ARBAKIR |LıNDEN AFETE HAZıR oKuL KAMpANyAsıNA KATıLAN \rE sERTlF-iKA ALAcAK
soYADı
ıl.
2
A
C
BRANŞı
GÖREV YERİ
LcEsİ
227867789oo 506 991 13
2€
luken ZiREK
)kul önc. öğ iüleyman Nazif Anaokulu
;UR
56632324922 539 313 92
16
ıkul Önc.
;UR
Vlehtap VURAL YlLDlZ
424t5795L64 554 699 35 05 )kul Önc. öğ
19330834055 538 733 92 89 )kul önc. Öğ
1937282oL92 537 019 18 50 iınıf öğretmı
38989179868 533 315 13 9C sınıf oğretmı
lkbal UÇAN
Zerrin GERGER
:ikret AKTAY
33580344684
ialis SEYHUN
ıbrahim kösE
39604155014
1( M. Şükrü TiLKi
L7 Hülya BAŞARANoĞLU
12 3ayram SEZGİN
Öğ skenderpaşa Anaokulu
}ağıvar Anaokulu
;UR
funus Emre Anaokulu
)UR
smetpaşa İlkokuIu
;UR
ziva Gökalp İlkokulu
;UR
506 264 30 21 iınıf Öğretmı iüleyman Nazif İlkokulu
505 642 4L 4e jınıf öğretm 5 NisAN io
;UR
;UR
36028262272 533 395 39 93 iınıf oğretm cumhurivet İlkokulu
3582229982o 5o5 679 6574 iosval Bilimlt l-evfik Fikret ortaokulu
30278415954 507 515 78 6: Coğrafya
Czel Eflatun Lisesl
SUR
L463599L77( 5o5 4822436
(AYAPlNAR
:ikret ELALTUNTAS
10864850574
14||Muhammet KOC
15 -lülya HAMiToĞLU
32827IL1386
13
TEt. No.
Vl. Emin KUMRU
Mehmet ORAL
e
C KİMLİK NO
Şube Müdürt vevlana
iöo
;UR
sUR
J32 4483702
lü falat EKiNCi
1t \4ehmet BİCEN
L926I837928
iube Müdür( lantepe Eğitimi Şehitleri İO GYAP|NAR
)507 385 82 5 jınıf Oğrt.
/aşar Eğitim ve Kültür Vakfı il GYAPlNAR
)505 485 93 6 iınıf Oğrt.
(AYAPlNAR
luzurevleri İlkokulu
)505 496 89 3 iınıf Oğrt.
(AYAPlNAR
Kayapınar ilkokulu
)53o24327 2l iınıf Öğrt.
/ehbi Koç İlkokulu
KAYAPlNAR
201,67794358
)537 7].3 93 8. iınıf Öğrt.
Vahmut TÜRK
41593087108
)538 654 98
2]
ckul öncesi
VlEHMET iÇrnı-ı iÖo
45733754o4z
)553 329 69
9|
f,kul Öncesi
\asrettin Hoca Anaokulu
)iclekent Anaokulu
ft
1s
Hamza ŞAHİN
2c :iiiz OZlŞ
21
Suna CENGİZ
22
5elahattin KAPLAN
31987412982
42466050502
14836262822 )506 710 45
30361446636 )505 673 44
Şehit Oğrt.Ayşe Numan Kona KAYAPlNAR
GYAPlNAR
GYAP|NAR
23 Ramazan SAY|N
30649458504
ıyfer ÖzcÜn
2s ]üheyla sÖyLER
L1642o74724
22604341754
)kul Öncesi
8l iosyal Bilgile Vali Kurt İsmail Paşa Ortaoku
)505 488 64 1: iosval Bilsile lMKB Hattat Hamit Avtac Ort
1534 61,8 447 zihinsel Ense Czel SevgiTomurcuğu Özel E
5306120055 sınıf oğretmı /ehbi Koç İükokulu
hsan KURT
20167808530
5055770345
2j \4überra TOKER
Sınıf Öğretmı VloLLA GÜRANi
17327465566
5053665769
sınıf oğretmı \rif Eminoğlu İlkokulu
]AGLAR
25240625264
5056232898
Jicri ELoĞLU
3c /asfiye ÖZAK
5058313148
17392889748
5302410196
iınıf Öğretmı ı/unus Emre ilkokulu
iınıf Öğretmt /ALi ÜNAL ERKAN io
iınıf öğretme \li kuşçu İlkokulu
]AĞLAR
54679602256
31 RemziOGUR
34522324948
5355993947
iınıf Oğretm
Mesut yılmaz İÖO
}AGLAR
7L459o97466
5055923322
)kul Oncesi
Divarbakır Anaokulu
BAGLAR
2481765L712
5546987839
iosyal Bilgile \4illi Eğitim Vakfı İmam Hatip BAGLAR
34 V'lehmet DEMİR
27757544t4o
5058194080
Sosyal Bilgileı,||Koşuyolu İlkokulu
35 iehriban YlLDlZ
53545405854
5342777123
f,kul Öncesi
3( Sema sÜRçÜN
t9723554882
5392589344
3j Nilay BAYAR
3t Hüseyin DEMiRcAN
4I443o982L6
5078459681
22441738786
24
2e
Öı-ııııız
28 [amer
2s
32
3
bru
öıxrn
Vl.AliYoLDAŞ
5]
iöo
(AYAPlNAR
GYAP|NAR
KAYAPlNAR
KAYAPlNAR
KAYAPlNAR
BAGLAR
]AGLAR
]AGLAR
BAGLAR
]AGLAR
)kul Oncesi
\ene Hatun Anaokulu
\LlKUŞÇU Ortaokulu
]ku| öncesi
Ozel Bahçeşehir Anaokulu
]AGLAR
5422206825
iınıf Öğretm
Ali EmriOO.
YENiŞEHiR
505935948
4( \Iazan
507
32078356284
5056222292
27586558770
5052324583
BURTAKUÇIN
sınıf oğretm Ferit Köşkü İO.
Sınıf Oğretm ALATOSLIN İÖO
sınıf oğretm 3azi IOO.
Anasınıfi oğ Zübeyde Hanım Anaokulu
YENısEHiR
3780,7140134
47
İsrıırınrrr r rı
lvan KARAHAN
3ülbahar ZIYADANO
13595002892
10522861690
5077052012 Anasınıfi Ö
44 ]bru INCİ
29605135078
5426860905
4l iehmus YETİSİR
4t Fadli ÖZGEZER
A.nasınıfi ö
4017I
806
505454I28l
sosval
36535261326
5058401.4|4
Joğraflıa
3s Şehmus
42
43 Jasan
ORUÇ
13
1
1
6I l 6555
Bilsil
inönü OO.
J. Tğm. Avfer
Mehmet
]AGLAR
SUR
rENl5EHlR
yENlsEH R
/ENisEHiR
Gök Anaokul /ENişEHiR
Akif Ersov OO.
Ziya Gökalp anadolu L.
/ENl5EH R
/ENlŞEHlR
Download

soYADı bru öıxrn 4( \Iazan İsrıırınrrr r rı 3780,7140134 lvan KARAHAN