Združenie Informačných a poradenských
centier mladých v SR
Tenisová 25
971 01 Prievidza
IČO: 17061334, DIČ: 2021679330
Tel.: +421 46 543 01 71
E-mail: [email protected]
Web: www.zipcem.sk,
www.infomobil.sk
Výzva na predaj autobusu
Občianske združenie: Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR
ponúka na predaj použitý autobus Karosa C734, rok výroby 1984, výrobné číslo
10035/84, evidenčné číslo PD721BK.
Technické parametre:
Rozmery vozidla:
Počet náprav:
Motor (typ):
Prevodovka/počet stupňov:
Priemerná spotreba:
Stav tachografu:
dĺžka - 12 m
šírka – 4 m
celkovo – 48 m2
najväčšia prípustná celková hmotnosť - 15440 kg.
2
ML 635
MT/5
27 l / 100 km
358 740 km
Autobus má poslednú platnú Technickú kontrolu vozidla do 20.10.2010 – vzhľadom na rok
výroby je potrebné ju vykonať každých 6 mesiacov, platnú Emisnú kontrolu vozidla do
16.04.2011, kontrola záznamového zariadenia bola vykonaná 3.5.2010.
V rámci dohody so spoločnosťou BUS servis, s. r. o. v Prievidzi vieme záujemcom technicky
zabezpečiť možnosť prezretia stavu autobusu aj z jeho spodnej časti.
Autobus je spôsobilý na premávku na pozemných komunikáciách v zmysle zákona
č. 725/2004 Z. z., a je možné ho využiť aj ako prezentačný (predajný) kiosk, prípadne
reklamný banner po splnení náležitých podmienok.
Výbava a úpravy autobusu:
Autobus bol špeciálne upravený na potreby poskytovania informačného a poradenského
servisu. Súčasťou autobusu sú po vykonaných úpravách aj nasledovné komponenty:
deliaca priečka so zabudovanými dverami za druhým radom sedadiel;
panel na propagačné a prezentačné materiály;
4 stoly na PC žltozelenej farby;
sedadlá k stolom, tak aby sa za nimi dalo sedieť a pracovať;
na mieru zhotovené a namontované vnútorné žalúzie na okná autobusu;
horizontálna výsuvná markíza RIVIERA s nosným profilom, rozmer 3000 x 2500 mm,
s kĺbovým mechanickým ovládaním kľukou nad zadnými dverami autobusu slúžiaca
ako protislnečná clona.
Aktuálny počet miest na sedenie počas jazdy: 8 + šofér, počet miest na státie počas státia:16 +
šofér.
Predajná cena:
Cena autobusu vrátane všetkých uvedených komponentov je 2000 €. S kupcami, ktorí budú
mať o autobus záujem bez niektorého z komponentov, budeme o cene rokovať, dohoda
možná!
Fotodokumentácia:
Exteriér autobusu
Interiér autobusu
2
Výsuvná markíza
Prístrojová doska a detail tachometra
Kontakt:
Združenie Informačných
a poradenských centier v SR
Tenisová 25
971 01 Prievidza
Kontaktná osoba:
Jaroslava Andrášiková
Konzultantka ZIPCeM
Tel.: 046/543 01 74
E-mail: [email protected]
3
Download

Ponuka autobus