Perfect Colour s.r.o.
965 01 Žiar nad Hronom Slovensko
Tel..0915 808051 E-mail: [email protected]
www.perfectcolour.sk
Označenie výrobku:
Feycopox 535-2K - EP Einschichlack DS
Popis výrobku:
dvojzložkový jednovrstvový epoxidový náter s aktívnou ochranou proti
korózii, obsahujúci rozpúšťadlá, pre silnovrstvé aplikácie
Použitie:
v oceliarskom a strojárenskom priemysle, investičná výstavba, pri
výrobe vagónov, potrubí a nádrží – na oceľ, pozinkovanú oceľ
a hliník – kde je potrebná vynikajúca súdržnosť a ochrana proti korózii.
Feycopox 535 môže byť použitý ako farba na bazény a betón.
Vlastnosti:
veľmi dobrá ochrana proti korózii, veľmi dobrá súdržnosť na oceli, zinku,
na ostatných farebných kovoch, na betón a ľahko spracovateľná na silnejšie
vrstvy
Odolnosť:
tepelne odolný do 150°C (suchý) so zmenou farby vrchnej vrstvy,
tepelne odolný do 100°C (vlhký)
Vysoká chemická a mechanická odolnosť(tabuľka č. 1)
Farebné odtiene:
odtiene RAL, alebo podľa priania zákazníka
Stupeň lesku:
hodvábne matný
Technické údaje:
Nižšie uvedené hodnoty sú stanovené pre odtieň Ral 9010 – hodnoty ostatných farebných odtieňov sa
môžu líšiť.
základ
tužidlo
zmes
Obsah sušiny
cca 74 %
cca 52 %
cca 71 %
Objem sušiny
cca 54 %
cca 50 %
cca 51 %
Hustota
cca 1,53 g/ml
cca 0,95 g/ml
cca 1,39 g/ml
Viskozita pri 20°C
cca 40 dPas
cca 30 s/ 4 mm pohárik( DIN 53 211)
Výdatnosť pri 80 µm
cca 4,8 m² /kg → cca 210 g/m²
Spotreba sa môže líšiť podľa druhu aplikácie, druhu a hrubosti podkladu a podmienok spracovania.
Skladovanie:
12 mesiacov v originálnom uzavretom balení (10 – 30°C)
6 mesiacov tužidlo
Neskladovať v mraze. Skladovať v suchu.
Príprava podkladu:
Všeobecné:
Staré nátery:
Podklad z oceli:
Alternatíva:
Pozinkované podklady:
Hliník:
Základný náter:
Príprava materiálu:
Tužidlo:
podklad musí byť čistý, suchý, bez prachu, hrdzi, olejov a mastnôt.
nesúdržné časti odstrániť, pevné staré nátery dobre obrúsiť
natieraná plocha musí byť pripravená podľa EN ISO 12944-4
opieskovať podľa stupňa prípravy vrchných plôch SA 2 ½
ručné očistenie podľa stupňa ST 3 norma EN ISO 12944-4
pozinkovanie musí byť prevedené podľa EN ISO 1461 pre následné
dvojzložkové nátery
dôkladne očistiť, voľne častice znečistenie odstrániť
podľa EN ISO 12944, obrúsiť, alebo dôkladne omiesť
plochy s nárokom na odolnosť proti poveternostným vplyvom a proti
chemickým látkam. Doporučujeme v každom prípade ešte základovať
vhodným základným náterom.
materiál pred použitím dôkladne premiešame, podľa možnosti
elektrickým miešadlom. Dôkladne premiešať aj dno a steny.
115.03 – štandard
115.09 – rýchlo zasychajúce od 100 µm
Doba spracovateľnosti:
asi 8 hod. pri 20°C a pri 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu
Pomer miešania:
farba : tužidlo
A : B
Riedidlo:
váhové diely
5:1
objemové diely
3,5 : 1
110.601 (rýchle schnúce)
110.602 ( normálne schnúce)
110.603 (airles)
110.611 (bezaromatové)
Upozornenie: Najskôr dobre premiešať komponenty A + B a potom pridať požadované
riedidlo.
Doporučená hrúbka suchého náteru: 40 – 50 µm pre vnútorné použitie
80 – 120 µm pre vonkajšie použitie
Na dosiahnutie požadovanej predpísanej hrubej vrstvy je potrebné naniesť 2 vrstvy nezriedeným
náterom (mokré na mokré)
Teplota pri spracovaní:
aplikácia
teplota natieraného objektu musí byť vyššia ako + 5 °C
optimálna tepla okolia +15°C - + 25°C
teplota povrchu musí byť najmenej 3°C nad rosným bodom
okolitého vzduchu
štetec, valček
tlakovým vzduchom
airless
podľa potreby
riedidla
tryska
tlak
5 – 10 %
3 – 10 %
1,5 – 2,2 mm
0,28 – 0,38 mm
3 – 5 bar
> 150 bar
Doba schnutia: pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu a hrúbke náteru 80 µm
tužidlo
suchý na prach suchý na dotyk prelakovateľný dôkladne
úplne
preschnutý
vytvrdnutý
115.03
1 – 2 hod.
8 – 9 hod.
10 – 14 hod.
cca 24 hod.
7 dní
115.09
30 – 60 min.
4 – 5 hod.
5 – 6 hod.
cca 12 hod.
7 dní
odvetranie
dôkladne preschnuté
Sušenie v peci:
pri 60°C
cca. 15 min.
cca. 60 min.
pri 80°C
cca. 15 min.
cca. 30 min.
( všetky časy sa vzťahujú na teplotu objektu s použitým tužidla 115.03)
Čistenie náradia: príslušným riedidlom alebo čistiacim riedidlom 110.201
Zvláštne pokyny
Pri použití tohto výrobku dávajte prosím pozor na:
• údaje v príslušnom bezpečnostnom liste EU
• zákonné predpisy pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami
• predpisy odborových ( profesných) organizácií
Tieto údaje odpovedajú stavu našich znalostí a majú informovať o našich výrobkoch a možnostiach
ich použitia. Nemôžeme zaistiť určité vlastnosti výrobku a vhodnosť jeho použitia pre konkrétny
účel.
Tabuľka č. 1
CHEMICKÁ ODOLNOSŤ
dlhodobé pôsobenie nižšie uvedených látok nespôsobuje závažné zmeny vlastností náteru
čpavková voda <25%
rybí tuk
sadlo
benzín
ľanový olej
kyselina sírová 5%
pivo
mlieko
mydlový roztok
n-Buthylether
hydroxid sodný <50 %
silikónový olej
cyklohexan
petrolej
trafoolej
etan <5%
ricínový olej
voda
Ethylenglycol
kyselina sodná <10%
víno
zeleninová šťava
morská voda 3 – 30 %
xylen
glycerín
kerosin
olej do prevodoviek
motorová nafta
nafta
dlhodobé pôsobenie vedie k zmenám, krátkodobé pôsobenie (pár hodín) je možné
acetón
monochlorbenzol
kyselina soľná 10-20%
butanol
motorový olej
kyselina sírová 10-60%
Butyl alkohol
kyselina šťaveľová 10%
chlorid uhličitý
kyselina octová 5%
perchlorethylen
trichlorethylen
etanol 15 – 20 %
kyselina fosforečná 5 – 20%
peroxid vodíka
formaldehyd <35%
kyslina dusičná <10%
bezolovnatý benzín SUPER
amín
dichlormetán
kyselina dusičná >10%
chloroform
fenol
kyselina soľná >10%
kyselina octová >5%
kyselina fosforečná >20%
kyselina sírová >60%
metanol
chlornan sodný 16%
styrén
nemá žiadnu odolnosť proti
Download

Označenie výrobku: Feycopox 535-2K - EP