T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
Yusuf Kemalettin Perin Anadolu Öğretmen Lisesi
Sınıf
10A
10B
10C
10D
1
2
3
4
Pazartesi
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Salı
6
7
8
TAR
TAR SAUBİ SMAT SMAT ÖMG DİLA
TAR
TAR SAUBİ YADİL ÖMG DİLA
DİN
DİLA
SFİ SAUBİ ÖMG SMAT SMAT SKMY SKMY
DİLA GSM
SKMY SKMY COĞ DİLA GSM
SFİ
BEEĞ BEEĞ
TAR
EPSİ SBİY SBİY YADİL YADİL TEDB ÖMG
ALM
SKİMY SKİMY SBİY SBİY BEEĞ BEEĞ SMAT SMAT
REH
REH TEDB SMAT SMAT EPSİ COĞ SGEO DİN
GSM
TAR TEDB TEDB
COĞ COĞ SMAT SMAT ALM TEDBSDİLAN SDHİ
11A
YADİL YADİL SKİMY SKİMY FEL
FEL SMAT SMAT
ÖİYÖ SBİY
11C
SKİMY SKİMY SFİZK SFİZK ÖİYÖ SGE
11D
STDB
DİN
GSM SDİLANSDİLANSCOĞ SCOĞSCOĞRSCOĞR K1
DİN
YADİL YADİL FEL
FEL TEDB TEDB ÖİYÖ
12A
SGEO SGEO SFİZ
SFİZ
12C
BEEĞ BEEĞ GSM TEDB TEDB SFİZ SMAT
11E
12B
12D
12E
9A
DİN
SDİL SMATMSMATMSİEDB SİEDB
SFİZ
DİLA
DİLA
SCO
SCO
TRF
GSM YADİL YADİL SÇTDTSÇTDT
COĞ
BYL
YDİL
YDİL
ALM
TAR
TAR
SYD
ALM
SBİ
ALM
FİZ
9D
KİMY GSM COĞ SAĞB DİN
ALM
SBİ
SMAT SMAT
GSM YADİL YADİL
K1
SYD SİEDB SİEDB YADİL YADİL ESOS ESOS
SAĞB COĞ
9E
SBİY
SDİL
9B
9C
1
2
3
4
Çarşamba
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
Perşembe
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
Cuma
5
6
7
8
9
10
08:40 09:35 10:25 11:15 12:05 13:30 14:20 15:10 15:55 16:40 08:40 09:35 10:25 11:15 12:05 13:30 14:20 15:10 15:55 16:40 08:40 09:35 10:25 11:15 12:05 13:30 14:20 15:10 15:55 16:40 08:40 09:35 10:25 11:15 12:05 13:30 14:20 15:10 15:55 16:40 08:40 09:35 10:25 11:15 12:05 13:30 14:20 15:10 15:55 16:40
YADİL YADİL SAUBİ ALM SGEO DİN SFİZK SFİZK
SMAT SMAT EPSİ
11B
10
08:00 08:55 09:45 10:35 11:25 12:50 13:40 14:30 15:15 16:00 08:00 08:55 09:45 10:35 11:25 12:50 13:40 14:30 15:15 16:00 08:00 08:55 09:45 10:35 11:25 12:50 13:40 14:30 15:15 16:00 08:00 08:55 09:45 10:35 11:25 12:50 13:40 14:30 15:15 16:00 08:00 08:55 09:45 10:35 11:25 12:50 13:40 14:30 15:15 16:00
10E
10SEÇ
9
BYL
FİZ
DİLA
BYL BEEĞ BEEĞ YDİL
DİLA
YDİL
COĞ SAUB MATE MATE
SAUB MATE MATE COĞ YDİL
BYL
BYL TEDB
YDİL BEEĞ BEEĞ
BERGAMA YUSUF KEMALETTİN PERİN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
K2 SSOET SGE
İNKT İNKT YADİL YADİL SGE
TEDB TEDB SGE
YADİL YADİL
K1
SGE
DİLA
SBİ
K1
ALM
TEDB TEDB ESOS ESOS SDİLA
MATE MATE ALM
SYD
REH
ALM
DİN
DİLA
FİZ
KİMY YDİL
YDİL
YDİL TEDB TEDB DİLA
YDİL
YDİL
ALM
ALM
DİLA
FİZ
FİZ
BYL
K1
SKİM
SFİZ
REH
ESOS ESOS
YADİL YADİL SGEO SGEO SMAT DİN
MATE MATE DİN
DİLA
DİLA YADİL YADİL
SDİLA SDİLA
TEDB TEDB
SMATMSMATM SYD
DİLA
SGE BEEĞ BEEĞ
İNKT İNKT SKİMY SKİMY DİLA
TEDB TEDB GSM SSOET ALM
SBİ
SGE
K1
K2
SMAT SMAT
TRF TEDB
YDİL
TAR
DİLA
DİN
GSM YDİL
FİZ
BYL
PH
YDİL
ALM
TAR
YDİL
BYL
YDİL
ALM
SFİ
TAR SBYL ÖMG EPSİ COĞ SMAT SMAT
YADİL YADİL SGEO SGEO SBYL EPSİ COĞ
ALM
SBİY SBİY
EPSİ SMAT SMAT GSM TEDB TEDB
ALM
ALM
SFİ
YADİL YADİL STEDBSDİLAN STR
TEDB TEDB ÖMG
ÖMG BEEĞ BEEĞ
SMAT SMAT TEDB TEDB BEEĞ BEEĞ
PH
SGE
YADİL YADİL REH ÖİYÖ SSOET DİN SMAT SMAT
FEL
FEL BEEĞ BEEĞ ÖİYÖ ÖİYÖ ALM
SMAT SMAT
K2
SBİY
ALM
REH ÖİYÖ ÖİYÖ GSM
SCRF
TEDB SFİZ SMAT SMAT DİN
K2
SYDİL SYDİL
BEEĞ BEEĞ
TET TEDB SMAT SMAT REH SGEO SGEOSSOET
ALM
ALM
SBİ
SCO
SCO
SBİ
SKİM SKİM SFİZ
TET
DİLA
DİLA YADİL YADİL TEDB SSOETSTEDB DİN
YDİL
YDİL
K1
TAR
TAR
TAR
REH
TAR
DİN
SFİZK SFİZK YADİL COĞ SMAT SMAT SKMA SGEO
STAR STAR SGEO SGEO
TR
EPSİ DİLA
DİLA
ALM
DİN
GSM
SBİY
FEL
ALM ÖİYÖ ÖİYÖ
FEL
DİLA
DİLA TEDB TEDB
PH SSOET SGE TEDB
YADİL YADİL DİLA
DİLA
TET
K2
YADİL YADİL SKİM
TRF
K2
PH
TET SGEO SGEO SCO
SBYL EPSİ SKİMY SKİMY YADİL YADİL BEEĞ BEEĞ
SMAT SMAT İNKT İNKT GSM
SGE
SGE
SDİLA
SKİM SKİM
DİLA KİMY TEDB
SAUB KİMY
BYL
DİN
K1
K1
ALM
PH
DİLA SBİY SFİZK SFİZK BEEĞ BEEĞ
SBİ
SYDİL SYDİL
TRF YADİL YADİL
PH STEDB
SFİZ SKİM SKİM BEEĞ BEEĞ SMAT SMAT
SCO BEEĞ BEEĞ
ALM
ALM
BYL
KİMY COĞ
ALM TEDB
MATE MATE TAR
TAR
K2
K2
ÖMG
SFİZ
YDİL MATE MATE TEDB REH BEEĞ BEEĞ
TEDB SAUB MATE MATE YDİL
ALM
İNKT İNKT SFİZK SFİZK YADİL YADİL TEDB
K2
YDİL
TAR
BYL
GSM
REH
ALM
TRF
DİLA
ALM
SCO
K2
YDİL
FİZ
REH
TEDB SGE ÖİYÖ ÖİYÖ SMAT SMAT
KİMY
FİZ
ALM TEDB SKMA GSM
SCOĞ SCOĞ YADİL YADİL TAR
MATE MATE COĞ
YDİL
ALM
DİLA SFİZK SFİZK COĞ SKMA SGEO SGEO
TAR
DİLA
SKK
DİLA
YDİL
YDİL
MATE MATE SKK
YADİL YADİL EPSİ
GSM
BYL
REH SAUB MATE MATE
DİN STEDB SBİ
YADİL YADİL SMAT SMAT ÖMG SBİY SBİY TEDB
TEDB TEDB SÇTDTSÇTDT BEEĞ BEEĞ DİN
BYL
SUİ
K1 SCGRF
REH ESOS ESOS
SBİ STEDB TEDB SKİM YADİL YADİL SMAT SMAT
SUİ
SUİ
ALM
ALM
SUİ
DİLA
PH
SMAT SMAT ALM
MATE MATE BEEĞ BEEĞ BYL
GSM SAĞB
REH
SSOET SBİY SMAT SMAT TEDB REH YADİL YADİL
ALM SAUB MATE MATE
BYL SAUB DİLA
DİLA SGEO
COĞ SBYL BEEĞ BEEĞ YADİL YADİL
SPH
SPH
ALM
ÖMG TEDB TEDB SFİZK SFİZK
SPH
TEDB KİMY SPH
KİMY SAUB
TET SDİLANSDİLANYADİL YADİL
REH SKMA TEDB TEDB EPSİ
COĞ
DİLA
PH
SCO
DİLA
DİLA
SYD
SYD
REH TEDB TEDB SAĞB GSM SAUB
REH KİMY SAUB TEDB TEDB
COĞ KİMY MATE MATE
YDİL
ESOS ESOS SSOET
SMAT SMAT REH SDİLA SDİLA
FİZ
FİZ
YDİL
YDİL
YDİL BEEĞ BEEĞ COĞ TEDB MATE MATE
YDİL MATE MATE SAĞB COĞ TEDB TEDB
Download

sınıf ders programı