EN ISO 9001
041006358
KYSLÍK
Druh plynu
Kyslík
2.5
LASER
3.5
201
206
205
≥99,5
≥99,5
≥99,95
vzduchové zložky
≤5000
≤5000
≤500
H2O
≤100
≤5
≤5
Číslo GA
Čistota (obj. v %)
Prímesi ( ml.m-3)
CmHn
≤1
15
(1 ml.m = 1 ppm obj.)
-3
Spôsob dodania
Oceľové fľaše - stlačený plyn
Štandardný
typ
Objem
(l)
Vonkajší
priemer
(mm)
Celková
dĺžka
(mm)
Hmotnosť
s náplňou
(kg)
Plniaci
pretlak
(MPa)
Obsah
náplne
(m3)
10
10
140
970
18
15
1,6
12
10
140
970
19
20
2,2
22
20
204
1020
34
20
4,3
40
40
204
1740
66
15
6,5
42
40
204
1740
68
20
8,6
52
50
229
1640
85
20
10,8
Zväzky fliaš - stlačený plyn
Objem
(l)
Rozmery
dĺžka x šírka x výška
(mm)
Hmotnosť
s náplňou
(kg)
Plniaci
pretlak
(MPa)
Plniace
množstvo
(m3)
600
965 x 760 x 1842
1140
20
129,6
Cisterna pre kvapalný O2
Označenie fliaš
podľa STN EN 1089-3
Značenie vyrazením
Farba valcovej plochy hrdlového krúžku
Farba hornej zaoblenej časti
Farebný pruh
Farba valcovej časti
Farba písmena „N“ na hornej zaoblenej časti
biela
biela
strieborná (GA 205)
modrá
čierna
Nápis na fľaši
KYSLÍK
KYSLÍK LASER (GA 206)
odtieň
odtieň
odtieň
odtieň
RAL9010
RAL9010
RAL9006
RAL5010
Prepočtové hodnoty
Typ ventilu
Nálepky
m3 plynu (101,3 kPa, 15°C)
liter kvapaliny (101,3 kPa)
kg
1
1,172
1,337
0,853
1
1,141
0,748
0,876
1
Fľaša 20 MPa
W 21,8
Zväzok 20 MPa
W 21,8
Nálepka s údajom výrobného označenia, napr. „Kyslík 3.5“.
Páska s nápisom “ICC - Plná fľaša” okolo klobúka.
Vlastnosti
Kyslík je plyn bez farby a zápachu. Vo vzduchu je obsiahnutý v množstve 20,90 % obj.
Je nejedovatý a veľmi intenzívne podporuje horenie.
Podľa zákona č. 163/2001 Z.z. je klasifikovaný ako oxidujúci.
Použitie
Chemický vzorec
O2
Molárna hmotnosť
32,00 g.mol-1
Relatívna hustota plynu (vzduch = 1)
1,105
Laserové rezanie, autogénne rezanie pri spracovaní železa, plechov a kovov, v elektrotechnike,
jemnej mechanike, strojárenstve, pri výrobe vozidiel, lietadiel a zásobníkov.
Bezpečnosť
Karta bezpečnostných údajov v zmysle zákona č.163/2001 Z.z.
STN 07 8304
Iné formy dodávok
O2 stlačený plynný bez CmHn , 4.5, 5.0, 5.6, 6.0, medicinálny, potravinársky
Kyslík kvapalný, kyslík LI – PUR kvapalný
Zmes dusík/kyslík – SYNTETICKÝ VZDUCH
®
®
Zmes argón/kyslík – CORGON S, CRONIGON S
Zmes hélium/kyslík
Plynné zmesi a kalibračné plyny s prímesami O2
V prípade Vášho záujmu je Vám k dispozícii
odborný personál v našich predajných kanceláriách.
Bezplatná infolinka 0800 154 633 | tlačítkové telefóny: 0800 1LINDE
Linde Gas k.s.
Odborárska 23, 831 02 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: +421 2 49102 511, Fax: +421 2 49102 547
www.linde-gas.sk
Download

Kyslík (PDF, 326,6Kb)