I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL
I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL
I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL
I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL
KONGRE PROGRAMI
Kongre Açılış Konuşmaları / 08.12.2014 / 10:00 - 11:30
Dr. Hasan TERZİ
Deniz Trafik Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Nil GÜLER
İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı
Yaşar Duran AYTAŞ
Kıyı Emniyeti Genel Müdürü
Prof. Dr. Mehmet KARACA
İTÜ Rektörü
Dr. Özkan POYRAZ
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ( Bakan Adına )
PANEL OTURUMLAR
Oturum 1: 08.12.2014 / 13:00 - 14:30
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Sezer ILGIN
İTÜ Denizcilik Fakültesi
Türkiye’de GTH Süreci
B. Olcay ÖZGÜRCE / Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
GTYS Projesi
Okan ARI / T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Politik ve Stratejik Açılardan GTH
Mehmet POROY / T.C. Dışişleri Bakanlığı
GTH ile ilgili Uluslararası Standartlar
Tuncay ÇEHRELİ / IALA VTS Komitesi
Oturum 2: 08.12.2014 / 15:00 - 16:30
Oturum Başkanı
B. Olcay ÖZGÜRCE
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Gemi İşletmeciliği Açısından Türk Boğazları
Alev TUNÇ / İMEAK Deniz Ticaret Odası
Türk Boğazlarında Acentelik Hizmetleri
Mustafa Can / Transbosphor Denizcilik
Türk Boğazlarında Yerel Deniz Trafiği / Yolcu ve Araç Taşımacılığı
Alper DEMİRCAN / İDO
Marmara Bölgesinde Denizden Güvenlik
SG Bnb. Nuri YILMAZ / Sahil Güvenlik Komutanlığı
Türk Boğazlarında Durumsal Farkındalık
Dr. Hasan TERZİ / Deniz Trafik Operatörleri Derneği
I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL
I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL
I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL
I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL
Oturum 3: 08.12.2014 / 17:00 - 18:00
Oturum Başkanı
Tuncay ÇEHRELİ
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
GTH Alanında İdari İşlemler
Bülent ÇELİK / T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Deniz Hukuku Alanında Kurtarma
Prof. Dr. Pınar AKAN / Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
GTH Alanında STK Faaliyetleri
Bülend TEMUR / Denizcilik Federasyonu
Akademik Çalışmalar Açısından GTH
Yrd. Doç. Dr. Alkan Özçetin / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
09.12.2014 TEKNİK OTURUMLAR
Teknik Oturum 1: 09.12.2014 / 09:00 - 10:30
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Cem GAZİOĞLU
İstanbul Üniversitesi
Çanakkale Boğazında 2004-2014 Yılları Arasında Gerçekleşen Deniz Kazalarının Analizi ve Kazaların
Önlenmesine Yönelik Öneriler
Barış KULEYİN - Hakan AYTEKİN
KKTC’de Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulmasına İlişkin Bir Çalışma
Mehmet Emin DEBEŞ - Timur BOŞNAK - Serdar KUM
Deniz Trafiğinde Çatışma Tehlikesi Olasılığının Analizi: Marmara Denizi Uygulaması
Selçuk NAS
İzmit Körfezi’ne Kurulacak GTH’ne İlişkin Limanlar ve Suyolları Emniyet Değerlendirmesi (PAWSA)
Çalıştayından Çıkarımlar
Serdar KUM - Y. Volkan AYDOĞDU - Y. Emre ŞENOL - Bekir ŞAHİN - Önder EYİGÜN
GTH Alanında Kazasay Olay Raporlamasının Önemi ve Emniyet Kültürü
Hasan TERZİ - Cem GAZİOĞLU
Teknik Oturum 2: 09.12.2014 / 11:00 - 12:30
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Olcay HİSAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Türk Boğazlarında Seyir Emniyeti
Mehmet KAPTAN - Özkan UĞURLU
Uluslararası Suyolu Tasarım Ölçütleri ve İstanbul Kanalının Analizi
Selçuk NAS
Türk Deniz Trafik Operatörleri Eğitim Standardları Üzerine Bir Çalışma
Burçin ERLEVENT - Serdar KUM
İstanbul Boğazı Yoğun Trafik Bölgesinin (Güney Bölgesi) Otomatik Tanımlama Sistemi Tabanlı Risk
Haritasının Çıkarılması
Cemil YURTÖREN – Adem VİRAN
İzmit Körfezi Gemi Trafik Hizmetleri ile Kılavuzluk Hizmetleri İlişkileri
Aykut EROL
I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL
I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL
I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL
I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL
Teknik Oturum 3: 09.12.2014 / 13:30 - 15:00
Oturum Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Cemil YURTÖREN
İstanbul Teknik Üniversitesi
Gemi Trafik Hizmetleri İle Hava Trafik Hizmetlerinin Karşılaştırılması
Mehmet YAHŞİ - Özkan UĞURLU
Türk Boğazlarında Seyir ve Çevre Emniyeti için Yapılabilecek Çalışmalar: Türk Boğazları Araştırma ve
Uygulama Merkezi (TÜRBAM) Örneği
Saim OĞUZÜLGEN - Mehmet S. SAYGILI
Türk Karasularında Arama Kurtarma Organizasyonu ve Gemi Trafik Hizmetleri
İdris TURNA - Ersan BAŞAR
Gemi Trafik Hizmetleri Alanında Liman İşletmeciliği
Ali AKTOPRAK - Evren BECEREN - Arzu TORÖZ
İstanbul Boğazında Deniz Kılavuzluk Hizmetinin Simülasyon Tekniği Yöntemi ile Modellenmesi ve
Kılavuz Kaptan Sayısının Analizi
Emre UÇAN - Selçuk NAS
Teknik Oturum 4: 09.12.2014 / 13:30 - 15:00
Oturum Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Tanzer SATIR
İstanbul Teknik Üniversitesi
(Paralel Oturum)
Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirliliğini Azaltma Amacıyla Türkiye ve Dünyada Koruma Uygulamaları
Birsen KOLDEMİR - Murat YAPICI
Türk Boğazlarından Geçen Gemilerde Emniyetli Yönetim Sistemi Kapsamında Alınan Risk Önlemleri ve
Durumsal Farkındalık
Ayşe Aslı BAŞAK - Reha Tevfik Serindağ
Gemi Trafik Hizmetlerinde Deniz Haritacılığının Önemi
Hasan Bora USLUER
İstanbul Boğazı Deniz Kazalarına Etki Eden Faktörlerin Bayes Ağları İle İncelenmesi
Şirin ÖZLEM, İlhan OR
İzmit Körfezi Deniz Trafik Akışının Analizi
Volkan AYDOĞDU - Cemil YURTÖREN - Hiroaki SETA - Cemalettin ATASOY
İTÜ Denizcilik Fakültesi Yedi Denizlerin Kartallarının Tarihsel Seyri
Sinan ÇAKIR
SORU - CEVAP ve KONGRE DEĞERLENDİRMESİ
09.12.2014 / 15:30 - 17:00
Oturum Başkanı
Dr. Hasan TERZİ
Kongre Düzenleme Kurulu
T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Temsilcisi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Temsilcisi
İstanbul Teknik Üniversitesi Temsilcisi
İlgili Kurum ve Kuruluş Temsilcileri
Download

Devamı için Tıklayınız. - Ulusal Gemi Trafik Hizmetleri Kongresi