Vajnoria shopping center
Developer: IS Properties, s.r.o.
Projektový manažér: Filip Matovič
www.vajnoria.sk
[email protected]
Tel.: 0911 111 648
Vajnoria shopping center
Bratislava
Rača
OC
Vajnoria
Základné informácie:
• Podlahová plocha 6,838 m²
• Prenajímateľná plocha 5,405 m²
• Počet parkovacích miest 218
• Začiatok výstavby zahajený 03 /2014
• Otvorenie 03/2015
Pezinok
Modra
Vajnory
Spádová oblasť:
• 50,000 – 70,000 aút denne prechádza cez
kruhový objazd v dotyku NC Vajnoria
• Podľa analýzy spoločnosti Regioplan spádovú
oblasť tvorí 42 tisíc obyvateľov
• Odhadovaný nárast do roku 2020: o 9 tisíc
obyvateľov
Bratislava
Rača
Bratislava
smer Senec
Počet obyvateľov
2013
Počet domácností
2013
Index kúpnej sily
na obyvateľa
7,452
3,020
132.1
Sekundárna
spádová oblasť
13,327
4,890
125.0
Periférna spádová
oblasť - Rača
15,518
6,682
156.3
Periférna spádová
oblasť - Ivanka pri
Dunaji
5,943
2,013
123.5
42,231
16,605
137.5
Spádová oblasť
Primárna spádová
oblasť
Spolu spádová
oblasť
Download

Vajnoria shopping center