DRENBLOK DB60 (0,6m x 0,6m x 0,6m)
Vsakovací systém pre dažďovú vodu
Vsakovací systém DRENBLOK je výsledkom vývoja v oblasti hospodárenia s dažďovými vodami optimalizovaného na potreby
stavebníctva. Systém DRENBLOK je navrhnutý so zameraním na hospodárne vsakovanie / retenciu dažďovej vody.
Štruktúra mriežky dodáva systému optimálnu mieru pevnosti pri súčasnej optimalizácii prúdenia vody vo všetkých smeroch ,
variabilných miestach nátokov.
Systém DRENBLOK je trojdimenzionálne prietočný. Pritekajúce médium sa môže okamžite rozšíriť na všetky strany. Dodatočné
rozdeľovanie vody potrubiami v štrkovom obsype nie je potrebné.
Vynikajúci pomer cena/výkon, ako aj odpovedajúca statická únosnosť predurčuje, že systém DRENBLOK vytyčuje nové možnosti
využitia v modernom a zároveň cenovo optimalizovanom hospodárení s dažďovými vodami.
Výhody:
• variabilná výška samotného bloku (200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm)
• optimalizovaná únosnosť
• extrémne veľký retenčný objem s možnosťou voľby výšky bloku
• 95% využiteľnosť objemu
• nízka hmotnosť (cca 52 kg/m3)
• jednoduchá montáž
• zosúladené príslušenstvo
Technické údaje:
Názov produktu
Rozmery (dľžka x šírka x výška v mm)
voliteľne aj výška 200 mm=DB20, 300mm=DB30, 400mm=DB40 a 500mm=DB50)
Objem brutto (l)
Úžitkový objem (%)
Materiál
Hmotnosť 1 kusu (kg)
3
Hmotnosť 1 m (kg)
Dovolené zaťaženie / minimálne krytie* (m)
pochôdzne
osobné motorové vozidlo
SLW 30 (trojnápravové zaťažovacie vozidlo, 300 kN)
SLW 60 (trojnápravové zaťažovacie vozidlo, 600 kN)
Max. krytie* (m)
Max.počet vrstiev
Max. hĺbka základovej škáry* (m)
*(pri väčších hĺbkach - dopyt)
Pripojenia (DN)
DRENBLOK DB60
600 x 600 x 600
216
> 95
čistý PP
11,2
52
min. 0,5
min. 0,8
min. 1,0
min. 1,0
2,4
4
3,6
110, 160
Obr.: DRENBLOK DB60
___________________________________________________________________________________________________________________________________
EKODREN s.r.o, Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava; [email protected]; 0918/555 222, 0918/555 444; www.ekodren.sk
Prevádzka: EKODREN s.r.o., Nová 15, 902 03 Pezinok
Download

DRENBLOK-technický list