Alttaş ile %0,1 örgü uyumsuzluğuna sahip GaAs yapısında anti-faz
domain etkisini elimine etmek için eğimli kesime (miscut) sahip olan alttaşlar kullanılmaktadır. Bu
çalışmada MOCVD sistemi ile polar olmayan eğimli kesime sahip alt taş üzerine büyütülmüş polar
Ge/GaAs’ın yapısal karakterizasyonu yapılmıştır. Bu çalışmanın ilerleyen aşamalarında büyütülecek
olan Ge/InGaAs/InGaP çok katmanlı güneş pili çalışmalarının başarıya ulaşması için anti-faz
bölgelerinin oluşmaması önemlidir. Karakterizasyon tekniği olarak yüksek çözünürlüklü x-ray kırınımı
kullanılmıştır. Bu tekniğe göre çok sayıda sallantı (rocking curve) eğrileri, 2Q/W ve ters uzay
haritalandırma ölçümleri simetrik, asimetrik düzlem ve düzlem içi geometrisinde yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: MOCVD, X-ray kırınımı, polar olmaya yapı üzerine polar epitaksi. Güneş pili,
Ge/GaAs tek kristali
60
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
YS7: MOCVD ile Büyütülen Ge/InGaAs Yapısının Yüksek
Çözünürlüklü X-Işını Kırınımı ile Karakterizasyonu
Alev KIZILBULUT1,*, İlkay DEMİR2, İsmail ALTUNTAŞ2, Özgür ALAYDIN1,
Sezai ELAGÖZ2
Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 58140,Sivas, Türkiye
Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü, 58140, Sivas,
Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
1
2
Özet: “Multijunction cell” ya da “tandem cell” olarak bilinen güneş pilleri, farklı bant aralıklı hücrelerin
ardışık olarak heteroepitaksi ile büyütülmesi sonucu elde edilen III. nesil güneş pillerindendir. Bu tasarım
ile güneş ışığının farklı dalgaboyları soğurularak ışınımdan maksimum düzeyde yararlanma
amaçlanmaktadır. Bu çalışmada,6° eğik kesimli (miscut) Ge alttaş üzerine farklı sıcaklıklarda MOCVD
yöntemi ile epitaksiyel olarak büyütülen ardışık güneş pillerinin ilk eklemi olan InGaAs/Ge yapısı HRXRD yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bu yöntemle, sallantı eğrileri (rocking curve), 2Ө/w ve ters
uzay haritalandırma (RSM) ölçümleri simetrik, asimetrik düzlem için yapılmış; yapının indiyum
konsantrasyonu, büyütme düzlemine dik (out-plane) ve paralel (in-plane) örgü sabitleri belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: MOCVD, X-ray kırınımı. Güneş pili, Ge/InGaAs tek kristali
61
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
YS8: Kane Tipi Kuantum Halkalarında Elektronların Etkin gÇarpanı
Arif BABANLI1,*, Deniz TÜRKÖZ ALTUĞ2
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
Süleyman Demirel Üniversitesi, Hidrojen Teknolojileri Araştırma Uygulama Merkezi,32260, Isparta,
Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected], [email protected]
1
2
Özet: Bu çalışmada, iki eş eksenli Kane tipi yarıiletken kuantum halkası dikkate alındı. İç bölgedeki
kuantum halkasının sınırında geçirgen delta potansiyeli varken, dış bölgedeki kuantum halkası sınırında
sonsuz potansiyel engeli vardır. Dış sabit magnetik alan, halkanın ekseni yönünde seçilmiştir. Spin
yarılma çarpanı olarak tanımlanan etkin g-çarpanı, potansiyel şiddetinin(Ω) fonksiyonu olarak
hesaplanmıştır. Ω nın pozitif değerlerinde, etkin g-çarpanının arttığıbulunmuştur. Enerjinin, m magnetik
kuantum sayısına göre değişiminde ise osilasyonlar gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Kane tipi yarıiletken kuantum halkası, g-çarpanı.
Effective g-Factor of Electrons in the Kane Type Quantum
Rings
Abstract: In this study, two coaxial Kane type semiconductor quantum rings have been taken into
consideration. When inner quantum ring has penetrable delta potential barrier on the boundary, outer
ring has infinite potential barrier on the boundary. Applied uniform magnetic field directed along the
axis of rings. We have calculated g-factor as a function of potential strength, where g-factor is spin
splitting factor. It has been obtained that the effective g-value of the electrons increases with increasing
of the positive value of Ω. We have seen the oscillations that the energy according to varying of the
magnetic quantum number m.
Key words: Kane type semiconductor ring, g-factor.
62
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
YS9: CoFe2O4 Nanoparçacıkların Yüksek Sıcaklık ve Basınç
Reaktöründe Üretilmesi ve Yapısal Karakterizasyonu
Çiğdem Elif DEMİRCİ1,*, Aysun Eda AKTÜRK2, Yusuf SAMANCIOĞLU1, Selçuk
AKTÜRK1
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 48000,Muğla, Türkiye
Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, 06800,Ankara, Türkiye
[email protected]
1
2
Özet: Bu çalışmada, medikal görüntüleme teknikleri, yüksek ısıyla tedavi yöntemleri, yüksek yoğunlukta
bilgi depolama gibi geniş uygulama alanlarına sahip, yüksek sıcaklık ve basınç reaktöründeüretilen
kobalt ferrit (CoFe2O4) nanoparçacıkların yapısal özellikleri açığa çıkarılmıştır. Üretilen örneğin yapısal
özellikleri X-ışını toz kırınımı (XRD), yüksek çözünürlüklü geçirimli elektron mikroskobu (HRTEM) ve
enerji dağınımlı X-ışını spektroskopisi (EDS) yöntemleri kullanılarak, belirlenmiştir. XRD sonuçları
CoFe2O4 örneklerin kübik spinel yapıda olduğunu göstermiştir. Ayrıca, XRD ölçümleri kullanılarak
kristal örgü parametreleri ve Scherrer eşitliğine göre ortalama parçacık boyutları hesaplanmıştır. Bu
sonuçlar HRTEM görüntüleri üzerinden istatistiksel analiz ile belirlenen ortalama parçacık boyutları ile
uyum içerisindedir. Nanoparçacıkların içerdiği element miktarları EDS ile belirlenmiştir. Elde edilen
sonuçlar, üretilen örneğin kompozisyonunun hedeflenen kompozisyon değerine yakın olduğunu
göstermiştir. Seçilmiş alan kırınım desenleri alınarak kristal düzlemleri belirlenmiş ve düzlemler arası
uzaklıklar hesaplanmıştır. Yapısal özellik ölçüm sonuçlarına göre ferrit nanoparçacıkların üretimi yüksek
sıcaklık ve basınç reaktörü ile mümkün olmaktadır. Bu yöntemle üretilen nanoparçacıkların parçacık
boyutlarının diğer kimyasal yöntemlerle üretilen nanoparçacıkların parçacık boyutlarına göre daha küçük
olması bu yöntemin avantajıdır.
Anahtar kelimeler: Kobalt ferrit (CoFe2O4), nanoparçacık, yüksek sıcaklık ve basınç reaktörü, yapısal
karakterizasyon.
The Production of CoFe2O4 Nanoparticles in High Temperature
and Pressure Reactor and Structural Characterization
Abstract: In this work, structural characterization of cobalt ferrite (CoFe2O4) produced in high
temperature and pressure reactor that have broad applications include medical imaging, hyperthermia
treatments, high-density information storage have been revealed. The produced nanoparticles structural
properties were determined by X-ray diffraction (XRD), high resolution transmission electron
microscopy (HRTEM) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS). The XRD pattern of the sample
revealed that CoFe2O4nanoparticles had a cubic spinel structure. Moreover, lattice parameters of samples
were calculated from XRD measurements. The average particle diameter was calculated from Scherrer’s
formula. It is consistent with that determined by statistical analysis of the HRTEM observations. The
elemental analysis of the nanoparticles was determined with EDS. The results showed that stoichiometry
of the elements in produced sample is as almost expected. The crystal planes were shown and the distance
between adjacent lattice planes was calculated from selected area electron diffraction observations. The
structural measurements show thatthe production of ferrite nanoparticles is made possible by the high
temperature and pressure reactor. The particle size of nanoparticles produced by this method is smaller
than the particle size of nanoparticles produced by other chemical methods that is the advantage of the
temperature and pressure reactor.
Key words: Cobalt ferrite (CoFe2O4), nanoparticle, high temperature and pressure reactor,
structuralcharacterization.
63
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
YS10: VHF-PECVD Yöntemi ile ~1μm Kalınlığında Pürüzsüz
Taban Malzeme Üzerine Üretilen Mikro-Kristal Silisyum
Filmlerin Tutunma Problemi
Gökhan YILMAZ1, Hamza CANSEVER1, H.Muzaffer ŞAĞBAN1, Mehmet
GÜNEŞ1*, Vladimir SIMIRNOV2, Friedhelm FINGER2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü 48000 Muğla/TURKEY
2
Forschungszentrum Jülich IEK-5 52425 Jülich/GERMANY
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
1
Özet: Çok yüksek frekanslı kimyasal buhar fazdan biriktirme (Very High Frequency Plasma Enhanced
Chemical Vapour Deposition (VHF-PECVD)) yöntemi ile üretilmiş olan mikro-kristal silisyum güneş
gözeleri günümüzde aktif olarak kullanılan ince film güneş gözeleri çeşitlerindendir. Mikro-kristal
silisyum güneş gözelerinin soğurucu tabakası güneş gözesinin verimliliğini ve performansını belirleyen
en önemli kısmıdır. Mikro-kristal silisyum malzemeler belirli bir kristal hacim oranından sonra SteablerWronski etkisinden etkilenmemektedirler[1]. Ancak mikro-kristal silisyum malzemelerde atmosferik
gazlardan kaynaklı optoelektronik değişimlerin oluştuğu literatürde belirtilmiştir[2,3]. Bu nedenle güneş
gözelerindeki mikro-kristal silisyum soğurucu tabakaların optoelektronik değişimleri gerçekçi bir şekilde
belirleyebilmek için güneş gözelerinde kullanılan kalınlıklarda(~1μm) mikro-kristal silisyum soğurucu
tabaka üretmek gerekmektedir. Bu nedenle cam üretici firmalar ince filmlerdeki soyulma problemini
çözmek için yüksek pürüzlülüğe sahip taban malzemeleri üretmişlerdir. Üretilen taban malzemeler
soyulma problemini çözmelerine karşın ışıl geçirgenlik (Transmission) değerleri çok düşük olduğundan
optiksel karakterizasyon yapılan deneysel sistemlerde kullanılamamaktadır. Bu nedenle yüksek ışıl
geçirgenliğe sahip pürüzsüz taban malzeme üretmek ve üzerine 1 mikron kalınlığında mikro-kristal
silisyum film üretmek zorunlu hale gelmiştir. Mikro-kristal silisyum ince film büyütme teknolojisinde
direk pürüzsüz cam taban malzeme üzerine 1 mikron kalınlığında ince film büyütmek bu teknolojinin
sahip olduğu en büyük sorunlardan biridir. Mikro-kristal silisyum malzemenin pürüzsüz cam taban
malzeme üzerine üretilmesinin ardından vakum ortamından çıkarıldıktan sonra oluşan içsel streslerden
dolayı film soyulmaktadır. Bu çalışmada, 1 mikron kalınlığında mikro-kristal silisyum film üretimi için
ilk olarak taban malzeme araştırması yapılmıştır. Belirlenen taban malzemeler üzerinde ince filmin
tutuna bilmesi için nano-pürüzlülük çalışmaları ve ara tutucu tabaka uygulaması yapılmıştır. Bu
çalışmalara ek olarak belirlenen taban malzeme ile VHF-PECVD sisteminin optimizasyonları Pashen
eğrisi kullanılarak en uygun plazma koşulları belirlenmiş ve mikro-kristal silisyum ince filmlerin
soyulma problemi ortadan kaldırılarak 1 mikron kalınlığında üretilmiştir.
Anahtar kelimeler: Mikro-Kristal Silisyum, VHF-PECVD, Nano-Pürüzlülük, Soyulma
[1]Staebler, D. L., Wronski, C. R. (1977) Reversible conductivity changes in Discharge Amorphous Si,
Appl Phys Lett 31 (4): 292.
[2] Finger, F., Carius, R., Dylla, V., Klein, V., Okur, S., G.unes, M., (2003), Stability of microcrystalline
silicon for thin film solar cell applications, IEE Proc.-Circuits Devices Syst., Vol.150, No. 4, 300-3008
[3] Günes, M., Cansever, H., Yilmaz, G., Smirnov, V., Finger, F., Klomfass, J., Brüggemann, R. (2011)
Metastability effects in hydrogenated microcrystalline silicon thin films investigated by the dual beam
photoconductivity method. J Non-Cryst Solids
64
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
YS11: Cu2ZnSnSe4 İnce Filmlerinin Yapısal, Elektriksel ve
Optik Özelliklerinin Araştırılması
D. TAKANOĞLU*, Y. ÖZCAN, O. KARABULUT
Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Denizli, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: I2-II-IV-VI4 dörtlü bileşikleri; farklı kimyasal kompozisyona sahip olabilmeleri ve dolayısıyla
malzemenin işlevselliğinin kolaylıkla optimize edilebilmesinden dolayı son yıllarda araştırmacıların
ilgisini çekmektedir. Öte yandan Cu2-II-IV-VI4 dörtlü bileşikleri, p tipi iletkenliğe sahip olmaları, 0,961,63 eV aralığında yasak enerji aralığına ve yüksek soğurma katsayısına sahip olmasından dolayı ince
film güneş pilleri için yeni bir malzeme olmaya uygundur. Bu çalışmada I2-II-IV-VI4 yarıiletken grubuna
ait; yaygın bir şekilde kullanılan CIGS güneş pillerine oranladoğada daha bol miktarda bulunan ve toksik
olmayan Cu2ZnSnSe4ince filmleri ısısal buharlaştırma yöntemi ile hazırlanmıştır. Malzemenin yapısal,
elektriksel ve optik özellikleri üzerindeki tavlamanın etkisi araştırılarak heteroeklem güneş pili
uygulamaları için en uygun kombinasyonun kullanılması amaçlanmaktadır. XRD ve SEM ölçümleri ile
yapı ve morfolojisi belirlenen ince filmlerin sıcaklık bağımlı elektriksel iletkenlik ve Hall ölçümleri ile
iletkenlik mekanizmaları, taşıyıcı konsantrasyonları, tuzak seviyeleri ve mobilite parametreleri
belirlenmiştir. Oda sıcaklığında yapılan soğurma ölçümleri ile yasak enerji aralıkları belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: CZTSe, İnce film, Elektriksel Karakterizasyon, Optik Karakterizasyon
Abstract: The group I2–II–IV–VI4 quaternary compounds have rapidly been generating interest because
of many possibilities in varying the chemical composition and there by optimizing the material
functionality.Since Cu2-II-IV-VI4 quaternary compounds have p type conductivity, in the range of 0,96–
1,63 eV band gap energy and high absorption coefficient are suitable for solar cell devices. In this
study,Cu2ZnSnSe4thin filmsbelonged to the group of I2-II-IV-VI4were prepared bythermalevaporation
method. By comparing CIGS widelyusedin solar cells applications, they are abundantin nature and nontoxic.Our purpose is to investigate for optimum conditions for heterojunction solar cells applications, by
studying the annealing effect on structural, electrical and optical properties. Stoichiometryand structureof
the samples have been examined by scanning electron microscopyand XRDmeasurements. Temperature
dependent electrical conductivity and Hall effect measurements have been carried out to determine the
conduction mechanisms, trap centers, conduction type, carrier concentration and mobility variations.The
optical band gaps of these films have been determined.
Key words: CZTSe, Thin Film, Electrical Characterization, Optical Characterization
65
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
SÖZLÜ BİLDİRİLER
YS12: Borlama Süresinin Düşük Karbonlu Mikro alaşımlı
Çeliklerin Sertlik Değerleri Üzerine Etkisi
Şule DOĞAN1, Nursen TURKU1, Nazım UÇAR1,*, Adnan ÇALIK2
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, ISPARTA
Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölümü, ISPARTA
[email protected]
1
2
Özet: Bu çalışmada ekabor-2 tolarının borlama ortamı olarak seçildiği ve kutu borlama yöntemi ile
değişik sürelerde borlama işlemine tabi tutulan düşük karbonlu mikro alaşımlı çeliklerin mekanik
özelliklerinden olan sertlik değerleri belirlenmiştir. Yapılan XRD, EDX analizlerinden borür tabakasında
yüzeye yakın yerlerde FeB ve daha içeri bölgelerde Fe2B fazlarının oluştuğunu gösterilmiştir. Borlama
süresi ile borür tabakasının kalınlığındaki artış yanında sertlik değerlerinin de arttığı gözlenmiş olup bu
sonucun diffüzyon ve oluşan sert borür fazlarının bir sonucu olduğu anlaşılmıştır.
66
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
POSTER
PRESENTATIONS
67
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
68
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
ATOM ve MOLEKÜL FİZİĞİ /
PLAZMA FİZİĞİ
ATOMIC and MOLECULAR
PHYSICS / PLASMA PHYSICS
POSTER BİLDİRİLER
POSTER PRESENTATIONS
69
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
70
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PA1: İyonik Sıvılarda Zincir Simetrisinin Moleküler Titreşimler
ve Elektronik Yapı Üzerine Etkisinin Teorik İncelenmesi: 1,3Dialkil Metilimidazolyum Triflorometansulfonatların Durumu
Fehmi BARDAK1, Tuğba MAVİŞ1, Ahmet ATAÇ1,*, Mehmet KARABACAK2
Celal Bayar Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 04530,Manisa, Türkiye
Celal Bayar Üniversitesi, Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği
Bölümü, Turgutlu, Manisa, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
1
2
Özet: Bu çalışmada, sıvı fazda nanoyapısal organizasyonlar gösteren iyonik sıvılar ailesinden1,3-dialkil
metilimidazolyum triflorometansulfonatların moleküler titreşimleri ve elektronik yapıları teorik olarak
incelendi. En kararlı yapıları için teorik IR ve Raman spektrumları Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi (DFT)
yöntemi kullanılarak B3LYP-6311G(d,p) seviyesinde hesaplandı. Alkil grubunun zincir simetrisine bağlı
olarak spektrumlardaki değişimler analiz edildi. Spektrumların düşük frekans bölgesindeki piklerin
moleküller arası etkileşmelerden kaynaklanan bandlar ile aynı bölgeye kadar uzanması sebebiyle, bu
bölgedeki pikler detaylı olarak mercek altına alındı. Moleküllerin elektronik yapılarının nanoyapısal
organizasyonların zincir simetrisine bağlılığı üzerine etkileri tartışıldı.
Anahtar kelimeler: İyonik sıvılar, Nanoyapısal organizasyon, DFT, IR and Raman.
Theoretical Investigation of The Effect of Chain Length on The
Molecular Vibrations and Electronic Structure of Ionic Liquids:
The Case of 1,3-Dialkyl Methylimidazolium
Trifluoromethanesulfonates
Abstract: In this work, molecular vibrations and electronic structures of 1,3-dialkyl methylimidazolium
trifluorosulfonates from the family of the ionic liquids forming nanostructural organizations in liquid
phase were theoretically investigated. IR and Raman spectra for the most stable structures obtained by
using Density Functional Theory (DFT) method in B3LYP-6311G(d,p) level. Spectral variations were
analyzed depend on the alkyl chain symmetry. Low frequency peaks of the spectra were explored in
detail because the peaks of this region overlaps with the bands that result from intermolecular
interactions. The effects of molecular electronic structures on the dependence of nanostructural
organization to chain length were discussed.
Key words: Ionic liquids, Nanostructural organization, DFT, IR and Raman.
71
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PA2: İmin Grubu İçeren İki Yeni Ligand ve Bu Ligandların
Co(II), Ni(II), Cu(II) Komplekslerinin Sentezi,
Karakterizasyonu ve Boya Renk Giderim Özelliklerinin
İncelenmesi
Ömer AYSAN, Fuat YILDIRIM, Bülent DEDE*
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: 1,4-Naftakinonun sırasıyla 1,2-fenilendiamin ve 1,3-propandiamin ile kondensasyon
reaksiyonlarından iki yeni Schiff bazı sentezlenmiştir. Bu ligandların Co(II), Ni(II) ve Cu(II)
kompleksleri de elde edilmiştir. Sentezlenen bileşikler elemental analiz, ICP-OES, FT-IR, 1H- ve 13CNMR, manyetik süssebtibilite ve molar iletkenlik ölçümleriyle karakterize edilmiştir. Bu analitik ve
spektroskopik verilerden komplekslerin yapı formülleri, bağlanma şekilleri ve geometrileri
belirlenmiştir. Ayrıca komplekslerin boya renk giderim özellikleri incelenmiş ve seçilen metilen mavisi
boyasını, kompleks/H2O2 içeren katalitik sistem renksizleştirmiştir.
Anahtar kelimeler: Schiff bazı, spektroskopi, metal, boya, karakterizasyon.
Synthesis, Characterization of Two Novel Ligands Containing
Imine Group and Their Co(II), Ni(II), Cu(II) Complexes and
Investigation of Their Dye Decolorization Properties
Abstract: Two new Schiff bases were synthesized by condensation reactions of 1 4-naphthoquinone
with 1,2-phenylenediamine and 1,3-propanediamine, respectively. Their Co(II), Ni(II) and Cu(II)
complexes were also prepared. The synthesized compounds were characterized by elemental analysis,
ICP-OES, FT-IR, 1H- and 13C-NMR, magnetic susceptibility and molar conductivity measurements.
From these analytical and spectroscopic data, the structural formulae, the mode of bonding, and geometry
of the complexes were obtained. Moreover dye decolorization properties of the complexes were
examined and selected methylene blue dye was decolorized using a catalytic system consisting of
complex/H2O2.
Key words: Schiff base, spectroscopy, metal, dye, characterization.
72
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PA3: Yeni Dioksim Ligandı ve Bu Ligandın Ni(II) ve Cu(II)
Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metallerin
Sulu Ortamdan Uzaklaştırılmasında Kullanımı
Özlem ŞİMŞEK, Bülent DEDE*
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Oksimlerin önemi analitik, biyokimyasal ve antimikrobiyal reaktif olarak giderek artmaktadır ve
bu bileşikler solvent ekstraksiyonunda metal iyonları için ekstraktan olarak yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır. Bu çalışmada yeni bir dörtdişli dioksim ligandı ve bu ligandın Ni(II) ve Cu(II)
kompleksleri birkaç basamakta sentezlenmiştir. Kompleklerin yapısı ve bağlanma şekli elemental analiz,
ICP-OES, FT-IR, molar iletkenlik ve manyetik süssebtibilite ölçümleriyle gerçekleştirilmiştir. Yeni
sentezlenen dioksim ligandının yapısının aydınlatılmasında 1H- ve 13C-NMR spektroskopisi de
kullanılmıştır. Bu çalışmada ayrıca ligandın ekstraksiyon kabiliyeti bazı geçiş metalleri kullanılarak sıvısıvı ekstraksiyon yöntemiyle incelenmiştir. Ligandın Cu(II) ve Hg(II) iyonlarına karşı güçlü bağlama
kapasitesine sahip olduğu belirlenmiştir
Anahtar kelimeler: Dioksim, spektroskopi, kompleks, ekstraksiyon.
Synthesis, Characterization of Novel Dioxime Ligand and Its
Ni(II) and Cu(II) Complexes and Its Usage in Removal of Some
Metals in Aqueous Medium
Abstract: Oximes are becoming increasingly important as analytical, biochemical and antimicrobial
reagents and they have been widely used as extractants for metal ions in solvent extraction. In this work,
novel tetradentate dioxime ligand and its Ni(II) and Cu(II) complexes have been prepared by employing
several steps. The characterization and nature of bonding of the complexes have been deduced from
elemental analysis, ICP-OES, FT-IR, molar conductivity and magnetic susceptibility measurements. The
novel dioxime ligand was further identified using 1H- and 13C-NMR spectra. Furthermore the extraction
ability of the ligand have been examined by the liquid-liquid extraction of selected transition metal
[Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II), Hg(II), Pb(II)] cations. The ligand shows strong binding
ability toward Cu(II) and Hg(II) ions.
Key words: Dioxime, spectroscopy, complex, extraction.
73
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PA4: Katekolaz Enzim Aktivitesine Sahip Yeni Dinükleer
Fe(III) Kompleksinin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin
İncelenmesi
Gülçin KORKUT, Bülent DEDE*
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Diimin-dioksim ligandının yeni bir homodinükleerFe(III) kompleksi sentezlenmiş ve bu kompleks
elemental analiz, ICP-OES, FT-IR, UV-Vis, molar iletkenlik ve manyetik süssebtibilite ölçümleriyle
karakterize edilmiştir. Metal kompleksin elemental analiz, stokiyometrik ve spektroskopik verileri,
kompleksteki metal:ligand oranının 2:1 olduğunu göstermiştir. Kompleksin manyetik moment değerinin
beklenen değerden düşük çıkması, kompleksteki güçlü antiferromanyetik etkileşimle açıklanmıştır.
Ayrıca sentezlenen kompleksin, 3,5-di-t-bütilkatekolün (3,5-DTBC) O2 ile oksidasyonu reaksiyonundaki
katekolaz aktivitesi UV-Vis kullanılarak incelenmiş ve bu kompleksin oldukça iyi katekolaz aktiviteye
sahip olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Dinükleer, spektroskopi, antiferromanyetik, katekolaz, enzim.
Synthesis of Novel Dinuclear Fe(III) Complex Exhibiting
Catecholase Enzyme Activity and Investigation of Its
Spectroscopic Properties
Abstract: A novel homodinuclear Fe(III) complex of dimine-dioxime ligand has been prepared and
characterized by elemental analysis, ICP-OES, FT-IR, UV-Vis, molar conductivity and magnetic
susceptibility measurements. Elemental analyse, stoichiometric and spectroscopic data of the metal
complex indicated that the metal:ligand ratio of complex was found to be 2:1. The subnormal magnetic
moment value of the complex explained by a strong antiferromagnetic interaction. Furthermore
catecholase activity of the synthesized complex for the oxidation of 3,5-di-tert-butylcatechol (3,5-DTBC)
by O2 was done using UV–Vis and it is found that the complex shows high catecholase activity.
Key words: Dinuclear, spectroscopy, antiferromagnetic, catecholase, enzyme.
74
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PA5: Polimerik Ni(II), Fe(II) Kompleslerinin Sentezi ve
Karakterizasyonu
Elif GUNGOR*
Physics Department, Science & Literature Faculty, Balikesir University, Balikesir, Turkey
* Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Bu çalışmada, üç dişli Schiff baz ligandı [H2L1= N–(2-hidroksietil)–5–(nitrosalisaldimin)] ve onun
tek çekirdekli [Ni(HL1)2H2O] (1) ve [Fe(HL1)2] (2) kompeksleri sentezlendi ve spektroskobik
yöntemlerle karakterize edildi. Kompleks 1 ve 2 ortorombik kristal sisteminde, sırasıyla P212121 ve
Fddduzay grubunda kristallenmiştir. Beş koordinasyonlu nikel ve demir atomları, iki imin azot atomu,
iki phenoxo oksijen atomu ve alkolik oksijen atomu ile tanımlanmaktadır. Kompleks 1 ve 2, schiff baz
ligandının şelatlanan iki birimiyle bozulmuş bir oktahedral geometriye sahiptir. Kompleks 1 ve 2'nin
kristal yapısında komşu moleküller O–H···O hidrojen bağları ile birbirine bağlanmıştır. Kompleks 1’de,
O–H···O hidrojen bağları ile bc düzleminde a ekseni boyunca istiflenmiş üç boyutta (3D) polimerik bir
yapı oluşur. Kompleks 2’nin hidrojen bağı etkişimleri kristalografik a ekseni boyunca, bir boyutta (1D)
polimerik zikzak zincir bir yapı oluşturur.
Anahtar kelimeler: Schiff bazı, nikel(II), demir(II), polimerik yapı
Synthesis, Characterization of Polymeric Ni(II), Fe(II)
Complexes
Abstract: In this work, tridentate Schiff base ligand [H2L1= N–(2–hydroxyethyl)–5–
nitrosalicylaldimine] and its mononuclear [Ni(HL1)2H2O]) (1) and [Fe(HL1)2] (2) complexes were
synthesized and characterized by spectroscopic methods. The complexes 1 and 2 crystallize in the
orthorhombic space group P212121 and Fddd, respectively. The six-coordinate nickel and iron atoms are
defined by two imine nitrogen atoms, two phenoxo oxygen atoms and alcoholic oxygen atoms.
Complexes 1 and 2 have a distorted octahedral geometry being chelated by two units of such tridentate
Schiff base ligand. In the crystal structure of 1 and 2, the adjacent molecules are linked through
intermolecular O–H···O hydrogen bonds. Molecules interacting through O–H···O hydrogen bonds in
complex 1 give polymeric structure to forming a three-dimensional network in bc plane and stacked
along a axis.Intermolecular hydrogen bonding of complex 2 consists a polymeric zigzag chain structures
in the formation of one-dimensional network along crystallographic a axis.
Key words: Schiff base, nickel(II), iron(II), polymericstructure
75
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PA6: Electric Dipole Transition Probabilities and Oscillator
Strengths for Cu like Gallium
Elmas EROL*, Gültekin ÇELİK, Şule ATEŞ, Murat YILDIZ, Mehmet TAŞER
Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Kampüs, Konya, Türkiye
[email protected]
Abstract: Thetransition probabilities and oscillator strengths have been calculated using the weakest bound
electron potential model theory (WBEPMT) for Copper like Gallium. In the calculations both multiplet and fine
structure transitions are studied. We have employed both numerical Coulomb Approximation (NCA) method and
numerical non-relativistic Hartree-Fock (NRHF) wave functions for expectation values of radii. The calculated
transition probabilities and oscillator strengths have been compared with literature. A good agreement has been
obtained
Key words: Copper like Gallium, WBEPMT, transitions probability, Oscillator strength.
76
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PA7: Yoğunluk Fonksiyon Teori Metoduyla Kateşin ve
Epikateşin Molekülerinin Optimize Yapıları ve Spektral
Analizleri
Fatma DOĞAN1,*, Mustafa KARAKAYA2, Fatih UCUN1
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
SinopÜniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü,57000,
Sinop, Türkiye
* e-posta: [email protected]
1
2
Özet: Çay, siyah çay ve yeşil çay olarak dünya çapında popüler bir içecektir. Yeşil çay Asya ülkelerinde
özellikle Japonya, Çin, Kore ve Hindistan’da yaygındır. Yeşil çay büyük miktarda kateşin (EGCG;
epigallokateşin galat, EGC; epigallokateşin, EC; epicatechin) içermektedir. Bu çay kateşinleri, flavonoid
ailesine aittirler. Son yıllarda çeşitli farmakolojik aktiviteleri sayesinde çay kateşinleri ciddi ilgi
çekmektedir. Bu çalışmada, kateşin ve epikateşin moleküllerinin 6-311++G(d,p) temel setli Yoğunluk
Fonksiyon Teori DFT(B3LYP) metodu ile teorik kararlı konformerleri belirlenerek, onların optimize
geometrik yapı parametreleri (bağ uzunlukları, bağ açıları ve torsiyon açıları), titreşim frekansları ve
kimyasal kayma değerleri hesaplanıp deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Kateşin, Epikateşin, DFT, Titreşim, Kimyasal kayma.
Optimized Structures and Spectral Analysis of Catechin
and Epicatechinby Density Functional Theory Method
Abstract: Tea is a popular beverage around the world as black tea and green tea.Green tea is also
common in Asian countries, especially Japan, China, Korea and India.Green tea contains a large amount
of catechin (EGCG; epigallocatechin gallate, EGC; epigallocatechin, EC; epicatechin). These tea
catechins belong to the “flavonoid family”. In recent years, due to their various pharmacological
activities they have attracted serious attention. In this study, the ground state optimized structures of
catechin and epicatechin molecules are determined by using DFT(B3LYP) method with 6-311++G(d,p).
Their calculated optimized structure parameters (bond lengths, bond angles and torsion angles),
vibrational frequencies and chemical shift values are compared with the experimental results.
Key words: Catechin, Epicatechin, DFT, Vibration, Chemical shift.
77
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PA8: İyonik Sıvılarda Zincir Uzunluğunun Moleküler
Titreşimler ve Elektronik Yapı Üzerine Etkisinin Teorik
İncelenmesi: 1-Alkil-3-Metilimidazolyum
Triflorometansulfonatların Durumu
Fehmi BARDAK1,*, Sibel BİLGİLİ1, Ahmet ATAÇ1, Mehmet KARABACAK2
1
Celal Bayar Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 04530,Manisa, Türkiye
Celal Bayar Üniversitesi, Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği
Bölümü, Turgutlu, Manisa, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
2
Özet: Bu çalışmada, sıvı fazda nanoyapısal organizasyonlar gösteren iyonik sıvılar ailesinden1-alkil-3metilimidazolyum triflorometansulfonatların moleküler titreşimleri ve elektronik yapıları teorik olarak
incelendi. En kararlı yapıları için teorik IR ve Raman spektrumları Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi (DFT)
yöntemi kullanılarak B3LYP-6311G(d,p) seviyesinde hesaplandı. Alkil grubunun zincir uzunluğuna
bağlı olarak spektrumlardaki değişimler analiz edildi. Spektrumların düşük frekans bölgesindeki piklerin
moleküller arası etkileşmelerden kaynaklanan bandlar ile aynı bölgeye kadar uzanması sebebiyle, bu
bölgedeki pikler detaylı olarak mercek altına alındı. Moleküllerin elektronik yapılarının nanoyapısal
organizasyonların zincir uzunluğuna bağlılığı üzerine etkileri tartışıldı.
Anahtar kelimeler: İyonik sıvılar, Nanoyapısal organizasyon, DFT, IR and Raman.
Theoretical Investigation of The Effect of Chain Length on The
Molecular Vibrations and Electronic Structure of Ionic Liquids:
The Case of 1-Alkyl-3-Methylimidazolium
Trifluoromethanesulfonates
Abstract: In this work, molecular vibrations and electronic structures of 1-alkyl-3-methylimidazolium
trifluorosulfonates from the family of the ionic liquids forming nanostructural organizations in liquid
phase were theoretically investigated. IR and Raman spectra for the most stable structures obtained by
using Density Functional Theory (DFT) method in B3LYP-6311G(d,p) level. Spectral variations were
analyzed depend on the alkyl chain length. Low frequency peaks of the spectra were explored in detail
because the peaks of this region overlaps with the bands that result from intermolecular interactions. The
effects of molecular electronic structures on the dependence of nanostructural organization to chain
length were discussed.
Key words: Ionic liquids, Nanostructural organization, DFT, IR and Raman.
78
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PA9: Kristal Mühendisliğinde Pt(SCN)4ün Kullanımı
Fumet Duygu YAZICI, Hulya KARA*
Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 10145, Balıkesir, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta:[email protected]
Özet: Bu çalışmadayeni [C15H21B3N3O7][Pt(SCN)4] (1)bileşiği sentezlenmiş ve karakterize edilmiştir.
Bileşik1 monoklinik kristal sisteminde P21/c uzay grubunda a=10.443Ǻ , b= 24.918 Ǻ ,c= 15.048
Ǻ,=90◦, β=133.945◦, γ=90◦, V=2819.38Ǻ3, Z=4 birim hücre parametrelerinde kristallenmiştir.
Kompleksin asimetrik biriminde bir adet Pt(SCN)4 molekülü, bir boroxime ve iki su molekülü vardır.
Pt(SCN)4]-2ve[C15H17B3N3O5]+2 sentezi saf su altında çözülerek yapılmıştır. Kristal yapıları çeşitli bir
yelpazede sentezlemek için SCN-tabanlı (OH...SNC) hidrojen bağlı birimleri oluşturabilen moleküler
yapıtaşının kullanımı tanımlanmıştır.Kompleksin kristal yapısında moleküllerinSCN… HN ve
BO…HNhidrojen bağlarıyla bağlanarak 3 boyutlu (3D) paketlendiği görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Tetrathiocyanoplatinate, tekkristal yapı analizi, hidrojen bağları
The Use of Pt(SCN)4 in Crystal Engineering
Abstract: In this work, [C15H17B3N3O5].[Pt(SCN)4].2(H2O] (1) has been synthesized and structurally
characterized. The compound crystallizes in monoclinic, space group P21/ca=10.443 Å, b= 24.918 Å,c=
15.048 Å, =90, β=133.945, γ=90, V=2819.38 Å3, Z=4 respectively. The complex contain one
Pt(SCN)4, one boroxime and two water molecules in the asymmetric unit. The synthesis of the
[C15H17B3N3O5]+2 and [Pt(SCN)4]-2salt was attempted under aqueous. The use of molecular tecton
(building block) able to form thiocyano-based hydrogen bonded synthons (OH…SCN) to synthesise a
diverse range of crystal structures is described. In the crystal structure, molecules are linked by
intermolecular SCN···HN and BO···HN hydrogen bonds, forming a three-dimensional network.
Key words: Tetrathiocyanoplatinate, single-crystal X-ray diffraction, hydrogen bonding
79
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PA10: 4-Floro Pyrazolo(3,4-D)Pirimidinin Molekül Yapısı,
Titreşim ve 1H - 13C NMR Kimyasal Kayma Analizleri
Gamze PINAR*, Fatih UCUN
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260 Isparta
*
[email protected], [email protected]
Özet: Bu çalışmada, 4-floropyrazolo(3,4-d)pirimidin molekülünün bütün tautomerleri, 6-311++G(d,p)
temel setli HF ve DFT/B3LYP metotları kullanılarak optimize edildi ve en kararlı tautomer belirlenerek
onun titreşim ve kimyasal kayma analizleri yapıldı. Kararlı tautomere ait hesaplanan bağ uzunlukları,
bağ açıları, titreşim frekansları ve NMR kimyasal kaymaları literatürde mevcut olan benzer moleküllerin
deneysel verileriyle karşılaştırıldı. Elde edilen korelasyon değerlerinden teorik ve deneysel sonuçların
uyum içinde olduğu, fakat DFT metodunun, HF metoduna göre daha iyi sonuçlar verdiği görüldü.
Anahtar kelimeler: DFT, HF, NMR, pyrazolo.
4-Fluoro Pyrazolo (3,4-D) Pyrimidine Molecular Structure,
Vibration and 1H - 13C NMRChemical Shift Analysis
Abstract: In this work all the tautomersof4-fluoro pyrazolo (3,4-d) pyrimidine molecule were optimized
by using HF and DFT/B3LYP methods with 6-311 + + G (d, p) basic set. The most stable tautomer were
determined and its vibration and chemical shifts analysis was performed. The calculated bond lengths,
bond angles, vibrational frequencies and NMR chemical shifts were compared with the experimental
data available belong to similar moleculesin the literature. From the correlation values it was seen that
the the theoretical and experimental results are in harmony, and the DFT method was found to give better
results than the HF method.
Key words: DFT, HF, NMR, pyrazolo.
80
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PA11: E1, E2 and M1 Transitions in Carbon Like Fluorine
Hakan DEMIRCI, Gültekin ÇELİK*, Şule ATEŞ
Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Kampüs, Konya, Türkiye
[email protected]
Abstract: Transition probabilities for electric dipole (E1), electric quadrupole (E2) and magnetic dipole
(M1) transitions in F IV are calculated. We have been used SUPERSTRUCTURE code in the LS
coupling. The present results are consistent with the findings of the earlier theoretical results.
Key words: Carbon like F IV, SuperStructure, electric dipole transitions, electric quadrupole transitions,
Magnetic dipole transitions, transition probability.
81
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PA12: N-Metiletilendiamin ve N-Etiletilendiamin ile Bazı Geçiş
Metal(II) Tetrasiyanonikelat(II) Komplekslerinin Titreşim
Spektroskopisiyle İncelenmesi
Güneş Süheyla KÜRKÇÜOĞLU*, Nurlan MAMMADOV, Büşra ÇEVİK, Mustafa
TALAY
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 26480, Eskişehir, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta:[email protected]
Özet: Bu çalışmada, [ML2Ni(CN)4] (L= N-metiletilendiamin ve N-etiletilendiamin; M=Ni, Cu, Zn veya
Cd) genelformülü ile verilen siyano köprülü komplekslerelde edilmiştir. Komplekslerin yapıları element,
termal analiz ve titreşim spektroskopisi ilebelirlenmiştir. Komplekslerin titreşim spektrumlarında 22002000 cm-1 dalga sayısıaralığındaki şiddetli ve keskin ν(CN) titreşim bandı, [Ni(CN)4]2- tabaka yapısına
sahip komplekslerde 25-5 cm-1yüksek frekans bölgelerine kaymıştır. Serbest ligantların (Nmen veya
Neen) vekomplekslerin spektrumları karşılaştırıldığında ise ligant moleküllerinin 3353-3281 cm-1dalga
sayısı aralığındaki ν(NH) titreşimlerinin komplekslerde 3345-3260 cm-1 dalga sayısına, 2967-2735 cm-1
dalga sayısı aralığındaki etil ve metil gruplarına ait ν(CH) titreşimlerinin ise2988-2792 cm-1 dalga
sayısına kaydığı gözlenmiştir. Elde edilen komplekslerin termal analiz bozunmaları statik havada 30700 °C sıcaklık aralığında incelenmiştir. Yapılan incelemelerde ilk bozunma basamağında
komplekslerinyapısında bulunan Nmen veya Neen ligantlarının endotermik olarak uzaklaştığı, takip
edenbasamakta ise siyano ligantının ekzotermik olarak bozulduğu belirlenmiştir. Son
bozunmaürünlerine karşılık gelen metal oksitlerdir.
Anahtar kelimeler: N-metiletilendiamin, N-etiletilendiamin, Tetrasiyanonikelat(II) kompleksleri,
Titreşim Spektroskopisi.
Vibrational Spectroscopic Investigation of Some Transition
Metal(II) Tetracyanonickelate(II) Complexes with NMethylethylenediamine and N-Etyhlethylenediamine
Abstract: In this work, cyano-bridged complexes with general formulae given by [ML2Ni(CN)4] (L=Nmethylethylenediamine or N-ethylethylenediamine; M= Ni, Cu, Zn or Cd) were synthesized. The
structures of the complexes were characterized by using elemental, thermal analysis and vibrational
spectroscopy. Intensive and sharp ν(CN) vibration band between 2200-2000 cm-1 in the vibration spectra
of the complexes, was shifted through high frequency regions as 25-5 cm-1 for [Ni(CN)4]2- layer type
complexes. When the spectra of free ligands (Nmen or Neen) and the complexes compared, it was seen
that ν(NH) vibrations of ligand molecules between 3353-3281 cm-1 were shifted to 3345-3260 cm-1 in
complexes and ν(CH) vibrations which belong to ethyl and methyl groups between 2967-2735 cm-1 were
shifted to 2988-2792 cm-1. Thermal analysis decompositions of the complexes were investigated between
the temperature ranges of 30-700oC in static air atmosphere. It was determined that Nmen or Neen ligands
in the structure of complexes were removed endothermically in the first stage, and cyano ligand was
decomposed exothermically in the subsequent stage. Resultant decomposition products are metal oxides.
Key words: N-methylethylenediamine, N-ethylethylenediamine, Tetracyanonickelate(II) complexes,
Vibrational spectroscopy.
82
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PA13: Synthesis, Molecular Structure, FT-IR and XRD
İnvestigations of 2-(4-Chlorophenyl)-2-Oxoethyl 2Chlorobenzoate: A Comparative DFT Study
Mahir TURSUN1,*, C.S. Chidan KUMAR2, Hoong Kun FUN2,3, Chin Wei OOİ2,
Siddegowda CHANDRAJU4, Ching Kheng QUAH2, Cemal PARLAK1
1
Department of Physics, Dumlupinar University, Kütahya 43100, Turkey
X-ray Crystallography Unit, School of Physics, Universiti Sains Malaysia, 11800 USM, Penang,
Malaysia
3
Department of Pharmaceutical Chemistry, College of Pharmacy, King Saud University, Riyadh
11451, Saudi Arabia
4
Department of Sugar Technology and Chemistry, Sir M. Visvesvaraya PG Center, University of
Mysore, Tubinakere, Mandya 571402, India
[email protected]
2
Abstract: In this work, 2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl2chlorobenzoate has been synthesized, its
structural and vibrational properties have been reported using FT-IR and single-crystalX-ray diffraction
(XRD) studies. The conformational analysis, optimized geometric parameters, normal mode frequencies
and corresponding vibrational assignments of the synthesized compound (C15H10Cl2O3) have been
examined by means of Becke-3–Lee–Yang–Parr (B3LYP) density functional theory (DFT) method
together with 6-31++G(d,p) basis set. Furthermore, reliable conformational investigation and vibrational
assignments have been made by the potential energy surface (PES) and potential energy distribution
(PED) analyses, respectively. Calculations are performed with two possible conformations. The title
compound crystallizes in ortho-rhombic space group Pbca with the unit cell dimensions a=12.312(5) Å,
b=8.103(3) Å, c=27.565(11) Å, V=2750.0(19) Å3. B3LYP method provides satisfactory evidence for the
prediction of vibrational wave numbers and structural parameters.
.
Key words: Phenacyl bromide, Crystal structures, Infrared spectra, XRD, DFT.
83
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PA14: Süperstructure Metodu Kullanılarak C II atomu İçin
Spektroskopik Parametrelerin Hesaplanması
Murat YILDIZ1,*, Gültekin ÇELİK2, Şule ATEŞ2
1
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, K. Ö. Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 70200,Karaman, Türkiye
2
Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 42300, Konya, Türkiye
* e-posta: [email protected]
Özet: Bu çalışmada bir kere iyonlaşmış Karbonatomunda yasak geçişler için geçiş olasılıkları ve osilatör
şiddetleri Superstructure hesaplama yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır Superstructure yöntemi,
relativistik ve kolerasyon etkilerinin önemli olduğu alt kabuktan geçişlerde ve düşük uyarılmış seviyeler
arasındaki geçişlerde oldukça iyi sonuçlar verebilmektedir. Çalışmanın hassasiyeti yöntemdeki λnl yapı
parametrelerinin çok iyi belirlenmesine bağlıdır. Bu çalışmada C II atomuna ait geçiş olasılıkları ve
osilatör şiddeti parametreleri literatürde bulunan az sayıda veri ile karşılaştırılmış ve literatür için detaylı
sonuçlar sağlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Superstructure hesaplama yöntemi, C II, geçiş olasılıkları, osilatör şiddetleri.
Calculation of Spectroscopic Parameters for C II Atom Using
Superstructure Method
Abstract: In this work, transition probabilities and oscillator strengths of Singly ionized Carbon atom
for forbidden transitions have been calculated using Superstructure method. Superstructure method able
to provide good results for the transitions from the lower shell in important relativistic-correlation effects
and transitions between low excited levels. Accuracy of the Study in this method depends on precisely
determination of λnl structure parameters. For C II, since there are few transition probabilities and
oscillator strengths results available in the literature, In this work, compared to existing investigations,
provides detailed results for the transition probabilities and oscillator strengths
Key words: SuperStructure method, C II, transition probabilities, oscillator strengths.
84
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PA15: Yeni Dört Çekirdekli Demir - Sülfür Nitrozin
KümesiSentezi ve Kristal Yapısı
Mustafa Burak ÇOBAN*, Hülya KARA
Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 10145, Balıkesir, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Bu çalışmada (C15H15B3N3O4).2(Fe4N7O7S3).3(H2O), (1) dört çekirdekli demir – sülfür nitrozin
kümesi sentezlendi ve yapısal olarak karakterize edildi. Kristal kompleks monoklinik yapıda olup,
Pc, a= 9,865(2) Å, b=12,439(3) Å, c=19,744(4) Å uzay grubuna sahiptir. Kompleksin simetrik birimi iki
Fe kümesi, bir boroksin ve iki su molekülü içerir. Kristal yapısı, Fe 4S4 kompleksininmerkezde
konumlanmasıyla açık kübik küme şeklinde elde edildi. Bu kompleksin sentezi ve incelenmesi demir
nitrozin kümesinin yapısını anlamamıza ve bu molekülün yapısal ve fonksiyonel benzerlikleri arasında
önemli ilişkiler kurmamıza yardımcı olur.
Anahtar kelimeler: Dört çekirdekli demir kümesi, boroksin, kristal yapı analizi
A New Tetranuclear Iron-Sulfur Nitrosyl Cluster:
Syntheses and Crystal Structure
Abstract: In this work, (C15H15B3N3O4).2(Fe4N7O7S3).3(H2O), (1) a tetranuclear iron-sulfur nitrosyl
cluster has been synthesized and structurally characterized. The complex crystallizes in monoclinic space
group Pc, a= 9,865(2) Å, b=12,439(3) Å, c=19,744(4) Å. The complex contain two Fe cluster, one
boroxine and two water molecules in the symmetric unit. In the crystal structure, “open-cubane” cluster
with a chair like Fe4S4 core is obtained. The syntheses and investigations of this complex help us gain
insight on the structures of iron nitrosyl clusters and establish the important relationship between the
structures and functions of these molecules.
Key words: Tetranuclear iron cluster, boroxine, crystal structure analysis
85
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PA16: 4-Pyridine-boronic Asidin Kristal Mühendisliğinde Yapı
Taşı Olarak Kullanımı
Nil Gorkem ARIN*, Hulya KARA
Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 10145, Balıkesir, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Bu çalışmada yeni bir bileşik sentezlenmiş ve yapısal olarak karakterize edilmiştir.
[HNC5H4B(OH)2-4][Pt(CN)4] (1) uzay grubu; P21/c, a=5.6159(11)Å, b=14.656(3) Å, c=11.619(2) Å.
Pt(CN)4]-2ve [HNC5H4B(OH)2-4]+2 sentezi saf su altında çözülerek yapılmıştır. Kristal yapıları çeşitli bir
yelpazede sentezlemek için CN-tabanlı (OH...NC) hidrojen bağlı birimleri oluşturabilen moleküler
yapıtaşının kullanımı tanımlanmıştır. CN grupları ile oluşan kare düzlemsel metal kompleksi, Pt(CN)4]2
ve4-pyridine boronic asit in elde edilmesi gösterilmiştir. (1) in kristal yapısında; iki kola ayrılmış olan
yapı, katyonun her iki ucunda gözlenmiş ve buda 3 bağımsız anyon için OH...NC hidrojen bağlarının
oluşumuna yol açmıştır (şekil 1). Sonuç olarak, her bir anyon, her bir siyano grubu ile 3 adet CN...HO
hidrojen bağı oluşturmuş ve bu bağlar M-C vektörü boyunca bir etkileşim oluşturmuştur.
Anahtar kelimeler: Tetracyanoplatinate, Tek kristal yapı analizi, Hidrojen bağları, Boronik asit
The Use of 4-Pyridine Boronic Acid as Building Block in Crystal
Engineering
Abstract: In this work, the novel compound has been synthesized and structurally characterized:
[HNC5H4B(OH)2-4][Pt(CN)4] (1) space group P21/c, a=5.6159(11)Å, b=14.656(3) Å, c=11.619(2)
Å.The synthesis of the [HNC5H4B(OH)2-4]+2 salt of Pt(CN)4]-2was attempted under aqueous. The use of
molecular tecton (building block) able to form cyano-based hydrogen bonded synthons (OH…NC) to
synthesise a diverse range of crystal structures is described. Square planar dianionic metal complex with
4 terminal cyano-groups is shown to form with the dication 4-pyridine boronic acid. In (1) the bifurcated
synthon is observed at either end of the cation, leading to the formation of OH…NC hydrogen bonds to
3 independent anions, shown in Fig. 1. Correspondingly, each anion is involved in 3 CN…HO hydrogen
bonds, with each cyano group forming one such interaction along the extension of the M–C vector
(CN…H).
Key words: Tetracyanoplatinate, Single-crystal X-ray diffraction, Hydrogen bonding, 4-Pyridine
boronic Acid.
86
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PA17: Azit Köprülü Ni(II) Kompleksinin Sentezlenmesi ve
Kristal Yapısının İncelenmesi
Özde YILDIRIM*, Fatma Çağnur ALAKUŞ, Elif GUNGOR, Hülya KARA
Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 10145, Balıkesir, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Bu çalışmada iki çekirdekli Nikel [Ni2(HL)2(N3)2(EtOH)2], [HL = N–(2–hydroxyethyl)–3,5–
chlorosalicylaldimine], kompleksi sentezlenmiş ve kompleksin kristal yapısı x-ışını kırınım yöntemiyle
belirlenmiştir. Kompleks P-1 uzay grubunda kristallenmiştir. Kompleksin asimetrik biriminde iki
çekirdekli azit köprülü iki [Ni2(HL)2(N3)2(EtOH)2] molekülü vardır. Ni(II) atomu, ligandın iki phenoxo
oksijen atomu, bir imin azot atomu, iki azit köprü grubu ve etanol molekülünün oksijen atomuyla altı
koordinasyonlu bozulmuş oktahedral geometriye sahiptir. Kompleksin kristal yapısında O—H···O ve
O—H···N hidrojen bağlarıyla bağlanarak bc düzleminde ve a ekseni boyunca istiflenmiş 3 boyutlu (3D)
paketlendiği görülmektedir.
Anahtar kelimeler: İki çekirdekli Ni(II) kompleksi, kristal yapı analizi
Syntheses and Investigation of Crystal Structure Ni(II) Complex
with Azido Bridge
Abstract: In this work, dinuclear Nickel [Ni2(HL)2(N3)2(EtOH)2], [HL = N–(2–hydroxyethyl)–3, 5–
chlorosalicylaldimine], metal complex have been prepared and the crystal structures of complex is
determined by the single crystal x-ray diffraction method.The complex crystallizes in triclinic space
group P-1. The compound contains two dinuclear azido bridge [Ni2(HL)2(N3)2(EtOH)2] molecule in the
asymmetric unit. The Ni(II) atom is six-coordinated by two phenolate O, one imine N from Schiff base
ligands and one O atom from ethanol molecule and two azido N atoms, forming an distorted octahedral
geometry. In the crystal, molecules are linked by intermolecular O—H···O and O—H···N hydrogen
bonds, forming a three-dimensional network in bc plane and stacked along a axis
Key words: Dinuclear Ni(II) complex, crystal structure analysis.
87
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PA:18 Tria-, Penta- ve Hepta-Fulven Türevlerinde π-Elektron
Delokalizasyonunun Değerlendirilmesi için CTED Aromatiklik
İndeksinin Uygulanması
Saruhan ÇETİN, Ahmet TOKATLI*, Fatih UCUN
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Bu çalışmada, H, CH3, CCH, CMe3, CN, CONH2, COCH3, CF3, CH2-, CC-, COO-, F, B(OH)2, OH,
OCH3, O-, NH2, NMe2, NH-, NH3+, NN+, SiMe3 ile subsituye edilmiş tria-, penta- and hepta-fulvene
türevlerinin (yaklaşık 70 molekül) aromatikliği, son yıllarda geliştirilmiş olan Düzeltilmiş Toplam
Elektron Yoğunluğu (CTED) aromatiklik indeksiyle araştırılmıştır. Bu indeksin doğruluğunu test etmek
için, CTED indeksi diğer yaygın olarak kullanılan HOMA, FLU, SA, M(r) ve NICS gibi aromatiklik
indeksleri karşılaştırılmıştır. CTED aromatiklik indeksinin tria-, penta- and hepta-fulvene türevlerinin πelektron delokalizasyonunun değerlendirilmesinde başarılı olduğu bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: CTED, Aromatiklik, Fulven, HOMA.
Application of CTED Aromaticity Index for Estimation of πElectron Delocalization in Tria-, Penta- and Hepta-Fulvene
Derivatives
Abstract: In this work, aromatic character of tria-, penta- and hepta-fulvene derivatives (approximately
70 molecules), included H, CH3, CCH, CMe3, CN, CONH2, COCH3, CF3, CH2-, CC-, COO-, F, B(OH)2,
OH, OCH3, O-, NH2, NMe2, NH-, NH3+, NN+, SiMe3 substituents, were investigated by using recently
introduced Corrected Total Electron Density (CTED) aromaticity index. To test the validity of this index
we have compared it with the other commonly used aromatic indices, such as HOMA, FLU, SA, M(r)
and NICS. It has been found that CTED aromaticity index is successful in estimating the π-electron
delocalization of the tria-, penta- and hepta-fulvene derivatives.
Key words: CTED, Aromaticity, Fulven, HOMA.
88
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PA19: α-Fenil- N-ter- bütil- nitronenin bazı radikal ürünlerinin
su çözeltisinde temel hal optimize yapıları ve aşırı ince yapı
sabitlerinin hesaplanması
Sinem GÜRKAN AYDIN*, Fatih UCUN
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
e-posta: [email protected]
Özet: α-Fenil- N-ter- bütil- nitronenin bazı radikal ürünlerinin su çözeltisindeki temel hal optimize
yapıları, 6-311++G(d,p) ve Lan2LZD setli DFT(B3LYP) ve HF metotları kullanılarak hesaplandı.
Tuzaklanan radikal olarak, sırasıyla OH, NCO ve N3 kullanıldı. Tuzaklanan radikallerin teorik izotropik
aşırı ince yapı kuplaj sabitlerinin, karşılık gelen deneysel değerlerlerle uyumlu olduğu görüldü. Bütün
teorik sonuçlardan ince yapı hesaplamalarında DFT’nin HF metoduna göre daha iyi olduğu sonucuna
varıldı. Ayrıca radikal ürünlerinin temel hal optimize yapıları (bağ uzunlukları, bağ açıları ve torsion
açıları) listelendi ve bütün tuzaklanan radikallerin bağlanma enerjileri bulundu.
Anahtar kelimeler: ESR, HF, EPR, Spin tuzaklama, Aşırı ince yapı yarılması
Calculated Optimized Structures and Hyperfine Coupling
Constants of Some Radical Adducts of α-phenylN-tert-buthyl nitrone in WaterSolution
Abstract: The ground state optimised structures of some radical adducts of α-phenyl-N-tert-buthyl
nitrone (PBN) in water solution were calculated by using DFT(B3LYP) and HF methods with 6311++G(d,p) and Lan2LZD levels. As trapped radicals, OH, NCO, and N 3 are used, respectively. The
calculated isotropic hyperfine coupling constants of the trapped radicals were seen to be in good
agreement with the corresponding experimental data. From all the calculated results it was concluded
that the DFT method for hyperfine calculations is superior relative to the HF method. Also the
geometrical parameters (bond length, bond angle and torsion angle) for the ground state optimized
structures of all the radical adducts were listed, and the bonding energies of all the trapped radicals were
found.
Key words: ESR, HF, EPR, Spin trap, Hyperfine splitting.
89
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PA20: Electric Dipole Transition Probabilities for Neutral
Fluorine
Okan AKYÜREK, Şule ATEŞ*, Gültekin ÇELİK, Yusuf SANCIMAK
Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Kampüs, Konya, Türkiye
[email protected]
Abstract: Transition probabilities for electric dipole (E1) transitions in F I are calculated. We have been used
SUPERSTRUCTURE code in the LS coupling. The calculated transition probabilities have been compared with
available theoretical and experimental results. A good agreement with the results in literature has been obtained .
Key words: Noutral Fluorine, SuperStructure, Electric dipole transitions probability.
90
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PA21: M(4-Pridinkarboksialdehid)Ni(CN)4.G FT-IR
Spektroskopik ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi (M = Ni, Cd
ve G = 1,4-Dioksan)
Z. KARTAL 1,*, Ö. İ. KARATEPE 2
1
DPÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, KÜTAHYA, TÜRKİYE
2
DPÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, KÜTAHYA, TÜRKİYE
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Genel formülü M(L)M'(CN)4.nGile verilen Hofmann-tipi klatratlarda, M: Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn
veya Cd gibi oktahedral düzende çevrili iki değerlikli geçiş metallerini, M': kare düzlem düzende iki
değerlikli Ni, Pd ve Pt veya tetrahedral düzende Zn, Cd ve Hg gibi geçiş metallerini, L: bir tane çift dişli
(iki donör atomlu) ya da iki tane tek dişli (tek donör atomlu) ligand molekülünü, G: konuk molekülü ve
n: konuk molekül sayısını göstermektedir. Değişik ligand ve konuk moleküller kullanılarak birçok yeni
Hofmann-tipi kompleks ve Hofmann-tipi klatrat sentezlenmiştir. Bugüne kadar üzerinde çalışılan bu tip
bileşikler özellikle konak yapıyı oluşturan bileşenlerden birisi olan M'(CN)4-2 anyonunun simetrisine
göre "Hofmann-tipi" ve " Hofmann-Td-tipi" kompleks veya klatratlar olmak üzere iki ana grupta
toplanabilir. Bu çalışmada ilk kez toz şeklinde elde edilen M(4-Pridinkarboksialdehid)Ni(CN)4.nG (M
= Ni, Cd ve G = 1,4-Dioksan) klatratlarının İnfrared spektrumları alınarak soğurma titreşimlerinin
işaretlemeleri yapıldı. Bu işaretlemeler literatürde yer alan diğer Hofmann-tipi klatratlar ile karşılaştırıldı
ve benzer sonuçlar gözlendi. Bu çalışmamızdaki Hofmann tipi 1,4-Dioksan klatratları 4Pridinkarboksialdehid ligand molekülünün piridin halkası üzerindeki azot atomu ve aldehit (-CH=O)
grubunun oksijen atomunun geçiş metali atomlarına bağlanmasıyla oluştuğu ve |M–Ni(CN)4| polimerik
tabakalarının ise (–M–4PCA–M–) zincirleri tarafından paralel halde tutulduğu anlaşılmıştır. Ayrıca
klatratların termal özellikleri de incelenmiştir. Bu çalışma sonucunda Hofmann-tipi klatratlara iki yeni
örnek kazandırılmıştır.
Anahtar kelimeler: İnfrared Spektroskopisi, Hofmann-Tipi Klatratlar, 4-Pridinkarboksialdehid, 1,4Dioksan.
Investigation of The M(4PYRIDINECARBOXALDEHYDE)Ni(CN)4.nG Clathrates in
FT-IR Spectroscopic (M = Ni, Cd and G = 1,4-Dioxane)
Abstract: In this study, clathrate of 4-Pyridinecarboxaldehyde tetracyanonickel-1,4-Dioxane, given by
the formula M(4-Pyridinecarboxaldehyde)Ni(CN)4.nG(M = Ni, Cd and G = 1,4-Dioxane), is obtained
for the first time through chemical methods. The FT-IR spectroscopic data in the region of (4000–400)
cm-1 was recorded and the IR frequencies were given and explained in detail. The spectral analyzes results
of the newly synthesized clathrate of 4-Pyridinecarboxaldehyde tetracyanonickel-1,4-Dioxane suggest
that these clathrates are new examples of the Hofmann-type 1,4-Dioksane clathrates. In our study, the
Hofmann-type 1,4-Dioxane clathrates formed by bounding electrons of nitrogen-donor atom of pyridine
ring and electrons of oxygen-donor atom of aldehyde group (-CH=O) of 4-Pyridinecarboxaldehyde
ligand molecule to transition metal atoms consist of the corrugated |M–Ni(CN)4| polymeric layers
which are held in parallel through the chain of (–M–4PCA–M–). Alsothethermal propertiesof these
clathrates were investigated.
Key words: Infrared Spectroscopy, Hofmann Types Clathrates, Tetracyanonickelate, 4
Pyridinecarboxaldehyde, 1,4- Dioxane.
91
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
92
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
GENEL FİZİK /
DİSİPLİNLER ARASI FİZİK
GENERAL PHYSICS /
INTERDISCIPLINARY PHYSICS
POSTER BİLDİRİLER
POSTER PRESENTATIONS
93
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
94
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PG1: Fotonikte Transfer Matris Yönteminin Kullanılması
Ali ÇETİN*, Sacide SATAN, Doğukan GÖR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 26480, Eskişehir, Türkiye
[email protected]
Özet: Işığı küçük ölçekli mesafelerde tutmak ve idare etmek çok önemlidir. Bu çalışmada, tümleşik
optikteki elemanlardan biri olan periyodik fotonik yapıda transfer matris yöntemi ele alınmıştır.
Periyodik yapılar sınır değer problemi olarak değerlendirilmiştir. Işığın periyodik yapıya giriş ve çıkış
enerjileri değerlendirilmiş ve yapının yansıtırlık ve geçirgenlik değerleri bulunmuştur. Periyodik fotonik
yapının uygun yansıtırlık ve geçirgenlik değerleri optimize edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Periyodik yapı, yansıtırlık, transfer matris yöntemi.
Using the Transfer Matrix Method in Photonics
Abstract: To confine light in small length scales and manipulate it is very important. In this study, the
transfer matrix methodare investigated in periodic photonic structures that one of the elements the
integrated optics. Periodic structuresare considered asboundary value problems. Amplitude of light
entering to periodic structure and amplitude of light outgoing from this structure is evaluated and
reflectivity and transmittance values are found this periodic photonic structure. The optimalvalues these
reflectivity and transmittance of thephotonicstructureare optimized.
Key words: Periodic structure, reflectivity, transfer matrix method.
95
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PG2: Sonlu Farklar ve Crank Nicolson Yöntemleri Kullanılarak
Hiperbolik Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Analizi ve
Uygulaması
Faruk AŞKIN1,*, Nermin AYDIN1, Duygu AKIN1, Görkem OYLUMLUOĞLU1,2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizik Bölümü, 48000, Muğla, Turkey
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Temiz Enerji Kaynakları Araştırma Geliştirme Merkezi, Muğla,
Turkey
[email protected]
1
2
Özet: Kısmi diferansiyel denklemlerde yer alan türevlerin bilgisayarda sayısal hesabı için yaklaşık
formda yazılması gerekir. Bu tip ayrıklaştırma işlemlerine genel olarak sonlu fark formülasyonu adı
verilir. Sonlu fark formülasyonları çoğu zaman Taylor seri açılımına dayanılarak yapılır. Bunun yanında
polinomlar yardımıyla da ayrıklaştırma yapılabilir. Bir kısmi diferansiyel denklemde yer alan bütün
türevler bu yöntemlerle ayrıklaştırılarak denklemin tamamı ayrık formda yazılır ve sayısal çözümü bu
şekilde araştırılır. Uzaysal ve zamansal türevlerin sonlu fark ayrıştırmalarındaki mertebelerin farklı
olması (r>0.5 olduğundaki) kararsızlığın nedenidir. Crank-Nicolson yöntemi bu sonlu fark açılımlarını
aynı mertebeye getiren bir tekniktir. Bu çalışmada iki-boyutlu tipik bir membranın titreşim hareketinin
hiperbolik kısmi diferansiyel denklemi yazılmış ve Sonlu fark yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir.
Sonlu fark çözümlerinde bir simetrinin mevcut olduğu ve belirli frekanslarda tekrarlandığı görülmüştür.
Crank-Nicolson gibi kapalı yöntem kullanıldığında analitik çözümlere yaklaşıldığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Sonlu farklar yöntemi, Crank-Nicolson, hiperbolik kısmi diferansiyel denklem.
Numerical Analysis and Applications of Hyperbolic Partial
Differential Equations Using Finite Differences and Crank
Nicolson Methods
Abstract: Derivatives Research located partial differential equations, for numerical calculations in
computer, should be written approximately form. Such discretization process generally is called finite
difference formulation. Finite difference formulations are often made based on Taylor series expansion.
Besides, the discretization can be done with the help of polynomials. All derivatives contained in a partial
differential equations can discretization using these methods, so complete equation can be written
separate form and numerical solutions can investigation by this way. Spatial and temporal derivatives
are different in the range (r> 0.5 that is) is the cause of instability. Crank-Nicolson method, it is a
technique that stands in the same order to finite difference expansions. In this study, hyperbolic partial
differential equation of vibration motion of a typical two-dimensional of membrane were written and
were analysed using the finite difference method. It is seen that an symmetry in the present and repeated
at certain frequencies in finite differences solutions. It is observed that results approach to analytical
solutions using close methods such as Crank-Nicolson.
Key words: Crank-Nicolson, finite difference method, hyperbolic partial differential equations.
96
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PG3: Polietilen Soğurucuların Yarı-değer Kalınlıklarının
Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi
Mürsel ŞEN1,*, Abdullah Engin ÇALIK1, Hüseyin ERTİK2, Hüseyin ŞİRİN3
Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 43100,Kütahya, Türkiye
Akdeniz Üniversitesi, Alanya Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 07490, Alanya, Antalya, Türkiye
3
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 35100, Bornova, İzmir, Türkiye
* e-posta: [email protected]
1
2
Özet: Bu çalışmada polietilen soğurucuların yarı-değer kalınlıkları deneysel ve teorik olarak
incelenmiştir. Radyoaktif kaynak olarak beta bozunması yapan 99Tc ve 147Pm radyoizotopları
kullanılmıştır. Bilinen teorik ve deneysel yarı-değer kalınlıkları arasında uyumsuzluk olduğu
görülmüştür. Bu uyumsuzluğu giderebilmek için standart soğurulma denklemi kesirsel matematik
kullanılarak yeniden çözülmüştür. Bu bağlamda, şiddetin soğurulması denklemindeki birinci mertebeden
kalınlığa bağlı türev operatörü yerine, Caputo kesirsel türev operatörü kullanılmıştır. Bu yeni denklemin
çözümü Mittag – Leffler fonksiyonu cinsinden elde edilmiştir. Deneysel ve teorik sonuçları eşdeğer
yapan kesirsel türev mertebeleri hesaplanmıştır.
Anahtar kelimeler: Yarı-değer Kalınlık, Kesirsel Matematik, Mittag-Leffler Fonksiyonu.
Experimental and Theoretical Investigations of Half-Value
Thicknesses of Polyethylene Absorbers
Abstract: In this study, the half-values thickness ofpolyethyleneabsorbers has been investigated
experimentally and theoretically. The99Tc and 147Pm radio-isotopes have been used as beta sources. There
is an inconsistency between the experimental measurements and standard theoretical calculations.
Standard attenuation equation has been resolved by using fractional calculus. In this context, the Caputo
fractional derivative operator has been performed instead of the first order derivative operator in
attenuation equation. The solution of this new equation has been obtained in terms of the Mittag – Leffler
function. Fractional derivative order has been calculated to make experimental measurements be
coherent with theoretical calculations.
Key words: Half-value Thickness, Fractional Calculus, Mittag-Leffler Function.
97
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
98
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
NÜKLEER FİZİK /
YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİ
NUCLEAR PHYSICS /
HIGH ENERGY PHYSICS
POSTER BİLDİRİLER
POSTER PRESENTATIONS
99
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
100
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN1: Isparta Okullarındaki Musluk Sularının İçerdiği Radon
Düzeyinin Belirlenmesi
Ahmet ÇİNE*, Fatih TOZUN, M. Ertan KÜRKÇÜOĞLU
*Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Isparta, Türkiye
*
[email protected]
Özet: Radon, A sınıfı kansorejen, radyoaktif bir gazdır ve sularda bulunan radon çözünerek atmosphere
karışabilir. Bu çalışmada, Isparta il merkezinde bulunan 6 ilkokul ve 6 lisenin kullanma sularındaki radon
seviyelerine ait ölçümler sunulmaktadır. 2013 yılı sonbahar mevsiminde yapılan ölçümlerde, çevresel
pasif radon monitörü olarak adlandırılan E-PERM (Elektret Pasivve Enviromental Radon Monitor)
sistemi kullanılmıştır. Okullardan alınan 68 ml.’lik su numuneleri laboratuar ortamında su ölçüm kiti
kullanılarak 2 gün boyunca ölçülmüştür. Elde edilen ölçüm sonuçlarına göre, okullarda kullanılan
musluk sularındaki radon konsantrasyonlarının 2 Bq/L ile 19Bq/L arasında değerler aldığı ve ortalamanın
4,9 Bq/L olduğu görüşmüştür. Bu değer, EPA’nın (Environmental Protection Agengy) tavsiye ettiği 11
Bq/L lik limit seviyesinin altındadır.
Anahtar Kelimeler: Radyasyon, radon, E-PERM
101
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN2: Isparta İl Merkezindeki Okullarda Havadaki Gama Doz
Hızı Ölçümleri
Ahmet ÇİNE*, Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü, Isparta, Türkiye,
*Yazışılan yazar e-posta:[email protected]
Özet: TAEK verilerine göre, Türkiye geneli için havadaki gama doz hızı ortalaması 100 nSv/h değerinin
altında seyretmektedir. Bu çalışmada, Isparta il merkezinde bulunan 12 okula ait havadaki gama doz hızı
ölçümlerisunulmaktadır. Ölçümler yassı pencereli seyyar bir Geiger-Müller dedektörü kullanılarak 2013
yılı sonbahar mevsiminde gerçekleştirilmiştir. 6’sı ilkokul diğer 6’sı lise olmak üzere 12 okulda bina
çevresi ve katlarda belirlenen 12’şer ölçüm noktasında, toplam 1020 doz hızı ölçümü yapılmıştır.
Okullardaki gama doz hızı düzeylerinin 80 nSv/h ile 380 nSv/h arasında değiştiği ve güz mevsimi için
okullardaki ortalama gama doz hızı seviyesinin 185 nSv/h mertebesinde olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Isparta, Gama radyasyonu, Doz hızı, Geiger-Müller dedektörü.
102
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN3: 57Co Radyoizotopunun (p,*), (n,x), (d,x) Reaksiyonu ile
Üretilmesinin Teorik Hesaplaması
Asiye GÜROL*, İsmail Hakkı SARPUN, Bekir ORUNÇAK
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 06500, Afyon, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Bu çalışmada, 57Co radyoizotopunun 60Ni(p,a)57Co, 58Ni(p,2p)57Co, 59Co(p,x)57Co,
59Co(p,2n+p)57Co, 57Fe(p,n)57Co, 56Fe(p,g)57Co, 58Nİ(n,x)57Co ve 59Co(d,x)57Co reaksiyonları
ile üretilmesinin incelenmiştir. 57Co radyoizotopu gama kameralar ve ölçüm sistemlerinde kaynak
olarak, kalite konturol dedektörü ve gama ışını dedektörlerinin kalimrasyonunda kullanılmaktadır. Talys
1.4 programı kullanılarak teorik çalışma yapılmıştır. Bulgular literatürdeki deneysel veriler ile
karşılartırılmıştır
Anahtar kelimeler: 57Co radyozitopunun üretilmesinin tesir kesidi hesabı.
Radioisotopes 57Co (p,*), (n,*), (d,*) Produced By The Reaction
of The Theoretical Calculation
Abstract: In This study 57Co radioisotope of 60Ni(p,a)57Co, 58Ni(p,2p)57Co, 59Co(p,x)57Co,
59Co(p,2n+p)57Co, 57Fe(p,n)57Co, 56Fe(p,g)57Co, 58Nİ(n,x)57Co and 59Co(d,x)57Co produced by
the reaction was investigated 57Co. Radioisotope 57Co gamma cameras and measurement systems as a
source for quality konturol detector and gamma-ray detectors are used in kalimrasyon. Talys 1.4 program
using the theoretical work.
Key words: 57Co radyozitop account the production of the cross section
103
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN4: Antalya İli Kıyı Şeridinden Alınan Kum Numunelerinin
Doğal Radyoaktivite Değerlerinin Belirlenmesi
Canel EKE1,2,*, İsmail BOZTOSUN1,3
Akdeniz Üniversitesi, Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Antalya
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Programı, 07058, Antalya, Türkiye
3
Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 07058, Antalya, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
1
2
Özet: Bu çalışma da Antalya kıyı şeridinden 37 farklı noktadan alınan kum numuneleri içersindeki doğal
(238U, 232Th, 40K) ve yapay (137Cs) radyoaktif elementlerin aktivite konsantrasyonları Yüksek Saflıkta
Germanyum (HpGe) dedektörü kullanılarak ölçülmüştür. 238U, 232Th ve 40K elementlerinin aktivite
konsantrasyonu sırasıyla; 6.6576±0.0470 Bq/kg-27.4047±0.7456 Bq/kg, 0.6207±0.0009 Bq/kg19.3693±0.3817 Bq/kg, 10.1235±0.1161 Bq/kg-361.7585±127.9811 Bq/kg değerlerinde değişmektdir.
137
Cs için aktivite konsantrasyonu minimum dedekte edilebilir aktivite değeri 0.28 Bq/kg ile
0.5049±0.0003 Bq/kg aralığında değişmektedir. Gama doz oranı, yıllık doz eşdeğeri, radyum eşdeğer
aktivitesi, dış zarar indeksi, , iç zarar indeksi sırasıyla 8.162 nGy/h -33.872 nGy/h, 10.009 micSv/year 41.541 micSv/year, 17.608 Bq/kg-70.895 Bq/kg, 0.048-0.191, 0.080-0.233 aralığında hesaplanmıştır.
Anahtar kelimeler: Doğal Radyoaktivite, Kum örneği, Gama Spektroskopisi, HpGe.
Determination of Natural Radionuclides Concentration in Sand
Samples fromMediterranean Coast of Antalya
Abstract: In this study, 37 different sand samples are collected from mediterranean coast of Antalya in
Turkey. For determination of sand samples natural (238U, 232Th, 40K) and artificial ( 137Cs) radioactive
elements concentration was used High Purity Germanium dedector (HpGe). 238U, 232Th ve 40K
radioactivity concentration changed from 6.6576±0.0470 Bq/kg to 27.4047±0.7456 Bq/kg, from
0.6207±0.0009 Bq/kg to 19.3693±0.3817 Bq/kg, from 10.1235±0.1161 Bq/kg to 361.7585±127.9811
Bq/kg respectively. For 137Cs activity concentration changed from minimum detectable activity (MDA)
0.28 Bq/kg to 0.5049±0.0003 Bq/kg. Gamma dose rate, annual effective dose rate, radium equivalent
activity, external and internal hazard index were calculated varied from 8.162 nGy/h to 33.872 nGy/h,
from 10.009 micSv/year to 41.541 micSv/year , from 17.608 Bq/kg to 70.895 Bq/kg, from 0.048 to
0.19, from 0.080 to 0.233 respectively.
Key words: Natural Radioactivity, Sand Sample, Gamma Spectroscopy, HpGe.
104
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN5: Fotonükleer Yöntemi ile Galyum çekirdeğinin Enerji
Seviyeleri ve Yarı Ömrünün Belirlenmesi
Fatih DÜLGER1,2*, İsmail BOZTOSUN1,2, Yasemin KÜÇÜK1,2, Haris ÐJAPO1,2
1
Akdeniz Üniversitesi, Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Antalya, Türkiye
2
Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Antalya, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Fotonükleer reaksiyon çekirdeklerin enerji seviyelerinin ve yarı ömrünün tespit edilmesinde
kullanılan en etkili yöntemlerden birisidir. Bu çalışmada gama-nötron spektroskopisi kullanılarak
Galyum (Ga) çekirdeğinin enerji seviyeleri ve yarı ömürleri yüksek çözünürlüklü Germanyum Dedektör
(HPGe) ile hassas bir şekilde analiz edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Fotonükleer Reaksiyon, Enerji Seviyeleri, Yarı-Ömür, Germanyum Dedektör.
Calculating the Energy Levels and Half Lives of the Nickel
Element by Photonuclear Reaction
Abstract: A photonuclear reaction is one of the effective nethods that can be used in investigates the
energy levels and half-life of the nucleus. In this study, the energy levels and half-life of Galium (Ga)
nucleus has been analyzed by using gamma-neutron spectroscopy with a high priority Germanium
(HPGe) dedector.
Key words: Photonuclear Reaction, Energy Levels, Half-Live, Germanium Detector.
105
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN6: Isparta İl Merkezinde Bulunan İşyerlerinde Radon
Nedeniyle Alınacak Yıllık Etkin Doz Eşdeğerinin Tahmini
Fatih TOZUN*, Ahmet ÇİNE, Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü, Isparta, Türkiye,
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Doğal kaynaklı radyasyonun yarısından doğrudan radyoaktif olan radon gazı sorumludur. Dünya
genelinde yapılan çalışmalara göre, doğal kaynaklar nedeniyle alınan yıllık radyasyon dozunun 2,4 mSv
düzeyinde olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, Isparta il merkezinde bulunan işyerlerinde 2010 ile 2013
yılları arasında pasif ölçüm tekniğine dayalı olarak yaptığımız atmosferik radon ölçümleri toplu halde
değerlendirilerek işyerlerinde radon gazı nedeniyle maruz kalınacak yıllık etkin doz eşdeğerlerine ait
hesaplamalar sunulmaktadır. İşyerlerinde yılda 2000 saat çalışıldığı varsayılarak, Isparta il merkezi için
işyerlerinde alınacak doz düzeylerinin 0,42 mSv/y ile 1,87 mSv/y arasında değiştiği ve ortalamanın 1,33
mSv/y civarında olduğu söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Isparta, işyeri, radon, yıllık etkin doz eşdeğeri.
106
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN7: Ticari UHT Sütler ile Isparta’da Üretilen Sütlerdeki
Radon Seviyelerinin İncelenmesi
Fatih TOZUN*, Serkan CEYLAN, Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü, Isparta, Türkiye,
*Yazışılan yazar e-posta:[email protected]
Özet: Isparta için sularda daha önce yapılan çalışmalar, il merkezindeki şebeke sularına ait radon
düzeylerinin EPA'nın (A.B.D. Çevre Koruma Ajansı’nın) bildirdiği sınır seviyesi civarında olduğunu
ortaya koymuştur. Üstelik tarım ve hayvancılıkta kullanılan kuyu sularında bu değer limitin 4 katını
geçebilmektedir. Bu noktadan hareketle, Isparta'da üretilen sütlerdeki radon düzeyleri, ilde tüketilen ve
şehir dışından gelen hazır sütlerle karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. E-PERM sistemi ile
gerçekleştirilen ölçümler sonucunda; şehir dışından gelen hazır sütlere ait 10 numunedeki (20 ölçüm)
ortalama radon düzeyinin 4,4 Bq/L olduğu ve il merkezi civarında üretilen sütlere ait 10 numunedeki (20
ölçüm) radon yoğunluğunun ise 8,6 Bq/L’lik ortalamayla şebeke suları için elde edilen seviyeye yakın
bir sonuç verdiği görülmüştür.
Anahtar kelimeler: E-PERM ölçüm sistemi, radon, süt.
107
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN8: Isparta İl Merkezine ait Gama Doz Hızı Düzeylerinin
Yıllık Olarak İncelenmesi ve Haritalandırılması
Fatih TOZUN*, Ahmet ÇİNE, Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü, Isparta, Türkiye,
*Yazışılan yazar e-posta:[email protected]
Özet: Bu çalışmada, Isparta il merkezi sınırları içerisinde belirlenmiş 29 ölçüm noktasında 12 ay boyunca
yapılmış olan ortalama gama doz hızı ölçümleri sunulmaktadır. Ölçümler seyyar bir Geiger-Müller
dedektörü kullanılarak yapılmış ve bir yılda 1044gama doz hızı verisialınmıştır. Ayrıca, aylara göre gama
doz hızı düzeylerindeki değişim Surfer 8 programı kullanılarak haritalandırılmıştır. Elde edilen veriler
değerlendirildiğinde en düşük ortalama (169 nSv/saat) 2012 yılının Ocak ayında ölçülürken, en yüksek
ortalama (201 nSv/saat) Ekim ayında kayıt edilmiştir. Sonuç olarak, Isparta il merkezi için yıllık
havadaki gama doz hızı ortalamasının 185 nSv/saat düzeyinde olduğu söylenebilir. Bu değer, Türkiye
Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) ülkemizde yaptığı gama doz hızı ölçümlerin ortalamasının 2 katı
civarında vedünya ortalaması olan 59 nSv/saat değerinin 3 katı düzeyindedir.
Anahtar kelimeler: Isparta, gama doz hızı
108
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN9: Bazı Elementlerin ve Bileşiklerin Gama Radyasyonu
Zayıflatma Katsayılarının FLUKA Simülasyon Kodu İle
Tahmini
Hakan AKYILDIRIM1,*, İskender AKKURT1, Kadir GÜNOĞLU2, Betül MAVİ3
1
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, 32260, Isparta, Türkiye
3
Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 05000, Amasya, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
2
Özet: Bu çalışma radyasyon zırhlama açısından değeri olan bazı elementlerin ve bileşiklerin gama
radyasyonu toplam doğrusal zayıflatma katsayılarının (µ) simülasyonla elde edilmesi üzerinedir.
Çalışmada kurşun (Pb), demir (Fe), bakır (Cu), alüminyum (Al) ve berilyum (Be) elementleri ile su
(H2O), polietilen (C2H4) ve parafin (CH2) bileşikleri kullanılmıştır. Simülasyonlar FLUKA Monte Carlo
koduyla 622 keV, 1172 keV ve 1332 keV gama enerjilerinde gerçekleştirilmiştir. Bulunan µ değerleri
XCOM kodundan elde edilenlerle kıyaslanmıştır. Zayıflatma katsayısının zırhın yoğunluğuyla doğru
orantılı olduğu ve FLUKA kodunun bu tür çalışmalarda kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Radyasyon zırhlama, doğrusal zayıflatma katsayısı, FLUKA kodu.
Estimation of Gamma Radiation Attenuation Coefficients of
Some Elements and Compounds Using FLUKA Simulation Code
Abstract: This work is on the estimation of the total linear attenuation coefficients (µ) of some elements
and compounds, which are valuable in terms of radiation shielding.Lead (Pb), iron (Fe), copper (Cu),
aluminium (Al) and beryllium (Be) elements and water (H 2O), polyethylene (C2H4) ve paraffin (CH2)
compounds were used in the study. Simulations were performed by FLUKA Monte Carlo code for 622
keV, 1172 keV and 1332 keV gamma energies. Estimated µ values were compared with XCOM code
values. It is concluded from this study that, the attenuation coefficient is directly proportional to shield
density and that FLUKA code is a good tool for such studies.
Key words: Radiation shielding, linear attenuation coefficient, FLUKA code.
109
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN10: Foton Girişli Reaksiyonlarda Bazı Nd İzotoplarının Tesir
Kesiti Hesaplamaları
Hasan ÖZDOĞAN1,2,*, Veli ÇAPALI1, S. Sedat DOĞAN1, Abdullah KAPLAN1
1
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
2
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik A.D.,07070,Antalya, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Bu çalışmada, nadir toprak elementlerinden olan Nd izotoplarının fotonötron tesir kesitleri
hesaplanmıştır. Hesaplamalar, 143Nd(γ,2n)141Nd, 145Nd(γ,2n)143Nd,146Nd(γ,2n)144Nd,148Nd(γ,2n)146Nd
ve150Nd(γ,2n)148Nd reaksiyonları için 21 MeV foton gelme enerjisine kadar denge ve denge öncesi
nükleer reaksiyon modelleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Denge öncesi hesaplamalar için; TALYS
1.6 İki-Bileşenli Exciton Model ve EMPIRE 3.1 Pcross Exciton Model, denge hesaplamaları için ise;
PCROSS Weisskopf-Ewing Model kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Deneysel Nükleer Reaksiyon
Data (EXFOR) Kütüphanesi’nden alınan deneysel değerlerle karşılaştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Fotonötron, Reaksiyon Tesir Kesiti, EXFOR, Denge ve Denge Öncesi
Reaksiyonlar, Nükleer Reaksiyonlar Modelleri
Cross Section Calculations of Several NdIsotopesin Photon
Induced Reactions
Abstract: In this study, the photoneutron cross sections of Nd(known as arare-earth element)isotopes
143
have
been
calculated.
The
calculations
for
Nd(γ,2n)141Nd,
145
143
146
144
148
146
150
148
Nd(γ,2n) Nd, Nd(γ,2n) Nd, Nd(γ,2n) Nd and Nd(γ,2n) Nd reactions have been carried out
up to 21 MeV incident photon energies by using the equilibrium and pre-equilibrium nuclear reaction
models. TALYS 1.6 Two-Component Exciton Model andEMPIRE 3.1 Pcross Exciton Model for the preequilibrium reactions and PCROSS Weisskopf-Ewing Model for the equilibrium reactions have been
preferred. The calculated results have been compared with experimental data taken from the
Experimental Nuclear Reaction Data (EXFOR) library.
Key words: Photoneutron, Reaction Cross Section, EXFOR, Equilibrium and Pre-equilibrium Reactions,
Nuclear Reaction Models
110
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN11: 53Sc ve 55Sc İzotoplarının Düşük Uyarılma Seviyelerinin
Hesaplanması
Hilal DOĞAN*, Erdal DİKMEN
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
[email protected]
Özet: Bu çalışmada, pf osilatör ana kabuğunda bulunan Sc izotopları için nükleer kabuk modeli
hesaplamaları yapılmıştır. Hesaplamalar Drexel Üniversitesi Kabuk Modeli (DUSM) kodu ile KB3,
GXPF1 ve FPD6 etkin iki-cisim etkileşmeleri kullanılarak yapılmıştır. Küçük Hamiltoniyen boyutlarına
sahip kabuk modeli hesaplamaları için DUSM kodunun skalar versiyonu, büyük skalalı kabuk modeli
hesaplamaları için paralel versiyonu kullanılmıştır. Daha sonra hesaplamaların doğruluğunu test etmek
için bazı çekirdeklerin düşük seviyeli durumları için hesaplamalar ANTOINE kodu ile tekrar edilmiştir.
Elde edilen kabuk modeli hesaplamalarından A=43-57 kütle numaralı Sc izotoplarının enerji
spektrumları elde edilmiş ve deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. pf osilatör ana kabuğunda yeni alt
kabukların varlığına dair ipuçları elde etmek için Sc izotoplarının düşük uyarılma seviyelerinin
sistematiği çıkarılmıştır. N=32 ve N=34 nötron sayılarında yeni alt kabukların olduğuna dair teorik
kanıtlar elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Nükleer kabuk modeli, etkin etkileşmeler, yeni kapalı alt kabuklar.
Nükleer yapının anlaşılmasında ve çekirdeğin değişik özelliklerinin tanımlanmasında nükleer kabuk
modeli oldukça başarılı olmuş bir modeldir. Özellikle 2, 8, 20, 28, 50, 82 ve 126 gibi sihirli sayıların
anlaşılması nükleer kabuk modeli sayesinde olmuştur [1,2]. Son yıllarda hem düşük-yoğunluklu
radyoaktif iyon demetleriyle hem de yüksek-yoğunluklu kararlı demetlerle yapılan nükleer yapı
deneyleri nötron sayısı N=32 ve 34’de yeni kapalı alt kabukların varlığı konusunda bazı deliller ortaya
koydu [3-6]. N=32 ve 34’de böyle bir kapalı kabuğun varlığı teorik olarak elektromagnetik geçiş
oranlarının hesaplanması, düşük uyarılma enerjilerinin hesaplanması ve etkin etkileşmelerin monopol
doğasının belirlenmesi gibi nükleer yapı hesaplamalarıyla da tahmin edilebilir. İşte bu çalışmada,
N=Z=20 kapalı kabuğu etrafında bulunan Sc izotopları kullanılarak nükleer kabuk modeli çerçevesinde
düşük uyarılma enerjilerinin hesaplamaları yapılacaktır. Sc izotoplarında artan nötron sayısına göre
düşük uyarılma seviyelerinin sistematik değişimleri bize N=32 ve 34’de yeni kapalı alt kabukların varlığı
konusunda teorik tahminlerde bulunmamızı sağlayacaktır. Yapılan nükleer kabuk modeli
hesaplamalarında kullanılan etkin iki-cisim etkileşmelerinin yeni alt kabukları tahmin etmedeki başarısı
bu etkin etkileşmelerin doğası hakkında bilgi vermesi bakımından da önemlidir.
Abstract: In this work, we present shell model calculations of Sc isotopes in the pf major shell.The
calculations are done with Drexel University Shell Model (DUSM) code by using the KB3, GXPF1 and
FPD6 nucleon-nucleon effective interactions. The scalar version of DUSM code is used for the shell
model calculations, and paralel version for large scale calculations. ANTOINE code is also used to test
results of DUSM code for some nuclei. Then, energy spectra of Sc isotopes with A=43-57 are obtained
from the shell model calculations and compared to experimental results. Systematicof yrast excitations
in Sc isotopes is extracted to provide an evidence for the existance of new subshell closures in pf oscilator
major shell. We have obtained theoretical evidences for the existance of new subshell closures at N=32
and N=34 neutron numbers. Then, we have discussed the results for the sake of energy systematic of
yrast excitations.
Key words: Nuclear shell model, effective interaction, new subshell closures.
111
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN12: Zr, I, Pr, Au ve Pb Fotonötron Reaksiyon Tesir Kesitleri
Hüseyin SALMAN, Ufuk AKÇAALAN, Rıdvan ÜNAL*, H.Ali YALIM, Bekir
ORUNCAK
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 03200,Afyonkarahisar, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Bu çalışmada, Zr, I, Pr, Au, ve Pb için fotonötron tesir kesitler TALYS 1.6 kullanılarak büyük
dipol rezonans tepe değeri yakınlarında hesaplandı. Hesaplamalar daha önceki ölçüm sonuçlarıyla
karşılaştırıldı. Olası farklılık ve benzerlikler tartışıldı.
Anahtar kelimeler: Tesir kesiti, fotonötron, büyük dipol rezonans.
Zr, I, Pr, Au and Pb Photoneutron Reaction Cross Section
Abstract: In this work, Zr, I, Pr, Au and Pb photoneutron reaction cross sections were calculated by
using TALYS 1.6 computer code near the peak of the giant dipole resonance. The calculated results were
compared with the measured values available in the literature. Similarities and discrepancies among
previous studies were discussed.
Key words: Cross section, photoneutron, giant dipole resonance.
112
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN13: Afyonkarahisar’da Bazı Kaplıca Ortamlarındaki Radon
Konsantrasyonunun Belirlenmesi
İ. AKKUŞ1,*, H. A. YALIM2, A. SANDIKÇIOĞLU2, R. ÜNAL2, A.
YILDIZ3, S. UZUN4, I. DEMİRÖZ4
1
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Afyonkarahisar
3
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Afyonkarahisar
4
Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM) Müdürlüğü, Sağlık Fiziği Bölümü,
Ankara
*
[email protected]
2
Özet: Afyonkarahisar’da yapılan bu çalışmada bazı kaplıca ortamlarında bulunan radon konsantrasyonu
nükleer iz kazıma dedektörleri kullanılarak belirlenmiştir. On farklı termal su tesisinde yapılan bu
çalışmada, hem neme dayanıklı ve hem de normal ortam dedektörü kullanılarak, hem kaplıca
ortamlarındaki hem de kaplıca çalışanlarının kullandığı çalışma ofislerindeki radon konsantrasyonu
değerlerinin saptanması amaçlanmıştır. Haziran 2013’te başlanan çalışma üçer aylık periyotlarla
tekrarlanarak mevsimsel değişimin ortamdaki radon konsantrasyonu üzerindeki etkisi de belirlenmeye
çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Kapalı ortam radon konsantrasyonu, Kaplıca, CR-39 nükleer iz dedektörü, Yıllık
Etkin doz.
Bu çalışma Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından A5.H1.P1.06 nolu proje ve Afyon
Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 12.FEN.BİL.13
nolu proje ile desteklenmiştir.
113
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN14: Bazı Kumaşların 662 keV Enerjili Gamma Radyasyonu
Zırhlama Özellikleri*
İskender AKKURT1, Serpil EMİKÖNEL1, Kadir GÜNOĞLU2, Feyza AKARSLAN3,
Şemsettin KILINÇARSLAN4, İsmail Serkan ÜNCÜ5
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
2
Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Biimler MYO, 32260, Isparta, Türkiye
3
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Müh. Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
4
Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İnşaat Müh.Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
5
Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektrik-Elektronik Müh.Bölümü, 32260, Isparta,
Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
1
Özet: Teknolojik gelişmelere paralel olarak radyasyonun kullanım alanları da yaygınlaşmıştır.
Radyasyon geniş alanlarda kullanılmaya başlanması radyasyonun zararlı etkilerinden de korunulması
gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Temel anlamda zaman ve uzaklık yanında en önemli radyasyondan
korunma yöntemi zırhlamadır. Gerek günlük hayatta kullandığımız gerekse askeri yada hastane gibi
ortamlarda radyasyon çalışanlarının kullandığı elbiseler olası radyasyon sızıntısına karşı önem arz
etmektedir. Bu çalışmada bazı kumaşların radyasyona zırhı özellikleri bu kumaşlara değişik kaplama
yapılarak test edilmiştir. Bunun için 137Cs kaynağından çıkan gamma ışınları kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: Radyasyon, kumaş, radyasyondan korunma.
*Bu çalışma SDU BAP tarafından 3812-YL2-13 nolu proje ile desteklenmiştir.
114
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN15: Egzotik Çekirdek Reaksiyonlarının Optik Model ve
Çiftlenmiş Kanallar Modeliyle İncelenmesi
Mahmut ÜSTÜN1,*, İsmail BOZTOSUN1,2
Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 07058, Türkiye
Akdeniz Üniversitesi, Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Antalya
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
1
2
Özet: Bu çalışmada,6He ve 11Be egzotik çekirdeklerinin özellikleri açıklanmıştır. Bunun için 6He ve 11Be
saçılma durumları incelenmiş potansiyelin reel ve sanal derinliklerini belirlemek için iki denklem
önerilmiştir. 6He için deneysel verileri açıklamada optik modelin hem fenomonolojik hem de çift katlı
integral (Double Folding) yöntemi oldukça başarılı olmuştur. Çift katlı integral yönteminde yoğunluk
dağılımı olarak 2 parametre Fermi yoğunluk dağılımı kullanılarak yapılan hesaplar deneysel verileri
oldukça başarılı bir şekilde açıklamıştır. 11Be ile yapılan çalışmada ise optik model deneysel verileri
açıklamada yetersiz kalmış ve çiftlenmiş kanallar modelinin sonuçlarının deneysel verileri daha iyi
açıkladığı görülmüştür. Bununla beraber deformasyon etkisinin hesaba katıldığı çalışmada ise11Be’un
deneysel verileri çok başarılı bir şekilde açıklanmıştır.
Anahtar kelimeler: Egzotik çekirdekler, optik model, çiftlenmiş kanallar modeli, deformasyon.
Investigation of Exotic Nuclei Reactions by Using The Optical
Model and Coupled Channels Model
Abstract: In this study exotic properties of the 6He and 11Be nucleus are described. For this reason the
scattering of 6He and 11Be with various nucleus were investigated. In order to determine depth of the real
and the imaginary parts of the potential, two equations have been introduced. Both phenomenological
and double folding methods with 2 parameter Fermi density distribution have been quite successful in
explaning the exprimental data for 6He nuclei. However, in the case of 11Be, both methods were
inadequate in explaining the experimental data. The result of the coupled-channels method provided
better agreement. In addition the coupled channels method described the data for 11Be very successful
when the deformations were taken.
Key words: Exotic nucleus, optical model, coupled channels model, deformation.
115
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN16: Diş Hekimliğinde Kullanılan Bazı Porselen
Numunelerindeki U, Th, Ra ve K Aktivitelerinin Doz Hızı
Ölçümleri Bakımından Değerlendirilmesi
Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU1,*, Fatih TOZUN1, Gülasiye AYÇIK2, Işın
KÜRKÇÜOĞLU3, Süleyman Hakan TUNA3, Ezgi Eren BELGİN2
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Isparta, Türkiye,
2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Muğla, Türkiye,
3
Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı,
Isparta, Türkiye,
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
1
Özet: Bu çalışmada protetik diş tedavisinde kullanılan ticari dental porselen tozlarının içerdiği radyoaktif
maddelerden kaynaklanan doz hızları ölçülmüştür. Doz hızı ölçümleri 8 farklı üreticiye ait 42 numune
üzerinde 10’ar dakika boyunca gerçekleştirilmiş ayrıca en yüksek ve en düşük doz hızı değerlerinin tespit
edildiği numuneler de dahil olmak üzere, 5 örnekteki U, Th, Ra ve K aktivite derişimleri gama
spektrometrik analizle belirlenmiştir. Çalışma limitleri dahilinde, en düşük doz hızı değerini veren
numunedeki Uranyum-238 aktivite derişiminin ölçülemeyecek kadar düşük (0,120 Bq/kg lık tayin
sınırının altında) ve en yüksek doz hızının tespit edildiği numunedeki Uranyum-238 aktivite derişiminin
en yüksek değerde olduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Dental seramikler, doz hızı, gama spektrometrik analiz
116
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN17: Isparta Meskenlerinde Yaz Dönemi Atmosferik Radon
Yoğunluğu Ölçümleri
Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU1,*, Fatih TOZUN1, Gökhan COF1 , Vahap
KARAKILIÇ2
1
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye,
2
Ankara Üniversitesi,Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü,Ankara, Türkiye,
*Yazışılan yazar e-posta:[email protected]
Özet: Bu çalışmada, 2013 yaz dönemi için Isparta il merkezinde farklı konumlarda bulunan 20 meskende
gerçekleştirilmiş atmosferik radon ölçümleri sunulmaktadır. Ölçümler, elektret teknolojisinin
kullanıldığı pasif yöntemle (EPERM sistemiyle) yapılmıştır. Her ev için 2 dedektörün kullanıldığı
ölçümler değerlendirildiğinde, ortalama radon yoğunluğunun 291 Bq/m3 civarında olduğu bulunmuştur.
Bu ortalama, TAEK’in (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun) meskenler için belirlediği 400 Bq/m3 lük
limittendaha düşük fakat ICRP’nin (Uluslararası Radyasyondan Korunma Komitesi’nin) 200 Bq/m3 lük
alt müdahale seviyesinin üzerindedir.
Anahtar kelimeler: Isparta, mesken, atmosferik radon, E-PERM ölçüm sistemi
117
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN18: Isparta İl Merkezindeki Okullarda Güz Dönemi Bina İçi
Atmosferik Radon Konsantrasyonu Ölçümleri
Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU*, Ahmet ÇİNE
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260 Isparta, Türkiye,
*Yazışılan yazar e-posta:[email protected]
Özet: Alfa radyasyonu yayan radon gazı, akciğer kanseri oluşumu ile ilişkilendirildiğinden bina içi
atmosferik radon seviyelerinin belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada, Isparta il merkezinde bulunan 12
okula ait bina içi radon konsantrasyonu ölçümleri verilmektedir. 2013 yılı güz mevsimine ait ölçümler
için E-PERM sistemi kullanılmıştır. Okul binalarının her bir katındaki 4’er ölçüm noktasına yerleştirilen
E-PERM’ler yaklaşık 6 hafta boyunca radon gazına maruz bırakılmıştır. Dedektörlerin 7Bq/m3 ile 4380
Bq/m3 değerleri arasında konsantrasyonlar tespit ettiği ve Isparta il merkezindeki okullara ait güz dönemi
bina içi atmosferik radon seviyesinin 355Bq/m3 mertebesinde olduğu bulunmuştur. Elde edilen bu sonuç,
TAEK’in (TürkiyeAtomEnerjisi Kurumu’nun) işyerleri için belirlediği limit değerinin altındadır.
Anahtar kelimeler: Isparta, Bina içi radon, E-PERM.
118
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN19: Parçacık Hızlandırıcı Tesislerde Radyasyon
Zırhlamasında Kullanılan Bazı Benzetim Programları
Mert ŞEKERCİ1,*, Suat ÖZKORUCUKLU2
1
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
2
İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 34134, İstanbul, Türkiye
* Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Bu çalışmada, parçacık hızlandırıcı tesislerinde oluşabilecek ani iyonlaştırıcı radyasyondan
korunmak amacıyla yapılması gereken zırhlama çalışmalarının daha verimli, hızlı, doğru ve düşük
maliyetli olabilmesi amacıyla kullanılan MCNPX, GEANT4, FLUKA ve MARS isimli bilgisayar
benzetim ve hesaplama kodları ile ilgili bilgiler verilerek bu kodların kıyaslamaları yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Parçacık, hızlandırıcılar, radyasyon, zırhlama, benzetim.
Some Simulation Softwares for Radiation Shielding Used in the
Particle Accelerator Facilities
Abstract: In this study, comparison between the computer calculation and simulation codes such as
MCNPX, GEANT4, FLUKA and MARS used to make the radiation shielding studies more efficient,
rapid, accurate and cost-effective which have to be done for covering from the sudden ionizing radiation
that may occur from the particle accelerator facilities has been done.
Key words: Particle, accelerators, radiation, shielding, simulation.
119
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN20: Yüksek Enerjilerde 16O+16O Esnek Saçılması içinOptik
Model Analizlerinde Kullanılabilecek İki Fenomenolojik
Potansiyel Formunun Karşılaştırılması
Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU, Merve TÜLÜLER*
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Hafif ağır-iyon saçılmaları için yürütülen optik model hesaplamalarında, kullanılacak etkileşim
potansiyelinin bileşenlerinden Coulomb potansiyeli ile merkezcil potansiyelin yapılarıtam olarak
bellidir. Bunun yanında, üçüncü bileşenin, yani nükleer potansiyelin yapısı kesin olarak bilinmemektedir.
Bu çalışmada, 16O+16O saçılmasının optik model analizleri için ELAB= 145, 250, 350, 480, 704 ve 1120
MeV gelme enerjilerinde, WS2+iWS2 ve WS2+iWS potansiyel formları kullanılarak yapılan
diferansiyel tesir-kesiti hesaplamaları karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Çalışma sınırları dahilinde,
her iki potansiyel formunun birbirine yakın sonuçlar ürettiği ve deneysel verileri açıklamada başarılı
olduğu söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Optik model, 16O+16O esnek saçılması, tesir-kesiti.
120
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN21: 145-1120 MeV Enerji Aralığındaki 16O+16O Esnek
Saçılmasında Nükleer Potansiyele Eklenen Derin EkPotansiyelin Optik Model Analizlerine Etkisi
Merve TÜLÜLER*, Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: 16O+16O esnek saçılmasına ait diferansiyel tesir-kesiti verilerini açıklamada, optik model ile
oldukça başarılı sonuçlar üretilebilmektedir. ELAB=145-1120 MeV enerji aralığında, optik model
potansiyelini oluşturmada kullanılacak nükleer potansiyel yapısı için; gerçel ve sanal kısmın WoodsSaxon kare (WS2) formunda alındığı başarılı analizler elde edilmiş durumdadır. Mevcut
hesaplamalarıdeneysel verilerle daha uyumlu hale getirmek amacıyla, nükleer potansiyelin gerçel veya
sanal kısmına Wood-Saxon Türev (WSD) formunda bir derin ek-potansiyelin eklendiği bu çalışmada,
açısal dağılımlar içinyeni analizler elde edilmiştir. Bu analizlerde kullanılan parametreler2 hata hesabı
yardımıyla belirlenmiş, 16O+16O esnek saçılmasını açıklamada kullanılabilecek ek-potansiyelli ve ekpotansiyelsiz yaklaşımlar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Sanal kısma eklenen ek-potansiyeller ile
yapılan analizlerin gerçel kısma eklenen ek-potansiyellere göre daha iyi sonuçlar verdiği gözlemlense de
genel olarak, derin yapıdaki ek-potansiyellerin 16O+16O esnek saçılmasının açıklanmasında beklenildiği
kadar başarılı olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Optik model, 16O+16O esnek saçılması, tesir-kesiti, ek-potansiyel.
121
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN22: UNEDF Yaklaşımı Kullanarak, 208 Pb Çekirdeğinin Bazı
Nükleer Özelliklerinin Hesaplanması
Nurettin KÖRÖZLÜ1,2,*, Haris DJAPO3, İsmail BOZTOSUN3
Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 24100,Erzincan, Türkiye
Mehmet Akif ErsoyÜniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 15030, Burdur, Türkiye
3
Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi Fizik Bölümü,07000, Antalya, Türkiye
*e-posta: [email protected]
1
2
Özet: Bu çalışmada, 208 Pb çekirdeğini Evrensel Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (UNEDF) ni kullanarak
inceledik. Kullanılan metotta Skyrme Hartree-Fock-Bogolyubov denklemini HFBTHO programıyla
çözerek sonuçları elde ettik. Bu sonuçlar arasında özellikle, 208 Pb çekirdeğinin landscape, uyarılmış
enerji seviyeleri ve çekirdek deformasyonu gibi nükleer özellikleri üzerinde durduk ve mevcut deneysel
verilerle kıyasladık.
Anahtar kelimeler: UNEDF, 208 Pb, çekirdek
Calculation of Some Nuclear Properties of 208 Pb Nucleus By
UNEDF Project
Abstract: In this work, we have studied on the 208Pb nucleus by performing Universal Density Functional
Theory (UNEDF). The method to solve the Skyrme Hartree-Fock-Bogolyubov equations. The some
basic nuclear properties, such as nuclear landscape, excitation energy and benchmark in deformed odd
nuclei are calculated, and compared with the available experimental works.
Key words: UNEDF, 208 Pb, nucleus
122
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN23: Elektrostatik Afokal-Zoom Lens Sisteminin Görüntüleme
Özellikleri ve Aberasyon Analizi
Ömer ŞİŞE*
Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D., 32260,Isparta, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Elektrostatik lensler; elektron veya iyon kaynaklarından çıkan yüklü parçacıkların odaklanması ve
yönlendirilmesi ve aynı zamanda kinetik enerjilerinin değiştirilmesi için özellikle katot ışın tüpleri,
elektron mikroskopları, elektron ya da iyon tabancaları, kütle spektrometreleri, enerji analizörleri ve
odaklanmış iyon demeti sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, bilgisayar
simülasyonu yardımıyla elektrostatik afokal-zoom lenslerin görüntüleme özellikleri ve aberasyon analizi
incelenmiştir. Bugüne kadar elde edilmemiş bir dizi yeni voltaj kombinasyonları bulunmuştur. Voltaj
oranları ve aberasyon katsayıları, lens büyütmesinin 0.3 ve 3.2 olduğu aralıkta ve son enerjinin ilk
enerjiye oranı olarak da 0.03 ve 33 aralığında (1:10^3toplam enerji taraması) analiz edilmiştir. Afokalzoom lenslerin en önemli avantajı; merkezi elektrotlara uygulanan voltajlarsayesinde lens büyütmesinin
sıfır demet açısı ile (odaksız) istenilen değere ayarlanabiliyor olmasıdır. Büyütme ve demet açısının
ayarlanması, enerji analizörlerinin kullanıldığı yüksek çözünürlüklü elektron spektrometreleri için önem
arz etmektedir.
Anahtar kelimeler: Afokal, lens, aberasyon, odaklama.
Imaging Properties and Aberration Analysis of an Electrostatic
Afocal-Zoom Lens System
Abstract: Electrostatic lenses are essential for focusing and transporting charged particle beams
fromelectron or ion sources as well as for tuning their kinetic energies, in cathode ray tubes, electron
microscopes, electron or ion guns, mass spectrometers, energy analyzers, focusedion beam systems and
so on. In this work,we present the imaging properties and aberration analysis of electrostatic afocal-zoom
lenses via computer simulation. We found a whole new range of voltage combinations that had gone
unnoticed up until now. A full range of voltage ratios and aberration coefficients are analyzed with a
range of magnification of between 0.3 and 3.2, and with a range of final to initial voltage ratios of between
0.03 and 33 (a total span of 1:10^3).A major advantage of the afocal-zoom lens is that the magnification
can be tuned to anydesired value with zero beam angle by adjusting the voltages that are applied to the
centralelectrodes. The ability to adjust the magnification and the beam angle may be important forhigh
resolution electron spectrometer in which the lens system placed in front of the energyanalyzer.
Key words: Afocal, lens, aberration, focusing
123
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN24: Işık Optiği ve Elektron Optiği Arasındaki Benzerlikler Ve
Farklılıklar
Rasim ÖNDER1, Süleyman AKÇAY2, Ömer ŞİŞE1,*
1
Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D., 32260,Isparta, Türkiye
Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğr. Eğitimi A.B.D., 32260,Isparta, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
2
Özet: Elektron optiğinde kullanılan kurallar, ışık optiğindeki analojiden gelmektedir. Bu nedenle,
“elektron optiği” veya daha genel olarak “yüklü parçacık optiği” adının kullanılmasının nedeni, elektron
optiğinde kullanılaniçerik, formül veyörünge hesaplamalarının, mercek ve prizmalardan geçen ışınlar
için kullanılan teknikler ile birçok ortak özelliğinin bulunmasıdır. Optik formalizasyon son derece
gelişmiş olduğu için, yüklü parçacık optiği tartışmalarında aynı terminoloji ve formüllerden
yararlanılması bir gelenek haline gelmiştir. Odak uzaklığı, lineer ve açısal büyütme, aberasyonlar
(küresel, kromatik, eksen-dışı), asıl düzlemler ve cisim ve görüntü uzaklıkları gibi terimler iki alan
arasında bire-bir kullanılan terimlerdir.
Bu çalışmada, yüklü parçacık optiği kapsamında elektrostatik ve manyetik sistemlerden bazı örnekler
paraksiyel yaklaşımın ötesine çıkılarak sunulacaktır. Konferansta iki kısımsunulacaktır:(i) temel lens
teorisi ve (ii) bu teoriyi anlamak için bilgisayar simülasyon uygulamaları (ray-tracing yöntemi). Temel
argümanımız, SIMION gibi simülasyon araçlarını kullanırkenlisans ve lisansüstü öğrencilerine temel
lens teorisini açıklayarakgöstermek(ispat etmek), karmaşık matematiksel formalizmi kullanmadan
elektrostatik/manyetik sistemlerin anlaşılmasında bilgisayar simülasyonlarının yardımcı olabileceğini
göstermektir. Bu çalışma daha çok birinci madde (i) ile ilgilenenlere ve geniş/genel anlamda ikinci madde
(ii) ile ilgilenenlere hitap ettiğini düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Elektron optiği, yüklü parçacık optiği, odaklama, SIMION.
Similarities and Differences Between Light and Electron Optics
Abstract: The formalism used in electron optics comes from the analogy of light optics. Therefore, the
name "electron optics" or more generally "charged particle optics" derives from the factthat the concepts,
the formalism, and the trajectory calculations have many features incommon with the classical techniques
that apply to the passage of light rays through glasslenses and prisms. Because of this and because optics
formalism has been highly developed, it is customary in charged particle optics discussions to make use
of the same terminology and formulae. Terms such as focal length, linear and angular magnification,
aberrations (spherical, chromatic, and off-axis), principal planes, and object and image distance have
aone-to-one correspondence between the two fields.
In this work, we presented some examples of electrostatic and magnetic systems within the context of
charged particle optics, but going beyond the paraxial approximation. There are two points of our work,
both of which will be identified at the Conference: (i)basic lens theory and (ii)application of computer
simulations (our ray-tracing method) to understanding basic lens theory. Our main argument is that
computer simulation can aid in understanding electrostatic/magnetic systems without using the more
complicated mathematical formalism, which we demonstrate (prove) by explaining basic lens theory to
the graduate and post-graduate students while using simulation tools like SIMION. We think that the
paper is relevant to someone highly interested in the particulars of (i) and interested in (ii) only in more
broad/general terms.
Key words: Electron optics, charged particle optics, focusing, SIMION.
124
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN25: 197Au Çekirdeği İçin (Γ,N) Tesir Kesitlerinin Reaksiyon
Sınırının Altında ve Üstünde Hesaplanması
Mesut ALTINTAŞ, Ufuk AKÇAALAN, Rıdvan ÜNAL,*, H.Ali YALIM, Bekir
ORUNCAK
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 03200,Afyonkarahisar, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Bu çalışmada, 197Au(γ,n)196Au reaksiyonunun tesir kesiti Esınır = 8,071 MeV enerji sınırı civarında
hesaplandı. Hesaplamalar daha önceki deneysel veri ve hesaplamalar ile karşılaştırıldı. Ayrıca
197
Au(γ,n)196Au reaksiyon oluşum uygunluğu tartışıldı.
Anahtar kelimeler: Tesir kesiti, reaksiyon, sınır.
Calculation of The (Γ,N) Reaction Cross Section Around The
Threshold for 197Au Nucleus
Abstract: In this work, 197Au(γ,n)196Au reaction cross section haave been calculated around the reaction
threshold at Ethr= 8,071 MeV by using TALYS 1.6 computer code. The results are compared with
previous measurements and calculations. Moreover the relevance 197Au(γ,n)196Au reaction is discussed.
Key words: Cross section, reaction, treshold
125
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN26: Eriyik Tuz Reaktörlerinde Yakıt Malzemesi Olarak
Kullanılan Na Çekirdeğinin Üretim Tesir Kesiti Hesaplamaları
S. Sedat DOĞAN1,*, Veli ÇAPALI1, Hasan ÖZDOĞAN1,2,Abdullah KAPLAN1
1
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
2
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik A.D.,07070,Antalya, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: [email protected]
Özet: Bu çalışmada, eriyik tuz reaktörlerinde yakıt malzemesi olarak kullanılan Na çekirdeğinin üretim
tesir kesitleri hesaplanmıştır. Hesaplamalar, 24Mg(p,α)21Na, 23Na(n,γ)24Na,24Mg(n,p)24Na,20Ne(d,n)21Na
ve23Na(n,2n)22Na reaksiyonları için 70 MeV parçacık gelme enerjisine kadar denge ve denge öncesi
nükleer reaksiyon modelleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Denge öncesi hesaplamalar için; Full
Exciton Model, Hibrit Model, Geometri Bağımlı Hibrit Model ve Cascade Exciton Model, denge
hesaplamaları için ise; Weisskopf-Ewing Model kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Deneysel Nükleer
Reaksiyon Data (EXFOR) Kütüphanesi’nden alınan deneysel değerlerle karşılaştırılmıştır.
Ayrıca;21,22,24Na üretimi için optimum enerji aralıkları belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Eriyik Tuz Reaktörleri, Reaksiyon Tesir Kesiti, EXFOR, Denge ve Denge Öncesi
Reaksiyonlar, Nükleer Reaksiyonlar Modelleri
Production Cross Section Calculations of Na Nucleus Used as
Fuel Material in Molten Salt Reactors
Abstract: In this study, the production cross sections of Na nucleus used as fuel material in molten salt
24
reactors
have
been
calculated.
The
calculations
for
Mg(p,α)21Na,
23
24
24
24
20
21
23
22
Na(n,γ) Na, Mg(n,p) Na, Ne(d,n) Na and Na(n,2n) Na reactions have been carried out up to 70
MeV incident particle energies by using the equilibrium and pre-equilibrium nuclear reaction models.
Full Exciton Model, Hybrid Model, Geometry Dependent Hybrid Modeland Cascade Exciton Model for
the pre-equilibrium reactions and Weisskopf-Ewing Model for the equilibrium reactions have been used.
The calculated results have been compared with experimental data taken from the Experimental Nuclear
Reaction Data (EXFOR) library. Also, the optimum energy ranges for 21,22,24Na production have been
determined.
Key words: Molten Salt Reactor, Reaction Cross Section, EXFOR, Equilibrium and Pre-equilibrium
Reactions, Nuclear Reaction Models
126
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN27: Şebeke Sularında Radon Yoğunluğu Ölçümleri
Serkan CEYLAN*, Fatih TOZUN, Tuğba ÖZSOY, Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
*Yazışılan yazare-posta: [email protected]
Özet: Ana kaynağı yer küre olan radon, alfa yayımlayan tek radyoaktif gazdır. Radon, akciğer kanseri
oluşumunda sigaradan sonra en fazla risk taşıyan A sınıfı bir kanserojendir. Bu çalışmada, atmosferik
radon gazı seviyesinin yüksek olduğu bilinen Isparta il merkezi ve Isparta ilini çevreleyen Afyon, Burdur,
Konya, Antalya ve Denizli il merkezlerindeki musluk sularına ait radon konsantrasyonu ölçümleri
sunulmaktadır. Numuneler her bir il merkezindeki dörder farklı konumdan aynı dönemde alınmış,
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü’nde laboratuvar ortamında E-PERM su kiti kullanılarak
2 gün boyunca ölçülmüştür. Çalışma sınırları dâhilinde, şebeke suyundaki radon düzeyinin en düşük
oluğu il 5,1 Bq/L ile Denizli il merkezi iken beklenildiği gibi en yüksek radon yoğunluğu, 9,8 Bq/L
değeriyle Isparta il merkezinde gözlemlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Şebeke suyu, radon, E-PERM.
127
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN28: Fotonükleer Reaksiyonlar ile Uranyum-238 Çekirdeğinin
Fotofisyonu
Sevda SELEK1,*, Abdullah ÇOBAN1, Haris ÐAPO1,2, İsmail BOZTOSUN1,2
AkdenizÜniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 07058,Antalya, Türkiye
AkdenizÜniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, 07058,Antalya, Türkiye
* e-posta: [email protected]
1
2
Özet: Fotonükleer reaksiyonlar üzerine yapılan çalışmalar son yıllarda ilgi çeken deneysel çalışmalar
arasındadır. Fotonükleer reaksiyon ile fisyon çalışmaları dünyada 1940'larda başlayıp ilgi çekmeye
devam eden çalışmalardır. Bu çalışmalarda fisyon ürünlerinin belirlenmesi, ürün verimi ve miktarının
ölçülmesi, fotofisyon tesir kesitlerinin bulunması gibi önemli nükleer veriler farklı yöntemler ile elde
edilmiştir. Ülkemizde ise nükleer fizik alanında bu tür deneysel çalışmalar yapılmamıştır. Dolayısıyla bu
doğrultuda yapılacak öncü çalışmalar ülkemiz için büyük önem arz etmektedir. Akdeniz Üniversitesi
Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bünyemizde var olan elektron lineer
hızlandırıcıdan elde edilen Bremsstrahlung fotonları ile Uranyum-238 çekirdeği fotofisyona uğratılacak
ven-tipi yüksek saflıktaki Germanyum dedektör ile fisyon ürünleri tespit edilecektir.
Anahtar kelimeler: Fotonükleer, Fotofisyon, e-linak, Bremsstrahlung, HPGe.
Photo-Fission of Uranium-238 Nuclei with Photo-Nuclear
Reactions
Abstract: The photo-nuclear reaction experiments have attracted a great deal of interest in recent years.
Fission studies with photo-nuclear reaction began in 1940 in the world and continue to attract attention.
In these studies important nuclear datas such as determination of fission products, measuring the yield
and its amount, cross-section of photo-fission were obtained by different methods. In our country in the
field of nuclear physics, there have not been such experimental studies. Therefore, pioneering work in
this direction will be of great importance for our country. The nuclei of Uranium-238 will be subjected
to photo-fission with bremsstrahlung photons obtained from electron linac which exist in Akdeniz
University Nuclear Science Application and Research Center and fission yields will be determined by ntype high purity Germanium detector.
Key words: Photo-nuclear, Photo-fission, e-linac, Bremsstrahlung, HPGe.
128
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN29: Elektron Çarpışma Tekniği ile Argon Atomunun 200 eV
Enerjide Üçlü Diferansiyel Tesir Kesiti Ölçümleri
Suay Kazgöz, Murat Yavuz, Zehra Nur Özer, Melike Ulu, Mevlüt Doğan*
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, e-COL Laboratuvarı,
03200, Afyonkarahisar, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta:mdogan@aku.edu.tr
Özet: Atom ve moleküllerin doğal ortamda iyonlaşmasının anlaşılmasında çarpışma deneylerinin önemli
bir yeri vardır. Elektron çarpışma spektrometresi, belirlenen bir hedef ile elektron demetinin çarpışması
sonucunda etkileşmeden çıkan ürünlerin açı ve enerjiye göre dağılımlarını ölçmektedir. Elektron
çarpışma deneyleri sonucu diferansiyel tesir kesiti ölçümleri yapılmaktadır. Üçlü diferansiyel tesir kesiti
(TDCS), çarpışma hakkında en detaylı bilgileri veren tesir kesitidir. Elektron çarpışma etkisiyle tekli
iyonlaşma olayında açığa çıkan iki elektron, enerji ve açılarına göre eşzamanlı dedekte edilerek TDCS
ölçümleri yapılmaktadır. Bu çalışmada, argon atomunun 200 eV gelen elektron etkisi ile tekli iyonlaşma
olayı için farklı açı ve enerjilerde yapılan TDCS ölçümleri sunulacaktır. Bu çalışma 109T738 nolu
TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir.
Anahtar kelimeler: Elektron spektrometresi, iyonlaşma, tesir kesiti, argon.
Triple differential Cross Section Measurements of Argon
at 200 eV Energy by Electron Collision Technique
Abstract: Ionization of atom and molecule experiments have an important role on the understanding of
such mechanisms. Electron spectrometer is used to measure of angular and energy distributions of
outgoing particles after the collision. Differential cross sections measured via electron collision
experiments. The most detailed information about the process is obtained by triple differential cross
section (TDCS). The outgoing electrons from single ionization event by electron impact are detected in
coincidence according to their energy and scattering angle. In this work, single ionization TDCS results
of argon atom at 200 eV incident energy by electron impact is going to be presented. This work was
supported by TUBITAK through grant 109T738.
Key words: Electron spectrometer, ionization, cross section, argon.
129
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN30: Fotonükleer Reaksiyonlar ile Indium Izotoplarının Yarı
Ömürlerinin Belirlenmesi
Suna FIRAT*, Haris DJAPO
Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 07058,Antalya, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: suna-firat@hotmail.com
Özet: Bu çalışmada Indiyum çekirdeğinin kararlı izotopları, kliniklineer hızlandırıcı ile üretilen 18 MeV
enerjili gamma ışınlarıyla ışınlanmıştır ve ürün çekirdeklerin enerji seviyeleri ve yarı ömrü ölçülmüştür.
Analizler için yüksek saflıkta Germanyum detektörü (HPGe) kullanılmış ve bozunan çekirdek sayısının
zamana göre değişimi elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Fotonükleer Reaksiyon, Gamma Işın Spektroskopisi, Germanyum Dedektörü,
The Half-life Determinations of Indium Isotopes by
Photonuclear Reactions
Abstract: In this work, stables isotopes of Indium nucleus have been irradiated by 18MeV energy
gamma rays produced by clinical linear accelerator and energy levels and half-life of the residual nuclei
have been measured. High purity Germanium detector has been used in the analyses and the variation of
the number of decayed nuclei with time has been obtained.
Key words: Photonuclear Reaction, Gamma Rays Spektroscopy, Germanium Detector
130
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN31: 11Li+28Si Sisteminin Açıklanmasında ki Yüzey Etkisi
Tanfer CANER1,2*, İsmail BOZTOSUN1,2, A. UN3, Y. KUCUK1,2
2
1
Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Antalya, Türkiye
Akdeniz Üniversitesi, Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Antalya, Türkiye
3
Ibrahim ÇeçenÜniversitesi, Ağrı, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: tanfercaner@hotmail.edu.tr
Özet: Bu çalışmada, 29MeV/nükleon enerjideki 11Li+28Si sisteminin quaelastic saçılma datasını
inceledik. Bu data WoodsSaxon sanal kısımlı CoupledChannels Model çalışma çerçevesi içindeki teorik
yaklaşımları zorlamış, açıklamakta yetersiz kalmıştır. Bu datayı açıklamak için, gerçek ve sanal
potansiyellerin yüzey kısımlarında değişikliğe gittik ve şimdiye kadar yapılmış çalışmalara nazaran daha
iyi bir uyum elde ettik. Çalışmamız ayrıca göstermiştir ki, hafif-ağır çekirdek reaksiyonlarında ki saçılma
olayınıaçıklamak için iki çekirdeğin yüzey bölgesindeki etkileşimlerin etkisi büyüktür, ayrıca bu sistem
için dinamik polarizasyon potansiyelini çekici olması gerektiğini de bu çalışma açıkça göstermektedir.
Anahtar kelimeler:…
Surface Effect in Explaining the 11Li+28Si System
Abstract: In this work, In this paper, we have analyzed the quasielastic scattering data at 29
MeV/nucleon of the11Li+28Si system, that challenges theoreticians, within the framework of the Coupled
ChannelsModel using double folding potential with aWoods-Saxon typed imaginary part. In order to
explainthis famous data, we have modi¯ed the shape of the real and imaginary potentials
simultaneouslyin the surface region and we have been able to obtain an improved agreement in
comparison withprevious works conducted so far. Our findings confirm that the interactions in the
surface regionof two nuclei are very important in explaining the scattering observables of such lightheavy nuclei reactions, however it clearly demonstrate the dynamical polarization potential should be
attractivefor this system.
Key words:…
131
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN32: TARLA için Kullanılan İki Farklı Kişisel Dozimetri
Sistemine ait Ölçümlerin Karşılaştırılması§
Taylan GÖRKAN1*, Vahap KARAKILIÇ2, Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU1
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
Ankara Üniversitesi, Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü, Gölbaşı Kampüsü, 06830 Ankara, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: taylangorkan@gmail.com
1
2
Özet: Yılda 6 mSv'den daha fazla etkin doza maruz kalınabilecek tesisler için, TAEK’in yönetmelikleri
doğrultusunda, kişisel dozimetre taşınması zorunludur. Ankara Üniversitesi, Gölbaşı kampüsünde
bulunan elektron hızlandırıcı kompleksi TARLA, bu yönetmelikkapsamındaki tesisler statüsünde yer
almaktadır. TARLA’da görevli olan radyasyon çalışanlarının aldıkları dozlar, Radyasyon Güvenliği ve
Radyasyondan Korunma birimi tarafından kişisel elektronik dozimetri sistemiyle ve eş zamanlı olarak
akredite olmuş bir laboratuar tarafından optik uyarmalı lüminesans (OSL) dozimetri sistemiyle takip
edilmektedir. Bu çalışmada, hem TARLA’da kullanılan elektronik dozimetri sistemiyle yapılan doz
ölçümlerine ait sonuçlar hem de OSL dozimetre sisteminden elde edilen doz sonuçları incelenmekte,
ayrıca iki sistemin üstün ve zayıf yönleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir.
Anahtar kelimeler: TARLA, kişisel dozimetre, eşdeğer doz ölçümü.
§
Bu çalışma DPT2006K-120470 kodlu YUUP projesi kapsamında desteklenmiştir.
132
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN33: TARLA’da Kullanılan Kişisel Elektronik Dozimetrelerin
0,5 mSv Seviyesindeki Gama Radyasyonuna Tepkisinin
İncelenmesi§
Taylan GÖRKAN*, Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: taylangorkan@gmail.com
Özet: Radyasyon çalışanlarının kullandıkları dozimetrelerin aynı seviyedeki radyasyona karşı verdikleri
tepkilerin birbiri ile tutarlı olması gerekmektedir. Bu çalışmada, Ankara’da bulunan Türk Hızlandırıcı ve
Radyasyon Laboratuvarı’nda kullanılacak 51 adet kişisel elektronik dozimetrenin 500Sv düzeyindeki
gama radyasyonunu ölçmedeki başarıları birbiri ile karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Bu amaçla,
Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü’nde bulunan ışınlama ve kalibrasyon laboratuvarında
8,58 Ci aktiviteli bir 137Cs kaynağı ile oluşturulan deneysel düzenekte, üretici firma tarafından Hp(10)
için 50keV-6MeV enerji aralığında doz okuma kabiliyeti olduğu bildirilen elektronik dozimeterler
ışınlanıp test edilmiştir. Dozimetrelerin 541 Sv ile 571 Sv arasında dozlar kaydettiği ve 5548 Sv’lik
bir ortalamayla ilgili doz seviyelerinde güvenle kullanılabileceği görülmüştür.
Anahtar kelimeler: 137Cs, kişisel elektronik dozimetre, doz ölçümü.
§
Bu çalışma DPT2006K-120470 kodlu YUUP projesi kapsamında desteklenmiştir.
133
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN34: 50MeV’lik Elektron Demetinin Sönümlendirilmesi için
Dump Tasarımında Kullanılabilecek Materyallerin
Karşılaştırılması§
Vahap KARAKILIÇ1, Taylan GÖRKAN2*, Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU2
Ankara Üniversitesi, Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü, Gölbaşı Kampüsü, 06830 Ankara, Türkiye
2
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: taylangorkan@gmail.com
1
Özet: Ankara Gölbaşı’nda kurulumu devam eden ve araştırma amaçlı ilk ulusal elektron hızlandırıcı
tesisi olarak planlanan TARLA’da (Turkish Accelerator and Radiation Laboratory at Ankara), demetler
halinde hızlandırılan elektronların her uygulama sonrasında dump ile durdurulması gerekmektedir.
Hızlandırma sürecinde olduğu gibi durdurulma aşamasında da yüksek miktarda foton radyasyonu (Gama
ve X-Işınları) oluşmaktadır. Dump tasarımı aşamasında, açığa çıkacak radyasyonun minimum seviyede
olması için kullanılacak malzeme seçimi ve dump geometrisinin araştırılması önemlidir. Bu çalışmada,
FLUKA parçacık simülasyon programı kullanılarak, bir kurşun muhafaza içerisine yerleştirilmiş bakır,
karbon, alüminyum ve kurşundan yapılmış aynı geometrideki dump materyallerinin 50 MeV enerjisinde
hızlandırılmış elektron demetikarşısında sergilediği davranışlar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu
çalışma sınırları dâhilinde, karbon ve bakır malzemenin diğer dump materyallerine göre daha uygun
olduğu söylenebilir.
Anahtar kelimeler: FLUKA, elektron hızlandırıcısı, dump tasarımı.
§
Bu çalışma DPT2006K-120470 kodlu YUUP projesi kapsamında desteklenmiştir.
134
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN35: Fotonükleer Reaksiyon Deneyleri için Akdeniz
Üniversitesi’nde Kurulan Deneysel Düzenek
Tuğba ÖZSOY*, Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: tuozsoy@gmail.com
Özet: Çekirdeklerin enerji seviyelerinin ve yarı-ömürlerinin belirlenmesi, çekirdek yapıları hakkında
önemli bilgilere ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu ise, çekirdekler için fotonükleer reaksiyon deneyleri ile
mümkündür. Bu çalışmada, Akdeniz Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde
faaliyette olan fotonükleer reaksiyon deney düzeneği tanıtılmaktadır. Ana bileşenlerini bir c-linac ve bir
HP Germanyum dedektörüne sahip spektrometrenin oluşturduğu düzenekte; incelenmek istenen hedef
doğrusal elektron hızlandırıcısı tarafından ışınlanarak radyoaktif hale getirilmekte ve daha sonra
spektrometreyle analiz edilerek tespit edilen karakteristik pikler NuDat (Uluslarası Nükleer Veri Tabanı)
verileri ile karşılaştırılmaktadır. Böylelikle, fotonükleer reaksiyon mekanizmasıyla orta ağırlıktaki
çekirdeklerin radyoizotoplarına ait ürünlerin enerji seviyeleri ve yarı-ömürlerinin deneysel olarak
ölçülmesi işlemi gerçekleştirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Fotonükleer reaksiyon, enerji seviyeleri, yarı-ömür, klinik elektron doğrusal
hızlandırıcı.
135
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN36: Klinik Elektron Lineer Hızlandırıcılar (c-linac)
Tuğba ÖZSOY*, Ahmet EROĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: tuozsoy@gmail.com
Özet: İlk olarak elektron hızlandırmak amacıyla üretilen lineer hızlandırıcılar her geçen yıl geliştirilmiş
ve günümüzde üstün teknolojik özelliklere sahip cihazlar olarak son haline ulaşmıştır. Başlangıçta temel
motivasyon parçacık fiziği deneyleriolmasına rağmen hızlandırıcılar, temel bilimlerde ve özellikle Tıp
alanında geniş bir yelpazede uygulama alanına sahiptir. Bu çalışmada, Tıp alanında teşhis ve tedavi
amaçlı kullanılan Klinik Elektron LineerHızlandırıcıların yapısı hakkında genel bir bilgi verilerek
uygulamaları kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır.
Anahtar kelimeler: Tıp,lineer elektron hızlandırıcısı.
136
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN37: 27Al, 54Fe, 58Ni ve 90Zr Hedef Çekirdekleri İçin 10-30 MeV
Enerji Aralığında (γ,p) Reaksiyon Tesir Kesiti Hesaplamaları
Veli ÇAPALI1,*, Hasan ÖZDOĞAN1,2, S. Sedat DOĞAN1, Abdullah KAPLAN1
1
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
2
Akdeniz Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Biyofizik A.D.,07070, Antalya, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: velicapali@sdu.edu.tr
Özet: Bu çalışmada, 27Al, 54Fe, 58Ni ve 90Zr gibi füzyon reaktörü yapı malzemeleriiçin 10-30 MeV enerji
aralığında oluşturulan (γ,p) reaksiyonlarının denge ve denge-öncesi nükleer reaksiyon modelleri
kullanılarak,proton üretim tesir kesitleri incelenmiştir. Hesaplamalarda; Denge öncesi hesaplamalar için;
TALYS 1.6 İki-Bileşenli Exciton Model ve EMPIRE 3.1 Pcross Exciton Model, denge hesaplamaları
için ise; PCROSS Weisskopf-Ewing Model kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Deneysel Nükleer
Reaksiyon Data (EXFOR) Kütüphanesi’nden alınan deneysel değerlerle karşılaştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Nükleer Reaksiyon Modelleri, Füzyon Reaktörleri, Reaksiyon Tesir Kesiti, EXFOR,
Denge ve Denge-öncesi Reaksiyonlar.
(γ,p) Reaction Cross Section Calculations for 27Al, 54Fe, 58Ni and
90
Zr Target Nuclei in the Energy Range of 10-30 MeV
Abstract: In this study, proton production cross-sections of (γ,p) reactions for several fusion reactor
structural materials such as 27Al, 54Fe, 58Ni and 90Zr have been investigated in the incident photon energy
range of 10–30 MeV using pre-equilibrium and equilibrium nuclear reaction models. TALYS 1.6 TwoComponent Exciton Model and EMPIRE 3.1 Pcross Exciton Model for the pre-equilibrium reactions and
PCROSS Weisskopf-Ewing Model for the equilibrium reactions have been used. The calculated results
have been compared with experimental data taken from the Experimental Nuclear Reaction Data
(EXFOR) library.
Key words: Nuclear Reaction Models, Fusion Reactors, Reaction Cross-Section, EXFOR, Equilibrium
and Pre-equilibrium Reactions.
137
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN38: 3 - 70 MeV Enerji Aralığında Alfa ve Döteron Girişli
Reaksiyonların Tesir Kesiti Hesaplamaları
Yıldız ERGÜN*, Abdullah KAPLAN
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: yildizergun@yandex.com
Özet: Bu çalışmada, alfa ve döteron girişli reaksiyonlar sonucu oluşan radyoizotopların üretim tesir
kesitleri hesaplanmıştır. 209Bi(α,n)212At, 65Cu(α,2n)67Ga, 109Ag(α,2n)111In, 20Ne(d,α)18F, 123Te(d,n)123I,
103
Rh(d,2n)103Pd ve 89Y(d,2n)89Zr reaksiyonlarının tesir kesiti hesaplamaları, 3 – 70 MeV alfa ve döteron
gelme enerji aralığında gerçekleştirilmiştir. Hesaplamalarda, denge ve denge öncesi etkiler incelenmiştir.
Denge reaksiyonları için Weisskopf Ewing Modeli; denge öncesi reaksiyonlar için Hibrit ve Geometri
Bağımlı Hibrit Modelleri kullanılmıştır. Ayrıca; 212At, 67Ga, 111In, 18F, 123I, 103Pd ve 89Zr üretimi için
optimum enerji aralıkları ve bu enerjilerdeki ortalama tesir kesitleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar,
literatürden alınan deneysel değerlerle karşılaştırılmış ve sonuçları tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Denge ve denge öncesi etkiler, nükleer reaksiyon modelleri, tesir kesiti, radyoizotop.
Cross Section Calculations of Alpha and Deuteron Induced
Reactions in the 3 - 70 MeV Energy Range
Abstract: In this study, the production cross sections of radioisotopes occurred by alpha and deuteron
induced reactions have been calculated.The cross section calculations of209Bi(α,n)212At, 65Cu(α,2n)67Ga,
109
Ag(α,2n)111In, 20Ne(d,α)18F, 123Te(d,n)123I, 103Rh(d,2n)103Pd ve 89Y(d,2n)89Zr reactions have been
carried out inthe 3 – 70 MeV incident alpha and deuteron energy range. In these calculations, the preequilibrium and equilibrium effects have been investigated. Equilibrium reactions have been calculated
according to the Weisskopf Ewing Model. The Hybrid and Geometry Dependent Hybrid Models have
been used for the pre-equilibrium reactions. Also, the optimum energy ranges and average cross sections
in these energies for 212At, 67Ga, 111In, 18F, 123I,103Pd and 89Zr production have been determined. The
obtained results have been discussed and compared with the experimental data taken from the literature.
Key words: Equilibrium and pre-equilibrium effects, nuclear reaction models, cross section, radioisotope.
138
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN39: (p,xn) Reaksiyonu İçin 89Y, 90Zr, 100Mo, 104Pd ve 181Ta
Medikal İzotopların Nötron Yayınlanma Spektrumlarının
İncelenmesi
Yıldız ERGÜN*, Abdullah KAPLAN
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: yildizergun@yandex.com
Özet: 89Y, 90Zr, 100Mo, 104Pd ve 181Ta gibi bazı medikal izotopların nötron yayınlanma spektrumları
nükleer reaksiyon modelleri kullanarak (p,xn) reaksiyonları için hesaplandı. Denge öncesi hesaplamalar
için Hibrit, Geometri Bağımlı Hibrit, Cascade Exciton ve Full Exciton modelleri kullanıldı. Denge
hesaplamaları ise, Weisskopf Ewing Modeli’ne göre yapıldı. Elde edilen sonuçlar, literatürden alınan
deneysel verilerle karşılaştırıldı ve tartışıldı.
Anahtar kelimeler: Denge ve denge öncesi modeller, medikal izotoplar, nötron yayınlanma spektrumu.
Investigation of Neutron Emission Spectra of 89Y, 90Zr, 100Mo,
104
Pd and 181Ta Medical Isotopes for (p,xn) Reaction
Abstract: The neutron emission spectra of some medical isotopes as 89Y, 90Zr, 100Mo, 104Pd and 181Ta
have been calculated for the (p,xn) reactions by using nuclear reaction models. The Hybrid, Geometry
Dependent Hybrid, Cascade Exciton and Full Exciton models have been used for the pre-equilibrium
calculations. Equilibrium effects have been calculated according to the Weisskopf Ewing Model. The
obtained results have been discussed and compared with the experimental data taken from the literature.
Key words: Equilibrium and pre-equilibrium models, medical isotopes, neutron emission spectra.
139
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN40: Li2B4O7:Cu Termolüminesans Dedektörün Farklı
Enerjilerdeki Fotonlara Karşı Dedektör Cevap Fonksiyonunun
Monte Carlo Yöntemiyle İncelenmesi
Bünyamin AYDIN1,*, M. Mustafa AYDIN2
Bilim ve Sanat Merkezi, Uşak, 64400, Türkiye
İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 34469,İstanbul, Türkiye
*mmesssm@yahoo.com
1
2
Özet: Birçok Termolüminesanas Dozimetreleri (TLD) “personel doz eşdeğerini” ölçmek için farklı
alanlarda kullanılmaktadır. TL malzemelerin değişik dozimetriközelliklerinin ve karakteristiklerinin
belirlenerek analizlerinin yapılması gerekmektedir. TL malzemeleri için dedektör cevap fonksiyonlarının
enerjiye bağlılığını veren verileri elde etmek, deneysel yöntemler kullanıldığında oldukça güçtür ve
büyük hata değerleriyle birlikte ölçülebilmektedir. Bu dedektörler, bilgisayar ortamında modellendiğinde
ayrıntılı bilgi almak mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada, Cu ile katkılanmış TLD olarak kullanılan
Li2B4O7 malzemesi modellenmiştir. Yönlü foton kaynaklarından, farklı uzaklıklardaki TL dozimetrelerin
dedektör cevap fonksiyonlarının enerjiye bağlılığı MCNP Monte Carlo simülasyon yöntemi ile
bulunmuştur. Önceden yapılmış çalışmalardan elde edilen sonuçlar ile bu çalışmada elde edilen değerler
karşılaştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Monte Carlo, Li2B4O7:Cu, TL, Foton.
The Investigation Of The Detector Response Function Of
The Li2B4O7:Cu Thermoluminescence Detector Against The
Photons In Different Energies By Using Monte Carlo Method
Abstract: Many of the Thermoluminescencedosimeters (TLD) are used in different areas in order to
measure “personnel dose equivalent”.It’s analyzes must be done by determining different dosimetric
characteristics and specialty of TL the material.Obtaining data which supplies energy dependence of the
detector response function for TL supplies is very difficult when experimental methods are used and can
be measured with a large error value. It’s possible to get the detailed information when these detectors
are modeled at computers. In this study, Li2B4O7 material which is used as “TLD” doped with Cu
activator is modeled. Directional photon sources, in different distances TL dosimeter detector response
function of the energy dependence has been found by the method of the MCNP Monte Carlo simulation
method. In previous studies with the results obtained have been compared with the values obtained in
this study.
Key words: Monte Carlo, Li2B4O7:Cu,TL, Foton
140
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN41: CaSO4:Dy Termolüminesans Dedektörün Farklı
Enerjilerdeki Fotonlara Karşı Dedektör Cevap Fonksiyonunun
Monte Carlo Yöntemiyle İncelenmesi
Bünyamin AYDIN1,*, M. Mustafa AYDIN2
Bilim ve Sanat Merkezi, Uşak, 64400, Türkiye
İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 34469,İstanbul, Türkiye
*mmesssm@yahoo.com
1
2
Özet: Birçok Termolüminesanas Dozimetreleri (TLD) “personel doz eşdeğerini” ölçmek için farklı
alanlarda kullanılmaktadır. TL malzemelerin değişik dozimetriközelliklerinin ve karakteristiklerinin
belirlenerek analizlerinin yapılması gerekmektedir. TL malzemeleri için dedektör cevap fonksiyonlarının
enerjiye bağlılığını veren verileri elde etmek, deneysel yöntemler kullanıldığında oldukça güçtür ve
büyük hata değerleriyle birlikte ölçülebilmektedir. Bu dedektörler, bilgisayar ortamında modellendiğinde
ayrıntılı bilgi almak mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada, Dy ile katkılanmış TLD olarak kullanılan
CaSO4 malzemesi modellenmiştir. Yönlüfoton kaynaklarından, farklı uzaklıklardaki TL dozimetrelerin
dedektör cevap fonksiyonlarının enerjiye bağlılığı MCNP Monte Carlo simülasyon yöntemi ile
bulunmuştur. Önceden yapılmış çalışmalardan elde edilen sonuçlar ile bu çalışmada elde edilen değerler
karşılaştırılmıştır.
Anahtarkelimeler: Monte Carlo, CaSO4:Dy, TL, Foton.
The Investigation Of The Detector Response Function Of The
CaSO4:Dy Thermoluminescence Detector Against The Photons
In Different Energies By Using Monte Carlo Method
Abstract: Many of the Thermoluminescencedosimeters (TLD) are used in different areas in order to
measure “personnel dose equivalent”.It’s analyzes must be done by determining different dosimetric
characteristics and specialty of TL the material.Obtaining data which supplies energy dependence of the
detector response function for TL supplies is very difficult when experimental methods are used and can
be measured with a large error value. It’s possible to get the detailed information when these detectors
are modeled at computers. In this study, CaSO4 material which is used as “TLD” doped with Dy activator
is modeled. Directional photon sources, in different distances TL dosimeter detector response function
of the energy dependence has been found by the method of the MCNP Monte Carlo simulation method.
In previous studies with the results obtained have been compared with the values obtained in this study.
Key words: Monte Carlo, CaSO4:Dy, TL, Foton
141
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN42: CaF2:Tm Termolüminesans Dedektörün Farklı
Enerjilerdeki Fotonlara Karşı Dedektör Cevap Fonksiyonunun
Monte Carlo Yöntemiyle İncelenmesi
Bünyamin AYDIN1,*, M. Mustafa AYDIN2
Bilim ve Sanat Merkezi, Uşak, 64400, Türkiye
İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 34469,İstanbul, Türkiye
*mmesssm@yahoo.com
1
2
Özet: Birçok Termolüminesanas Dozimetreleri (TLD) “personel doz eşdeğerini” ölçmek için farklı
alanlarda kullanılmaktadır. TL malzemelerin değişik dozimetriközelliklerinin ve karakteristiklerinin
belirlenerek analizlerinin yapılması gerekmektedir. TL malzemeleri için dedektör cevap fonksiyonlarının
enerjiye bağlılığını veren verileri elde etmek, deneysel yöntemler kullanıldığında oldukça güçtür ve
büyük hata değerleriyle birlikte ölçülebilmektedir. Bu dedektörler, bilgisayar ortamında modellendiğinde
ayrıntılı bilgi almak mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada, Tm ile katkılanmış TLD olarak kullanılan
CaF2 malzemesi modellenmiştir. Yönlüfoton kaynaklarından, farklı uzaklıklardaki TL dozimetrelerin
dedektör cevap fonksiyonlarının enerjiye bağlılığı MCNP Monte Carlo simülasyon yöntemi ile
bulunmuştur. Önceden yapılmış çalışmalardan elde edilen sonuçlar ile bu çalışmada elde edilen değerler
karşılaştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Monte Carlo, CaF2:Dy, TL, Foton.
The Investigation Of The Detector Response Function Of
The CaF2:Tm Thermoluminescence Detector Against The
Photons In Different Energies By Using Monte Carlo Method
Abstract: Many of the Thermoluminescencedosimeters (TLD) are used in different areas in order to
measure “personnel dose equivalent”.It’s analyzes must be done by determining different dosimetric
characteristics and specialty of TL the material.Obtaining data which supplies energy dependence of the
detector response function for TL supplies is very difficult when experimental methods are used and can
be measured with a large error value. It’s possible to get the detailed information when these detectors
are modeled at computers. In this study, CaF2 material which is used as “TLD” doped with Tm activator
is modeled. Directional photon sources, in different distances TL dosimeter detector response function
of the energy dependence has been found by the method of the MCNP Monte Carlo simulation method.
In previous studies with the results obtained have been compared with the values obtained in this study.
Key words: Monte Carlo, CaF2:Tm, TL, Foton
142
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN43: Akdeniz Bölgesinde Kullanılan Yapı Malzemelerinin
Doğal Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi
Süleyman Fatih ÖZMEN*, Alp CESUR, İsmail BOZTOSUN
Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 07058,Antalya, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: fatihozmen@akdeniz.edu.tr
Özet: Bu çalışmada Akdeniz Bölgesinde yaygın olarak kullanılan inşaat yapı malzemeleri ve PVC
imalatında kullanılan malzemelerdeki 226Ra, 232 Th ve 40K doğal radyonüklitlerin aktivite
konsantrasyonu Yüksek Çözünürlüklü Germanyum Dedektörü (HPGe) kullanılarak Gama Spektroskopi
tekniği ile belirlendi. İnşaat yapı malzemelerindeki U–238(Ra-226) aktivite konsantrasyonun 2.6±0.1 ile
106.7±2.8 Bq/kg değerleri arasında, Th–232 aktivite konsantrasyonun 0.7±0.1 ile 139.3±4.1 Bq/kg
değerleri arasında, K–40 aktivite konsantrasyonun ise 9.0±0.7 ile 1060.9±48.5 Bq/kg değerleri arasında
değiştiği gözlendi. Çalışma bulgularının literatürde Türkiye ve diğer ülkeler için yayınlanan sonuçlarla
tutarlı olduğu gözlendi. Örnek aktivite konsantrasyonları kullanarak Doz Hızı (D), Radyum Eşdeğer
Aktivitesi (Raeq), Yıllık Eşdeğer Doz (AED), İç (Hin)ve Dış (Hex) Zarar Endeksleri hesaplandı. İnşaat
yapı malzemelerinin hesaplanan gama doz hızı değerlerinin 2.4 - 168.7 nGy h−1 değerleri arasında
değiştiği, Radyum Eşdeğer Aktivite ve Yıllık Etkin Doz Eşdeğeri ortalama değerlerinin IAEA tarafından
belirlenen müsaade edilebilir değerlerin altında olduğu gözlendi. Bütün örneklerin Dış (Hex) Zarar
Endekslerinin birin altında olduğu gözlendi. Ancak Asmolen ve Çimento1 örneklerin İç (Hin) Zarar
Endekslerinin birin üstünde olduğu gözlendi. Sonuç olarak Akdeniz Bölgesinde yaygın olarak kullanılan
Asmolen ve Çimento1 dışındaki inşaat yapı malzemelerinin ve PVC imalatında kullanılan malzemelerin
yapı malzemesi olarak kullanılmasının radyolojik açıdan bir sakınca yaratmayacağı gözlenmiştir.
Anahtar kelimeler: PVC, Yapı malzemeleri, HPGe, Akdeniz Bölgesi.
Measurement of Natural Radioactivity in Building Materials
used in MediterraneanRegion of Turkey
Abstract: In this study, samples of several building and PVC content materials were collected from
MediterraneanRegion of Turkey and radioactivity concentrations of 226Ra, 232Th and 40K were
determinedby gamma spectrometry using a high-purity germanium detector. The measured activity
concentrationsin samples of building materials ranged from 2.6± 0.1 to 106.7±2.8 Bq/kg, 0.7±0.1
to139.3±4.1 Bq/kg and 9.0±0.7 to 1060.9±48.5 Bq/kg for 226Ra, 232Th and 40K respectively.
Findingsare in good agreement with the published results of neighboring areas. The absorbed gammadose
rate (D), the radium equivalent activity (Raeq), the internal hazard index (Hin), the externalhazard index
(Hex) and the annual effective dose (AED) of the samples were calculated. The gammadose rates of
samples are in the range of 2.4 - 168.7 nGy h−1. The calculated average values for Raeqand AED are
also in the permissible limits. Hex values of samples less than unity. Only (Hin) valuesof Cement I and
asmolene samples above unity. So, caution must be taken when using Cement Iand asmolene as building
materials. For the rest of the samples values are within the permissiblelimits, which means that the
radiation hazard is insignificant..
Key words: PVC, Building materials, HPGe, Mediterranean Region.
143
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN44: Fotoaktivasyon Analizinin Element Derişimlerinin
Tespitinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Alp CESUR1*, İsmail BOZTOSUN1,2, Mesut KARAKOÇ1,2, Haris ÐJAPO1,2, S.
Fatih ÖZMEN1,2
Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Antalya, Türkiye
Akdeniz Üniversitesi, Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Antalya, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: alpcesur@akdeniz.edu.tr
1
2
Özet: Bir medikal (tıbbi) lineer (doğrusal) hızlandırıcıda gama ışınlarına maruz kalan bir numunenin
atomik çekirdeklerinin (atomic nucleus) elektromanyetik olarak uyarılması ve hatta çekirdeklerden
proton ve nötron koparılması da mümkündür. Bu sayede numunedeki elementlere ait izotopların
derişimlerinin (konsantrasyonlarının) fotoaktivasyon analizi (PAA) yöntemiyle belirlenmesi mümkün
hale gelmektedir. Bu çalışmadayüksek enerjili bremsstrahlung fotonlarıyla ışınlanan saf olmayan bir
titanyum (Ti) örneğinin yüksek saflıktaki Germanyum dedektörü(HPGe) ile analiziyapılarakiçeriğindeki
çinko (Zn) elementinin yüzde derişimi belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Fotonükleer Reaksiyon, Fotoaktivasyon Analizi, Element Derişimi, Germanyum
Dedektör.
Investigation of Photoactivation Analysis Using on the Analysis
of Elemental Concentration
Abstract: A medical (medical) may be linear (straight-line) of a sample exposed to gamma irradiation
accelerator atomic nuclei (atomic nucleus) and even the core of the electromagnetic stimulation is also
possible to cut off protons and neutrons. In this way concentrations of isotopes in the sample belonging
to the elements (concentrations) photoactivation analysis (PAA) is made possible by the method of
determination. In this study irradiated with high-energy bremsstrahlung photons impure titanium (Ti)
such as high purity germanium detector (HPGe) content was analyzed in the zinc (Zn) concentration of
the element is determined so.
Key words: Photonuclear Reaction, Energy Levels, Half-Live, Germanium Detector.
144
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN45: Afyonkarahisar’da Bazı İşyerlerinde Bina İçi Radon
Konsantrasyonlarının Belirlenmesi
M. ÖZÇELİK1,*, H. A. YALIM2, A. SANDIKÇIOĞLU2, R. ÜNAL2, A.
YILDIZ3, S. UZUN4, I. DEMİRÖZ4
1
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyonkarahisar
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Afyonkarahisar
3
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Afyonkarahisar
4
Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (SANAEM) Müdürlüğü, Sağlık Fiziği Bölümü,
Ankara
*
merveozcelik89@hotmail.com
2
Özet: Bina içindeki doğal radyoaktivitenin başlıca sorumlusu radondur. Yüksek seviyede radon ihtiva
eden ortamlarda radon ve radon ürünlerinin solunması, akciğerde kanser oluşumuyla ilişkilendirilmekte
olup, solunum yoluyla radyasyona maruz kalan kişilerin aldığı dozların hesaplanabilmesi için bina içi
radon konsantrasyonunun belirlenmesi gereklidir.
Bu çalışmada, Afyonkarahisar’da bulunan bazı işyerlerinde, bina içi radon konsantrasyonlarının nükleer
iz kazıma dedektörleri kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, alanın tektonik yapısıyla
kayaçların petrografik özellikleri değerlendirilerek ayrılan 4 bölgede, 31 farklı işyerinde, her defasında
64 dedektör kullanılarak üçer aylık periyotlarla üç defa tekrarlanmıştır. Elde edilen veriler kullanılarak
bölgelerin dönemlik ortalama radon konsantrasyonları hesaplanmış ve bu sonuçlar mevsimlere ve
bölgelere göre radon konsantrasyonlarının değişimlerini göstermek için kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: Radon, Bina içi radon konsantrasyonu, CR-39 nükleer iz dedektörü, Etkin doz.
Bu çalışma, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından A5.H1.P1.06 nolu projeyle
desteklenmiştir.
145
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN46: sdgh Ana Kabuğundaki Tek Parçacık Enerjilerinin
Klonal Seçme Algoritması ile Fitlenmesi§
Oğuz ÖZTÜRK1, Erdal DİKMEN1, Yavuz CENGİZ2
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: oguzozturk@sdu.edu.tr
1
2
Özet: Bu çalışmada sdgh osilatör ana kabuğundaki çekirdekler için yapılan standart kabuk modeli
hesaplamalarında kullanılan 2s1/2, 1d5/2, 1d3/2, 0g7/2 ve 0h11/2 yörüngelerinin tek parçacık enerjileri
klonal seçme algoritması kullanılarak fitlenmiştir. Fitlenen bu tek parçacık enerjileri ile 104,106,108,110Sn
çekirdekleri için nükleer kabuk modeli spektrumları elde edilmiştir. Fitlenmiş ve fitlenmemiş tek
parçacık enerjileri ile elde edilen spektrumlar deneysel veriler ile karşılaştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Kabuk modeli, Klonal seçme algoritması, enerji spektrum, 104-110Sn
§
Bu çalışma 105T092 no’ lu TÜBİTAK projesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimi 1822-YL-09 no’ lu proje tarafından desteklenmiştir
146
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN47: 108Te Çekirdeğinin Kabuk Modeli Hesaplamaları
Öznur DEMİRÖRS*, Erdal DİKMEN
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: oznurdemirors@hotmail.com
Özet: Bu çalışmada, N= Z= 50 çift kapalı kabuğu etrafında bulunan ve sdgh- ana kabuğunda 2 proton, 6
nötronu bulunan 108Te çekirdeği için standart nükleer kabuk modeli hesaplamaları yapılmıştır. 108Te
çekirdeği için yapılan bu hesaplamalarda; A= 100 koru dışındaki sdgh tek parçacık yörüngeleri model
uzayı olarak seçilmiş, iki- cisim etkin etkileşmeleri olarak CD-Bonn nükleon-nükleon (NN) etkin
etkileşmeleri kullanılmış ve kuantum mekaniksel çok-cisim hesaplamaları için Drexel Üniversitesi
Kabuk Modeli (DUSM) kodu kullanılmıştır. Elde edilen kabuk modeli hesaplamaları sonucu, A=100
koru dışında 8 valans nükleonu bulunan 108Te çekirdeği için taban ve düşük uyarılma seviyelerinin enerji
spektrumları elde edilmiş ve var olan deneysel değerlerle karşılaştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Kabuk modeli, CD-Bonn, 108Te, enerji spektrumu, NN etkileşmeleri
147
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN48: Bucak Bölgesinde Uranyum Konsantrasyonu Alansal
Dağılımı
N. A. UYANIK1, Z. ÖNCÜ1, O. UYANIK1, I. AKKURT2,*, M. BOZCU3, F.
YAĞMURLU4, K. GÜNOĞLU5
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Müh. Bölümü, 32100 Isparta
2
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32100 Isparta
3
Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik. Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 17100, Çanakkale
4
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 32200, Isparta
5
Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Bilimler Yüksekokulu, 32200, Isparta
*
iskender@fef.sdu.edu.tr
1
Özet: Yeryüzünde doğal fon adı verilen bir radyasyon sürekli olarak mevcuttur ve bu doğal fon
radyasyonunun % 88 oranının doğal radyasyon kaynaklı olduğu düşünülürse, özellikle kayaç ve toprak
içeriğindeki radyoaktif element miktarlarının ne kadar önemli olduğu görülebilir. Doğal radyasyonun en
önemli olanı U (uranyum), Th (toryum) ve K (potasyum) izotopudur. Uranyum kendi adı ile anılan
zincirin ana çekirdeği olup uzun yarı-ömrü ile Big-Bang’ dan beri var olan önemli bir radyoaktif
çekirdektir. Bu çalışmada portatif gamma-ışın spektrometresi ile radyoaktif element konsantrasyonu
Bucak(Dereköy) yöresinde ölçülmüştür. Her bir ölçüm noktasında koordinatları ile birlikte yapılan
ölçümler haritalanmıştır. Haritada yüksek uranyum anomalilerinin gözlendiği alanlar volkanik
kayaçların yüzeylediği alanları işaret etmektedir.
Anahtar kelimeler: Yerinde gamma-ışın spektrometrisi, uranyum, volkanik kaya.
148
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN49: Nükleer İz Dedektörü Analizi İçin Görüntü İşleme
Sisteminin Tasarimi ve Prototipinin Üretimi
Ahmet Gürol KALAYCI1, Serkan CEYLAN1,*, Hüseyin ALTUĞ1,
Suat ÖZKORUCUKLU2
1
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260,Isparta, Türkiye
2
İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 34134, İstanbul, Türkiye
e-posta: serkanceylann@gmail.com
Özet: Bu çalışmada, radon konsantrasyon ölçümü için kullanılan CR-39 nükleer iz detektörünün
üzerinde alfa parçacıklarının oluşturduğu izlerin tespit edilebilmesi için bir görüntü işleme sistemi
tasarlanmıştır. Görüntü işleme yazılımı Firemonkey platformunda, Delphi XE4 üzerinde hazırlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Radon gazı, nükleer iz dedektörü, CR-39, görüntü işleme
Bu proje Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim sermayesi ile desteklenmiştir
149
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PN50: Pasif Radon Ölçüm Sistemi İçin Nükleer İz Kazima
Ünitesinin Tasarimi ve Prototipinin Üretimi
Hüseyin ALTUĞ1, Serkan CEYLAN1,*, Ahmet Gürol KALAYCI1,
Suat ÖZKORUCUKLU2
1
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 32260, Isparta, Türkiye
2
İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü,34134 İstanbul, Türkiye
e-posta: serkanceylann@gmail.com
Özet: Bu çalışmada, bir difüzyon kabı içerisine konulan CR-39 isimli dedektör üzerinde radon gazından
kaynaklanan alfa parçacıklarının bıraktığı izlerin okunabilir hale gelmesi için gerekli işlemleri otomatik
olarak gerçekleştiren bir ünite tasarlanmıştır. Tasarlanan ünite içerisinde %75 NaOH ile %25 saf su
karıştırılmış ve testleri yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Nükleer iz kazıma, CR-39 dedektörü.
Bu proje Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim sermayesi ile desteklenmiştir.
150
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
YOĞUN MADDE FİZİĞİ
CONDENSED MATTER PHYSICS
POSTER BİLDİRİLER
POSTER PRESENTATIONS
151
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
152
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PY1: Farklı Tampon Tabaka Kalınlıklarındaki CIGSe Tabanlı
Güneş Pili Ara Yüzünün Kusur Spektroskopi Metodları
Yardımıyla İncelenmesi
Adem DÖNMEZ1,2,*, Habibe BAYHAN1,2, Pawel ZABIEROWSKI3,
Nicolas BARREAU4, Şadan ÖZDEN1,2, Yasemin ALTINAY1 ve Çağdaş KOÇAK1,2
Muğla Sıtkı Koçman University, Physics Department., 48000, Muğla, Turkey
Clean Energy R&D Center, Muğla Sıtkı Koçman University, 48000, Muğla, Turkey
3
Faculty of Physics, Warsaw University of Technologhy, 00662, Warsaw, Poland
4
Institut des Materiaux Jean Rouxel, Universite de Nantes, 44322, Nantes, France
* adonmez@mu.edu.tr
1
2
Özet: Bu çalışmada, farklı tampon tabaka kalınlıklarındaki ZnO:Al/i-ZnO/n-CdS/pCu(In,Ga)Se2/Mo/SLG tabanlı aygıt yapısının arayüz bölgesinin elektronik özellikleri sıcaklık bağımlı
karanlıkta ve aydınlıkta akım–gerilim, admittans ve kapasitans – gerilim teknikleri kullanılarak
araştırılmıştır. CIGSe tabanlı güneş pillerinin tampon tabaka kalınlığını azaltmak hem materyal tüketimi
hem de üretim aşamasındaki döngü işlemi açısından oldukça önemlidir. Pencere tabaka kalınlığı 50 nm
tutulan aygıtlarda tampon tabaka kalınlığının 50 nm’den düşük olduğu durumlarda aygıt performansının
engellendiği bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Tuzaklar, Tampon tabaka kalınlığı, CdS/CIGSe arayüzü.
Investigation of CIGSe Based Solar Cell Interface withDifferent
Buffer Layer Thicknesses by Defect Spectroscopy Methods
Abstract: In this work, the electronic properties of the interface region in ZnO:Al/i-ZnO/n-CdS/pCu(In,Ga)Se2/Mo/SLG devices with different buffer layer thicknesses have been studied by means light
and dark current-voltage-temperature, admittance and capacitance – voltage techniques. The decrease of
the buffer thickness in CIGSe-based solar cell is important for both material consumption and production
cycle time issues. We have found that cell performance hindering when the buffer thickness is below 50
nm and the window layer thickness is kept in 50 nm.
Key words: Defects, Buffer layer thickness, CdS/CIGSe interface.
153
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PY2: Be1-x-yCaxMgySe Alaşımlarının Yapısal, Elektronik, Elastik
ve Optiksel Özelliklerinin Ab-Inıtıo Metodla İncelenmesi
A. GÜLTEKİN1,*, M.K. ÖZTÜRK2, M. TAMER2
GaziÜniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 06500, Ankara, Türkiye
2
Zirve Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü Gaziantep, Türkiye,
e-posta:aligultekin19@gmail.com
1
Özet: Bu çalışmada, Be1-x-yCaxMgySe alaşımının bazı yapısal, elektronik ve optik özellikleri yoğunluk
fonksiyon teorisi (YFT)’ yi temel alan CASTEP paket programı kullanılarak, Local Density
Approximation (LDA) ile incelenmiştir. Yapılan hesaplamada Be1-x-yCaxLiySe Alaşımlarının; örgü
parametreleri, bant yapıları, durum yoğunluğu, Kramer-Kronig bağıntıları kullanılarak, dielektrik
fonksiyon, kırılma indisi, soğurma katsayısı ve enerji kayıp fonksiyonu hesaplandıDielektrik
fonksiyonun soğurma başlangıç noktasının, bant aralığı enerjisi ile uyumlu olduğu görülmüştür. Ayrıca
hesaplanan elastik sabitleri yardımı ile bulk modülü, young ve izotropik shear modülleri, poisson oranları
ve diğer özellikleri hesaplandı.
Anahtar kelimeler: YFT, dielektrik fonksiyon, LDA, optik özellikler, bant yapısı, soğurma katsayısı,
örgü parametreleri, kırılma indisi, vs.
154
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PY3: Be1-x-yMgxLiyTe Alaşımlarının Yapısal, Elektronik, Elastik
ve Optiksel Özelliklerinin Ab-Initio Metodla İncelenmesi
A. GÜLTEKİN1,*, M.K. ÖZTÜRK2, M. TAMER2
GaziÜniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 06500, Ankara, Türkiye
2
Zirve Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü Gaziantep, Türkiye,
e-posta:aligultekin19@gmail.com
1
Özet: Bu çalışmada, Be1-x-yMgxLiyTe alaşımının bazı yapısal, elektronik ve optik özellikleri yoğunluk
fonksiyon teorisi (YFT)’ yi temel alan CASTEP paket programı kullanılarak, Local Density
Approximation (LDA) ile incelenmiştir. Yapılan hesaplamada Be1-x-yMgxLiyTe Alaşımlarının; örgü
parametreleri, bant yapıları, durum yoğunluğu, Kramer-Kronig bağıntıları kullanılarak, dielektrik
fonksiyon, kırılma indisi, soğurma katsayısı ve enerji kayıp fonksiyonu hesaplandı. Dielektrik
fonksiyonun soğurma başlangıç noktasının, bant aralığı enerjisi ile uyumlu olduğu görülmüştür. Elastik
sabitleri yardımı ile bulk modülü, Young ve izotropik shear modülleri, poisson oranları ve diğer
özellikleri hesaplandı.
Anahtar kelimeler: Yoğunluk fonksiyon teori, dielektrik fonksiyon, LDA, optik özellikler, örgü
parametreleri, kırılma indisi, vs.
155
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PY4: Ag-Katkılı BiPbSrCaCuO Seramik SüperiletkenlerinSEM
ve XRD Analizleri
Ali UZUNOĞLU*, Gönül BİLGEÇ AKYÜZ
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 09100, Aydın, Türkiye
*a_uzun88@hotmail.com
Özet: Bu çalışmada,Bi1,64-xPb0,36AgxSr2Ca2Cu3Oy bulk sistemlerine yapılan Ag-katkısının etkileri
araştırıldı. Seramik süperiletken malzemeler, Ag’nin değişen oranları (x = 0.00–0.20) için katıhal
reaksiyon yöntemi ile hazırlandı ve yaklaşık 5ton/cm² basınç altında preslenerek, 845°C’de sinterlendi.
Hazırlanan malzemelerin karakterizasyonu x-ışını difraksiyon yöntemi (XRD) ile gerçekleştirildi ve
grainlere ait yapısal bilgi, saçılma elektron mikroskobu (SEM) ile incelendi. XRD analizleri oda
sıcaklığında yapıldı ve malzemenin örgü parametreleri gözlenen pikler indislenerek belirlendi. XRD
desenlerinden yüksek sıcaklık fazı Bi-(2223) ve düşük sıcaklık fazı Bi-(2212) olmak üzere iki farklı
BSCCO fazı gözlemlendi. Bu fazların şiddetlerinden malzeme içindeki oranları incelendiğinde, x=0.20
katkılı örnekte, Bi-(2223) fazının hacimce en yüksek olduğu bulundu. Ayrıca SEM mikro
fotoğraflarından Ag-katkısı arttıkça grain-boyutlarında önemli bir değişimin olduğu ve Ag’nin bulk
malzemeler üzerinde belirgin etkiler oluşturduğu gözlemlendi. Analizler sonucunda, genel olarak
BPbSCCO sisteminde yapılan Ag katkısının süperiletkenlik açısından olumlu etkiler yarattığı
söylenebilir.
Anahtar kelimeler: BSCCO, Ag-Katkılama, SEM, XRD.
XRD and SEM analysis of Ag-Doped BiPbSrCaCuO Seramic
Superconductors
Abstract: The effects of Ag dopant on the properties of high temperature superconductor Bi1,64xPb0,36AgxSr2Ca2Cu3Oy were investigated. The samples were prepared by doping Ag with changing ratios
(x = 0.00–0.20) by a solid state reaction method and sintered at 845°C after compaction at 5ton/cm²
pressure. Characterization of the sampleswas carried out by powder X-ray diffraction (XRD) method
and morphology of the grains in the samples were determined by using scanning electron microscope
(SEM). The X-ray diffraction studies were done at room temperature and the lattice constants of the
materials were determined by indexing all the peaks observed. In the patterns of XRD, we observed two
different phases which are high-Tc (2223) and low-Tc (2212) phases in our samples. By using these
patterns it was estimated volume fraction from the intensities of Bi-(2223) and Bi-(2212) phases. We
obtained the highest volume fraction of the Bi-(2223) high-Tc phase at the samples with x = 0.20.
Additionaly, we observed a noticeable change of the grain size in the SEM analysis. The difference in
the grain size and the distribution of grains in the samples indicate the influence of different wt% of Ag
on the morphology of the samples. In general sense, we conclude that Ag-doping to BPbSCCO system
has a positive effect on the superconducting properties of the samples.
Key words: BSCCO, Ag-Dopant, SEM, XRD.
156
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PY5: Beyaz Işık İle Aydınlanmanın n-CdS/p-CdTe Güneş Pili
Aygıt Parametrelerine Olan Etkisi
Çağdaş KOÇAK1,2,*, Şadan ÖZDEN1,2, J. MAJOR3, Yasemin ALTINAY1, Adem
DÖNMEZ1,2, Elif Turan DAĞKALDIRAN1,2, Tolga ÖZTÜRK1, Görkem
OYLUMLUOĞLU1,2, Habibe BAYHAN1,2, Murat BAYHAN1,2, Ken DUROSE3
Muğla Sıtkı Koçman University, Physics Dept., 48000, Muğla, Turkey
Clean Energy Research and Development Center, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey
3
Stephenson Institute, Liverpool University, Liverpool,
*cagdaskocak@mu.edu.tr
1
2
Özet: Çok kristalli hetero-eklem güneş pilleri üzerine olan araştırma ve geliştirme çalışmaları, daha
öncesine kıyasla daha ucuza fotovoltaik aygıt üretme olasılığını sunması nedeniyle hala her zamankinden
daha çok ilgi çekmektedir. Bu nedenle, deneysel verilerden güneş pili aygıt parametrelerinin doğru
hesaplaması optimize edilmiş yüksek verimli güneş pili üretim süreci tasarımı için hayati önem
taşımaktadır. Bu parametreler esas olarak doyma akımı, seri ve paralel parazitik etkiler, idealite faktörü
ve fotoakımdır. İdealite faktörü (n), pn eklem aygıtın ideal duruma ne kadar yakın ya da uzak olduğuna
karar vermek için kullanılan gerçek ve önemli bir parametredir. Gerçekte, idealite faktörünün sıcaklık ve
aydınlatma ile olan bağımlılığı yalnızca eklemin kalitesini değil aynı zamanda akım iletim yeteneğini de
gösterir. Ters doyma akımı (I0) eklem ara yüzünden geçen akım iletim mekanizması ile ilgili değerli bilgi
sağlarken, idealite sabiti, aygıtın çalıştırılma koşuluna bağlı olarak, sıcaklık (T), gerilim (V) ve
aydınlatma vb., aygıt ara yüzünün doğası ile ilgili örneğin; ara yüz durumlarının varlığı, uzaysal
homojensizlik ve tünelleme gibi konularda bilgi sağlar.
Anahtar kelimeler: Güneş pili, idealite sabiti, ters doyma akımı CdS/CdTe.
Effect of White Light Illumination Onto The Device Parameters
of an N-Cds/P-CdTe Solar Cell
Abstract: Research and development studies on polycrystalline heterojunction solar cells have still
received a considerable attention because of the possibility of producing relatively high efficient
photovoltaic devices more cheaply than ever before. Thus, an accurate calculation of solar cell
parameters from experimental data is of vital importance for the optimized design of the high efficiency
solar cell fabrication process. These parameters are principally the saturation current, the series and shunt
parasitics, the ideality factor and the photocurrent. The ideality factor (n) is a real and an important
parameter that can be used to decide whether the pn junction device behaves closely or apart from the
ideal case. Thus, its dependence on both the temperature and illumination not only gives a good
indication of the quality of the junction but also the electrical transport behaviour. While the saturation
current (I0), of the solar cell provides valuable information on the current transport mechanism across the
pn junction interface, the ideality factor, depending onto the device operation conditions, i.e., temperature
(T), voltage (V) and illumination, determines crucial information about the nature of the junction interface
such that the presence of interface states and spatial inhomogenity, generation-recombination, tunneling,
etc..
Key words: Solar cell, Ideality factor, Reverse saturation current, CdS/CdTe.
157
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PY6: Yüksek Sıcaklık-Basınç Reaktörü ve Yüksek Sıcaklık
Çözelti Faz Reaksiyon Sisteminde Üretilen CoFe2O4
Nanoparçacıkların Yapısal Özelliklerinin Karşılaştırılması
Çiğdem Elif DEMİRCİ1,*, Aysun Eda AKTÜRK2, Yusuf SAMANCIOĞLU1, Selçuk
AKTÜRK1
2
1
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 48000,Muğla, Türkiye
Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, 06800,Ankara, Türkiye
*elifdemirci@mu.edu.tr
Özet: Bu çalışmada, yüksek sıcaklık-basınç reaktörü ve yüksek sıcaklık çözelti faz reaksiyon sisteminde
üretilen kobalt ferrit (CoFe2O4) nanoparçacıkların yapısal karakterizasyonu gerçekleştirilerek iki yöntem
karşılaştırılmıştır. Üretilennanoparçacıkların yapısal özellikleri X-ışını toz kırınımı (XRD), yüksek
çözünürlüklü geçirimli elektron mikroskobu (HRTEM) ve enerji dağınımlı X-ışını spektroskopisi (EDS)
yöntemleri kullanılarak, belirlenmiştir. XRD analizi ile her iki yöntemle üretilen CoFe2O4
nanoparçacıkların kübik spinel yapıda olduğu belirlenmiş ve Scherrer eşitliğine göre hesaplanan
ortalama parçacık boyutlarının değişip değişmediği araştırılmıştır. HRTEM incelemeleri ile belirlenen
ortalama parçacık boyutları ile XRD’den belirlenen ortalama parçacık boyutları karşılaştırılmıştır.
Yapısal özellik ölçüm sonuçlarına göre CoFe2O4 nanoparçacıkların üretimi yüksek sıcaklık- basınç
reaktörü ve yüksek sıcaklık çözelti faz reaksiyon sistemi ile başarıyla gerçekleştirilmiş olup her iki
yöntemin nanoparçacıkların üretimindeki başarısı, avantajları ve dezavantajları ortaya konulmuştur.
Anahtar kelimeler: Kobalt ferrit (CoFe2O4), nanoparçacık, yüksek sıcaklık ve basınç reaktörü, yüksek
sıcaklık çözelti faz reaksiyonu, yapısalkarakterizasyon.
Comparison of Structural Features of CoFe2O4 Nanoparticles
Produced by High Temperature and Pressure Reactorand High
Temperature Solution Phase Reaction
Abstract: In this work, structural characterization of cobalt ferrite (CoFe2O4) produced in high
temperature and pressure reactor and high temperature solution phase reaction method have been
revealed and two methods are compared. Structural properties of the produced nanoparticles were
determined by X-ray diffraction (XRD), high resolution transmission electron microscopy (HRTEM)
and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS). The XRD pattern of the sample revealed that
CoFe2O4nanoparticles produced by both method had a cubic spinel structure and the change of the size
of the nanoparticles calculated from Scherrer’s formula was investigated. The average particle size
determined by HRTEM was compared by XRD. The production of CoFe2O4 nanoparticles has been
performed succesfully with high temperature and pressure reactor and high temperature solution phase
reaction method. Success in the production of nanoparticles of both methods, advantages and
disadvantages were discussed.
Key words: Cobalt ferrite (CoFe2O4), nanoparticle, high temperature and pressure reactor, high
temperature solution phase reaction, structural characterization.
158
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PY7: Ga Katkılı ZnO Filmlerinin Optik Özellikleri
Sema KURTARAN*, Serhat ALDAĞ, Göksu ÖFÖFOĞLU, İdris AKYÜZ,
Ferhunde ATAY
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Eskişehir
* skurtaran@ogu.edu.tr
Özet: Opto-elektronik uygulamalarda kullanımı yaygın olan ZnO filmleri, II-VI grubuna ait,
geniş bant aralıklı yarıiletken malzemeler olarak dikkat çekmektedir. ZnO filmlerinin güneş
pilleri, saydam elektrotlar, kimyasal sensörler ve diyotlar gibi birçok kullanım alanı vardır.
Teknolojide bu derece kullanım potansiyeli olan bir malzemenin fiziksel özelliklerinin
geliştirilmesi için birçok çalışma yapılmaktadır. Bunun için alternatif yöntemlerden bir tanesi de
farklı elementlerle ZnO filmlerine katkılama yapmaktır. Bu çalışmada, ZnO:Ga filmleri 3 farklı
Ga katkı oranında 350±5°C taban sıcaklığında ultrasonik kimyasal püskürtme tekniği (UKP) ile
üretilmiştir.Bu teknik, ekonomik ve basit olması,yüksek vakum aparatı gerektirmemesi gibi
avantajlarından dolayı ilgi çekmektedir. Üretilen filmlerin soğurma ve geçirgenlik spektrumları
UV-VIS spektrofotometre cihazı ile alınmış ve optik bant aralığı değerleri belirlenmiştir.
Spektroskopik elipsometri tekniği ile filmlerin kalınlık, kırılma indisi ve sönüm katsayısı
değerleri belirlenmiştir. Sonuçların değerlenmesi neticesindeZnO filmlerinin optik özellikleri
üzerine Ga katkısının belirgin bir etkisi olduğu saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: ZnO, optik özellikler, yarıiletken filmler, kimyasal püskürtme tekniği.
Optical Properties of Ga-doped ZnO Thin Films
Abstract: Zinc oxide films which belong to II-VI group and have common use in opto-electronic
applications are attracting attention as wide band gap semiconductor materials. ZnO films have
various application areas such as solar cells, transparent electrodes, chemical sensors and diodes.
There have been many works focused on the development of the physical properties of such a
popular material in technology. One of the alternative ways of this is to dope this film with
different elements. In this work, ZnO:Ga films have been produced for three different Ga ratio
with ultrasonic spray pyrolysis technique at the substrate temperature of 350 ± 5 °C. This
technique draws attention with its being economic and easy. Also, there is no need for high
vacuum equipment. Absorption and transmittance spectra of the films have been taken by UVVIS spectrophotometer and optical bandgap values have been determined. Thickness, refractive
index and extinction coefficient values have been determined by spectroscopic ellipsometry
technique. After all investigations, it has been determined that Ga doping has a dramatic effect
on the optical properties of ZnO films.
Key words: Zinc oxide, optical properties, semiconductor films, spray pyrolysis technique.
159
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PY8: Kuantum Nokta Kontak’larda Tek-elektron Taşınımı
Gönül BİLGEÇ AKYÜZ1,*, Afif SIDDIKİ2
1
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 09100, Aydın, Türkiye
2
İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 34134-Vezneciler, İstanbul, Türkiye
*gonulbilgec@adu.edu.tr
Özet: Kuantum bilgi işleme teknolojisindeki gelişmeler, küçük ölçekli elektronik aygıtların içsel
özelliklerinin araştırılmasında yoğun çalışmalara sebep olmuştur. Bir kuantum nokta kontakta (KNK)
gözlenebilen iletkenlik kuantizasyonu, düşük boyutlu yapılardaki elektron taşınımının temel yapısını
oluşturur. Bu nedenle, mezoskopik fizikte önemli bir yeri olan kuantum nokta kontak (KNK)
iletkenliğinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi önemlidir. Bir KNK split-gate ya da etching teknikleri
kullanılarak iki-boyutlu elektron gazında (2DEG) tanımlanmış, elektron dalgaboyu mertebesinde
genişliğe sahip, sınırlandırılmış dar bir geçittir. Bu çalışmada, gerçekçi bir GaAs-AlGaAs
heteroekleminde bir 2DEG oluşturarak split-gate ile tanımlanmış 3 farklı gate geometrisine sahip
KNK’lar tanımladık. 2DEG’de güçlü manyetik alan altında oluşan ν=1 doldurma faktörlü sıkıştırılamaz
şeritlerin yerlerini belirleyerek, tek-elektronun zaman-evrimini ve taşınım özelliklerini inceledik. Farklı
gate geometrilerinin ve 2DEG düzlemine dik uygulanan manyetik akının elektron taşınımı üzerinde etkili
faktörler olduğunu gözlemledik.
Anahtar kelimeler: KNK, 2DEG, Elektron Taşınımı
Single-electron Transport Through Quantum Point Contact
Abstract: Develeopments in the quantum information processing technology have lead to intensive
studies in the investigation of intrinsic properties of small-scale electronic devices. The conductance
quantization which can be observed in a quantum point contact (QPC) is a fundamental phenomenon of
electron transport in the low-dimensional structures. Therefore, a detailed understanding of the QPC
conductance which represents the cornerstone of mesoscopic physics is of the prime importance. A QPC
is a narrow constriction of a width comparable to the electron wavelength defined in a two-dimensional
electron gas (2DEG) by means of split-gate or etching technique. In our study, we defined split-gate
QPCs with three different gate geometries to investigate the properties of conductance. We analyze the
transport characteristics and time-evolution of the single electron density in the incompressible strip with
ν=1 filling factor. Our results indicate that different gate geometries and magnetic flux are effective
factors in the electron transport in QPCs.
Key words: QPC, 2DEG, Electron Transport.
160
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PY9: n-CdS/p-CdTe Güneş Pili Ara –Yüzünün Empedans
Spektroskopisi ile İncelenmesi
Elif Turan DAĞKALDIRAN1, Habibe BAYHAN1, Şadan ÖZDEN1, J. MAJOR2,
Adem DÖNMEZ1, Yasemin ALTINAY1, Tolga ÖZTÜRK1, Emre KARAMAN1,
Murat BAYHAN1,*, Çağdaş KOÇAK1, Ken DUROSE2
Muğla Sıtkı Koçman University, Physics Dept., 48000, Muğla, Turkey
Clean Energy Research and Development Center, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey
2
Stephenson Institute, Liverpool University, Liverpool,
*hbayhan@mu.edu.tr
1
Özet: CdS pencere tabakasına sahip soğurucu CdTe tabaka tabanlı çok kristalli ince film güneş pilleri
üzerine olan araştırma ve geliştirme çalışmaları, bu pil yapısının yüksek çevirim yeteneği ile ucuz üretim
maliyeti potansiyeli nedeniyle hala etkin olarak devam etmektedir. Bir çok laboratuar cm-2 alanlı
pillerde % 15 den yukarı değerlerde verimlilik değerlerini rapor etmiş olup günümüzde en yüksek %17.3
değerine ulaşılmıştır. Bu etkileyici pil verimliliğine rağmen, hala çözülmemişsorunlarvardır, özellikle
aydınlatma yaratımlı serbest yüklerin yeniden birleşiminde ve aygıt çevirim verimliliğinde etkin rol
oynayan arayüz/derin tuzak etkilerinin anlaşılması gibi. Bu nedenle, CdTe tabanlı heteroeklem aygıtların
geliştirilmesinde arayüz özelliklerinin belirlenmesi ve kontrolü önemli biradımdır. Bu çalışmada,
CdS/CdTe güneş pillerinin elektriksel özellikleri, oda sıcaklığındaki frekans bağımlı empedans ölçümleri
ile çalışılmıştır. Genelleştirilmiş bir eşdeğer devre modeli geliştirilerek bu model farklı CdS tabaka
kalınlıklarına sahip bir dizi CdTe/CdSpil yapısına uygulanmıştır.
Anahtar kelimeler: Güneş pili, Empedans spektroskopisi, Eşdeğer devre, CdS/CdTe.
Investigation of n-CdS/p-CdTe Solar Cells Interface with
Impedance Spectroscopy
Abstract: Research and development studies on polycrystalline thin film solar cells based on CdTe
absorber material provided with a CdS window layer have still received a considerable attention because
of their high solar to electricity conversion efficiency and their potential for low cost production. A
number of laboratories reported efficiencies above 15 % for cm2-scale laboratory cells and the highest
efficiencies reported to date approaching 17.3 %. Despite these impressing cell efficiencies, there are
still unsolved problems particularly; understanding the roles of interface/deep defect states which can
enhance the recombination of photo generated carriers and limit the cell efficiency. Thus, the
determination and control of interface properties are a major step in the development of CdTe based
heterojunction devices. In this study, the electrical properties of CdS/CdTe solar cells were studied by
frequency dependent impedance measurements at room temperature. Than a generalized equivalent
circuit model was developed and applied to a series of CdTe/CdS cells with varied CdS layer thickness.
Key words: Solar cell, Impedance spectroscopy, Equivalent circuit, CdS/CdTe.
161
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PY10: The Effects of Illumination on Capacitance-Voltage
Characteristics of Au/Conducting Polymer (P3DMTFT)/n-GaAs
Schottky Diodes
H. Elif LAPA1,*, Ali KÖKCE1, D. Ali ALDEMİR1, Ş. ALTINDAL2, A. Faruk
ÖZDEMİR1
Süleyman Demirel University, Faculty of Science and Art, Department of Physics, 32260 Isparta,
Turkey
2
Gazi University, Faculty of Science, Department of Physics, 06500 Ankara, Turkey
*Corresponding author e-mail: elif_l87@hotmail.com
1
Abstract: In this work, we have been studied the illumination effects on current-voltage (I-V) and
capacitance-voltage (C-V) characteristics of n-GaAs based metal-semiconductor (MIS) device with poly
(3-Subsituethiophene) (P3DMTFT) interfacial layer. The electronic parameters such as forwardsaturation current (Io), ideality factor (n), zero-bias barrier height (bo), depletion layer width (WD), and
doping concentration (ND) of the diode have been calculated by using from I-V and C-V data in dark and
under 100 W illumination at room temperature. The results show that all of these electrical parameters
are strong functions of illumination. The value of bo decreases with increasing illumination level while
the value of n increases. The illumination induced electron-hole pair in the depletion region causes of
increasing in the C values with increasing illumination level. Also, the fill factor (FF) under 100 W
illumination level was found as 0.65. Therefore, the structure studied is more sensitive to light and
promising for contemporary optoelectronic applications.
Key words: Metal-semiconductor contacts, Schottky barrier height, polymer interfacial layer,
illumination effects.
162
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PY11: Kobalt Oksit Filmlerinin Optik, Yüzeysel ve Elektriksel
Özellikleri
Hilal ÇAKO*, Seda UZKALAN, Salih KÖSE, Ferhunde ATAY, İdris AKYÜZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen EdebiyatFakültesi, Fizik Bölümü, 26480,Eskişehir, Türkiye
*hilal__cako@hotmail.com
Özet: Kobalt oksit filmleri geçiş metal oksit filmler arasında kendine has bant yapıları ile dikkat çeken
numunelerdir. Bu filmlerin teknolojide kullanım alanlarını genişletmek için karmaşık bant yapıları ve
optik özelliklerinin incelenmesi ve detaylı bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada kobalt
oksit filmleri ultrasonik kimyasal püskürtme tekniği kullanarak 290±5°C taban sıcaklığında cam tabanlar
üzerine üretilmiştir. Üretilen filmler farklı sıcaklıklarda ısıl işleme tabi tutularak; filmlerin optik,
elektriksel ve yüzeysel özelliklerindeki değişimleri araştırılmıştır. Optik özelliklerin incelenmesi için
soğurma spektrumları ve spektroskopik elipsometri tekniği kullanılmıştır. Yüzey morfolojileri atomik
kuvvet mikroskobu ile incelenmiştir. Ayrıca dört uç tekniği kullanılarak filmlerin elektriksel özellikleri
incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Kobalt Oksit; ultrasonik kimyasal püskürtme tekniği, optiksel özellikler, dört uç
tekniği.
Optical, Surface and Electrical Properties of Cobalt Oxide Films
Abstract: Cobalt oxide films are interesting materials among transition metal oxides with their unique
properties. To extend the application areas of these films in technology their complex band structure an
optical properties need to be investigated and analyzed in detail. In this work, cobalt oxide films have
been deposited on glass substrates by ultrasonic spray pyrolysis technique at 290±5°C. Produced films
have been exposed to thermal process and variations on their optical, surface and electrical properties of
have been investigated. Absorbance spectra and spectroscopic ellipsometry technique have been used to
examine the optical properties.Surface morphologies of the films have been investigated by atomic force
microscopy.Also, four point set-up has been used to determine the electrical resistivity values of the
films.
Key words: Cobalt oxide; ultrasonic spray pyrolysis technique; optical properties; four point set-up.
163
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PY12: Pürüzlü Cam Yüzeye Büyütülmüş n-Tipi Mikrokristal
İnce Film Malzemelerde Saf Su ve Beyaz Işık İle Yaratılan
Metastabilite Etkilerinin Fotoiletkenlik Yöntemleri İle
İncelenmesi
H. Muzaffer SAGBAN1, Mehmet GÜNEŞ1, Vladimir SMIRNOV2, Friedhelm
FINGER2
1
Mugla Sitki Koçman University, Faculty of Sciences, Physics Department, Kötekli Yerleskesi, 48000
Muğla, Turkey.
2
Forschungszentrum Jülich, IEK-5 Photovoltaik 52425 Jülich/ Germany.
Özet: Kısmen n-tipi elektriksel iletkenlik özelliği gösteren amorf ve mikrokristal silisyum ince film
malzemeler “çok yüksek frekanslı plazma yardımlı kimyasal buhar fazdan büyütme (VHF-PECVD)
tekniği kullanılarak değişik silan (SiH 4) ve hidrojen (H2) gaz karışımı oranları kullanılarak pürüzlü cam
taban malzemesi üzerine büyütülmüştür. Malzeme büyütme işleminden sonra iletkenlik ölçümleri için
paralel gümüş metal kontaklar buharlaştırma yöntemi ile oluşturulmuştur. İletkenlik ölçümlerinde
kontakların Ohmik özellik gösterdiği gerilim sınırları içinde dc gerilimi uygulanmıştır. Malzemelerde,
80oC saf su içinde ve oda sıcaklığına vakum ortamında beyaz ışık altında yaratılan elektronik değişimler
( karanlık ve fotoiletkenlik artışları veya azalmaları) karanlık iletkenlik, foto iletkenlik ve iki demetli
fotoiletkenlik (DBP) yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Ölçümlerin hepsi oda sıcaklığında ve yüksek
vakumlu Cryostat kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Saf su içinde bekletilen yüksek kristal hacim oranına ve düşük kristal hacim oranına sahip
malzemelerin karanlık ve fotoiletkenlik değerleri ciddi bir azalma gösterirken DBP yöntemi ile elde
edilen relatif soğurma katsayısı spekturumunda herhangi bir kayda değer azalma yada artma
gözlenmemiştir. Elde edilen bu veriler doğrultusunda Fermi seviyesinin altındaki enerjilerde yerelleşmiş
elektronlarla dolu elektronik kusur yoğunluklarında bir değişim olmadığını belirtmektedir. Karanlık ve
fotoiletkenlik değerlerindeki azalmanın ise malzeme yüzeyinde biriken elektrik yüklerinin sebep olduğu
enerji bantlarındaki bükülmeler sonucu Fermi seviyesinin iletkenlik bandından uzaklaşması sonucu
olduğu anlaşılmıştır(1,2). Hiç kristal hacim oranı içermeyen amorf silisyum malzemenin ise saf su içinde
bekletme sonucunda elektronik ve optoelektronik özelliklerinde kayda değer değişimin olmadığı
bulunmuştur.
Beyaz ışık altında bekletilen malzemelerde ise, amorf silisyum malzemenin karakteristik
Staebler-Wronski etkisi sonucu fotoiletkenlik değerleri kayda değer azalma gösterirken, DBP yöntemi
ile ölçülen relatif optik soğurma katsayısı spekturumu düşük enerjilerde kayda değer artış
göstermektedir. Bu sonuçlar, ışık ile amorf silisyum malzeme içinde yeni elektronik kusurların
yaratıldığını ve literatürdeki bulguları teyid eder neticesindedir. Işık altında bekletilen mikrokristal
silisyum malzemelerde ise son derece az fotoiletkenlik kaybı olmasına rağmen DBP spekturumunda
kayda değer değişim gözlenmemiştir. Bu bulgular, belirli kristal hacim oranına sahip mikrokristal
silisyum malzemelerin Staebler-Wronski etkisi göstermediği doğrulamaktadır. Saf su ve ışık altında
yaratılan elektronik değişimler tamamıyla geri dönüşümlü olup, 430 K’de ısıl işlem uygulandığında
ortadan kalkmaktadır. Genellikle pürüzsüz cam üzerine büyütülmüş malzemeler kullanılarak incelenen
bu metastabilite etkilerinin bu çalışma ile pürüzlü cam üzerine büyütülmüş malzemelerde de
incelenmiştir.
Kaynakça:
1. M.Günes, H.Cansever, G.Yilmaz, H.M.Sagban, V.Smirnov, F.Finger, R. Brüggemann,
Canadian Journal of Physics, 2014 (in press).
2. M.Günes, H.Cansever, G.Yilmaz, V. Smirnov, F.Finger, R. Brüggemann, J.Non-Crystalline
solids, 358, p. 2074 (2012).
164
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PY13: Geleneksel Katıhal Sentez Yöntemi ile NiFe2O4 Sentezi
İsrafil ŞABİKOĞLU1,*
Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 45400,Manisa, Türkiye
* e-posta: İsrafil.sabikoglu@cbu.edu.tr
1
Özet: Bu çalışmada, geleneksel katıhal sentezi yöntemi ile Nikel Ferit (NiFe2O4) malzemesinin
sentezlenme aşamaları açıklanmıştır. Katıhal sentezleme yöntemi, yüksek sıcaklık altında asal ortamda
gerçekleştirilen bir yöntemdir. NiFe2O4 spinel tip manyetik bir materyaldir. NiFe2O4 özellikle
manyetoelektrik ve elektromanyetik cihaz uygulamalarında geniş bir alana sahiptir. NiFe 2O4’in
morfolojik ve yapısal özellikleri taramalı elektron mikroskobu ve X-Işını kırınımı ile belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Nikel Ferit, katıhal sentez sistemi.
The Synthesis of NiFe2O4 Using Solid-State Synthesis System
Abstract: In this work, the synthesis procedure of Nickel ferrite (NiFe2O4) material is explained using
conventional Solid-State synthesis system. The Solid-State synthesis system is a procedure that
performed under high temperature in inert medium. Nickel ferrite (NiFe2O4) is a spinel-type magnetic
material. NiFe2O4 has wide applications in electromagnetic devices and magnetoelectric materials. It is
reported the relationship between crystal structure and morphology properties of NiFe 2O4 using by
electron microscope and X-Ray diffraction.
Key words: Nickel Ferrite, solid state synthesis system.
165
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PY14: Metal Katkılı Nanofiberlerin Elektrospin Yöntemi İle
Üretimi ve Karakterizasyonu
Nalan Çiçek BEZİR, Merve ATİK*
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fizik Bölümü, Isparta Türkiye
Özet: Seryum-4 bileşikleri zayıf bir baz olan CeO2 bileşiğinden türerler. Seryum -4 bileşiklerinin çoğu
sarı ila kırmızı renktedir. CeO2 beyaz renkli olup sülfat asidinde çözünür. Saf seryum kalay gibi yumuşak
olup, kolayca işlenir. Güçlü redüksiyon (indirgeme) vasıtasıdır. Su ile soğukta yavaş sıcakta hızla
reaksiyon verir. Seryum ve bileşiklerinin pek çok kullanım alanı vardır. Seryum alaşımlarının en
önemlisi % 50 oranında seryum ihtiva eden mişmetaldir. Titanyum dioksit; yüksek sıcaklıklara
dayanabilen, ışığı görünür ve yakın görünür bölgede düşük soğuran, dikkate değer termo optik etkiye ve
yüksek ve belirli bir kırma indisine sahip olan bir bileşiktir. Bu çalışmada Seryum katkılanmış TiO2
nanofiberler elektro eğirme yöntemi ile elde edilmiştir. Elde edilen nanofiberlerin yapısal özellikleri Xray difraktometresi, mikroyapısal özellikleri taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve optik özellikleri ise
UV spektrometre ile incelenmiştir. Çözelti konsantrasyonu, çözelti akış hızı ve uygulanan gerilimlerin
değişiminin elde edilen nanofiberlerin oluşumunu nasıl etkilediği araştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: TiO2, CeO2, Nanofiber, Elektrospin Yöntemi
Nanofibres Mixed Metal Manufacturing Method and
Characterization of Elektrosp
Abstract: Cerium -4 with a weak base compounds are derived from compounds CeO2. Many of the
compounds cerium -4 yellow to red in color. CeO2 white color and soluble in sulfuric acid. Pure tin, such
as cerium, are soft and are easily handled. Strong reduction ( reduction ) is the means. Hot and cold water
rapidly reacts slowly. Cerium and there are many uses of the compounds. The most important of cerium
alloy containing 50% cerium is mişmetal. Titanium dioxide, which can withstand high temperature, low
light absorbing in the visible and near visible considerable thermo optic effect and having a high
refractive index and a specific compound. In this study Cerium doped TiO2 nanofibres was obtained by
electro- spinning process. Structural characteristics of the resulting X - ray diffractometer nanofibres
microstructural features of the scanning electron microscope (SEM) and optical properties were
examined with UV spectrometry. Solution concentration, the solution flow rate and the resulting change
of the applied voltage affect the formation of nanofibres was investigated.
Key words: TiO2, CeO2, Nanofiber, ElektrospMethod
166
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PY15: Katı-Elektrolit Sistemlerinde Arayüz Tuzak
Modellemeleri Üzerine Bir Çalışma: Kompleks Immitans
Fonksiyonları
Murat BAYHAN*, Bülent KOCAKIR, Habibe BAYHAN, Emre KARAMAN,
Adem DÖNMEZ, Yasemin ALTINAY
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 48170, Kötekli, Muğla, Turkiye
*Yazışılan yazar e-posta: mbayhan@mu.edu.tr
Özet: Bu çalışmanın ana hedefi, ideal olmayan heteroeklemlerde yük iletim dinamiğiyle ilişkili
kompleks empedansın Cole-Cole (Nyquist) ve Bode karakteristik eğrilerinin paralel RC eşdeğer
modelleme metodolojisi vasıtasıyla incelenmesine yöneliktir. Katı elektrolit bir sistemin empedansı,
elektrostatik yük depolama ve öz indüklemenin sinüsoidal uyarıma bağlı etkilerinin (reaktans ve resistör)
neden olduğu kompleks bir niceliktir. Empedans spektroskopisi (IS), elektronik aygıtların farklı aktif
bölgelerinden gelen katkılara ilişkin temel yük iletim dinamiğinin ortaya çıkarılmasını sağlayabilir.
Arayüz tuzaklarını içeren heteroeklemin eşdeğer devresine ilişkin Z diyagramı, iki farklı zaman sabitinin
neden olduğu iki yarım çember görümündedir. Bununla beraber, Rp>102 , öncekilere seri bağlı diğer
bir yarım çember daha ortaya çıkar. Bu literatürle uyumlu bir sonuçtur ve farklı gevşeme sürelerinin
varlığı olarak anlaşılabilir. () grafiğinde düşük ve orta frekans değerlerinde iki farklı pik gözlenir. İlk
pik, artan Rp değerlerine karşın düşük frekans bölgesine doğru kaymaktadır. Frekans değerleri arttıkça 
değerleri birleşerek ikinci özgün piki oluşturur. Yüksek frekanslara doğru eğri hızlı bir bükümle artarak
/2 değerinde sabit kalır. Değişken Rp değerlerine karşın mutlak Z eğrileri iki farklı plato sergiledi. Ve
ardından artan w değerlerinde kapasitif etkilerin neden olduğu keskin bir azalma yer aldı. Tersi olan
admitans diyagramında paralel RC’ ye karşılık gelen yarım çemberin yanı sıra i Csskatkısıyla sabit bir
dikeyin yer aldığı gözlendi.
Anahtar kelimeler: Admittans spektroskopisi, Eşdeğer devre, Ideal olmayan heteroeklemler.
A Study onthe Interfacial Trap Modeling for Solid Electrolyte
Systems: Complex Immitance Functions
Abstract: The key objective of the work is to evaluate the Cole-Cole (Nyquist) and Bode plots of the
complex impedance data whose characteristic behaviors in particularly of relevance to the dynamics of
charge transport in a nonideal heterojunctions in the scope of parallel RC methodology for equivalent
circuit analysis. In general, impedance of a solid electrolyte system caused by frequency dependent
effects of self-induced of voltages and the electrostatic storage of charge is collectively referred to
asreactance and forms the imaginary part of complex impedance whereas resistance assembles the real
part. Impedance spectroscopy (IS) serves as a powerful method of investigating the dynamics of charge
transport in the bulk or interfacial regions of the materials.The Z diagram corresponding to the equivalent
circuit of a nonideal heterojunction (i.e. including the interfacial traps) represents a distinct separation of
two time constants, resulting in two semicircles. However, at Rp>102,a discretecircular arc appeared in
which the case may be presumed to be connected in series to the former. This is broadly consistent with
what is normally reported and as yet it is generally understood in terms of the relaxation time. Moreover,
two peaks in ( ) occur at low and medium frequency regime whilst the former is observed to be shifting
towards to lower frequencies with increasing Rp. As the frequency increased further,  values varying
with Rp converge into a unique peak. This was followed by a sharp increase above which it was saturated
to a value of /2.The plots of magnitude of Z against cyclic w as a variation of Rp displayed two distinct
shoulder followed by a fall-off as w increased due mainly to dispersive capacitance effects. Its inversion
into admittance plane represents a semicircle corresponding to parallel RC case and of a vertical spur
accounting the contribution of i Css.
Key words: Impedancespectroscopy, Equivalent circuit, Nonideal heterojunctions.
167
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PY16: Farklı Oranlarda ZnO İçeren Silika Camların Üretimi ve
Optik Karakterizasyonu
Sadiye ÇETİNKAYA ÇOLAK*, Ferhunde ATAY, İdris AKYÜZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, 26480 Eskişehir, Türkiye
Özet: Oksit camlar içerisinde silika camlar, kimyasal dayanımları, yüksek elektriksel dirençleri,
düşük genleşme katsayıları gibi özellikleriyle öne çıkmaktadırlar. Bununla birlikte, silika
camların optik özelliklerinin kontrol edilebilmesi ve geliştirilebilmesi de uygulamalar açısından
önem arz etmektedir. Bu amaçla, çalışmamızda silika cam yapılarına farklı oranlarda ZnO
eklenerek, klasik erime-söndürme tekniği ile “ 1TiO2-3CaO-1Al2O3-25Na2O-(70-x)SiO2: xZnO
” (x= 0, 5, 10, 15 %ağırlık) yapısında dört adet cam numune hazırlanmıştır. Üretim aşamasında
oksitler, 1500 °C’de 12 saat eritilmiş ve 450 °C’de 1 saat tavlama işlemine tabi tutulmuştur. Elde
edilen numunelerin geçirgenlik ve soğurma spektrumları UV/VIS spektrofotometre kullanılarak
alınmış veoptik metot yardımıyla bant aralığı değerleri belirlenmiştir. Ayrıca, spektroskopik
elipsometri tekniği kullanılarak numunelerin kırılma indisi ve sönüm katsayısı değerleri
belirlenmişve ZnOilavesininsilika cam yapısının optik sabitleri üzerine etkisi araştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Oksit camlar, silika cam, optik özellikler, spektroskopik elipsometri tekniği.
Preparation and Optical Charactarization of Silicate Glasses
Containing Different Amounts of ZnO
Abstract: Silicate glasses are becoming prominent among oxide glasses with their properties such as
chemical stability, high electrical resistance and low thermal expansion coefficient. However, the control
and development of the optical properties of silicate glasses are also important from the point of
technological applications. With this aim, four different glass samples in “1TiO2-3CaO-1Al2O3-25Na2O(70-x)SiO2 : xZnO”(x= 0, 5, 10, 15 weight%) structure have been prepared by classical melt-quenching
technique with the addition of ZnO into silica. During the preparation stage oxides have been melted at
1500 °C for 12 hours and exposed to thermal annealing at 450 °C for 1 hours. Transmittance and
absorbance spectra of the prepared glasses have been taken by UV/VIS spectrophotometer and optical
band gap values have been determined by optical method. Also, refractive index and extinction
coefficient values of the samples have been determined by spectroscopic ellipsometry technique and the
effect of ZnO addition on the optical constants of silicate glass structures have been investigated.
Key words: Oxide glasses, silicate glass, optical properties, spectroscopic ellipsometry technique.
168
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PY17: Comparative Studies of B-doped ZnO and Al-doped ZnO
Transparent Conducting Oxide Thin Films
Seniye KARAKAYA*, Ömer ÖZBAS
Department of Physics, Eskisehir Osmangazi University, 26480, Eskisehir, Turkey
*Corresponding author: seniyek@ogu.edu.tr
Abstract: We have investigated the influences of boron and aluminum dopants (0 and 5%) on zinc oxide
(ZnO) thin films regarding electrical and optical properties for application in transparent conducting
oxide devices. Al- doped ZnO (AZO) and B-doped ZnO (BZO) thin films were deposited on glass
substrates by using ultrasonic spray pyrolysis technique. As a starting material, AlCl3⋅6H2O, H3BO3, and
Zn (CH3COO) 2⋅2H2O were used.All the films showed more than 75% transparency in the visible
region.The electrical resistivity of the films was measured by a four-point probe method. Surface
morphology of the films was obtained by atomic force microscope (AFM).
Key words: AZO, BZO, Transparent conducting oxide.
169
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PY18: CdTe/CdS İnce Filim Güneş Pillerinin Gelişimi
Şadan ÖZDEN*, Yasemin ALTINAY,Adem DÖNMEZ, Habibe BAYHAN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, 48000,Muğla, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: sozden@mu.edu.tr
Özet: Güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren güneş pilleri teknolojisinde günümüzde en
popüler çalışma konularından biri şüphesiz ince film pn tabanlı heteroeklem aygıtlardır. Güneş
spektrumuna en uygun (yaklaşık E g=1.5 eV) yasak enerji bant aralığına ve yüksek bir soğurma
katsayısına sahip CdTe tabanlı güneş pilleri bu ince film aygıtlar arasında öne çıkmaktadır. Bu çalışmada,
ilk keşfinin yapıldığı 1950’li yıllardan günümüze kadar geçen süreçte CdTe tabanlı güneş pillerinin
tarihsel gelişimi anlatılmış ve önemli kilometre taşları belirtilmiştir.
Anahtar kelimeler: CdTe, CdS, Güneş pili, İnce filim.
History of CdTe/CdS Thin Film Solar Cells
Abstract: Undoubtedly today's one of most popular study subject in solar cells technology which
converts directly the solar energy into the electrical energy is thinfilm pn based heterojunction devices.
CdTe-based thin film solar cells which have the most appropriate band gap value to the solar spectrum
(approximately Eg = 1.5 eV) and high absorption coefficient stand out among many thin film devices.
In this study, the historical development of CdTe-based solar cells have been described from the 1950
years of first discovery until the present day and key milestones are indicated.
Key words: CdTe, CdS, Solar cell, Thin film.
170
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PY19: Farklı Dalga Boylarındaki Aydınlatma Altındaki n-CdS/p
CdTe Güneş Pili Ara Yüzünün Akım-Gerilim Ölçümleri İle
İncelenmesi
Yasemin ALTINAY1, Şadan ÖZDEN1,*, J. MAJOR2, Adem DÖNMEZ1, Çağdaş
KOÇAK 1, Elif Turan DAĞKALDIRAN1, Tolga ÖZTÜRK1, Habibe BAYHAN1,
Murat BAYHAN1, Ken DUROSE2
Muğla Sıtkı Koçman University, Physics Dept., 48000, Muğla, Turkey
Clean Energy Research and Development Center, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey
2
Stephenson Institute, Liverpool University, Liverpool,
*@mu.edu.tr
1
Özet: Grup II-VI bileşiği olarak CdTe, ideal 1.47 eV değerindeki enerji band aralığına sahiptir ve yüksek
soğurma katsayısına (5.1x105 cm-1) sahip olması bu bileşiği güneş pili uygulamaları için cazip hale
getirmektedir. Sırasıyla CdTe ve CdS soğurma ve pencere tabakalarına sahip bu ince film heteroeklem
güneş pil yapısı, uzun vadede kararlı performansa sahip olması sebebiyleoldukça umut vericidir. Küçükalanlı CdTe tabanlı güneş pilleri, laboratuar uygulamalarında %17.3, ticari modüllerde ise %11 verimlilik
sağlamaktadır. Bununla birlikte, rapor edilen güç çevirim verimliliği değerleri teorik limitin (%26.6)
oldukça altındadır. Yüksek verimliliğe sahip başarılı güneş pillerinin elde edilmesinde hetero-eklem ara
yüzeyindeki akım iletimi ile kayıp mekanizmalarının çok iyi anlaşılması gerekir. CdTe tabanlı güneş
pillerin analizlerinde sıkçabüyük diyot idealite faktörü (n>2) değeri ile karşılaşılır bu durum, akım
iletimde yüksek sıcaklıklarda arayüzeyde yeniden birleşimin ve düşük sıcaklıklarda ise çok adımlı
tünelleme mekanizmasının baskın olduğunu gösterir. Ayrıca bu güneş pillerindeki karanlık ve ışık
altındaki eğrilerin farklı olması, diyot karakteristiklerini tanımlayan parametrelerin ışığa bağımlılığını
belirtir. Bundan dolayı, güneş pili karakteristiklerinin ışınım şiddeti ve dalga boyu üzerine olan
bağımlılıklarını incelemek epey ilgi çeken bir araştırma konusudur.
Anahtar kelimeler: Güneş pili, Akım-iletim mekanizması, Yeniden birleşim, Tünelleme, CdS/CdTe.
Study of n-CdS/p-CdTe Solar Cell Interface Under Different
Wavelengths of Illumination Using Current-Voltage
Measurements
Abstract: II-VI compound semiconductor CdTe has an ideal energy band gap (Eg) of 1.47 eV and its
high absorption coefficient (5.1x105 cm-1) makes it very attractive for solar cells. CdTe and CdS are very
promising window and absorber layers respectively in thin film heterojunction solar cells because of its
long term stable performance. Small-area CdTe based cells have already achieved efficiency of 17.3 %
in laboratory and 11% in commercial modules. Nevertheless, the reported values of power conversion
efficiencies lie well below the theoretical limit (26.6 %). The achievement of high efficiency solar cells
requires the understanding of the junction transport and loss mechanisms at hetero-interface. Analysis of
solar cells based on CdTe revealed often a large diode ideality factor (n > 2), indicating a current transport
dominated by interface recombination at relatively high temperatures and multistep tunneling at
relatively low temperatures. Furthermore, the lack of translation between dark and illuminated curves in
these cells indicates that the parameters describing the diode characteristics are light dependent. Hence,
there is an obvious interest in understanding the dependence of the solar cell characteristics on the
wavelength and the intensity of the illumination.
Key words: Solar cell, Current transport mechanism, recombination, Tunneling, CdS/CdTe.
171
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PY20: Investigation of Capacitance-Voltage Characteristics of
Au/Conductive Polymer (P3DMTFT)/n-GaAs Schottky Diode
Yılmaz KANSIZ1,*, Ali KÖKCE1, D. Ali ALDEMİR1, Ş. ALTINDAL2, A. Faruk
ÖZDEMİR1
Süleyman Demirel University, Faculty of Science and Art, Department of Physics, 32260, Isparta,
Turkey
2
Gazi University, Faculty of Science, Department of Physics, 06500 Ankara, Turkey
Corresponding author e-mail: kansizyilmaz@gmail.com
1
Abstract: In this study, the reverse bias capacitance-voltage-temperature (C-V-T) characteristics of Au/
conductive polymer (P3DMTFT)/n-GaAs Schottky barrier diodes (SBD) were investigated in the
temperature range of 80 K-300 K. The diode parameters such as barrier height (c-v), diffusion potential
(Vd), donor concentration (ND) and interface state density (Nss) were calculated. The c-v values were
seen to be strongly temperature dependent. The barrier height values decreased with increasing
temperature. We demonstrated in our earlier study that the barrier height was calculated from currentvoltage curves by using thermionic emission theory. The difference between Schottky barrier heights
obtained from current-voltage and capacitance-voltage measurements might be explained by the
presence of Schottky barrier height inhomogeneity or the existence of an interfacial layer.
Key words: Temperature dependence, C–V measurements, Schottky barrier height, conductive polymer
(P3DMTFT).
172
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PY21: CuGaSe2 İnce Filmlerinin Yapısal Elektriksel ve Optik
Özelliklerinin İncelenmesi
H. Meltem CEYLAN, Yunus KAMAÇ*, Koray YILMAZ
Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 20100,Denizli, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: yunuskamac@gmail.com
Özet: Bu çalışmada AIBIIIXVI yarıiletken grubuna dahil olan CuGaSe2 bileşiği sinterlenerek elde edilmiş
ve termal buharlaştırma yöntemi ile cam alttaşlar üzerine oda sıcaklığında büyütülmüştür. Daha sonra
elde edilen ince filmler 100 oC ve 200 oC sıcaklıklarda N2 gazı ortamında 45 dakika tavlanmıştır.
Filmlerin yapısal, elektriksel ve optik özellikleri farklı analiz teknikleri ile incelenmiş ve bu özellikler
üzerinde tavlama sıcaklıklarının etkileri araştırılmıştır. İnce filmlerin elementel analizleri enerji dağılımlı
X-ışınları spektroskopisi (EDXA) ile incelenmiştir. Filmlerin kristal yapıları ise X-ışını kırınım (XRD)
metodu ile araştırılmıştır. Filmlerin elektriksel özelliklerini belirlemek için sıcaklığa bağlı elektriksel
iletkenlik ve Hall etkisi ölçümleri yapılmıştır. Son olarak, üretilen yarıiletken ince filmlerin yasak enerji
bant aralığı UV-Vis spektrometre cihazı ile belirlenmiştir. Sonuç olarak; CuGaSe2 ince filmlerinin
yapısal, elektriksel ve optik özellikleri üzerinde tavlama sıcaklığının etkileri tartışılmış ve
yorumlanmıştır.
Anahtar kelimeler: İnce Film, Termal Buharlaştırma, Tavlama Sıcaklığı, CuGaSe2.
Investigation of Structural Electrical and Optical Properties of
CuGaSe2 Thin Films
Abstract: In this work, CuGaSe2 ternary semiconductor compound which belongs to AIBIIIXVI family
were obtained by direct sinterization of the constituent elements. Then, thin films were grown on sodalime glass substrates by thermal evaporation method at room temperature. Obtained films were annealed
at temperatures of 100 oC ve 200 oC for 45 minutes in N2 gas environment. The effects of annealing
temperature on the structural, electrical and optical properties of thin films were investigated by various
experimental techniques. Elementel analysis of the thin films were studied by energy dispersive X-ray
spectroscopy (EDXA) technique. The crystal structure of the semiconductor thin films were investigated
by X-ray diffraction (XRD) analysis. Hall effect and temperature dependent conductivity measurements
were used to determine electrical properties of the thin films. Finally, optical band gap of the grown films
were determined by using a UV-Vis spectrophotometer. As a conclusion; the effects of annealing
temperatures on structural, electrical and optical properties of CuGaSe2 thin films were discussed and
interpreted.
Key words: Thin Film, Thermal Evaporation, Annealing Temperature and CuGaSe2.
173
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PY22: CuGaTe2 İnce Filmlerinin Yapısal Elektriksel ve Optik
Özelliklerinin Araştırılması
Yunus KAMAÇ*, Koray YILMAZ
Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 20100,Denizli, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: yunuskamac@gmail.com
Özet: Bu çalışmada I-III-VI grubu bileşiklerinden olan CuGaTe2 kaynak malzeme olarak kullanılarak
termal buharlaştırma metoduyla yarıiletken ince film üretilmiştir. Kaynak malzeme olarak kullanılan
CuGaTe2 bileşiği 1150 oC ‘de sinterlenerek elde edilmiştir. Üretilen ince filmler büyütme sonrasında
100oC ve 200 oC ‘de tavlanmıştır. Elde edilen filmlerin elektriksel, yapısal ve optik özellikleri incelenmiş
ve tavlama sıcaklığının bu özelliklere etkisi araştırılmıştır. X-ışını kırınım metoduyla üretilen yarıiletken
filmlerin kristal yapısı incelenmiştir. Üretilen ince filmlerin elementel bileşimini belirleyebilmek için
EDXA tekniği kullanılmıştır. Filmlerin elektriksel özelliklerini araştırmak için 80-420 K aralığında
sıcaklığa bağlı iletkenlik ve Hall etkisi ölçümleri yapılmıştır. Yasak enerji band aralığını belirlemek için
190-1100 nm dalgaboyu aralığında UV-Vis spektrofotometre cihazı ile soğurma ölçümleri
yapılmıştır.Sonuç olarak; tavlama sıcaklığının CuGaTe2 ince filmlerinin elektriksel, yapısal ve optik
özellikleri üzerine etkileri tartışılmış ve yorumlanmıştır.
Anahtar kelimeler: İnce Film, CuGaTe2, Tavlama, Termal Buharlaştırma.
Investigation of Structural Electrical and Optical Properties of
CuGaTe2 Thin Films
Abstract: CuGaTe2 semiconductor compound thin films which belong to I-III-VI family have been
grown onto glass substrates by using thermal evaporation method and obtained films have been annealed
at 100 oC and 200 oC temperatures. The CuGaTe2 compound which was used as a source powder during
the evaporation has been obtained by sintering at 1150 oC temperature. The effect of annealing
temperature on the electrical, optical and structural properties of the films were investigated. The crystal
structure of the semiconductor films were investigated by X-ray diffraction (XRD) method. In order to
determine the elemental composition of the films EDXA technique has been used. The energy-band
structure were determined by using a UV-Vis spectrophotometer in the 190-1100 nm wavelength range.
Hall effect and temperature dependent conductivity measurements were used to determine electrical
properties of the films in the temperature range of 80-420 K. As a conclusion, the effects of annealing
temperature on the structural, optical and electrical properties of the CuGaTe2 thin films were discussed
and interpreted.
Key words: Thin Film, CuGaTe2, Annealing, Thermal Evaporation.
174
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
POSTER BİLDİRİLER
PY23: Safsızlığın J1-J2 Heisenberg Sisteminin Taban Durum
Dolaşıklığı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Yücel BİLİR*, Cenk AKYÜZ
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 09100,Aydın, Türkiye
*Yazışılan yazar e-posta: yclbilir76@yahoo.com
Özet: Kuantum hesaplama ve kuantum enformasyon teorisi, bilgi işlemenin kuantum mekaniksel
kavramlar kullanılarak gerçekleştirildiği disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Dolaşıklık, kuantum
hesaplama ve kuantum enformasyon teorisindeki en çarpıcı kavramdır ve bu teorideki ilginç pek çok
uygulamada anahtar rol oynar. Bir boyutlu Ising ve Heisenberg sistemleri katı hal sistemlerinde
dolaşıklık üreten mekanizmalardır. Bunun yanında gerçek katı hal sistemlerinde görülen safsızlık
etkileri, yoğun madde fiziğinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada, safsızlık konumuna sahip dört
kubitlik bir J1-J2 Heisenberg XXX spin sisteminde taban durum dolaşıklığı incelenmiştir. Dolaşıklık
ölçüsü eş-uyum, safsızlık ve tedirginlik parametrelerinin fonksiyonu olarak detaylıca incelenmiştir. Elde
ettiğimiz sonuçlara göre, en yakın komşu ve ikinci en yakın komşu kubitlerin ikili dolaşıklıkları
üzerindehem tedirginlik hem de safsızlık etkili olmaktadır.
Anahtar kelimeler: Dolaşıklık, Heisenberg sistem, tedirginlik parametresi, safsızlık parametresi.
Investigation of Impurity Effects on The Ground-State
Entanglement of J1-J2 HeisenbergSystem
Abstract: Quantum computation and quantum information is an interdisciplinary study in which
information processing is carried out by use of quantum mechanical concepts. Entanglement is the most
striking concept and plays a key role in many interesting applications in quantum computation and
quantum information. One dimensional Ising and Heisenberg systems are natural candidates to generate
entanglement in solid state systems. Moreover, impurity effects which appear in all real solid state
systems play an important role in condensed matter physics. In this work, the ground state entanglement
in a four qubit J1-J2 Heisenberg XXX spin system with an impurity site is investigated. As a measure of
entanglement, concurrence is analyzed as a function of the impurity parameter and the frustration
parameter, in detail. According to our calculations, we found that both frustration and impurity become
effective on the pair-wise entanglement of the nearest and the next-nearest-neighbouring qubits.
Key words: Entanglement, Heisenberg system, frustration parameter, impurity parameter.
175
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
176
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
İNDEKS
BOZTOSUN, 44, 45, 47, 48, 104, 105, 115, 122, 128,
131, 143, 144
A
ACET, 58
AÇIKSÖZ, XI, 44
Açil, 50
AĞAR, 45
AKARSLAN, 114
AKÇAALAN, XII, 51, 112, 125
AKÇAY, 124
AKIN, 96
Akkurt, 148
AKKURT, 109, 114
Akkuş, 113
Aktaş, XII, 9
AKTÜRK, 58, 63, 158
AKYILDIRIM, 109
AKYÜREK, 90
AKYÜZ, XI, 25, 59, 156, 159, 160, 163, 168, 175
ALAKUŞ, 87
Alaydın, 61
Alaydin, 60
ALDAĞ, 159
ALDEMİR, 162, 172
ALTINAY, 153, 157, 161, 167, 170, 171
ALTINDAL, 162, 172
ALTINTAŞ, 125
ALTUĞ, 56, 62, 149, 150
Altuntaş, 60, 61
ARIN, 86
AŞKIN, 96
ATAC, 19
ATAÇ, 71, 78
ATAY, 59, 159, 163, 168
ATEŞ, 76, 81, 84, 90
ATİK, 166
AYDIN, XI, 27, 89, 96, 140, 141, 142
Aygör, 39
AYSAN, 72
C
CANER, 131
CANSEVER, 64
CENGİZ, 146
CESUR, 48, 143, 144
CEYLAN, 107, 127, 149, 150, 173
Chandraju, 83
COF, 117
COŞKUN, 58
Ç
Çakmak, VII, 39
ÇAKO, 163
ÇALIK, 23, 66, 97
ÇAPALI, 110, 126, 137
ÇELİK, 76, 81, 84, 90
ÇETİN, 88, 95
ÇETİNKAYA, 168
ÇEVİK, 82
ÇEVRİMLİ, 29
ÇİÇEK, 24
ÇİNE, 101, 102, 106, 108, 118
ÇOBAN, XII, 47, 85, 128
ÇOLAK, 168
D
DAĞKALDIRAN, 157, 161, 171
DEDE, 72, 73, 74
Demir, 60, 61
DEMİRCAN, 26
Demirci, 81
DEMİRCİ, 63, 158
DEMİRÖRS, 147
Demiröz, 50, 113, 145
DİKMEN, XI, 40, 111, 146, 147
Djapo, 130
DJAPO, 122
B
BABANLI, 56, 62
BAĞLAYAN, 57
BAHÇELİ, 17
BARDAK, 71, 78
BARREAU, 153
BAYHAN, 153, 157, 161, 167, 170, 171
BAYRAK, 47
BELGİN, 116
BEZİR, 166
BİÇER, 38
BİLGİLİ, 78
BİLİR, 175
BİRCAN, 38
Bozcu, 148
Boztosun, X, XI, 5
Ð
ÐJAPO, 45, 105, 144
D
Doğan, VI, VII, XI, 15, 16, 129
DOĞAN, X, XII, 17, 66, 77, 110, 111, 126, 137
DÖNMEZ, 153, 157, 161, 167, 170, 171
DUROSE, 157, 161, 171
DÜLGER, 105
177
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
KAYA, 24
Kazgöz, 129
KILINÇARSLAN, 114
Kızılbulut, 61
KOCAKIR, 167
KOCAMAN, 40
KOÇAK, 153, 157, 161, 171
KOÇER, 32
KORKUT, 74
KÖKCE, 162, 172
KÖRÖZLÜ, 122
KÖSE, 163
Kucuk, 131
Kumar, 83
KUMRU, 27
KURTARAN, 159
KÜÇÜK, 44, 105
Külahcı, 46
KÜLAHCI, 49
KÜRKÇÜOĞLU, 82, 101, 102, 106, 107, 108, 116,
117, 118, 120, 121, 127, 132, 133, 134, 135
E
EKE, 26, 104
Elagöz, 60, 61
EMİKÖNEL, 114
ERDOĞAN, 38
ERGÜN, 138, 139
EROĞLU, 136
Erol, 76
ERTİK, 23, 97
F
FINGER, 64
FIRAT, 130
Finger, 164
Fun, 83
G
Gedik, 55
GENÇYILMAZ, 59
Goker, 55
GÖDE, 57
GÖR, 95
GÖRKAN, 132, 133, 134
GUNGOR, 75, 87
Gülasiye, 116
GÜLTEKİN, 154, 155
GÜNERİ, 57
Güneş, 164
GÜNEŞ, 64
Günoğlu, 148
GÜNOĞLU, 109, 114
GÜROL, XI, 41, 103
L
LAPA, 162
M
MAJOR, 157, 161, 171
MAMMADOV, 82
MANİSA, 38
MAVİ, 109
MAVİŞ, 71
N
Niksarlıoğlu, 46
NİKSARLIOĞLU, XI, 49
I
IRMAK, 58
IŞIK, X
O
OCAK, 34
Ooi, 83
ORUNCAK, 112, 125
ORUNÇAK, 103
OYLUMLUOĞLU, 96, 157
K
KALAYCI, 149, 150
KAMAÇ, 173, 174
Kamışlıoğlu, 46
KAMIŞLIOĞLU, XII, 49
KANSIZ, 172
KAPLAN, 110, 126, 137, 138, 139
KARA, 79, 85, 86, 87
KARABACAK, 71, 78
KARABULUT, 65
KARACA, XI, 19
KARAKAYA, 77, 169
KARAKILIÇ, 117, 132, 134
KARAKOÇ, 144
KARAKUYU, XII, 30
KARAMAN, 161, 167
KARATEPE, 91
KARTAL, 91
Ö
ÖFÖFOĞLU, 159
Öncü, 148
ÖNDER, 124
ÖZ, 33
ÖZBAS, 169
ÖZCAN, 65
Özçelik, 145
ÖZDEMİR, 162, 172
ÖZDEN, 153, 157, 161, 170, 171
ÖZDOĞAN, 110, 126, 137
178
ADIM FİZİK GÜNLERİ III
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Isparta
17- 18 Nisan 2014
ÖZEK, 28, 29, 33
Özer, 15, 16, 129
ÖZKORUCUKLU, 119, 149, 150
ÖZMEN, XII, 45, 48, 143, 144
ÖZSOY, 127, 135, 136
ÖZTÜRK, 28, 29, 32, 33, 146, 154, 155, 157, 161,
171
ÖZYÜZER, 7
TALAY, 82
TAMER, 154, 155
TAŞARKUYU, 58
TAŞER, 76
TOKATLI, 88
TOZUN, 101, 106, 107, 108, 116, 117, 127
TUNA, 116
TURKU, 66
Tursun, 83
TÜLÜLER, 120, 121
TÜRKAN, 31
TÜRKÖZ ALTUĞ, XII
P
Parlak, VII, 83
PINAR, 80
PORSUK, 37
U
UCUN, 77, 80, 88, 89
UÇAR, 66
UÇGUN, 34
Ulu, VII, 15, 16, 129
ULUĞ, 24
Un, 131
Uyanık, 148
UYSAL, 28
UZKALAN, 163
Uzun, 50, 113, 145
UZUN, 30
UZUNOĞLU, 156
Q
Quah, 83
S
Sagban, 164
SALMAN, 24, 112
SAMANCIOĞLU, 58, 63, 158
SANCIMAK, 90
Sandıkçıoğlu, 50, 113, 145
SARIKÜRKÇÜ, 58
SARPUN, 41, 103
SATAN, 95
Selam, 39
SELEK, 128
Shigekawa, X, 3
SIDDIK, XI, 43
SIDDIKİ, 160
SIKI, 31
SIMIRNOV, 64
Smirnov, 164
Soylu, 47
Ü
Ünal, 50, 113, 145
ÜNAL, 31, 51, 112, 125
ÜNCÜ, 114
Ünlü, VIII, 39
ÜSTÜN, 115
Y
Yağmurlu, 148
Yalım, 50, 113, 145
YALIM, 112, 125
Yavuz, 15, 16, 129, 146
YAZICI, 79
YEĞİN, 27
YILDIRIM, 72, 87
Yıldız, 50, 113, 145
YILDIZ, X, 37, 76, 84
YILMAZ, XII, 64, 173, 174
YÜKSEL, 29
Ş
ŞABİKOĞLU, 165
ŞAĞBAN, 64
ŞAHİN, XI, 42
ŞEHİRLİ, 34
ŞEKERCİ, 119
ŞEN, 23, 97
ŞİMŞEK, 73
ŞİRİN, 23, 97
ŞİŞE, XI, 18, 123, 124
Z
T
ZABIEROWSKI, 153
TAKANOĞLU, XII, 65
179
Download

Adım Fizik Günleri III Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat