1. M. Hošek: Obaleč
J. Melkovič: Vtáčik
Viktor Wuksta, zobc. flauta, 3. roč. 1. časť
Klavírna spolupráca: M. Poklembová
Pedagóg: D. Popovičová
2. C. Rollin: Zimný valčík
Jazz Cat
Jakub Kontúr, klavír, 2. roč. 1. časť
Pedagóg: M. Čepeľová
3. C. Süsser: Smaragd
Adam Urbán, gitara, 6. roč.
Pedagóg: Mgr. L. Sotáková
4. N. Baklanova: Koncertino d mol
Judita Gajdošová, husle, 3. roč. 1. časť
Klavírna spolupráca: Mgr. E. Bandurová
Pedagóg: Mgr. L. Lovašová
5. V. Sčelokov: Mladý kavalierista
Daniel Hančikovský, trúbka, 3. roč. 1. časť
Klavírna spolupráca: M. Poklembová
Pedagóg: M. Popovič
6. T. Hirner: Starý mlyn
Mária Jurová, klavír, 1. roč. 2. časť
Pedagóg: Mgr. M. Marjaková
7. F. Carulli: Allegretto
Š. Rak: Cigánska pieseň
Róbert Kovalčuk, gitara, 4. roč. 1. časť
Pedagóg: M. Olšanský
8. E. H. Grieg: Anitra’s Dance
Barbora Butalová, zobc. flauta, 4. roč. 1. časť
Gabriela Poliačiková, gitara, 3. roč. 1. časť
Kristína Butalová, triangel
Pedagóg: E. Orgovánová, I. Susová
9. F. Chopin: Valčík Des dur, op. 64 č.1
Veronika Angelovičová, klavír, 7. roč.
Pedagóg: PaedDr. E. Hrunčáková
10. C. Süsser: Soleares
Gabriela Poliačiková, gitara, 3. roč. 1. časť
Pedagóg: I. Susová
11. A. Piazzolla: Invierno Porteňo
Viktor Pristaš, soprán saxofón, 2. roč./II. stupeň
Klavírna spolupráca: Mgr. art. M. Onderišin
Pedagóg: P. Kendereš
12. L. Masson: When I survive
Daniela Rudišinová, klavír, 4. roč./II. stupeň
Pedagóg: Mgr. art. M. Onderišin
13. M. Garson: Jazz variations
Tomáš Kekeňák, soprán saxofón, 2. roč./II. st.
Klavírna spolupráca: Mgr. art. M. Onderišin
Pedagóg: P. Kendereš
14. S. Rachmaninov: Prelúdium cis mol
Viktória Vajdová, klavír, 3. roč./ŠpD
Pedagóg: E. Jánošdeáková
15. B. Dewagtere: Les amants
Kristína Butalová, flauta, 4. roč./ŠpD
Klavírna spolupráca: JUDr. D. Vacová
Pedagóg: E. Orgovánová
16. A. Dvořák: Zpívejte Hospodinu
M. Sch. Trnavský: Ešte sa raz obzrieť mám
Filip Butala, spev, 4. roč./ŠpD
Klavírna spolupráca: E. Malinová
Pedagóg: Mgr. K. Jusková
17. D. Bigaglia: Sonata I. –
Allegro, Adagio, Presto
Martina Nižníková, zobc. flauta, 1. roč./ II. st.
Klavírna spolupráca: E. Malinová
Pedagóg: M. Rizmanová
18. P. Pettoletti: Duettino sur un’air
de la Somnambula de Bellini
Peter Čambál, gitara, 6. roč.
Gabriela Krajňáková, klavír, 4. roč./II. stupeň
Pedagóg: Mgr. A. Kubrická, J. Barthová
19. F. Liszt: Koncertná etuda As dur, op.1 č.9
Klaudia Baloghová, klavír, 4. roč./II. stupeň
Pedagóg: E. Kovácsová
20. H. Wieniawski: Mazurka Obertas
Dávid Chovanec, husle, 2. roč./II. stupeň
Klavírna spolupráca: Mgr. E. Bandurová
Pedagóg: Mgr. L. Lovašová
21. F. Chopin: Polonéza A dur „Vojenská“
Matthias Frindt, klavír, 2. roč./II. stupeň
Pedagóg: E. Kovácsová
22. J. Mysliveček: Sonata G dur –
Andante, Presto
Lucia Benková, 1. violončelo, 6. roč.
Daniel Benko, 2. violončelo, 4. roč./II. stupeň
Dana Vitkovská, 3. violončelo, 1. roč./ŠpD
Klavírna spolupráca: Mgr. K. Grejtáková
Pedagóg: M. Čepčániová
Základná umelecká škola Márie Hemerkovej
Hlavná 68, Košice
VEREJNÝ KONCERT
23. B. Mintzer: Shuffle de funk
Filip Sabol, alt saxofón, 2. roč./II. stupeň
Klavírna spolupráca: Mgr. art. M. Onderišin
Pedagóg: P. Kendereš
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
Srdečne vás pozývame na Vianočný benefičný
koncert, ktorý sa bude konať dňa 19. 12.2012
o 1800 hodine v Seminárnom kostole
sv. Antona Paduánskeho
na Hlavnej 81.
Tešíme sa na stretnutie s vami!
Dom umenia
Moyzesova 66, Košice
03.12.2012
1700 hod.
Download

Obaleč J. Melkovič: Vtáčik Viktor Wuksta, zobc. flauta, 3. roč. 1. časť