KONTAKTNÉ A FAKTURAČNÉ ÚDAJE
ABC PLYN, spol. s r.o.
Československej armády 2, 036 01 Martin
IČO: 36 408 689 DIČ: 2020123380 IČ DPH: SK2020123380
Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel s.r.o, vložka číslo: 13913/L
Bankové spojenie: Tatra banka, účet: 2627371859/1100
tel: 043 - 42 24 809
fax: 043 - 43 01 888
Fakturácia:
e-mail: [email protected]
Ivana Krupová
www.abcplyn.sk
- tel.: 043/42 24 809, e-mail: [email protected]
Cenové ponuky;
Montáž a doprava komínov;
Objednávky:
e- shop: www.abcplyn.sk/eshop/
e-mail: [email protected]
fax: 043/43 01 888
tel: 043/42 24 809
Obchodno - technickí zástupcovia:
Ing. Ivan Hauptvogel
- tel.: 0918 422 244, e-mail: [email protected]
Richard Otčenáš
- tel.: 0917 842 055, e-mail: [email protected]
Peter Turcer
- tel.: 0917 842 054, e-mail: [email protected]
Odber tovaru:
1. Osobný odber zo skladu ABC Plyn, s.r.o., Československej armády 2, Martin.
2. Doručenie kuriérom Slovak Parcel Service (UPS) v nasledujúci pracovný deň v rámci celej SR.
3. Paletová preprava do 48 hodín v rámci celej SR.
Ceny sú platné pre sklad ABC PLYN, s.r.o. Martin.
Pri objednávke nad 400,- € bez DPH doprava zadarmo.
Pri objednávke do 400,- € bez DPH doprava 5,90 bez DPH
Vrátenie tovaru je akceptované po predchádzajúcom odsúhlasení firmou ABC Plyn. Tovar musí byť nepoškodený,
nepoužitý a v originálnom balení. Po doručení materiálu bude zákazníkovi vrátené 85% z fakturovanej sumy tovaru.
ABC PLYN
OBSAH
02
03
Kontaktné a fakturačné údaje
-2-
Plastový systém / Kaskády / Koax / Flexi /
FLEXI systém / Plast / Nerez
-3-8-
Hliníkový systém / Koax /
Komponenty
- 10 -
Nerezový systém DINAK® / DW / SW /
- 14 -
DINAGAS systém
- 28 -
DINAK® GE systém
- 30 -
- 13 -
Pri objednávke nad 400 € bez DPH doprava zdarma do 24 hod ! Doručenie kurierom Slovak Parcel Service (UPS) v nasledujuci pracovný deň v rámci celej SR.
_____________________________________________________________________________________________________________
ABC PLYN, spol. s r.o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: 043/4224 809; fax: 043/4301 888, e-mail: [email protected], web: www.abcplyn.sk
EN 14471 T120 P1 O W1 O00 E- F L0
PLASTOVÝ KASKÁDOVÝ SYSTÉM
3
2
1
4
Predĺženie s odbočkou
Uzáver
Koleno
Redukcia so spätnou klapkou
Ilustračný obrázok: kaskáda pre štyri kotly so spätnou klapkou.
Ø zberača
Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200
priemer
výduchu kotla
cena bez
klapiek
cena s
klapkami
cena bez
klapiek
cena s
klapkami
cena bez
klapiek
cena s
klapkami
cena bez
klapiek
cena s
klapkami
Ø 80, Ø 100, Ø 110
154 €
276 €
169 €
291 €
181 €
341 €
229 €
389 €
pre tri kotly
Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200
priemer
výduchu kotla
cena bez
klapiek
cena s
klapkami
cena bez
klapiek
cena s
klapkami
cena bez
klapiek
cena s
klapkami
cena bez
klapiek
cena s
klapkami
Ø 80, Ø 100, Ø 110
228 €
402 €
248 €
422 €
272 €
492 €
298 €
506 €
pre štyri kotly
Ø 110
Ø 125
Ø 160
Ø 200
priemer
výduchu kotla
cena bez
klapiek
cena s
klapkami
cena bez
klapiek
cena s
klapkami
cena bez
klapiek
cena s
klapkami
cena bez
klapiek
cena s
klapkami
Ø 80, Ø 100, Ø 110
288 €
484 €
313 €
509 €
349 €
599 €
399 €
655 €
Kondenzačný uzáver
Redukcia so spätnou klapkou
Kód
DN
Kód
€
[ dn ]
[ DN ]
4211080
[dn / DN ]
€
80 / 110
86,00
P552GNb
110 22,90
P552DNb
125 26,90
4212580
80 / 125
93,00
P552HNb
160 35,00
42110160
110 / 160
114,00
P552NNb
200 51,00
Ceny sú v € bez DPH a dopravy.
Ceny sú v € bez DPH a dopravy.
Pri objednávke nad 400 € bez DPH doprava zdarma do 24 hod !
Doručenie kurierom Slovak Parcel Service (UPS) v nasledujuci pracovný deň v rámci celej SR.
_____________________________________________________________________________________________________________
Platí od 1. 2. 2012 do nového vydania
- 3ABC
- PLYN, spol. s r.o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: 043/4224 809; fax: 043/4301 888, e-mail: [email protected],
web: www.abcplyn.sk
ABC PLYN
pre dva kotly
03
EN 14471 T120 H1 O W1 O20 E/I E L
//
EN 14471 T120 P1 O W1 O20 E/I E L
PLASTOVÝ SYSTÉM
Rúra - predĺženie 2000mm
Koleno 87°
Kód
DN
€
19060
60
11,60
10060
€
60
6,40
19075
75
12,80
10075
75
6,00
80
13,80
19100
100 19,60
10080
10100
80
100
3,60
6,00
19110
110
18,00
10110
110
6,00
19125
125 23,60
10125
19160
160 35,20
10160
125
160
10,80
14,80
19200
200 dopyt
10200
200
dopyt
Koleno 45°
Kód
DN
€
22060
60
6,40
11060
22075
75
8,40
22080
80
6,80
22100
100
22110
22125
22160
22200
DN
€
60
6,00
11075
75
5,60
12,40
11080
11100
80
100
3,60
5,60
110
11,60
11110
110
5,60
125
15,20
11125
160
21,20
11160
125 10,80
160 14,80
200
dopyt
11200
200
dopyt
Rúra - predĺženie 1000 mm, UV odolná
Kód
Revízne koleno 87,5°
DN
€
Kód
DN
€
22075C
75
9,40
12060
60
22080C
12075
75
19,40
22100C
22110C
22125C
80 10,40
100 17,00
110 16,00
125 21,40
12080
80
14,40
12100
100
12,40
12110
110
18,24
22160C
160 29,00
12125
125
48,00
12160
160
64,00
12200
200
dopyt
Kód
Koleno 87°s konzolou
Rúra - predĺženie 500mm
Kód
DN
€
Kód
DN
€
21060
60
4,80
47060
60
24,00
21075
75
5,20
47075
75
23,60
21080
80
5,80
47080
80
22,00
21100
100
7,60
47110
110
25,60
21110
110
6,40
47125
125
32,00
21125
125
9,60
47160
160
37,60
21160
160 14,00
47200
200
dopyt
21200
200 dopyt
Kód
Rúra - predĺženie 250mm
ABC PLYN
DN
19080
Rúra - predĺženie 1000mm
04
03
Kód
Spojka hrdlo - hrdlo
Kód
DN
€
DN
€
20060
60
3,60
39060
60
10,40
20075
75
4,40
39075
75
11,20
20080
80
4,40
39080
80
12,80
20100
100
6,80
39100
20110
110
6,40
39110
100 18,00
110 13,60
20125
125
8,40
39125
20160
160
9,40
39160
20200
200
dopyt
125 15,20
160 17,60
Ceny sú v € bez DPH a dopravy.
Ceny sú v € bez DPH a dopravy.
Pri objednávke nad 400 € bez DPH doprava zdarma do 24 hod !
Doručenie kurierom Slovak Parcel Service (UPS) v nasledujuci pracovný deň v rámci celej SR.
_____________________________________________________________________________________________________________
ABC PLYN, spol. s r.o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: 043/4224 809; fax: 043/4301 888, e-mail: [email protected], web: www.abcplyn.sk
EN 14471 T120 H1 O W1 O20 E/I E L
//
EN 14471 T120 P1 O W1 O20 E/I E L
PLASTOVÝ SYSTÉM
T-kus
Revízny uzáver s odvodom kondenzátu
Kód
DN
€
Kód
DN
€
25060
60
13,80
28060
60
13,80
25075
75
10,00
28075
75
14,80
25080
80
9,60
28080
25100
100
16,40
25110
110
14,80
25125
125
41,20
28100
28110
28125
80 12,60
100 16,40
110 16,40
125 24,80
25160
160
62,60
200 dopyt
28160
28200
160 30,20
200 dopyt
Kód
DN
€
29060
60
13,80
25200
Revízny uzáver
Revízny T-kus
Kód
DN
€
60
16075
75
9,40
29075
75
13,40
16080
13,40
29080
80
11,40
16100
80
100
25,60
29100
100 15,20
16110
110
13,60
29110
110
16125
33,40
29125
125 15,60
16160
125
160
60,00
29160
160 29,00
16200
200
dopyt
29200
200
dopyt
DN
€
19,40
23,20
24,80
Revízny T-kus vertikál
T-kus revízny s odvodom kondenzátu
Kód
DN
€
Kód
60
17075
75
19,40
18075
60
75
17080
17100
80
100
23,20
24,00
18080
18100
80
100
110 28,80
18110
18125
17110
17125
17160
17200
125
160
54,20
200
dopyt
DN
€
78,60
T-Kus s konzolou
18160
18200
110 28,80
125
160
54,20
200
dopyt
DN
€
78,60
Revízny T-kus s odvodom kondenzátu
Kód
49060
60 26,20
49075
75 24,40
16075OH
75
49080
80 24,40
16080OH
80
49110
110 30,00
16100OH
20,60
100 15,60
49125
125 57,20
16110OH
110
49160
49200
160 80,20
200 dopyt
16125OH
125 40,80
160 57,60
200 dopyt
60
16160OH
16200OH
12,20
15,60
Zachytávač kondenzátu vertikálny
Zachytávač kondenzátu horizontálny
Kód
DN
€
Kód
DN
55080
80
8,30
56080
80
11,20
55110
110
8,90
56110
110
55125
125
9,60
56125
125
20,40
21,30
55160
160
11,70
56160
160
24,10
€
Ceny sú v € bez DPH a dopravy.
Pri objednávke nad 400 € bez DPH doprava zdarma do 24 hod !
Doručenie kurierom Slovak Parcel Service (UPS) v nasledujuci pracovný deň v rámci celej SR.
_____________________________________________________________________________________________________________
ABC PLYN, spol. s r.o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: 043/4224 809; fax: 043/4301 888, e-mail: [email protected], web: www.abcplyn.sk
ABC PLYN
Kód
Ceny sú v € bez DPH a dopravy.
15,20
05
EN 14471 T120 H1 O W1 O20 E/I E L
//
EN 14471 T120 P1 O W1 O20 E/I E L
PLASTOVÝ SYSTÉM
Redukcia [dn / DN ]
[ DN ]
[ dn ]
Redukcia [dn / DN ]
[dn / DN ] €
Kód
60 / 75
10,60
366075
60 / 80
8,40
366080
18,70
3660100 60 / 100
60 / 110
11,40
3660110
3660125 60 / 125
17,20
3660160 60 / 160
32,00
70 / 75
13,00
367075
70 / 80
10,00
367080
75 / 80
10,60
367580
75 / 110
12,40
3675110
75 / 125
17,60
3675125
75 / 160
30,00
3675160
12,40
3680100 80 / 100
Redukcia [dn / DN ]
[ DN ]
[ dn ]
Kód
3680110
3680125
3680160
36100110
36100125
36100160
36110125
36110160
36125160
36125200
36160200
80 / 110
80 / 125
80 / 160
100 / 110
100 / 125
100 / 160
110 / 125
110 / 160
125 / 160
125 / 200
160 / 200
[ dn ]
13,00
368060
80 / 60
18,30
368075
80 / 75
20,30
3610075
100 / 75
27,10
3610080
100 / 80
25,60
3611080
110 / 80
34,10
36110100
110 / 100
26,40
3612575
125 / 75
10,30
3612580
125 / 80
36125100
125 / 100
8,80
36,60
36125110
36140125
125 / 110
39,00
140 / 125
33,20
36200160
200 / 160
dopyt
€
12,40
16,40
30,00
13,80
16,40
25,20
16,00
21,60
26,80
dopyt
dopyt
Kód
[dn / DN na xdn]
€
R601006060
60 / 100 na 2 x 60
60,50
R601006075
60 / 100 na 60 a 70
57,00
R601007575
60 / 100 na 2 x 75
60,50
R601007580
60 / 100 na 75 a 80
59,20
R601008080
60 / 100 na 2 x 80
39,80
R601008075
60 / 100 na 80 a 75
59,20
R801257575
80 / 125 na 2 x 75
55,60
R801258080
80 / 125 na 2 x 80
55,60
S606060100 2 x 60 na 60 / 100
S808080125 2 x 80 na 80 / 125
71,10
Zlučovač
71,10
Krycia manžeta
DN
€
830CG
60
80
2,70
4,00
830DG
125
5,20
DN
€
60
12,00
830BG
S0009
80
13,00
S0010
100
14,00
S0020
S0021
160 dopyt
180 dopyt
S0022
200
Kód
S0008
Kód
dopyt
Hlavica pre sanie vzduchu plast
Nerezová hlavica výfuku
Kód
TERM06I
TERM08I
TERM10I
DN
€
60 6,30
80 8,80
100 8,70
Kód
TERM08P
DN
80
€
4,90
Vystreďovacia objímka zdvojená
Vystreďovacia objímka jednoduchá
ABC PLYN
[ DN ]
€
75 / 60
Rozdeľovač
[dn / DN ]
Protidažďová manžeta
06
03
[dn / DN ]
Kód
367560
Kód
DN
€
60
8,90
80
9,60
Kód
DN
€
37060
60
3,30
37060/2
37080
80
3,30
37110
110
4,00
37080/2
37110/2
37125
125
4,60
37125/2
110 11,10
125 12,40
37160
160
5,60
37160/2
160 12,80
Ceny sú v € bez DPH a dopravy.
Pri objednávke nad 400 € bez DPH doprava zdarma do 24 hod !
Doručenie kurierom Slovak Parcel Service (UPS) v nasledujuci pracovný deň v rámci celej SR.
_____________________________________________________________________________________________________________
ABC PLYN, spol. s r.o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: 043/4224 809; fax: 043/4301 888, e-mail: [email protected], web: www.abcplyn.sk
EN 14471 T120 H1 O W1 O20 E/I E L
//
EN 14471 T120 P1 O W1 O20 E/I E L
PLASTOVÝ KOAXIÁLNY SYSTÉM
Koax.rúra - predĺženie 2000mm Plast / AL
Koax.koleno 87º Plast / AL
Kód
dn/DN
Kód
dn/DN
PP60/100R2000V
60/100 32,00
€
PP60/100B90
60/100 16,00
PP80/125R2000V
80/125 36,80
PP80/125B90
80/125 25,00
Koax.rúra - predĺženie 1000mm Plast / AL
Kód
dn/DN
€
Koax.koleno 45º Plast / AL
€
€
dn/DN
Kód
PP60/100R1000
60/100 17,00
PP60/100B45
60/100 16,00
PP80/125R1000
80/125 29,00
PP80/125B45
80/125 24,30
Koax.T-kus s revíznym otvorom Plast / AL
Koax.rúra - predĺženie 500mm Plast / AL
Kód
dn/DN
€
Kód
dn/DN
€
PP60/100R500
60/100 13,60
PP60/100TS
60/100
36,60
PP80/125R500
80/125 19,50
PP80/125TS
80/125
54,11
Kód
dn/DN
€
Zachytávač kondenzátu
Koax.rúra - predĺženie 250mm Plast / AL
Kód
dn/DN
€
PP60/100R250
60/100 11,00
PP60/100KA200
60/100 29,00
PP80/125R250
80/125 14,00
PP80/125KA200
80/125 30,20
Koaxiálny komín - čierný
Koaxiálny komín - červený
Kód
dn/DN
€
PP60/100DDBS
PP80/125DDBS
60/100
80/125
59,20
59,20
DN
€
Revízny kus
Kód
dn/DN
€
PP60/100DDBR
60/100
59,20
PP80/125DDBR
80/125
59,20
DN
€
Horizontálny komín
Kód
PP60/100RS
PP80/125RS
60/100 30,00
80/125 33,00
60/100 21,00
PP80/125WD
80/125 54,50
Horizontálna hlavica výfuku nerez
Zachytávač kond. sanie/výfuk vertikal
Kód
Kód
PP60/100WD
dn/DN
PP60/100KA-2OV 60/100
PP80/125KA2OV 80/125
€
32,80
34,60
Prechod strechou rovný
Kód
dn/DN
€
890TH
890EH
60/100
80/125
16,70
21,50
Kód
DN
€
ZB125FDK
125
19,60
Plastový koaxiálny systém pre kondenzačné kotle.
Kód
DN
€
ZB125UBPR červený
125
29,20
ZB125UBPS čierny
125
29,20
Ceny sú v € bez DPH a dopravy.
Pri objednávke nad 400 € bez DPH doprava zdarma do 24 hod !
Doručenie kurierom Slovak Parcel Service (UPS) v nasledujuci pracovný deň v rámci celej SR.
_____________________________________________________________________________________________________________
Platí od 1. 2. 2012 do nového vydania
- 3ABC
- PLYN, spol. s r.o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: 043/4224 809; fax: 043/4301 888, e-mail: [email protected],
web: www.abcplyn.sk
ABC PLYN
Prechod strechou 25°- 50°
07
EN 14471/2 T120 P1 O W 2 O10 I C L/L0
PLASTOVÝ FLEXI SYSTÉM
na
ce
á
dn a
ho otúč
ý
V
k
Biela
flexibilná
plastová
rúra
Biela flexibilna
plastová
rúra
[bm]
cena za [bm]
Obj. kód
DN
v kotúči
v kotúči
X0003a
DN 60
1
8,90 €
X0003
DN 60
50
6,40 €
X0002a
DN 80
1
9,90 €
X0001
DN 80
25
7,90 €
X0002
DN 80
50
6,80 €
Biela flexibilná rúra sa spája po presnom reze
a po vložení tesnenia bez nutnosti použiť spojku.
a
en
c
ná
od túča
h
Vý ko
cena
kotúča
320,00 €
197,50 €
340,00 €
Tesnenie
Kód
DN
€
31060
31080
60
80
1,50
1,60
Čierna
flexibilná
plastová
rúra
Čierna flexibilna
plastová
rúra
[bm]
cena za [bm]
Obj. kód
DN
v kotúči
v kotúči
24075
DN 75
1
10,40 €
24080 *)
DN 80
30
10,40 €
24110
DN 110
25
13,20 €
24110
DN 110
1
14,52 €
24125
DN 125
25
15,60 €
24125
DN 125
1
17,16 €
24140
DN 140
25
17,60 €
24140
DN 140
1
19,36 €
cena
kotúča
312,00 €
330,00 €
390,00 €
440,00 €
-
*) - prechodiek.
súčasťou dodávky sú 2ks prechodky F/P na kotúči (na obrázku)
*) Čierna flexibilná rúra DN80 má 2ks prizváraných
Spojka Flex/Flex
Prechod Flex/Predĺženie - vrchný
Kód
DN/DN
€
Kód
DN
€
23075
75/75
18,40
27075
75
10,80
23090
90/90
21,60
277580
75
13,60
2390110
90/110
25,60
279080
90
15,40
23110
110/110
24,00
2790110
90
18,80
23125
125/125 34,40
27110
110 18,40
23140
140/140 45,20
27125
125 23,80
27140160
140
ABGAS Mazadlo 250g tuba
Prechod Predĺženie/Flex - spodný
Kód
ABC PLYN
128943-003
DN
€
Kód
DN
€
10,80
26075
75
10,80
268075
80
13,60
267590
75
11,60
268090
80
16,80
26100110
100 19,90
26110
110 17,60
26125
125 22,40
26125140
125 24,80
Ceny sú v € bez DPH a dopravy.
Pri objednávke nad 400 € bez DPH doprava zdarma do 24 hod !
Doručenie kurierom Slovak Parcel Service (UPS) v nasledujuci pracovný deň v rámci celej SR.
_____________________________________________________________________________________________________________
Platí od 1. 2. 2012 do nového vydania
3
08
03 ABC PLYN, spol. s r.o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: 043/4224 809; fax: 043/4301 888, e-mail: [email protected], web: www.abcplyn.sk
EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50010-O
//
EN 1856-2 T400 N1 D V2 L50010-G
NEREZOVÝ FLEXI SYSTÉM
Nerezová flexibilná univerzálna rúra
a
en
ác
dn ča
o
h
ú
Vý kot
Flexibilná nerezová vložka je certifikovaná
pre pretlakovú a mokrú prevádzku.
Spojka Flex/Flex
Obj. kód
DN
10.0110080
10.0110080
10.0110100
10.0110100
10.0110110
10.0110110
10.0110130
10.0110130
10.0110150
10.0110150
10.0110180
10.0110180
10.0110200
10.0110200
DN 80
DN 80
DN 100
DN 100
DN 110
DN 110
DN 130
DN 130
DN 150
DN 150
DN 180
DN 180
DN 200
DN 200
[bm]
v kotúči
1
25
1
25
1
25
1
25
1
25
1
25
1
25
cena za [bm]
v kotúči
10,99 €
9,99 €
13,63 €
12,39 €
15,29 €
13,90 €
17,77 €
16,15 €
20,55 €
18,68 €
24,66 €
22,42 €
28,53 €
25,90 €
cena
kotúča
249,75 €
309,75 €
347,50 €
403,75 €
467,00 €
560,50 €
647,50 €
Prechod Flex/Predĺženie - vrchný
Kód
DN
€
Kód
DN
€
FF80
80
13,90
HF80
80
11,70
FF100
100
16,70
HF100
100
14,70
FF130
130
21,20
HF130
130
18,90
FF150
150
27,20
HF150
150
25,30
FF180
180
32,20
HF180
180
29,90
FF200
200
47,30
HF200
200
45,10
Kód
DN
€
60
12,00
13,00
Prechod Predĺženie/Flex - spodný
Protidažďová manžeta
Kód
DN
€
PF80
80
11,70
S0008
PF100
100
14,70
S0009
80
PF130
130
18,90
100
PF150
150
25,30
PF180
180
29,90
S0010
S0020
S0021
PF200
200
45,10
S0022
200
dopyt
Kód
DN
€
Kód
DN
€
34060
60
15,60
OH150
150 49,92
34075
75
17,90
OH160
160 49,92
34080
80
17,90
OH180
180 49,92
34100
100 20,70
OH200
200 49,92
34110
110 29,10
OH250
250 58,25
34125
125 29,50
14,00
160 dopyt
180 dopyt
Komínová hlavica - otočná
Komínová hlavica nerez
34160
160 42,80
34200
200 46,20
Kód
DN
€
60
8,90
80
9,60
Kód
DN
€
37060
60
3,30
37060/2
37080
80
3,30
37110
110
4,00
37080/2
37110/2
37125
125
4,60
37125/2
110 11,10
125 12,40
37160
160
5,60
37160/2
160 12,80
Ceny sú v € bez DPH a dopravy.
Pri objednávke nad 400 € bez DPH doprava zdarma do 24 hod !
Doručenie kurierom Slovak Parcel Service (UPS) v nasledujuci pracovný deň v rámci celej SR.
_____________________________________________________________________________________________________________
Platí od 1. 2. 2012 do nového vydania
- 3ABC
- PLYN, spol. s r.o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: 043/4224 809; fax: 043/4301 888, e-mail: [email protected],
web: www.abcplyn.sk
ABC PLYN
Vystreďovacia objímka zdvojená
Vystreďovacia objímka jednoduchá
09
EN 1856 T200 P1 D V1 L 13150 O70
HLINÍKOVÝ SYSTÉM
Rúra - predĺženie 2000mm AL - nelak.
Koleno 90º AL - nelak.
Kód
DN
€
020A
020B
020C
60
80
100
17,50
20,00
30,00
Rúra - predĺženie 2000mm AL - lakovaná
193AO
190BO
193CO
DN
€
60
80
100
7,20
6,70
9,40
Koleno 90º AL lakované
Kód
DN
€
120A
120B
120C
60
80
100
16,00
18,70
30,00
Kód
DN
€
110A
110B
110C
60
80
100
8,40
9,60
13,90
Kód
093AO
090BO
093CO
dn/DN
€
60
80
100
7,80
7,00
11,00
Koleno 93° Al, lakovaný MM
Rúra - predĺženie 1000mm AL - nelak.
Kód
DN
€
090BM
80
8,20
Koleno 90° AL s meracím otvorom - lakované
Rúra - predĺženie 1000mm AL - lakovaná
Kód
DN
€
010A
010B
010C
60
80
100
9,30
10,50
17,00
Kód
DN
€
105A
105B
105C
60
80
100
5,50
5,70
9,00
Kód
DN
€
090BN
80
11,00
Kód
DN
€
145AO
145BO
145CO
60
80
100
7,80
6,70
9,40
Kód
DN
€
045AO
045BO
045CO
60
80
100
9,10
7,00
11,00
Koleno 45º AL - nelak.
Rúra - predĺženie 500mm AL - nelak.
Rúra - predĺženie 500mm AL - lakovaná
Koleno 45º AL lakované
Kód
DN
€
005A
005B
005C
60
80
100
5,80
6,20
10,50
T-kus AL s uzáverom - nelak.
ABC PLYN
Kód
T-kus AL s uzáverom lakovaný
Kód
DN
€
509AK
509BK
509CK
60
80
100
21,00
19,00
22,50
Kód
DN
€
409AK
409BK
409CK
60
80
100
20,20
20,20
25,00
Pri objednávke nad 400 € bez DPH doprava zdarma do 24 hod !
Doručenie kurierom Slovak Parcel Service (UPS) v nasledujuci pracovný deň v rámci celej SR.
_____________________________________________________________________________________________________________
Platí od 1. 2. 2012 do nového vydania
3
10
ABC
PLYN,
spol.
s
r.o.,
Československej
armády 2, 036 01 Martin, tel.: 043/4224 809; fax: 043/4301 888, e-mail: [email protected],
web: www.abcplyn.sk
03
EN 1856 T200 P1 D V1 L 13150 O70
HLINÍKOVÝ SYSTÉM
Zachytávač kondenzu vertikálny AL lakovaný
Redukcia AL [dn / DN ] - nelak.
Kód
DN
€
417AN
60
18,10
417BN
417CN
80
100
16,00
20,00
DN
Kód
580AR
470BR
dn/DN
€
60/80
70/80
7,00
9,00
dn
Tesnenie
Redukcia AL [dn / DN ] - lakovaná
Kód
DN
€
810AG
810BG
810CG
60
80
100
1,60
1,90
2,50
DN
Kód
dn/DN
€
480AK
519BR
426CR
60/80
80/100
100/125
7,50
9,20
11,00
dn
Spojka Al lakovaná
Spojka Al nelakovaná
Kód
DN
€
478AM
413BM
60
80
5,11
7,50
415CM
100-150 11,30
Spojovacia objímka
Kód
DN
€
515AM
513BM
515CM
60
80
100
8,80
6,90
10,00
Kód
DN
€
7176762
7176664
100
125
5,50
7,90
Upevňovací strmeň biely
Kód
DN
€
425AO
425BO
425CO
425DO
60
80
100
125
5,60
4,00
4,00
4,00
Nerezová hlavica výfuku - horizontálna
Protidažďová manžeta
Kód
DN
€
TERM06I
60
6,30
S0008
TERM08I
TERM10I
80
100
8,80
8,70
DN
€
60
12,00
S0009
80
13,00
S0010
100
14,00
€
Kód
Komínová hlavica - otočná
Komínová hlavica nerez
Kód
DN
€
Kód
DN
34060
60
15,60
OH150
150 49,92
34075
75
17,90
OH160
160 49,92
34080
80
17,90
OH180
180 49,92
34100
100 20,70
OH200
200 49,92
34110
110 29,10
OH250
250 58,25
34125
125 29,50
34160
160 42,80
34200
200 46,20
DN
Hlavica pre sanie vzduchu plast
Kód
DN
€
Kód
40K75 okrúhla
40H80 hranata *)
75
80
12,10
12,90
TERM08P
80
€
4,90
*) k hranatej prírube nutné objednať tesnenie 3.015379
Pri objednávke nad 400 € bez DPH doprava zdarma do 24 hod !
Doručenie kurierom Slovak Parcel Service (UPS) v nasledujuci pracovný deň v rámci celej SR.
_____________________________________________________________________________________________________________
Platí od 1. 2. 2012 do nového vydania
- 3ABC
- PLYN, spol. s r.o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: 043/4224 809; fax: 043/4301 888, e-mail: [email protected],
web: www.abcplyn.sk
ABC PLYN
Príruba okrúhla/hranatá - Immergas
11
EN 1856 T200 P1 D V1 L 13150 O70
HLINÍKOVÝ KOAXIÁLNY SYSTÉM
Koax.rúra - predĺženie 2000mm AL / AL
Koax.koleno 87º AL / AL
Kód
dn/DN
Kód
dn/DN
AL60/100R2000
60/100 40,00
€
AL60/100B90
60/100 16,00
AL80/125R2000
80/125 62,00
AL80/125B90
80/125 22,00
Kód
dn/DN
Koax.rúra - predĺženie 1000mm AL / AL
dn/DN
Kód
Koax.koleno 45º AL / AL
€
€
AL60/100R1000
60/100 20,00
AL60/100B45
60/100 16,00
AL80/125R1000
80/125 26,00
AL80/125B45
80/125 22,00
Koax.rúra - predĺženie 500mm AL / AL
Revízné koleno s otvorom
€
Kód
dn/DN
AL60/100R500
60/100 13,60
AL80/125R500
80/125 19,50
Koax.rúra - predĺženie 250mm AL / AL
dn/DN
Kód
AL60/100RB
AL80/125RB
DN
€
60/100 48,00
80/125 59,00
Koax.T-kus s revíznym otvorom AL / AL
€
Kód
dn/DN
€
AL60/100R250
60/100 14,00
409TK
60/100
29,00
AL80/125R250
80/125 19,50
409EK
80/125
42,30
Kód
Revízny kus s dvierkami
Redukcia AL / AL
Kód
426TR
[dn/DN-dn/DN]
€
60/100-80/125
18,50
Kód
dn/DN
€
AL60/100RS
AL80/125RS
60/100
80/125
30,00
33,00
Zachytávač kondenzátu
Rozdeľovač AL / AL
Kód
[dn/DN na xdn]
€
422TT
JAZB823
60/100 na 2 x 80
80/125 na 2 x 80
17,50
92,80
Príruba koax Hliník / Hliník - Immergas
Kód
dn/DN
€
AL60/100KA200
60/100 25,00
AL80/125KA200
80/125 40,80
Horizontálny komín
Kód
dn/DN
€
RTVI610B
60/100
20,00
Koaxiálny komín - čierny
ABC PLYN
€
Kód
DN
€
AL60/100WD
60/100 21,00
AL80/125WD
80/125 74,90
Koaxiálny komín - červený
Kód
dn/DN
€
AL60/100DDHS
AL80/125DDHS
60/100
80/125
64,80
76,40
Kód
dn/DN
€
AL60/100DDHR
60/100
64,80
AL80/125DDHR
80/125
76,40
Pri objednávke nad 400 € bez DPH doprava zdarma do 24 hod !
Doručenie
kurierom Slovak Parcel Service (UPS) v nasledujuci pracovný deň v rámci celej SR.
_____________________________________________________________________________________________________________
Platí od 1. 2. 2012 do nového vydania
3
12
ABC
PLYN,
spol.
s
r.o.,
Československej
armády 2, 036 01 Martin, tel.: 043/4224 809; fax: 043/4301 888, e-mail: [email protected],
web: www.abcplyn.sk
03
KOMPONENTY
Komínová hlavica nerez
Komínova hlavica čierna
Kód
DN
€
34060
60
15,60
34075
75
17,90
34080
80
34100
34110
34125
34160
160 42,80
34200
200 46,20
Kód
DN
€
416AS
417BS
60
80
23,70
23,70
17,90
418CS
100 20,70
100
110
28,00
45,00
110 29,10
419DS
428DS
125 29,50
428HS
125
160
49,00
52,00
Nerezová hlavica výfuku
Ukončovací kryt komína Plast
Kód
TERM06I
TERM08I
TERM10I
DN
€
Kód
60 6,30
80 8,80
100 8,70
ZB80SCHA
ZB100SCHA
DN
€
80
100
59,20
73,20
Hlavica pre sanie vzduchu plast
Horizontálna hlavica výfuku nerez
Kód
dn/DN
€
Kód
890TH
890EH
60/100
80/125
16,70
21,50
TERM08P
Komínová hlavica - otočná
DN
80
€
4,90
Tesnenie
Kód
DN
DN
€
OH150
150 49,92
€
31060
60
1,50
OH160
160 49,92
31075
OH180
180 49,92
75
80
OH200
200 49,92
31080
31100
100
1,60
1,60
OH250
250 58,25
31110
110
1,60
31125
125
4,00
Prechod strechou rovný
Kód
2,80
Prechod strechou 25°- 50°
Kód
DN
€
ZB125FDK
125
19,60
Vystreďovacia objímka jednoduchá
Kód
DN
€
ZB125UBPR červený
125
29,20
ZB125UBPS čierny
125
29,20
Vystreďovacia objímka zdvojená
DN
€
60
8,90
80
9,60
Kód
DN
€
37060
60
3,30
37060/2
37080
80
3,30
37110
110
4,00
37080/2
37110/2
37125
125
4,60
37125/2
110 11,10
125 12,40
37160
160
5,60
37160/2
160 12,80
Kód
Kód
DN
€
Kód
DN
€
60
0,75
80
1,25
2,10
S0008
60
12,00
32060
S0009
80
13,00
S0010
100
14,00
32080
32110
32125
110
125
32160
160
3,30
32200
200
4,17
2,60
Pri objednávke nad 400 € bez DPH doprava zdarma do 24 hod !
Doručenie
kurierom Slovak Parcel Service (UPS) v nasledujuci pracovný deň v rámci celej SR.
_____________________________________________________________________________________________________________
- 3ABC
- PLYN, spol. s r.o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: 043/4224 809; fax: 043/4301 888, e-mail: [email protected], web: www.abcplyn.sk
ABC PLYN
Kotviaci prvok
Protidažďová manžeta
13
EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50040 O40 // EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040 G60
EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50040 O00
NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM
DW
DVOJPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Z NEREZOVEJ OCELE
Číslo normy
Povrchová teplota
Tlaková trieda (N, P alebo H)
Odolnosť proti kondenzácii
(W: mokrá alebo D: suchá prevádzka)
Korózny odpor (odolnosť proti korózii)
Špecifikácie materiálu
komínových vložiek
Odolnosť proti vyhoreniu sadzí
(G: áno alebo O: nie) a vzdialenosť
od horľavého materiálu (v mm):
Vzdialenosti od horľavých materiálov
týkajúce sa montáží komínov s ventiláciou
POUŽITIE
ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI
SYSTÉMY VYKUROVANIA DOMÁCNOSTÍ A TEPLOVODNÉ SYSTÉMY
NAVRHNUTÉ PRE MOKRÚ PREVÁDZKU S TESNENÍM
A SUCHÚ PREVÁDZKU BEZ TESNENIA
VYKUROVANIE PRIEMYSELNÝCH A HOSPODÁRSKYCH BUDOV
PEKÁRENSKÉ PECE
OTVORENÉ KRBY
GENERÁTORY HORÚCEHO VZDUCHU
TEPELNÉ ROZPÍNANIE JE ABSORBOVANÉ JEDNOTLIVÝMI
ČLÁNKAMI. NIE SÚ POTREBNÉ „KOMPENZAČNÉ VLNOVCE“
NEMAJÚ TEPELNÝ MOST, SÚVISLÁ IZOLÁCIA PO
CELOM SYSTÉME
VYSOKÝ MECHANICKÝ ODPOR PROTI VERTIKÁLNYM
A HORIZONTÁLNYM SILÁM
VENTILÁCIA A ODVOD SPALÍN
PREKRYTIE SPOJOV: 40 mm
K DISPOZÍCII SÚ PRIEMERY OD 80-1000 mm
MATERIÁLY
Vnútorná stena:
- AISI 316L (Trieda 1.4404) alebo AISI 304 (Trieda 1.4301)
Izolácia:
- minerálna vlna, 30-50 mm v závislosti od priemeru
Vonkajšia stena:
- AISI 304 (Trieda 1.4301) alebo AISI 316L (Trieda 1.4404)
- hliník
- meď
- farbená (rozsah vzorkovnice RAL)
Palivo:
- plyn, olej, drevo, biomasa
PRACOVNÁ TEPLOTA
600ºC pri nepretržitom ohni.
Pre vyššie teploty kontaktujte dodávateľa
PRETLAK
200 Pa s tesnením
VNÚTORNÉ/VONKAJŠIE PRIEMERY, HRÚBKA A HMOTNOSŤ
Vnútorný priemer (v mm)
Vonkajší priemer (v mm)
Hmotnosť (v kg) na rúru 940 mm
Izolácia (v mm)
Hrúbka nerezovej vrstvy (v mm)
_______________________________________________________________________________________________
14
EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50040 O40 // EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040 G60
EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50040 O00
NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM
RÚRY
DW
NASTAVITEĽNÉ RÚRY
Nastaviteľná rúra
530-880 mm
Dĺžka rúry
940 mm
Spojovacia
objímka
Nastaviteľná rúra
250-880 mm
Dĺžka rúry
440 mm
Dĺžka rúry
270 mm
Nastaviteľná rúra
350-530 mm
TLMIČ
Tesnenie
Tlmič 940 mm
Dĺžka rúry 140 mm
KOLENÁ
Koleno 15°
Koleno 30°
Koleno 45°
Koleno 87°
Revízne koleno 87°
Koleno 90°
Revízne koleno 90°
_______________________________________________________________________________________________
15
EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50040 O40 // EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040 G60
EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50040 O00
NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM
DW
T-KUSY
HLAVICE
REVÍZNE KUSY
_______________________________________________________________________________________________
16
EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50040 O40 // EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040 G60
EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50040 O00
NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM
DW
Adaptér kotla
Adaptér
kondenzačného
kotla
Stabilizátor ťahu
Redukcia
FK/DW prechod
DW/FK prechod
Regulátor ťahu
Prechod strechou - nastaviteľné lemovanie 30 - 45° s protidažďovou manžetou
Prechod strechou - nastaviteľné lemovanie 5 - 30° s protidažďovou manžetou
Protidažďová manžeta
Stenové komínové
predĺženie
Prechod strechou
- lemovanie 0°
s protidažďovou
manžetou
Krycia doska 30 - 45°
Protipožiarna doska
Krycia doska 0 - 30°
Rúra s konzolovou doskou
Nastaviteľný podlahový
držiak
Základová doska
s odvodom kondenzátu
_______________________________________________________________________________________________
17
EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50040 O40 // EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040 G60
EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50040 O00
NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM
DW
Konzola
Konzolová doska s odvodom kondenzátu
Stenový držiak
Nastaviteľný stenový držiak 70-120 mm
(pre q od 80-300 mm)
Nastaviteľný stenový držiak
100-250 mm
Nastaviteľný stenový držiak
250-430 mm
Plochý stenový držiak
Plochý nastaviteľný stenový držiak 70-120 mm
(pre q od 80-300 mm)
Plochý nastaviteľný
stenový držiak 100-250 mm
Strešný držiak
Uzemňovacia objímka
Plochý nastaviteľný stenový držiak
250-430 mm
Dištančná objímka
Závesná objímka
_______________________________________________________________________________________________
18
EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50040 O40 // EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040 G60
EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50040 O00
NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM
DW
PRÍKLADY MONTÁŽE VRÁTANE NASTAVITEĽNÝCH RÚR
T – KUSY A KOLENÁ
E = Nastaviteľná rúra
L = Celková požadovaná dĺžka komína
T - KUSY, KOLENÁ A NASTAVITEĽNÉ RÚRY
E = Nastaviteľná rúra
L = Celková požadovaná dĺžka komína
_______________________________________________________________________________________________
19
EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50040 O40 // EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040 G60
EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50040 O00
NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM
DW
DVOJPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ SYSTÉM DINAK® DW 316L/304
KOLENÁ
SK
DN
020
024
025
022
023
Rúra
Rúra
Rúra
Rúra
940 mm
440 mm
270 mm
nastaviteľná
nastaviteľná
530-880 mm
350-530 mm
Rúra
021
Tlmič
040
Koleno 45°
042
Koleno 30°
432
031
030*
*105,02
*112,45
Koleno 90º
s revíznym
otvorom
940 mm
100
* 47,28
* 51,56
* 29,10
* 32,52
* 24,67
* 27,61
* 59,60
* 66,60
* 46,87
* 52,53
*86,55
*96,08
* 36,81
* 39,71
* 42,18
* 45,44
* 105,63
* 113,13
*62,36
*66,96
130
56,66
34,90
29,09
71,61
55,01
99,02
38,24
44,20
114,72
66,64
114,00
150
63,32
39,06
32,41
79,92
60,82
110,66
42,53
48,35
127,60
74,10
124,10
180
70,79
44,20
37,40
88,23
68,29
124,10
48,35
56,66
145,07
103,17
135,74
200
86,56
53,33
44,20
105,69
80,77
151,52
55,83
64,97
167,49
115,65
154,86
202,39
140,73
253,05
287,12
80
250
110,66
64,15
54,16
132,42
98,19
193,89
67,46
76,61
300
132,42
80,77
63,32
152,34
115,65
232,26
79,92
90,72
239,79
164,00
350
149,99
81,81
70,06
184,71
133,75
308,85
117,31
124,93
351,95
278,81
335,44
422,18
330,46
465,34
400
171,88
97,00
83,46
224,97
157,74
354,54
140,73
150,70
* Priemery ø80 a ø100 dodávame aj s tesnením.
KONTROLNÉ KUSY
SK
DN
056
Rúra s
teplomerom
UKONČENIA
052
060
061
010
Revízny kus
s dvierkami
Revízny
uzáver
Revízny
uzáver
s odvodom
kondenzátu
Hlavica
proti
dažďu
015
Ukončenie
otvorené
Izolované
Ukončenie
otvorené
horizontálné
013
Protidažďová
manžeta
014
017
018
Stenové
predlženia
Prechod
cez strechu
Prechod
cez strechu
Prechod
cez strechu
30º/45º
5º/30º
0º
019
* 129,79
* 138,88
* 22,17
* 24,08
* 30,38
* 32,84
* 32,65
* 34,82
* 40,40
* 43,08
* 32,65
* 34,82
17.69
19,05
78,30
78,30
65,40
100
* 172,45
* 175,90
18,86
20,31
83,54
83,54
69,76
130
174,81
141,55
21,94
31,09
36,27
44,89
36,27
19,65
21,16
87,01
87,01
72,66
150
178,95
144,88
23,79
32,92
42,44
48,20
43,20
21,16
21,91
87,01
87,01
72,66
180
182,27
150,68
27,43
34,73
49,23
53,20
50,76
21,91
23,43
118,11
118,11
103,64
200
207,34
169,81
31,09
40,23
57,55
68,16
64,35
25,69
28,72
118,11
118,11
103,64
250
228,11
190,58
36,58
47,54
75,68
81,45
87,01
29,47
32,50
118,11
118,11
103,64
300
240,58
204,71
45,71
54,84,
92,30
98,34
111,19
32,50
37,92
213,42
168,71
155,13
350
276,30
263,85
73,14
91,75
124,15
109,99
157,38
41,69
55,29
257,23
211,15
177,02
400
308,85
303,04
85,93
104,54
158,89
136,59
195,28
48,47
62,83
300,43
248,91
220,97
80
* Priemery ø80 a ø100 dodávame aj s tesnením.
* Priemery ø80 a ø100 dodávame aj s tesnením.
Ceny sú v € bez DPH a dopravy.
Jediná firma na trhu, ktorá ponúka certifikát CE až do priemeru Ø1000
Pri objednávke nad 400 € bez DPH doprava zdarma do 24 hodín !
DN 80 - 1000 mm
Doručenie kuriérom Slovak Parcel Service (UPS) v nasledujuci pracovný deň v rámci celej SR.
_______________________________________________________________________________________________
20
EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50040 O40 // EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040 G60
EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50040 O00
NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM
DW
DVOJPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ SYSTÉM DINAK® DW 316L/304
SK
070
Stenová
objímka
080
Stenový
držiak
835
836
Stenový
držiak
nastaviteľný
Stenový
držiak
nastaviteľný
70-120 mm
100-250 mm
Stenový
držiak
nastaviteľný
plochý
100-250 mm
Stenový
držiak
nastaviteľný
250-430 mm
086
083
Stenový
držiak
plochý
DN
845
846
857
858
854
Stenový
držiak
nastaviteľný
plochý
250-430 mm
Konzola
Konzolová doska
s odvodom
kondenzu
Rúra
s konzolovou
doskou
80
3,98
10,81
11,56
12,02
38,09
40,47
43,53
46,26
29,69
100
4,25
11,62
12,33
12,82
40,64
43,18
46,44
49,35
39,78
* 285,35
* 294,53
130
4,42
12,09
12,84
13,36
42,32
44,97
48,37
51,40
40,32
287,22
65,99
150
4,66
12,48
12,84
13,74
43,66
44,97
49,90
51,40
55,42
305,79
68,94
180
4,92
12,84
13,61
14,00
44,97
47,64
51,40
54,42
56,56
346,27
78,55
200
5,67
14,00
14,36
14,74
48,96
50,24
55,97
57,41
57,33
422,26
95,80
250
6,81
15,87
16,63
16,72
55,55
28,20
63,48
66,51
60,22
747,86
169,42
300
7,56
18,13
18,13
19,09
63,47
63,47
72,53
72,53
69,17
812,78
187,75
350
12,84
21,16
24,19
74,08
84,64
84,65
96,73
76,86
861,77
208,97
400
13,61
22,66
27,20
79,33
95,21
90,67
108,81
111,55
919,23
230,96
* 62,93
* 66,22
* Priemery ø80 a ø100 dodávame aj s tesnením.
OSTATNÉ KOMPONENTY
SK
100
120
STANOVENIE PRIEMEROV:
026
105
106
001
Priemer komína sa bežne stanoví v podmienkach podtlaku
(prirodzený ťah) podľa norny Európskej únie EN 1856-1.
Adapter
kotla
Regulátor
ťahu
Redukcia
80
26,35
69,86
54,15
100
28,55
74,95
58,19
130
26,59
74,94
57,49
150
28,26
75,78
180
31,59
79,92
200
37,40
250
46,69
300
350
400
Prechod
SW/DW
Prechod
DW/SW
Tesnenie
15,16
38,53
2,41
17,63
41,53
3,00
18,89
40,14
3,60
64,15
21,71
41,51
3,60
72,46
25,96
43,05
4,81
86,56
83,25
28,80
50,26
5,41
99,86
101,53
37,30
59,09
6,61
58,32
113,16
119,80
50,89
70,68
7,21
61,65
138,24
176,04
72,70
75,04
7,82
74,10
164,82
193,89
83,09
83,10
8,42
DN
* Priemery ø80 a ø100 dodávame aj s tesnením.
Priemer komínových systémov pre mokrú prevádzku
môžeme stanoviť aj v podmienkach
pretlaku, ale len ak je maximálny pretlak v komíne 15 Pa.
Ceny sú v € bez DPH a dopravy.
Jediná firma na trhu, ktorá ponúka certifikát CE až do priemeru Ø1000
Pri objednávke nad 400 € bez DPH doprava zdarma do 24 hodín !
DN 80 - 1000 mm
Doručenie kuriérom Slovak Parcel Service (UPS) v nasledujuci pracovný deň v rámci celej SR.
_______________________________________________________________________________________________
21
EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50040 O(50)
EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50040 O(50) // EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50040 G
NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM SW
JEDNOPLÁŠŤOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Z NEREZOVEJ OCELE S TESNENÍM
Komíny
nový produkt navrhnutý výrobcom dinak
Komínové
vložky
BEZPEČNOSTNÉ UKONČENIE RÚRY
Zabráni poraneniu počas
manipulácie s materiálom
Podľa predchádzajúcich pravidiel
sú k dispozícii rozsahy:
SW06 (hrúbka 0.6 mm)
SW08 (hrúbka 0.8 mm)
HLAVNÉ VLASTNOSTI
Tesnosť spojov - tlaková trieda P1 (max. 200 Pa)
K dispozícii sú priemery od DN 80 - 600 mm
Jednoduchá a rýchla montáž
Prekrytie spojov: 50 mm
Môže sa skracovať
Trojité tesnenie spojov: odolnosť voči teplote do 160ºC
POUŽITIE
Mokrá (M) alebo suchá (S) prevádzka komína
Pretlaková (P) alebo podtlaková (N) prevádzka
MATERIÁLY
Nerezová oceľ AISI 304 (Trieda 1.4301), lesklé prevedenie
Nerezová oceľ AISI 316L (Trieda 1.4404), lesklé prevedenie
PALIVÁ
Ventilácia a odvod spalín
Kondenzačné a turbo kotle
ŠTANDARDNÁ
HRÚBKA
(iné hrúbky k dispozícii podľ
a predchádzajúcich pravidiel)
Ø od 80 - 300 mm: 0,4 mm
Ø od 350 - 450 mm: 0,5 mm
Ø od 500 - 600 mm: 0,6 mm
PRACOVNÁ TEPLOTA
Plyn, olej
250ºC: EN 1856-1: KOMÍNY
Biomasa, drevo
600ºC: EN 1856-2: KOMÍNOVÉ VLOŽKY
podtlakové bez tesnenia
_____________________________________________________________________________________________________________
ABC PLYN Československej armády 2, 036 01 Martin tel: 043-42 24 809 E-mail: [email protected] www.abcplyn.sk
22
EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50040 O(50)
EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50040 O(50) // EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50040 G
NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM SW
RÚRY
Rúra
265 mm
Kotviaci diel
L = 253 mm
(pre q od 130 mm)
Rúra
930 mm
Kotviaci diel
L = 930 mm
(pre q 80 -130 mm)
Rúra
430 mm
Nastaviteľná rúra
022: L = 65 - 373 mm
023: L = 65 - 206 mm
Tesnenie
Spojovacia
objímka
KOLENÁ
Koleno 15°
Koleno 30°
Koleno 45°
Koleno 87°
Koleno 87°
s revíznym
otvorom
Koleno 90°
Koleno 90°
s revíznym
otvorom
_____________________________________________________________________________________________________________
ABC PLYN Československej armády 2, 036 01 Martin tel: 043-42 24 809 E-mail: [email protected] www.abcplyn.sk
23
13
EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50040 O(50)
EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50040 O(50) // EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50040 G
NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM SW
UKONČENIA
Hlavica proti dažďu
Hlavica proti vetru
Otvorené ukončenie
T- KUSY, REVÍZNE KUSY A ČISTIACE DVIERKA
Redukčný T – kus 93°
T – kus 90°
(zistite dostupné priemery)
T – kus 135° pre mokrú
alebo pretlakovú
prevádzku
T – kus 135° pre suchú
prevádzku alebo
podtlakovú prevádzku
(zistite dostupné priemery)
T – kus 93°
Redukčný T – kus 93°
Revízny T – kus
Revízny kus
s dvierkami
Rúra s meracím
otvorom
Rúra s teplomerom
Uzáver revízny
Uzáver revízny
s odvodom kondenzátu
PRÍPOJKY
Redukcia
Adaptér spotrebiča
Prechod pre SW/DP
Prechod pre DP/SW
Adaptér kondenzačného
kotla
_____________________________________________________________________________________________________________
ABC PLYN Československej armády 2, 036 01 Martin tel: 043-42 24 809 E-mail: [email protected] www.abcplyn.sk
24
EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50040 O(50)
EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50040 O(50) // EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50040 G
NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM SW
KRYTY
Penová páska
Krycia doska s protidažďovou manžetou
Protidažďová manžeta
Stenové komínové predĺženie
Protipožiarna doska
Prechod strechou - nastaviteľné lemovanie
komína 30-45° s protidažďovou manžetou
Prechod strechou - nastaviteľné lemovanie
komína 5-30° s protidažďovou manžetou
Prechod strechou - lemovanie komína 0°
s protidažďovou manžetou
SPOJOVACIE OBJÍMKY A DRŽIAKY
Plochý stenový držiak
Konzola + rúra s konzolovou doskou
Nastaviteľný stenový držiak
70 - 120 mm
Uzemňovacia
objímka
Nastaviteľný stenový držiak
100 - 250 mm
Dištančná
objímka
Základová doska
s odvodom kondenzátu
Nastaviteľný stenový držiak
240 - 460 mm
Nastaviteľný podlahový
držiak
Strešný držiak
Rúra s
konzolovou doskou
_____________________________________________________________________________________________________________
ABC PLYN Československej armády 2, 036 01 Martin tel: 043-42 24 809 E-mail: [email protected] www.abcplyn.sk
25
13
EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50040 O(50)
EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50040 O(50) // EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50040 G
NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM SW
JEDNOPLÁŠŤOVÝ SYSTÉM DINAK® SW 316L/304
KOLENÁ, T-KUSY
RÚRY
SK
020
Rúra
930 mm
024
025
Rúra
Rúra
430 mm
022
070
023
Rúra nastaviteľna
265 mm
530 mm 880 mm
350 mm 530 mm
DN
001
Objímka
043
040
431
Tesnenie Kolienko Kolienko Kolienko 87º
s revízným
45°
87º
otvorom
31A
312
T-kus 90º
T-kus 90º
redukčný
*80
16,54
10,59
8,33
18,05
13,77
2,41
2,30
11,26
15,57
18,23
20,26
*100
19,23
12,40
9,80
20,99
16,03
2,41
2,87
13,21
17,85
20,85
23,40
33,66
24,12
36,19
110
17,94
10,46
7,60
19,87
14,44
2,72
3,44
11,08
16,16
19,40
120
19,27
11,22
8,15
21,32
15,49
2,72
3,44
11,58
17,12
20,54
25,66
38,50
43,88
130
21,11
12,30
8,94
23,37
16,99
3,02
4,60
12,07
17,99
21,59
29,25
140
22,71
13,22
9,61
25,11
18,27
3,02
5,17
12,80
19,10
22,92
31,32
46,97
150
24,28
14,14
10,28
26,86
19,54
3,02
6,32
13,52
20,20
24,24
33,36
50,05
160
26,66
15,52
11,29
29,48
21,45
3,17
6,89
15,19
22,96
27,56
35,93
53,90
180
29,03
16,91
12,30
32,12
23,37
3,32
7,47
16,86
25,72
30,86
38,50
57,75
34,11
46,20
69,29
200
32,19
18,75
13,63
35,63
HLAVICE
SK
010
Proti dažďu
25,89
3,32
8,04
19,11
28,43
T-KUSY, REVÍZNE A INÉ
012
Proti vetru
011
Otvorené
ukončenie
528
T-kus
Revízny
521
T-kus
s revíznymi
dvierkami
Certifikovaný produkt DINAK
®
065
Doska
základová
s odvodom
kondenzu
DN
*80
23,74
34,95
18,91
*100
25,51
37,55
18,70
110
26,21
38,57
19,69
120
28,93
42,57
20,86
130
29,89
43,99
21,70
37,01
140
31,76
46,74
22,82
150
33,62
49,84
23,94
160
36,48
49,84
25,95
180
39,34
49,84
27,95
73,65
122,77
88,70
200
45,91
60,72
30,44
81,75
120,66
110,64
75,12
* Priemery ø80 a ø100 dodávame aj s tesnením.
115,69
63,50
108,90
89,90
Ceny sú v € bez DPH a dopravy.
Jediná firma na trhu, ktorá ponúka certifikát CE až do priemeru Ø1000
80 - 1000 mm
DN
Pri objednávke nad 400 € bez DPH doprava zdarma do 24 hod. !
Doručenie kuriérom Slovak Parcel Service (UPS) v nasledujuci pracovný deň v rámci celej SR.
_____________________________________________________________________________________________________________
ABC PLYN Československej armády 2, 036 01 Martin tel: 043-42 24 809 E-mail: [email protected] www.abcplyn.sk
26
EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50040 O(50)
EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50040 O(50) // EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50040 G
NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM SW
JEDNOPLÁŠŤOVÝ SYSTÉM DINAK® SW 316L/304
UZÁVERY
SK
REDUKCIE
UKONČENIE
060
061
Uzáver
revízny
Uzáver
Redukcia Adapter kotla
s odvodom
kondenzu
026
100
013
014
15P
16P
017
018
Redukcia
SW/DW
Redukcia
DW/SW
Prechod
cez
strechu
30º / 45º
Prechod
cez
strechu
5º / 30º
Prechod
cez
strechu
0º
Protidažďová
manžeta
Stenové
komínové
predlženie
14,48
36,80
69,68
69,68
57,99
14,78
16,01
16,63
17,25
019
DN
*80
8,83
13,41
21,71
10,42
*100
10,91
14,83
25,15
12,19
110
8,87
12,52
24,44
10,22
120
8,90
12,92
26,24
10,98
130
9,08
13,60
28,76
12,03
140
9,64
14,03
30,92
12,93
150
10,20
14,46
33,08
13,83
160
11,09
15,58
36,31
15,18
180
11,97
16,70
39,55
16,53
24,80
41,13
83,12
200
13,32
17,71
43,85
18,34
27,51
48,01
83,12
SK
086
16,84
18,04
20,74
39,67
38,34
39,65
836
72,36
60,22
75,04
75,04
62,46
15,91
77,72
77,72
64,68
16,48
17,86
81,66
81,66
67,96
17,32
18,77
82,02
82,02
68,33
17,61
19,13
82,39
82,39
68,69
17,91
19,49
82,75
82,75
69,05
18,48
19,85
83,12
69,41
19,06
20,21
83,12
69,41
21,95
20,93
SKUPINOVÉ MONTÁŽE (KASKÁDA)
OBJÍMKY A INÉ ELEMENTY
831
72,36
15,35
Priemery určuje norma Európskej únie EN 13384-2.
Podľa tohto štandardu sa priemery stanovujú vždy
v podmienkach podtlaku, aby sa zabránilo prieniku spalinových plynov
jedného z fungujúcich kotlov do kotlov, ktoré nie sú v prevádzke.
846
Plochý
stenový
držiak
Nastaviteľný
Nastaviteľný
Nastaviteľný
stenový držiak
stenový držiak
stenový držiak
70 –120 mm
100 – 250 mm
240 – 460 mm
DN
*80
4,95
12,20
22,76
28,45
*100
5,08
12,38
23,33
29,16
110
5,20
12,55
23,89
29,87
120
5,32
12,73
24,46
30,58
130
5,56
13,08
25,59
31,98
140
5,68
13,26
26,11
32,64
150
5,79
13,43
26,63
33,29
160
7,69
24,48
35,35
44,19
180
9,58
35,53
44,06
55,08
450
200
10,02
36,74
46,09
57,60
* Priemery ø80 a ø100 dodávame aj s tesnením.
Ceny sú v € bez DPH a dopravy.
Jediná firma na trhu, ktorá ponúka certifikát CE až do priemeru Ø1000
80 - 1000 mm
DN
Pri objednávke nad 400 € bez DPH doprava zdarma do 24 hod. !
Doručenie kuriérom Slovak Parcel Service (UPS) v nasledujuci pracovný deň v rámci celej SR.
_____________________________________________________________________________________________________________
ABC PLYN Československej armády 2, 036 01 Martin tel: 043-42 24 809 E-mail: [email protected] www.abcplyn.sk
27
Systém DINAGAS
Pro
du Typ
cti e
on tes
m ted
on
ito
re
d
ft t
rü ch
ep a
r g rw
te be
us n ü
um toi
Ba duk
Pro
..
TUV
..
EN 1856-1
0036
DINAGAS
0036 CPD 90220 010
VYŽIADAJTE SI NÁŠ
NOVÝ VÝPOČTOVÝ SOFTWÁRE
DINAKALC CE III,
PODĽA BS EN 13384-1
A BS EN 13384-2 NORIEM.
NOVÝ
DINAKALC CE III
Softwáre certifikovaný ECA
(Európska komínová asociácia)
a ESCHFOE (Európska federácia kominárov)
a prešiel požadovanými výpočtovími testami v TÜV.
‡ DINAK
+3
49
86
45
4
AT
IO
OP
E
O
CI
E UR
ECA
N
www.dinak.com
AN
C HI
MN EYS
AS
S
om
k.c
ina
@d
les
sa
219
K,
NA
DI
6 VIGO -SPAIN.
, 19. 3621
) +34 9
ranxo
86 4
o La
52 5
od
ń
26
i
m
Ca
.
S.A
NEW
OFFER FOR COLLECTIVE
DINAGAS FLUE SYSTEMS
This software produces a
complete offer including a
2D diagram, list of items
and economic valuation.
V.3.0.0
DINAKALC CE III
ABC PLYN
CHIMNEY SIZING PROGRAM ACCORDING TO THE EUROPEAN STANDARDS:
EN 13384-1 (individual chimneys: boilers and power generators)
Pri objednávke nad 400 € bez DPH doprava zdarma do 24 hod !
Doručenie kuriérom Slovak Parcel Service (UPS) v nasledujuci pracovný deň v rámci celej SR.
_____________________________________________________________________________________________________________
Platí od 1. 2. 2012 do nového vydania
3
28
03 ABC PLYN, spol. s r.o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: 043/4224 809; fax: 043/4301 888, e-mail: [email protected], web: www.abcplyn.sk
Systém DINAGAS
Sústredný podtlak komína, ktorý umožňuje súčasne
prívod vzduchu a odvod spalín, ktorý môže byť použitý
na utesnenie miestnosti ventilátora odvodu
kondenzačnými alebo nekondenzačnými spotrebičmi.
KONCOVKA PRE ODVOD
SPALÍN/PRÍVOD VZDUCHU
Technické nákresy na kondenzačné
a nízkoteplotné kotly.
Outside Ć + 180 mm
mm
Plyn
010E
Vzduch
955 mm.
Plyn
955 mm
KONCOVKA
Vzduch
Vzduch
013
PROTIDAŽĎOVÁ
MANŽETA
GASTEC ANALÍZA
960 mm.
(skúška Nw/wld/14E04/055)
Je v súlade
s aerodynamickým výkonom,
kritéria sú špecifikované
v BS 5440 – 1:2008
017
PRECHOD STENOU
080
STENOVÝ DRŽIAK
020
DĹŽKA RÚRY 960 mm.
93° T-KUS - ODSKOK A 60/100
960 mm.
036E
371
93° T-KUS - PARALÉLNY
ODSKOK A 80 mm.
901
BETÓNOVÝ DRŽIAK
Prívod vzduchu
93° T-KUS
221E
NASTAVITEĽNÁ RÚRA
930-1330 mm.
Vonkajšia stena:
. AISI 304 (1.4301).
. AISI 316L (1.4404).
. Aluminizovaná oceľ (pre vnútorné inštalácie)
Vnútorná stena:
. AISI 304 (1.4301): nizkoteplotné kotly.
. AISI 316L (1.4404): kondenzačné kotly.
710 mm.
MATERIÁLY
KONEČNÁ ÚPRAVA
Lak (RAL rozsah)
PRACOVNÁ TEPLOTA
160° C
93° DVOJITÉ ROZVETVENIE T-KUS 90°
070
SPOJOVACIA OBJÍMKA
960 mm.
93° DVOJITÉ ROZVETVENIE T-KUS 180°
901
710 mm.
BETÓNOVÝ DRŽIAK
93° T-KUS-ODSKOK A 80/125
Analýza prietoku vzduchu DINAG zakončenia v GASTEC laboratóriu.
020
DĹŽKA RÚRY 960 mm.
v GASTEC laboratóriu (protokol o skúške Nw/wld/14E04/055)
a spĺňajú navrhované kritária BS 5440-1:2008, príloha F
960 mm.
DINAG zakončenia boli testované v aerodynamickom tuneli
aerodynamických vlastností a percentuálnej recirkulácie.
061E
ZACHYTÁVANIE SADZÍ S VYPÚŠTANÍM/
ODVÁDZANÍM REGULÁTORA
_____________________________________________________________________________________________________________
Platí od 1. 2. 2012 do nového vydania
ABC PLYN, spol. s r.o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: 043/4224 809; fax: 043/4301 888, e-mail: [email protected],
web: www.abcplyn.sk
ABC PLYN
(predpísané), pre svorky systémového komína. Z hľadiska
29
ABC PLYN
Systém DINAK GE
30
03
_____________________________________________________________________________________________________________
Platí od 1. 2. 2012 do nového vydania
ABC PLYN, spol. s r.o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: 043/4224 809; fax: 043/4301 888, e-mail: [email protected],
web: www.abcplyn.sk
Systém DINAK GE
GE
DINAK GE50
Por
EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50040 O40
EN 1856-1 T600 H1 D Vm L20040 O40
f
rüt ht
ep ac
rg w
te er
us üb
um tion
Ba duk
Por
duc Type
tio te
n ste
m d
on
ito
re
d
0036 CPD 90220 016
..
TUV
..
SUD
EN 1856-1
0036
DINAK GE37
DINAK GE100
EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50040 O40
EN 1856-1 T600 H1 D Vm L20040 O40
EN 1856-1 T600 H1 D V2 L50040 O30
EN 1856-1 T600 H1 D Vm L20040 O30
1
015
040
2
3
B
B
080
086
020
A
A
070
526
080
086
070
070
C1/C2
A
D
020
A
080
086
070
020
024
1B0 020
040
070
A
A
040 020080
022
070
022
085/853
031
061
CHI
MNEYS AS
SO
_____________________________________________________________________________________________________________
ABC PLYN
E
OP
CI
AT
IO
EUR
ECA
AN
N
858
Platí od 1. 2. 2012 do nového vydania
- 3ABC
- PLYN, spol. s r.o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: 043/4224 809; fax: 043/4301 888, e-mail: [email protected],
web: www.abcplyn.sk 31
Komínové systémy
Kontaktné informácie:
ABC PLYN, spol.s r.o.
Československej armády 2
036 01 Martin
Slovakia
Tel.: 043 - 42 24 809
Fax: 043 - 43 01 888
E-mail: [email protected]
IČO: 36408689
IČ DPH: SK 2020123380
Internet: www.abcplyn.sk
Download

nerezový komínový systém dw