Viete že ...
zámok ako zabezpečovacie zariadenie sa objavuje
už v Babylone, kde archeologické nálezy potvrdili
existenciu drevených zámkov s kovovým kľúčom?
+420 596 223 455
[email protected]
Potrebovali by ste bližšie technické
informácie? Zavolajte našu
technickú podporu.
Hľadáte podobný sortiment, ktorý
v katalógu nie je uvedený? Vieme
ponúknuť takmer čokoľvek
z nábytkového kovania.
3.1
www.demos-trade.com
Na stiahnutie na
www.demos-trade.com
Neviete ako objednávať zložitejší
sortiment a ako ho namontovať?
Stiahnite si objednávkové formuláre,
montážne návody, certifikáty prípadne ďalšie katalógy a technické
listy z našich www stránok.
zámky
Zámky Strong
3.3 — 3.6
Zámky Lehmann
3.7 — 3.34
Zámky s výmennou vložkou
3.8 — 3.28
Zámky s mechanickým číselným kódom
3.29 — 3.30
Elektronické zámky
3.31 — 3.34
Elektronické čipové zámky
3.35 — 3.36
Ostatné zámky a príslušenstvo
3.37 — 3.38
Ďalší sortiment
Navštívte naše stránky.
Nájdete tam tisíce ďalších
položiek - plošný materiál,
hrany, lepidlá...
3.2
3
zámky
zámky Strong
ZÁMOK ZÁSUVKOVÝ
91202
CHRÓM
135084
CHRÓM – ROVNAKÝ KĽÚČ
ƒƒ obsahuje: 1ks zámok, 1ks rozeta, 2 ks kľúče
ZÁMOK NA DVE SKLÁ
92167
CHRÓM
ƒƒ obsahuje: 1 ks zámok, 2 ks skrutka M4, 2 ks plastové
podložky, 1 ks protikus do korpusu, 2 ks kľúče.
ƒƒ je možné použiť aj pre jedno sklo
ZÁMOK BAJONETOVÝ
91216
CHRÓM
ƒƒ obsahuje: 1ks zámok, 1ks rozeta, 2 ks kľúče
3.3
www.demos-trade.com
zámky
zámky Strong
ZÁMOK ROZVOROVÝ
91209
3
CHRÓM
ƒƒ obsahuje: 1 ks zámku, 1 ks rozety, 2 ks tyčí 1 m, 4 ks príchytov tyče,
2 ks protikusov do korpusu, 2 ks kľúčov
12345 POLOŽKA JE SKLADOM
12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU
zámky 3.4
zámky
zámky Strong
ZÁMOK TROJCESTNÝ
92174
CHRÓM
ƒƒ obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks rozeta, 2 ks tyč 1 m, 2 ks
príchyt tyče,2 ks koncové príchyty s háčikom, 2 ks
protikusy do korpusu, 2 ks kľúče
22
3.5
www.demos-trade.com
zámky
zámky Strong
ZÁMOK CENTRÁLNY
91201
3
CHRÓM
ƒƒ obsahuje: 1 ks zámok, 1 ks rozeta, 2 ks príchyt tyče,
4 ks prídavný kolík 12 mm so zaisťovacími skrutkami,
1 ks tyč 600 mm, 2 ks kľúče
Súvisiaci sortiment:
ƒƒ prídavný kolík 9 mm 91214
ƒƒ protikus centrálneho zámku 11248
ƒƒ protikus centrálneho zámku pre metabox 11299
ƒƒ protikus centrálneho zámku pre metabox s možnosťou blokácie proti otvoreniu viac ako jednej zásuvky 13408
12345 POLOŽKA JE SKLADOM
12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU
zámky 3.6
zámky
zámky Lehmann
NN "Z44"
ZÁMKY
ŽEK LEHMA
O
L
V
H
C
Ý
N
ÝMĚN
NOVÝ T YP V
(16,5mm)
4
P
Í
N
E
D
E
V
V PRO
ŽKY UNI S
MĚNNÉ VLO
PŮVODNÍ KARTA
I
DVĚMA KLÍČ
L18998
211145
L18996
L18995
PŮVODNÍ KARTA
211146
211147
211148
C18998
-
8400
Z ŘADY 18301-1
-
dené
ma klíči z řady uve vložek
nu vložku se dvě
ých
obsahují pouze jed 4 dostanete 5 náhodně vybran
y
kód
é
den
uve
14
výše
objednání 5 ks 211
v popisu, např. při
0
z řady 18001-1810
ŽKY UNI B1
PŮVODNÍ KARTA
NOVÁ KARTA
ČÍSLO VLOŽKY
211150
211151
211152
211153
POPIS
8100
Z ŘADY 18001-1
8200
Z ŘADY 18101-1
8300
Z ŘADY 18201-1
8400
Z ŘADY 18301-1
8500
Z ŘADY 18401-1
dené
ma klíč z řady uve vložek
nu vložku se dvě
ých
obsahují pouze jed 9 dostanete 5 náhodně vybran
y
kód
é
den
uve
14
výše
objednání 5 ks 211
v popisu, např. při
0
z řady 18001-1810
8500
Z ŘADY 18401-1
O
VÝMĚNNÉ VL
JEDNOTLIVÉ
NOVÁ KARTA
211149
8100
Z ŘADY 18001-1
8200
Z ŘADY 18101-1
8300
Z ŘADY 18201-1
211144
L18997
ÍČ EM
S JE DN ÍM KL
(KOVOV Ý)
B1
POPIS
NOVÁ KARTA
L18999
OŽKY UNI
ÍM B1 KL ÍČ EM
VA CÍ ) A JE DN
VÝMĚNNÉ VL
C1 (Z AL AM O
ÍČI B1
S DVĚMA KL
PŮVODNÍ KARTA
L18026
NOVÁ KARTA
211119
ČÍSLO VLOŽKY
18026
HLAVNÉ VÝHODY ZÁMKU LEHMANN
18027
18001
211120
211094
L18027
18028
ƒƒ vysoká kvalita18
spracovania
002
211121
95
10
21
8
2
0
8
2
L1
ƒ
ƒ
vyrobené
v
Nemecku
0
L180
18029
003
ƒƒ 9termín
6 dodávky18neskladových položiek 3 týždne029
211122
2110
8
3
L1
0
0
8
L1
18030
ƒƒ široká ponuka sortimentu
18004 zámkov vrátane špeciálnych riešení211123
2110
ƒƒ 97
výmenné vložky
L18030
L18004
18031
18005
211124
2110–9– 8skladom k dispozícii 500 rôznych kombinácií
L18031
L18005
–– viac kombinácií
na
základe
dopytu
18032
18006
211125
10–9– 9možnosť zostavenia skupín zámkov s rovnakým
21
2
kľúčom
3
0
8
6
L1
0
L180
18033
007 môže mať jeden kľúč pre všetky svoje zámky)
(napr.: každý 18
pracovník
211126
211100
3
3
0
8
L1
07
0
8
–– systém generálnych8kľúčov
L1
18034
1800
211127
211101
L18034
L18008
18035
18009
211128
211102
L18035
B A
L18009
18036
18010
211129
1
1103
21
6
3
0
8
0
L1
L1801
18037
18011
211130
211104
1
stredový
37 zámok
0
8
1
L1
01
8
L1
18038
18012
2 - ľavý
zámok 211131
211105
L18038
A
L18012
18039
3 - pravý zámok 211132
182 013
211106
8039
L1
L18013
A - zamykanie
18040
18014 B
211133
1107
21
0
4
0
8
4
L1
B - odomykanie
L1801
18041
18015
211134
21A1108
41
0
8
5
L1
01
8
L1
18042
3
18016
211135
211109
042
8
L1
L18016
B
18043
18017
211136
211110
L18043
L18017
18044
18018
211137
1111
21
4
4
0
8
8
L1
L1801
18045
18019
211138
211112
45
0
www.demos-trade.com
8
3.7
9
L1
01
8
L1
18046
18020
211139
211113
L18046
L18020
047
L18001
Ukážka orientácie zámkov:
Výměnná vložka
typ Z44
zámky
zámky Lehmann
str. 3.9
str. 3.11
str. 3.11
str. 3.12
str. 3.13
str. 3.14
str. 3.14
str. 3.15
18033
L18009
211102
18009
L18034
211127
18034
18010
12345211103
POLOŽKA JE
SKLADOM L18035
L18036
L18011
18011
12345211104
POLOŽKA JE
NA OBJEDNÁVKU
211128
18035
211129
L18012
211105
18012
L18037
211130
18036
18037
L18013
211106
18013
L18038
211131
18038
ZÁMKY
18032
211126
NOVÝ TYP VÝMĚNNÝCH VLOŽEK LEHMANN "Z44"
V PROVEDENÍ P4 (16,5mm)
211125
L18033
VÝMĚNNÉ VLOŽKY UNI
L18032
18008
S JEDNÍM KLÍČEM C1 (ZALAMOVACÍ) A JEDNÍM B1 KLÍČEM
(KOVOVÝ)
18007
211101
VÝMĚNNÉ VLOŽKY UNI S DVĚMA KLÍČI B1
211100
L18008
POPIS
L18007
Z ŘADY 18001-18100
Z ŘADY 18301-18400
L18995
211148
Z ŘADY 18401-18500
18030
NOVÁ KARTA
str. 3.31
18031
PŮVODNÍ KARTA
211124
POPIS
L18031
NOVÁ KARTA
211099
PŮVODNÍ KARTA
L18006
Z ŘADY 18101-18200
18026
ČÍSLO VLOŽKY
211123
211149
NOVÁ KARTA
18027
L18030
Z ŘADY 18001-18100
211119
18028
18005
211144
PŮVODNÍ KARTA
211120
18029
211098
L18999
L18026
211121
18030
18029
L18005
Z ŘADY 18201-18300
ČÍSLO VLOŽKY
L18027
211122
18031
211122
211150
18001
L18028
211123
18032
L18029
C18998
NOVÁ KARTA
18002
L18029
211124
18033
18004
Z ŘADY 18101-18200
211094
18003
L18030
211125
18034
211097
211145
PŮVODNÍ KARTA
211095
18004
L18031
211126
18035
18028
L18004
L18998
L18001
211096
18005
L18032
211127
18036
211121
Z ŘADY 18301-18400
L18002
211097
18006
L18033
211128
18037
L18028
211151
L18003
211098
18007
L18034
211129
18038
18003
Z ŘADY 18201-18300
L18004
211099
18008
L18035
211130
18039
211096
211146
L18005
211100
18009
L18036
211131
18040
18027
L18003
L18997
L18006
211101
18010
L18037
211132
18041
18026
211120
Z ŘADY 18401-18500
L18007
211102
18011
L18038
211133
18042
211119
L18027
211152
L18008
211103
18012
L18039
211134
18043
L18026
18002
211153
L18009
211104
18013
L18040
211135
18044
18001
211095
-
L18010
211105
18014
L18041
211136
211094
L18002
-
L18011
211106
18015
L18042
211137
211147
Výměnná vložka typ Z44
L18001
Z ŘADY 18301-18400
L18012
211107
18016
L18043
18045
ČÍSLO VLOŽKY
Z ŘADY 18401-18500
L18013
211108
18017
L18044
18046
L18996
NA OBJEDNÁVKU
NOVÁ KARTA
211147
L18014
211109
18018
211138
18047
L18021
211115
18023
Z ŘADY 18401-18500
Z ŘADY 18201-18300
zámky 3.8
PŮVODNÍ KARTA
211148
L18015
211110
18019
211139
18048
L18022
211116
211153
211146
JEDNOTLIVÉ VÝMĚNNÉ VLOŽKY UNI B1 S DVĚMA KLÍČI B1
str. 3.33
ČÍSLO VLOŽKY
L18996
L18016
211111
L18045
211140
18049
L18023
18024
Z ŘADY 18301-18400
-
L18997
str. 3.32
NOVÁ KARTA
L18995
L18017
211112
L18046
211141
18050
18025
211152
výše uvedené kódy obsahují pouze jednu vložku se dvěma klíč z řady uvedené
v popisu, např. při objednání 5 ks 211149 dostanete 5 náhodně vybraných vložek
z řady 18001-18100
L18018
18020
L18047
211142
211117
Z ŘADY 18201-18300
-
Z ŘADY 18101-18200
výše uvedené kódy obsahují pouze jednu vložku se dvěma klíči z řady uvedené
v popisu, např. při objednání 5 ks 211144 dostanete 5 náhodně vybraných vložek
z řady 18001-18100
L18019
211113
18021
L18048
211143
211118
SKLADEM
Z ŘADY 18101-18200
211151
Z ŘADY 18001-18100
211145
JEDNOTLIVÉ VÝMĚNNÉ VLOŽKY UNI B1 S DVĚMA KLÍČI B1
L18020
211114
18022
L18049
L18024
daný kód je pouze pro jednu kombinaci vložky a klíčů. Např. při objednání 5 ks 211094 dostanete 5 stejných vložek se stejnými klíči
www.demos-trade.com
Tato strana letáku nahrazuje str. 3.23 v katalogu Kování 2012
pozn. původní karty budou pouze na objednávku a současně je u nich změněna rozbalitelnost na celé balení
3.23
Z ŘADY 18001-18100
211150
211144
L18998
str. 3.28
PŮVODNÍ KARTA
L18010
211149
L18999
str. 3.23
VÝMĚNNÉ VLOŽKY UNI
str. 3.28
str.
3.29
18006
POPIS
POPIS
str. 3.27
str. 3.26
NOVÁ KARTA
NOVÁ KARTA
PŮVODNÍ KARTA
PŮVODNÍ KARTA
str. 3.24
S JEDNÍM KLÍČEM C1 (ZALAMOVACÍ) A JEDNÍM B1 KLÍČEM
(KOVOVÝ)
str. 3.21
VÝMĚNNÉ VLOŽKY UNI S DVĚMA KLÍČI B1
výše uvedené kódy obsahují pouze jednu vložku se dvěma klíč z řady uvedené
v popisu, např. při objednání 5 ks 211149 dostanete 5 náhodně vybraných vložek
z řady 18001-18100
výše uvedené kódy obsahují pouze jednu vložku se dvěma klíči z řady uvedené
v popisu, např. při objednání 5 ks 211144 dostanete 5 náhodně vybraných vložek
z řady 18001-18100
str. 3.25
L18050
L18025
NOVÝ TYP VÝMĚNNÝCH VLOŽEK LEHMANN "Z44"
V PROVEDENÍ P4 (16,5mm)
ZÁMKY
C18998
str. 3.20
str. 3.19
str. 3.17
str. 3.16
3
PREHĽAD ZÁMKOV LEHMAMM S VÝMENNOU
CYLINDRICKOU VLOŽKOU
zámky
zámky Lehmann
ZÁMOK KONTAJNEROVÝ CENTRÁLNY 421
L00010
PRAVÝ, DĹŽKA CYLINDRA 20 mm, NIKEL
ƒƒ systémové, ekonomicky výhodné riešenia vybavenia kontajnerov nájdete v kapitole 11 na str. 11.3
ƒƒ pre zamykanie pomocou číselného kódu je možné použiť zámok DialLock 57 - str. 3.29
PRE FUNKČNÝ KOMPLET JE NUTNÉ KÚPIŤ
ROZETA 16,5
1 ks
TYČ
1 ks
VODÍTKO TYČE
2 ks
KOLÍK K TYČI VRÁTANE DRŽIAKOV*
1 ks
PROTIKUS L00017**
1 ks
ZAISŤOVAČ TYČE L00015***
1 ks
DIŠTANC***
1 ks
VÝMENNÁ VLOŽKA
1 ks
* podľa počtu zásuviek
** podľa počtu zásuviek, nie je nutné používať
*** nie je nutné používať
136178
KOMPLET PRE KONTAJNER SO 4 ZÁSUVKAMI
ƒƒ obsahuje 1 ks zámku, 1 ks rozeta, 1 ks tyč 600 mm, 2 ks vodítka, 4 ks kolíkov 8 mm
ƒƒ nutné dodať protikus k zásuvke a výmennú vložku podľa potreby!
ZAMKNUTÝ
3.9
ODOMKNUTÝ
www.demos-trade.com
zámky
zámky Lehmann
PRÍSLUŠENSTVO
3
ROZETA 16,5 mm
L00066
NIKEL
TYČ
L00011
OCEĽ, DĹŽKA 600 mm
L00012
OCEĽ, DĹŽKA 800 mm
L00013
OCEĽ, DĹŽKA 1 300 mm
VODÍTKO TYČE
L00014
16x3 16x3
ČIERNY PLAST
VÝŠKA 17 mm, NIKEL
L00025
VÝŠKA 8 mm, NIKEL
8
L00018
17
KOLÍKY K TYČI VRÁTANE DRŽIAKOV
ƒƒ balenie obsahuje samostatne kolík a skrutku (nemusia byť skompletované)
PROTIKUS S POISTKOU PROTI VYSUNUTIU VIAC AKO JEDNEJ ZÁSUVKY
L00017
8
ČIERNY PLAST
ƒƒ ďalšie uholníkové zarážky nájdete na str. 3.37 - 3.38
ZAISŤOVAČ TYČE V HORNEJ POZÍCIÍ
L00015
ČIERNY PLAST
ƒƒ slúži k zaisteniu tyče v hornej pozícií, pri použití protikusu s poistkou proti vysunutiu viac ako
jednej zásuvky
L00016
9
DIŠTANC PRE ZAISŤOVAČ TYČE
ČIERNY PLAST
ƒƒ slúži k odsadeniu zaisťovača tyče od korpusu tak, aby do neho nenarážali držiaky kolíkov
L00015
VÝMENNÁ VLOŽKA
STR. 3.27
VÝMENNÁ VLOŽKA PODĽA POTREBY
12345 POLOŽKA JE SKLADOM
12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU
zámky 3.10
zámky
zámky Lehmann
ZÁMOK KONTAJNEROVÝ 391
PRAVÝ, DĹŽKA CYLINDRA 20 mm, NIKEL
20
ĽAVÝ, DĹŽKA CYLINDRA 20 mm, NIKEL
10
STREDOVÝ, DĹŽKA CYLINDRA 20 mm, NIKEL
ĽAVÝ, DĹŽKA CYLINDRA 32 mm, NIKEL
L00006
STREDOVÝ, DĹŽKA CYLINDRA 32 mm, NIKEL
40
43
30
PRAVÝ, DĹŽKA CYLINDRA 32 mm, NIKEL
20
ø 16,5
2
3
30
16
L00004
L00005
40
ø16,5
L00003
6
5
L00001
L00002
ZÁMOK KONTAJNEROVÝ 391 S BLOKÁCIOU KĽÚČA
L00049
PRAVÝ, DĹŽKA CYLINDRA 20 mm, NIKEL
ø16,5
40
33
2
3
10
2
20
40
30
16
30
32
ø16,5
43
10
6
43
16
30
20
ƒƒ pokiaľ je zámok v odomknutej polohe, nedá sa z neho vytiahnuť kľúč. Po zamknutí
6
dôjde k uvoľneniu kľúča a možnosti vytiahnutia
10
20
2
3
ø16,5
ZÁMOK 430 PRE TYČ SVS
PRAVÝ , DĹŽKA CYLINDRA 20 MM, NIKEL/PLAST
20
6
ø16,5
43
40
30
16
ƒƒ primárne určené pre zamykanie SVS tyče, možnosť použitia aj ako kontajnerový
10
zámok
24
32
40
3
5-6
32,5
2
Ø16,5
122965
ø16,5
ZÁMOK KONTAJNEROVÝ 391 ALEBO 430
1 ks
ROZETA 16,5 mm
1 ks
UHOLNÍKOVÁ ZARÁŽKA 30 mm
1 ks
VÝMENNÁ VLOŽKA
1 ks
PRÍSLUŠENSTVO
UHOLNÍKOVÁ ZARÁŽKA 30 mm
NIKEL
ƒƒ ďalšie uholníkové zarážky nájdete na str. 3.37 - 3.38
ROZETA 16,5 mm
L00066
NIKEL
VÝMENNÁ VLOŽKA
STR. 3.27
3.11
10
2
20
PRE FUNKČNÝ KOMPLET JE NUTNÉ KÚPIŤ
L00007
33
VÝMENNÁ VLOŽKA PODĽA POTREBY
www.demos-trade.com
zámky
zámky Lehmann
NÁBYTKOVÝ ZÁMOK 584 SO STRELKOU
3
PRAVOĽAVÝ, NIKEL
40
40
ZÁMOK NÁBYTKOVÝ 584
1 ks
ROZETA 16,5 mm
1 ks
UHOLNÍKOVÁ ZARÁŽKA 44 mm
1 ks
VÝMENNÁ VLOŽKA
1 ks
5
PRE FUNKČNÝ KOMPLET JE NUTNÉ KÚPIŤ:
5
135579
ø 16,5
ø 16,5
5
40
ø 16,5
47
25
4,5
1
ƒƒ ďalšie uholníkové zarážky nájdete na str. 3.37 - 3.38
44
NIKEL
10
L00008
14
32
UHOLNÍKOVÁ ZARÁŽKA 44 mm
20
47
PRÍSLUŠENSTVO
ROZETA 16,5 mm
L00066
NIKEL
VÝMENNÁ VLOŽKA
STR. 3.27
VÝMENNÁ VLOŽKA PODĽA POTREBY
12345 POLOŽKA JE SKLADOM
12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU
zámky 3.12
zámky
zámky Lehmann
ZÁMOK SKRIŇOVÝ 550
L00009
PRAVOĽAVÝ (PREPÍNATEĽNÝ), DĹŽKA CYLINDRA 20 mm, NIKEL
ƒƒ možnosť prepínania medzi ľavým a pravým smerom zamykania spolu s možnosťou nastavenia
blokácie kľúča
40
5
PRE FUNKČNÝ KOMPLET JE NUTNÉ KÚPIŤ
1 ks
ROZETA 16,5 mm
1 ks
UHOLNÍKOVÁ ZARÁŽKA 44 mm
1 ks
VÝMENNÁ VLOŽKA
1 ks
ø 16,5
prepínanie smeru zamykania
64
ZÁMOK KONTAJNEROVÝ 530
aktivácia blokácie kľúča (v prípade odomknutého zámku nie je
možné vytiahnuť kľúč)
15
26
18
ø16,5
8,5
8,5
20
5
5
12,5
ø16,5
PRÍSLUŠENSTVO
ROZETA 16,5 mm
NIKEL
47
25
ƒƒ ďalšie uholníkové zarážky nájdete na str. 3.37 - 3.38
44
NIKEL
10
L00008
4,5
14
32
UHOLNÍKOVÁ ZARÁŽKA 44 mm
1
L00066
20
47
VÝMENNÁ VLOŽKA
STR. 3.27
3.13
VÝMENNÁ VLOŽKA PODĽA POTREBY
www.demos-trade.com
zámky
zámky Lehmann
ZÁMOK SKRIŇOVÝ 371
L00055
3
PRAVÝ, DĹŽKA CYLINDRA 20 mm, NIKEL
40
18
5
13
°
90
ø 16,5
ø 16,5
32
13
42
27
27
2
18
°
90
20
2
23,5
ø 16,5
42
32
27
27
32
20
32
23,5
ZÁMOK SKRIŇOVÝ 372.02
224510
PRAVÝ , DĹŽKA CYLINDRA 20 MM, NIKEL
PRE FUNKČNÝ KOMPLET JE NUTNÉ KÚPIŤ
ZÁMOK SKRIŇOVÝ 371 ALEBO 372.02
1 ks
ROZETA 16,5 mm
1 ks
UHOLNÍKOVÁ ZARÁŽKA 30 mm
1 ks
1 ks
32
VÝMENNÁ VLOŽKA
10,5
18
PRÍSLUŠENSTVO
ROZETA 16,5 mm
NIKEL, DĹŽKA 75 mm
5
223468
75
65
75
65
5
10
29
1,25
PROTIKUS NA ZADLABANIE
1,25
NIKEL
10
L00066
UHOLNÍKOVÁ ZARÁŽKA 30 mm
L00007
29
NIKEL
ƒƒ ďalšie uholníkové zarážky nájdete na str. 3.37 - 3.38
VÝMENNÁ VLOŽKA
STR. 3.27
VÝMENNÁ VLOŽKA PODĽA POTREBY
12345 POLOŽKA JE SKLADOM
12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU
zámky 3.14
zámky
zámky Lehmann
ZÁMOK NA ŽALÚZIE 416
L00060
PRAVÝ, DĹŽKA CYLINDRA 20 mm, NIKEL
ƒƒ pre zamykanie žalúzií je možné použiť aj zámok 372.02 (karta 224510) str. 3.14
PRE FUNKČNÝ KOMPLET JE NUTNÉ KÚPIŤ
ZÁMOK NA ŽALÚZIE 416
1 ks
ROZETA 16,5 mm
1 ks
PROTIKUS PRE JEDNU ŽALÚZIU*
0–1 ks
PROTIKUS PRE DVE ŽALÚZIE*
0–1 ks
VÝMENNÁ VLOŽKA
1 ks
* podľa spôsobu použitia
28
48
PRÍSLUŠENSTVO
ROZETA 16,5 mm
L00066
NIKEL
L00061
NIKEL
12,8
4
60
46
PROTIKUS PRE JEDNU ŽALÚZIU
26
50
6
3
7
VÝMENNÁ VLOŽKA
STR. 3.27
3.15
VÝMENNÁ VLOŽKA PODĽA POTREBY
www.demos-trade.com
ø35
42
NIKEL
52
L00062
25
PROTIKUS PRE DVE ŽALÚZIE
2,7
8
10
zámky
zámky Lehmann
ZÁMOK ROZVOROVÝ 292
L00028
3
PRAVÝ, DĹŽKA CYLINDRA 20 mm, NIKEL
PRE FUNKČNÝ KOMPLET JE NUTNÉ KÚPIŤ
ZÁMOK ROZVOROVÝ 292
1 ks
ROZETA 16,5 mm
1 ks
2 ks
min. 2 ks
PROTIKUS ROZVOROVEJ TYČE*
2 ks
UHOLNÍKOVÁ ZARÁŽKA 30 mm*
2 ks
VÝMENNÁ VLOŽKA
1 ks
* podľa spôsobu uchytenia viď. príslušenstvo
136200
53
30
KOMPLET 1 000 mm
7,5
12
136175
ƒƒ obsahuje: 1 ks zámku, 1 ks rozeta, 2 ks tyč (1 000 mm), 2 ks vodítka,
2 ks uholníková zarážka
ƒƒ nutné dodať výmennú vložku podľa potreby!
24
KOMPLET 1 200 mm
ƒƒ obsahuje : 1 ks zámku, 1 ks rozeta, 2 ks tyč (1 200 mm), 2 ks vodítka, 2 ks
uholníková zarážka
ƒƒ nutné dodať výmennú vložku podľa potreby!
20
16,5
16,5
VODÍTKO ROZVORY
65
ROZVOROVÁ TYČ
14
PRÍSLUŠENSTVO
ROZETA 16,5 mm
L00066
NIKEL
ROZVOROVÁ TYČ
L00030
NIKEL, DĹŽKA 1 200 mm
220366
NIKEL, DĹŽKA 1 300 mm
4
1000/1200/1300
3
VODÍTKO ROZVORY
NIKEL
PROTIKUS ROZVOROVEJ TYČE
2
24
16
L00031
3
10
NIKEL, DĹŽKA 1 000 mm
11
10
L00029
7,5
PROTIKUS NA ZAVŔTANIE
L00032
NIKEL
UHOLNÍKOVÁ ZARÁŽKA 30 mm
PROTIKUS NA NASKRUTKOVANIE
L00007
NIKEL
VÝMENNÁ VLOŽKA
STR. 3.27
VÝMENNÁ VLOŽKA PODĽA POTREBY
12345 POLOŽKA JE SKLADOM
12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU
zámky 3.16
zámky
zámky Lehmann
65
PRAVOĽAVÝ (PREPÍNATEĽNÝ), DĹŽKA CYLINDRA 20 mm, NIKEL
53
L00033
30
ZÁMOK TROJCESTNÝ 750
7,5
12
21
A
A - 30 mm
A
A - 42 mm
21
24
PRE FUNKČNÝ KOMPLET JE NUTNÉ KÚPIŤ
1 ks
C
C
ZÁMOK TROJCESTNÝ 750
ROZETA 16,5
7 mm
7
1 ks
16,5
14
B
B - 30 mm
2 ks
UHOLNÍKOVÁ ZARÁŽKA
HORNÝ HÁČIK
DOLNÝ HÁČIK
1 ks
1 ks
min. 2 ks
10
21
VODÍTKO NA TYČ
1 ks
21
B
B - 42 mm
TYČ
KOLÍČEK
2 ks
KOMPLET 1 000 mm
prepínanie smeru zamykania
16
16
32
32
ƒƒ obsahuje 1 ks zámku, 1 ks rozeta, 2ks tyč (1 200 mm), 1 ks horný háčik,
1 ks dolný háčik, 2 ks vodítka, 2 ks kolíček
ƒƒ nutné dodať výmennú vložku podľa potreby!
32
KOMPLET 1 200 mm
21
21
4,5
4,5
136177
21
21
ƒƒ obsahuje 1 ks zámku, 1 ks rozeta, 2ks tyč (1 000 mm), 1 ks horný háčik,
1 ks dolný háčik, 2 ks vodítka, 2 ks kolíček
ƒƒ nutné dodať výmennú vložku podľa potreby!
4,5
4,5
136176
1 ks
32
VÝMENNÁ VLOŽKA
19 - 20
21
32
C
32
32
B - 26 mm
B
C
19 - 20
21
21
B - 26 mm
B
www.demos-trade.com
21
32
8
21
19 - 20
8
32
12
16,5
3.17
12
16,5
A - 26 mm
A
32
32
16
32
21 A - 26 mm
A
21
21
21
4,5
4,5
19 - 20
21
19 - 20
19 - 20
32
32
32
32
aktivácia blokácie kľúča (v prípade odomknutého zámku nie je
možné vytiahnuť kľúč)
zámky
zámky Lehmann
PRÍSLUŠENSTVO
3
ROZETA 16,5 mm
L00066
NIKEL
TYČ
NIKEL, DĹŽKA 1 000 mm
L00035
NIKEL, DĹŽKA 1 200 mm
L18319
NIKEL, DĹŽKA 1 500 mm
5
1000/1200/1500
ø6
L00034
HORNÝ HÁČIK
L00036
NIKEL
DOLNÝ HÁČIK
L00037
NIKEL
VODÍTKO NA TYČ
L00038
NIKEL
20
KOLÍČEK
L00039
NIKEL
ø7,5
12
7
VÝMENNÁ VLOŽKA
STR. 3.27
VÝMENNÁ VLOŽKA PODĽA POTREBY
12345 POLOŽKA JE SKLADOM
12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU
zámky 3.18
zámky
5
PRAVÝ, DĹŽKA CYLINDRA 20 mm, NIKEL
ø16,5
20
ROZETA 16,5 mm
1 ks
PROTIKUS
1 ks
UHOLNÍKOVÁ ZARÁŽKA 30 mm
1 ks
VÝMENNÁ VLOŽKA
1 ks
5
9
3
1,8
3
12,5
20
32
87
1 ks
58
ZÁMOK SKRIŇOVÝ 415
9,5
PRE FUNKČNÝ KOMPLET JE NUTNÉ KÚPIŤ
ø16,5
32
87
L00058
12,5
58
ZÁMOK SKRIŇOVÝ 415
3
9,5
zámky Lehmann
9
13,5
3
1,8
32
22,5
16
13,5ø16,5
71
12
22,5
32
32
16
ø16,5
71
12
PRÍSLUŠENSTVO
ROZETA 16,5 mm
32
NIKEL
15
PROTIKUS
NIKEL
55
L00059
16
L00066
10
UHOLNÍKOVÁ ZARÁŽKA 30 mm
PROTIKUS NA NASKRUTKOVANIE
L00007
NIKEL
ƒƒ ďalšie uholníkové zarážky nájdete na str. 3.37 - 3.38
KRUHOVÝ PROTIKUS
L00052
NIKEL
VÝMENNÁ VLOŽKA
STR. 3.27
3.19
VÝMENNÁ VLOŽKA PODĽA POTREBY
www.demos-trade.com
6
7,5
zámky
zámky Lehmann
ZÁMOK BAJONETOVÝ 521
L00048
3
PRAVÝ, DĹŽKA CYLINDRA 20 mm, NIKEL
PRE FUNKČNÝ KOMPLET JE NUTNÉ KÚPIŤ
ZÁMOK BAJONETOVÝ 521
1 ks
ROZETA
1 ks
VÝMENNÁ VLOŽKA
1 ks
PRÍSLUŠENSTVO
L00079
NIKEL
26,8
21,8
ROZETA 21,2 mm
21,2
7
VÝMENNÁ VLOŽKA
STR. 3.27
VÝMENNÁ VLOŽKA PODĽA POTREBY
12345 POLOŽKA JE SKLADOM
12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU
zámky 3.20
zámky
zámky Lehmann
ZÁMOK NA POSUVNÉ DVERE 515.04
227015
PRAVÝ, DĹŽKA CYLINDRA 20 mm, NIKEL
PRE FUNKČNÝ KOMPLET JE NUTNÉ KÚPIŤ
ZÁMOK NA POSUVNÉ DVERE 515
1 ks
ROZETA 16,5 mm
1 ks
PROTIKUS 5155*
1 ks
VÝMENNÁ VLOŽKA
1 ks
*Možnosť použitia zámku aj bez protikusu (nevýhoda - nie je zabezpečené
zaistenie proti prehnutiu krídel medzi sebou - vypáčenie)
15
5
Ø3
40
9,5
15
27
23,5
x10
Ø
25
PRÍSLUŠENSTVO
25
NIKEL
5
ROZETA 16,5 mm
L00066
NIKEL
VÝMENNÁ VLOŽKA
STR. 3.27
3.21
VÝMENNÁ VLOŽKA PODĽA POTREBY
www.demos-trade.com
259,5
35
35
9,5
26
227016
26
PROTIKUS 5155 PRE ZÁMOK NA POSUVNÉ DVERE
5
12
12
zámky
L
zámky Lehmann
ZÁMOK NA POSUVNÉ DVERE 515.02
142113
PRAVÝ, DĹŽKA CYLINDRA 20 mm, NIKEL
142114
TYČ K ZÁMKU, DĹŽKA 999 mm
3
PRE FUNKČNÝ KOMPLET JE NUTNÉ KÚPIŤ
1 ks
TYČ K ZÁMKU, DĹŽKA 999 mm
1 ks
18 1818
ZÁMOK NA POSUVNÉ DVERE 515.02
ROZETA 16,5 mm
1 ks
VÝMENNÁ VLOŽKA
1 ks
5,8
5,8
5,8
18
24,5
24,5
24,5
L
L
L
5,8
32
32
32
24,5
A
A
A
32
32
32
B
B
B
12,5
12,512,5
L
LW
A/B = LW- 38
2 - 38
A/B =LW
2
A/B =
- 38
2
A
B
12,5
32
32
LW
LW
LW
L = LW - 4
L = LW - 4
L = LW - 4
A/B =
LW
2
- 38
L
L
L
PRÍSLUŠENSTVO
LW
ROZETA 16,5 mm
L00066
NIKEL
L = LW - 4
L
VÝMENNÁ VLOŽKA
STR. 3.27
VÝMENNÁ VLOŽKA PODĽA POTREBY
12345 POLOŽKA JE SKLADOM
12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU
zámky 3.22
zámky
zámky Lehmann
ZÁMOK NA SKLO 324 NASÚVACÍ (CHRÓM)
227017
PRAVÝ , CHRÓM
PRE FUNKČNÝ KOMPLET JE NUTNÉ KÚPIŤ
ZÁMOK NA SKL O 324
1 ks
KRUHOVÝ PROTIKUS 30 MM
1 ks
KOLÍK NA ZACHYTENIE SKLA
1 ks
VÝMENNÁ VLOŽKA
1 ks
PRÍSLUŠENSTVO
KRUHOVÝ PROTIKUS
L00052
NIKEL
KOLÍK NA ZACHYTENIE SKLA
L00053
NIKEL
VÝMENNÁ VLOŽKA
STR. 3.27
3.23
VÝMENNÁ VLOŽKA PODĽA POTREBY
www.demos-trade.com
zámky
zámky Lehmann
ZÁMOK NA SKLO 320 - PRE JEDNO KRÍDLO
L00075
PRAVÝ, CHRÓM
3
PRE FUNKČNÝ KOMPLET JE NUTNÉ KÚPIŤ
25,5
1 ks
KRUHOVÝ PROTIKUS
1 ks
VÝMENNÁ VLOŽKA
1 ks
32
13,5
19
4-6
3
10
18
26
19
3
10
ZÁMOK NA SKLO 320
3
13,5
4-6
32
ZÁMOK NA SKLO 322
L00050
PRAVÝ, NIKEL
PROTIKUS NA DRUHÉ SKLO
NIKEL
PRE FUNKČNÝ KOMPLET JE NUTNÉ KÚPIŤ
17,5
1 ks
PROTIKUS NA DRUHÉ SKLO
1 ks
KRUHOVÝ PROTIKUS
1 ks
KOLÍK NA ZACHYTENIE SKLA*
1 ks
VÝMENNÁ VLOŽKA
1 ks
ø26
ZÁMOK NA ŽALÚZIE 322
20
L00051
*použitie len v prípade ak sú dvere vložené (slúži ako doraz)
PRÍSLUŠENSTVO
KRUHOVÝ PROTIKUS
L00052
NIKEL
KOLÍK NA ZACHYTENIE SKLA
L00053
NIKEL
VÝMENNÁ VLOŽKA
STR. 3.27
VÝMENNÁ VLOŽKA PODĽA POTREBY
12345 POLOŽKA JE SKLADOM
12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU
zámky 3.24
zámky
zámky Lehmann
ZÁMOK NA POSUVNÉ SKLENENÉ DVIERKA 326
L00054
PRAVÝ, CHRÓM
PRE FUNKČNÝ KOMPLET JE NUTNÉ KÚPIŤ
ZÁMOK NA SKLO 326
1 ks
VÝMENNÁ VLOŽKA
1 ks
12-15
5-8
8
13
45
ø 30
PRÍSLUŠENSTVO
VÝMENNÁ VLOŽKA
STR. 3.27
3.25
VÝMENNÁ VLOŽKA PODĽA POTREBY
www.demos-trade.com
zámky
zámky Lehmann
ZÁMKOVÉ KNOPKY
136499
PRAVÁ, MATNÝ NIKEL
136500
ĽAVÁ, MATNÝ NIKEL
3
Ø
Ø
18
33
ƒƒ knopka vrátane otvoru pre výmennú vložku - možnosť zamknutia
21
29
21
29
Ø
18
MATNÝ NIKEL
Ø
136501
31
ZAMYKACIE KNOPKY
IMITÁCIA KNOPKY
136502
Ø
5
Ø
33
ƒƒ knopka slúži iba k otváraniu, bez zamykania
29
MATNÝ NIKEL
Ø
5
Ø
31
ƒƒ úchytková knopka – slúži ako úchytka prípadne designový doplnok
29
PRÍPRAVOK PRE DEMONTÁŽ KNOPKY
L00042
NIKEL
ƒƒ prípravok na vyt. knopiek
12345 POLOŽKA JE SKLADOM
12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU
zámky 3.26
ZÁMKY
NOVÝ TYP VÝMĚNNÝCH VLOŽEK LEHMANN "Z44"
zámky
V PROVEDENÍ P4 (16,5mm)
výmenné vložky a kľúče Lehmann
VÝMĚNNÉ VLOŽKY UNI S DVĚMA KLÍČI B1
VÝMĚNNÉ VLOŽKY UNI
VÝMENNÉ VLOŽKY UNI S DVOMA
KÓD
PŮVODNÍ KARTA
NOVÁ 211144
KARTA
211145
S JEDNÍM KLÍČEM C1 (ZALAMOVACÍ) A JEDNÍM B1 KLÍČEM
KĽÚČMI(KOVOVÝ)
B1
ČÍSLO VLOŽKY
POPIS
Z RADY 18001-18100
L18999
211144
211146
L18998
211145
211147
L18997
211146
211148
Z RADY 18101-18200
Z ŘADY 18001-18100
Z RADY 18201-18300
Z ŘADY 18101-18200
Z RADY 18301-18400
Z ŘADY 18201-18300
Z RADY 18401-18500
L18996
211147
Z ŘADY 18301-18400
NOVÁ KARTA
POPIS
211149
Z ŘADY 18001-18100
211150
Z ŘADY 18101-18200
211151
Z ŘADY 18201-18300
211152
Z ŘADY 18301-18400
PŮVODNÍ KARTA
C18998
-
ƒ211148
ƒ vyššie uvedenéZkódy
len jednu výmennú vložku s Z ŘADY 18401-18500
ŘADYobsahujú
18401-18500
211153
dvoma kľúčmi z rady uvedenej v popise, napr. pri objednaní
výše uvedené kódy obsahují pouze jednu vložku se dvěma klíči z řady uvedené
výše uvedené kódy obsahují pouze jednu vložku se dvěma klíč z řady uvedené
211144
dostanete
5 náhodne
vložiek z rady
v popisu, např. při objednání55ks
ks 211144
dostanete
5 náhodně
vybraných vybraných
vložek
v popisu, např. při objednání 5 ks 211149 dostanete 5 náhodně vybraných vložek
z řady 18001-18100
z řady 18001-18100
18001-18100
L18995
JEDNOTLIVÉ VÝMĚNNÉ VLOŽKY UNI B1 S DVĚMA KLÍČI B1
PŮVODNÍ KARTA
ČÍSLO VLOŽKY VLOŽKY UNI
NOVÁ KARTA
KARTA B1
PŮVODNÍ
JEDNOTLIVÉ
VÝMENNÉ
B1 SKARTA
DVOMANOVÁ
KĽÚČMI
L18001
KÓD
211094
L18002
211095
L18003
211096
L18004
211097
L18005
211098
L18006
211099
L18007
211100
L18008
211101
L18009
211102
L18010
211103
L18011
211104
L18012
211105
L18013
211106
L18014
211107
L18015
211108
L18016
211109
L18017
211110
L18018
211111
L18019
211112
L18020
211113
211113
1801918019
1802018020
L18021
211114
211114
1802118021
211139
L18046211139
18045 18045
18046 18046
L18022
211115
211115
1802218022
211140
L18047211140
18047 18047
L18023
211116
211116
1802318023
211141
L18048211141
18048 18048
L18024
211117
211117
1802418024
211142
L18049211142
18049 18049
L18025
211118
211118
1802518025
211143
L18050211143
18050 18050
211094
211095
211096
211097
211098
211099
211100
211101
211102
211103
211104
211105
211106
211107
211108
211109
211110
211111
211112
ČÍSLO VLOŽKY
18001
18001
18002
18002
18003
18003
18004
18004
18005
18005
18006
18006
18007
18007
18008
18008
18009
18009
18010
18010
18011
18011
18012
18012
18013
18013
18014
18014
18015
18015
18016
18016
18017
18017
1801818018
ČÍSLO VLOŽKY
ČÍSLO VLOŽKY
18026
211119
211119211120 18026 18027
L18027
18027
211120
18028
211121
L18028
18028
211121
18029
211122
L18029
18029
211122
18030
211123
L18030
18030
211123
18031
211124
L18031
18031
211124
18032
211125
L18032
18032
211125
18033
211126
L18033
18033
211126
211127
18034
L18034
18034
211127
211128
18035
L18035
18035
211128
211129
18036
L18036
18036
211129
211130
L18037
18037
18037
211130
211131
L18038
18038
18038
211131
211132
L18039
18039
18039
211132
211133
L18040
18040
18040
211133
211134
L18041
18041
18041
211134
211135
L18042
18042
18042
211135
211136
L18043
18043
18043
211136
211137
L18044
18044 18044
L18026
KÓD
211137
211138211138
L18045
Výměnná vložka typ Z44
ƒƒ Výmenná vložka typ 44
daný kód je pouze pro jednu kombinaci vložky a klíčů. Např. při objednání 5 ks 211094 dostanete 5 stejných vložek se stejnými klíči
pozn. původní karty budou pouze na objednávku a současně je u nich změněna rozbalitelnost na celé balení
ƒƒ daný kód je len pre jednu kombináciu vložky a kľúčov, napr. pri objednaní 5 ks 211094 dostanete 5 rovnakých vložiek s rovnakými
kľúčmi
Tato strana letáku
nahrazuje str. 3.23 v katalogu Kování 2012
3.23
www.demos-trade.com
3.27
SKLADEM
www.demos-trade.com
NA OBJEDNÁVKU
zámky
výmenné vložky a kľúče Lehmann
ZÁMKY
NOVÝ TYP VÝMĚNNÝCH VLOŽEK LEHMANN "Z44"
VÝMENNÉ VLOŽKY
VUNIPROVEDENÍ P4 (16,5mm)
S JEDNÝM KĽÚČOM C1 (ZALAMOVACÍ ) A JEDNÝM KĽÚČOM B1 (KOVOVÝ)
ZÁMKY
KÓD
ČÍSLO VLOŽKY
Z RADY 18001-18100
211149
VÝMĚNNÉ VLOŽKY UNI S DVĚMA KLÍČI B1
211150
Z RADY 18101-18200
VÝMĚNNÉ VLOŽKY UNI
OVÝ TYP VÝMĚNNÝCH VLOŽEK LEHMANN
"Z44"
S JEDNÍM KLÍČEM C1 (ZALAMOVACÍ) A JEDNÍM B1 KLÍČEM
(KOVOVÝ)
211151
Z RADY 18201-18300
PROVEDENÍ P4 (16,5mm)
211152
PŮVODNÍ211153
KARTA
Z RADY 18301-18400
POPIS
NOVÁ KARTA
NOVÁ KARTA
PŮVODNÍ KARTA
Z RADY 18401-18500
Zlen
ŘADY
18001-18100
211144
211149
L18999
ƒ vyššie uvedené
kódy obsahujú
jednu
výmennúUNI
vložku s dvoma kľúčmi z
DVĚMA KLÍČI ƒB1
VÝMĚNNÉ
VLOŽKY
rady uvedenej
v popise,Snapr.
pri
objednaní
5 ks
dostanete 5 náhodne
Z ŘADY
18101-18200
JEDNÍM
KLÍČEM
C1211144
(ZALAMOVACÍ)
A JEDNÍM
B1 KLÍČEM
C18998
211145
211150
L18998
vybraných vložiek z rady
18001-18100
(KOVOVÝ)
Z ŘADY 18201-18300
211146
211151
L18997
POPIS
L18996
211147
L18995
211148
Z ŘADY 18301-18400
NOVÁ KARTA
PŮVODNÍ KARTA
Z ŘADY 18401-18500
POPIS
POPIS
Z ŘADY 18001-18100
Z ŘADY 18101-18200
Z ŘADY 18201-18300
-
211152
Z ŘADY 18301-18400
-
211153
Z ŘADY 18401-18500
Z ŘADY 18001-18100
211149
výše uvedené kódy obsahují pouze jednu vložku se dvěma klíči z řady
uvedené
Z ŘADY 18001-18100
výše uvedené kódy obsahují pouze jednu vložku se dvěma klíč z řady uvedené
z řady 18001-18100
Z ŘADY 18101-18200
211150
z řady 18001-18100
Z ŘADY 18101-18200
211151
Z ŘADY 18201-18300
211152
Z ŘADY 18301-18400
v popisu, např. při objednání 5 ks 211144 dostanete 5 náhodně vybraných vložek
C18998
Z ŘADY 18201-18300
-
Z ŘADY 18301-18400
v popisu, např. při objednání 5 ks 211149 dostanete 5 náhodně vybraných vložek
Z ŘADY 18401-18500
Z ŘADY 18401-18500
211153
JEDNOTLIVÉ VÝMĚNNÉ VLOŽKY UNI B1 S DVĚMA KLÍČI B1
vložku se dvěma klíči z řady uvedené
4 dostanete 5 náhodně vybraných vložek
PŮVODNÍ KARTA
výše uvedené kódy obsahují pouze jednu vložku se dvěma klíč z řady uvedené
např. přiVLOŽKY
objednání 5 ks 211149 dostanete 5 náhodně vybraných vložek
NOVÁ KARTA v popisu,ČÍSLO
NOVÁ KARTA
PŮVODNÍ KARTA
z řady 18001-18100
PREDĹŽENIE CYLINDRA O 22 mm
ČÍSLO VLOŽKY
Ø16,5
18001
211119
L18026
NIKEL
198416 211094
18002
211095
211120
L18027
L18002
ƒƒ slúži na predĺženie cylindra pre použitie zámkov v materiáloch s väčšou hrúbkou
možnéB1
použiť pre všetky
bežné zámky LehmannL18028
18003
211096
211121
VLOŽKY UNI L18003
B1ƒƒSpredĺženie
DVĚMAjeKLÍČI
ƒƒ po nasadení nie je možné predĺženie demontovať
18004vložku podľa požiadavky
211097
211122
L18029
L18004
je nutnéKARTA
použiť cylindrickú
ČÍSLO VLOŽKYƒƒ do predĺženiaPŮVODNÍ
NOVÁ KARTA
ČÍSLO VLOŽKY
18005
211098
211123
L18030
L18005
L18001
18027
18028
18029
18030
211119
18006
18026L18031
211124
18031
18002L18007
211120
L18027
211100
18007
SUROVÝ KĽÚČ
K RADE 18000
18001L18006
L18026
211099
18027L18032
211125
18032
18028
18003L18008
211121
L18028
L18033
18008 CELEJ RADY
K VÝMENNÝM VLOŽKÁM
18000
L00080 211101
18029
18004L18009
211122
L18029
211102
L18034
18009
ƒƒ jedná sa o polotovar, ktorý je nutné vyfrézovať podľa vzoru (iného kľúča)
18030
18005L18010
211123
L18030
211103
L18035
18010
211126
18033
211127
18034
211128
18035
18006L18011
L18031
211104
211124
18011
18031L18036
211129
18036
18007L18012
L18032
211105
211125
18012
18032L18037
211130
18037
18008L18013
L18033
211106
211126
18013
18033L18038
211131
18038
L18034
18009L18014
211107
GENERÁLNY
KĽÚČ
211127
18014
18034L18039
211132
18039
211128
L18035
18010L18015
K VLOŽKÁM S ČÍSLOM
L00068 211108
1801518001-1850018035L18040
211133
18040
211129
L18036
18036
18011L18016
211109
18016
ƒƒ slúži k otvoreniu
všetkých vložiek rady
s číslom 18001-18500L18041
211130
L18037
18037L18042
18012L18017
211110
18017
211134
18041
211135
18042
18013L18018
L18038
211111
211131
18018
18038L18043
211136
18043
18014L18019
L18039
211112
211132
18019
18039L18044
211137
18044
18015L18020
L18040
211113
211133
18020
18040L18045
211138
18045
L18041
18016L18021
DEMONTÁŽNY
KĽÚČ
211114
211134
18021
18041L18046
211139
18046
211135
K VÝMENNÝM VLOŽKÁM
18000
L18042
18042
L00067 211115
18017L18022
L18047
18022 CELEJ RADY
211140
18047
211136
L18043
18043L18048
18018L18023
ƒƒ slúži k demontáži
výmenných vložiek
rady 18000
211116
211141
18023
ƒƒ týmto kľúčom nie je možné odomykať a vložku je možné vytiahnuť len pri odomknutom
211137
L18044
18044
18019L18024
211117
211142
L18049
18024
zámku
18048
18020L18025
18021
L18045
211118
211138
18025
18045L18050
L18046
211139
18046
22
18026
Výměnná vložka typ Z44
18049
211143
18050
Výměnná vložka typ Z44
daný kód je pouze pro jednu kombinaci vložky a klíčů. Např. při objednání 5 ks 211094 dostanete 5 stejných vložek se stejnými klíči
211140
L18047
18047
18022
SKLADOM
pozn.12345
původní POLOŽKA
karty budouJEpouze
na objednávku a současně je u nich změněna rozbalitelnost na celé balení
211141
L18048
18048
18023 12345 POLOŽKA
JE NA OBJEDNÁVKU
Tato
strana
letáku
nahrazuje
str.
3.23
v
katalogu
211142
L18049
18049Kování 2012
18024
zámky 3.28
3
zámky
zámky s mechanickým číselným kódom Lehmann
ZÁMKY TYPU 57 S MECHANICKÝM ČÍSELNÝM KÓDOM
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
4 znaky pre kódovanie, teda 9999 kombinácií
jednoduché nastavenie či zmena kódu
eliminácia straty kľúča oproti štandardným typom zámkov
k dispozícii ľavá, pravá aj zvislá varianta
núdzový kľúč v prípade zabudnutia kódu
na vyžiadanie aj iné farebné varianty (od 10 ks)
R7
27,5
79,5
Nákres prípravy otvoru pre všetky zámky typu 57
PRÍSLUŠENSTVO
POHOTOVOSTNÝ KĽÚČ K ZÁMKOM TYPU 57
193597
VERZIA KĽÚČA AA-01, NIKEL
ƒƒ slúží k núdzovému otvoreniu zámku pri zabudnutí kódu
VYHĽADÁVAČ KÓDU PRE ZÁMKY TYPU 57
193598
NIKEL
ƒƒ slúži k vyhľadaniu aktuálne nastaveného kódu (vyhľadávanie sa realizuje zo zadnej strany zámku)
ZÁMOK TYP 57.03 S JAZÝČKOM
227174
PRAVÝ, ČIERNY
227175
ĽAVÝ, ČIERNY
20
Ø19
13,5
33
16
82,5
4
5,7
36
0,8-3
5,5
33
MOŽNOSTI ZMENY ORIENTÁCIE ZÁMKU 57.04
2.
1.
1.
3.29
2.
www.demos-trade.com
zámky
zámky s mechanickým číselným kódom Lehmann
3
ZÁMOK TYP 57.02 - KONTAJNEROVÝ CENTRÁLNY
199186
ĽAVÝ, ČIERNY
ƒƒ nahrádza štandardný zámok kontajnerový centrálny 421
ƒƒ pod kódom 232305 je možné objednať tento zámok pre tyč SVS3 (pre kontajnerové systémy BBP)
ƒƒ ostatné príslušenstvo pre funkčný komplet nájdete na str. 3.10
20-40
29,5
40
1
82,5
20
44
16-18
6,5
Ø19
33
48
0,8-3
ZÁMOK TYP 57.07 - ROZVOROVÝ
PRAVÝ, ČIERNY
2
23
227176
20
Ø19
16-18
33
A
L = A - 11mm
82,5
13,5
0,8-3
22
VODÍTKO ROZVORY
227177
PLAST, ČIERNY
ROZVOROVÁ TYČ
NIKEL, DĹŽKA 1 000 mm
L00030
NIKEL, DĹŽKA 1 200 mm
220366
NIKEL, DĹŽKA 1300 mm
4
1000/1200/1300
17
PROTIKUS
13
ø3
8
1
PROTIPLECH K ZÁSTRČI
11
L00065
3
10
L00029
12345 POLOŽKA JE SKLADOM
12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU
2,3
zámky 3.30
zámky
elektronické zámky Lehmann
ELEKTRONICKÉ ZÁMKY
LEHMANN S KLÁVESNICOU
ƒƒ elektronické zámky Lehmann ponúkajú vynimočný systém odomykania pomocou číselných
kombinácií, vďaka čomu nie je nutné používať ďalšie príslušenstvo pre ich odomykanie (kľúče, čipy,
karty)
ƒƒ sú vhodné napríklad do kancelárií, ale aj verejných priestranstiev (fitcentrá, hotely, školy,…)
227172
SADA S ČIERNOU KLÁVESNICOU
100
ƒƒ sada obsahuje zámok, protiplech k zámku, klávesnicu, prepojovací kábel a batérie
64
2
4
5
7
8
9
C
0
E
3
6
16
14
4
ø3
20
32
20
40
4
44
54
1
11
32
32
142112
5
70
ELEKTRONICKÝ ZÁMOK S KLÁVESNICOU M400 TA
SADA SO STRIEBORNOU KLÁVESNICOU
49
16
ø24 14
ƒƒ Možnosti použitia systému:
–– zamykanie jednorázovým kódom – zamknutie a opätovné odomknutie sa realizuje zadaním
vlastného kódu (3–10 číslic), pričom po odomknutí je zámok znova pripravený pre iného
užívateľa, ktorý uzamkne zámok pomocou ďalšieho ľubovoľného kódu (3–10 číslic). V tejto verzii
je možné nastaviť pravidelné odomykanie v určitý čas pre prípad, ak by došlo k úmyselnému
zamknutiu prázdnej skrinky a tým k obmedzeniu jej používania
–– zamykanie pomocou pevného kódu – pre zamykanie a odomykanie sa používa stále rovnaký kód
3–10 číslic
ƒƒ variantu zamykania je možné ľubovoľne meniť podľa potreby zákazníka
ƒƒ zámok má vždy aj Master kód, pomocou ktorého je v prípade zabudnutia kódu zámok možné otvoriť
(master kód sa dá zmeniť)
ƒƒ v prípade zabudnutia oboch kódov je možné zámok obnoviť do továrenského nastavenia pomocou
resetovacieho kódu (kód sa dá zmeniť)
ƒƒ batérie odporúčame meniť v intervale dva roky. Ich prípadné vybíjanie oznamuje blikanie LED diódy
na klávesnici
5
64
5
3.31
20
4
www.demos-trade.com
14
100
11
44
54
14
4
16
64
zámky
64
31
elektronické zámky Lehmann
ELEKTRONICKÉ ZÁMKY LEHMANN S BIOMETRICKÝM
1,4
44
SNÍMAČOM
ODTLAČKOV
PRSTOV
3
75
49
Biometria je metóda, ktorá rozlišuje jedinečné a opakovateľne identifikovateľné vlastnosti človeka (odtlačok prsta, DNA, tvar očného pozadia). Práve princíp tejto metódy využíva zámok s
36
biometrickým snímačom odtlačkov prstov k bezpečnému a jednoduchému ovládaniu.
Výhody tohto systému sú:
16
64
16
31
64
64
Ľahká obsluha
Eliminácia straty hesla alebo kľúča oproti štandardným typom zámkov
Vysoká bezpečnosť
Až 50 otlačkov prstov pre jeden zámok
Biometrický snímač
Jednoduchá montáž
64
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
31
ELEKTRONICKÝ ZÁMOK SO SNÍMAČOM ODTLAČKOV PRSTOV M400 FP
227173
NEREZ SADA
36
36
75
31
75
64
44
1,4 1,4
44
49
64
49
16
14
1,4
44
49
35
49,5
75
36
R4
36,5
ƒƒ ukážka prípravy otvoru a umiestnenia zámku oproti nemu
12345 POLOŽKA JE SKLADOM
12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU
zámky 3.32
zámky
elektronické zámky Lehmann
ELEKTRONICKÉ ZÁMKY LEHMANN
S BEZDRÔTOVÝM OVLÁDANÍM
ƒƒ elektronické zámky Lehmann ponúkajú jednoduché a pohodlné ovládanie uzamykania nábytku v celej
kancelárií či domácnosti
ƒƒ výhody tohto systému:
–– bezdrôtové odomykanie a zamykanie aj viac zámkov naraz (uzamknutie celej kancelárie jedným stlačením)
–– ponúka individuálne nastavenie pre prístup užívateľov
–– možnosť nastavenia až 20 ovládačov k jednej jednotke (zámku)
–– jeden ovládač sa dá nastaviť pre ľubovoľný počet jednotiek
–– skrytá verzia uzamykania (možnosť použitia aj bez optickej kontrolnej jednotky)
–– vysoká bezpečnosť (neopakovateľný kód ovládača)
–– komunikácia na bezdrôtovej technológií, v bezlicenčnom pásme 2,4 GHz
–– dlhá životnosť batérií (2 roky)
ELEKTRONICKÝ ZÁMOK M400
L00090
ELEKTRONICKÝ ZÁMOK M400
L00091
PROTIKUS K ZÁMKU M400
PRE FUNKČNÝ KOMPLET JE NUTNÉ KÚPIŤ
ELEKTRONICKÝ ZÁMOK M400
1 ks
PROTIKUS K ZÁMKU M400
1 ks
BEZDRÔTOVÝ OVLÁDAČ
2 ks
OPTICKÁ JEDNOTKA (VOLITEĽNÁ)
1 ks
64
100
5
14
11
44
54
14
L00090
32
20
40
4
20
5
L00091
3.33
www.demos-trade.com
4
zámky
elektronické zámky Lehmann
3
DVOJTLAČIDLOVÝ BEZDRÔTOVÝ OVLÁDAČ K ZÁMKOM M400
L00095
ČÍRY
L00096
ANTRACITOVÝ
ƒƒ ovládače je možné ľubovoľne napárovať na jednotlivé zámky M400
13
ø 44
PROGRAMOVACIA TYČINKA K ZÁMKOM M400
L00098
PROGRAMOVACIA TYČINKA
ƒƒ slúži k programovaniu el. zámku M400 (párovanie diaľkových ovládačov)
48
OPTICKÁ KONTROLNÁ JEDNOTKA PRE ZÁMKY M400
OPTICKÁ JEDNOTKA
ƒƒ slúži ako vizuálna kontrola pri odomykaní, zamykaní, vybití batérií či pre
nastavovanie jednotky
ƒƒ el. zámky sa dajú použiť aj bez tohto príslušenstva
14
L00097
16
2,5 12,5
100
12345 POLOŽKA JE SKLADOM
12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU
zámky 3.34
zámky
elektronické čipové zámky
Všeobecné informácie
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
rýchla a jednoduchá montáž
žiadne antény!
životnosť 15 000 otvorení
garancia optimálnej ochrany
programovacia karta – použitie pre jeden alebo viac
zámkov
ƒƒ klúč – forma čipu alebo náramkové hodinky
ELEKTRONICKÝ ČIPOVÝ ZÁMOK 3060
216365
ELEKTRONICKÝ ZÁMOK 3060D PRE MAX. 50 RÔZNYCH ČIPOV
ƒƒ zámok má otvor pre protikus aj z bočnej strany zámku
ƒƒ v prípade dopytu je možnosť umiestnenia senzorov mimo zámok
ƒƒ programovanie sa realizuje pomocou programovacej karty bez nutnosti demontáže zámku
227018
ELEKTRONICKÝ ZÁMOK 3060L PRE MAX. 3 RÔZNE ČIPY
ƒƒ zámok má len jeden otvor pre protikus (zo zadnej strany zámku)
ƒƒ programovanie sa realizuje manuálne pomocou tlačidla umiestneného na styčnej ploche zámku (nutnosť mať zámok demontovaný)
40 +/- 5
10
51
32
60
48
60
30
4
4
48
22
60
SADA ELEKTRONICKÉHO ČIPOVÉHO ZÁMKU 3060
CA007
SADA ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU 3060D
227797
SADA ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU 3060L
ƒƒ sada obsahuje zámok, plastový protikus, čip, programovaciu kartu a batériu
PROTIKUSY PRE ELEKTRONICKÝ ČIPOVÝ ZÁMOK 3060
CA010
PLASTOVÝ PROTIKUS
CA009
KOVOVÝ PROTIKUS
204092
ČELNÝ PROTIKUS
3.35
www.demos-trade.com
zámky
elektronické čipové zámky
3
PROGRAMOVACIA KARTA K ELEKTRONICKÉMU ČIPOVÉMU ZÁMKU 3060D
CA002
PROGRAMOVACIA KARTA K EL . ZÁMKU
ƒƒ slúži k programovaniu jednotlivých čipov pre odomykanie
ƒƒ možnosť použitia len so zámkom 3060D
UŽÍVATEĽSKÉ ČIPY (KĽÚČE) PRE ELEKTRONICKÉ ZÁMKY 3060
227019
ČIP VO FORME KARTY
227020
ČIP VO FORME KARTY SO SILNEJŠÍM SIGNÁLOM
CA003
ČIP VO FORME PRÍVESKU NA KĽÚČE
CA005
ČIP VO FORME HODINIEK, ČIERNA FARBA
ƒƒ slúži pre verziu 3060D aj 3060L
BATÉRIA ELEKTRONICKÉHO ČIPOVÉHO ZÁMKU 3060
CA006
LITHIOVÁ BATÉRIA CR123
12345 POLOŽKA JE SKLADOM
12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU
zámky 3.36
zámky
4
ostatné zámky a príslušenstvo
8
88289
NIKEL
11245
MOSADZ
47
32
11
24
ZÁMOK FAB 462
4
Ø 9,1
ƒƒ pravoľavé prevedenie
7,5
15,7
9,5
28,2
49
4
4
L = 27
47
32
11
24
8
16 - 20
Ø 9,1
7,5
15,7
9,5
28,2
49
25
ZÁSTRČ NÁBYTKOVÁ ROHOVÁ
L00064
ZÁSTRČ NIKEL
L = 27
47
15,5
1,5
16 - 20
70
ø3,8
16
9
12
1,5
7
18
25
PROTIKUS
L00065
PROTIPLECH K ZÁSTRČI
17
13
ø3
11
1
8
2,3
PROTIKUS NA ZADLABANIE
NIKEL, DĹŽKA 75 mm
1,25
223468
75
5
1,25
10
65
75
29
65
134636
5
10
UHOLNÍKOVÁ ZARÁŽKA 35 mm
NIKEL
29
5,5
3.37
1
,5
8,3
ø3
12,5
5
16
27
www.demos-trade.com
zámky
ostatné zámky a príslušenstvo
3
UHOLNÍKOVÁ ZARÁŽKA 65 mm
11230
NIKEL
UHOLNÍKOVÁ ZARÁŽKA 30 mm
NIKEL
25
44
NIKEL
10
L00008
47
4,5
14
32
UHOLNÍKOVÁ ZARÁŽKA 44 mm
1
L00007
20
47
PRÍDAVNÝ KOLÍK
91214
9 mm
ƒƒ balenie obsahuje samostatne kolík a skrutku (nemusia byť
spojené)
PROTIKUS CENTRÁLNEHO ZÁMKU
11248
PLAST
ƒƒ použitie: montáž na bok zásuvky
ƒƒ do spodnej drážky zachádza kolík centrálneho zámku
ƒƒ určené primárne pre drevené zásuvky
PROTIKUS CENTRÁLNEHO ZÁMKU PRE KOLIESKOVÉ VÝSUVY S BOČNICOU (METABOX)
11299
LEN PRE ZAMYKANIE, LAKOVANÝ KOV
13408
PRE ZAMYKANIE A BLOKÁCIU PROTI OTVORENIU
VIAC AKO JEDNEJ ZÁSUVKY, PLAST
11299
ƒƒ použitie: montáž do dna zásuvky
13408
12345 POLOŽKA JE SKLADOM
12345 POLOŽKA JE NA OBJEDNÁVKU
zámky 3.38
PRESVEDČIA SVOJOU
BEZPEČNOSŤOU
SYSTÉMY
CYLINDRICKÝCH ZÁMKOV
ELEKTRONICKÉ
SYSTÉMY
INTERLOCK
UZAMYKACIE SYSTÉMY
SYSTÉMY KÓDOVÝCH
ZÁMKOV
Všetky ako štandard.
Náš program uzamykania pre
všetky typy nábytku.
Nové možnosti v designu nábytku.
Maximálny komfort vďaka
inovatívnej technológii.
Jeden pre všetky.
Jednoduché centrálne zamykanie
pre kontajnery a kartotéky.
Kľúč stále po ruke:
S vlastným kódom, ktorý nie je
možné stratiť.
LOCKING SYSTEMS
LOCKING
WITH ADDED
SYSTEMS
VALUE
WITH ADDED VALUE
3.39
Ako šetriť životné
prostredie aj čas
3
Strácajú sa Vám faktúry?
Ste zahltení množstvom
dokladov a papierov?
Máme pre Vás riešenie!
Nechajte si zasielať
faktúry mailom.
Čo Vám zasielanie našich
faktúr mailom prinesie?
- prehľadnosť aj náhľad faktúr
- úsporu miesta v kancelárii
- časovú úsporu
- zvýšenú bezpečnosť
- zodpovednosť k životnému prostrediu
Vedeli ste napr., že na výrobu 1 listu A4
sa spotrebuje až 10 litrov vody?
Čo preto musíte urobiť?
Stači nám len Vaše vyjadrenie súhlasu so zasielaním
faktúr na Zákazníckom centre.
Ušetrite svoj čas a peniaze aj pri potvrdzovaní
dobropisov a zápočtov na portále Démos24Plus!
volajte: 0800 004 206
mailujte: [email protected]
alebo na portále www.demos24plus.com
(v záložke Informácie/Upraviť registr. údaje zaškrtnite súhlas)
ZÁKAZNÍCKY INFORMAČNÝ A OBCHODNÝ PORTÁL:
www.demos24plus.com
www.demos-trade.com
3.40
Download

K3 Zámky 2014