İLETİŞİM EĞİTİMİ
Gülümseyin!
Gülümseme en güzel bumerang’dır
Aynı dili konuşanlar değil,
Aynı duyguları paylaşanlar
ANLAŞIRLAR…
Mevlana
İLETİŞİM
NEDİR
KİŞİ VEYA GRUPLAR ARASINDA;
-İletişimde ilk dakika önemlidir.
-İletişim,bilgi alışverişi değildir. Bilgi, düşünce ve
duyguların paylaşılmasıdır.
-Çift yönlü bir süreçtir.
-Anlamları ortak hale getirmektir.
-Kişiler-kitleler arasında köprüler kurmaktır.
-Kişiye değil, kişiyle yapılan bir işlemdir.
-İletişim bir bütündür.
İLETİŞİM; bireyler ya da
gruplar arasında söz, jest,
mimik, yazı, işaret, görüntü,
simgeler vb. araçlarla BİLGİ,
DÜŞÜNCE ve
DUYGU alış verişi sağlayan bir
ETKİLEŞİM sürecidir.
İLETİŞİM
% 10 sözcükler- mesajın içeriği
% 30 seslerle (alçak, yüksek, ritim, tonlama)
% 60 vücut hareketleriyle (beden dili – en çok yüz
ifadeleri) gerçekleştiği bilinmektedir.
Bu unsurlara dikkat edersek;
o
o
o
o
Kendimizi ifade etmeyi kolaylaştırmış,
Karşımızdakini daha kolay anlamış,
Konuşmaya bütünlük katmış,
Kendimizin ve ilişkide olduğumuz
insanların iç dünyalarını anlamada
önemli ipuçları elde etmiş oluruz.
o “Davranışınız ne ise siz o’sunuz”
o Dünyadan alacağımız karşılık ,dünyaya
verdiğimiz tepkiye bağlıdır.Bu yüzden
çevremizde olumlu izlenimler bırakacak
beden dili özelliklerini bilmek işimize
yarayabilir diye düşünüyorum.
İletişimde Mesafeler
1-Mahrem Mesafe: Cilt temasından başlar, bedenden 45 cm.
uzaklığa kadar sürer. Bu alana, sevgililer, eşler, en iyi dostların
girmesine izin verilir.
2-Kişisel Mesafe: 45 cm. ile 120 cm arası mesafedir.
3-Sosyal Mesafe : 120 cm ile 2 metre arası mesafe.
4-Kamusal Mesafe : 2 metreden daha uzak. Tanınmayan kişilere
ayrılır.
Dik açı varsa kişisel alanlara daha kolay girilir.
Arada masa varsa etkileşim
kişisel alandan sosyal alana
kayar.
Kullandığımız kelimelerin
% 77’ si soyut
% 23’ ü somut
( ZOGA )
Sayılabilir olanı say,ölçülebilir olanı ölç,sayılmayanı
sayılabilir hale getir ,ölçülemeyeni ölçülebilir hale getir.
GALİLEO
İLETİŞİMİN YARARLARI
İki yönlü başarılı bir iletişim;
-Tüm çalışanların katılımını sağlar
-Takdirden yararlanır
-Başarıyı duyurur
-Süreklidir.
Görevimiz iki yönlü iletişimin gelişebileceği bir ortam
yaratmaktır. Bu ortamı şu şekilde oluşturabiliriz;
*Çalışanların dile getirdiği gelişme ve sorunlara kulak verip
önlem alarak
(kişilerin fikirlerini sorup, sonradan göz ardı
etme hatasına düşmemeliyiz).
**Girişimleri sözlerle destekleyerek...
***Alışılagelmiş engelleri aşabilecek bir
dil kullanarak..(ben veya sen yerine BİZ)
****Dürüst, açık ve anlaşılır olmak
etkin bir iletişim sağlar.
ETKİN İLETİŞİM SİZE NE KAZANDIRIR
*Yanlış anlamaların yol açtığı stresten kurutulacaksınız.
*Başkalarını istismar etmeden ya da suçlamadan kendi haklarınızı
koruyabileceksiniz.
*Size yönelik tepki ve eleştirilere gerektiği gibi yanıt verebilecek
başkalarına yapıcı eleştiriler getirebileceksiniz.
*Yararlı tavsiyeler alabilecek başkalarına gerçekten işlerine
yarayacak tavsiyelerde bulunabileceksiniz.
*Karşınızdaki kişi ile onu kırmadan ve incitmeden tartışabileceksiniz.
*Fikir ve önerilerinize daha kolay destek bulabileceksiniz.
*Çevrenizdeki insanları daha etkin olmaya esinlendirebileceksiniz.
*Sizinle birlikte çalışan insanları yönetme ve yönlendirmede çok daha
az zaman, enerji ve çaba harcamak zorunda kalacaksınız.
*Katıldığınız toplantıları çok daha verimli kılabileceksiniz.
ETKİLİ
İLETİŞİM
KİŞİLERİN BİRBİRLERİNE: ÖNEM VERMESİ,SAYGI
DUYMASI, KİŞİLERİN BİRBİRİNİ DİNLEMESİ,ANLAMAYA
ÇALIŞMASIDIR.
İletişim, vericinin tecrübe alanı ve
alıcının tecrübe alanının kesiştiği bölgeden
oluşur.
Ortak tecrübe alanı … ortak tecrübe
alanı ne kadar genişse İLETİŞİM o kadar
ETKİLİ OLUR…
BELLEK ve ÖĞRENME METOTLARI
YALNIZ KULAK :
% 20 Kalıcı BİLGİ
YALNIZ GÖZ
:
% 30 Kalıcı BİLGİ
KULAK + GÖZ :
% 50 Kalıcı BİLGİ
KULAK + GÖZ+TARTIŞMA: % 70 Kalıcı BİLGİ
KULAK + GÖZ+TARTIŞMA+DENEME+KULLANMA: % 90 Kalıcı
BİLGİ
UNUTMA
Bilgi Unutma Oranı Yüksek,
Beceri Unutma Oranı Düşük
BİLGİNİN UNUTULMA HIZI
3
1
2
8
GÜN SONRA ……
HAFTA SONRA …….
HAFTA SONRA…….
HAFTA SONRA …….
% 20
% 42
%52
%64
İLETİŞİMİ ZORLAŞTIRAN FAKTÖRLER
KAYNAK TARAFINDAN OLUŞTURULAN GÜÇLÜKLER:
• Planlanmamış konuşma
• Dinleyiciye uygun olmayan anlatım tarzı
• Hızlı ve gereksiz bilgi aktarımı
• Yanlış sözcük seçimi
• Ses tonunu ayarlayamama ve işitilmeme
• Yüz ifadesi ve davranışlara dikkat etmeme
• Vericinin sinirli ve huzursuz olması
• Vericinin kendine güvensizliği
• Vericinin konuşmaya önyargılı başlaması
İLETİŞİMİ ZORLAŞTIRAN FAKTÖRLER
ALICI TARAFINDAN OLUŞTURULAN
GÜÇLÜKLER
• Alıcının kendine güvensizliği
• Algılama yavaşlığı
• Dikkat toplama zorluğu
• Soru sormama
• Geçici rahatsızlıklar
SÜREKLİ İLETİŞİM İÇİNDEYİZ
BAKIŞIMIZLA,YÜZ İFADEMİZLE,GİYİNİŞ TARZIMIZLA ,EL KOL
HAREKETİMİZLE,OTURUŞUMUZ VE KALKIŞIMIZLA
KARŞIMIZDAKİLERE ÇEVREMİZDEKİLERE SÜREKLİ MESAJ
VERİRİRİZ.
BAKIŞLAR,GÖZLERİN DİLİ, İKİLİ İLİŞKİLERİN
BAŞLAMASINDA NE KADAR ÖNEMLİDİR.
İLETİŞİMDE
3A FORMÜLÜ
A: AKTARMA
A: ANLAMA
A: ANLAŞMA
İlk 2 A’ nın gerçekleşmesi ile iletişim tamamlanır. Ancak başarılı bir
iletişim için diğeri de şarttır.
İLETİŞİM SÜRECİ
İster konuşun, ister yazın, ister dinleyin, ister okuyun, iletişim tek
bir davranıştan daha fazla şeyi içerir.
İletişim 5 aşamaya ayrılabilen olaylar zinciridir.
1-Kaynak bir fikre sahiptir
2-Fikir bir mesaja dönüşür
3-Mesaj iletilir
4-Alıcı mesajı alır
5-Alıcı, kaynağa tepkide bulunur ve geribildirim yollar..
Bu durumda süreç, her iki tarafın birbirlerine kendilerini
açıklayıncaya kadar tekrarlanır. Ancak bu süreç kapsamındaki her
bir adım başarıya ulaşırsa iletişimin etkili olduğu söylenebilir
İLETİŞİM SÜRECİ
İnsanlar zamanlarının çoğunu bilgi almakla
geçirmektedir.
Dinleme ve okuma, yazma ve konuşma kadar önemli
iletişim etkinlikleridir.
Çoğu insan 10 dakikalık bir konuşmanın ancak yarısını
hatırlayabilir. Çok iyi eğitilmiş olanlar bile etkili okuma
konusunda becerilerini gereğince geliştirememiştir.
Herhangi bir yazılı kaynaktaki önemli noktalara nasıl
ulaşılacağını bilmeyiz.
Bu yüzden de bilgilerin
büyük bir kısmından yararlanamayız.
YARARLI İLETİŞİM TEKNİKLERİ
1-DİNLEMEK
2-SORU SORMAK
3-AÇIKLIĞA KAVUŞTURMAK
4-GELİŞTİRMEK
5-TAKDİR ETMEK
6-ÖZETLEMEK
7-KATILIMA ÇAĞIRMAK
8-YAPICI TARTIŞMA
''Karısı:canım bu gün radyatörün arkasındaki akıntıyı tamir
edecek tesisatçı gelmedi
Kocası:(televizyonda maç seyrederken )hı-hı
Karısı:boru patladı ve bodrumu su bastı
Kocası:sessiz ol şimdi gol atacak
Karısı:bazı kablolar ıslandı ve köpeğimizi neredeyse elektrik
çarpacaktı
Kocası:tamir et o zaman
Karısı:veteriner köpeğin bir haftada iyi olabileceğini söyledi
Kocası: bana bir kola verir misin?
Karısı: tesisatçı bizim boruların kesildiğine sevindiğini söyledi.
Kocası: dinlemiyor musun bir kola istedim.
Karısı: Peki Stanley senden ayrılıyorum. Tesisatçıyla balayına
Havai'ye gidiyorum.
Kocası:lütfen yakınmayı bırakıp bana bir kola getirir misin?
Buradaki sorun hiç kimsenin beni dinlememesi''(Mesiti, S.4647)
1-DİNLEMEK
 ** İyi bir dinleyici misiniz?
 Genelde insanlar söylemek istedikleri en önemli noktayı en sona
bırakırlar.Karşı tarafın sözünün bitmesi beklenmelidir.
 **Dinleme tekniği
 Etrafınızda dinlemekle yükümlü olduğunuz pek çok kişi var: size
bağlı çalışanlar ve yöneticiler vs.. Onların fikirlerine önem
verdiğinizi ve söyleyeceklerini dinlemeye hazır olduğunuzu belli
etmeniz gerekir.
DİNLEMEK
İYİ DİNLEME BELİRTİLERİ
*Karşınızdakinin konuşmasının sonunda bir sessizlik
*Baş eğerek tasdik etmek, konuşmacıya doğru eğilmek gibi sessiz
davranışlar
KÖTÜ DİNLEME BELİRTİLERİ
**Karşınızdakinin sözünü bitmeden kesmek
**Kımıldamak, saate bakmak gibi huzursuz davranışlar
DİNLERKEN
*Konuşan kişinin gözlerine bakın
*Konuşan kişiye doğru biraz eğilin
*Başınızı sallayarak veya anlattıklarını kendi kelimelerinizle
tekrar ederek konuşanı cesaretlendirin
*Sorular sorarak konuya açıklık kazandırın
*Başka şeylerle meşgul olmayın, başka şeyler düşünmeyin
DİNLEMEYİ ENGELLEYEN TUTUM VE DAVRANIŞLAR
*Karşımızdakini kendimizle karşılaştırmak
*Karşımızdakinin düşüncelerini okumaya kalkışmak
*Kendi söyleyeceklerimize hazırlanmak
*Söylenenleri filtreden geçirmek
*Söylenenlerin bitmesini beklemeden hüküm vermek,ön yargılı
davranmak
*Karşımızdaki konuşurken hayal kurmak
*Karşımızdakinin anlattıklarında yaşadıklarımıza benzer bir şey
olduğunda kendi başımızdan geçeni düşünmeye koyulmak
*Kendi yaptığımız her şeyin doğru olduğunu kabul etmek ve
eleştirilere kulak kapamak istemek
*İşimize gelmediğinde konuyu değiştirmek
*Sürekli “evet haklısın ben de öyle düşünüyorum” diyerek hoşa
gitmeye çalışmak
DİNLEME ENGELLERİ
1-Emir vermek,yönlendirmek(Onu yapamazsın-Git ondan özür dile)
2-Uyarmak ,göz dağı vermek (Bunu yapamazsan o zaman…)
3-Ahlak dersi vermek (Bu senin görevin)
4-Öğüt vermek ,çözüm getirmek (Neden farklı bir açıdan
düşünmüyorsun)
5-Mantık yoluyla inandırmak (Bak sana işin doğrusunu anlatayım..)
6-Azarlamak (Doğru düşünmüyorsun)
7-Övmek yağcılık yapmak (Akıllı bir insansın)
Ne olduğunuz o kadar çok bağırıyor ki,
sesinizi duyamıyorum.
W. Emerson
DİNLEME ENGELLERİ
8-Ad takmak,ayıplamak (İşte bunda yanıldın)
9-Yorumlamak analiz etmek (Kızgın olduğun için böyle
konuşuyorsun)
10-Güven vermek,duygularını paylaşmak (Gün doğmadan neler
doğar)
11-Soru sormak,sınamak (Seni kim etkiledi)
12-Konuyu saptırmak,oyalamak (…birde olumlu yönünü düşün)
2-SORU SORMAK
Başlıca iki tür soru vardır. Açık ve Kapalı sorular..
Açık sorular bir bilgiyi açıklamak veya bir kişinin ilgisini çekmek için
kullanılır.
Bu sorular genellikle NE, NEREDE, NE ZAMAN, NİÇİN, KİM, ve
NASIL gibi kelimelerle başlar. (5n 1k)
Açık sorular çok etkili olabilirler. Kişiyi özendirip onu konunun içine
çeker.
Kapalı sorular bir nokta üzerine parmak basarken veya EVET ,
HAYIR gibi bir cevap alarak karşımızdaki insanın onaylama
ihtimalini denemek amacıyla kullanılır.
SORU SORMA TEKNİĞİ
Sorunuzla nereye varmak istediğinize karar verdikten
sonra buna uygun soru tipini seçiniz (açık, kapalı)..
• *Bu ne zaman olur?
• *İşlemi kim denetliyor
• *Esra, gelecek toplantıya katılabilecek misin?
•
*Öyle ise neden yapılıyor?
• *Sonuçlar nerede sergileniyor?
• *Sizce bu nasıl daha iyi olabilir?
3 AÇIKLIĞA KAVUŞTURMAK
* Kişiler arasında yanlış anlama tahmin edilenden
çok
daha
fazla
olmaktadır.
Açıklığa
kavuşturmak, soru sormaktan çok, karşınızdaki
kişinin
anlatmak
istediği
konuyu
anlayıp
anlamadığınızı sınamaktır.
*Açıklığa kavuşturmanın amacı, karşınızdakinin
sözleriyle veya davranışlarıyla ne ifade etmek
istediğini doğru olarak anlamaktır.
AÇIKLIĞA KAVUŞTURMAK
SONUÇLARI
*Daha iyi bir dinleyici olmak
*Daha fazla açıklık
*Yanlış anlamanın sıklığında ve sayısında azalma
*Daha profesyonel tartışma
*Kişisel duyguların yanlış yönlenmesinin önüne geçmek
4-GELİŞTİRMEK
Çevrenizdeki insanlar, iş arkadaşlarınız, müşteriler, size
bağlı çalışanlar, amiriniz, rakipleriniz
her zaman yeni fikirler üretirler. Bu gibi durumlarda sizin bu
fikirleri geliştirerek öneri olarak başlayan bir şeyi işe yarar bir
faaliyet haline getirmeniz gerekir.
Diğer insanların fikirlerini kabul edip, onları geliştirmek ve
zenginleştirmek, onlara apayrı bir fikirle karşılık vermekten
çok daha yapıcı ve etkindir
GELİŞTİRME SONUCUNDA
*Fikir kaybı azalır
*Fikri ilk üretende takdir ve teşvik duygusu
uyanır
*Daha iyi çözümler bulunur
GELİŞTİRME TEKNİĞİ
Bir başka kişinin fikrini kabullendikten sonra bu fikrin
geliştirilebilmesi uyarlanması ve genişletilmesi için önerilerde
bulununuz.
*Bunu yarın daha ayrıntılı konuşmalıyız
*Bu işin başlama tarihini Nisan ayına alsak daha iyi olur
*Bu iyi bir fikir, eğitim çalışmalarını entegre edip iş kayıplarını
önleneyebiliriz.
*Bu iyi bir fikir, bu şekilde bütün ürün çeşitlerini bir arada
pazarlayabiliriz.
5-YAPICI TARTIŞMA
Bir görüşme sırasında bir başkasının fikrine karşı çıkmak yapıcı bir tutum
olabilir. Yeni bir düşünce ileri sürmekle yeni fikir ve inanışların ortaya
çıkabileceği bir diyaloga zemin hazırlayabilirsiniz.
Eğer bir başkasının fikrini kabul etmiyorsanız onu hemen silip atmak
yerine, konuya ilişkin daha farklı bakış açıları önerip onun fikrini ne
sebeble kabul etmediğinizi açıklayabilirsiniz.
Pek çok toplantı, kişilerin çok değişik yönlerde fikir üretmesi sonucunda
amacından uzaklaşabilir. Bu, genellikle bir karşı fikri ortaya koymaktan
çekinmenin sonucudur. Değişik bir kanıya sahip olduğumuzda, bu
değişikliğin çok açık ve yapıcı bir şekilde ifade edilmesi önemlidir
YAPICI TARTIŞMANIN SONUÇLARI
*Açıklık
*Katılım sağlamak
*Daha iyi kararlara
varmak
YAPICI TARTIŞMA TEKNİĞİ
Diğerlerinin fikirlerini inceledikten sonra bu fikirlere farklı
açılardan bakmayı öneriniz veya bu fikirleri kabul etmeme
gerekçelerinizi , bu fikirlerin ne gibi zorluklara yol
açabileceğini anlatınız.
İNSANLARLA MÜNASEBETİN ATEŞLE MÜNASEBETİN GİBİ OLSUN.
ÇOK UZAKLAŞMA DONARSIN;ÇOK YAKLAŞMA YANARSIN
SADİ ŞİRAZİ
6. ÖZETLEMEK
.
Alınan karar ve yapılan planların özetlenerek tekrar edilmesi bir
tartışmaya açıklık ve düzen kazandırır.
Özetleme ile açıklamanın karıştırılmamasına özen gösteriniz.
Açıklama tek bir konu ile ilgilidir. Özetleme ise o ana kadar
tartışılanların tümünü kapsar.
Özetlemenin sadece toplantının veya tartışmanın sonunda
yapılması gerekmez. Bir toplantının başında, Önceki toplantıda üzerinde
durulan önemli noktaların hatırlatılması veya bir konudan diğerine
geçerken önemli noktaların özetlenmesi gerekebilir
Özetlemenin amacı, daha önceden yapılan tartışmanın önemli
noktaların dikkat çekmektir
ÖZETLEME TEKNİĞİ
Bugünkü kararlarımızı özetlersek; hepimiz
ISO 9001-
2000 belge alma konusunda “Yürütülen hizmetlerin yeniden
yapılandırılması”nda hemfikiriz.
X KİŞİSİ Kalite Yönetim Sistemi” konusunda çalışmalar
yapacak. Oluşturulacak ,Kalite Komitesi, Kurumun içinde
bulunduğu mevcut durumu tespit amaçlı; anket çalışması
için bir plan hazırlayacak.. Gelecek Perşembe tekrar
toplanıp gelişmeleri tartışacağız
7. KATILIMA ÇAĞIRMAK
Herkes ne olup bittiğini, niçin böyle olduğunu, kendi
görevinin ne olduğunu ve bu konuda ne gibi katkıları olacağını
anlamalıdır.
Katılıma çağırmak, soru cümleleri ile yapılsa da amacı
öğrenmek değildir.
Örn. –Dr. Tahir
Besen bu konuda ne düşünüyorsun? Demekle bilgi
de alınabilir, Dr. Tahir Besen tartışmaya da sokulabilir..
Katılıma çağırmanın amacı, bir başkasını tartışma içine
sokmak ve katılıma özendirip cesaretlendirmek olarak
özetlenebilir.
KATILIMA ÇAĞIRMAK
SONUÇLARI
*Değer verilme duygusunun oluşması
*Artan özendirme
*Canlandırma
Katılıma Çağırma Tekniği
Kişilere ismi ile hitap ederek onları konunun içine sokmaya yönelik bir soru
sorunuz. Bazı durumlarda soruyu sormadan önce bir özetleme yapmanız daha
doğru olur.
-Ahmet, sen ne dersin?
-Bu plan uygulanabilir gibi görünüyor..Ayşe senin bu konuda fikrin nedir?...
8. TAKTİR ETMEK
•
Takdir etmekte bir beceridir ve bilinçli olarak kullanılmalıdır.
•
Gereksiz yere yapıldığında bir değeri kalmaz. Takdir, belirli
bir kişiye veya onun yaptığı belirli bir işe yöneltilmelidir.
AMAÇLARI
**Kişilerin çabalarının farkına varmak
**Çabaların yenilenmesini teşvik etmek
**Diğer kişileri benzer çalışmalara
özendirmek
**Örnekler:
-Ayşe, bu rapor için ne kadar çaba sarf ettiğin belli.. Bunu zamanında
bitirmek için girdiğin sıkıntıları tahmin edebiliyorum..
-Çok güzel bir fikir, teşekkür ederim..
-Ahmet,örnek bir soruşturma yapmış ve formatları yerinde
kullanmışsınız.Teşekkür ederim.
İLETİŞİMİ ENGELEYEN DURUMLAR
o Ellerinizi kenetleyin, kollarınızı bağlayın, ayak ayak üstüne atın
geriye doğru yaslanarak oturun
o Karşınızdaki insanın yüzüne bakmayın, mümkünse gözlerinizi kaçırın
Karşınızdakini hiç ses çıkarmadan dinleyin veya sözünü kesin
o İfadesiz bir şekilde durun
o Konuştuğunuz insanın karşısına oturun
o Konuştuğunuz kişinin adını öğrenmek için çaba harcamayın ve adını
kullanmayın
İLETİŞİMİ ENGELEYEN DURUMLAR
o
Hiç soru sormayın veya kapalı sorular sorun
o Ne söylendiğini anlamak için kontrol etmeyin
o Bir şeyleri değiştirmeye çalışmanın boş olacağını söyleyin
o Karşınızdaki kişinin görüşünü ve duygularını kabul etmeyin
o Aynı fikirde değilseniz “hayır yanılıyorsunuz” “bu çok saçma” deyin
o Önce aynı fikirde olmadığınızı söyleyin sonra nedenini izah edin
o Savunucu olun hiçbir zaman hatanızı kabul etmeyin
o Karşınızdakini eleştirin ve yargılayıcı olun
İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRAN DURUMLAR
o
Elleriniz açık olarak öne doğru eğilin,
o
Kişinin yüzüne bakın ve olduğu kadar çok göz teması kurun
o
Kişi konuşurken, “evet” “gerçekten mi?” “ya demek öyle” gibi
dinlediğinizi belirten sözler söyleyin
o
Gülün
o
90 derecelik bir açı ile mümkünse yanına oturun
o
Konuştuğunuz kişinin adını öğrenin ve adını sık sık kullanın
o
Açık sorular sorun
İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRAN DURUMLAR
o Söylenenlerden ne anladığınızı özetleyerek tekrarlayın
o Kişinin duygularını anladığınızı ve olayları kendi açısından
yorumlamasına hak verdiğinizi gösterin
o Aynı fikirde olmadığınız durumlarda sadece kendi görüşlerinizi dile
getirin
o Kişiye karşı yargılayıcı olmayın ve onu olduğu gibi kabul edin
o Aynı fikirde değilseniz önce sebebini belirtin, sonra kendi görüşünüzü
belirtin
o Hatanızı ve bilmediğiniz soru ve durumları kabul edin
BAŞARILI İLETİŞİMİN ANAYASASI
1-İletişimin gerçek amacını saptayın (mesajınızdan ne elde etmek
istiyorsunuz?
2-Çok iyi bir dinleyici olun
- Yalnızca anlaşılmaya değil önce anlamaya çalışın
- Dikkatle, ilgiyle ve derinlemesine dinleyin
3-İletişimi olumlu davranışlarınızla destekleyin
- ne söylediğinizden çok “nasıl söylediğiniz” önemlidir.
- empatik yaklaşımdan uzaklaşmayın
4-Mesajınızı iyi hazırlayın
- konuşmanızı sistematik biçimde planlayın (beden dilini kullanın)
BAŞARILI İLETİŞİMİN
ANAYASASI
5-Mesajınızın temel içeriğini ön planda tutun
ana fikirden uzaklaşmayın, konuyu dağıtmayın
6-Karşılıklı ve uzun süreli yararlara önem verin
insanlar, kendi yararlarına önem veren konuşmalarını son derece
olumlu karşılarlar
7-İletişim ortamını ve zamanını göz önünde bulundurun
fiziksel ortamdaki tüm engelleri kaldırın
8-İletişimin sonuçlarını izleyin
her aşamada (özellikle sözlü iletişimde) geri bildirim alın
Sorular sorarak, gözlemleyerek ve notlar alarak iletişimi sürekli
takip edin
İNSAN, ALIŞKANLIKLAR ve İHTİYAÇLAR
Bireyi yöneten kaynaklar içseldirler. Bunlar hayatın başlarında
büyükler tarafından insanın içine yerleştirilir ve genellenmiş ancak
kaçınılmaz olarak bireyin kaderini çizen rollere yöneltilirler.
David Riesman
Gerçek, her zaman bilinmek ve ara sıra söylenmek içindir.
Söylediklerimin yarısı anlamsızdır. Ancak bunu diğer yarısı
sana ulaşabilsin diye söylüyorum.
Gerçeğin karşısında bir çocuk gibi oturun ve daha önceden
oluşmuş tüm önyargılarınızı bir yana bırakın. Hayatın sizi
yönlendirdiği boşluğa yönelin, yoksa hiçbir şey öğrenemezsiniz...
T.H. Hukley
İNSAN, ALIŞKANLIKLAR ve İHTİYAÇLAR
Babam iki tür insan vardır derdi; işi yapanlar ve yapılan işten kendine pay
çıkaranlar..benden birinci grupta yer almamı isterdi. Çünkü orada diğerinden
daha az rekabet vardır derdi..
İndra Gandhi
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
1-Temel fizyolojik ihtiyaçlar (siz şarkı söylerken aç sizi midesiyle dinler)
2-Güvenlik
3-Ait olma –sosyal ihtiyaçlar
4-Saygı ve statü
5-Öz gerçekleştirme ve tam doyum
OT VE GÜZ YAPRAĞI
Ot, bir güz yaprağına dedi ki; “Düşerken çok ses çıkarıyorsun !. Kış düşlerimin hepsi uçup
gidiyor.
Yaprak kızgınlıkla, “-Soysuz ve barksız yaratık! Şarkısız huysuz şey !. Sen
yükseklere ulaşamazsın ve şarkı da söyleyemezsin.”
Sonra güz yaprağı toprağa uzandı ve uykuya daldı. Ve bahar geldiği zaman
tekrar uyandı ve artık o da bir ottu..
Ve sonbahar geldiğinde ve kış uykusu bastırdığında ve üstüne havadan yapraklar
düşmeye başladığında kendi kendine mırıldandı,
-“Ah bu güz yaprakları !
Ne kadar çok gürültü yapıyorlar !
Bütün kış düşlerim uçup gidiyor.”
“Empati olgunluğun en iyi göstergelerinden biridir.”
Tongue fu düşüncesi
ÜSTLERLE İLİŞKİLER
Sorumluluk sahibi üstlerle çalışanlar için davranış biçimleri
(Sağlıklı ilişkileri desteklemek ve katkıda bulunma yolları)
* üstünüzün liderliğini tanıyın
* duyarlı olun
* güvenilir ve dürüst olun
* yetki sınırlarını çizin
* istekli olun
* iletişim kurun
* iyi ilişki geliştirin
Sorumluluk sahibi olmayan yöneticilerle çalışanlar
* kendinizi kontrol edin
* nazik, saygılı ve kararlı olun
* tam bilgiyi toplayın
* hayır demesini bilin
* zamanlamayı iyi yapın
* yazılı hale getirin
* sesinizi uygun kanaldan duyurun
İyi ilişki geliştirmek isteyen üstler ve astlar için davranış biçimleri
* size yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın
* farklılığı kabullenin
* yargılamayın
* uzlaşın
* birlikte çözün...
AKTİFLEŞME
TABLOSU
Saklı gündemlerimiz aslında bir şeye veya bir duruma tepkidir,
pasif tutumdur. Bu tepkileri değiştirirsek aktif tutum almış oluruz.
Pasif tutum : Ben iyiyim
Aktif Tutum: Herkes gibi benimde güçlü ve zayıf yanlarım var. Her iki
yanımda da değişiklikler yapabilirim.
Pasif tutum: Sen iyisin
Aktif tutum: Kendimi iyi göstermek için başkalarını aşağılama
gerekmiyor. Bu tür karşılaştırmalara son vermeliyim..
Pasif tutum: Ben acizim
Aktif tutum: Benimde yeteneklerim ve güçlü yanlarım olduğuna göre
kendimi başkalarının karşısında aşağılamam gerekmiyor.
Pasif tutum: Ben kusursuzum
Aktif tutum: Hiç kimse kusursuz değildir. Bazen ben de yanılabilir
olumsuz bir şey yapabilirim.
Kendinden Emin İfade, Kendinden Emin Dinleme
Anne: Sağır mısın nesin? Kes şu teybin sesini. (saldırgan ifade)
Delikanlı: sağır olmadığımı sen de biliyorsun anne. Hep böyle
yapıyor müzik dinlememe izin vermiyorsun. (savunucu iletişim)
Anne: Teybin sesini bu kadar açarsan komşular kızar. (pasif
ifade)
Delikanlı: Hayır kızmazlar. Her zaman açıyorum, bir şey
demiyorlar (dinlemeyi ret)
Anne: Teybin sesini bu kadar çok açtığında başım ağrımaya
başlıyor. Sesini biraz kısmanı rica ediyorum (kendinden emin
ifade)
Delikanlı: Tamam anneciğim şimdi kısıyorum. (kendinden emin
dinleme)
Kendinden emin ifadenin örneklerde de görüldüğü gibi üç öğesi
vardır:
*durumun sizin açınızdan ortaya konması
*durumun sizde açtığı duyguların dillendirilmesi
*durumla ilgili kendi isteklerinizin belirtilmesi
ÖĞRENME TARZLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
Bilgiyi öğrenme, depolama, hatırlama ve akla
getirmede asıl olarak 5 duyudan üçü kullanılır.
Gözleriniz, kulaklarınız ve dokunma duyunuz iletişim
kurmanızda gerçekliği algılamanızda ve başkalarıyla
ilişkiye geçmeniz de önemli roller oynar.
Eşit kiplik tercihleri olanlar daha esnek öğrenirler ve
çok sayıda öğrenme tekniğinden yararlanabilirler.
İLETİŞİM ve REKABET FELSEFELERİ
KAYBET-KAYBET
Kaybet-Kaybet düşmanca bir
çarpışma felsefesidir. İletişimin
temelinde hesap sormak, ya da intikam almak düşüncesi vardır. Aynı
zamanda kendi yönünü bulamamış çok mutsuz ve başkalarına fazlasıyla
bağımlı olanların da felsefesidir. Onlar herkesin kendileri gibi olmalarını
isterler.
Hiç kimse bir şey kazanmazsa belki de hep kaybeden biri olmak o
kadar kötü sayılmaz…
İLETİŞİM ve REKABET FELSEFELERİ
KAYBET-KAZAN
Ben huzuru sağlamaya çalışırım, huzurun bozulmaması için her şeyi
yaparım düşüncesi pazarlıklarda teslim olma boyun eğme gibi görülür.
Liderlik tarzında ise bu, fazla hoşgörü ya da gevşeklik sayılır. Kaybetkazan iyi insan olmak demektir. İyi insanlar yarışta sonuncu gelirler.
Ancak bir sorun vardır. Kaybet-kazan tipindekiler bir çok duygularını içine
atar. Baskı halinde tutulan duyguların diğer belirtisi de haddinden fazla
öfke, basit olaylara aşırı tepki, kuşkuyla karışık alaydır.
Duygularını sürekli baskı altında tutan ve onları aşarak daha
yüksek hedeflere doğru gidemeyen insanlar bunun kendilerine olan
saygılarının ve ve sonunda da başkalarıyla olan ilişkilerinin niteliğini
görürler.
İLETİŞİM ve REKABET FELSEFELERİ
KAZAN-KAYBET
Her günümüzü eşimizle çocuklarımızla iş arkadaşlarımızla
rekabet ederek geçirmek zorunda değiliz. Evliliğimizde kim
kazanıyor sorusu gülünçtür. İki kişi birden kazanamıyorsa o
zaman ikisi de kaybediyor demektir.
Savunmacı zihinler ne yaratıcıdır ne de işbirliğinden
yanadır.
KAZAN-KAYBET
DE,
KAYBET-KAZAN
DA
GÜVENSİZLİĞE DAYANAN ZAYIF DURUMLARDIR.
KİŞİSEL
İLETİŞİM ve REKABET FELSEFELERİ
KAZAN-KAZAN
Kazan-kazan zihinsel ve duygusal bir düşünce tarzıdır.
Kazan-kazan anlaşma yada çözümlerin karşılıklı yarar ve hoşnutluk
sağlaması anlamına gelir. Bu mantık yaşamı bir rekabet arenası değil bir
işbirliği alanı olarak görür. Çoğu insan her şeye ikili kıyaslamalar açısından
bakar. Ama bu tür düşünce temelde hatalıdır. Bu, ilkeden çok güç ve
mevkiye dayanır. Bu felsefenin temelinde şu paradigma vardır:
Herkes için her şeyden yeterince vardır. Bir insanın başarısı diğerlerinin
başarısızlığı anlamına gelmez. Diğerlerinin başarısızlığı pahasına
kazanılması da gerekmez.
Kazan-kazan 3. seçeneğe inanmak demektir. Ne sizin yönteminizdir, ne
de benim. Daha iyi yüce bir yöntemdir bu…
Download

iletişim süreci