Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Volebný obvod č. 4 - NOVÉ ZÁMKY
Vo volebnom obvode sa volí 8 poslancov
Číslo
kandidáta na
hlasovacom
lístku
Meno
Priezvisko
Titul
Vek
Povolanie
Obec
Ulica
Číslo
domu /
vchodu
1.
Michal
Alemayehu
20
študent
Nové Zámky
Novomestská
2.
Renáta
Baloghová
44
pracovník SBS
Nové Zámky
Gábora Bethlena 47
3.
4.
Martin
János
Barta
Bób
32
56
výrobný robotník
starosta
Komjatice
Zemné
Vinohradská
Ing.
5.
Helena
Bohátová
Ing., PhD. 53
elektroinžinierka
Nové Zámky
Žerotínova bašta 21
6.
Bertalan
Bóna
Ing.
56
podnikateľ
Nové Zámky
Zdravotnícka
23
7.
Karol
Borik
Ing.
35
ekonóm, daňový
konzultant
Nové Zámky
Nábrežná
41
8.
Tibor
Dobai
Ing.
34
ekonóm
Komoča
9.
Ján
Garai
67
dôchodca
Nové Zámky
Gábora Bethlena 47
10.
11.
12.
Rudolf
Ľuboš
Karin
Hlavatý
Ivan
Jaššová
stavebný inžinier
ekológ
manažérka
Šurany
Nové Zámky
Komjatice
Slovenská
Nábrežná
Nádražná
Ing.
53
Ing.
40
Mgr., PhD. 37
1898/7
110
786
347
59
45
1
Politické strany
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA
SLOVENSKA
PRIAMA DEMOKRACIA
PRIAMA DEMOKRACIA
Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
SMER - sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska konzervatívna strana,
Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia Demokratická strana
MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska konzervatívna strana,
Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia Demokratická strana
Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
PRIAMA DEMOKRACIA
Magnificat Slovakia
Nezávislý kandidát
SMER - sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
13.
Jozef
Kálazi
14.
Peter
Kijaček
15.
Otokar
Klein
16.
Dušan
17.
Ing.
56
starosta
Dvory nad
Žitavou
J. Dózsu
31
42
živnostník
Nové Zámky
Topoľová
49
Mgr. art.
39
Nové Zámky
Podzámska
11
Kollár
MUDr.,
PhD.
62
Nové Zámky
Poľná
8
SMER - sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
Ján
Kováč
Ing.
58
operný spevák,
podnikateľ
primár
ortopedického
oddelenia
manažér
Šurany
Štúrová
43 A
18.
Ladislav
Marenčák
Ing.
49
strojný inžinier
Nové Zámky
Svornosti
26
19.
20.
Lucia
Tibor
Matejková
Matuška
33
60
G. Bethlena
Pod lipami
28
12
21.
Péter
Nagy
Ing.
35
kozmetička
Nové Zámky
primár
Nové Zámky
gynekologickopôrodníckej kliniky
ekonóm
Nové Zámky
MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska konzervatívna strana,
Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia Demokratická strana
SMER - sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
Strana moderného Slovenska
SMER - sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
Štrkova
25
22.
Tibor
Nagy
JUDr.
53
advokát
Kolta
23.
Tünde
Némethová
Mgr.
43
konateľ
24.
Marek
Oremus
Ing.
50
prednosta úradu
Dvory nad
Žitavou
Šurany
25.
Eva
Polerecká
Mgr.
44
právnička
26.
Igor
Sádovský
Ing.
55
27.
28.
Eva
Lenka
Smolíková
Szegenyová
Mgr.
50
66
MUDr.,
CSc.
43
Družstevná
1600/1
Slnečná
12
Nové Zámky
Nám. P. O.
Hviezdoslava
1
starosta obce
Maňa
Dlhá
56
učiteľ
dôchodca
Dolný Ohaj
Nové Zámky
Juraja Holčeka
Cyrilometodská
163
8
MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska konzervatívna strana,
Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia Demokratická strana
MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska konzervatívna strana,
Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia Demokratická strana
Nezávislý kandidát
Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
PRIAMA DEMOKRACIA
SMER - sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska konzervatívna strana,
Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia Demokratická strana
SMER - sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská národná strana
Komunistická strana Slovenska
29.
Juraj
Šimunek
MVDr.
32
veterinárny lekár
Bánov
Kpt. Nálepku
73
30.
31.
Ján
Marián
Štark
Tóth
JUDr.
Ing.
56
36
právnik
starosta
Šurany
Tvrdošovce
Chalupkova
Golgota
7
947/5
32.
Štefan
Tóth
Mgr.
30
učiteľ
Bešeňov
33.
Ján
Volf
Mgr.
57
učiteľ
Nové Zámky
V Nitre dňa 14. októbra 2013
Predseda volebnej komisie NSK:
617
Nábrežná
9
SMER - sociálna demokracia,
Kresťanskodemokratické hnutie
Nezávislý kandidát
MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska konzervatívna strana,
Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia Demokratická strana
MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska konzervatívna strana,
Sloboda a Solidarita, Slovenská
demokratická a kresťanská únia Demokratická strana
Slovenská národná strana
Download

Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Nitrianskeho