Kompletný cenník služieb
Názov služby
START
STANDARD
COMFORT
LUXUS
START UP
STANDARD UP
COMFORT UP
PREMIUM UP
Rýchlosť v Mbit/s
Download
Upload
1
8
12
16
0,5
1
2
4
0,5
1
2
3
2
3
4
8
Zriaďovací poplatok
(s DPH)
Anténa Anténa +
WiFi
70 €
99 €
70 €
99 €
70 €
99 €
70 €
99 €
70 €
99 €
70 €
99 €
70 €
99 €
70 €
99 €
Agregácia
Cena s DPH
mesačne
1:3
1:5
1:5
1:5
1:3
1:3
1:3
1:3
8,00 €
12,00 €
15,00 €
20,00 €
13,00 €
18,00 €
25,00 €
40,00 €
Platby za služby uhrádzať na účet 184273563/7500 ČSOB Žilina
Bližšie informácie na :
0948 188 538 obchod | 0911 420 520 technická podpora | www.bluenet.sk | [email protected]
Kompletný cenník služieb
Administratívne poplatky:
Technické a servisné poplatky:
Inštalačný poplatok + zariadenie
70 €
Zaslanie/Vystavenie kópie faktúry alebo iného dokladu
Inštalačný poplatok + zariadenie + WiFi router
99 €
Vyhotovenie a zaslanie upomienky
Výjazd servisného technika (odôvodnený)
0€
Pokuta za porušenie zmluvných podmienok
Výjazd servisného technika (neodôvodnený)
30 €/hod.
Preklad pripojenia do inej lokality
40 €
Zmena služby z pásma 2,4GHz do 5GHz
33 €
Nastavenie WiFi routra dodaného klientom
10 €
Administratívny poplatok za hotovostnú platbu v pokladni
Poplatok za znovu-pripojenie (po odpojení z dôvodu neplatenia)
Ostatné služby:
Verejná IP adresa
3,92 €/mes.
E-mail schránka
1,19 €/mes.
Registrácia alebo predĺženie .sk domény
Webhosting k doméne
32 €/rok
od 6 €/mes.
Ceny sú uvádzané s DPH (20%)
Platby za služby uhrádzať na účet 184273563/7500 ČSOB Žilina
Bližšie informácie na :
0918 182 909 obchod | 0911 420 520 tech. podpora | www.bluenet.sk | [email protected]
2€
3€
100 €
2€
10 €
Download

Kompletný cenník služieb