Obsah
Akumulátory / Akumulátory
O1
Batérie / Baterie
O4
Držiaky batérií / Držáky baterií
O6
Nabíjaèky a testery / Nabíjeèky a testery
O7
Solárne èlánky / Solární èlánky
O 10
Adaptéry a menièe napätia / Adaptéry a mìnièe napìtí
O 12
Laboratórne zdroje / Laboratorní zdroje
O 16
Zdroje napätia / Power Sources
Zdroje napätia / Zdroje napìtí
O
Akumulátory / Akumulátory
Akumulátory NiCd
DP AA 2500 BP2
DP AAA 1000 BP2
Akumulátory NiCd majú napätie 1,2 V. V súèastnosti ich kvôli obsahu
kadmia postupne nahradzujú NiMH akumulátory. Pri porovnaní s NiMH
akumulátormi majú menšiu hustotu kapacity, menšie samovybíjanie. Vynikajú vo ve¾kosti skratového prúdu, preto su vhodné do aplikácii s ve¾kým
nárazovým odberom prúdu (napr. modelárstvo...). Je ich možné nabíjaś
prúdom > 1C (rýchlonabíjanie). Lepšie znášajú aj prebíjanie a hrubé zaobchádzanie. Môže sa však u nich prejaviś "pamäśový efekt", preto je vhodné
ich po nieko¾kých nabíjacích cykloch úplne vybiś a nabiś.
Cenovo výhodná a kvalitná alternatíva k znaèkovým akumulátorom.
Cenovo výhodná a kvalitná alternatíva k znaèkovým akumulátorom.
Ve¾kosś C, SUB-C a D
NiCd akumulátory 1,2V ve¾kosti SUB-C s páskovými vývodmi tvaru U a Z.
NICD1800SC-1U
NICD1900SC-1Z
NICD 2400SC-1Z
Typ
Obj. è.
Popis
2+
20+
S DP AAA 1000 BP2 69589
1,2V/1000mAh AAA
1,958
blister 2ks
1,792
S DP AA 2500 BP2
1,2V/2500mAh AAA
2,788
blister 2ks
2,622
69588
Akumulátory sú balené v papierových blistroch,
ceny sú uvedené za 1 ks akumulátora.
Typ
Obj. è.
Popis
1+
Zdroje napätia / Zdroje napìtí
25+
3,625
3,334
S NICD1800SC-1U 33485
1,2V/1,7Ah
4,185
SUB-C vývody Z
3+
10+
S NICD1900SC-1Z 50746
1,2V/1,9Ah
3,347
SUB-C vývody Z
2,900
2,666
S NICD 2400SC-1Z 70477
1,2V/2,4Ah
2,589
SUB-C vývody Z
2,473
2,290
1+
O
10+
NIMH 170-8,4V Panasonic
Typ
N1700SCR-1Z
N-3000CR N-3000CR-1Z KR-5000DEL
Obj. è.
NIMH 170-8,4V
S
59660
Panasonic
Popis
1+
2+
5+
NiMH 8,4V/170mAh Block
12,22
11,58
11,12
Akumulátory NiMH špeciálne
HR-3U
Typ
S N 1700 SCR-1Z
S N-3000CR
Obj. è.
Popis
1+
10+
25+
53154
1,2V/1,7Ah
SUB-C vývody Z
4,548
4,216
4,016
1+
2+
5+
8,531
8,099
7,767
60089
1,2V/3,0Ah C
S N-3000CR-1Z
60090
1,2V/3,0Ah
C vývody Z
7,203
6,805
6,539
S KR-5000DEL
60088
1,2V/5,0Ah D
11,25
10,69
10,26
Akumulátory NiMH
Akumulátory NiMH (nikel-metal-hydridové) majú napätie 1,2 V. Pri rovnakom objeme poskytujú vyššiu kapacitu ako NiCd akumulátory. Ich výhodou
je, že oproti NiCd pamäśovým efektom trpia len vo ve¾mi malej miere. Ïalšou ve¾kou výhodou je aj fakt, že neobsahujú žiadne jedovaté látky (ortuś,
kadmium, olovo) a tým nezaśažujú životné prostredie. Medzi nevýhody
patrí vyššie samovybíjanie a nižšia zaśažite¾nosś ako NiCd. Pred prvým
použitím je potrebné nabíjanie.
Typ
RC 3600HV-1Z
Obj. è.
Popis
1+
3+
10+
S HR-3U 1700-1Z 52542
1,2V 1700mAh
AA vývody Z
2,692
2,569
2,380
S HR-3U 2700-1Z 61521
1,2V 2700mAh
AA vývody Z
4,448
4,216
3,917
1+
5+
5+
S RC 3600HV-1Z
1,2V/3,6Ah
SUB-C vývody Z
6,008
5,809
5,444
53098
GP 130AFHR
GP 430SCHR
Akumulátory NiMH štandardné
HR-4U
HR-3U
BP2
BP4
Typ
S
S
Typ
Obj. è.
Popis
2+
4+
8+
HR-4U 1000
BP2
56598
1,2V/1000mAh
AAA blister 2ks
3,386
3,210
3,114
4+
8+
16+
3,386
3,296
3,193
HR-3U 2700
BP4
56597
1,2V 2700mAh
AA blister 4ks
Akumulátory sú balené v papierových blistroch,
ceny sú uvedené za 1 ks akumulátora.
O1
Obj. è.
Popis
1+
3+
10+
S GP 130AFHR
62570
1,2V 1300mAh
2/3 AF
3,216
3,070
2,845
S GP 200AFHR
62573
1,2V 2000mAh
4/5 A
4,780
4,448
4,216
S GP 220SCHR
62575
1,2V 2200mAh
4/5 SUB-C
5,477
5,079
4,813
1+
2+
5+
S GP 330SCHR
62577
1,2V 3300mAh
SUB-C
8,597
8,133
7,834
S GP 370SCHR
62578
1,2V 3700mAh
SUB-C
10,06
9,53
9,13
S GP 430SCHR
62579
1,2V 4300mAh
SUB-C
12,51
12,12
11,65
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Akumulátory / Akumulátory
Akumulátory zálohovacie
Eneloop je úplne nový typ akumulátora, ktorý v sebe spája vlastnosti
bežných NiMH a alkalických èlánkov. Predávajú sa už nabité, ich samovybíjanie je zanedbate¾né, aj rok po nabiti majú stále viac ako 85% pôvodnej
kapacity. K ich nabíjaniu postaèí bežná nabíjaèka na NiCd/NiMH èlánky
(odporúèame inteligentné nabíjaèky, riedené procesorom), znesú aj rýchlonabíjanie. Nominálne napätie je 1,2V. Sú ideálne do zariadení ktoré
potrebujete maś stále pripravené k použitiu, napr. fotoaparáty, baterky na
svietenie...
NiCd
AKKU 60-2,4
N
AKKU 60-3,6
Typ
U[V]
C[mAh]
AKKU 60-2,4
2,4
65
3 piny
10x13
16x12 mm
AKKU 60-3,6
3,6
65
3 piny
10x17,9
16x18 mm
AKKU 60-3,6S
3,6
65
2 piny
17,9
16x18 mm
Typ
Vývody RM[mm] Priemer x výška
Obj. è.
Popis
1+
5+
25+
52378
2,4V/65mAh
D16x12mm
0,953
0,893
0,813
1+
3+
10+
S AKKU 60-3,6
50986
3,6V/65mAh
D16x18mm
1,510
1,444
1,341
S AKKU 60-3,6 S
47229
3,6V/65mAh
D16x18mm
1,414
1,354
1,255
S AKKU 60-2,4
BP4
Typ
8+
16+
HR-4UTG 800
S
60290
BP4
ENELOOP AAA
3,485
1,2V/800mAh 4ks
3,386
3,266
HR-3UTG
S
2000
70887
ENELOOP 1,2V
AA 1ks
2,752
2,606
2,526
HR-3UTG
2000 BP4
60288
ENELOOP 1,2V
AA blister 4ks
3,485
3,353
3,266
S
Obj. è.
Popis
4+
AKKU 60-3,6S
NiMH
NMH 60-2,4
NMH 60-3,6
Akumulátory sú balené v papierových blistroch,
ceny sú uvedené za 1 ks akumulátora.
Akumulátory Aku-packy
NiCd a NiMH bloky na napájanie bezšnúrových telefónov sú zakonèené
spájkovacími oèkami alebo konektorom MITSUMI.
NiCd
AKKU 300-3S
Typ
S NMH 60-2,4
S NMH 60-3,6
Obj. è.
Popis
1+
5+
25+
70474
2,4V/80mAh
15,5x12mm
1,139
1,066
0,973
1+
3+
10+
54631
3,6V/80mAh
15,5x18mm
1,507
1,441
1,334
Preh¾ad ve¾kostí batérii
Typ
S AKKU 300-3S
Obj. è.
Popis
40362
3,6V/300mAh ko3,276
nektor MITSUMI
1+
3+
10+
2,838
2,609
NiMH
AKKU 1100-3
AKKU 1100-4
Zdroje napätia / Zdroje napìtí
Akumulátory ENELOOP
O
AKKU PP 1
Štandardné typy
Typ
Obj. è. Popis
3,6V/1100mAh
S AKKU 1100-3 70392
42,4x50x14,4mm
1+
3+
10+
3,651
3,485
3,240
1+
2+
5+
5,776
5,610
5,245
S AKKU 1100-4 70465
4,8V/1100mAh
53x51x14,4mm
O AKKU PP 1
7,2V/1100mAh konektor
10,48
TAMIYA 98x42x12mm
1+
5015
Typ
ANSI
Lady
N
UM5
IEC
Priemer x výška [mm]
R1
12,0 x 30,2
Micro
AAA
UM4
R03
10,5 x 44,5
Mignon
AA
UM3
R6
14,5 x 50,5
Baby
C
UM2
R14
26,2 x 50,0
Mono
D
UM1
R20
34,2 x 61,5
9V Block
PP3
-
6F22
(26,0x17,5) x 49,0
Priemyselné typy
Typ
ANSI
Priemer x výška [mm]
AAAA
8,3x6,7
5+
10+
Micro
9,07
8,34
Mignon 1/3AA, 1/2AA, 2/3AA
Baby
Mono
2/3AAA, 5/4AAA, 5/3AAA
10,5x28,5
10,5x50
10,5x67
14,5x17,5
14,5x23,7
14,5x28,2
4/5AA, 4/3AA
14,5x43
14,5x65
A (AF), 2/3A (AF)
17x50
17x28,5
4/5A (AF), 7/5A (AF)
17x43
17x66
SC, 1/2SC, 2/3SC
23x43
23x25,5
4/5SC, 4/3SC
23x34
23x50
1/2D, 3/2D(F), DD
33x36,5
33x90,5
www.soselectronic.com • [email protected] • SK: +421 55 786 04 10 -16 • CZ: +420 5 43 427 111 • : +421 55 786 04 19
23x26,8
33x111
O2
Akumulátory / Akumulátory
Akumulátory alkalické 1,5V
Akumulátory olovené
Alkalické akumulátory RAM (Rechargeable Alkaline Manganese) spájajú
výhody štandardných akumulátorov – t.j. možnosś viacnásobného nabitia - a suchých batérií – v nabitom stave majú 1,5V. Ich ceny sú síce pri
zaobstaraní vyššie, ako u suchých batérií, ale v aplikáciách, kde je potreba
suchých batérií ve¾ká, sa investícia do RAM èlánkov s nabíjaèkou rýchlo
vráti. Keïže majú v nabitom stave napätie 1,5V, ich výdrž je v zariadeniach
v porovnaní s NiMH/NiCd ove¾a dlhšia, pretože vlastne tam, kde RAM napäśovo konèí, èlánky s 1,2V vlastne ešte len zaèínajú, èo je napätie, ktoré
v mnohých batériových prístrojoch už nevyhovuje. V ponuke máme RAM
akumulátory od firmy Pure Energy a nemeckej firmy Accucell. Nové typy
firmy Accucell majú nižší vnútorný odpor a sú schopné krátkodobo dodaś
do záśaže aj väèší prúd (napr. typy AC1800 Mignon – 0,5A, AC 3000 Baby
– 2A, a AC6000 Mono – 4A).
Bezúdržbové olovené akumulátory sú ideálnym riešením pre zálohovanie
v priemyselných aplikáciách. Vyznaèujú sa ve¾kým poètom nabíjacích cyklov (až 1000) a dobrou schopnosśou regenerácie. Ïalšou výhodou je nízky
samovybíjací prúd. Každý èlánok akumulátora je uzavretý bezpeènostným
ventilom. Vývody sú riešené FASTONMI 4,8mm.
Zhrnutie vlastností:
•1,5V na èlánok (pod 0,9V by napätie vo vybitom stave nemalo klesnúś),
•ve¾mi malé samovybíjanie – typicky 0,2% mesaène, vhodné do aplikácií s malou
spotrebou,
•vysoká životnosś – cca 5 rokov,
•dodávajú sa v nabitom stave,
•typicky v priemere až 200 nabíjacích cyklov (poèet závisí od spôsobu vybíjania,
pri väèších prúdoch sa životnosś skracuje, aj vtedy minimálne ale 25 nabíjacích
cyklov,),
•nemajú žiadny pamäśový efekt,
•nie je potrebné ich vybíjaś pred nabíjaním,
•sú schopné rýchleho nabíjania (výhoda v èasovo nároèných aplikáciách),
•znášajú vyššie teploty,
•šetria životné prostredie
Zdroje napätia / Zdroje napìtí
PURE ENERGY
O
ACCUCELL
Séria LCR
Typ
Obj. è.
Popis
1+
3+
10+
O LCR 1,3-6
4362
6V/1,3 Ah, 0,30 kg,
97x24x50 mm
11,54
10,24
9,521
S LCR 3,4-6
6518
6V/3,4 Ah, 0,62 kg,
134x34x60 mm
15,35
13,63
12,67
S LCR 7,2-6
5119
6V/7,2 Ah, 1,26 kg,
150x34x100mm
13,91
12,35
11,48
S LCR 12-6
2586
6V/12 Ah, 1,95 kg,
151x50x94 mm
23,85
21,16
19,67
S LCR 1,3-12
2882
12V/1,3 Ah, 0,59 kg,
19,60
97x48 x50 mm
17,40
16,17
S LCR 2,2-12
4149
12V/2,2 Ah, 0,8 kg,
177x 34x60mm
20,22
17,94
16,68
S LCR 3,4-12
6532
12V/3,4 Ah, 1,2kg,
134x 67x60mm
23,09
20,49
19,05
S LCR 7,2-12
2612
12V/ 7,2 Ah, 2,5 kg,
151x 65x94 mm
20,31
18,03
16,76
S LCR 12-12
3806
12V/12 Ah, 3,9kg,
151x 102x94mm
48,11
42,70
39,69
6V
12 V
Typ
Obj. è.
Popis
1+
5+
10+
5041
AAA/800mAh
bal.2ks
1,305
1,158
1,077
S PURE R03XL 50978
AAA/800mAh
long-life, bal.4ks
1,706
1,514
1,407
S PURE R6
5042
AA/1600mAh
bal.2ks
1,168
1,037
0,964
S PURE R6XL
50979
AA/2000mAh
long-life, bal.4ks
1,706
1,514
1,407
4+
6+
12+
S AccuCell AAA
57501
AAA/750mA
bal.4ks
1,607
1,580
1,497
S AccuCell AA
57502
AA/1800mAh
bal.4ks
1,593
1,567
1,484
2+
6+
12+
57503
C/3000mAh
bal.2ks
6,473
6,141
5,975
57504
D/6000mAh
bal.2ks
6,108
S PURE R03
S AccuCell C
O AccuCell D
5,709
Séria FM
ECONOMIC
Ekonomicky nenároèná alternatíva s overenou kvalitou k znaèkovým oloveným
akumulátorom.
Typ
Obj. è.
Popis
1+
3+
10+
45985
6V 1,3Ah
98x25x55mm
4,348
4,016
3,685
1+
2+
5+
6V
O FM 613
S FM 640
45984
6V 4,0Ah
70x48x105mm
6,971
6,639
6,174
S FM 672
45983
6V 7,2Ah
150x34x100mm
10,66
10,12
9,39
S FM 1213
45982
12V 1,3Ah
97x43x57mm
8,133
7,701
7,170
S FM 1230
69570
12V 3,0Ah
135x35x92mm
11,02
10,45
9,688
S FM 1234
45981
12V 3,4Ah
135x35x92mm
11,29
10,69
9,925
S FM 1245
45980
12V 4,5Ah
105x70x91mm
13,64
12,91
11,98
47993
12V 7,0Ah
151x95x65mm
19,58
18,56
17,13
5,510
12 V
S FM 1270
O3
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Batérie / Baterie
Do DPS - horizontálne
Batérie alkalické
DP-Alkaline LR03
DP-Alkaline LR6
DP-Alkaline 6LR61
Typ
Obj. è.
Popis
1+
5+
10+
S CR 2032 PCB 29757
3V 230mAh
20x3,2mm
0,852
0,739
0,679
S CR 2450 PCB 6597
3V 560mAh
25x5mm
1,898
1,644
1,511
Obj. è.
Popis
1+
5+
10+
0,838
0,726
0,668
S
Obj. è.
Popis
2+
24+
DP-Alkaline
LR03
60621
Batéria AAA 1,5V,
blister 2ks
0,416
0,362
2+
20+
0,416
0,362
DP-Ultra Alkaline
S
60624
LR6
S
DP-Alkaline
6LR61
Batéria AA 1,5V
blister 2ks
Batéria 9V (PP3)
blister 1ks
60873
1+
8+
S CR 1220
11725
3V 35mAh
12,5x2mm
1,810
1,656
S CR 1225
11725
3V 38mAh
12,5x2,5mm
1,407
1,219
1,121
S CR 1620 B
36047
3V 60mAh
16x2mm
1,010
0,875
0,805
S CR 1632
52179
3V 120mAh
16x3,2mm
0,461
0,399
0,367
S CR 2016
29755
3V 70mAh
20x1,6mm
0,506
0,438
0,403
S CR 2025
29756
3V 150mAh
20x2,5mm
0,516
0,447
0,411
S CR 2032 B
3358
3V 220mAh
20x3,2mm
0,463
0,401
0,368
S CR 2330
3627
3V 265mAh
23x3mm
1,618
1,402
1,289
3V 530mA
23x5,4mm
0,863
0,810
0,737
Akumulátory sú balené v papierových blistroch,
ceny sú uvedené za 1 ks batérie.
LR 44 GP
WE 11 A = L 1016
Typ
WE 23 A = L 1028
S
Typ
Obj. è.
Popis
1+
5+
25+
S LR 44 GP
29761
1,5V 105mAh
11,6x5,4mm
0,531
0,498
0,468
O WE 11 A
8861
6V/43 mAh,
10,3x16 mm
0,750
0,649
0,597
S WE 23 A
9194
12V/45mAh
10,3x28,8mm
0,813
0,734
0,654
CR 2354 1-BL
54640
New Sun
S CR 2430 V
36048
3V 280mAh
24,5x3mm
0,994
0,861
0,792
S CR 2450 B
2100
3V 560mAh
24,7x5mm
1,759
1,524
1,401
DP-Lithium L91 FR6
CR 123 A
Lítiová batéria urèená
do fotoaparátov.
LITHIUM 9V BLOCK
LR 44 GP
Praktická sada alkalických batérií.
Obsahuje 30ks najpoužívanejších
typov. 6xAG1,3,4,13 + 3xAG10,12
Zdroje napätia / Zdroje napìtí
Séria CR (3V)
Typ
O
Typ
DP-Lithium
S
L91 FR6
Typ
S C30
Obj. è.
1+
10+
59568
1,656
1,324
S
CR 123 A
TECXUS
LITHIUM
S
9VBLOCK
Batérie lítiové
Obj. è.
Popis
2+
10+
59569
1,5V/3000mAh AA
blister 2ks
1,671
1,557
47593
3V/1,3Ah
D17,1xL34,5mm
40300
9V/1,2Ah
26,3x17,3x48,7mm
1+
8+
32+
1,532
1,399
1,307
1+
5+
10+
7,990
6,922
6,364
Ceny sú uvedené za 1 ks batérie.
Do DPS - vertikálne
LS 14500 CNA
Batéria lítiová AA 3,6V 2250mAh axiálne vývody.
Typ
Obj. è.
Popis
1+
5+
10+
S CR 2032 SLF
3827
3V 230mAh
20x3,2mm
0,854
0,740
0,680
S CR 2430 SLF
5380
3V 280mAh
26x4mm
1,546
1,339
1,231
Typ
Obj. è.
S LS 14500 CNA 33494
1+
5+
10+
5,287
4,580
4,211
www.soselectronic.com • [email protected] • SK: +421 55 786 04 10 -16 • CZ: +420 5 43 427 111 • : +421 55 786 04 19
O4
Batérie / Baterie
S PINMI DO DPS
Séria XENO - 3,6V
Typ
Obj. è. Popis
S XL-050F T3 49193 1/2AA, 3,6V/1200 mAh
1+
3+
5,245
4,880
10+
4,614
1+
2+
5+
O XL-055F T3 49196 2/3AA, 3,6V/1650 mAh
7,635
7,236
6,971
O XL-060F T3 49200 AA, 3,6V/2400 mAh
7,817
7,505
7,097
S AXIÁLNYMI VÝVODMI
1+
3+
10+
S XL-050F AX 49191 1/2AA, 3,6V/1200 mAh
Typ
Obj. è. Popis
2,735
2,612
2,420
S XL-055F AX 49195 2/3AA, 3,6V/1650 mAh
2,818
2,689
2,493
S XL-060F AX 49198 AA, 3,6V/2400 mAh
3,084
2,944
2,729
10+
S PÁSKOVÝMI VÝVODMI
Zdroje napätia / Zdroje napìtí
Typ
Firma XenoEnergy je kórejský špecializovaný výrobca kvalitných lítiových batérií
s vlastným výskumom, vývojom a výrobou. Certifikát ISO 9001:2000 je samozrejmosśou.
V posledných rokoch rapídne stúpol poèet nízkopríkonových zariadení napájaných batériami. Preto vzrástli aj požiadavky na batérie, ako sú:
•nízka hmotnosś
•vysoká kapacita
•schopnosś pracovaś v nároèných klimatických podmienkach.
Jedným z najlepších riešení je použitie lítiových batérií. Lítiové batérie používajú
ako anódu lítium. Na druhej strane existujú tri rôzne verzie pre katódu, elektrolyt
a štruktúru èlánku. Každá z týchto verzií má potom iné vlastnosti a iné oblasti použitia. Firma XenoEnergy ponúka verziu Li-SOCl2, ktorá je najspo¾ahlivejšia vïaka
dobrým elektrickým charakteristikám, dlhej skladovate¾nosti, dlhej životnosti
a bezpeènosti a má najvyššiu možnú hustotu energie.
Všeobecné charakteristiky batérií XENO:
Napätie naprázdno:
3,67 V
Rozsah pracovných teplôt:
-55°C až +85°C
Samovybíjanie:
1 až 2% za rok pri izbovej teplote
Skladovate¾nosś:
viac ako 10 rokov
Ve¾kosś
Popis
1/2AA
3+
5,311
4,946
4,680
O XL-055F T1 48811 2/3AA, 3,6V/1650 mAh
5,411
5,012
4,780
S XL-060F T1 49199 AA, 3,6V/2400 mAh
3,060
2,921
2,705
1+
2+
5+
S XL-140F T1 49202 C, 3,6V/7200 mAh
22,14
21,48
20,58
O XL-145F T1 49204 C, 3,6V/8500 mAh
30,17
29,24
26,65
O XL-200F T1 49206 D, 3,6V/16500 mAh
22,24
21,58
20,68
O XL-205F T1 49209 D, 3,6V/19000 mAh
26,36
25,56
23,27
KLASICKÉ
Obj. è.
Popis
1+
3+
10+
S XL-050F
Typ
48983
1/2AA, 3,6V/1200 mAh
2,924
2,742
2,393
O XL-055F
49194
2/3AA, 3,6V/1650 mAh
5,245
4,880
4,614
S XL-060F
49197
AA, 3,6V/2400 mAh
2,729
2,606
2,413
1+
2+
5+
S XL-140F
49201
C, 3,6V/7200 mAh
9,626
9,128
8,763
O XL-145F
49203
C, 3,6V/8500 mAh
9,493
8,996
8,630
O XL-200F
49205
D, 3,6V/16500 mAh
21,34
20,71
19,85
O XL-205F
49208
D, 3,6V/19000 mAh
24,63
23,87
22,87
Rozmery
XENO
14,5x25,2mm
XENO XL-050F
1,2Ah
LS 14250
SAFT
1,1Ah
SL-350/S
SONNENSCHEIN
1,2Ah
1/2AA
axiálne vývody
14,5x25,2mm
XENO XL-050F AX
1,2Ah
LS 14250 CNA
1,1Ah
SL-350/P
1,2Ah
1/2AA
páskové vývody
14,5x25,2mm
XENO XL-050F T1
1,2Ah
LS 14250 CNR
1,1Ah
SL-350/T
1,2Ah
1/2AA
piny do DPS
1,2Ah
LS 14250 3PF
1,1Ah
14,5x25,2mm
XENO XL-050F T3
SL-350/PT
1,2Ah
14,5x33,5mm
XENO XL-055F
1,65Ah
SL-361/S
1,6Ah
1,6Ah
2/3AA
axiálne vývody
14,5x33,5mm
XENO XL-055F AX
1,65Ah
SL-361/P
2/3AA
páskové vývody
14,5x33,5mm
XENO XL-055F T1
1,65Ah
SL-361/T
1,6Ah
2/3AA
piny do DPS
14,5x33,5mm
XENO XL-055F T3
1,65Ah
SL-361/PT
1,6Ah
AA
14,5x55,5mm
XENO XL-060F
2,4Ah
LS 14500
2,45Ah
SL-360/S
2,4Ah
AA
axiálne vývody
14,5x55,5mm
XENO XL-060F AX
2,4Ah
LS 14500 CNA
2,45Ah
SL-360/P
2,4Ah
AA
páskové vývody
14,5x55,5mm
XENO XL-060F T1
2,4Ah
LS 14500 CNR
2,45Ah
SL-360/T
2,4Ah
AA
piny do DPS
14,5x55,5mm
XENO XL-060F T3
2,4Ah
LS 14500 3PF
2,45Ah
SL-360/PT
2,4Ah
26,2x50mm
XENO XL-140F
7,2Ah
LSH 14
5,5Ah
SL-770/S
7,2Ah
páskové vývody
26,2x50mm
XENO XL-140F T1
7,2Ah
LSH 14 CNR
5,5Ah
SL-770/T
7,2Ah
26,2x50mm
XENO XL-145F
8,5Ah
LS 26500
7,7Ah
SL-2770/S
8,5Ah
páskové vývody
26,2x50mm
XENO XL-145F T1
8,5Ah
LS 26500 CNR
7,7Ah
SL-2770/T
8,5Ah
33,6x60mm
XENO XL-200F
SL-780/S
16,5Ah
SL-780/T
16,5Ah
C
C
C
C
D
D
páskové vývody
D
D
O5
Obj. è. Popis
Porovnávacia tabu¾ka XENO
2/3AA
O
1+
S XL-050F T1 49192 1/2AA, 3,6V/1200 mAh
páskové vývody
33,6x60mm
XENO XL-200F T1
16,5Ah
16,5Ah
LSH 20
13Ah
LS 33600
17Ah
LSH 20 CNR
13Ah
LS 33600 CNR
17Ah
33,6x60mm
XENO XL-205F
19Ah
LS 33600 C
18,5Ah
SL-2780/S
19Ah
33,6x60mm
XENO XL-205F T1
19Ah
LS 33600 C CNR
18,5Ah
SL-2780/T
19Ah
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Držiaky batérií / Držáky baterií
Držiaky batérií
Držiaky batérií Baby (C)
Držiaky batérií Micro (AAA)
1xUM2
1xUM4L
Držiak batérie
1/2AA do DPS.
1xAAA.
2xUM4L
4 X UM 4 R
2xAAA ved¾a
seba oèká.
4xAAA ved¾a seba
káblik 152mm.
Typ
Typ
O BCL 108
Obj. è.
1+
25+
100+
55757
1,900
1,538
1,357
1+
10+
25+
Obj. è.
1+
10+
25+
0,315
0,266
0,241
S 2 X UM 2
16729
0,230
0,195
0,176
S 4 X UM 2 Q
16731
0,909
0,767
0,695
8149
0,387
0,327
0,296
S 2 X UM 4 L
8150
0,482
0,408
0,369
Držiaky batérií Mono (D)
s 4 X UM 4 R
56859
0,756
0,639
0,578
1xUM1
2xUM1
1xD 9V clip.
1xUM3L
1xAA
spájkovacie oèká.
1xUM3K
2xAA zboku
9V clip.
Obj. è.
1+
10+
25+
10+
25+
S 1 X UM 1
16726
0,357
0,302
0,274
0,117
0,099
0,089
S 2 X UM 1
28195
0,448
0,379
0,343
0,086
0,073
0,066
S 4 X UM 1
16727
0,909
0,768
0,695
7942
0,136
0,115
0,104
16734
0,126
0,107
0,097
Obj. è.
1+
S 1 X UM 3
16732
S 1 X UM 3 L
28196
S 1 X UM 3 K
S 2 X UM 3
2xUM3R
2xUM3P
2xAA ved¾a seba
9V clip.
3xUM3B
Keystone 2xAA
ved¾a seba do DPS.
3xAA ved¾a seba
9V clip.
Držiaky batérií 9V blok
SN 9V 1
1+
10+
25+
0,644
0,544
0,493
2+
100+
250+
0,702
S 9VI
16724
0,133
0,097
0,091
0,310
S 9VT
16725
0,100
0,085
0,080
25+
S 2 X UM 3 R
28197
0,155
0,131
0,119
S 2 X UM 3P
55006
0,857
0,766
S 3 X UM 3 B
52102
0,405
0,343
4xUM3L
4xAA
ved¾a seba.
Držiaky gombíkových batérií
4xAA 2+2
za sebou.
BH500
SN 2032
CR 1216, 1220,1225
(12mm).
Typ
Klip na 9V batériu
9V clip s káblikom.
Obj. è.
10+
4xUM3F
9VT
7945
1+
4xAA
do štvorca.
Klip na 9V batériu
9V clip s káblikom.
S SN9V1
Obj. è.
4xUM3Q
9VI
Držiak 9V batérie
spájkovacie oèká.
Typ
Typ
4xD ved¾a seba
9V clip.
2xUM3
1xAA
+ káblik 150mm.
Typ
Typ
4xUM1
2xD ved¾a seba
9V clip.
Držiaky batérií Mignon (AA)
1x AA
9V clip.
4xC ved¾a seba.
16728
S 1 X UM 2
S 1 X UM 4 L
1xUM3
4xUM2Q
2xC ved¾a seba
9V clip.
SN 2430
CR 2032 (20mm)
RM20.
Obj. è.
1+
10+
25+
Obj. è.
1+
10+
16736
0,233
0,197
0,178
S BH 500
2283
0,569
0,481
0,435
S 4 X UM 3 F
28198
0,228
0,193
0,175
S SN 2032
2643
0,351
0,296
0,268
S 4 X UM 3 L
16735
0,229
0,194
0,175
S SN 2430
3639
0,343
0,290
0,263
6xUM3Q
6xAA 3+3
pod sebou 9V clip.
Typ
8xUM3Q
O
CR 2430 (24,5mm)
RM20.
S 4 X UM 3 Q
Typ
Zdroje napätia / Zdroje napìtí
BCL108
2xUM2
1xC 9V clip.
25+
10xUM3Q
8xAA 4+4
pod sebou 9V clip.
10xAA 5+5
pod sebou 9V clip.
Obj. è.
1+
10+
25+
S 6 X UM 3 Q
16737
0,278
0,235
0,213
S 8 X UM 3 Q
16738
0,577
0,487
0,441
S 10 X UM 3 Q 16739
0,729
0,616
0,558
www.soselectronic.com • [email protected] • SK: +421 55 786 04 10 -16 • CZ: +420 5 43 427 111 • : +421 55 786 04 19
O6
Držiaky batérií / Držáky baterií
Držiaky batérií (pokraèovanie)
Nabíjaèky
Batériové klipy
BCL82PC
Batériový klip
AAA/N.
BCL92PC
Batériový klip
AAA/AA.
BCL595PC
Batériový klip
+ pól AAA/AA.
BCL628PC
Batériový klip
- pól AAA/AA.
Nabíjaèky s automatickým
ukonèením nabíjania - V
Obj. è.
1+
10+
25+
Tieto nabíjaèky, nazývané tiež V nabíjaèky, obsahujú elektroniku, ktorá
chráni akumulátor pred prebíjaním. Nabíjaèka obsahuje mikroprocesor,
ktorý sleduje rast napätia akumulátora. Ak už napätie prestane stúpaś,
mikroprocesor vtedy považuje akumulátor za nabitý a zmení rýchly režim
nabíjania na udržiavací, t.z., že zníži hodnotu nabíjacieho prúdu približne
na 1/10. Keïže nabíjaèky majú dobrú ochranu akumulátorov, môžete voliś
nabíjaèku, ktorá nabíja prúdom v hodnote 40-100% kapacity nabíjaného
akumulátora. Funkcia REFRESH umožòuje obnoviś kapacitu akumulátorov, ktorá sa znižuje v dôsledku pamäśového efektu. Verzie plug-in majú
európsku vidlicu priamo na nabíjaèke, verzie desktop sú vybavené pevnou
prívodnou šnúrou.
S BCL 82 PC
5687
0,160
0,135
0,123
S BCL 92 PC
10747
0,120
0,102
0,092
MW 8168 GS
S BCL 595 PC
7943
0,081
0,068
0,062
S BCL 628 PC
7944
0,375
0,317
0,287
Typ
BCL204
BCL209
MW 1268
BCL228
Batériový klip, + pól AAA/AA.
Batériový klip, - pól AAA/AA.
ΔV
ΔV
Zdroje napätia / Zdroje napìtí
Technické parametre
Typ
O BCL 204
Obj. è.
1+
25+
100+
55732
0,265
0,214
0,189
S BCL 209
49106
0,126
0,102
0,090
S BCL 228
55734
0,087
0,070
0,062
BCL210
BCL238
Dvojitý Batériový klip
2x - pól AAA/AA.
BCL290
Batériový klip
+ pól AAA/AA.
Dvojitý Batériový klip
+/- pól AAA/AA.
MW 8168 GS
MW 1268
Napájacie napätie
230 VAC
12-13,8 VDC
230 VAC
Poèet akumulátorov
2 alebo 4
2 alebo 4
AAA, AA
NiCd/NiMH
AAA, AA
NiCd/NiMH
500mA (AA)
300mA (AAA)
800mA (AA)
300mA (AAA)
50mA (AA)
30mA (AAA)
80mA (AA)
30mA (AAA)
Typ akumulátorov
Nabíjací prúd
rýchle nabíjanie
Nabíjací prúd
udržiavacie nabíjanie
Vybíjanie
Príslušenstvo
Rozmery
Poznámka
áno
-
autoadaptér MWCP1
sieśový adaptér MW1205GS
119x71x83mm
105x65x34mm
plug-in
funkcia refresh
Obj. è.
1+
25+
100+
Obj. è.
1+
2+
5+
O BCL 210
49107
0,386
0,312
0,276
S MW 8168 GS
52015
7,668
7,303
6,772
O BCL 238
55737
0,265
0,214
0,189
S MW 1268
49291
7,701
7,303
6,805
O BCL 290
55738
0,265
0,214
0,189
Typ
Typ
áno
MW 6178(3)
MW L 2111(1)
O
ΔV
ΔV
Technické parametre
MW 6178(3)
MW L 2111(1)
Napájacie napätie
12-13,8 VDC
100-240 VAC
12-13,8 VDC
230 VAC
Poèet akumulátorov
Typ akumulátorov
Nabíjací prúd
rýchle nabíjanie
Nabíjací prúd
udržiavacie nabíjanie
Vybíjanie
Príslušenstvo
Poznámka
O7
1-4
AAA, AA
NiCd/NiMH
1000mA (AA)
500mA (AAA)
800mA (AA)
300mA (AAA)
100mA (AA)
50mA (AAA)
80mA (AA)
30mA (AAA)
áno
-
autoadaptér MWCP1
autoadaptér MWCP1
sieśový adaptér MW7M09 sieśový adaptér MW1205GS
Rozmery
Typ
1-4
AAA, AA
NiCd/NiMH
140x75x28mm
124,5x72x30mm
LCD displej
podsvietený LCD displej
Obj. è.
1+
2+
5+
S MW 6178(3)
55030
23,17
21,91
20,25
S MW L 2111(1)
70393
14,21
13,48
12,48
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Nabíjaèky a testery / Nabíjeèky a testery
MW 3279
MW 6278
ACL64
Univerzálna rýchlonabíjaèka pre RAM akumulátory s rovnakými vlastnosśami, ako
ACL62. Navyše umožòuje nabíjaś aj ve¾kosti
Baby/C a Mono/D, 4 x max. 500mA.
Rozmery: 210x110x60mm
ΔV
Technické parametre
Napájacie napätie
Poèet akumulátorov
Typ akumulátorov
Nabíjací prúd
rýchle nabíjanie
Nabíjací prúd
udržiavacie nabíjanie
Vybíjanie
MW 3279
MW 6278
12-13,8 VDC
100-240 VAC
12-13,8 VDC
100-240 VAC
1-4
1-4
AAA, AA
NiCd/NiMH
AAA, AA, C, D, PP3 (9V)
NiCd/NiMH
3000mA (AA)
1200mA (AAA)
1000mA (AA, C, D)
500mA (AAA)
13mA PP3 (9V)
300mA (AA)
120mA (AAA)
100mA (AA, C, D)
50mA (AAA)
nie
áno
Obj. è.
1+
2+
5+
57506
23,14
22,41
21,48
ACCUMANAGER10
Ultra-rýchla inteligentná nabíjaèka riadená
mikroprocesorom. Nabíjací èas od 30 minút.
Nabíjaèka automaticky rozpozná druh akumulátora a prispôsobí mu nabíjací proces.
V jednom èase je možné nabíjaś aj rôzne
druhy (NiMH/NiCd/RAM). Regeneruje akumulátory, nezapríèiòuje pamäśový efekt, má
ochrany voèi prepólovaniu a nadmernému
nabíjaniu. Indikácia pomocou LED diód.
Má adaptér na sieśové 230V napätie aj 12V
adaptér do auta.
Napájacie napätie 230 VAC/12VDC
Poèet akumulátorov 1-4
Typ akumulátorov AAA, AA,
NiCd, NiMH, RAM
Nabíjací prúd
max. 600mA
Rozmery:
145x90x50mm
autoadaptér MWCP1
autoadaptér MWCP1
sieśový adaptér NW7M25 sieśový adaptér MW7E12
Príslušenstvo
Rozmery
128x82x50mm
Poznámka
rýchla 30-min.
s ventilátorom
Typ
190x128,5x61mm
LCD displej
Obj. è.
1+
2+
5+
S MW 3279
70395
21,64
20,45
18,89
S MW 6278
70394
19,25
18,19
16,83
Typ
Obj. è.
S AccuManager10 62341
ΔV
Technické parametre
Napájacie napätie
MW U112
230 VAC
5V
1-2
1-2
PP3 (9V)
NiCd/NiMH
AAA, AA
NiCd/NiMH
Nabíjací prúd
rýchle nabíjanie
70 mA
200 mA
Nabíjací prúd
udržiavacie nabíjanie
7 mA
-
áno
-
-
-
98 x 64 x 54 mm
20 x 17 x 87,6 mm
plug-in, V, 9V
USB nabíjaèka
Poèet akumulátorov
Typ akumulátorov
Vybíjanie
Príslušenstvo
Rozmery
Poznámka
Typ
Obj. è.
S AccuManager20 57507
Obj. è.
1+
2+
5+
S MW 6288GS
70696
6,207
5,909
5,510
S MW U112
70398
1,358
1,218
1,079
2+
5+
39,17
35,52
Ultra-rýchla inteligentná nabíjaèka riadená
dvomi mikroprocesormi. Nabíjací èas od
30 minút. Nabíjaèka automaticky rozpozná
druh akumulátora a prispôsobí mu nabíjací
proces. V jednom èase je možné nabíjaś aj
rôzne druhy (NiMH/NiCd/RAM). Regeneruje akumulátory, nezapríèiòuje pamäśový
efekt, má ochrany voèi prepólovaniu a nadmernému nabíjaniu. Indikácia pomocou LED
diód. Má adaptér na sieśové 230V napätie aj
12V adaptér do auta.
Napájacie napätie 230 VAC/12VDC
Poèet akumulátorov 1-6
Typ akumulátorov AAA, AA, C, D, 9V
NiCd, NiMH, RAM
Nabíjací prúd
max. 600mA
9V 30mA
Rozmery:
165x190x63,5mm
ΔV
MW 6288GS
1+
40,16
ACCUMANAGER20
MW U112
MW 6288GS
Typ
Typ
O ACL64
1+
2+
5+
52,45
50,79
46,47
XL SMART CHARGER
Obsahuje mikroprocesor, automaticky identifikuje vložený typ akumulátora.
Napájacie napätie
230 VAC
Poèet akumulátorov
1-4
Typ akumulátorov
AAA, AA
NiCd,
NiMH,
RAM
Nabíjací prúd
350mA
Priemerná doba nabíjania 2-6 hodín
Udržiavací režim
áno
Príslušenstvo
adaptér
S ochranou proti preśaženiu a skratu.
Typ
S XL SMART CHARGER
Obj. è.
1+
2+
5+
57453
31,50
30,54
27,82
Zdroje napätia / Zdroje napìtí
ΔV
O
ENVIRO
Napájacie napätie 230 VAC
Poèet akumulátorov 1-4
Typ akumulátorov AAA, AA
RAM
Nabíjací prúd
max. 500mA
Vybíjanie
nie
Nabíjaèky alkalických akumulátorov
Špeciálne nabíjaèky urèené pre nabíjanie RAM (Rechargable Alkaline manganese Batteries) akumulátorov (nabíjate¾né alkalické èlánky). Podmienkou záruky pre RAM akumulátory je použitie týchto nabíjaèiek.
ACL62
Mikroprocesorom riadená rýchlonabíjaèka
s nabíjaním 2-10 hodín. Obsahuje ochranu
voèi prepólovaniu a nadmernému nabitiu.
Napájacie napätie 230 VAC
Poèet akumulátorov 1-4
Typ akumulátorov AAA, AA,
RAM
Nabíjací prúd
4 x max. 400mA
Rozmery:
125x75x83mm
Typ
Obj. è.
1+
2+
5+
S ACL62
57505
17,53
17,00
16,30
Typ
S ENVIRO
Obj. è.
1+
3+
7+
5043
16,70
15,25
14,25
ACP68, ACP69
Napájacie napätie
Poèet akumulátorov
Typ akumulátorov
Nabíjací prúd
Vybíjanie
1+
230 VAC
1-2
AAA, AA RAM
automatická
regulácia
nie
Typ
Obj. è.
Popis
2+
5+
S ACP68
62477
+ 2xAAA akumulátoy 12,48
11,82
11,35
S ACP69
62478
+ 2xAA akumulátoy
11,55
11,09
12,18
www.soselectronic.com • [email protected] • SK: +421 55 786 04 10 -16 • CZ: +420 5 43 427 111 • : +421 55 786 04 19
O8
Nabíjaèky a testery / Nabíjeèky a testery
Nabíjaèky Li-ion akumulátorov
Testery akumulátorov, bateriek
PIXO C1
Univerzálna nabíjaèka pre Li-ion
akumulátory 3,7-7,2V. Funkcia automatického rýchleho nabíjania na maximálne napätie a automatickou reguláciou prúdu, ako aj automatickou
detekciou chybných akumulátorov.
Ochrana pred prebíjaním akumulátora s 10 hodinovým bezpeènostným
èasovaèom.
Napájacie napätie: 12-13,8VDC
110-230VAC
Rozmery:
110x65x25mm
BT 108
Umožòuje zisśovaś stav všetkých bežných batérií (1,5V, 9V) a gombíkových èlánkov (1,5V a 3V). Výsledok
sa zobrazuje pomocou jednoduchého analógového ukazovate¾a.
Typ
S BT 108 (BT 1)
Typ
S PIXO C1
Obj. è.
1+
64009
36,54
Obj. è.
1+
3+
7+
3787
1,533
1,400
1,308
BT ENERGY CHECK LCD
Záśažový tester batérií a akumulátorov všetkých ve¾kostí v rozsahu
1,2 -12V, na displeji je zobrazované
napätie a kapacita udávaná v %.
Nabíjaèky olovených akumulátorov
ALCS2-24
Zdroje napätia / Zdroje napìtí
Napájacie napätie 230 VAC
Typ akumulátorov 2/6/12/24V
olovené
Nabíjací prúd
automatika
300-900mA
Rozmery
106x68x51mm
S ochranou proti prepólovaniu, preśaženiu a skratu.
Typ
S ALCS2-24
Obj. è.
1+
3+
7+
6731
22,12
20,20
18,88
Typ
Napájacie napätie 230 VAC
Typ akumulátorov 6V/12V olovené
Nabíjací prúd
800mA
Rozmery
98x68x93mm
S ochranou proti prepólovaniu, preśaženiu a skratu.
Typ
S MW 322
Typ
Obj. è.
1+
2+
5+
5,975
5,676
5,278
O9
Obj. è.
1+
5+
25+
0,734
0,661
0,591
MW 333
Viacúèelový tester s LCD displejom
na kontrolu viac ako 12 rôznych typov batérií a akumulátorov, ako napr.
AAA, AA, C, D, 9V, CR123A, CR2,
CR-V3, 2CR5, CR-P2, gombíkových
batérií a iných s rovnakým napätím.
Pri testovaní sa na LCD displeji zobrazí zostávajúca kapacita batérie.
Rozmery: 118x88x23 mm
Napájacie napätie 230 VAC
Typ akumulátorov 6V/12V olovené
Nabíjací prúd
1800mA
Rozmery
135x86x75mm
S ochranou proti prepólovaniu,
preśaženiu a skratu.
S MW 333
Typ
Obj. è.
1+
2+
5+
10,02
9,49
8,83
7+
37,60
64309
MW 126C18 GS
S MW 126C18 GS 49296
3+
40,24
MW 322 je malý tester batérií, urèený
špeciálne pre batérie ve¾kosti AAA a
AA. Je možné testovaś jednu batériu,
a jej stav je zobrazovaný pomocou
jasu svetelného indikátora.
MW 126C08 GS
S MW 126C08 GS 49295
1+
44,06
MW 322
Typ
O
Obj. è.
O BT ENERGY CHECK LCD 70684
Obj. è.
1+
3+
10 +
55545
4,913
4,548
4,116
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Solárne èlánky / Solární èlánky
Solárne èlánky
Technické parametre
SSC2140-Z8-24/280
Rozmer [mm]
29,4x12,3
Plocha rezu [cm2]
3,6
Uoc [V]
0,57
Isc [mA]
90
Pm {mW]
40
U pri záśaži [mV]
280
Typ
Obj. è.
S SSC2140-Z8-24/280 55894
1+
3+
10 +
5,577
5,178
4,913
Rezy sú balené po 12 ks, cena je uvádzaná za 1 balenie.
Ohybné solárne panely
1SC1
VÝHODY VYUŽITIA SOLÁRNEJ ENERGIE
8SC1
2SC1
Fotovoltaická technika prispieva k zachovaniu životného prostredia. Je
najèistejším zdrojom energie, pri prevádzke sa nevyluèujú škodlivé exhaláty, škodlivé žiarenie ani neprirodzené teplo. Likvidácia po ukonèení doby
života nezaśažuje životné prostredie.
Vysvetlenie pojmov
Solárne
èlánky
Solárne
panely
Ostrovný
solárny systém
základný prvok solárnych panelov, mení slneèné
žiarenie na elektrinu
základný stavebný prvok solárnych systémov, štandardizované zostavy solárnych èlánkov, zapuzdrené
a upravené pre použitie v urèenom pracovnom
prostredí
zostava obsahuje solárny panel a príslušenstvo, ktorým je obvykle solárny akumulátor, solárny regulátor
a striedaè; elektrická energia je uskladòovaná v solárnych akumulátoroch
Sieśový
solárny systém
príslušenstvom je sieśový striedaè; elektrická energia je dodávaná priamo do rozvodovej siete
Solárne
regulátory
regulujú dobíjanie i prípadné vybíjanie akumulátorov
a tak ich chránia a predl¾ujú ich životnosś
Solárne
akumulátory
slúžia k uskladneniu elektriny vyrobenej solárnymi
panelmi
Miniatúrne solárne èlánky
Nasledujúce solárne moduly sú technicky navrhuté pre mobilné použitie na bicykloch, èlnoch, jachtách, v turistike, záhraných domèekoch, chatách a od¾ahlých
miestach bez elektrickej energie.
Flexibilné solárne moduly sú ohybné a pružné, nelámu sa (sú bez skla), majú
nízku hmotnosś, vysokú tepelnú stabilitu a spo¾ahlivosś, pracujú aj v tieni alebo
v èiastoènej hmle.
Technické
Napätie
parametre Umpp/Umax
(pri 25°C)
[V]
Prúd
Impp/Imax
[mA]
Výkon
Pmpp
[W]
1SC1
1,50 / 2,5
300 / 430
0,45
60 x 198 x 1,1
20
2SC1
3,0 / 4,97
300 / 430
0,9
102 x 198 x 1,1
38
57
Rozmery
[mm]
Váha
[g]
3SC1
4,5 / 7,91
300 / 430
1,35
144 x 198 x 1,1
4SC1
6,0 / 9,94
300 / 430
1,8
186 x 198 x 1,1
74
6SC1
9,0 / 14,91
300 / 430
2,7
270 x 198 x 1,1
108
8SC1
12,0 / 19,88
300 / 430
3,6
354 x 198 x 1,1
140
9SC1
13,5 / 22,36
300 / 430
4,05
396 x 198 x 1,1
155
10SC1
15,0 / 24,85
300 / 430
4,5
438 x 198 x 1,1
170
Typ
Obj. è.
1+
2+
5+
S 1SC1
56566
8,697
8,232
7,900
S 2SC1
56567
14,41
13,97
13,41
S 8SC1
56704
54,44
52,78
48,13
Zdroje napätia / Zdroje napìtí
•znižuje závislosś, resp. prináša plnú nezávislosś od elektrickej energie
z rozvodnej siete
•prevádzkové náklady sú takmer nulové, slnko neposiela žiadne úèty
•je prenosným zdrojom energie
•je alternatívnym zdrojom energie, ktorého význam rastie úmerne s rastúcou cenou elektrickej energie
O
Solárne panely 1,4W až 5,9W
SMP 12-350
Technické parametre Napätie [V] Prúd [mA] Výkon [W] Rozmer [mm]
SMP 12-350
12
350
5,9
506x126x8
Panel je umiestnený v plastovom ráme.
Vysoko výkonné solárne èlánky a ich rezy sú vyrobené modernou polovodièovou
technológiou z monokryštalického kremíka. Majú špièkovú konverznú úèinnosś
premeny svetelného žiarenia na elektrický prúd. Monokryštalický kremík a technológia pasivovaného emitoru (PESC) zaruèujú dlhodobú stabilitu elektrických
parametrov a úèinnosś. Èlánky sú vybavené úèinnou antireflexnou vrstvou, ktorá
zároveò prispieva k ochrane povrchu aktívnej plochy.
Použitie:
•solárne lampy
•solárne panely
•pohon modelov a elektrických hraèiek
•stavebnice
•nabíjaèky akumulátorov
•detektory svetla a iné.
Solárne minipanely sú zostavené z rezov solárnych èlánkov. Sú elektricky bezpeèné a mechanicky odolné. Taktiež sú odolné voèi nepriaznivým prírodným podmienkam ako sú vlhkosś a extrémne teploty. Panely je možné vzájomne prepojovaś
a násobiś tak výkon. Rozsah pracovných teplot je od -30°C do +70°C.
Použitie:
•dobíjanie nízkokapacitných akumulátorov
•dobíjanie akumulátorov v mobilných telefónoch, videokamerách a notebookoch
•napájanie rádioprijímaèov, walkmanov, rádiotelefónov, vysielaèiek
Typ
O SMP 6-350
Obj. è.
1+
5+
5+
47624
53,64
51,25
48,06
www.soselectronic.com • [email protected] • SK: +421 55 786 04 10 -16 • CZ: +420 5 43 427 111 • : +421 55 786 04 19
O 10
Solárne èlánky / Solární èlánky
STR 36-55
Solárne èlánky (pokraèovanie)
Solárny panel 12V/2,9A
966x442x18mm hliník.
Solárne panely 2W až 32W
•excelentný pomer cena/výkon
•robustná konštrukcia z hliníka
•jednoduchá montáž
•10 roèná garancia výkonu
•IEC 61646 certifikát
Typ
O STR 36-55
55W
Obj. è.
1+
54472
436,-
Solárne systémy a nabíjaèky
Kompletné solárne systémy
Solárne systémy SOLARTEC MASTER sú urèené do miest bez elektrickej prípojky. Sú urèené na chaty,
do karavanov, jácht alebo do záhrad.
Využitie nájdu aj v aplikáciach, kde
je potrebná nezávislosś od elektrickej siete alebo ako záložný zdroj
energie. Súèasśou systému sú samotné solárne panely, ïalej olovený
akumulátor, elektronika, ktorá riadi
dobíjanie akumulátora, konštrukèné
prvky a káble. V ponuke sú aj verzie
s menièom na 230VAC, na ktoré je
možné priamo pripojiś bežné elektrické spotrebièe.
koncovka
na pripojenie
vodièov
masívny a kvalitný
hliníkový rám
Zdroje napätia / Zdroje napìtí
Solárne panely pre 12V aplikácie v robustnom hliníkovom ráme.
Panely série ASI (patentovaná technológia) dodávajú o 20% viac energie pri horších svetelných podmienkach ako klasické "crystalline" moduly. Majú robustnú
konštrukciu zaruèujúcu bezproblémovú prevádzku aj v daždi a mrazoch (pracovná
teplota je od -40°C do +85°C).
O
Technické
parametre
Nom. výkon
[Wp]
Nom. prúd
[mA]
Nom.napätie
[VDC]
Rozmer
[X x Y]
ASI-F 2/12
2,1
125
16,8
Technické parametre
SOLARTEC MASTER 250
Výkon panelov
55 Wp
144 x 293 mm
Plocha panelov
0,45 m2
ASI-F 4/12
3,9
232
16,8
249 x 293 mm
Kapacita akumulátora
ASI-F 5/12
5,2
309
16,8
330 x 293 mm
Systémové napätie
12V
ASI-F 10/12
10,3
613
16,8
330 x 581 mm
Dåžka káblov
10m
ASI-F 32/12
32,2
1920
16,8
1005 x 605 mm
50 Ah
V ponuke sú verzie s výkonom 60-4000 Wh/deò. Vyžiadajte si bližšie informácie
alebo navštívte www.soselectronic.com, kde nájdete aktuálnu ponuku a ceny.
Typ
Obj. è.
1+
S SOLARTECMASTER 250 54575
539,70
Solar set 12V/32W
Solar set 12V/65W
Solárne sety pozostávajú zo solárnych panelov Kyocera, regulátora, a
akumulátora.
Ceny solárnych panelov zaznamenávajú neustály pokles.
Aktuálne ceny si overte na www.soselectronic.sk
Obj. è.
1+
2+
S ASI-F 2/12
Typ
56864
43,48
41,82
38,17
5+
S ASI-F 5/12
69,38
56866
78,67
72,36
S ASI-F 10/12 57049
128,5
124,8
119,80
S ASI-F 32/12 57050
187,5
181,9
174,30
Solárne panely série KC
Technické parametre
SOLAR SET 12V/32W
SOLAR SET 12V/32W
Výkon panelov
32 Wp
65 Wp
Plocha panelov
0,27 m2
0,49 m2
42 Ah
38 Ah
12 V
12 V
Kapacita akumulátora
Systémové napätie
Obj. è.
1+
S SOLAR SET 12V/32W
Typ
63260
331,60
S SOLAR SET 12V/65W
71545
494,60
BACHA-4S solárna nabíjaèka
Technické
parametre
Nom. výkon
[Wp]
Nom. prúd
[A]
Nom.napätie
[VDC]
Rozmer
KC 50T-1
54
2,48
17,4
526x652 mm
KC 65T-1
65
3,75
17,4
751x652 mm
KC 40GX-2P
43
2,48
17,4
526x652 mm
KC 85GX-2P
87
5,02
17,4
652x1007 mm
Obj. è.
1+
2+
5+
O KC 50T-1
Typ
69593
262,6
254,6
246,30
S KC 65T-1
69592
326,0
316,0
309,-
S KC 40GX-2P 69594
219,7
213,1
204,50
S KC 85GX-2P 70939
411,6
398,3
395,-
Solárna nabíjaèka je urèená pre nabíjanie 1 až 4 kusov NiCd alebo NiMH
akumulátorov ve¾kosti MIGNON. Solárna nabíjaèka je neodmyslite¾nou
pomôckou predovšetkým tam, kde
nie je k dispozícii elektrický prúd
alebo sa obávame úrazu elektrickým
prúdom. Puzdro z oce¾ového plechu
zaruèuje odolnosś i v nároènejších
podmienkach.
Nominálne napätie: 1,5 V
Napätie naprázdno: 2,6 V
Pracovné napätie:
1,7 V
Prúd pri prac.napätí: 150 mA
Rozmery:
82x60x18 mm
Typ
S BACHA4-S
O 11
Obj. è.
1+
2+
5+
46583
14,54
14,11
13,54
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Adaptéry a menièe napätia / Adaptéry a mìnièe napìtí
CML 05
Typ
Regulátor je možné používaś k nabíjaniu olovených akumulátorov s tekutým aj gelovým elektrolitom.
Nominálne napätie: 12/24V
Výstupné napätie pri záśaži:
12,8/25,6V
Max. nabíjacie napätie: 14,5/29V
Max. vstupný prúd: 5A
Max. výstupný prúd: 5A
Rozmery:
80x100x32mm
Typ
S CML 05
Obj. è.
1+
2+
5+
61317
30,41
29,48
26,82
Obj. è.
1+
3+
10+
S MW 1205 GS
7192
3,618
3,353
3,060
S MW 9210 GS
44795
5,610
5,344
4,979
MB120D030UGS/E+
Adaptér 230/12V s CL
zásuvkou (auto zásuvka)
CX 10
Nominálne napätie: 12/24V
Výstupné napätie pri záśaži:
12,8/25,6V
Max. nabíjacie napätie: 14,5/29V
Max. vstupný prúd: 10A
Max. výstupný prúd: 10A
Rozmery:
80x100x32mm
Typ
Obj. è.
1+
2+
5+
S CX 10
61318
54,11
52,45
47,80
Adaptéry štandardné
nestabilizované
MB120D030UGS/E+
Adaptér 230/12V s CL
Vstupné napätie
230 VAC
230 VAC
Výstupné napätie
12 VDC
12 VDC
Výstupný prúd
300mA
1A
nestabilizovaný
nestabilizovaný
Výstup
Obj. è.
1+
3+
10+
S MB120D030UGS/E+
Typ
7192
3,618
3,353
3,060
S Adaptér 230/12V s CL
44795
5,610
5,344
4,979
Adaptéry štandardné stabilizované
Prepínate¾né AC/DC adaptéry sú vybavené transformátorom s dvojitou
izoláciou. Sú homologizované (CE, STN). Nikdy neprekraèujte maximálny
dovolený prúd. Pri poškodení adaptéra prekroèením maximálnej hodnoty
dovoleného prúdu, strácate nárok na jeho záruènu opravu. Pre trvalú prevádzku odporúèame zaśažovaś adaptér do 60% maximálneho výkonu.
MW 883 GS
MW 895 GS
MW 1205 GS
MW 9210 GS
Technické parametre
Séria prepínate¾ných adaptérov sieśového napätia 230V na prepínate¾né jednosmerné napätia s ôsmymi
vymenite¾nými koncovkami.
Výstupné napätie sa nastavuje otoèným prepínaèom, ktorý je umiestnený a konštruovaný tak, aby prepínanie bolo bezpeèné (napr. pred
nežiadúcim prepínaním deśmi).
Adaptéry sú vhodné pre aplikácie,
ktoré nevyžadujú èastú zmenu výstupného napätia.
MWS 1883 GS
MWS 1895 GS
Technické parametre
MW 883 GS
MW 895 GS
Vstupné napätie
230 VAC
230 VAC
Výstupné napätie
MWS 1895 GS
230 VAC
230 VAC
Výstupné napätie
1,5/3/4,5/6/
/7,5/9/12 VDC
1,5/3/4,5/6/
/7,5/9/12 VDC
Výstupný prúd
300mA
1000mA - 500mA
Výstupný výkon
3,6 VA
6,0 VA
nie
nie
Ochrana proti skratu
Technické parametre
MWS 1883 GS
Vstupné napätie
Výstup
stabilizovaný
stabilizovaný
Rozmery
95x61x94mm
92x56x84mm
LED indikácia
zvoleného napätia
LED indikácia
zvoleného napätia
Poznámka
3/4,5/6/7,5/9/12 VDC
3/4,5/6/7,5/9/12 VDC
1+
3+
10+
Výstupný prúd
300mA
500mA
S MWS 1883 GS 56902
5,278
4,846
4,415
Výstupný výkon
3,6 VA
6,0 VA
S MWS 1895 GS 54438
6,108
5,809
5,411
nie
nie
Výstup
nestabilizovaný
nestabilizovaný
Rozmery
82x56x84mm
92x56x84mm
Ochrana proti skratu
1+
3+
S MW 883 GS 44792
Typ
Obj. è.
4,282
3,950
3,585
S MW 895 GS 44793
5,045
4,680
4,249
Technické parametre
MW 1205 GS
Obj. è.
O
10+
MW 9210 GS
Vstupné napätie
230 VAC
230 VAC
Výstupné napätie
12 VDC
3/4,5/6/7,5/9/12 VDC
Výstupný prúd
500mA
1000mA - 900mA
Výstupný výkon
6,0 VA
10,8 VA
Ochrana proti skratu
Typ
Zdroje napätia / Zdroje napìtí
Regulátor je možné používaś k nabíjaniu olovených akumulátorov s tekutým aj gelovým elektrolitom.
áno
nie
Výstup
nestabilizovaný
nestabilizovaný
Rozmery
67x50x80mm
98x64x91mm
www.soselectronic.com • [email protected] • SK: +421 55 786 04 10 -16 • CZ: +420 5 43 427 111 • : +421 55 786 04 19
O 12
Adaptéry a
/ Adaptéry
/ Power
Supplies a mìnièe napìtí
menièe napätia
/ Adaptéry
Adaptéry štandardné stabilizované
(pokraèovanie)
MW 7E08 GS
MW 7E12 GS
MW 7C20T GS
MW S1204 GS
MW S9211 GS
MWRS 895 GS
Technické parametre
Technické parametre
MWS 1204 GS MWS 9211 GS MWRS 895 GS
Vstupné napätie
230 VAC
230 VAC
230 VAC
Výstupné napätie
12 VDC
1,5/3/4,5/6/
/7,5/9/12 VDC
1,5/3/4,5/6/
/7,5/9/12 VDC
Výstupný prúd
400mA
1,4A -1A
1A - 0,5A
Výstupný výkon
4,8 VA
12,0 VA
6,0 VA
áno
áno
áno
stabilizovaný
stabilizovaný
stabilizovaný
92x56x84mm
98x64x91mm
92x56x94mm
Ochrana proti skratu
Výstup
Zdroje napätia / Zdroje napìtí
Rozmery
O
Poznámka
MW 7E08 GS
MW 7E12 GS
MW 7C20T GS
Vstupné napätie
100-240 VAC
100-240 VAC
100-240 VAC
Výstupné napätie
3/4,5/6/7,5/
/9/12 VDC
3/4,5/6/7,5/
/9/12 VDC
1,5/3/4,5/6/
/7,5/9/12 VDC
Výstupný prúd
1600mA - 800mA
1200mA
2000mA
Výstupný výkon
9,6 VA
14,4 VA
24 VA
82x36x88mm
82x36x88mm
118x62x84mm
Rozmery
Obj. è.
1+
2+
5+
S MW 7E08 GS
Typ
47001
6,838
6,506
6,074
S MW 7E12 GS
49217
9,162
8,697
8,066
S MW 7C20T UGS 47002
13,28
12,58
11,68
MO 050P240PGS
MW 7H50 GS
otoèná vidlica
1+
3+
10+
S MWS 1204 GS 6327
Typ
Obj. è.
4,481
4,149
3,784
1+
2+
5+
S MWS 9211 GS
44798
7,601
7,236
6,705
Technické parametre
S MWRS 895 GS 47101
6,506
6,174
5,776
Vstupné napätie
100-240 VAC
100-240 VAC
Výstupné napätie
5 VDC
6/7,5/9/12/13,5/15 VDC
Výstupný prúd
2400mA
5000mA / 3800mA
Výstupný výkon
12 VA
75 VA
88x61x38mm
136x70x37mm
MW 38-130WFP
Náhradný káblik so 6 konektormi
vhodný k adaptérom.
Rozmery
Typ
Typ
S MW 38-130
Obj. è.
1+
5+
25+
38828
1,305
1,222
1,112
Adaptéry spínané
MO 050P240PGS
Obj. è.
1+
2+
5+
S MO 050P240PGS
55611
10,02
9,493
8,830
S MW 7H50 GS
46712
17,13
16,20
15,-
MM120P500H5GS
MM240P240H5GS
Spínané adaptéry nepoužívajú klasický sieśový transformátor, preto majú
menšie rozmery a nižšiu hmotnosś. Používajú techniku pulzne šírkovej
modulácie (PWM) a preto majú aj vyššiu úèinnosś. Sú vybavené ochranou
proti skratu, preśaženiu a proti prehriatiu.
MV 050P130MGS
MV 090P080MGS
MV 120P067MGS
MV 240P030MGS
MW 7NU10GS
Výstup USB konektor.
Technické parametre
MM 120P500H5GS
MM 240P240H5GS
Vstupné napätie
100-240 VAC
100-240 VAC
Výstupné napätie
12 VDC
24 VDC
Výstupný prúd
5000mA
2400mA
Výstupný výkon
Rozmery
Poznámka
Typ
60 VA
58 VA
136x70x37mm
136x70x37mm
Desktop
výst.kon. 5,5/2,1mm
Desktop
výst.kon. 5,5/2,1mm
Obj. è.
1+
2+
5+
Technické parametre
MV ... MGS
S MM 120P500H5GS
54069
17,13
16,20
15,-
Vstupné napätie
100-240 VAC
S MM 240P240H5GS
48048
17,13
16,20
15,-
Výstupný výkon
4.03-6.2VA
Rozmery
Typ
96x62x30mm
Obj. è.
Popis
1+
3+
10+
63813
5V/1300mA
5,278
4,846
4,415
S MV 090P080MGS 63814
9V/800mA
5,278
4,846
4,415
S MV 120P067MGS
63815
12V/670mA
5,278
4,846
4,415
S MV 240P030MGS
63817
24V/300mA
5,278
4,846
4,415
S MW 7NU10GS
63069
5V/1000mA
4,116
3,817
3,452
S MV 050P130MGS
O 13
MW 7H50 GS
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Menièe napätia
/ Adaptéry
a Menièe
/ Powernapìtí
Supplies
Adaptéry a menièe
/ Adaptéry
a mìnièe
MW 210
Technické parametre
Technické parametre
Vstupné napätie
MW 2102
MW 2172
100-240 VAC
12-13,8 VDC
15/16/18/19/20/22/24 15/16/18/19/20/22/24
VDC
VDC
Výstupné napätie
3500mA (15-22VDC)
3000mA (24VDC)
77 VA
Výstupný prúd
Výstupný výkon
Rozmery
3500mA
136x70x37mm
Typ
130x65x25mm
Obj. è.
1+
2+
5+
S MW 2102 GS
49283
17,43
16,50
15,27
S MW 2172
50771
10,02
9,493
8,830
PWS 120
NTS 150 W
12 - 13,8V
Výstupné napätie
5VDC
Výstupný prúd
1000mA
Výstup
stabilizovaný
Poznámka
Typ
84 VA
S MW 210
Obj. è.
1+
3+
10+
57526
2,343
2,174
1,985
Menièe napätia 230VAC/115VAC
Menièe sú urèené pre prevod sieśového napätia 230V na napätie 115V.
Používajú sa pre prevádzkovanie prístrojov a zariadení dovezených z USA.
Verzia Plug-in má európsku vidlicu priamo na krabici, verzie Desktop sú
vybavené prívodnou sieśovou šnúrou.
KXT100
KXT200
Technické parametre
Technické parametre
PWS 120
NTS 150 W
Vstupné napätie
100-240 VAC
100-240 VAC
Výstupné napätie
15-24 VDC
15-24 VDC
Výstupný prúd
6000mA
8500mA
Výstupný výkon
120W
150W
KXT100
KXT200
Vstupné napätie
200-240 VAC
220-240 VAC
Výstupné napätie
110-120 VAC
110-120 VAC
100 W
100/200 W
90x65x90
120x70x65
Výkon
Rozmery [mm]
Poznámka
Typ
Rozmery
Typ
MW 210
Vstupné napätie
Obj. è.
1+
2+
5+
S PWS 120
49920
33,53
32,60
29,71
S NTS 150 W
59570
44,81
43,48
39,50
Desktop
Desktop
Obj. è.
1+
3+
O KXT100
44576
6,041
4,614
S KXT200
44575
9,261
8,597
MW 2P045
MW 2P100
Adaptéry DC/DC menièe
MW 238/8XC2
Zdroje napätia / Zdroje napìtí
MW 2172
MW 2102
MW 292
O
Technické parametre
MW 2P045
MW2P100
Vstupné napätie
230 VAC
200-240 VAC
Výstupné napätie
100-120 VAC
100-120 VAC
Výkon
Rozmery [mm]
Technické parametre
MW 238/8XC2
MW 292
Vstupné napätie
12 VDC
12-24VDC
Výstupné napätie
1,5/3/4,5/6/7,5/9/12 VDC
1,5-12VDC
Výstupný prúd
1200mA
2000mA
Výstupný výkon
14,4 VA
Ochrana proti skratu
Výstup
Rozmery
Poznámka
Typ
Poznámka
Typ
45 W
100 W
88x62x88
115x84x69
Plug-in
Desktop
Obj. è.
1+
3+
S MW 2P045
49284
4,182
3,187
S MW 2P100
49285
10,29
7,834
stabilizovaný
stabilizovaný
103x46x59mm
100x70x32mm
autoadaptér
autoadaptér
Obj. è.
1+
3+
10+
S MW 238
55547
4,149
3,817
3,485
S MW 292
60940
5,178
4,780
4,348
www.soselectronic.com • [email protected] • SK: +421 55 786 04 10 -16 • CZ: +420 5 43 427 111 • : +421 55 786 04 19
O 14
Menièe
/ Menièe
/ Power
Adaptéry
a menièe
napätiaSupplies
/ Adaptéry a mìnièe napìtí
Menièe napätia 230VAC/115VAC
(pokraèovanie)
MW 2P200
MW 2P300
Technické parametre
GP-24-300
GP-24-300
Vstupné napätie
24 VDC
24 VDC
Výstupné napätie
230 VAC
230 VAC
Výkon
150/450W
300/1000 W
Rozmery [mm]
165x86x49
165x86x49
Poznámka
mäkký štart
mäkký štart
Obj. è.
1+
3+
S GP-24-150
Typ
60531
32,86
31,20
S GP-24-300
58135
39,50
34,85
G-12-300SINUS
Technické parametre
MW 2P200
MW 2P300
Vstupné napätie
200-240 VAC
200-240 VAC
Výstupné napätie
100-120 VAC
100-120 VAC
Výkon
Rozmery [mm]
Poznámka
Typ
200 W
300 W
198x136x101
198x136x101
Desktop
Desktop
Obj. è.
1+
3+
S MW 2P200
49286
21,21
19,22
S MW 2P300
49287
23,53
21,54
Zdroje napätia / Zdroje napìtí
MW500
G-12-300SINUS
Vstupné napätie
10-14 VDC
Výstupné napätie
230 VAC
Výkon
300/500 W
Rozmery [mm]
205x242x82
výstupné napätie je
v tvare èistého sínusu
Poznámka
MW500
Typ
Obj. è.
125,40
SW-150-12
Technické parametre
MW500
MW1000
Vstupné napätie
220-240 VAC
220-240 VAC
Výstupné napätie
110-120 VAC
110-120 VAC
Výkon
500W
1000W
163x105x95
215x118x155
Desktop dve US-zásuvky
Desktop
Rozmery [mm]
Poznámka
SW-x-12
SW-x-24
Technické parametre
SW-150-12
SW-300-12
SW-300-24
Obj. è.
1+
3+
Vstupné napätie
11-15 VDC
11-15 VDC
22-30 VCD
S MW500
48070
40,13
36,48
Výstupné napätie
230 VAC
230 VAC
230 VAC
S MW1000
47258
81,33
150W
300 W
300 W
120x245x70
240x245x70
240x245x70
sínusový výstup
sínusový výstup
sínusový výstup
Typ
Výkon
Rozmery [mm]
Poznámka
Typ
GP-12-150, GP-12-300
GP-24-150, GP-24-300
Obj. è.
1+
2+
5+
65066
95,27
87,63
84,31
O SW-300-12
65067
134,10
130,10
124,80
O SW-300-24
69279
184,20
178,60
171,30
O SW-150-12
Technické parametre
SW-600-12
SW-1200-12
SW-1200-24
Vstupné napätie
11-15 VDC
11-15 VDC
22-30 VCD
Výstupné napätie
230 VAC
230 VAC
230 VAC
600W
1200 W
1200 W
340x245x70
390x245x70
390x245x70
sínusový výstup
sínusový výstup
sínusový výstup
Výkon
Technické parametre
GP-12-150
GP-12-300
Vstupné napätie
10-14 VDC
10-14 VDC
Výstupné napätie
230 VAC
230 VAC
Výkon
150/450W
300/1000 W
Rozmery [mm]
165x86x49
165x86x49
Poznámka
mäkký štart
mäkký štart
Typ
Obj. è.
1+
3+
S GP-12-150
59957
36,18
31,87
S GP-12-300
58134
36,18
33,86
Rozmery [mm]
Poznámka
Typ
Obj. è.
1+
2+
5+
65069
165,-
160,-
153,70
S SW-1200-12
65070
243,-
235,70
227,40
O SW-1200-24
68575
243,-
235,70
227,40
S SW-600-12
Technické parametre
SW-2000-12
SW-2000-24
Vstupné napätie
11-15 VDC
22-30 VCD
Výstupné napätie
230 VAC
230 VAC
Výkon
2000 W
2000 W
455x245x70
455x245x70
Rozmery [mm]
Poznámka
Typ
O 15
1+
O G-12-300SINUS 58129
Menièe napätia 12(24)VDC/115VAC
O
Technické parametre
sínusový výstup
sínusový výstup
Obj. è.
1+
2+
5+
S SW-2000-12
65071
448,10
434,80
431,50
S SW-2000-24
68634
474,70
461,40
458,10
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Zdroje laboratórne
laboratorní
Laboratórne
zdroje // Zdroje
Laboratorní
zdroje/ Laboratory Power SupL140R51D
Zdroje regulovate¾né DC
Dvojitý laboratórny zdroj. Obsahuje
regulovate¾ný zdroj 0-40V / 0-3A
a zdroj pevného napätie +5V / 3A.
Jednotlivé výstupy sú galvanicky oddelené. Chladièe sú vybavené automatickým ventilátorom, transformátor je dostatoène dimenzovaný aj pre
trvalú maximálnu záśaž.
Laboratórne zdroje DIAMETRAL sú urèené pre profesionálne aj amatérske laboratória. Ich vlastnosti ocenia hlavne vývojový technici, výrobné prevádzky, ale aj
odborné školy. Všetky laboratórne zdroje sú dostatoène dimenzované pre trvalú
maximálnu záśaž..
R124R50E
Typ
S R124R50E
Obj. è.
1+
7724
96,26
Typ
S L140R51D
Obj. è.
1+
55621
183,40
L240R51D
Trojitý laboratórny zdroj. Obsahuje
dva regulovate¾né zdroje 0-40V /
0-3A s galvanickým oddelením. Je
možné ich pomocou tlaèidla spojiś do jedného symetrického zdroje
-40V až +40V. Okrem toho prístroj
obsahuje aj zdroj pevného napätia
+5V / 3A. Chladièe sú vybavené
automatickým ventilátorom, transformátor je dostatoène dimenzovaný aj
pre trvalú maximálnu záśaž.
Zdroje laboratórne DC
P130R51D
Dvojitý laboratórny zdroj, ktorý je
vybavený jedným regulovate¾ným
zdrojom s plynulou reguláciou napätia v rozsahu 0-30V s obmedzením
výstupného prúdu 0,1 - 4A a jedným pevným zdrojom napätia 5V/3A.
Chladièe sú vybavené automatickým
ventilátorom, transformátor je dostatoène dimenzovaný aj pre trvalú maximálnu záśaž.
Typ
S P130R51D
Obj. è.
1+
7722
175,90
Typ
S L240R51D
Obj. è.
1+
55622
304,20
V130R50D
V140R50D
Regulovate¾ný laboratórny zdroj 030V (0-40V) / 0-10A, ktorý je vïaka
svojej konštrukcii urèený pre výkonovo nároènejšie aplikácie. Jeho nízke
zvlnenie a ve¾ký výstupný prúd ocenia najmä výrobcovia NF zariadení.
Chladièe sú vybavené automatickým
ventilátorom, transformátor je dostatoène dimenzovaný aj pre trvalú maximálnu záśaž.
P230R51D
Trojitý laboratórny zdroj, ktorý je
vybavený dvoma regulovate¾nými
zdrojmi s plynulou reguláciou napätia v rozsahu 0-30V s obmedzením
výstupného prúdu 0,1 - 4A a jedným pevným zdrojom napätia 5V/3A.
Chladièe sú vybavené automatickým
ventilátorom, transformátor je dostatoène dimenzovaný aj pre trvalú maximálnu záśaž.
Typ
S P230R51D
Obj. è.
1+
7723
285,50
Obj. è.
Popis
1+
S V130R50D
Typ
9355
0-30V / 0-10A
401,60
S V140R50D
55623
0-40V / 0-10A
464,40
Q130R50D
Regulovate¾ný laboratórny zdroj 030V/ 0-20A, ktorý je vïaka svojej
konštrukcii urèený pre výkonovo
nároènejšie aplikácie. Jeho nízke
zvlnenie a ve¾ký výstupný prúd ocenia najmä výrobcovia NF zariadení.
Chladièe sú vybavené automatickým
ventilátorom, transformátor je dostatoène dimenzovaný aj pre trvalú maximálnu záśaž.
Typ
O Q130R50D
Obj. è.
1+
48328
764,50
Porovnávacia tabu¾ka regulovate¾ných a laboratórnych DC zdrojov DIAMETRAL
Technické parametre
O
R124R50E
P130R51D
P230R51D
L140R51D
L240R51D
V130R50D
V140R50D
Q130R50D
Napájacie napätie
230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
230 V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
230V/50Hz
230V / 50Hz
Výstupné napätie
1x 0 ,9 ÷ 24V
1x 0 ÷ 30V
2x 0 ÷ 30V
1x 0 ÷ 40V
2x 0 ÷ 40V
1x 0 ÷ 30V
1x 0 ÷ 40V
1x 0 ÷ 30V
1x 0 ÷ 2A
1x 0 ÷ 4A
2x 0 ÷ 4A
1x 0 ÷ 3A
2x 0 ÷ 3A
1x 0 ÷ 10A
1x 0 ÷ 10A
1x 0 ÷ 20A
Výstupný prúd
Zvlnenie typické (regul. èasś)
5mV
2mV
2mV
2mV
2mV
2mV
2mV
2mV
Zvlnenie maximálne (regul. èasś)
18mV
10mV
10mV
10mV
10mV
10mV
10mV
10mV
Napätie pevné
-
1x 5V
1x 5V
1x 5V
1x 5V
-
-
-
Prúd pevný
-
1x 3A
1x 3A
1x 3A
1x 3A
-
-
-
Zvlnenie typické (pevná èasś)
5mV
2mV
2mV
2mV
2mV
-
-
Zvlnenie maximálne (pevná èasś)
18mV
15mV
15mV
15mV
15mV
-
-
-
Typ meracích prístrojov
digital
digital
digital
digital
digital
digital
digital
digital
Poèet meracích prístrojov
1
2
4
2
4
2
2
2
Trieda presnosti prístrojov
2
2
2
2
2
2
2
2
Indikácia obmedzenia prúdu
O
A/O
A/O
A/O
A/O
A/O
A/O
A/O
Možnosś vypnutia akust. sign.
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
Blokovanie proti špièkám pri štarte
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
Samostatné vypínanie výstupov
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
Termostat chladièov s ventilátorom
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
nie
nie
nie
nie
nie
áno
áno
50 W
160 W
320 W
160 W
320 W
320 W
660 W
620W
Tepelná poistka chladièa
Celkový príkon max.
Rozmery v mm (v, š, h):
Hmotnosś:
Zdroje napätia / Zdroje napìtí
Regulovate¾ný stabilizovaný zdroj,
ktorý je vybavený jedným zdrojom
s plynulou reguláciou napätia v rozsahu 0,9-24V s obmedzením výstupného prúdu 0-2A. Je urèený
predovšetkým pre napájanie jednoduchých aplikácii.
Chladiè je vybavený tepelnou vratnou poistkou, transformátor je dostatoène dimenzovaný aj pre trvalú
maximálnu záśaž.
90x170x153 172x164x282 172x244x282 172x164x282 172x244x282 172x244x282 172x244x282 172x360x282
2,9kg
6,1kg
10kg
6,1kg
10kg
9,8kg
11,5kg
19kg
A = akustický, O = optický
www.soselectronic.com • [email protected] • SK: +421 55 786 04 10 -16 • CZ: +420 5 43 427 111 • : +421 55 786 04 19
O 16
Laboratórne zdroje / Laboratorní zdroje
Zdroje laboratórne striedavé
AC250KxD nestabilizovaný
AC250KxD-S stabilizovaný
Striedavý laboratórny zdroj s rozsahom
napätia 0-255V a maximálnym výstupným
prúdom 1A (2A). Ovládanie pomocou klávesnice alebo rozhrania RS-232. Stabilizovaná verzia má zaruèenú stabilitu výstupného
napätia 1-9V pod¾a konfigurácie. Výstup je
galvanicky oddelený od napájacej siete a má
sínusový priebeh.
Typ
S AC250K1D
Obj. è.
Popis
1+
7999
0-255V/1A èierny
341,9
S AC250K1D-S
48331
0-255V/1A èierny, stabilizovaný
392,0
O AC250K2D
62426
0-255V/2A èierny
328,6
O AC250K2D-S
54422
0-255V/2A èierny, stabilizovaný
471,3
Odde¾ovacie transformátory a autotransformátory
OT230.012
OT230.021
OT230.030
OT230.050
OT230.100
Odde¾ovací transformátor pre oddelenie sieśového napätia od pripojeného spotrebièa
s maximálnym odberom prúdu pod¾a typu
odde¾ovacieho transformátora.
Odde¾ovací transformátor pre oddelenie sieśového napätia od pripojeného spotrebièa
s maximálnym odberom prúdu pod¾a typu
odde¾ovacieho transformátora.
Typ
Zdroje napätia / Zdroje napìtí
S OT230.012
Obj. è.
Popis
1+
Obj. è.
Popis
1+
48303
230V/230V/1,2A
107,90
O OT230.050
72072
230V/230V/5A
207,-
O OT230.100
71521
230V/230V/10A
290,-
O OT230.021
59840
230V/230V/2,1A
116,50
O OT230.030
54856
230V/230V/3A
144,70
Technické parametre
OT230.012
OT230.021
OT230.030
OT230.050
OT230.100
Napájecí napìtí
230V/50Hz
230V/5 Hz
230V/50 Hz
230V/50 Hz
230V/50 Hz
Výstupní napìtí
230V
230V
230V
230V
230V
Výstupní proud max.
1,2A
2,1A
3,0A
5,0A
10,0A
Stabilita výstupního napìtí
závislá na stabilitì napájecí sítì
závislá na stabilitì napájecí sítì
závislá na stabilitì napájecí sítì
závislá na stabilitì napájecí sítì
závislá na stabilitì napájecí sítì
Stabilita výstupní frekvence
závislá na stabilitì napájecí sítì
závislá na stabilitì napájecí sítì
závislá na stabilitì napájecí sítì
závislá na stabilitì napájecí sítì
závislá na stabilitì napájecí sítì
Galvanické oddìlení
výstupu od napájecí sítì
ano - 4kV
ano - 4kV
ano - 4kV
ano - 4kV
ano - 4kV
Pojistka napájecí sítì
viz výrobní štítek
viz výrobní štítek
viz výrobní štítek
viz výrobní štítek
viz výrobní štítek
Výstupní pojistka
T 250V/1,25A
T250V/2,5A
T250V/3,15A
T250V/6,3A
Jistiè B10A
Pracovní teplota
10 ÷ 30°C
10 ÷ 30°C
10 ÷ 30°C
10 ÷ 30°C
10 ÷ 30°C
Délka pøívodního vodièe
2m
2m
2m
2m
2m
Záruka
24 mìsícù
24 mìsícù
24 mìsícù
24 mìsícù
24 mìsícù
RA1F250.031
Typ
S RA1F250.031
Obj. è.
RA1F250.100
Autotransformátor RA1F250.031 je vybavený jedným regulovate¾ným, od napájecej
sieti neoddeleným zdrojom striedavého napätia.
Vstupné napätie:
230V/50Hz
Výstupné napätie:
<5 - 230 V
Výstupný prúd:
max. 3,1A
Výstupná poistka:
áno
Hmotnosś:
8,4kg
1+
70519
520,80
Typ
O RA1F250.100
Obj. è.
Typ
Obj. è.
1+
70522
862,70
663,50
RZ3F400.060
Autotransformátor RA1F250.031 je vybavený jedným regulovate¾ným, od napájecej
sieti neoddeleným zdrojom striedavého napätia.
Vstupné napätie:
230V/50Hz
Výstupné napätie: <5 - 230 V
Výstupný prúd:
max. 20A
Výstupná poistka: áno
Hmotnosś:
22,2kg
O RA1F250.200
Autotransformátor RA1F250.031 je vybavený jedným regulovate¾ným, od napájecej
sieti neoddeleným zdrojom striedavého napätia.
Vstupné napätie:
230V/50Hz
Výstupné napätie:
<5 - 230 V
Výstupný prúd:
max. 10A
Výstupná poistka:
áno
Hmotnosś:
14,8kg
1+
70520
RA1F250.200
O
O 17
Typ
Typ
O RZ3F400.060
Obj. è.
71523
3-fázový oddelený autotransformátor
RZ3F400.060 je vybavený jedným regulovate¾ným, od napájecej sieti oddeleným
zdrojom striedavého napätia.
Vstupné napätie:
3x 400V / 50Hz
Výstupné napätie: <5 - 400 V
Výstupný prúd:
max. 6A
Výstupná poistka: istiè B 3x 6A
Galvanické
oddelenie P-S:
4kV
Hmotnosś:
88kg
1+
3x <5-400V/3x6A
2227,-
Technické parametre
RA1F250.031
RA1F250.100
RA1F250.200
Napájecí napìtí
230V / 50Hz
230V / 50Hz
230V / 50Hz
Výstupní napìtí
< 5 ÷ 230V
< 5 ÷ 230V
< 5 ÷ 230V
Výstupní proud
3,1A
10A
20A
Stabilita výstupního napìtí
závislá na stabilitì napájecí sítì
závislá na stabilitì napájecí sítì
závislá na stabilitì napájecí sítì
Stabilita výstupní frekvence
závislá na stabilitì napájecí sítì
závislá na stabilitì napájecí sítì
závislá na stabilitì napájecí sítì
Pojistka napájecí sítì/jistiè
pojistka T 250V/4A
pojistka T250V/12,5A
jistiè B25A
Výstupní pojistka/jistiè
pojistka T250V/3,15A
jistiè B10A
jistiè B20A
Typ mìøících pøístrojù
analog
analog
analog
Poèet mìøících pøístrojù
2
2
2
Tøída pøesnosti mìøících pøístrojù
1,5
1,5
1,5
Pracovní teplota
10 ÷ 30°C
10 ÷ 30°C
10 ÷ 30°C
Délka pøívodního vodièe
2m oddìlitelný
2m oddìlitelný
2m pevný
Hmotnost
cca 8,4kg
cca 14,8kg
cca 22,2kg
Záruka
24 mìsícù
24 mìsícù
24 mìsícù
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Laboratórne zdroje / Laboratorní zdroje
HY 3010
HY 3020
ECONOMIC
Laboratórne zdroje série ECONOMIC sú nevhodné na profesionálnu a nepretržitú
prevádzku. Ak zdroj do záśaže dodáva viac ako 75% z celkového výkonu zdroja,
može pracovaś maximálne 1 hodinu.
Precízny jednosmerný laboratórny napájací
zdroj pre príkonovo nároène aplikície. Zdroj
môže pracovaś v dvoch režimoch: ako zdroj
napätia alebo ako zdroj prúdu. Na indikáciu
výstupného napätia a prúdu slúžia 2 LED
displeje viditelné aj v tme.
Vstupné napätie:
230 V / 50 Hz
Výstupné napätie: 0-30V
plynule nastavite¾né
Výstupný prúd:
0-10A (20A)
plynule nastavite¾ný
Rozmery:
365x265x164mm
HY1503D
Precízny jednosmerný laboratórny napájací
zdroj. Zdroj môže pracovaś v dvoch režimoch: ako zdroj napätia alebo ako zdroj prúdu. Na indikáciu výstupného napätia a prúdu
slúžia dva LCD displeje.
Vstupné napätie:
230 V/50 Hz
Výstupné napätie: 0-15 V
plynule nastavite¾né
Výstupný prúd:
0-3 A
plynule nastavite¾ný
Rozmery:
206x153x110 mm
Typ
S HY 1503 D
Obj. è.
Popis
1+
57240
0-15V/3A
40,16
Obj. è.
Popis
1+
O HY 3010
Typ
59455
0-30V/10A
149,-
O HY 3020
61372
0-30V/20A
222,10
SP 150
Stabilizované regulovate¾né spínané zdroje
jednosmerného napätia s možnosśou plynulého nastavenia prúdovej limitácie. Indikácia výstupného napätia alebo prúdu je
pomocou
3-miestneho LCD displeja. Hmotnosś prístroja je 1,5kg a rozmery 240x123x64mm.
Max. výkon:
150W
Vstupné napätie:
230V/50Hz
Výstupné napätie:
0 - 30V (50V)
Nastavenie výstup. prúdu: plynulé
Nastavenie prúd. limitácie:0,2 - 5A (3A)
HY 3003 D
Precízny jednosmerný laboratórny napájací
zdroj. Zdroj môže pracovaś v dvoch režimoch: ako zdroj napätia alebo ako zdroj prúdu. Na indikáciu výstupného napätia a prúdu
slúžia dva LCD displeje.
Vstupné napätie:
230 V / 50 Hz
Výstupné napätie: 0-30V
plynule nastavite¾né
Výstupný prúd:
0-3A, plynule
nastavite¾ný
Rozmery:
291×158×136mm
Typ
S HY 3003 D
Obj. è.
Popis
1+
11160
0-30V/3A
82,65
Obj. è.
1+
S SP 150 30V/5A
Typ
4161
146,10
S SP 150 50V/3A
4162
146,10
HY 3005
Precízny jednosmerný laboratórny napájací
zdroj pre aplikácie s vyšším príkonom. Zdroj
môže pracovaś v dvoch režimoch: ako zdroj
napätia alebo ako zdroj prúdu. Na indikáciu
výstupného napätia a prúdu slúžia 2 LED
displeje viditelné aj v tme.
Vstupné napätie:
230 V / 50 Hz
Výstupné napätie: 0-30V
plynule nastavite¾né
Výstupný prúd:
0-5A
plynule nastavite¾ný
Rozmery:
291×158×136mm
Typ
O HY 3005
Obj. è.
Popis
1+
59454
0-30V/5A
89,29
HY 3003 D-3
Precízny dvojitý jednosmerný laboratórny
napájací zdroj. Zdroj môže pracovaś v dvoch
režimoch: ako zdroj napätia alebo ako zdroj
prúdu. Na indikáciu výstupného napätia
a prúdu slúžia 4 LCD displeje.
Vstupné napätie:
230 V / 50 Hz
Výstupné napätie: 2x 0-30V
plynule nastavite¾né
Výstupný prúd:
2x 0-3A
plynule nastavite¾ný
Pevný zdroj napätia: +5V / 3A (± 3%)
Rozmery:
310x165x265mm
Typ
S HY 3003 D-3
Obj. è.
Popis
1+
1786
2x0-30V/3A+5V/3A
139,40
Zdroje napätia / Zdroje napìtí
Zdroje laboratórne
O
HY 3003-3
HY 3005-3
Precízny dvojitý jednosmerný laboratórny
napájací zdroj. Zdroj môže pracovaś v dvoch
režimoch: ako zdroj napätia alebo ako zdroj
prúdu. Na indikáciu výstupného napätia
a prúdu slúžia 4 LED displeje viditelné aj
v tme.
Vstupné napätie:
230 V / 50 Hz
Výstupné napätie: 2x 0-30V
plynule nastavite¾né
Výstupný prúd:
2x 0-3A (5A)
plynule nastavite¾ný
Pevný zdroj napätia: +5V / 3A (± 3%)
Rozmery:
310x165x265mm
Obj. è.
Popis
1+
S HY 3003-3
Typ
59449
2x0-30V/3A + 5V/3A
130,90
O HY 3005-3
59452
2x0-30V/5A + 5V/3A
165,60
Zabezpeèíme Vám aj výkonnejšie
prevedenia laboratórnych zdrojov,
informujte sa.
www.diametral.cz
www.soselectronic.com • [email protected] • SK: +421 55 786 04 10 -16 • CZ: +420 5 43 427 111 • : +421 55 786 04 19
O 18
Laboratórne zdroje / Laboratorní zdroje
Laboratórne stoly a nábytok VARIOLAB+
Merací, laboratórny a pracovný stôl VarioLab+ je urèený na vybavenie školských uèební, elektrotechnických dielní, výskumných, výrobných a servisných pracovísk. Modulárne prevedenie umožòuje vybaviś stôl pod¾a konkrétnych potrieb a požiadaviek užívate¾a. Vïaka špeciálnej zámkovej konštrukcii nosnej èasti možno jednotlivé stoly združovaś do ucelených skupín a každý stôl jednoduchým spôsobom doplniś o ïalšie police, držiaky a pod. Zásluhou tohto zámku možno jednotlivé èasti stola vrátane pracovnej
dosky umiestniś do výšky pod¾a potrieb konkrétneho užívate¾a po 1mm a jednotlivé stoly jednoducho pospájaś do súvislých rovných alebo rohových pracovných celkov.
Nosná èasś stola je vyrobená z masívnych kovových dielov, ktoré sú povrchovo ošetrené vypa¾ovacou farbou Comaxit a galvanickým zinkom.
Pracovná doska stola je vyrobená z kvalitného laminátu hrúbky 28mm, so zvýšenou odolnosśou proti poškriabaniu èi opáleniu vrchnej vrstvy.
Vrchná nadstavba s prístrojmi je vyrobená z laminátu hrúbky 18mm s rovnakými vlastnosśami ako pracovná doska stola. Môže byś v jednostrannom alebo obojstrannom
prevedení. Prístroje umiestnené v nadstavbe sú pre ¾ahšiu èitate¾nosś naklonené pod 10° uhlom.
Prístrojové vybavenie nadstavby je realizované pod¾a konkrétnych požiadaviek zákazníka.
Zdroje napätia / Zdroje napìtí
Hlavné znaky:
•stabilná a pevná konštrukcia
•modularita
•moderný ergonomický design
•odolné kvalitné materiály
•volite¾né antistatické prevedenie
•inteligentný spôsob nastavenia pracovnej výšky dosky stola, políc a nadstavby
•inteligentné vedenie potrebných káblov v nohách stola
•široký výber zabudovaných prístrojov, príslušenstva a doplnkov
•výroba prístrojov a príslušenstva aj na zákazku
•rôzne šírky stolov, rôzne výšky nôh stola.
O
www.diametral.cz
O 19
S - skladový typ O - na objednávku. Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH a nezahàòajú náklady na prepravu.
Download

Obsah Zdroje napätia / Zdroje napětí Zdroje napätia / P o w er Sources