Odpredaj prebytočného majetku mobilizačných rezerv
Vyhlasovateľ:
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
vydáva tieto
Súťažné podmienky a podklady ponukového konania
a) Predmet predaja:
Predmetom ponukového konania je odpredaj prebytočných zásob mobilizačných
rezerv. Zásoby sú uskladnené v závodoch SŠHR SR Ľupčianka, Slovenská Ľupča Príboj
564 okres Banská Bystrica a Borovina Vígľaš, Riečna 258 okres Zvolen.
Kontaktné osoby: SŠHR Bratislava
Ing. Ivan Uharček
02/57278436
závod Ľupčianka
Mgr. Vladimír Petrovič 048/4187294
závod Borovina
Mgr. Ján Velič
045/5394255
Materiál je špecifikovaný nasledovne:
Zoznam ND na RM 70
závod Ľupčianka
Kód podľa
platnej
Názov
Minimálna
MJ Množstvo cena spolu
v€
JKPOV
6211941070 00
6211941540 17
6211945020 77
6211949034 28
6211949034 36
6211949100 38
6211949100 70
6211949110 14
6211949110 30
6211949110 65
6211949140 04
6211949401 73
6211949650 47
6211949701 96
6211949710 25
6211949710 84
6211949711 05
6211949711 13
6211949712 87
Náražka námeru so záchytkou
Veko
Krytka
Tyč vyteráka predná
Tyč vyteráka zadná
Zásuvka 1/T3
Matica
Zásuvka 1/T4
Zásuvka 2/T4
Telo vybijáka
Zásuvka 2/T5
Vložka
Kolík kotvový (kotviaci)
Hrot zámierky
Kľúč na matice
Prípravok
Skrutkovač ohnutý
Vratidlo
Vložka rektifikačná
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
3
6
115
67
49
3
10
6
4
1
2
8
39
1
1
15
6
19
10
1 660,50
182,72
492,43
1 926,03
1 380,97
30,00
78,84
12,00
8,00
109,01
10,00
168,63
516,53
61,08
40,16
1 318,26
405,30
485,63
500,56
6211949750 85
6211949830 26
6211970000 00
6211970000 01
6211970312 10
6211971010 25
6211971010 76
6211971011 05
6211971011 13
6211971020 44
6211971020 79
6211971031 43
6211971060 29
6211971060 53
6211971060 61
6211971060 70
6211971060 88
6211971061 09
6211971061 17
6211971061 25
6211971061 33
6211971061 76
6211971062 72
6211971063 95
6211971064 08
6211971070 13
6211971081 12
6211971081 39
6211971160 08
6211971252 20
6211972080 92
6211972081 05
6211972081 13
6211972081 48
6211972081 56
6211972082 36
6211972083 16
6211972083 24
6211972083 32
6211972083 75
6211972083 83
6211972084 12
Vyterák
Kontakt odpalovací
Elektromotor MI-22S M9/14
Zosilovač m8, m21
Elektromotor Mi-22MS
Podložka
Matica
Skrutka
Matica
Čelusť
Sklopná konzola
Skrutka
Tesnenie
Tesnenie
Tesnenie
Tesnenie
Tesnenie
Tesnenie
Tesnenie
Tesnenie
Karabinka s reťazou
Podložka licovacia
Skrutka
Ukazovateľ
Ukazovateľ stupnice
Vidlica
Veko
Skrutka
Blok kontaktov
Kladka
Skriňa
Podložka
Podložka
Podložka
Podložka
Koleso reťazové
Pružina
Palec
Rukoväť
Podložka
Páka
Krytka
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
4
22
17
3
8
18
30
30
58
25
40
3
38
35
37
38
19
24
34
36
64
36
36
2
1
6
11
7
1
2
2
8
8
12
24
1
6
34
12
17
10
1
417,58
3 096,75
4 301,93
1 379,61
2 315,72
18,37
62,24
74,69
492,93
57,26
955,98
27,53
55,96
31,95
42,27
50,72
21,60
24,50
30,89
46,53
216,60
182,23
458,27
33,40
36,54
46,80
1 399,74
95,74
647,08
87,37
448,12
28.55
35,11
55,37
100,13
67,16
47,33
397,96
72,50
142,77
312,26
10,19
6211972085 00
6211972085 19
6211972110 99
6211972111 01
6211972120 08
6211972130 00
6211972140 03
6211972140 11
6211972150 06
6211972160 09
6211972170 01
6211972170 10
6211972190 07
6211973002 60
6211973003 07
6211973021 00
6211973021 18
6211973031 37
6211974031 46
6211974040 34
6211974172 14
6211974172 30
62119749650 39
6211975000 18
6211975000 26
6211975000 34
6211975014 24
6211975030 08
6211975040 94
6211975043 00
6211975043 50
6211975043 85
6211975043 93
6211975044 14
6211975044 22
6211975044 57
6211975045 10
6211975051 18
6211975051 42
6211975054 33
6211975060 57
6211975061 02
Podložka
Veko
Príchytka
Objímka
Skriňa spínacia m12
Obmedzovač odmeru m11
Obmedzovač námeru M5
Krytka
Panel riadiaci m22
Pult ovladací m23
Skrinka riadiacia M6 úplna
Veko
Skriňa odporová m20
Podpera
Podpera
Kryt
Kryt
Krúžok tesniaci
Čap
Tesnenie
Potrubie
Potrubie
Ihla
Držiak
Držiak
Podložka
Kladička
Elektromotor 6k/24V
Doraz
Páčka
Páka pravá
Páka ľavá
Kryt
Kryt
Kryt
Kryt
Konzola
Škrabák
Nárazník
Doraz
Škrabák
Čap
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1
1
6
3
8
8
17
55
10
7
1
2
38
1
1
2
1
665
2
345
3
4
582
1
4
8
8
19
12
42
21
23
19
6
9
6
46
294
230
40
294
2
2,22
38,17
40,63
35,13
3 255,49
2 408,29
7 482,89
1 241,45
2 079,27
3 930,33
377,30
123,28
2 659,66
220,27
241,09
90,64
59,81
198,67
20,78
103,07
339,92
541,72
2 103,23
39,40
157,60
28,34
48,86
9 937,66
42,19
2 845,45
1 024,70
1 558,42
2 196,06
369,91
769,82
662,65
2 382,00
1 762,87
203,11
61,14
1 762,87
51,78
6211975061 03
6211975062 17
6211975090 04
6211975100 05
6211975131 34
6211975160 01
6211976034 98
6211976060 66
6211976060 74
6211976070 00
6211977010 80
6211977010 98
6211977011 35
6211977011 43
6211977030 93
6211977036 08
6211977036 24
6211978000 96
6211978010 30
6211978010 64
6211978011 01
6211978020 24
6211978020 32
6211978020 40
6211978030 43
6211978040 54
6211978040 89
6211978041 00
6211978050 49
6211978081 35
6211978081 36
6211978081 43
6211978081 51
6211978100 83
6211978101 04
6211979007 32
6211979037 36
6211979160 77
UF1015190300
UF1011300105
Čap
Ťahadlo
Skrinka reléová M2
Skrinka stýkačová M3
Skrutka
Ventil uzavieraci
Kábel B25
Kryt dynama
Kryt
Filter odrušovací
Rukoväť
Krytka
Pružina tanierová
Krytka
Pružina
Čap
Poduška (pätka)
Páka na pretáčanie motora
Zásuvka 2/T1
Zásuvka 3/T1
Nástavec
Zásuvka 1/T2
Zásuvka 2/T2
Zásuvka 3/T2
Zásuvka 3/T3
Rukoväť
Kľuka poistiek dopravných
Kľúč na nastavenie
zapaľovania
Zásuvka 3/T5
Držiak
Držiak
Mierka paliva
Držiak
Páka
Krytka
Dynamo G6 5S
Podpera
Páka hydraulického čerpadla
Ručné koliesko
Tlačidlo s púzdrom
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
279
5
6
1
13
78
10
22
6
2
15
1
36
1
3
7
4
100
1
1
7
3
3
4
5
53
6
17
7 145,96
319,48
2 165,79
310,87
52,35
10 986,96
36,51
1 199,09
465,18
115,51
365,96
55,94
122,06
53,69
5,73
250,78
8,56
1 113,66
5,00
5,00
130,04
15,00
6,00
8,00
10,00
625,09
415,87
950,84
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
1
10
104
10
10
1
1
1
64
4
8
1
2,00
155,02
1 612,16
10,00
85,81
81,04
6,33
587,93
553,41
164,95
1 076,81
20,91
UF1011627016
UF1011702508
UF1011711112
UF1015104401
UF1015105803
UF1015105804
UF1015111001
UF1015111011
UF1015111014
UF1015111019
UF1015111028
UF1015135200
621 197 000 002
Rukoväť bubna
Tesnenie
Narážka námeru záchytky
Doska
Doska
Doska
Doska
Doska
Doska
Doska
Doska
Držiak
Prvok podporný
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
2
3
2
2
2
1
2
1
2
1
1
3
484
163,31
2,29
1 350,00
69,71
57,76
29,54
92,94
21,08
14,21
13,88
13,59
96,10
3 685,10
118 221,82
Zoznam ND na 122 mm ShH 2 S1 Gvozdika
závod Borovina
Kód podľa
platnej
JKPOV
261212000000
261212000000
281121000000
291211000000
291241000000
296110000000
296110100000
296015000000
296015010000
296015010000
316122000000
332011000000
332045000000
353014000000
353014000000
Názov
Sklo prierezu
Sklo prierezu
Počítadlo FVZ 78/1
Akumulátor HPA-D-40
Hydromotor MA 2-2 V
Ďalekohľad LP 4-10
Stýkač KM 100D
Skrinka M4
Skrinka M5
Skrinka M6
Prepínač PN-45 M
Radiostanica R173
Vysielač tlaku VSR-10 Pa
Spínač LUN 3159-01.7
Tlak. prepínač LUN 3210.8
MJ Množstvo
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
10
60
5
5
3
7
20
1
1
1
20
2
10
240
120
Minimálna
cena spolu
v€
5,0
300,0
207,50
1 350,0
142,50
5 687,50
240,0
710,0
345,0
3 092,0
30,0
6 094,0
85,0
2 400,0
600,0
21 288,50
Celková minimálna hodnota materiálu v ponukovom konaní: 139 510,32 €
b) Technický stav materiálu:
Materiál je uskladnený v suchých skladoch závodov SŠHR SR Ľupčianka, Slovenská
Ľupča a Borovina, Vígľaš. Ponúkaný materiál nebol používaný a nie je poškodený.
c) Podmienky predaja:
Zásoby budú odpredané v aktuálnom stave, bez ďalšej úpravy. Kúpnu cenu navrhne
záujemca podľa tabuľkovej ceny. V prípade že má záujem o všetky ponúkané zásoby,
navrhne celkovú cenu (po položkách), ak má záujem len o časť materiálu, navrhne cenu
len za položky, o ktoré má záujem. Prednosť má ten záujemca, ktorý odkúpi všetky
ponúkané zásoby za najvyššiu cenu. Navrhnutá cena nesmie byť nižšia ako je
stanovená minimálna cena.
Kupujúci vyskladní ponúkané zásoby zo skladu vlastnými silami a na vlastné náklady,
vrátane nakládky a vykládky, najneskôr do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti
kúpnej zmluvy.
SŠHR SR si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ponukové konanie
zrušiť, prípadne obnoviť.
SŠHR SR môže z ponukového konania vylúčiť uchádzačov, ktorí nemajú splnené
záväzky voči SŠHR SR alebo nepredložili platné a úplné požadované doklady.
d) Výsledkom ponukového konania bude uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 588
a nasl. Občianskeho zákonníka medzi vyhlasovateľom a úspešným uchádzačom.
e) Obhliadka ponúkaných zásob:
Záujemcovia môžu vykonať fyzickú obhliadku týchto zásob v mieste ich uloženia
v skladoch SŠHR SR, na základe povolenia, ktoré vydá na základe žiadosti SŠHR SR
Pražská 29 812 63 Bratislava. Termín obhliadky a osobné dáta osôb, ktoré vykonajú
obhliadku, je potrebné dohodnúť s vyššie uvedenou kontaktnou osobou .
f) Lehota na predkladanie súťažných cenových návrhov:
Písomné návrhy na odkúpenie ponúkaných zásob predkladajú záujemcovia
v zapečatenej obálke označenej heslom: „RM70 NEOTVÁRAŤ“ do 30.novembra 2010,
do 12,00 hod. na adresu:
Správa štátnych hmotných rezerv SR
odbor mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob
Pražská 29
812 63 Bratislava
Ponuka musí obsahovať:
a) obchodný názov a sídlo záujemcu, jeho IČO, IČ DPH a DRČ (právnická osoba),
meno, priezvisko, adresa záujemcu (fyzická osoba),
b) bankové spojenie (u fyzickej osoby nie je podmienkou),
c) číslo položky, druh a množstvo zásob, ktoré chce záujemca odkúpiť,
d) navrhovanú cenu podľa bodu c) týchto podmienok,
e) originál alebo overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra prípadne
živnostenského listu, nie staršiu ako tri mesiace,
f) čestné prehlásenie, že záujemca nemá ku dňu zaslania cenovej ponuky voči SŠHR SR
nevyrovnané finančné záväzky, nie je voči nemu začaté konkurzné alebo vyrovnávacie
konanie, nemá evidované nedoplatky daňové, zdravotného a nemocenského poistenia,
g) povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom.
g) Komisionálne otváranie obálok bude 01. decembra 2010. Prihlásení záujemcovia
budú s výsledkami písomne oboznámení do 08. decembra 2010.
h) Predbežné zmluvné podmienky:
- kúpna cena bude stanovená z najvýhodnejšej ceny predloženej v ponukovom konaní,
- platba za predmet zmluvy sa uskutoční vopred jednorázovo v celej výške ceny, na
základe faktúry vystavenej SŠHR SR
- termín odberu zo skladov prerokuje kupujúci s vedúcimi závodov Ľupčianka
a Borovina s podmienkami prevzatia v stanovenom termíne do jedného mesiaca od
nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.
i) Ďalšie podmienky ponukového konania:
Záujemcovia môžu písomne požiadať vyhlasovateľa o vysvetlenie podmienok
ponukového konania na adrese: Správa štátnych hmotných rezerv SR, odbor
mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob, Pražská 29, 812 63 Bratislava, kontaktná
osoba Ing. Ivan Uharček, tel. č.: 02/57278436, e-mail:[email protected]
Prípadné vysvetlenie zašle vyhlasovateľ písomne.
V Bratislave, dňa
................................................
Mgr. Eva Hrinková
predsedníčka SŠHR SR
Download

Odpredaj prebytočného majetku mobilizačných rezerv