Dni zdravia organizujeme v rámci dohodnutého zdravotného programu zadarmo.
Ak máte záujem o dni zdravia vo vašej firme, kontaktujte manažéra zdravotného programu:
Bratislava: Ing. Ján Beťko, [email protected], 0911 011 303
Bc. Bohumil Lančarič, [email protected], 0911 103 397
Nitra:
Ing. Dagmar Benďáková, [email protected], 0911 434 374
Žilina:
Ing. Vladimír Foltán, [email protected], 0903 415 420
Košice:
Oľga Staroňová, [email protected], 0911 197 443
Manažment zdravotnej starostlivosti a poradenstvo
...umožňujú vašim zamestnancom nadštandardný prístup k zdravotnej starostlivosti.*
Poradenské centrum – na linke 02/20 81 12 34 poskytneme vašim zamestnancom poradenstvo pri:
•
•
•
•
•
výbere nového ošetrujúceho lekára v prípade zmeny bydliska, alebo zmeny zdravotného stavu
potrebe informácií o ordinačných hodinách lekárov
výbere lekára, zdravotníckeho zariadenia alebo kúpeľov, v prípade úrazu alebo závažného ochorenia
vysvetľovanie práv a povinností poistenca v rámci verejného zdravotného poistenia
vypĺňaní tlačív Union zdravotnej poisťovne
Konzultácia pri výbere dostupných služieb FBLR a ADOS**
Dokážte,
že ste zdravá
firma roka
Zapojte sa v roku 2012
do 3. ročníka súťaže
• p
re vašich zamestnancov vyberieme vhodné rehabilitačné zariadenie v blízkosti vašej firmy a zabezpečíme objednanie zamestnanca na konkrétny termín. Pre poistencov Union ZP u vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti poskytneme
príspevok až do výšky 100 % ceny výkonu ambulantnej rehabilitácie, v prípade potreby aj domácej opatrovateľskej služby
ADOS.
Preventívna pripomienka je bezplatná služba Union zdravotnej poisťovne, ktorá vašich zamestnancov vždy včas upozorní na
to, že by si mali dohodnúť termín preventívnej prehliadky a navštíviť svojho lekára. Pripomienka je im zaslaná
e-mailom alebo SMS správou podľa toho, čo im viac vyhovuje.
Služby vzťahového manažéra v rozsahu minimálne:
• prednostné vybavenie administratívnych požiadaviek zamestnávateľa súvisiacich s verejným zdravotným poistením
• prednostné vybavenie európskeho preukazu poistenca
• bezplatné poradenstvo v oblasti verejného zdravotného a individuálneho zdravotného poistenia
* vybrané služby platia len pre poistencov Union zdravotnej poisťovne, a.s.
**ADOS – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, FBLR – Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Víťazi prvého ročníka:
1.miesto – Datalan, a.s.
2.miesto – Chemosvit, a.s.
3. miesto – Slovak telekom, a.s.
Víťazi druhého ročníka:
1.miesto – Dell, s.r.o.
2.miesto – Slovak telekom, a.s.
3. miesto – Chemosvit, a.s.
www.zazdravsieslovensko.sk
Nechajte sa inšpirovať úspešnými:
Dovoľte, aby sme sa predstavili
Priemerná dĺžka života na Slovensku ešte stále nedosahuje úroveň západných krajín. Šancu zmeniť to, má v rukách každý z nás.
Každý deň môžeme urobiť niečo pre to, aby sme sa v roku 2020 dožívali o päť rokov viac.
Práve týmto heslom sa riadi Iniciatíva za zdravšie Slovensko, projekt, ktorý spustila Union zdravotná poisťovňa v roku 2010 za
účelom zvýšenia povedomia Slovákov o prevencii, zdravom životnom štýle a zvýšenia záujmu o vlastné zdravie.
Súčasťou Iniciatívy za zdravšie Slovensko je aj súťaž Zdravá firma roka, ktorej cieľom je prezentovať a zároveň oceniť starostlivosť
slovenských firiem o zdravý životný štýl svojich zamestnancov.
Do prvého a druhého ročníka súťaže sa celkovo zapojilo viac ako 80 firiem z celého Slovenska.
Súťažné materiály hodnotila odborná komisia zložená zo zástupcov partnerov projektu Iniciatíva za zdravšie Slovensko.
Union zdravotná poisťovňa, a.s. je prvou zdravotnou poisťovňou na Slovensku, ktorej jediným akcionárom je zahraničná spoločnosť Achmea B.V. Achmea B.V. je medzinárodná poisťovacia skupina registrovaná v Holandsku, ktorej založenie a skúsenosti
siahajú 200 rokov dozadu. Je jednou z najväčších družstevných poisťovní na svete a najväčšou poisťovňou v Európe. Achmea
zamestnáva viac ako 22 000 zamestnancov v 8 krajinách Európy. Achmea má silné postavenie na domácou trhu v Holandsku,
ako aj v Grécku, Turecku, Rusku, Slovensku, Írsku, Rumunsku a Bulharsku. Sídlo spoločnosti Achmea je v holandskom meste Zeist.
Vyjadrenia víťazov druhého ročníka súťaže:
Naším poslaním je byť modernou zdravotnou poisťovňou na strane poistenca. Veríme na prevenciu a proaktivitu, poskytujeme
starostlivosť včas a v takom rozsahu, v akom ju naši poistenci potrebujú. Union zdravotná poisťovňa má vybudovanú kvalitnú sieť
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a snaží sa ju zabezpečiť pre svojich poistencov čo najkvalitnejšie. Union zdravotná poisťovňa za svoj inovatívny prístup a nadštandardné služby v rokoch 2007 až 2011 už po piatykrát získala prestížne ocenenie Zlatá minca.
1.miesto Dell, s.r.o.
Spoločnosť Dell, a. s., získala prvenstvo po prvýkrát. Silvia Jeleníková, HR manažérka pre krajiny strednej Európy pri preberaní
ceny uviedla: „Starostlivosť o zdravie a hlavne jeho prevencia bola vždy prioritou pre našu spoločnosť. Preto podporujeme viaceré aktivity, za všetky spomeniem aspoň športové podujatia rôzneho druhu, od vlastného fitness centra v budove po rôzne
športové súťaže na trhu. Ďalej umožňujeme našim zamestnancom využiť očkovanie počas chrípkového obdobia, propagujeme
darcovstvo krvi, tvoríme zdravé pracovné prostredie a špeciálne sa venujeme aktivitám pre matky a rodiny s deťmi. Toto ocenenie nás veľmi teší a je to pre nás dôkaz, že nielen naši zamestnanci ale aj odborná verejnosť oceňuje náš prístup.“
2. miesto Slovak telekom, a.s.
Pozitívny trend starostlivosti o zamestnancov potvrdila aj zástupkyňa spoločnosti, ktorá získala druhé miesto, menovite pani
Renáta Pukanová zo spoločnosti Slovak Telekom, a.s., senior manažér riadenia ľudských zdrojov a organizácie: „Telekomunikačný
operátor Slovak Telekom obsadil druhé miesto aj vďaka zvýšeným cieľom na podporu zdravia a zdravého životného štýlu zamestnancov. Kľúčovými aktivitami boli prednášky, merania vitálnych telesných funkcií a následné konzultácie s lekármi, propagácia
zdravej stravy, vitamínové balíčky, podpora športových aktivít, príspevky na zdravotnú starostlivosť, očkovanie pre ohrozené skupiny zamestnancov proti encefalitíde, žltačke a chrípke, ergonomické pomôcky, relax zóny na pracovisku a aj možnosti využitia
home office v prípade choroby zamestnanca.“
3. miesto Chemosvit, a.s.
Tretie miesto získala spoločnosť z východného Slovenska – Chemosvit, a.s. Riaditeľka úseku generálneho riaditeľa a ľudských
zdrojov skupiny firiem Chemosvit Zuzana Weissová na margo úspechu dodáva: „Spoločnosť sa orientuje na aktivity, ktoré sú úzko
späté najmä so zdravím. Pravidelne podporujeme skríningové vyšetrenie zraku a očí u zamestnancov, kontrolu hygieny sociálnych zariadení, kontrolu nočnej práce, meranie škodlivých vplyvov prostredia na zdravie zamestnancov. Taktiež organizujeme
pravidelné preventívne prehliadky na pracovisku v rámci spolupráce s Union zdravotnou poisťovňou, poskytujeme príspevky na
vitamíny či bezplatný prístup do bazénov a na športoviská v blízkosti firmy.“
Zapojte sa do tretieho ročníka súťaže
V auguste 2012 zahajujeme 3. ročník súťaže Zdravá firma roka, do ktorého Vás chceme srdečne pozvať. V tomto ročníku sme
vytvorili dve sekcie: výrobné a nevýrobné firmy, ktorých zdravotné programy sa budú hodnotiť osobitne. V každej sekcii sa bude
vyhlasovať 1. – 3. miesto Zdravej firmy roka.
Komisia bude tento rok zložená zo zástupcov a partnerov projektu Iniciatíva za Zdravšie Slovensko:
• Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc. – hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor kardiológie
• MUDr. Darina Sedláková, MPH – riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku
• MUDr. Alžbeta Béderová, CSc. – odborníčka pre zdravú výživu, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m.
• Mgr. Zuzana Kaňuchová – manažérka pre ľudské zdroje spoločnosti Profesia.sk
• RNDr. Mária Ovčiarková, riaditeľka personálnej agentúry Sofisol
• Ing. Tibor Bôrik – poradca predstavenstva Union zdravotnej poisťovne, a. s.
• Ing. Pavol Chovan – riaditeľ úseku získavania klientov Union zdravotnej poisťovne, a. s.
• Mgr. Andrea Gubová – riaditeľka úseku riadenia ľudských zdrojov Union zdravotnej poisťovne, a. s.
Prevencia a osveta
...sú základným pilierom programu starostlivosti o zdravie zamestnancov. Zameriavajú sa na skupinu civilizačných ochorení, ktorých výskyt na Slovensku za posledných 15 rokov výrazne stúpol. Cielenou prevenciou a osvetou je možné výrazne znížiť výskyt
týchto ochorení.
Dni zdravia
sú ucelené zdravotné akcie našej zdravotnej poisťovne so zameraním na edukáciu, prevenciu a osvetu. Zahŕňajú kombináciu
prednášok, tréningov s využitím zdravotníckych pomôcok, zdravotných testov a meraní s možnosťou konzultácie s lekárom priamo na vašom pracovisku.
Vyberte si z ponuky a zostavte si Deň zdravia podľa potrieb vašej firmy:
1. prednášky a tréningy napríklad aj na témy:
•
•
•
•
•
•
•
•
rakovina hrubého čreva s odborným výkladom v makete čreva
rakovina prsníka s nácvikom palpačného vyšetrenia prsníka na makete
rakovina krčka maternice a prevencia
škola chrbta s fyzioterapeutom s nácvikom uvoľňovacieho strečingu
zvládanie stresu s nácvikom autogénneho tréningu
srdcovo-cievne ochorenia s meraním cholesterolu a krvného tlaku
kožné znamienka a prevencia rakoviny kože
moderné trendy vo výžive
2. zdravotné testy a merania, okrem iného aj:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
meranie cholesterolu a krvného tlaku, telesného tuku a BMI
meranie pečeňových testov
meranie glukózy v krvi
meranie osteoporózy
meranie CO v pľúcach
meranie ostrosti zraku a očného tlaku
kontrola kožných znamienok
meranie triglyceridov
meranie kyseliny močovej
Download

Manažment zdravotnej starostlivosti a poradenstvo Zapojte sa v roku