Leštenie svetlometov
3M Systém na opravu čírych plastových dielcov 50663
TM
Systém určený na profesionálne vyleštenie čírych plastových dielcov
(najmä svetlometov). Produkty sú úhľadne zabalené do kufríka.
Kufrík obsahuje:
Kat. číslo
CP7201P
CP7200S
02700
05771
50080
00910
50413
50415
50499
50536
59015
59016
Názov
Excentrická brúska
Rotačná leštička
Hookit unášací tanier
Hookit konverzná podložka
Brúsny kotúč 255P+
Brúsny kotúč 260L
Brúsny kotúč Trizact
Brúsny kotúč Trizact
Leštiaci kotúč - zelený
Leštiaci kotúč - žltý
Ošetrovač plastov
Leštidlo na plasty
Špecifikácia Počet ks
priemer 75 mm
1
priemer 75 mm
1
priemer 75 mm
2
priemer 75 mm
2
zrnitosť P500
50
zrnitosť P800
50
zrnitosť P1000
15
zrnitosť P3000
15
priemer 75 mm
4
priemer 75 mm
4
500 ml
1
500 ml
1
Postup pri práci pri s 50663
Brúsenie
Použite excentrickú brúsku s priemerom 75 mm
Krok 1: Kotúč 3M 255P+, zrnitosť P500
(Ak je poškodenie menšie, zrnitosť P500 môžete vynechať)
Krok 2: Kotúč 3M 260L, zrnitosť P800
Krok 3: Kotúč 3M Trizact, zrnitosť P1000
Krok 4: Kotúč 3M Trizact, zrnitosť P3000
Leštenie
Použite rotačnú leštičku s priemerom 75 mm
Krok 5: 3M Ošetrovač plastov (so zeleným 3M kotúčom)
Krok 6: 3M Leštidlo na plasty (so žltým 3M kotúčom)
Download

Leštenie svetlometov