15 Mayıs/May 2014
Saatler/Hours
Yer/Venue
Konuşmacılar/Speakers
Konular/Subjects
10:30-11:20
Küçük Amfi / Small
Auditorium
Açılış / Opening
Açılış Konuşmaları / Opening Speeches
Küçük Amfi / Small
Auditorium
Kıbrıs Türk Sanayi Odası & Kıbrıs Türk Yatırımları
Geliştirme Ajansı
Kuzey Kıbrıs İhracat ve Yatırım İmkanları
Cyprus Turkish Chamber of Industry & Cyprus Turkish
Investment Development Agency
Ercan Ayfer
Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı / Assistant
General Manager, Treasury
Asbank Ltd.
İKYD Panel
Prof.Dr. Cem Tanova (Moderatör)
Dekan / Dean
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi/EMU Faculty of
Business and Economics
North Cyprus Export and Investment
Opportunities
Portföy Yönetiminde Kariyer
11:30-12:20
11:30-12:20
12:30-13:20
Salamis
Arsinoe
Zühre Aydan Ayaz
Yönetim Kurulu Başkanı / President
İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği / Human Resource
Management Association
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı / Assistant
General Manager Human Resource
Turkcell Kuzey Kıbrıs
Yiğit Oğuz Duman
TAV Havalimanları Holding İş Destek Başkan Yardımcısı
PERYÖN Uluslararası Temsilcisi / Business Support Vice
President, TAV Holding and International
Representative, PERYÖN
Özlem Avcı
Personel İşleri Müdürü / Personal Affairs Manager
DAÜ/ EMU
Konferans Dili/Language
Türkçe/Turkish
Simultane
Çeviri/Simultaneous
Translation.
Türkçe/Turkish
Simultane
Çeviri/Simultaneous
Translation.
Türkçe / Turkish
Career in Portfolio Management
İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer ve
Derneğin Vizyonu
Having a Career in Human Resource
Management, The Vision of the Association
Türkçe / Turkish
12:30-13:20
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
Salamis
Soli
Küçük Amfi / Small
Auditorium
Küçük Amfi / Small
Auditorium
Harun Yardımcı
Yazılım Mimarı / Software Architect
E-Bay Türkiye
Fulbright Komisyonu / Fulbright Commission
ABD Lefkoşa Elçiliği / USA Embassy, Nicosia
Dimis Michaelides
Danışman, Yazar, İlüzyonist / Consultant, Author and
Magician
Nihat Tümkaya
Genel Müdür/General Manager
Kempinski Hotel The Dome, Antalya
Gelecek Yazılımda- Türkiye Durum Analizi
Software is The Future- The Analyses of
Turkey
Amerika’da Yüksek Öğrenim Olanakları ve
Öğrenci Vize Başvurusu
Studying in The U.S. and Applying for Student
Visa
İnovasyon Sanatı
The Art of Innovation
Kempinski Tanıtımı ve İnovasyon
The Promotion of Kempinski and Innovation
Türkçe/Turkish
İngilizce/English
İngilizce / English
Simultane Çeviri /
Simultaneous Translation
Türkçe / Turkish
Simultane Çeviri /
Simultaneous Translation
Zeynep Naz Çelik
İnsan Hizmetleri ve Eğitim Yöneticisi / People Services
and Training Manager
Kempinsky Hotels The Dome, Antalya
14:30-15:20
Arsinoe
Panel
Mühendislik ve Mimarlık Eğitiminde Mevcut
Durum ve Gelecek Vizyonu”
Prof.Dr.Hasan Amca (Moderatör)
Öğretim Üyesi / Academic Staff
DAÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü / EMU
Electrical and Electronic Engineering Department
The Educational Analysis of Both Engineering
and Architecture Education At Present and
The Future Vision.
Ahmet Hüdaoğlu
KTMMOB Genel Başkanı / The President
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği / Union of
The Chambers of Cyprus Turkish Engineers and
Architects
Prof.Dr.Şebnem Hoşkara
Türkçe/Turkish
Dekan / Dean
DAÜ Mimarlık Fakültesi / EMU Faculty of Architecture
Emir Taşcıoğlu
KTMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı /
The President
The Chamber of Mechanical Engineerings, Union of The
Chambers of Cyprus Turkish Engineers and Architects
Prof. Dr. Özgür Eren
Bölüm Başkanı / Chair
DAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü / EMU Civil Engineering
Department
14:30-15:20
14:30-15:20
15:30-16:20
Salamis
Soli
Arsinoe
Vecdi Çimen
Marka Uzmanı / Brand Expert
TÜYAP
Özge Barutçu
İşe Alım Yöneticisi / Recruitment Director
Garanti Bankası
Parkan Behayeddin
Direktör / Director
Scientific Engineering Services
Pazarlama İletişiminin Dijital Dünyası
Türkçe / Turkish
The Digital World of Marketing
Communication
Garanti Kariyer
Türkçe / Turkish
Career at Garanti
Yangın Güvenliği Mühendisliği- Performansa
Dayalı Binalar ve Yangın Kodları
İngilizce / English
Fire Safety Engineering – Performance Based
Building and Fire Codes.
15:30-16:20
15:30-16:20
Küçük Amfi / Small
Auditorium
Salamis
Yusuf Çavdar
Bölge Müdürü / Regional Manager of Cluster Region
Rixos Hotels
Rixos Grubunda Kariyer
Ayşe Sevinç Gürünlü
Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Danışmanı ve
Destek Birimleri Koordinatörü / Board Consultant and
Support Units Coordinator, Kaner Group of Companies
Kariyer Hedefiniz ve Girişimcilik Tutkunuz
-Kariyer Yol Haritanız
-Kişisel Gelişim
-Girişimcilik Tutkunuz
Career at Rixos Group
Türkçe/Turkish
Simultane Çeviri
Olacaktır/Simultaneous
Translation
Türkçe / Türkçe
15:30-16:20
Soli
British Council
16:30-17:20
Salamis
16:30-17:20
Soli
Willem Kolthof
Proje Yöneticisi-İş Gücü Piyasası Uzmanı/Project
Manager-Labor Market Expert
John Elridge
Program Yöneticisi / Program Manager
17:30-18:20
Salamis
17:30-18:20
Büyük Amfi / Grand
Auditorium
Ayşe Doğruel Uludağ
Yaşam Koçu, NLP Uzmanı / Life Coach, NLP Practitioner
Omotola Jalade Ekeinde
Film Sanatçısı, Şarkıcı, Hayırsever, 100 En Etkileyici
İnsandan Biri /An Actress, Singer, Philantropist, One of
The Top 100 Influencial People in The World
Your Career Goal and Your Passion for
Entrepreneurship
-Career Road Map
-Personal Development
-Your Passion for Entrepreneurship
Kıbrıs Türkler için AB Bursu ve Avrupa’da
Eğitim Almak
EU Scholarship For Turkish Cypriot and
Studying in Europe
Proje Yönetimi- AB Projeleri/ Project
Management- EU Projects
İngilizce / English
Warwick-DAÜ Master Programı
İngilizce / English
Warwick-EMU Master Programı
Kendinizin CEO’su Olun
-Kendinizi Tanımak
-Kişiliğinize Uygun Kariyer Seçimi
Be Your Own CEO
-Knowing Yourself
-Choosing The Right Profession Matching Your
Personality
Kişisel Başarı ve Öğrencileri Motive Edici
Tavsiyeler
Personal Achievement and Advices to
Empower Students
İngilizce/English
Türkçe / Turkish
İngilizce / English
16 Mayıs/May 2014
Saatler/Hours
Yer/Venue
Konuşmacılar/Speakers
Konular/Subjects
Language/Konferans Dili
10:00-11:20
Arsinoe
Havva Başkan
Çalışan İlişkileri Yönetim Uzmanı / Employee
Relations Management Expert
Turkcell Kuzey Kıbrıs
Yeni Mezun Programı ve Yeni Mezunlara
Tavsiyeler
Türkçe
Serkan Fahrioğlu
BİS (Baz İstasyonu Sistemleri) Uzmanı / BSS (Base
Station Systems) Specialist
Turkcell Kuzey Kıbrıs
Graduate Program and Useful Tips for New
Graduates
İşimiz Teknoloji Kariyerimiz Teknoloji
Technology is Our Career and Profession
Çağın Sanıvar
Switch Network Uzmanı / Switch Network Specialist
Turkcell Kuzey Kıbrıs
10:30-11:20
Küçük Amfi / Small
Auditorium
Ali Servet Eyüboğlu
Kurucu / Founder
Mekanist.net
Eren Caner
Sosyal Medya Uzmanı / Social Media Expert
Digitalks
Sosyal Medya Nedir / Ne değildir
-Sosyal Medya’da Kariyer Olanakları ve İş
Fırsatları
Türkçe / Turkish
Simultane
Çeviri/Simultaneous
Translation
The Definition of Social Media and The Career
Oppotunities.
Hikmet Şen
Dijital Pazarlama Sorumlusu / Responsible of Digital
Marketing
Mavi
Eda Günay
Uplifers Kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni / Founder
of Uplifers and Editor
10:30-11:20
Salamis
Çağrı Erdoğan
Proje Yöneticisi / Project Manager
Youth Republic
Eda Bildiricioğlu
Kariyer Planlama, İnsanın Kendini Tanıması ve
Türkçe/Turkish
Danışman / Consultant
Bildiricioğlu Consultancy
İnsan Yönetimi
Career Planning, Knowing Yourself and Talent
Management
10:30-11:20
11:30-12:20
Soli
Salamis
Selda B. Bekiroğlu
İnsan Kaynakları Yöneticisi / Human Resource
Director
İlkay Mustafa Genç Ltd.
Didem Günsel
Ar-Ge İş Alım Uzmanı / R&D Recruitment Expert
HUAWEI TECHNOLOGIES
İlkay M. Genç Ltd. İşe Alım Süreçi ‘’ ve ‘’ Etkili CV
Oluşturma Yöntemleri
The Recruitment Process at İlkay M.Genç Ltd.
And The Methods to Write an Effective Resume
Huawei’ de Staj ve İş Fırsatları
Türkçe / Turkish
Türkçe/Turkish
Training and Job Opportunities in Huwaei
Dilara Kesen
İnsan Kaynakları Uzmanı / Human Resource Expert
HUAWEI TECHNOLOGIES
11:30-13:20
Arsinoe
Dr. Yener Çoşkun
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başuzman / Senior Expert
Mediation Activities
Sermaye Piyasası Kurulu / Capital Market Board
Dr. Gökhan Büyükşengur
Eğitim Müdürü / Director of Education Department
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
Borsa İstanbul / İstanbul Stock Exchange
“Sermaye Piyasalarının Ülkemiz Ekonomisindeki
Yeri/İşlevi, SPK'nın Nitelikleri ve Kariyer
Sürecindeki Yeri”
Türkçe / Turkish
“İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Vizyonu
Çerçevesinde Sermaye Piyasası Alanında Kariyer
Olanakları”
The Position and Functionality of Capital
Markets in Turkey, The Qualifications and
Career Process in Capital Market Board
Career Opportunities in the Field of Capital
Market Within The Framwork of The Vision of
Istanbul International Finance Center
12:30-13:30
Salamis
Esra Aybar Kurtay
Sistem Analisti / System Analist
Jabil Türkiye
Ziya Ediz Gürsan
Gelir Yönetimi Müdürü / Revenue Management
Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunlarından
Ne Bekleniyor- Yararlı Tavsiyeler
The Expectations from IE Graduates- Useful
Advices
Türkçe / Turkish
11:30-12:20
12:30-13:20
13:30-14:20
Soli
Soli
Salamis
Manager
SunExpress
Fatoş Anter
Yaşam Boyu Öğrenim Uzmanı
Life-Long Learning Expert
Lefkoşa Belediyesi / Nicosia Municipality
Nermin Akpınar
Enerji Ticaret Direktörü / Energy Trade Director
AKSA Enerji
Tülin Balcıoğlu
İş-İlişki Danışmanı/Profession- Relationship
Consultant
Eğitim Haritamızı Çizmek ve Renklendirmek
Türkçe
Drawing and Colouring The Education Map
Enerji Sektöründe Kariyer Yapmak
Türkçe/Turkish
Having Career in Energy Production Sector
Kariyerim ve Senaryolarım
Türkçe / Turkish
My Career and Scenario
Cem Başeskioğlu
Senarist ve Yönetmen / Script Writer and Film
Director
13:30-14:20
14:30-15:20
14:30-15:20
Küçük Amfi / Small
Auditorium
Soli
Salamis
Atilla Aytun
Genel Müdür/General Manager
Radisson Blu Ankara
Cüneyt Çerkez
Genel Müdür Yardımcısı / Assistant General Manager
CA Technologies
Semral Erel
Direktör / Direktör
Semra Ltd.
Yönetim Kurulu Başkanı / The President
İş Kadınları Deneği / Business Women Association
Fatoş Somsa
Yaşam Koçu-Kariyer Danışmanı / Life Coach-Career
Counsellor
Turizm Sektöründe Kariyer Hedefinizi Nasıl
Belirleyeceksiniz?
How Will You Define Your Career Goals at
Tourism Sector?
Başarıya Giden Yol- Güven Vermek
Türkçe/Turkish
Simultane Çeviri
Olacaktır/Simultaneous
Translation
Türkçe /Turkish
The Way Through Success- Being Trustworthy
Kendinizin Lideri Olmak
Being Your Own Leader
Türkçe / Turkish
Şükrü Karademir
Danışman-Virpus Network Company Çözüm Ortağı /
Consultant- Solution Partner of Virpus Network
Company
14:30-15:20
15:30-16:20
Grand Auditorium
Salamis
Leila Otadi
Film Sanatçısı, Ressam / An Artist, Painter
İhsan Elgin
Direktör / Director
Girişimcilik Merkezi / Entrepreneurship Center
Özyeğin Universitesi
Başarı İçin İhtiyacımız Olan Nedir? Başarının
Tanımı
What Do We Need For Being Successful? The
Definition of Success
Yönetim Metodolojisi Olarak Girişimcilik
İngilizce/ English
İngilizce / English
An Entrepreneurship as a Management Model
Furkan Gül
Program Yöneticisi / Program Supervisor
Girişimcilik Merkezi / Entreperenurhip Center
Özyeğin Üniversitesi
Soner Memiş Uzan
Uluslararası Hukuk ve Yatırım Danışmanı
International Counsel and / Investment Venture
Capital
BTS Legal
15:30-16:20
16:30-17:20
Soli
Küçük Amfi / Small
Auditorium
Ayhan Varol
Proje Yöneticisi / Project Manager
OBM Mühendislik / OBM Engineering
Aral Balkan
Kullanıcı Deneyim Tasarımcısı / User Experience
Designer
Kıbrıs’ın Biyoenrji Kaynaklı Yenilenebilir Enerji
Potansiyeli
The Renewable Energy Potential of Cyprus
Based on Bio-Gas
Dijital Feodalism ve Engellemenin Yöntemleri
Digital Feudalism and How to Avoid It
Türkçe / Turkish
İngilizce / English
Simultane Çeviri /
Simultaneous Translation
Download

see/download the list of all sessions.