01.03.2015
Platnosť od:
708412 Lipany-Kamenica-Šarišské Jastrabie-Vislanka-Čirč
Platnosť do:
12.12.2015
21
37
Prepravu zabezpečuje:SAD Prešov, a.s.,Prešov,Košická 2,tel.č.051/7560732
km
0
0
2
4
8
10
10
12
15
15
0
0
2
4
5
5
5
5
5
6
10
12
12
14
17
17
18 20
20 22
24
24
24
24
24
26
30
32
32
32
28
30
30
30
30
Tč
1 od
2
3
4
5
6
7
6
5
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
17
16
15
19
20
21
22
24
25
26
25
24
23
20
22
27
28
29
30
31 pr
SAD Prešov, a.s.
Lipany,AS ¤ ..................................
Lipany,Gľace,most ......................
Lipany,cintorín ..............................
Kamenica,rázc. ...........................
Kamenica,OcÚ ...........................
Kamenica,kostol .........................
Kamenica ..................................
Kamenica,kostol .........................
Kamenica,OcÚ ...........................
Kamenica,rázc. ...........................
Pusté Pole,rázc.Kyjov ..................
Kyjov,dolný koniec .......................
Kyjov,č.d.177 ...............................
Kyjov,PD .......................................
Šarišské Jastrabie,stred ...........
Šarišské Jastrabie,dolný koniec ..
Pusté Pole,rázc. ..........................
Vislanka,rázc. ...............................
Ďurková,č.d.25 ...........................
Ďurková,č.d.70 ...........................
Vislanka,kult.dom .....................
Ďurková,č.d.70 ...........................
Ďurková,č.d.25 ...........................
Vislanka,rázc. ...............................
Ľubotín,aut.st. .............................
Plaveč,most ................................
Plaveč,žel.st. .............................
Orlov,rázc. ....................................
Orlov,nákupné stredisko .........
Orlov,ZŠ .....................................
Orlov,Odeva ...............................
Orlov,ZŠ .....................................
Orlov,nákupné stredisko .........
Orlov,Eurokov ...............................
Plaveč,most ..................................
Orlov,rázc. ....................................
Čirč,rázc. ......................................
Čirč,č.d.182 ..................................
Čirč,č.d.46 ....................................
Čirč,Jednota ...............................
Čirč,Polesie ..................................
43
15
…
±+
430
432
433
435
436
439
440
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
500
501
502
503
504
505
510
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
17
7
11
…
…
ÇÂ
…
ÇÂ
…
ÇÇ
705
706
710
715
716
717
718
719
720
721
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
520
522
524
526
527
528
530
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
707
708
709
710
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
715
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
49
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
57
119
59
…
ÇÂ
…
…
…
825
828
830
831
832
834
835
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1115
1117
1119
1122
1123
1124
1125
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1325
1326
1327
1329
1334
1336
1338
1340
1347
1348
1349
1400
1405
1410
1415
1417
1419
1422
1425
1427
1430
...
1330
1332
1335
1337
1338
1339
1340
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
67
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
71
31
…
+
…
…
1425
1427
1430
1432
1433
1434
1435
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1435
1437
1440
1442
1443
1444
1445
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1530
1532
1535
1537
1538
1539
1540
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1635
1637
1638
1640
1641
1642
1644
1645
1646
1647
1652
1654
1656
1658
1702
1703
1705
1715
1718
1720
1722
1723
1724
1725
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
41
…
+
1710
1712
1714
1715
1716
1717
1720
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1815
1817
1819
1820
1821
1822
1825
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
© EMtest
+-ide v nedeľu a vo sviatok
±-ide v sobotu
…-ide v pracovné dni
ÇÂ-nejde od 22.12. do 07.01.,02.02.,od 23.02. do 27.02.,od 02.04. do 07.04.,od 01.07. do 31.08.,
od 29.10. do 30.10.
ÇÇ-nejde od 15.11. do 19.12.,od 08.01. do 30.01.,od 03.02. do 20.02.,od 02.03. do 01.04.,od
08.04. do 30.06.,od 02.09. do 28.10.,od 02.11. do 11.12.
Platnosť od:
708412 Lipany-Kamenica-Šarišské Jastrabie-Vislanka-Čirč
Platnosť do:
01.03.2015
12.12.2015
opačný smer
km
0
0
0
2
6
8
8
11
13
16
18
21
21
24
26
26
28
32
33
33
33
33
33
34
36
38
38
Tč
0 31 od
0 30
29
0 28
2 27
6 22
8 24
25
26
25
24
23
10 22
21
20
12 19
14 15
15 16
15 17
16 18
17 17
17 16
18 15
14
21 13
21 12
24 11
26 10
26 9
28 8
32 4
5
6
7
6
5
4
34 3
36 2
36 1 pr
SAD Prešov, a.s.
Čirč,Polesie...................................
Čirč,Jednota................................
Čirč,č.d.46.....................................
Čirč,č.d.182...................................
Čirč,rázc........................................
Orlov,rázc......................................
Orlov,nákupné stredisko..........
Orlov,ZŠ......................................
Orlov,Odeva................................
Orlov,ZŠ......................................
Orlov,nákupné stredisko..........
Orlov,Eurokov................................
Orlov,rázc......................................
Plaveč,žel.st...............................
Plaveč,most.................................
Ľubotín,aut.st...............................
Vislanka,rázc.................................
Ďurková,č.d.25............................
Ďurková,č.d.70............................
Vislanka,kult.dom......................
Ďurková,č.d.70............................
Ďurková,č.d.25............................
Vislanka,rázc.................................
Pusté Pole,rázc............................
Šarišské Jastrabie,dolný koniec...
Šarišské Jastrabie,stred............
Kyjov,PD........................................
Kyjov,č.d.177................................
Kyjov,dolný koniec........................
Pusté Pole,rázc.Kyjov...................
Kamenica,rázc. ............................
Kamenica,OcÚ............................
Kamenica,kostol..........................
Kamenica...................................
Kamenica,kostol..........................
Kamenica,OcÚ............................
Kamenica,rázc. ............................
Lipany,cintorín...............................
Lipany,Gľace,most .......................
Lipany,AS ¤...................................
+-ide v nedeľu a vo sviatok
±-ide v sobotu
…-ide v pracovné dni
8
14
10
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
±+
…
440
441
442
443
448
449
453
510
511
512
513
517
518
520
535
540
543
547
548
549
550
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
84
2
…
ÇÇ
…
ÇÂ
555
556
557
559
601
555
556
557
559
601
607
612
615
616
617
618
619
621
607
612
615
617
619
620
621
623
623
624
629
630
632
634
641
625
627
632
634
637
639
648
64
54
12
22
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
ÇÂ
647
648
650
654
655
657
715
718
721
725
729
730
733
…
ÇÂ
720
723
727
731
732
735
…
ÇÇ
721
724
728
730
733
734
735
…
835
836
837
840
842
843
845
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
78
26
28
82
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
…
ÇÂ
1125
1126
1127
1130
1131
1132
1135
1340
1341
1342
1343
1345
1348
1350
…
1435
1436
1437
1438
1440
1443
1445
24
…
1430
1431
1432
1434
1439
1441
1445
1451
1456
1500
1507
+
1445
1446
1448
1449
1451 1511
1453 1513
1455 1515
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
32
40
44
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
…
…
+
1540
1541
1542
1543
1545
1548
1550
1720
1721
1725
1727
1728
1729
1730
1825
1826
1830
1832
1833
1834
1835
© EMtest
ÇÂ-nejde od 22.12. do 07.01.,02.02.,od 23.02. do 27.02.,od 02.04. do 07.04.,od 01.07. do 31.08.,
od 29.10. do 30.10.
ÇÇ-nejde od 15.11. do 19.12.,od 08.01. do 30.01.,od 03.02. do 20.02.,od 02.03. do 01.04.,od
08.04. do 30.06.,od 02.09. do 28.10.,od 02.11. do 11.12.
Download

708412 Lipany-Kamenica-Šarišské Jastrabie