Úvod
Caesarova šifra
Afinní šifra
Vigenerova šifra
Jednoduché šifry
Tomáš Luczków
ˇ
Ceské
vysoké uˇcení technické v Praze
Fakulta jaderné a fyzikálneˇ inženýrská
Permutaˇcní šifra
Hillova šifra
Úvod
Caesarova šifra
Afinní šifra
Obsah prezentace
Obsah prezentace
Jednoduché šifry
Caesarova šifra
Afinní šifra
Vigenerova šifra
Permutaˇcní šifra
Hillova šifra
Vigenerova šifra
Permutaˇcní šifra
Hillova šifra
Úvod
Caesarova šifra
Afinní šifra
Vigenerova šifra
Caesarova šifra
Pˇríklad
Zakóduj slovo KATERINA v Z27
Kódová abeceda={a, b,..., y, z, “ “}
c = 15
Permutaˇcní šifra
Hillova šifra
Úvod
Caesarova šifra
Afinní šifra
Vigenerova šifra
Permutaˇcní šifra
Hillova šifra
Caesarova šifra
Pˇríklad - zakódování
α
α
α+c
β = mod(α + c; 27)
β
K
10
25
25
Z
A
0
15
15
P
T
19
34
7
H
E
4
19
19
T
R
17
32
5
F
I
8
23
23
X
N
13
28
1
B
A
0
15
15
P
Úvod
Caesarova šifra
Afinní šifra
Vigenerova šifra
Permutaˇcní šifra
Hillova šifra
Caesarova šifra
Pˇríklad - dekódování
c = 15 ⇒ −c = 12
β
β
β + (−c)
α = mod(β + (−c))
α
Z
25
37
10
K
P
15
27
0
A
H
7
19
19
T
T
19
31
4
E
F
5
17
17
R
X
23
35
8
I
B
1
13
13
N
P
15
27
0
A
Úvod
Caesarova šifra
Afinní šifra
Vigenerova šifra
Caesarova šifra
Pˇríklad - sami
Dekóduj slovo BKASWGUJXB v Z27
Kódová abeceda={a, b,..., y, z, “ “}
c = 19
Permutaˇcní šifra
Hillova šifra
Úvod
Caesarova šifra
Afinní šifra
Vigenerova šifra
Afinní šifra
Pˇríklad
Zakóduj slovo FJFI CVUT v Z27
Kódová abeceda={a, b,..., y, z, “ “}
c = 10
Permutaˇcní šifra
Hillova šifra
Úvod
Caesarova šifra
Afinní šifra
Vigenerova šifra
Permutaˇcní šifra
Afinní šifra
Pˇríklad - zakódování
α
α
α∗c
β
β
F
5
50
23
X
J
9
90
9
J
F
5
50
23
X
I
5
80
26
26
260
17
R
C
2
20
20
U
V
21
210
21
V
U
20
200
11
L
T
19
190
1
B
Hillova šifra
Úvod
Caesarova šifra
Afinní šifra
Vigenerova šifra
Permutaˇcní šifra
Hillova šifra
Afinní šifra
Pˇríklad - dekódování
c = 10 ⇒ c −1 = 19
β
X
J
β
23
9
β ∗ c −1 437 171
α
5
9
α
F
J
X
23
437
5
F
26
494
8
I
R
17
323
26
U
20
380
2
C
V
21
399
21
V
L
11
209
20
U
B
1
19
19
T
Úvod
Caesarova šifra
Afinní šifra
Vigenerova šifra
Afinní šifra
Pˇríklad - sami
Dekóduj slovo ECHRFZY v Z27
Kódová abeceda={a, b,..., y, z, “ “}
c=4
Permutaˇcní šifra
Hillova šifra
Úvod
Caesarova šifra
Afinní šifra
Vigenerova šifra
Vigenerova šifra
Pˇríklad
Zakóduj slovo PREZENTACE v Z27
Kódová abeceda={a, b,..., y, z, “ “}
γ(BUDU SE Z NI UCIT )
γ(9)
Permutaˇcní šifra
Hillova šifra
Úvod
Caesarova šifra
Afinní šifra
Vigenerova šifra
Permutaˇcní šifra
Hillova šifra
Vigenerova šifra
Pˇríklad - zakódování
α
γ(9)
α
γ(9)
α + γ(9)
β
β
P
15
26
41
14
O
R
N
17
13
30
3
D
E
I
4
8
12
12
M
Z
25
26
51
24
Y
E
U
4
20
24
24
Y
N
C
13
2
15
15
P
T
I
19
8
27
0
A
A
T
0
19
19
19
T
C
B
2
1
3
3
D
E
U
4
20
24
24
Y
Úvod
Caesarova šifra
Afinní šifra
Vigenerova šifra
Permutaˇcní šifra
Hillova šifra
Vigenerova šifra
Pˇríklad - dekódování
β
β
γ(9)
γ(9)
−γ(9)
α = β + (−γ(9))
α
α
O
14
26
1
15
15
P
D
3
N
13
14
17
17
R
M
12
I
8
19
31
4
E
Y
24
26
1
25
25
Z
Y
24
U
20
7
31
4
E
P
15
C
2
25
40
13
N
A
0
I
8
19
19
19
T
T
19
T
19
8
27
0
A
D
3
B
1
26
29
2
C
Y
24
U
20
7
31
4
E
Úvod
Caesarova šifra
Afinní šifra
Vigenerova šifra
Vigenerova šifra
Pˇríklad- sami
Dekóduj slovo OSCRMZDBZFONOUPQ v Z27
γ=ZASLOUZI SI HO
γ=3
Permutaˇcní šifra
Hillova šifra
Úvod
Caesarova šifra
Afinní šifra
Vigenerova šifra
Permutaˇcní šifra
Pˇríklad
Zakóduj slovo PERMUTACNI v Z27
π = 35214
Kódová abeceda={a, b,..., y, z, “ “}
Permutaˇcní šifra
Hillova šifra
Úvod
Caesarova šifra
Afinní šifra
Vigenerova šifra
Permutaˇcní šifra
Hillova šifra
Permutaˇcní šifra
Pˇríklad- zakódování
α
α
P
15
E
4
R
17
M
12
U
20

A
0
0 0 0
 0 0 1

15 4 17 12 20 ·
 1 0 0
 0 0 0
0 1 0
β1 =

β2 =
β
T
19
17


19 0 2 13 8 · 


20
4
15
12
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
C
2
N
13

1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
0
19
I
8


=


17 20 4 15 12



=


13
2 8 0 19 13
Úvod
Caesarova šifra
Afinní šifra
Vigenerova šifra
Permutaˇcní šifra
Hillova šifra
Permutaˇcní šifra
Pˇríklad - dekódování
β
17
20
4
15
12

α1 =


17 20 4 15 12 ·



α2 =


2 8 0 19 13 · 


α = α1 + α2 =
α
15
P
4
E
2
8
0
19
13
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

17
R
12
M
20
U


=


15 4 17 12 20


=


19
T
19 0 2 13 8
0
A
2
C
13
N
8
I
Úvod
Caesarova šifra
Afinní šifra
Vigenerova šifra
Permutaˇcní šifra
Permutaˇcní šifra
Pˇríklad - sami
Dekóduj slovo 14 26 20 19 25 12 12 26 8 20 v Z27
π = 53142
Kódová abeceda={a, b,..., y, z, ““}
Hillova šifra
Úvod
Caesarova šifra
Afinní šifra
Hillova šifra
Pˇríklad
Zakóduj
slovoFOTBAL v Z27
1 2
H=
2 2
Vigenerova šifra
Permutaˇcní šifra
Hillova šifra
Úvod
Caesarova šifra
Afinní šifra
Vigenerova šifra
Permutaˇcní šifra
Hillova šifra
Pˇríklad - zakódování
1 2
FO= 5 14 ·
= 33 38 = 6 11
2 2
1 2
TB= 19 1 ·
= 21 40 = 21 13
2 2
1 2
AL = 0 11 ·
= 22 22 = 22 22
2 2
G
L
V
N
W W
β=
Hillova šifra
Úvod
Caesarova šifra
Afinní šifra
Vigenerova šifra
Permutaˇcní šifra
Hillova šifra
Pˇríklad - dekódování
26 1
=
1 13
26 1
6 11 ·
= 167 149 = 5 14
1 13
26 1
21 13 ·
= 559 190 = 19 1
1 13
26 1
22 22 ·
= 594 308 = 0 11
1 13
α= F O T B A L
H−1
Hillova šifra
Úvod
Caesarova šifra
Afinní šifra
Vigenerova šifra
Hillova šifra
Pˇríklad - sami
Dekóduj slovo PRHBDG
v Z27
Kódová
b,..., y, z, “ “}
abeceda={a,
1 2
H=
0 1
Permutaˇcní šifra
Hillova šifra
Download

Jednoduché šifry