TVRDÉ PÁJENÍ ROZVODU PLYNU
TEPLOTA TAVENÍ TVRDÝCH PÁJEK
A POŽÁRNÍ ODOLNOST
VÝKLAD K ČSN EN 1775 A TPG 700 01
Požární odolnost: Teplota 650 C po dobu 30 minut. Potrubí nebo jeho
součásti jsou považovány za odolné vůči vysokým teplotám, pokud jsou
těsné až do dosažení teploty, při níž již nehrozí nebezpečí výbuchu plynu.
Pro plyny první, druhé a třetí třídy je touto teplotou 650 C (viz ČSN EN 1775).
Interval tavení
C
Pracovní teplota
C
Tavidlo
podle ČSN EN
1045
630–730
710
FH 10 (F-SH 1)
AG 203 (L-Ag44)
680–740
730
FH 10 (F-SH 1)
AG 104 (5L-Ag45Sn)
640–680
670
FH 10 (F-SH 1)
CP 104*) (L-Ag5P*))
650–810
710
může být použito
CP 105*) (L-Ag2P*))
650–825
710
může být použito
Druh pájky
podle ČSN EN 1044
AG 106 (L-Ag34Sn)
Ag 106 a Ag 104 sice mají počátek intervalu tavení pod 650 C, ale:
KAPILÁRNÍ PÁJENÍ - PRINCIP
Aby pájka vyplnila spoj, musí mít
pájené místo minimálně pracovní
teplotu pájky
TEPLOTY PŘI KAPILÁRNÍM PÁJENÍ:
1. Pájené místo musí mít (minimálně) pracovní teplotu pájky
2. Pájka ale musí být ohřáta (minimálně) na horní hranici teploty intervalu
tavení
Interval tavení
C
Pracovní teplota
C
Tavidlo
podle ČSN EN
1045
630–730
710
FH 10 (F-SH 1)
AG 203 (L-Ag44)
680–740
730
FH 10 (F-SH 1)
AG 104 (5L-Ag45Sn)
640–680
670
FH 10 (F-SH 1)
CP 104*) (L-Ag5P*))
650–810
710
může být použito
CP 105*) (L-Ag2P*))
650–825
710
může být použito
Druh pájky
podle ČSN EN 1044
AG 106 (L-Ag34Sn)
PÁJENÍ NA TVRDO
Rozptýlený plamen
ohřívá pájené místo
na pracovní teplotu.
Pájka se odtavuje
v rozptýleném
plameni. Vniká do
kapilární mezery
a zcela ji vyplní.
Základní předpoklad:
smáčivost (dokonalé
očištění pájených
povrchů) a dodržení
pracovní teploty.
KAPILÁRNÍ PÁJENÍ - VZLÍNAVOST
Změna kapilárního tlaku a výšky kapilárního vzlínání v závislosti na velikosti
kapilární spáry
Pro plyn: do  54 trubky 0,02 až 0,30mm, nad 54 až do  108 tr. 0,40mm
Závěr: Kapilarita - spoj zůstane i při zcela tekuté pájce naprosto těsný
Hloubka zasunutí měděné trubky při pájení natvrdo
Pro vodu + vytápění postačuje:
označit tužkou
t = 3 x s; min. 5 mm
Doporučení: do DN 40 t = 7 mm
do DN 100 t = 10 mm
Pro plyn – hloubka zasunutí mnohem větší – dle TPG 700 01  větší bezpečnost
(normalizované nástroje plně vyhovují)
Např.: trubka 22x1 – pro vytápění 3mm, pro plyn 15,6 mm, tj. 5,2 krát větší
hloubka zasunutí.
TEPLOTY TAVENÍ
ZÁVĚR:
K netěsnosti spoje páj.
natvrdo nemůže dojít v
intervalu teplotního
rozmezí pájení
Cu trubek.
Pozn. k výběru pájek:
Pozor ale na mosazné
komponenty (tvarovky)
TEPLOTY TAVENÍ A VARU ( C)
(poznámka k max. teplotě ohřevu páj. místa)
Cu – měď
tavení
bod varu
1083,2
2595
Ag – stříbro 960,8
2210
Sn – cín
231,9
2360
Zn – zinek
419,5
907
Pb – olovo
327,4
1740
P - fosfor
44,2
280,5
Odpaření zinku = znehodnocení mosazné tvarovky
(pórovitost)
SHRNUTÍ:
1. Tvrdé pájky, uvedené v TPG 700 01
zcela vyhovují podmínkám normy ČSN EN 1775.
2. Spoje pájené natvrdo mají požadovanou požární
odolnost
3. Výcvik páječe má zahrnovat i pájení mosazných
komponentů
DĚKUJEME ZA POZORNOST
www.medportal.cz
Download

710 - SANHA