22 Ağustos 2014 Cuma
Sayı:6699
25.Kr.
ÖDEMİŞ'İN ÜÇ PROJESİNE VALİLİKTEN DESTEK
İzmir Oteli yanındaki bina
İlçemizin kültürel mirasının
korunması ve gelecek nesillere
aktarılması konusunda Ödemiş
Belediyesi'nin hazırladığı üç
projeye Valilikten destek geldi.
Yeni yasaya göre Ödemiş'in
hizmet alanı içinde yer alan yeni
mahallelerinde restorasyon ve
röleve çalışması yapılacak çok
sayıda yapı bulunmaktadır. Tarihi
ve kültür değerlerimizin
korunması amacıyla Ödemiş
Belediyesi tarafından hazırlanan
dört proje için geçtiğimiz günlerde
Valilik bünyesindeki emlak vergisi
katkı payından yardım alınmak
üzere müracaat edilmişti.
Vali Mustafa Toprak ile görüşen
Belediye Başkanı A.Mahmut
Badem Ödemiş'e üç proje için
destek verildiğini müjdeledi.
Başkan Mahmut Badem;
“Valiliğimizin bölgemizdeki
kültürel yapıların korunması ve
turizm konusunda gelişimini
sağlayacak projelere göstermiş
olduğu ilgi ve
destekten dolayı
teşekkür ederiz.
Bundan sonrada
işbirliği içinde
çalışmalarımızı
yürüteceğiz ” dedi.
Valilik tarafından
desteklenecek,
Ödemiş Katırcı
Hanı ve Çevresi
Röleve Restorasyon
Projesi, İzmir Oteli
yanından bulunan
iki katlı iş yerinin
restorasyonu ve
Birgi Çınaraltı
Meydanı Sokak
Sağlıklaştırma
uygulama projesi sosyal ve
kültürel amaçlı değerlendirilmek
üzere işlevlendirilecek.
Mahmut Badem'in 2004-2009
belediye başkanlığı döneminde de
Arasta, Yıldız Oteli, İbrahim
Hakkı Ayvaz Kent Müzesi ve
bünyesindeki Bedia Akartürk
Sanat Müzesi ve Öğretmen Evi'nin
restorasyon projeleri, Yıldız Oteli
çevresi sokak sağlıklaştırma
projeleri de valilik desteği ile
yapılmış projeler arasındadır.
Doğukan Kızıltaş
GEDİZ ELEKTRİK VE DENİZBANK'TAN ÖDEMİŞLİ KESİN ÇÖZÜM PEŞİNDE
bu bölgede altın arama
ÖNEMLİ İŞBİRLİĞİ
ruhsatının iptalini isteyeceğiz.
basın toplantısında
işbirliği protokolü
imzaladı. İki
kurum arasında
yapılan anlaşma
ile üreticiler,
tarımsal elektrik
faturalarını Üretici
Kart ile 6 aya
varan vadelerle
ödeme
avantajından
yararlanabilecekler
.
Gediz Elektrik, DenizBank ile
İşbirliğinin İzmir ve Manisa
üreticilere ödeme avantajı
Tarımsal Sulama Müşterileri için
sağlayan bir işbirliği
önemli bir fırsat olduğunu belirten
gerçekleştirdi. Bu işbirliği
Gediz Elektrik Perakende Satış
çerçevesinde, Gediz Elektrik
Perakende Satış A. Ş.'den tarımsal A.Ş. Müşteri İlişkileri Müdürü
Mustafa Demir yaptığı
faaliyet kapsamında elektrik
değerlendirmede,“Bölgemizde
enerjisi tedarik eden Tarımsal
Sulama Müşterileri, elektrik fatura yaygın olarak sulu tarım yapılması
bedellerini Üretici Kart ile 6 aya ve bu suyu tarlalarına ulaştırana
varan vadelerle ödeme imkânına kadar harcanan enerjinin çiftçi
maliyetini arttıran bir unsur
sahip olacak.
İmzalanan protokole göre, Gediz olması sebebiyle, çiftçilerimizin
Elektrik tarımsal sulama müşterisi zor günlerinde yanında yer alarak
onlara destek olabilmek adına ve
çiftçiler DenizBank'ınTarım
elektrik fatura ödemelerinde
Bankacılığı alanında sunduğu
kolaylık sağlamak amacıyla
avantajlardan yararlanabilecek.
DenizBank işbirliği ile bu projeyi
Tarım sektörünün gelişmesi
geliştirdik. Tüm Gediz Elektrik
yönünde sürdürdüğü yoğun
Müşteri İlişkileri Merkezlerine
faaliyetler ile özel bankalar
POS cihazlarının kurulumu
arasında birinci sırada bulunan
yapılmış olup üretici kart sahipleri
DenizBank ile Gediz Elektrik
Perakende Satış A.Ş. 20 Ağustos elektrik fatura ödemelerini 6 aya
kadar varan vadeler halinde
2014 tarihinde düzenledikleri
yapabilmektedir.” dedi.
İmzalanan protokole ilişkin
değerlendirmelerde bulunan
DenizBank Batı Anadolu Bölge
Müdürü Hasan Özer Orhan ise,
Gediz Elektrik Perakende Satış
A.Ş. ile önemli bir işbirliği
yaptıklarını ve üreticilere
sağladıkları avantajların
artmasından mutluluk
duyduklarını belirtti.
Hasan Özer Orhan, sözlerine
şöyle devam etti: “DenizBank
olarak tarımın ülke ekonomimize
katkısının bilincindeyiz ve
üreticinin zor günlerinde de
yanındayız. İmzaladığımız bu
protokol ile Gediz Elektrik
Perakende Satış A.Ş.' den elektrik
enerjisi tedarik eden tarımsal
sulama müşterisi çiftçiler de
DenizBank'ın üreticiye sunduğu
tüm yeni ürün ve hizmetlerden
yararlanabilecekler.”
Tarım sektörünün gelişmesi
yönünde sürdürdüğü ve sektöre
sunduğu yenilikçi ürünler sunan
DenizBank, Türk tarımının
modernizasyonuna destek vermek,
tarımsal üretimde verimliliği ve
çiftçimizin dünya arenasındaki
rekabetçi gücünü artırmak
hedefiyle çalışmalarını
sürdürüyor.
Gölcük'te altın arama için ÇED
raporu talebini geri çeken Koza
Altın'ın bu hamlesi Ödemişlileri
tatmin etmedi. Halk firmanın
işletme ruhsatının iptali için
hukuki süreci başlattı.
Koza Altın Madeni Arama
İşletmesi, Ödemiş'in Gölcük
Yaylası'nda altın arama faaliyeti
için 265 dekarlık alan için Enerji
ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı'ndan ÇED (Çevre Etki
Değerlendirmesi) raporu
talebinde bulunmuştu. Yaklşık
bir ay önce talep edilen rapora,
iddialara göre olumsuz yanıt
alması nedeniyle firma ÇED
talebini geri çekti. Haberi
sevinçle karşılayan Gölcük
köylüleri ve Ödemiş Barosu ise
temkinli davranmak adına ilk
adımı attı.
Ödemiş Baro Temsilcisi Avukat
Erdem Boyacı, ÇED raporunun
geri çekilmesinin bir taktik
olabileceğini düşünerek şirketin
Çünkü bugün ÇED'i geri çektiler
ama neden çektiklerini
bilmiyoruz. Ya kamuoyunun
baskısından çekindiler ya da
hükümetle ilişkileri bozulduğu
için alamadılar. Ama yarın
yeniden ÇED istemeyeceklerini
bilmiyoruz. İşte bu ihtimallerin
önüne geçmek için ruhsat iptali
davası açacağız. Burada
işletme ruhsatının iptali için
zeytinliği olan insanlar, bu
girişimde bulunacaklarını
doğanın havasını soluyan
söyledi. İptal davası
hiçkimse bu madenin altın
açabilmeleri için firmanın
arama faaliyetini istemiyor.
işletme ruhsatının olup
Muhtarlığa sadece 1500 imzalı
olmadığını usulen öğrenmeleri dilekçe verildi" dedi.
gerektiğini ifade eden Boyacı,
Boyacı sözlerini şöyle sürdürdü:
Enerji ve Tabii Kaynaklar
"ÇED başvurusunun geri
Bakanlığı'ndan yanıt gelir
çekilmesi ile tehlikenin henüz
gelmez, Ödemiş köylüleri ve
tamamen geçmiş olmadığını
muhtarlıkla ortak dava
düşünüyoruz. Küçük Menderes
açacaklarını belirtti.
Havzası'nın dikkatli ve temkinli
YENİDEN ÇED
duruşunu devam ettirmek
İSTEYEBİLİRLER
istiyoruz. Eğer ruhsat iptali
Dava sürecinin hukuken
olursa zaten ÇED isteme gibi bir
başlaması için konuyu yakından ihtimalleri de ortdan kalkıyor ve
takip eden ve baro temsilcisi
köylüler de toprağının,
olarak ilgilenen Avukat Boyacı doğasının bozulmayacağına
"İşletme ruhsatı olmayan hiçbir rahatlıkla inanmış olacak."
şirketin ÇED süreci
Öte yandan ÇED raporunun
başlatamayacağını biliyoruz
neden geri çekildiği yönündeki
ancak usulen önce Bakanlığın
sorularımıza yanıt almak için
yazılı olarak 'ruhsatları vardır'
aradığımız Koza Altın Madeni,
demesi gerekiyor. Bakanlıktan herhangi bir açıklama yapmadı.
bu bilgiyi aldıktan sonra da dava Mehmet Emin AL -9 eylül
açacağız. Davamızda işletmenin
www.cephegazetesi.com
22 Ağustos 2014 Cuma
KALAYCI'NIN TAYİNİ KİRAZ'A ÇIKTI
görev yapmaktaydı. Başarılarla
dolu 36 yıllık memuriyet ve
idarecilik hayatını geride bırakan
Kalaycı, normal rutin rotasyon
kararı sonrasında Kiraz ilçesinde
atamasının çıkarıldığını belirtti.
Kalaycı, çok sevdiği Tire'de
uzun yıllardır bulunduğunu,
buraya yerleştiğini v bundan
sonraki hayatını da ailesi ile
birlikte burada geçirmek
istediğini ifade ederek, Kiraz'a
gittikten hemen sonra
emekliliğini isteyeceğini belirtti.
Tire'de dar personel kadrosu ile
yıllarca hizmet veren nüfus
dairesinde idareci olarak
20 yıldır Tire'de görev yapan, 1953 yılı Konya doğumlu olan zorluklarla mücadele eden
Kalaycı, evli ve 3 çocuk babası. Kalaycı, kendisine sevgi ve
Tirelilerden biri olan Nüfus
Üniversite mezunu olan Kalaycı saygı gösteren, yakınlık gösteren
Dairesi Müdürü Hasan
36 yıllık memuriyet hayatına
Kalaycı'nın ataması Kiraz
tüm Tirelilere çok teşekkür etti.
Seferihisar ilçesinde başlamış,
ilçesine çıktı.
Kalaycı Tire'yi ve Tirelileri çok
daha sonra İzmir merkezde
Tire Nüfus Dairesi Müdürü
sevdiğini belirterek; “Ülkemin
Hasan Kalaycı'nın tayini Kiraz görev yapan Kalaycı, daha
bu güzel beldesinde, bu güzel
sonraki görev hayatını idareci
ilçesine çıktı. 20 yıldır Tire'de
insanlara hizmet ettiğim için
olarak sürdürdü.
görev yapan ve adeta
mutluyum, gururluyum. Tüm
İzmir sonrasında Ordu ve
Tirelilerden biri olan Kalaycı,
Tirelilere teşekkürler, sevgiler.”
Denizli'de görev yapan Kalaycı, dedi.
son görev yeri olan Kiraz'da
göreve başladıktan hemen sonra son olarak atandığı Tire'de 20
BTG
yıldır Nüfus Müdürü olarak
emekli olacağını açıkladı.
VİTAMİN BÜFEDE YENİ DAMAK TADI
KIZILCIK SUYU
“Mevsimlerine göre bulunan
meyvelerin Taze sıkılmış sularını
müşterilerimize sunmaktan
memnunluk duyuyoruz.
Belediyemiz denetiminde olan
büfelerimizden Ulus
Meydanındaki büfemde değişik
bir damak tadı olan Kızılcık
suyu yapımına başlamış
bulunuyoruz. Bunun yanında
Muzlu Süt, Şeftali Erik ve Üzüm
Suyu da mevcuttur. Yaz aylarının
sıcak geçmesi nedeniyle Kar
helvasına yüklenen halkımıza
yeni damak tadımız Kızılcık
Suyunu ikram etmenin
mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm
halkımızı bu yeni damak tadını
Kavun vb. suları satan büfelerde demeye bekliyoruz. Şu an için
Ödemiş'te faaliyet gösteren
talep olmaması nedeniyle bu
Belediye denetimli Vitamin
Ödemiş'teki vitamin büfelerin
Büfelerinden Ulus Meydanı'nda ürünlerin satışı yapılmazken
sayısı 2'ye düşmüştür. Sanayi ve
faaliyet gösteren Ali Kavacık'a Muzlu Süt, Kızılcık, Şeftali, Erik Ulus Meydanı vitamin büfeleri
ve Üzüm suları bardağı 1 TL'den faaliyetlerini sürdürmektedir”
ait olan büfede alışılmışın
dışında yeni bir damak tadı olan satışa sunulmuş bulunmaktadır. dedi.
Kızılcık Suyu satışları sürüyor. Konu hakkında bilgi veren
işletme sahibi Ali Kavacık;
Geçtiğimiz yıllarda Karpuz,
Mehmet Cengiz
ÖDEMİŞ'E
YAKIŞMAYAN MANZARALAR
İl olma çabası veren ve 30
Mart'tan itibaren Büyükşehire
dâhil olan Ödemiş'te, Ödemiş'e
yakışmayan manzaraları görmek
mümkün şehrimizin muhtelif
yerlerinde bulunan çöp
konteynırlarının bir kısmı yer
altında bir kısmı yer üzerinde
bulunurken yer üzerindeki çöp
bidonlarının ağızlarında
kapaklarının olmaması halkın
dikkatini çekerken buralardan
yayılacak olan mikrop ve pis
kokular da tehlike saçmaya
devam ediyor.
Çöp bidonlarının yıkanılır
olmaması ve herhangi bir
ilaçlamanın yapılmaması
çevreye verdiği rahatsızlık
nedeniyle halkın tepkisini
çekerken, bazı vatandaşlar
da gece başlayan çöp
arabaları ile çöp toplama
işinin sabah saatlerine kadar
sürmesi, gece yarısından
sonra çöp konteynırlarının
çıkardığı seslerden
vatandaşların rahatsız
olmalarına neden olurken
bu çöp toplama işinin bir
düzene kavuşturulması
gerektiği görüşünde
halkımızın mütabık
kaldıkları görülmüştür.
Şu an için eski çöp
bidonlarının yerine yeni
yeşil çöp bidonlarının
konma işi devam ederken bu
işlemin en kısa zamanda
tamamlanması ve bu çirkin
görüntülerin bir daha
yaşanmaması hem temizlik, hem
de sağlık açısından önemli
olacaktır.
Mehmet Cengiz
2
TİRE’DE YENİ NÜFUS MÜDÜRÜ
GÖREVE BAŞLADI
Tire Nüfus Dairesi'ni yeni
müdürü Süleyman
Tabakoğlu, göreve başladı.
Hasan Kalaycı'dan boşalan
görevi teslim alan
Tabakoğlu'nun Tireli olduğu
öğrenildi.
Nüfus Dairelerinde ilk kez bu
yıl yapılan müdür rotasyonları
ile İzmir ilindeki 20 ilçenin
müdürleri yer değiştirdi. İl içi
rotasyon tayinlerinin
gerçekleştiği ilçelerden biri de
memurluğu görevini 31 yıldır
sürdürmekte. Gökçen'den sonra
Tire Nüfus Dairesi'nde memur
olarak devam eden ve sonra
burada bir süre şeflik görevinde
de bulunan Tabakoğlu daha
sonra Gökçeada Nüfus
Dairesine, müdür olarak atandı
ve orada 2 yıl görev yaptı.
Sonra yeniden İzmir'e geri
dönen Tabakoğlu, 4,5 yıl
Beydağ ilçesinde müdürlük
yaptıktan sonra Selçuk ilçesine
müdür olarak atandı. Selçuk'tan
Tire oldu. 20 yıl Tire'de görev sonra yine başa dönen ve ilk
yapan Hasan Kalaycı, Kiraz
çalıştığı yer olan memleketine
ilçesine atanmış. Yerine Selçuk geri dönen Tabakoğlu,
ilçesinde görev yapan
memleketi Tire'ye yeniden
Süleyman Tabakoğlu'da Tire'ye dönmekten dolayı mutlu
atanmıştı.
olduğunu belirtti. Tire'de
Aslen Tireli olan Tabakoğlu, 55 görevini sürdürdükten sonra
yaşında Kahrat doğumlu. Evli memuriyet hayatını burada
ve iki çocuk babası olan
noktalamayı ve emekli olmayı
Tabakoğlu, Gökçen
amaçlayan Tabakoğlu, Tire
Belediyesi'nde başladığı, daha Nüfus Dairesi olarak halka en
sonra nüfus dairesine geçerek iyi hizmeti vermeye devam
devam ettirdiği devlet
edeceklerini söyledi. T.G.
TİRE'NİN YENİ İLÇE JANDARMA KOMUTANI
GÖREVE BAŞLADI
Tire İlçe Jandarma
Komutanlığı görevini
yaklaşık 3 yıldır sürdüren
Bnb. Serhan Varol'un
atamasının çıkması ile
yaklaşık 2 ay vekaleten
doldurulan makama atanan
Yzb. Emre Davutoğlu,
Ağustos ayının ilk günleri
itibarı ile yeni görevine
başladı. Rize doğumlu olan,
evli ve 1 çocuk babası olan
Davutoğlu, 36 yaşında.
Tire İlçe Jandarma Komutanlığı
görevini yaklaşık 3 yıldır
sürdüren Bnb. Serhan Varol'un
atamasının çıkması ile yaklaşık
2 ay vekaleten doldurulan
makama atanan Yzb. Emre
Davutoğlu, Ağustos ayının ilk
günleri itibarı ile yeni görevine
başladı. Rize doğumlu olan,
evli ve 1 çocuk babası olan
Davutoğlu, 36 yaşında.
12 yıldır mesleğini başarı ile
sürdüren Davutoğlu, Tire'ye
Siirt'in Aydınlar (Tillo)
ilçesinden geldi.
Vatandaşlarımızın da bildiği
gibi, Tire'den ayrılan İlçe
Jandarma Komutanı Varol'un
yeni görev yeri Aydınlar ilçesi
olmuştu.
MHP ÖDEMİŞ TEŞKİLATI MÜLKİ ZİYARETTE
Zabıta Müdürlüğü ziyareti
MHP Belediye Meclis üyeleri
Derya COŞKUN, Anıl SELEK,
Ceyhun KINLI yanlarında ilçe
Başkanı Metin KIRLI ve
yönetim kurulu üyesi Ramazan
ÇELİK ile beraber yeni atanan
mülki amirleri ve çeşitli resmi
kuruluşları ziyaret ettiler.
Öncelikle Ödemiş Belediyesi
zabıta müdürlüğüne giden MHP
teşkilatı geçtiğimiz günlerde
kaybettiğimiz zabıta amiri
M.Akif DACIK'ın vefatı
sebebiyle tüm çalışanlara baş
sağlığı dileklerini iletti. Zabıta
Müdürü Hüseyin SAV ile zabıta
görevlileri ve görevleriyle ilgili
bilgi alışverişinde bulunan
MHP'liler daha sonra yeni
göreve başlayan Milli Eğitim
İlçe Müdürü Murat İçel'e tebrik
ziyaretinde bulundular. Sıcak bir
ortamda geçen
ziyarette Murat İçel'in
görevlendirilmesinden
memnuniyetlerini
belirten Meclis üyeleri
ve teşkilat yöneticileri
eğitim ve öğretim
konularında fikir
alışverişinde
bulundular. Özellikle
meclis üyesi Ceyhun
Kınlı tarafından
gündeme getirilen okul
öncesi çocukların annelerinin
eğitimi ile yeni evlilere verilecek
aile eğitimi konuları sohbetin ana
konusunu oluşturdu. Konuyla
ilgili neler yapılabileceği ve Halk
Eğitim Merkezinden nasıl
faydalanılabileceğiyle ilgili
araştırma yapacağını söyleyen
Milli Eğitim İlçe Müdürü Murat
İçel'e gerek kişisel gerekse grup
olarak yardıma hazır olduğunu
bildiren MHP'liler tebriklerini
ileterek İçel'in makamından
ayrıldılar.
MHP Meclis üyelerinin üçüncü
durağı ise Ödemiş Devlet
Hastanesi'ne atanan yeni
başhekim Dr. Osman Yaşar
Öz'ün makamı oldu. Karşılıklı
sohbet ve tanışma havası
şeklinde geçen ziyarette
“yaşlısından gencine, en
zengininden en fakirine tüm
vatandaşlarımızın olmazsa
olması sağlık kuruluşları ve
hastanelerimizde siz değerli
hekimlerin başarılı ve özverili
çalışmalarını takdirle karşılıyor,
Ödemiş halkı adına teşekkür
ediyoruz” diyerek sayın ÖZ'e
tebrik ve teşekkürlerini sunan
Meclis üyeleri Anıl SELEK,
Ceyhun KINLI ve Derya
COŞKUN hemen ardından
Ödemiş Devlet Hastanesi
yöneticisi Dr. Ziya
YURDAKONAR'ı da ziyareti
ihmal etmediler.
Ziyaretler sonrasında diğer
üyeler Ceyhun KINLI ve Anıl
SELEK'in “MHP'mizin nadide
çiçeği” olarak takdim ettikleri
bayan üye Derya COŞKUN
“Ödemiş halkı adına
ziyaretlerimizi ve
çalışmalarımızı aksatmadan
elbirliği ile sürdüreceğiz.
Ziyaretlerimizi bizi kabul eden
yöneticilerimize karşı nezaket
çerçevesinde gerçekleştirirken,
Ödemiş'imiz ve Ödemişli için en
güzeli ve doğruyu bulmak adına
bilgilendirme amacı da
taşımaktadır. Her şey Ödemiş
için.” Dedi. Doğukan Kızıltaş
Milli Eğitim Müdürlüğü ziyareti
3
www.cephegazetesi.com
22 Ağustos 2014 Cuma
T.C.
ÖDEMİŞ
1.(SULH HUKUK MAH.) Satış Memurluğu
2014/15 SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri;
1 NOLU TAŞINMAZIN;
Özellikleri: İzmir İl, Beydağ İlçe, 42 parsel No, YAĞCILAR Mahalle/Mevkii, Taşınmaz taban arazisi olup, 1. Sınıf
tarım arazisidir. Yolu ve suyu mevcuttur. İçinde 4 adet nar, 3 mandarin, 13 erik, 11 şeftali, 5 ayva, 3 kayısı, 5 asma, 4
elma, 1 T. Hurması, 3 armut, 3 ceviz, ve 2 çam ağacı bulunmaktadır. Yine parsel üzerinde 34.00 m² oturum alanlı, oda,
banyo ve mutfak şeklinde düzenlenmiş evi bulunmaktadır. Evin önünde 25.00 metre büyüklüğünde sundurması olup, ön
kısmında 25 m² sundurma örtülü yeri ile, 15.00 m² deposu ve yakınlarında 7.50 m² betonarme su deposu bulunmaktadır.
Parselin kuzey kısmında 95.00 m² büyüklüğünde açık hayvan ağılı, 143.00 m² büyüklüğünde kapalı hayvan gezinme
yeri ve 47.00 m² büyüklüğünde tuğladan imal edilmiş hayvan barınağı bulunmaktadır.
Yüzölçümü: 5.400.00 m2
Kıymeti: 116.000.00 TL
KDV Oranı : % 18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında ipotek şerhi vardır.
1. Satış günü: 14/10/2014 günü 14.00 – 14:15 arası
2. Satış günü: 10/11/2014 günü 14.00 – 14:15 arası
Satış Yeri: ÖDEMİŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ KALEMİNDE
**********************************************************************************
2 NOLU TAŞINMAZIN;
Özellikleri: İzmir İl, Beydağ İlçe, 763 parsel No, YAĞCILAR Mahalle/Mevkii, Parsel üzerinde 37.00 m² ve buna ilave
olarak yapılmış 26.00 m² oturum alanlı, iki katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Zemin katı depo-kiler, 1. Katı ise iki
oda, mutfak ve antre şeklindedir. Tuvaleti avlusunda olan taşınmazın elektrik ve suyu mevcuttur.
Yüzölçümü: 124,00 m2
Kıymeti: 30.000.00 TL
KDV Oranı : % 1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış günü: 14/10/2014 günü 14.25 – 14:40 arası
2. Satış günü: 10/11/2014 günü 14.25 – 14:40 arası
Satış Yeri: ÖDEMİŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ KALEMİNDE
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır.Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin
edilen değerin %50 sini , rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
arttırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi, düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat
mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga
vergisi, KDV, ½ Tapu harcı ile Teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış
bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi taktirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale
feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve
kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet Kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya
bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, Başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2014/15 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 15/08/2014 Basın: 9181
RÜYA
DÜĞÜN SALONU'NDAN
Duyuru
Hayrettin Yatağan ile olan iş aktimiz ve
ortaklık anlaşmamız
15 Temmuz 2014 tarihi itibari ile fesh
olmuştur.
Salonumuzun, Hayrettin Yatağan ve Rüya
Çiçekçilik ile herhangi bir bağı
kalmamıştır. Kamuoyuna saygıyla
duyurulur.
Türkan (Yunus) Ergin
**SAHİBİNDEN DEVREN SATILIK
BİLARDO SALONU&İNTERNET CAFE**
İrtibat No:0505 315 4918
SATILIK CENNET ELMASI TOHURU
Kayaköy'de-Alabaş'tı
Satılık Cennet Elması Tohuru
TEL:0537 682 04 58
MUHASEBE BÜROSUNDA ÇALIŞACAK
ERKEK ELEMAN ARANIYOR
MUHASEBE BÜROSUNDA ÇALIŞACAK
(16-19 Yaş)
ERKEK ELEMAN
Alınacaktır.
TEL: 543 30 44
Satılık Tarla
Mursallı köy merkezinde içinde Dam, Elektrik, Su, Ev ile sundurması bulunan
Hayvancılığa ve mandıracılığa uygun
1000 m² bahçe duvarlı muntazam yer Satılıktır.
Tel: 0 532 431 25 07
Tel 2:0 532 203 35 67
WWW.GUVENEMLAK.COM
SATILIK DAİRE SAHİBİNDEN SATILIK DAİRE
Eski Adliye Arkası 3+1
Çift Balkon Çatılı
TEL: 0546 294 68 11
135 m² İki oda bir Salon
Açık Mutfak Masrafsız 90.000 TL
Hastane Caddesi / Ödemiş
TEL:0533 214 24 60
SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKÂN
60 m² içinde mutfağı, tuvaleti, laminant parkeli dükkân sahibinden kiralıktır.
Adres: Fevzipaşa Caddesi No:60/B Uzun Sokak
TEL: 0536 573 21 92
DÜĞÜN VE SÜNNET
MERASİMLERİNİZDE
EFE GRUBUMUZ VE PALYAÇOLARIMIZ İLE
HİZMETİNİZDEYİZ
İletişim tel:
Efe Kudret Yeşilova:0538-235-31-21
Palyaço tel:0544-223-48-71
ULUS EMLAK’TAN
Bankalara yakın
Yeni 3 Katlı işyeri
Kiralıktır.
ÖDEMİŞ - İZMİR DİREK TREN
HAREKET SAATLERİ
Hareket Saati
Hareket Yönü
05.20
06.58
08.44
12.05
14.57
17.43
19.20*
Ödemiş-İzmir
Ödemiş-İzmir
Ödemiş-İzmir
Ödemiş-İzmir
Ödemiş-İzmir
Ödemiş-İzmir
Ödemiş-İzmir
İZMİR - ÖDEMİŞ TREN HAREKET
Mür: 0232 545 37 44
DÖNÜŞ SAATLERİ
Cep: 0506 587 34 73
Hareket Saati
GÖLCÜK’TE
SATILIK ARSA
GÖLCÜK'TE
1650+1650: 3300 M2
Çift tapu Satılık Tarla
TEL: 0554 839 70 71
06.20
09.23
12.20
15.09
17.10
19.57
21.30*
Hareket Yönü
İzmir - Ödemiş
İzmir - Ödemiş
İzmir - Ödemiş
İzmir - Ödemiş
İzmir - Ödemiş
İzmir - Ödemiş
İzmir - Ödemiş
Gar Şefliği: 545 30 59
ARKANT EMLAK'TAN
SATILIK
ARKANT EMLAK'TAN
KİRALIK
BÜYÜKBAŞ HAYVAN DAMI
İçinde elektriği, suyu, 210 adet
kilitli sistemi olan
60 m² çoban evi bulunan sekizli
Sağım Hanesi
2000 m² kapalı alanı bulunan
10.000 m² yerimiz kiralıktır.
0532 677 79 39
ARKANT EMLAK’TAN
ATATÜRK MAH. SATILIK 140
M² DAİRE
4. Kat panjurlu full yeni tadilatlı
çarşı merkeze çok yakında
98.000 TL
0532 677 79 39
YALNIZ YAŞAYAN ADAM
OVADA ÖLÜ BULUNDU
eşyalar vererek destek
olduğu talihsiz
adamın astım, kalp,
bronşit gibi çeşitli
rahatsızlıkları olduğu
öğrenildi.
NAYLONDAN
YAPILMIŞ
BARAKADA
YAŞAM
MÜCADELESİ
VERİYORDU
Tire Adnan Menderes Mahallesi
Evli
gözüken,
fakat eşinden ayrı
sınırları içinde kalan ovalık
yaşayan
yaşlı
adamın
3 çocuk
alanda bir bahçenin içine yaptığı
babası
olduğu
öğrenildi.
Adnan
naylondan barakada yalnız
Menderes Mahallesi sınırları
başına yaşayan Erkan Yılmaz
içinde yer alan, Suluirim Mevkii
isimli vatandaş, dün sabah
olarak adlandırılan bölgede
barakasının önünde ölü olarak
başkasına ait bir bahçeye
bulundu.Yalnız yaşayan Erkan
kurduğu naylondan barakanın
Yılmaz isimli 68 yaşındaki
vatandaş, ovalık alanda kurduğu içinde yaşayan yaşlı adamın '65
yaş aylığı' denilen yaşlılık maaşı
barınak olarak kullandığı
naylondan barakanın önündeki aldığı ve kendisini tanıyan bazı
yardımsever vatandaşların
divanda ölü olarak bulundu.
yaptığı yiyecek ve eşya
Bölgede arazisi ve bahçesi
yardımları ile yaşam
bulunan kişilerin tanıdığı ve
zaman zaman yiyecek ve çeşitli mücadelesini sürdürdüğü
belirtildi.
BEYAZ EMLAK'tan
ACİL
ANAFARTALAR’DA
Hasta bakıcı
Aranıyor
210 M² 5+1 Salon
Açık Mutfak
Yeni Daire
161.000 TL
35beyazemlak35.
sahibinden.com’dan
Görebilirsiniz...
TEL: 0543 517 67 68
WWW.GUVENEMLAK.COM
0532 769 06 64
Kenan BEKÖZ
(BAY-BAYAN) Karı-Koca da olabilir
TEL:0541 835 15 35
TEL: 0542 369 65 57
ÖDEMİŞ
SATILIK
Kum Kuyu mevkisinde
10 Dönüm TARLA
İçinde Damı ve elektriği suyu mevcut
yolu mevcut
Her mahsule elverişli
Müracaat: Ulus Emlak
TEL: 0537 420 23 57
İŞ TEL: (0232) 545 37 44
SATILIK
Ödemiş/Turgutreis caddesinde
1) Doğan Otel 20 oda 36 yatak
1.200.000 TL.
2.) 200 M2 İşyeri 200.000 TL.
Kuru kahve, şifalı bitkiler,
Baharat ve İhtiyaç Maddeleri 3.) 97 M2 daire 100.000 TL.
Dr. Mustafabey Bengisu Cd. No:15
TEL : 0 533 735 25 52
GÖLCÜK'TE SATILIK TARLA
ACELE SAHİBİNDEN SATILIK
2650 m2 Tarla İçinde meyve
ağaçları bulunur.
Uygun fiyata satılıktır.
0505 236 21 06
Ödemiş
KENDİSİNİ SAĞ OLARAK
GÖREN SON KİŞİ,
CESEDİNİ DE BULAN KİŞİ
OLDU
Dün sabah saat 08:00
sıralarında, barakanın yanı
başındaki yoldan bahçesine
doğru giderken, cesedi gören
Mustafa Gül (56) isimli
vatandaş, aynı zamanda
kendisini sağ olarak gören son
kişi. Mustafa Gül, önceki gece
saat 21:30 sıralarında bahçeden
eve dönerken, kendisini orada
gördüğü kısa bir süre görüşüp
selamlaştıktan sonra yanından
ayrıldığını belirtti.
Bölgede inceleme başlatan Tire
Cumhuriyet Savcılığı, talihsiz
adama ait cesedin otopsi için
İzmir'e gönderilmesine karar
verdi. Jandarma ekipleri, olay
yerinde inceleme yaptı. Olayın
duyulması sonrası Adnan
Menderes Mahallesi Muhtarı
Hüsnü Akaydın ve kendisini
tanıyan bazı vatandaşlar olay
yerine geldi.
BTG
ÇOCUK
BAKILIR
SAHİBİNDEN
SATILIK
Sahibinden Beşgöz'de 126 m² 4. Kat
Çatı katlı (Çatı katı kiraya vermeye müsait)
Yerler laminant parke, çift cam ısı, açık mutfak
3+1 bina yeni bitmiş olup tapusu alınmıştır.
Fiyatı: 115.000 TL
Tel: 0507 376 36 85
ATLAS
HALI-KOLTUK YIKAMA
Ahmet GENİŞ
Halılarınız Otomatik-Bilgisayarlı
makinalar ile hijyenik ortamda
El değmeden Yıkanıp Poşette teslim edilir.
Kurutma Alanımız Kapalı ve Hijyeniktir.
İŞ Tel: 545 6 545
Ahmet Geniş Tel: 0505 513 04 35
Merkez: Saracoğlu Cad.
No: 80/B Ödemiş
0542 480
3231
Fabrika: Yeniceköy Mah.
No: 1/1 Ödemiş/İzmir
Otel & İnşaat Ticareti
Orhan DİNÇ ve Oğulları
www.oteldinc.com.tr [email protected]
TEL: 0(232) 544 92 82 - GSM: 0(506) 422 75 51
Akıncılar Mh. Mithatpaşa Cd.
No: 16/A - ÖDEMİŞ
GARAJ
PASTAHANESİ
MAKİNA veya ELLE LOKMA DÖKÜLÜR.
MEVLÜTLERE , DÜĞÜNLERE YORGAN EKMEĞİ
VE ÖDEMİŞ PİDE YAPILIR.
Orhan ÇAYLALI
Tel: 0232 543 29 71
GSM:0535 644 50 85 - 0536 580 25 93
Otogar İçi No:1 ÖDEMİŞ
İmtiyaz Sahibi : Mehmet BOZOĞLU
Tel:0(232) 545 59 29
Cep: 0535 439 33 15
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Nuray TOKSÖZ
Yönetim ve Yazışma Adresi : Esen Matbaası İnceoğlu Sk. No:7
Ödemiş / İzmir
Cephe Gazetesi Kuruluş Tarihi : 1950
Gazetenin Kurucusu : Burhan ESEN
Haber – Basın Danışmanı ve Haber Müdürü : Erdinç
ADALIOĞLU
Kiraz İrt. Bürosu : Adnan ÖZKANBeydağ İrt. Bürosu : Özcan
DEĞİRMENCİ (Atatürk Mah. Tel : 0542 551 98 80)
EFE OFSET
MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Download

22.08.2014 Tarihli Cephe Gazetesi