Strana 1 / 4
Stav účtu
Názov a sídlo účastníka:
Základná škola
Mierové námestie 255/27
972 51 Handlová
IČ DPH / DIČ: 2021616729
IČO: 36126926
Adresa platiteľa úhrad:
Základná škola
Mierové námestie 255/27
972 51 Handlová
Bankové spojenie
Údaje potrebné na úhradu faktúry
Tatra banka
SK2911000000002628005850
Slovenská sporiteľňa
SK0209000000000176084455
UniCredit Bank
SK2211110000008999775050
ING Bank
SK5873000000009000014200
Variabilný symbol:
0164844953
Odporúčaný dátum úhrady: 19. 04. 2014
Splatnosť faktúry:
22. 04. 2014
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na
účet Orange Slovensko, a. s.
Koniec zúčt. obdobia:
19. 03. 2014
Deň dodania služby:
19. 03. 2014
Dátum vyhotovenia:
23. 03. 2014
Suma na úhradu za faktúry:
Stav z predchádzajúcich
období k 21. 03. 2014:
0,00 €
Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného
príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.
Celková suma na úhradu:
1.
40x
20,95 €
2.
20,95 €
Prineste k nám svoj starý mobil
a za každý odovzdaný telefón
darujeme 1 € Linke detskej
istoty pri Slovenskom výbore
pre UNICEF.
A navyše hráte každý mesiac
o jeden zo 40 smartfónov
Samsung Galaxy S3 mini.
siac
ý me
každ
Čím viac starých mobilov donesiete, tým viac eur darujeme a vaša šanca na výhru nového telefónu stúpne.
Všetky odovzdané mobily ekologicky zlikvidujeme, a tak spolu prispejeme k ochrane životného prostredia.
Ponuka platí do 31. 5. 2014.
Viac informácií nájdete na www.orange.sk.
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850.
Strana 2 / 4
Prehľad faktúr
Variabilný symbol: 0164844953
Číslo faktúry
Telefónne číslo
Meno používateľa
2233289571
0463 914 445 Weiszová Janka
11,99 €
2233306552
0918 366 912 Základná škola
8,96 €
Spolu s DPH
Typ služby: Suma s DPH
20,95 €
Hlasový paušál Internet
Kontaktujte nás
Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:
n www.orange.sk/mojorange
n predajné miesta
n Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850.
Strana 3 / 4
0463914445
Faktúra č. 2233289571
Názov a sídlo účastníka:
Základná škola
Mierové námestie 255/27
972 51 Handlová
IČ DPH / DIČ: 2021616729, IČO: 36126926
Fakturačné údaje:
Dátum vyhotovenia:
Splatnosť faktúry:
Koniec zúčt. obdobia:
Deň dodania služby:
Adresa platiteľa úhrad:
Základná škola
Mierové námestie 255/27
972 51 Handlová
23. 03. 2014
22. 04. 2014
19. 03. 2014
19. 03. 2014
Faktúra č. 2233289571
Variabilný symbol: 0164844953 Telefónne číslo: 0463 914 445 Meno používateľa: Weiszová Janka
Názov položky
Mes. poplatok biznis DSL internet 20. 3. 2014 – 19. 4. 2014
Zľava
Suma s DPH
Počet
14,99
1
-3,00
Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie) 20. 3. 2014 – 19. 4. 2014
Zľava
2,99
1
-2,99
DPH
Suma bez DPH
20 %
12,4917
20 %
-2,4996
20 %
2,4917
20 %
-2,4917
Spolu zaokrúhlene bez DPH
9,99 €
Sumarizácia DPH
DPH za služby
Základ DPH
DPH
Suma DPH
9,99 €
20 %
2,00 €
Spolu s DPH
Informácia o Vašej spotrebe
Hovory celkom
11,99 €
V rámci
voľných minút
Nad rámec
voľných minút
Celkový čas
0 min. 00 s
0 min. 00 s
0 min. 00 s
SMS celkom
0 ks
Viac informácií nájdete na www.orange.sk.
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite,
prosím, uviesť správny variabilný symbol.
Strana 4 / 4
0918366912
Faktúra č. 2233306552
Názov a sídlo účastníka:
Základná škola
Mierové námestie 255/27
972 51 Handlová
IČ DPH / DIČ: 2021616729, IČO: 36126926
Fakturačné údaje:
Dátum vyhotovenia:
Splatnosť faktúry:
Koniec zúčt. obdobia:
Deň dodania služby:
Adresa platiteľa úhrad:
Základná škola
Mierové námestie 255/27
972 51 Handlová
23. 03. 2014
22. 04. 2014
19. 03. 2014
19. 03. 2014
Faktúra č. 2233306552
Variabilný symbol: 0164844953 Telefónne číslo: 0918 366 912 Meno používateľa: Základná škola
Názov položky
Suma s DPH
Počet
DPH
Suma bez DPH
Mes. poplatok Volania do všetkých sietí 50+ zv. 20. 3. 2014 – 19. 4. 2014
5,90
1
20 %
4,9167
Hovory do inej mobilnej siete 0h 30m 52s
1,47
18
20 %
1,2283
Hovory v sieti Orange 0h 44m 40s
1,59
36
20 %
1,3249
Spolu zaokrúhlene bez DPH
7,47 €
Sumarizácia DPH
DPH za služby
Základ DPH
DPH
7,47 €
20 %
Spolu s DPH
Informácia o Vašej spotrebe
Hovory celkom
Suma DPH
1,49 €
8,96 €
V rámci
voľných minút
Nad rámec
voľných minút
Celkový čas
50 min. 00 s
25 min. 32 s
75 min. 32 s
SMS celkom
0 ks
Viac informácií nájdete na www.orange.sk.
Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850.
Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite,
prosím, uviesť správny variabilný symbol.
Download

Stav účtu - www.zsmnha.edupage.org