BIOREGULÁCIA
Obnova a úprava funkcie
mozgu, miechy a
periférnych nervov.
BIOREGULÁCIA
A
REGENERÁCIA TKANIVA
CENTRÁLNEHO
NERVOVÉHO SYSTÉMU
Cerebramin®
Obnova a „znovuzrodenie“ buniek mozgu, miechy a
nervového tkaniva umožňuje zlepšenie a návrat
funkcií nervového systému
Obnova nervového
systému, mozgu a
miechy.
Vasalamin®
Obnova a podpora ciev, cievnej steny a mikrocirkulácie umožňuje zlepšenie a úpravu prekrvenia centrálneho nervového systému.
Thymusamin®
Úprava a podpora imunitného systému, úprava stavov, kedy imunitný systém zohráva dôležitú úlohu
pri poškodení centrálneho nervového systému.
Krajina pôvodu :
Ruská federácia
Výhradný dovoz do EU :
BioCitia s.r.o., Dunajská 4, 811 04 Bratislava, Slovensko
CEREBRAMIN®
Bioregulátor pre mozog,
miechu a periférne nervy.
Telefon: 045 5454504
Mobil: 0940868301
E-mail: [email protected]
CEREBRAMIN®
VASAL AMIN®
THYMUSAMIN®
Obnova funkcie
nervového systému
CEREBRAMIN® má priamy
účinok na bunky nervového
tkaniva a mozgu, napomáha
obnove funkcií centrálneho
nervového systému
a mozgu, ako aj zlepšeniu
pamäte. Cerebramin® sa užíva pri poúrazových následkoch kranio-cerebrálnej trauCEREBRAMIN®
Obnovuje a vyživuje my, u postresových stavov,
štruktúry nervového po náhlych cievnych mozgotkaniva.
vých príhodách, pri bolestiach
hlavy, pri poruchách spánku,
u ľudí s poruchami pamäte,
CEREBRAMIN®
vnímania a intelektu, pri
Biologicky aktívny
demencii a u starších ľudí.
doplnok výživy.
Cerebramin® sa odporúča na urýchlenie
obnovy funkcií mozgu a centrálneho nervového systému po kranio-cerebrálnych
poraneniach, cievnych mozgových príhodách, neurochirurgických operáciách, pri
detskej mozgovej obrne, pri zníženej
schopnosti učiť sa, pri oneskorení psychomotorického vývoja a vývoja reči u detí,
pri intelektuálno-mnestických poruchách a
pri pôsobení rôznych extrémnych faktorov
na organizmus človeka.
Tiež sa Cerebramin® odporúča u ľudí staršieho veku na podporu stálej
duševnej práceschopnosti.
CEREBRAMIN®
VA S A L A M I N ®
CEREBRAMIN® je prípravok patentovanej rady
s unikátnou technológiou spracovania, ktoré pochádzajú z výskumu Inštitútu bioregulácie a gerontológie
Ruskej Akadémie medicínskych vied v Petrohrade,
ktorý pôvodne rozpracovala Vojenská medicínska akadémia v 70-tych rokoch so zameraním na technológie
získavania aktívnych výživových doplnkov z orgánov a
tkanív zvierat. Cerebramin® je získaný výlučne
z prírodných zdrojov z kontrolovaného chovu
z ekologicky čistého orgánu a tkaniva mozgovej kôry
mladých a zdravých teliatok a prasiatok do 1 roku veku.
Vasalamin® tvoria proteinové
(peptidové) komplexy, aminokyseliny,
vitamíny a stopové prvky v ľahko prijateľnej forme pre organizmus, a to
v pomeroch fyziologických pre cievy.
Ak dôjde v štruktúre ciev k ich úbytku
alebo nerovnováhe, dochádza k oslabeniu alebo poruchám funkcie ciev a prekrvenia, ako napr. pri zlej
životospráve, pri narušení obranyschopnosti, účinkom toxínov alebo infekcií, pri
VASALAMIN®
psychickom preťažení a strese, poúObnovuje stenu ciev
razových stavoch,
a prekrvenie
pri vrcholovom
športe, u ľudí oslabených následkom ochorení alebo záťažou a
v staršom veku.
Cerebramin® tvoria proteinové (peptidové) komplexy,
aminokyseliny, vitamíny a stopové prvky v ľahko prijateľnej forme pre organizmus, a to v pomeroch fyziologických pre mozog. Ak dôjde v štruktúre tkaniva mozgu k ich úbytku alebo nerovnováhe, dochádza
k oslabeniu alebo poruchám funkcie mozgu, ako napr.
pri zlej životospráve, pri psychickom preťažení
a strese, pri narušení obranyschopnosti, účinkom toxínov alebo infekcií, poúrazových stavoch, u ľudí oslabených následkom ochorení alebo záťažou a v staršom
veku.
Dávkovanie Cerebraminu® :
Užívajú sa 1 až 3 tablety 10-15 minút pred jedlom 2 až
3x denne. Efektívne užívanie je minimálne po dobu 21
až 28 dní. Tablety sa zapíjajú vodou a nesmú sa rozhrýzť. Užívanie sa odporúča zopakovať o 3-6 mesiacov.
THYMUSAMIN®
Bioregulátor pre imunitu. Thymusamin®
tvoria proteinové (peptidové) komplexy,
aminokyseliny, vitamíny a stopové prvky v ľahko prijateľnej forme pre organizmus, a to v pomeroch fyziologických pre týmus (brzlík). Ak dôjde v štruktúre týmusu
k ich úbytku alebo nerovnováhe, dochádza k oslabeniu
alebo poruchám imunity.
VASALAMIN® a THYMUSAMIN® :
Užívajú sa 1 až 3 tablety 10-15 minút pred jedlom 2 až
3x denne. Efektívne užívanie je minimálne po dobu 14
až 28 dní. Tablety sa zapíjajú vodou a nesmú sa rozhrýzť. Užívanie sa odporúča zopakovať o 3-6 mesiacov.
Biologicky aktívne doplnky výživy Cerebramin®, Vasalamin® a Thymusamin®
neobsahujú žiadne cudzorodé látky, žiadne konzervačné látky, žiadne toxíny alebo
jedy a sú bez vedľajších účinkov. Technológia spracovania tzv. alkalickou hydrolýzou
vylučuje možnosť prítomnosti vírusov, BSE infekcie, hormónov alebo funkčne
aktívnych protoonkogénov, ktoré pri spracovaní strácajú svoju štruktúru. Nežiaduce
účinky neboli zistené, nie sú známe žiadne kontraindikácie použitia.
Download

Vasalamin - BioCitia.Eu